گنجور

نمایهٔ موسیقی

 

در این صفحه فهرست اشعار استفاده شده در آلبومهای موسیقی را با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده در این پروژه به تفکیک خواننده و به ترتیب نزولی تعداد قطعات مرتبط گرد آورده‌ایم. تا تاریخ ۱۳م مرداد ۱۴۰۱ ارتباط ۳۱۴۱ قطعهٔ موسیقی از ۲۴۹ هنرمند با ۱۵۵۰ شعر در پایگاه گنجور ثبت و تأیید شده است.

جهت مشاهدهٔ این اطلاعات به تفکیک شاعران (به همراه اطلاعات مجموعهٔ گلها و سایت اسپاتیفای) این صفحه را ببینید.

جهت کمک به تکمیل این مجموعه این مطلب را مطالعه بفرمایید و این فیلم را مشاهده کنید.


۱. محمدرضا شجریان (۶۸۰ قطعه)

 
محمدرضا شجریان
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۷ در رباعیات خیام » من بی می ناب زیستن نتوانم

 2. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۵ در اجراهای خصوصی » اجرای خصوصی شجریان و تجویدی – مراسم فرهنگفر

 3. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۵ در اجراهای خصوصی » ندای میخانه – اجرای خصوصی شجریان و مشکاتیان به تاریخ ۱۱ آذر ۶۱

 4. حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹ در راست پنجگاه » ادامه ساز و آواز

 5. حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹ در اجراهای خصوصی » برق غیرت – اجرای خصوصی شجریان و موسوی در محضر استاد دادبه – ۱۶ آذر ۵۸

 6. حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹ در اجراهای خصوصی » کنج عافیت – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ در طریق عشق » تصنیف (ساقی)

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴ در اجراهای خصوصی » غرور گل – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و عبادی به تاریخ ۷ دی ۶۱

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴ در اجراهای خصوصی » کوی باده فروشان – اجرای خصوصی شجریان، عبادی، ناهید، شریف، یاحقی و محجوبی

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴ در اجراهای خصوصی » کلاس درس محمدرضا شجریان با ایرج بسطامی

 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴ در اجراهای خصوصی » اسرار خانقه، اجرای خصوصی دکتر منوچهر جهانبگلو و محمدرضا شجریان در ۱۶ مهرماه ۱۳۶۲

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵ در سر عشق » ضربی ماهور

 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵ در اجراهای خصوصی » درد عشق – اجرای خصوصی شجریان و موسوی – ماهور

 14. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵ در اجراهای خصوصی » چشم سیه – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – سه‌گاه و افشاری - مونیخ، منزل دکتر خادمی

 15. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵ در اجراهای خصوصی » میخانه و می – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان و موسوی

 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲ در رندان مست » ساز و آواز ۱

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲ در رندان مست » ادامه ساز و آواز

 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲ در اجراهای خصوصی » غوغای دل – اجرای خصوصی شجریان و کسایی

 19. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲ در اجراهای خصوصی » خسته‌دل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – شور

 20. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳ در اجراهای خصوصی » سیب زنخدان – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و یاحقی

 21. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷ در اجراهای خصوصی » عروسی نسرین شجریان – اجرای خصوصی شجریان و بیگجه خانی به تاریخ ۱۷ فروردین ۶۵

 22. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳ در انتظار دل / خلوت گزیده » آواز و سنتور

 23. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳ در اجراهای خصوصی » مهر رخ – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – شور، مونیخ، منزل دکتر خادمی

 24. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳ در اجراهای خصوصی » ارباب حاجت – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و فرهنگ‌فر

 25. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸ در اجراهای خصوصی » طریق کام‌بخشی – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی

 26. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸ در اجراهای خصوصی » مهر رخ – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – شور، مونیخ، منزل دکتر خادمی

 27. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸ در اجراهای خصوصی » اسرار خانقه، اجرای خصوصی دکتر منوچهر جهانبگلو و محمدرضا شجریان در ۱۶ مهرماه ۱۳۶۲

 28. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱ در مرغ خوش خوان » ساز و آواز (شور)

 29. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷ در اجراهای خصوصی » اسرار خانقه، اجرای خصوصی دکتر منوچهر جهانبگلو و محمدرضا شجریان در ۱۶ مهرماه ۱۳۶۲

 30. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳ در اجراهای خصوصی » مسند خورشید – اجرای خصوصی شجریان، موسوی، کسایی، شاهزیدی و رضا کسایی - اصفهان ۱۳۵۸

 31. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵ در اجراهای خصوصی » طریق کام‌بخشی – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی

 32. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵ در اجراهای خصوصی » چشم سیه – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – سه‌گاه و افشاری - مونیخ، منزل دکتر خادمی

 33. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵ در اجراهای خصوصی » سیب زنخدان – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و یاحقی

 34. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶ در اجراهای خصوصی » بزم خراباتیان – اجرای خصوصی شجریان، موسوی، شریف و یاحقی

 35. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۶ در اجراهای خصوصی » اجرای خصوصی شجریان و تجویدی – مراسم فرهنگفر

 36. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱ در معمای هستی » ساز و آواز (سلمک، قرچه، رضوی)

 37. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱ در اجراهای خصوصی » عروسی نسرین شجریان – اجرای خصوصی شجریان و بیگجه خانی به تاریخ ۱۷ فروردین ۶۵

 38. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱ در اجراهای خصوصی » زخم نهان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی

 39. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۲ در مرغ خوش خوان » ساز و آواز (حجاز)

 40. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳ در چشمه نوش » ساز و آواز

 41. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳ در چشمه نوش » آواز و چهارمضراب

 42. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳ در چشمه نوش » ساز و آواز (در فرودهای بیات اصفهان)

 43. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در اجراهای خصوصی » عهد شباب – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی در سه‌گاه به تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۶۸ در شهر لیمبورگ آلمان

 44. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در اجراهای خصوصی » عروسی نسرین شجریان – اجرای خصوصی شجریان و بیگجه خانی به تاریخ ۱۷ فروردین ۶۵

 45. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در اجراهای خصوصی » خرمن عمر – اجرای خصوصی شجریان با کسایی و شهناز و فرهنگفر به تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۶۳

 46. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در اجراهای خصوصی » کوی خرابات – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی در ماهور

 47. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷ در انتظار دل / خلوت گزیده » آواز و کمانچه

 48. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷ در انتظار دل / خلوت گزیده » آواز و تار

 49. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷ در اجراهای خصوصی » خرمن عمر – اجرای خصوصی شجریان با کسایی و شهناز و فرهنگفر به تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۶۳

 50. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۰ در اجراهای خصوصی » سایه‌ی بید – اجرای خصوصی شجریان و مشکاتیان – آذر ۶۳

 51. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۰ در اجراهای خصوصی » طریق کام‌بخشی – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی

 52. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۶ در اجراهای خصوصی » گنبد افلاک – اجرای خصوصی در نوا، آواز محمدرضا شجریان و تار محمدرضا لطفی

 53. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۷ در چهره به چهره » ساز و آواز (درآمد نوا، گردانیه، نغمه)

 54. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۷ در ساز قصه گو و کنسرت بزرگداشت حافظ » ساز و آواز (درآمد شور، حجاز، اوج، فرود)

 55. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۷ در اجراهای خصوصی » شمع مزار – اجرای خصوصی شجریان، یاحقی و جولایی – ۲۶ تیر ۵۸

