گنجور

 
جلال الدین محمد مولوی
 

یاران سحر خیزان تا صبح کی دریابد

تا ذره صفت ما را کی زیر و زبر یابد

آن بخت که را باشد کید به لب جویی

تا آب خورد از جو خود عکس قمر یابد

یعقوب صفت کی بود کز پیرهن یوسف

او بوی پسر جوید خود نور بصر یابد

یا تشنه چو اعرابی در چه فکند دلوی

در دلو نگارینی چون تنگ شکر یابد

یا موسی آتش جو کرد به درختی رو

آید که برد آتش صد صبح و سحر یابد

در خانه جهد عیسی تا وارهد از دشمن

از خانه سوی گردون ناگاه گذر یابد

یا همچو سلیمانی بشکافد ماهی را

اندر شکم ماهی آن خاتم زر یابد

شمشیر به کف عمر در قصد رسول آید

در دام خدا افتد وز بخت نظر یابد

یا چون پسر ادهم راند به سوی آهو

تا صید کند آهو خود صید دگر یابد

یا چون صدف تشنه بگشاده دهان آید

تا قطره به خود گیرد در خویش گهر یابد

یا مرد علف کش کو گردد سوی ویران‌ها

ناگاه به ویرانی از گنج خبر یابد

ره رو بهل افسانه تا محرم و بیگانه

از نور الم نشرح بی‌شرح تو دریابد

هر کو سوی شمس الدین از صدق نهد گامی

گر پاش فروماند از عشق دو پر یابد

 
حاشیه‌ها

تا به حال ۶ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

ناشناس در ‫۷ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۱۸:۵۶ نوشته:

بیت 1 یاران و سحرخیزان
بیت 2 کاید
بیت 3 کبود
بیت 5 کآرد
بیت 12 رو رو بهل
با تشکر اصلاح شود

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
وفایی در ‫۴ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۰۴ نوشته:

بیت اول در دیوان شمس ، همان " یاران سحر خیزان " نوشته شده
بیت دو و سه وپنج همانطور که جناب ناشناس نوشته اند صحیح است .
بیت دوازده به همین صورت که گنجور نوشته ، در دیوان شمس آمده :
ره رو ، بهل افسانه ....
یعنی فقط به سیر و سلوک خودت ادامه بده و به ماجراهای دیگر کاری نداشته باش

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
رضا در ‫۴ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۱۳ نوشته:

تا ذره صفت ما کی زیر و زبر یابد

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
شهلا در ‫۲ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۵۹ نوشته:

تا ذره صفت ما را کی زیروزبر یابد صحیح است
دراینجا کی، بمعنی چه کسی است، همان که ی معمول ما

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
صفوی در ‫۲ سال قبل، شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۱۵ نوشته:

Who gets up early
to discover the moment light begins?
Who finds us here circling, bewildered, like atoms?
Who comes to a spring thirsty
and sees the moon reflected in it?
Who, like Jacob blind with grief and age,
smells the shirt of his lost son
and can see again?
Who lets a bucket down and brings up
a flowing prophet?
Or like Moses goes for fire
and finds what burns inside the sunrise?
Jesus slips into a house to escape enemies,
and opens a door to the other world.
Soloman cuts open a fish, and there’s a gold ring.
Omar storms in to kill the prophet
and leaves with blessings.
Chase a deer and end up everywhere!
An oyster opens his mouth to swallow on drop.
Now there’s a pearl.
A vagrant wanders empty ruins.
Suddenly he’s wealthy.
But don’t be satisfied with stories, how things
have gone with others. Unfold
your own myth, without complicated explanation,
so everyone will understand the passage,
We have opened you.
Start walking toward Shams. Your legs will get heavy
and tired. Then comes a moment
of feeling the wings you’ve grown,
lifting.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
شیرین در ‫۱ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۱۵ نوشته:

بنظرتون ترجمه انگلیسی بیت مونده به آخر درست هست?

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.