گنجور

غزلیات

 
مولوی
مولوی » دیوان شمس
 

فهرست غزلیات به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک غزل کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید. مثلاً برای پیدا کردن غزلی که با مصرع رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن شروع می‌شود باید در صفحه ن تا ه غزلهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ن» است.

صفحات حروف

الف تا خ

د

ر تا ل

م

ن تا ه

ی