 56. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۷ در اجراهای خصوصی » مخالفت – اجرای خصوصی شجریان، ذوالفنون و موسوی

 57. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۹ در اجراهای خصوصی » سالگرد ادیب خوانساری – اجرای خصوصی شجریان و کسایی به تاریخ ۶ فروردین ۶۴

 58. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۹ در اجراهای خصوصی » حریم یار – اجرای خصوصی شجریان، لطفی، عندلیبی و اعیان

 59. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در فریاد » تصنیف "یار دلنواز"

 60. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در اجراهای خصوصی » یار دلنواز – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان در افشاری ۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۱

 61. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در اجراهای خصوصی » آفتاب خوبان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حمید طاهرزاده به تاریخ ۱۵ فروردین ۶۷

 62. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در اجراهای خصوصی » شب سیاه – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، شهرام ناظری و پرویز مشکاتیان

 63. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۳ در بیداد (همایون) » تصنیف "یاد باد"

 64. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۳ در اجراهای خصوصی » درد عشق – اجرای خصوصی شجریان و موسوی – ماهور

 65. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۱ در اجراهای خصوصی » خنده‌ی می – اجرای خصوصی تصویری شجریان و رامین ذوالفنون – نوا - مرداد ۶۹

 66. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۴ در جان عشاق و گنبد مینا » آواز و پیانو

 67. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۴ در اجراهای خصوصی » مرید خرابات – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک - اجرای ۱۲ اسفند ۱۳۶۲

 68. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۲ در اجراهای خصوصی » سوگ – اجرای خصوصی شجریان، دادبه و موسوی

 69. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۷ در اجراهای خصوصی » مرید خرابات – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک - اجرای ۱۲ اسفند ۱۳۶۲

 70. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۸ در اجراهای خصوصی » نگار سرمست – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی

 71. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۸ در اجراهای خصوصی » همنشین دل و نگار شهر – دو اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و شاپور نیاکان

 72. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷ در پیام نسیم » دیلمان

 73. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷ در ساز خاموش » ساز و آواز دشتی

 74. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷ در اجراهای خصوصی » خسرو خوبان – اجرای خصوصی شجریان، عبادی، معروفی، خرم،‌ شریف، ناهید و افتتاح

 75. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷ در اجراهای خصوصی » سیب زنخدان – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و یاحقی

 76. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰ در پیام نسیم » ساز و آواز (درآمد کردبیات)

 77. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰ در اجراهای خصوصی » سودای عشق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، جمشید عندلیبی، رامین ذوالفنون و همایون شجریان در ابوعطا و شوشتری

 78. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱ در جان عشاق و گنبد مینا » ادامه ساز و آواز (عشاق، قرچه، رضوی، عشاق و فرود)

 79. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱ در جان عشاق و گنبد مینا » آواز و سنتور

 80. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱ در اجراهای خصوصی » سودای عشق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، جمشید عندلیبی، رامین ذوالفنون و همایون شجریان در ابوعطا و شوشتری

 81. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱ در اجراهای خصوصی » سیب زنخدان – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و یاحقی

 82. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۳ در اجراهای خصوصی » جام جم – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی

 83. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۳ در اجراهای خصوصی » زلف تابدار – اجراهای خصوصی محمدرضا شجریان، یعقوب انوش و همایون شجریان

 84. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۳ در اجراهای خصوصی » سیب زنخدان – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و یاحقی

 85. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۲ در راست پنجگاه » کار عمل راست پنجگاه

 86. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۲ در راست پنجگاه » ادامه ساز و آواز

 87. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۲ در راست پنجگاه » آواز و تار

 88. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۲ در اجراهای خصوصی » برق غیرت – اجرای خصوصی شجریان و موسوی در محضر استاد دادبه – ۱۶ آذر ۵۸

 89. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۴ در آستان جانان » تصنیف "آستان جانان"

 90. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۵ در اجراهای خصوصی » دام بلا، اجرای خصوصی در سه‌گاه، محمدرضا شجریان، مجید درخشانی، ۲۵ مرداد ۱۳۶۸

 91. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۵ در اجراهای خصوصی » بیابان عشق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی به تاریخ ۳۱ مرداد ۶۵

 92. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۰ در سروچمان » ساز و آواز (شکسته ، جامه دران)

 93. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۰ در سروچمان » ساز و آواز (درآمد ماهور،گشایش، حصار ماهور، خاوران، بسته نگار)

 94. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۰ در اجراهای خصوصی » ندای میخانه – اجرای خصوصی شجریان و مشکاتیان به تاریخ ۱۱ آذر ۶۱

 95. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱ در سروچمان » تصنیف "خاطر حزین"

 96. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱ در آستان جانان » ساز و آواز (درآمد بیات ترک، گشایش، داد، شکسته، فرود)

 97. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۶ در اجراهای خصوصی » روز هجران – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و جلال ذوالفنون، ۱۱ اسفند ۵۷

 98. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۸ در آه باران » ساز و آواز ۱

 99. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۸ در اجراهای خصوصی » خراب غم – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و دکتر رسته به تاریخ ۱۸ شهریور ۶۰

 100. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۸ در اجراهای خصوصی » کوی عشق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی به تاریخ ۲۵ مرداد ۶۸

 101. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۸ در اجراهای خصوصی » چشم سیه – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – سه‌گاه و افشاری - مونیخ، منزل دکتر خادمی

 102. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۹ در بیداد (همایون) » ساز و آواز (بیداد، بیات راجه، عشاق و...)

 103. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۰ در اجراهای خصوصی » عهد شباب – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی در سه‌گاه به تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۶۸ در شهر لیمبورگ آلمان

 104. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷ در اجراهای خصوصی » رند عافیت‌سوز – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی در نوا مرکب‌خوانی

 105. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸ در اجراهای خصوصی » هم‌آوایی – اجرای خصوصی غلامرضا قیطانچیان و محمدرضا شجریان

 106. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹ در اجراهای خصوصی » صبوحی زدگان – اجرای خصوصی شجریان، لطفی و موسوی

 107. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹ در اجراهای خصوصی » دل حزین – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – ماهور

 108. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲ در اجراهای خصوصی » داغ دل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی

 109. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲ در اجراهای خصوصی » دل‌سوخته – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – بیات اصفهان

 110. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۶ در اجراهای خصوصی » جام عدل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی به تاریخ آذر ۵۹

 111. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۶ در اجراهای خصوصی » حاجت رندان – خصوصی محمدرضا شجریان و سعید روحانی

 112. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۷ در فریاد » ساز و آواز ابوعطا

 113. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۷ در اجراهای خصوصی » جام عدل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی به تاریخ آذر ۵۹

 114. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۱ در اجراهای خصوصی » بانگ نای و نی – اجرای خصوصی در بیات زند، محمدرضا شجریان و مجید درخشانی

 115. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۲ در سروچمان » تصنیف "سروچمان"

 116. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۲ در اجراهای خصوصی » سرو چمان اجرای دانشگاه برکلی – محمدرضا شجریان، داریوش پیرنیاکان، جمشید عندلیبی و مرتضی اعیان - تابستان ۱۳۶۹

 117. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳ در عشق داند » ادامه ساز و آواز (حجاز، جامه دران، فراز دوم حجاز)

 118. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳ در عشق داند » ساز و آواز

 119. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳ در عشق داند » ادامه ساز و آواز (کردبیات، اوج، اصفهانک و فرود)

 120. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳ در اجراهای خصوصی » سالگرد ادیب خوانساری – اجرای خصوصی شجریان و کسایی به تاریخ ۶ فروردین ۶۴

 121. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۴ در فریاد » تصنیف "سمن بویان"

 122. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۵ در اجراهای خصوصی » ساز و آواز ماهور – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و عثمان محمدپرست

 123. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۵ در اجراهای خصوصی » بادهٔ لعل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان (و احتمالا بهداد بابایی) در اصفهان به تاریخ ۶ دی ماه ۱۳۷۳

 124. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۵ در اجراهای خصوصی » زلف تابدار – اجراهای خصوصی محمدرضا شجریان، یعقوب انوش و همایون شجریان

 125. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۵ در اجراهای خصوصی » آذرستون – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی به تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۵۹ – پالایش یافته

 126. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۶ در ساز قصه گو و کنسرت بزرگداشت حافظ » آواز و سنتور (درآمد سه گاه، زابل)

 127. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۶ در ساز قصه گو و کنسرت بزرگداشت حافظ » آواز و سنتور (مویه)

 128. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۶ در ساز قصه گو و کنسرت بزرگداشت حافظ » ساز و آواز (مخالف، مغلوب، فرود، جامه دران)

 129. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۷ در اجراهای خصوصی » رند عافیت‌سوز – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی در نوا مرکب‌خوانی

 130. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۹ در اجراهای خصوصی » سایه‌ی بید – اجرای خصوصی شجریان و مشکاتیان – آذر ۶۳

 131. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۲ در اجراهای خصوصی » دُرد نوش – اجرای خصوصی شجریان، ذوالفنون و موسوی به تاریخ ۱۳ تیر ۵۸

 132. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۲ در اجراهای خصوصی » صبوحی زدگان – اجرای خصوصی شجریان، لطفی و موسوی

 133. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۲ در اجراهای خصوصی » میخانه و می – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان و موسوی

 134. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۵ در اجراهای خصوصی » میخانه و می – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان و موسوی

 135. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۶ در گلبانگ شجریان (بت چین) » ساز و آواز (سنتور) "آواز بیات اصفهان"

 136. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۷ در اجراهای خصوصی » اجرای خصوصی شجریان، درخشانی و عندلیبی به تاریخ ۱۸ فروردین سال ۱۳۶۷ در مانتز

 137. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۸ در اجراهای خصوصی » مرغ همایون – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و شریف

 138. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۱ در جان عشاق و گنبد مینا » تصنیف "جان عشاق"

 139. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۱ در یاد ایام » ساز و آواز شور

 140. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶ در اجراهای خصوصی » اجرای خصوصی شجریان، درخشانی و عندلیبی به تاریخ ۱۸ فروردین سال ۱۳۶۷ در مانتز

 141. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱ در طریق عشق » تار و آواز

 142. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱ در طریق عشق » سنتور و آواز

 143. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱ در اجراهای خصوصی » ماه نو – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و بهزاد رواقی در ابوعطا – زنجان ۱۳۷۹

 144. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۴ در آهنگ وفا » ساز و آواز (دلکش، قرچه،...)

 145. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در اجراهای خصوصی » راز سر به مهر – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حسین جباری‌فرد در ابوعطا اواخر دهه ۷۰ شمسی

 146. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۱ در طریق عشق » کمانچه و آواز

 147. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۱ در اجراهای خصوصی » کلاس درس محمدرضا شجریان با بیژن کامکار – همایون و اصفهان

 148. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۱ در اجراهای خصوصی » حریم یار – اجرای خصوصی شجریان، لطفی، عندلیبی و اعیان

 149. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۳ در اجراهای خصوصی » همنشین دل و نگار شهر – دو اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و شاپور نیاکان

 150. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۷ در دل مجنون » تصنیف کردی"درد دل"

 151. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۷ در اجراهای خصوصی » نسیم سحر – اجرای خصوصی جلیل شهناز، محمدرضا شجریان و جمشید محبی، بیات ترک، ۱۳۶۲

 152. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۷ در اجراهای خصوصی » رند عافیت‌سوز – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی در نوا مرکب‌خوانی

 153. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۷ در اجراهای خصوصی » دیر مغان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی

 154. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۱ در اجراهای خصوصی » امید مراد – اجرای خصوصی شجریان ، موسوی و مشکاتیان به تاریخ ۱۲ فروردین ۶۰

 155. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۵ در طریق عشق » نی و آواز

 156. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۷ در اجراهای خصوصی » سیب زنخدان – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و یاحقی

 157. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۹ در پیام نسیم » ساز و آواز (درآمد ابوعطا، حجاز، فرود به ابوعطا)

 158. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۹ در اجراهای خصوصی » اسیران قفس – اجرای خصوصی کسایی، شجریان و مشکاتیان

 159. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۹ در اجراهای خصوصی » مرغ همایون – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و شریف

 160. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۵ در مرغ خوش خوان » تصنیف "مرغ خوشخوان"

 161. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۸ در اجراهای خصوصی » رفیق عشق – اجرای خصوصی در شور محمدرضا شجریان، حمیدرضا طاهرزاده و همایون شجریان در محفل خصوصی در آلمان، دوسلدورف، مرداد ۱۳۶۶

 162. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۱ در اجراهای خصوصی » درد عشق – اجرای خصوصی شجریان و موسوی – ماهور

 163. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۱ در اجراهای خصوصی » شب هجران – اجرای خصوصی شجریان، یاحقی و پایور

 164. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۲ در اجراهای خصوصی » دلبرانه – اجرای خصوصی شجریان، طاهرزاده، عندلیبی و اعیان

 165. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۲ در اجراهای خصوصی » درد عشق – اجرای خصوصی شجریان و موسوی – ماهور

 166. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۵ در اجراهای خصوصی » درد عشق – اجرای خصوصی شجریان و موسوی – ماهور

 167. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۸ در اجراهای خصوصی » بانگ نای و نی – اجرای خصوصی در بیات زند، محمدرضا شجریان و مجید درخشانی

 168. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۸ در اجراهای خصوصی » دیر مغان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی

 169. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۰ در اجراهای خصوصی » درد عشق – اجرای خصوصی شجریان و موسوی – ماهور

 170. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۱ در اجراهای خصوصی » درد عشق – اجرای خصوصی شجریان و موسوی – ماهور

 171. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۶ در بیداد (همایون) » ساز و آواز (درآمد همایون، جمله دوم همایون، سه گاه و جمله اول همایون و...)

 172. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۶ در بیداد (همایون) » ادامه ساز و آواز (بیداد، بیات راجه، عشاق)

 173. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۰ در بیداد (همایون) » ساز و آواز (قرچه، رضوی، حجاز، جامه دران، کرد بیات و...)

 174. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۴ در سرود مهر » مثنوی بیات ترک ترک "غم پرست"

 175. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۶ در اجراهای خصوصی » مخالفت – اجرای خصوصی شجریان، ذوالفنون و موسوی

 176. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۷ در اجراهای خصوصی » فراق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و پرویز یاحقی

 177. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۰ در اجراهای خصوصی » خیال تو – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان در ابوعطا

 178. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۵ در اجراهای خصوصی » کنج عافیت – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی

 179. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۸ در معمای هستی » ساز و آواز

 180. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۹ در اجراهای خصوصی » مذهب رندان اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی

 181. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۴ در دلشدگان » پاسبان حرم دل

 182. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۵ در اجراهای خصوصی » رنج خمار – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان به تاریخ ۴ فروردین ۶۳

 183. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۷ در اجراهای خصوصی » صبوحی زدگان – اجرای خصوصی شجریان، لطفی و موسوی

 184. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۷ در اجراهای خصوصی » مذهب رندان اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی

 185. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۱ در اجراهای خصوصی » کوی میکده – اجرای خصوصی شجریان، درخشانی و عندلیبی

 186. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۱ در اجراهای خصوصی » شب هجران – اجرای خصوصی شجریان، یاحقی و پایور

 187. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۱ در معمای هستی » تصنیف قدیمی (چشم مست)

 188. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۲ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » تصنیف دولت عشق

 189. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۲ در اجراهای خصوصی » رنج خمار – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان به تاریخ ۴ فروردین ۶۳

 190. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۳ در اجراهای خصوصی » خوشه‌چین – اجرای خصوصی استادان شجریان، موسوی، شهناز، پازوکی و ساغری – ۱۲ دی ۶۱

 191. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۳ در اجراهای خصوصی » کوی میکده – اجرای خصوصی شجریان، درخشانی و عندلیبی

 192. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۳ در اجراهای خصوصی » یاد یار و دیار – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، حبیب‌الله بدیعی و جهانگیر ملک در دشتی ۱۷ تیر ۱۳۶۵

 193. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۶ در اجراهای خصوصی » مذهب رندان اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی

 194. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۲ در اجراهای خصوصی » غرور گل – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و عبادی به تاریخ ۷ دی ۶۱

 195. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۲ در اجراهای خصوصی » کوی باده فروشان – اجرای خصوصی شجریان، عبادی، ناهید، شریف، یاحقی و محجوبی

 196. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۵ در اجراهای خصوصی » دلبرانه – اجرای خصوصی شجریان، طاهرزاده، عندلیبی و اعیان

 197. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۵ در اجراهای خصوصی » درد عشق – اجرای خصوصی شجریان و موسوی – ماهور

 198. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۶ در اجراهای خصوصی » نرگس مست – اجرای خصوصی شجریان، عبادی و موسوی به تاریخ ۲۸ مرداد ۶۰

 199. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۶ در اجراهای خصوصی » چشمه‌ی خورشید – اجرای خصوصی شجریان و بدیعی به تاریخ ۴ شهریور ۶۵

 200. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۷ در اجراهای خصوصی » همنشین دل و نگار شهر – دو اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و شاپور نیاکان

 201. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۸ در جان عشاق و گنبد مینا » تصنیف "گنبد مینا"

 202. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۸ در اجراهای خصوصی » مزرع سبز – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و فرهنگفر به تاریخ ۱ مهر ۵۹

 203. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۸ در اجراهای خصوصی » شمع مزار – اجرای خصوصی شجریان، یاحقی و جولایی – ۲۶ تیر ۵۸

 204. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۳ در اجراهای خصوصی » مأمن وفا – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی به تاریخ ۹ دی سال ۱۳۶۸

 205. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۴ در یاد ایام » ادامه ی ساز و آواز

 206. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۴ در اجراهای خصوصی » مهجوری عشاق - اجرای خصوصی در بیات زند، آواز: محمدرضا شجریان، تار: مجید درخشانی

 207. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۴ در اجراهای خصوصی » خرقهٔ آلوده – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حسین عمومی در دستگاه ماهور شهریور ۱۳۶۵ پاریس

 208. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۴ در اجراهای خصوصی » شب هجران – اجرای خصوصی شجریان، یاحقی و پایور

 209. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۴ در اجراهای خصوصی » همنشین دل و نگار شهر – دو اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و شاپور نیاکان

 210. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۴ در اجراهای خصوصی » ساغر می – اجرای خصوصیِ شجریان، موسوی، یاحقی و اکبری

 211. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۴ در اجراهای خصوصی » سرگشته – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی در ابوعطا

 212. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۵ در اجراهای خصوصی » آیینه مهر آیین – اجرای خصوصی شجریان و کسایی در خانه موسوی به تاریخ ۱ مهر ۵۸

 213. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۵ در اجراهای خصوصی » سرو آزاد – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و مشکاتیان

 214. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۷ در اجراهای خصوصی » اجرای خصوصی شجریان و تجویدی – مراسم فرهنگفر

 215. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۹ در اجراهای خصوصی » سرو آزاد – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و مشکاتیان

 216. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۳ در اجراهای خصوصی » مذهب رندان اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی

 217. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۴ در چشمه نوش » قطعه ضربی نغمه اصفهان (تصنیف سرخوشان)

 218. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۴ در انتظار » داغ شقایق

 219. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۹ در کنسرت تصویری محمدرضا شجریان و گروه شهناز (رندان مست، مرغ خوشخوان) » بخش نخست: رندان مست (دستگاه همایون) - بخش اول

 220. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۹ در رندان مست » تصنیف "چشم یاری"

 221. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۹ در معمای هستی » ساز و آواز (مثنوی دشتی)

 222. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۹ در اجراهای خصوصی » ندای میخانه – اجرای خصوصی شجریان و مشکاتیان به تاریخ ۱۱ آذر ۶۱

 223. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۹ در اجراهای خصوصی » آیینه مهر آیین – اجرای خصوصی شجریان و کسایی در خانه موسوی به تاریخ ۱ مهر ۵۸

 224. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۲ در اجراهای خصوصی » دُرد نوش – اجرای خصوصی شجریان، ذوالفنون و موسوی به تاریخ ۱۳ تیر ۵۸

 225. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۲ در اجراهای خصوصی » شراب عشق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، مجید درخشانی و جمشید محبی

 226. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴ در اجراهای خصوصی » زخم نهان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی

 227. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴ در اجراهای خصوصی » کلاس درس محمدرضا شجریان با شهرام ناظری

 228. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴ در اجراهای خصوصی » شمع مزار – اجرای خصوصی شجریان، یاحقی و جولایی – ۲۶ تیر ۵۸

 229. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴ در اجراهای خصوصی » ساغر می – اجرای خصوصیِ شجریان، موسوی، یاحقی و اکبری

 230. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۷ در اجراهای خصوصی » راه خرابات – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی در شور

 231. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۷ در اجراهای خصوصی » ساغر می – اجرای خصوصیِ شجریان، موسوی، یاحقی و اکبری

 232. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۷ در اجراهای خصوصی » شب هجران – اجرای خصوصی شجریان، یاحقی و پایور

 233. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۷ در اجراهای خصوصی » غم هجران – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، شهریار صالح و مرتضی اعیان - اجرا در همایون، واشنگتن، ۱۰ شهریور ۱۳۶۹

 234. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۹ در اجراهای خصوصی » مرید خرابات – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک - اجرای ۱۲ اسفند ۱۳۶۲

 235. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۳ در بی تو بسر نمی شود » تصنیف (غم با طبیبان)

 236. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۳ در ساز قصه گو و کنسرت بزرگداشت حافظ » تصنیف "شیدای گیتی"

 237. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۳ در اجراهای خصوصی » مأمن وفا – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی به تاریخ ۹ دی سال ۱۳۶۸

 238. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۳ در اجراهای خصوصی » نگار سرمست – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی

 239. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۳ در اجراهای خصوصی » ساغر می – اجرای خصوصیِ شجریان، موسوی، یاحقی و اکبری

 240. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۳ در بی تو بسر نمی شود » ضربی بیات کرد، تصنیف (دل دیوانه)

 241. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۶ در اجراهای خصوصی » خرقهٔ آلوده – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حسین عمومی در دستگاه ماهور شهریور ۱۳۶۵ پاریس

 242. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۶ در اجراهای خصوصی » دُرد نوش – اجرای خصوصی شجریان، ذوالفنون و موسوی به تاریخ ۱۳ تیر ۵۸

 243. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۶ در اجراهای خصوصی » فراق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و پرویز یاحقی

 244. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۶ در اجراهای خصوصی » دیر مغان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی

 245. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۹ در ساز خاموش » آواز "خسرو شیرین"

 246. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۳ در اجراهای خصوصی » خرقهٔ آلوده – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حسین عمومی در دستگاه ماهور شهریور ۱۳۶۵ پاریس

 247. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۶ در دستان » تصنیف "صبح است ساقیا"

 248. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۰ در اجراهای خصوصی » اشک غماز – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی

 249. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۷ در انتظار دل / خلوت گزیده » تصنیف "مزرع سبز فلک"

 250. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۷ در اجراهای خصوصی » مزرع سبز – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و فرهنگفر به تاریخ ۱ مهر ۵۹

 251. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ در اجراهای خصوصی » شراب عشق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، مجید درخشانی و جمشید محبی

 252. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۲ در دلشدگان » غلام چشم

 253. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۷ در اجراهای خصوصی » طریق کام‌بخشی – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی

 254. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۷ در اجراهای خصوصی » مرید خرابات – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک - اجرای ۱۲ اسفند ۱۳۶۲

 255. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۸ در اجراهای خصوصی » عالم پریشان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، پرویز یاحقی، فرهنگ شریف، محمد موسوی و جهانگیر ملک در دستگاه همایون

 256. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۸ در اجراهای خصوصی » کلاس درس محمدرضا شجریان با بیژن کامکار – همایون و اصفهان

 257. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۹ در اجراهای خصوصی » عالم پریشان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، پرویز یاحقی، فرهنگ شریف، محمد موسوی و جهانگیر ملک در دستگاه همایون

 258. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۰ در دل مجنون » تصنیف "یعنی چه"

 259. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۴ در اجراهای خصوصی » اشک غماز – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی

 260. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۵ در اجراهای خصوصی » رموز مستی – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، جهانشاه برومند، فریدون احتشامی و همایون شجریان

 261. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۰ در شب وصل » ادامه ساز آواز

 262. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۰ در شب وصل » ساز آواز

 263. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۰ در اجراهای خصوصی » دلبرانه – اجرای خصوصی شجریان، طاهرزاده، عندلیبی و اعیان

 264. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۹ در سروچمان » ساز و آواز (دلکش، جامه دران، عراق)

 265. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۹ در اجراهای خصوصی » مهجوری عشاق - اجرای خصوصی در بیات زند، آواز: محمدرضا شجریان، تار: مجید درخشانی

 266. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۹ در اجراهای خصوصی » سرگشته – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی در ابوعطا

 267. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۲ در اجراهای خصوصی » ساغر می – اجرای خصوصیِ شجریان، موسوی، یاحقی و اکبری

 268. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۴ در بهاریه » ساز و آواز

 269. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۴ در بهاریه » ادامه ی ساز و آواز

 270. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۴ در مرغ خوش خوان » تصنیف "پیام نسیم"

 271. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۴ در پیام نسیم » تصنیف "پیام نسیم"

 272. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۴ در اجراهای خصوصی » طریق کام‌بخشی – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی

 273. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۰ در آستان جانان » ساز و آواز (کردبیات، حزین، عشاق، بسته نگار، فرود)

 274. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۰ در اجراهای خصوصی » دریای عشق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی در ابوعطا

 275. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۰ در اجراهای خصوصی » عالم پریشان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، پرویز یاحقی، فرهنگ شریف، محمد موسوی و جهانگیر ملک در دستگاه همایون

 276. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۰ در اجراهای خصوصی » چشمه‌ی خورشید – اجرای خصوصی شجریان و بدیعی به تاریخ ۴ شهریور ۶۵

 277. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۰ در اجراهای خصوصی » همدم دل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – شور

 278. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۱ در اجراهای خصوصی » می صاف – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی در شور - ۲۶ مرداد ۱۳۶۸

 279. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۳ در اجراهای خصوصی » کلاس درس برومند و شجریان

 280. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۳ در اجراهای خصوصی » کلاس آموزشی شجریان و ایرج بسطامی – ماهور

 281. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۷ در فریاد » ساز و آواز

 282. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۳ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » ساز و آواز (کمانچه)

 283. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۳ در اجراهای خصوصی » گنبد افلاک – اجرای خصوصی در نوا، آواز محمدرضا شجریان و تار محمدرضا لطفی

 284. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۳ در اجراهای خصوصی » راه خرابات – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی در شور

 285. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۳ در اجراهای خصوصی » نرگس مست – اجرای خصوصی شجریان، عبادی و موسوی به تاریخ ۲۸ مرداد ۶۰

 286. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۳ در اجراهای خصوصی » برق غیرت – اجرای خصوصی شجریان و موسوی در محضر استاد دادبه – ۱۶ آذر ۵۸

 287. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۳ در اجراهای خصوصی » خوشه‌چین – اجرای خصوصی استادان شجریان، موسوی، شهناز، پازوکی و ساغری – ۱۲ دی ۶۱

 288. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۳ در اجراهای خصوصی » ساغر می – اجرای خصوصیِ شجریان، موسوی، یاحقی و اکبری

 289. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۰ در آستان جانان » تصنیف "شیدائی"

 290. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۳ در سرود مهر » تصنیف قدیمی "ای سلسله مو"

 291. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴ در دود عود » تصنیف دود عود

 292. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹ در غوغای عشقبازان » تصنیف افشاری "ساقیا"

 293. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۲ در سر عشق » ادامه ساز و آواز (مثنوی ماهور، شکسته، عراق، راک)

 294. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۲ در اجراهای خصوصی » نرگس مست – اجرای خصوصی شجریان، عبادی و موسوی به تاریخ ۲۸ مرداد ۶۰

 295. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۷ در دل مجنون » تصنیف "دل مجنون"

 296. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۷ در طریق عشق » تصنیف دل مجنون

 297. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۷ در اجراهای خصوصی » دریای عشق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی در ابوعطا

 298. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۷ در اجراهای خصوصی » زندان فراق – اجرای خصوصی شجریان و موسوی

 299. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳۳ در کنسرت تصویری محمدرضا شجریان و گروه شهناز (رندان مست، مرغ خوشخوان) » بخش نخست: رندان مست (دستگاه همایون) - بخش سوم

 300. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳۳ در رندان مست » تصنیف "رندان مست"

 301. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۳ در بی تو بسر نمی شود » تصنیف (بی تو بسر نمی شود)

 302. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۳ در بی تو بسر نمی شود » ساز و آواز (بی همگان بسر شود)

 303. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶۷ در دل مجنون » تصنیف "صنما"

 304. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۸۵ در آسمان عشق » تصنیف "آسمان عشق"

 305. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۴۶ در مرغ خوش خوان » ساز و آواز (مثنوی ابوعطا)

 306. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰۳ در در خیال » تصنیف در خیال

 307. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۳۵ در آسمان عشق » تصنیف "می دانم"

 308. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۲۰ در بوی باران » ساز و آواز (مثنوی افشاری)

 309. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در بوی باران » ساز و آواز (در قالب پرسه خوانی)

 310. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در ساز خاموش » تصنیف دشتی "مرا رها کن"

 311. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در اجراهای خصوصی » قاصدک - اجرای پاریس ۱۳۷۲

 312. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در بوی باران » ساز و آواز عراق

 313. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۵ در بی تو بسر نمی شود » کار عمل (مطرب دل)

 314. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶۵ در نوا (مرکب خوانی) » تصنیف "جان جهان"

 315. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶۵ در طریق عشق » تصنیف جان جهان

 316. مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱ - سرآغاز در دل مجنون » ساز و آواز (مثنوی افشاری، فرود مثنوی به بیات ترک)

 317. مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱ - سرآغاز در اجراهای خصوصی » نوای نی – محمدرضا شجریان، جلیل شهناز و حسن کسایی

 318. مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱ - سرآغاز در اجراهای خصوصی » کوی باده فروشان – اجرای خصوصی شجریان، عبادی، ناهید، شریف، یاحقی و محجوبی

 319. مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱ - سرآغاز در اجراهای خصوصی » ساغر می – اجرای خصوصیِ شجریان، موسوی، یاحقی و اکبری

 320. مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱ - سرآغاز در اجراهای خصوصی » ارباب حاجت – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و فرهنگ‌فر

 321. نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۶ - بردن پدر مجنون را به خانه کعبه در اجراهای خصوصی » ساغر می – اجرای خصوصیِ شجریان، موسوی، یاحقی و اکبری

 322. نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۶ - بردن پدر مجنون را به خانه کعبه در اجراهای خصوصی » سوگ – اجرای خصوصی شجریان، دادبه و موسوی

 323. نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۶ - بردن پدر مجنون را به خانه کعبه در راست پنجگاه » ادامه آواز (لیلی مجنون و فرود، نیریز صغیر و کبیر)

 324. نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۶ - بردن پدر مجنون را به خانه کعبه در اجراهای خصوصی » سیب زنخدان – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و یاحقی

 325. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴ در گلبانگ شجریان (بت چین) » ساز و آواز (تار) "دستگاه ماهور"

 326. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴ در اجراهای خصوصی » ساغر می – اجرای خصوصیِ شجریان، موسوی، یاحقی و اکبری

 327. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵ در در خیال » دنباله ی ساز و آواز

 328. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵ در در خیال » قبله عشق

 329. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵ در اجراهای خصوصی » کلاس آواز سه نفره در محضر شجریان – مجتبی عسگری، امید مظهری و پارسا حسن‌دخت

 330. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶ در چهره به چهره » تصنیف قدیمی "ما را همه شب"

 331. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶ در اجراهای خصوصی » مزرع سبز – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و فرهنگفر به تاریخ ۱ مهر ۵۹

 332. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶ در اجراهای خصوصی » دل حزین – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – ماهور

 333. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷ در یاد ایام » تصنیف "سلسله ی مو"

 334. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۳ در اجراهای خصوصی » دیده‌ی مشتاق – اجرای خصوصی شجریان و موسوی به تاریخ ۳ اسفند ۵۹

 335. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۷ در اجراهای خصوصی » کلاس درس محمدرضا شجریان با بیژن کامکار – همایون و اصفهان

 336. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳ در اجراهای خصوصی » دیده‌ی مشتاق – اجرای خصوصی شجریان و موسوی به تاریخ ۳ اسفند ۵۹

 337. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۶ در اجراهای خصوصی » کلاس درس برومند و شجریان

 338. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۶ در اجراهای خصوصی » کلاس آموزشی شجریان و ایرج بسطامی – ماهور

 339. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۱ در دل مجنون » ساز و آواز (درآمد بیات ترک، گشایش، ...)

 340. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۱ در اجراهای خصوصی » ای پیک پی خجسته – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و دکتر فخر

 341. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۱ در اجراهای خصوصی » شهید عشق، ماهور و مرکب‌خوانی، سنتور و آواز: دکتر منوچهر جهانبگلو و محمدرضا شجریان - اجرای خصوصی ۱۱ مهرماه ۱۳۶۲

 342. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۵ در اجراهای خصوصی » ای پیک پی خجسته – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و دکتر فخر

 343. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۰ در دستان » آواز و نی

 344. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۰ در دستان » ادامه ی آواز با کمانچه

 345. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۸ در اجراهای خصوصی » شهید عشق، ماهور و مرکب‌خوانی، سنتور و آواز: دکتر منوچهر جهانبگلو و محمدرضا شجریان - اجرای خصوصی ۱۱ مهرماه ۱۳۶۲

 346. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۲ در اجراهای خصوصی » فراق‌نامه – اجرای خصوصی شجریان، بهشتی، کسایی و موسوی در منزل شاطر رمضان، دستگاه سه‌گاه

 347. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۷ در آهنگ وفا » ساز و آواز (بیات لر، گوشه دشتی،...)

 348. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۷ در آهنگ وفا » ساز و آواز (گشایش، ماهور،...)

 349. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۹ در رسوای دل » تصنیف قدیمی "غم عشق"

 350. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳ در رندان مست » تصنیف "باد صبا"

 351. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳ در اجراهای خصوصی » راه خیال – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – اجرای خصوصی در ابوعطا به تاریخ ۲ شهریور ۱۳۶۵ - مونیخ، منزل دکتر خادمی

 352. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۳ در اجراهای خصوصی » راه خیال – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – اجرای خصوصی در ابوعطا به تاریخ ۲ شهریور ۱۳۶۵ - مونیخ، منزل دکتر خادمی

 353. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۸ در پیوند مهر » قطعه ی ضربی (ای ساربان)

 354. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۰ در شب وصل » ساز و آواز (هر لحظه در برم)

 355. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۰ در شب وصل » ساز و آواز (قرچه، رضوی،...)

 356. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۰ در فریاد » هم آوازی در شوشتری

 357. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۱ در بیداد (همایون) » تصنیف "هلاک من"

 358. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۲ در فریاد » آواز راست پنجگاه

 359. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۲ در فریاد » ادامه ی آواز راست پنجگاه

 360. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۲ در فریاد » ضربی نغمه

 361. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۶ در اجراهای خصوصی » اسیر کمند – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، محمدرضا لطفی و ناصر فرهنگ‌فر - ابوعطا، ۲۸ اسفد ۱۳۵۲

 362. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۵ در آهنگ وفا » ساز و آواز (راک، کرشمه راک،...)

 363. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۷ در رسوای دل » ساز و آواز (درآمد سه گاه، زابل، مویه، رضوی، فرود به سه گاه)

 364. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۷ در اجراهای خصوصی » کلاس درس محمدرضا شجریان با ایرج بسطامی

 365. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۷ در اجراهای خصوصی » صبح مشتاقان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی به تاریخ ۷ شهریور ۶۵

 366. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۲ در اجراهای خصوصی » نفسی با تو – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان و موسوی

 367. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۲ در اجراهای خصوصی » کلاس درس محمدرضا شجریان با بیژن کامکار – همایون و اصفهان

 368. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۲ در اجراهای خصوصی » کلاس آموزشی شجریان و ایرج بسطامی – ماهور

 369. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۲ در اجراهای خصوصی » کلاس درس محمدرضا شجریان با شهرام ناظری

 370. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۴ در غوغای عشقبازان » ساز و آواز قرائی

 371. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴ در دستان » آواز و سنتور

 372. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴ در دستان » ادامه ی آواز با تار (حصار، فرود، پهلوی، جامه دران)

 373. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴ در دستان » ادامه ی آواز و تار (مخالف، فرود، منصوری)

 374. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۷ در غوغای عشقبازان » تصنیف افشاری "باده عشق"

 375. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۴ در اجراهای خصوصی » کلاس درس محمدرضا شجریان با ایرج بسطامی

 376. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۷ در اجراهای خصوصی » حریم یار – اجرای خصوصی شجریان، بهاری، کسایی و فرهنگفر

 377. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۱ در اجراهای خصوصی » غوغای دل – اجرای خصوصی شجریان و کسایی

 378. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۴ در نوا (مرکب خوانی) » ادامه ی آواز و نی (بیات ترک، گشایش، فرود به نوا، رهاب)

 379. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۵ در سر عشق » ساز و آواز

 380. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۴ در اجراهای خصوصی » مرغ سخندان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی به تاریخ ۸ شهریور ۶۵

 381. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۴ در اجراهای خصوصی » حریم یار – اجرای خصوصی شجریان، بهاری، کسایی و فرهنگفر

 382. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۷ در اجراهای خصوصی » مرغ سخندان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی به تاریخ ۸ شهریور ۶۵

 383. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۳ در اجراهای خصوصی » صبح مشتاقان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی به تاریخ ۷ شهریور ۶۵

 384. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۴ در اجراهای خصوصی » نرگس مست – اجرای خصوصی شجریان، عبادی و موسوی به تاریخ ۲۸ مرداد ۶۰

 385. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۶ در سرود مهر » ساز و آواز بیات ترک "با که گویم راز"

 386. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۶ در سرود مهر » چهارمضراب همراه آواز

 387. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۴ در اجراهای خصوصی » نفسی با تو – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان و موسوی

 388. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۷ در نوا (مرکب خوانی) » آواز و نی

 389. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۷ در نوا (مرکب خوانی) » ادامه ی آواز و نی (گوشت، فرود، بیات راجع، عشاق، قرچه، رضوی)

 390. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۹ در نوا (مرکب خوانی) » ادامه ی آواز و نی (نهفت، عشاق، رهاب، فرود با تحریر بسته نگار، گردانیه)

 391. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۰ در پیوند مهر » قطعه ی ضربی (بگذار تا بگرییم)

 392. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۰ در اجراهای خصوصی » گنج شایگان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی در همایون به تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۶۵، مونیخ، منزل دکتر خادمی

 393. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۱ در سرود مهر » آواز بر روی قطعه ضربی "نجوا"

 394. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۱ در اجراهای خصوصی » گنج شایگان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی در همایون به تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۶۵، مونیخ، منزل دکتر خادمی

 395. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۲ در اجراهای خصوصی » گنج شایگان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی در همایون به تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۶۵، مونیخ، منزل دکتر خادمی

 396. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۵ در پیوند مهر » ادامه ی ساز و آواز

 397. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۷ در اجراهای خصوصی » شور عاشقی – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی، دکتر فروهری و دکتر فخر به تاریخ ۴ آذر ۶۱

 398. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۵ در دستان » ادامه ی آواز با کمانچه

 399. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۰۱ در اجراهای خصوصی » اجرای خصوصی شجریان، درخشانی و عندلیبی به تاریخ ۲ فروردین سال ۱۳۶۷ در مانتز

 400. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۰۵ در در خیال » ساز و آواز

 401. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۰۵ در در خیال » دنباله ی ساز و آواز

 402. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۰۵ در آرام جان » ساز و آواز (شکسته قفقاز، درآمد افشاری، جامه دران، عراق)

 403. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۰۵ در آرام جان » ساز و آواز (عراق، جامه دران، فرود به افشاری، رهاب و شور)

 404. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۰۵ در اجراهای خصوصی » شور عاشقی – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی، دکتر فروهری و دکتر فخر به تاریخ ۴ آذر ۶۱

 405. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۰۵ در اجراهای خصوصی » اجرای خصوصی شجریان، درخشانی و عندلیبی به تاریخ ۲ فروردین سال ۱۳۶۷ در مانتز

 406. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۰۵ در اجراهای خصوصی » حریم یار – اجرای خصوصی شجریان، بهاری، کسایی و فرهنگفر

 407. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۱۱ در پیوند مهر » ساز آواز

 408. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۱۹ در در خیال » دیده بی خواب

 409. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳۶ در آرام جان » ساز و آواز (بوسلیک افشاری و عراق)

 410. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳۸ در رندان مست » ساز و آواز ۲

 411. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳۸ در اجراهای خصوصی » نوبت عاشقی – محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

 412. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۱ در اجراهای خصوصی » درگذشت همسر استاد عبادی – استادان خوانساری، کسایی، عبادی و محمدرضا شجریان

 413. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۹ در اجراهای خصوصی » سیب زنخدان – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و یاحقی

 414. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶۰ در اجراهای خصوصی » نرگس مست – اجرای خصوصی شجریان، عبادی و موسوی به تاریخ ۲۸ مرداد ۶۰

 415. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶۰ در اجراهای خصوصی » برق غیرت – اجرای خصوصی شجریان و موسوی در محضر استاد دادبه – ۱۶ آذر ۵۸

 416. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶۵ در اجراهای خصوصی » نرگس مست – اجرای خصوصی شجریان، عبادی و موسوی به تاریخ ۲۸ مرداد ۶۰

 417. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷۹ در اجراهای خصوصی » آتش سودا – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی به تاریخ ۹ شهریور ۶۵

 418. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۸۰ در اجراهای خصوصی » آتش سودا – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی به تاریخ ۹ شهریور ۶۵

 419. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۳ در غوغای عشقبازان » تصنیف شور "در فراق"

 420. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۰۷ در غوغای عشقبازان » آواز بر قطعه دیدار

 421. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۱۳ در غوغای عشقبازان » آواز دیلمان

 422. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۱۵ در اجراهای خصوصی » اجرای خصوصی مهستی و محمدرضا شجریان در شور، ویولن: حبیب‌الله بدیعی، سنتور: منصور صارمی، تنبک: جهانگیر ملک

 423. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۱۵ در اجراهای خصوصی » کلاس درس محمدرضا شجریان با بیژن کامکار – همایون و اصفهان

 424. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۱۵ در اجراهای خصوصی » ساغر می – اجرای خصوصیِ شجریان، موسوی، یاحقی و اکبری

 425. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۱۵ در اجراهای خصوصی » اسیر کمند – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، محمدرضا لطفی و ناصر فرهنگ‌فر - ابوعطا، ۲۸ اسفد ۱۳۵۲

 426. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۱۷ در اجراهای خصوصی » سرو چمان اجرای دانشگاه برکلی – محمدرضا شجریان، داریوش پیرنیاکان، جمشید عندلیبی و مرتضی اعیان - تابستان ۱۳۶۹

 427. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲۲ در غوغای عشقبازان » قطعه پنج ضربی

 428. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲۲ در غوغای عشقبازان » ادامه قطعه پنج ضربی

 429. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲۸ در غوغای عشقبازان » ادامه ساز و آواز

 430. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲۸ در غوغای عشقبازان » ساز و آواز افشاری

 431. حافظ » ساقی نامه در اجراهای خصوصی » زندان فراق – اجرای خصوصی شجریان و موسوی

 432. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶ در اجراهای خصوصی » شور عاشقی – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی، دکتر فروهری و دکتر فخر به تاریخ ۴ آذر ۶۱

 433. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷ در دود عود » ساز و آواز ۲

 434. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در بی تو بسر نمی شود » ساز و آواز (ره میخانه)

 435. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۶ در دود عود » ساز و آواز ۲

 436. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷ در سرود مهر » آواز بر روی قطعه ضربی "رخس زار"

 437. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۷ در آسمان عشق » ساز و آواز

 438. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۸ در آسمان عشق » ساز و آواز

 439. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۰ در بی تو بسر نمی شود » مثنوی نوا (چون تو جانان منی)

 440. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۲ در شب، سکوت، کویر » ساز و آواز ۱

 441. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۴ در چاووش ۹ (جان جان) » ساز و آواز ۱ در آمد با محمدرضا لطفی

 442. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۹ در دود عود » ساز و آواز ۱

 443. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۳ در آسمان عشق » ادامه ی ساز و آواز (دوبیتی در سه گاه، پهلوی، مغلوب، فرود)

 444. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۱۶ در آه باران » ساز و آواز ۲

 445. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۲ در رسوای دل » ساز و آواز (مخالف، نیشابورک، فرود مخالف به سه گاه)

 446. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷۱ در ساز خاموش » ساز و آواز دشتی

 447. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۶۲ در شب، سکوت، کویر » ساز و آواز ۳

 448. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۹۰ در آسمان عشق » ادامه ی ساز و آواز (مخالف، مغلوب، پس مخالف، فرود)

 449. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۴۳ در شب، سکوت، کویر » ساز و آواز ۱

 450. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶ در اجراهای خصوصی » مذهب رندان اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی

 451. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶ در اجراهای خصوصی » شهید عشق، ماهور و مرکب‌خوانی، سنتور و آواز: دکتر منوچهر جهانبگلو و محمدرضا شجریان - اجرای خصوصی ۱۱ مهرماه ۱۳۶۲

 452. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۵ در اجراهای خصوصی » شهید عشق، ماهور و مرکب‌خوانی، سنتور و آواز: دکتر منوچهر جهانبگلو و محمدرضا شجریان - اجرای خصوصی ۱۱ مهرماه ۱۳۶۲

 453. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۶ در اجراهای خصوصی » شهید عشق، ماهور و مرکب‌خوانی، سنتور و آواز: دکتر منوچهر جهانبگلو و محمدرضا شجریان - اجرای خصوصی ۱۱ مهرماه ۱۳۶۲

 454. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۰ در اجراهای خصوصی » شهید عشق، ماهور و مرکب‌خوانی، سنتور و آواز: دکتر منوچهر جهانبگلو و محمدرضا شجریان - اجرای خصوصی ۱۱ مهرماه ۱۳۶۲

 455. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۵ در اجراهای خصوصی » نرگس مست – اجرای خصوصی شجریان، عبادی و موسوی به تاریخ ۲۸ مرداد ۶۰

 456. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۶ در همایون مثنوی » ادامه ی آواز (دیلمان همایون، عشاق و فرود به همایون)

 457. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۶ در همایون مثنوی » ادامه ی آواز (بختیاری، نی داوود)

 458. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۸ در همایون مثنوی » ادامه ی آواز (چکاوک، حصار، بیات راجع، عشاق، شور، رضوی، جامه دران، فرود به همایون)

 459. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۸ در همایون مثنوی » ساز و آواز (درآمد همایون)

 460. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۹ در همایون مثنوی » ادامه ی آواز (چکاوک، حصار، بیات راجع، عشاق، شور، رضوی، جامه دران، فرود به همایون)

 461. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۳ در همایون مثنوی » ادامه ی آواز (قرائی، رهاب، عراق، نهیب، حزین، جامه دران و فرود)

 462. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۳۱۵ در اجراهای خصوصی » ندای میخانه – اجرای خصوصی شجریان و مشکاتیان به تاریخ ۱۱ آذر ۶۱

 463. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۵ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » ادامه ی ساز و آواز (سه تار) ۱

 464. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۵ در اجراهای خصوصی » درد عشق – اجرای خصوصی شجریان و موسوی – ماهور

 465. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۵ در اجراهای خصوصی » مزرع سبز – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و فرهنگفر به تاریخ ۱ مهر ۵۹

 466. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۵ در اجراهای خصوصی » خیال تو – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان در ابوعطا

 467. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 468. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲ در سر عشق » ادامه ساز و آواز (نیریز صغیر و کبیر، دوبیتی)

 469. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۳ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 470. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۳ در اجراهای خصوصی » دل سرگشته – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و عثمان محمدپرست

 471. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۳ در اجراهای خصوصی » خوشه‌چین – اجرای خصوصی استادان شجریان، موسوی، شهناز، پازوکی و ساغری – ۱۲ دی ۶۱

 472. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۳ در پیام نسیم » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی، گرمانجی، غم انگیز، سارنگی، دیلمان)

 473. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۳ در اجراهای خصوصی » سرگشته – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی در ابوعطا

 474. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴ در عشق داند » ادامه ساز و آواز (گوشه ی دشتستانی، خسرو شیرین، دشتستانیات)

 475. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴ در رسوای دل » تصنیف قدیمی "دل شیدا"

 476. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴ در یاد ایام » تصنیف "خم زلف"

 477. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴ در اجراهای خصوصی » دام بلا، اجرای خصوصی در سه‌گاه، محمدرضا شجریان، مجید درخشانی، ۲۵ مرداد ۱۳۶۸

 478. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴ در اجراهای خصوصی » صبوحی زدگان – اجرای خصوصی شجریان، لطفی و موسوی

 479. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴ در اجراهای خصوصی » دُرد نوش – اجرای خصوصی شجریان، ذوالفنون و موسوی به تاریخ ۱۳ تیر ۵۸

 480. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴ در اجراهای خصوصی » طریق کام‌بخشی – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی

 481. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴ در اجراهای خصوصی » کلاس درس محمدرضا شجریان با بیژن کامکار – همایون و اصفهان

 482. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴ در اجراهای خصوصی » سوگ – اجرای خصوصی شجریان، دادبه و موسوی

 483. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴ در اجراهای خصوصی » خیال تو – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان در ابوعطا

 484. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹ در عشق داند » ادامه ساز و آواز (گوشه ی دشتستانی، خسرو شیرین، دشتستانیات)

 485. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » ساز و آواز (سه تار)

 486. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۳ در اجراهای خصوصی » درد عشق – اجرای خصوصی شجریان و موسوی – ماهور

 487. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۳ در اجراهای خصوصی » خیال تو – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان در ابوعطا

 488. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۵ در خراسانیات » ساز و آواز دشتستانی

 489. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۶ در خراسانیات » ساز و آواز دشتستانی

 490. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۶ در اجراهای خصوصی » مزرع سبز – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و فرهنگفر به تاریخ ۱ مهر ۵۹

 491. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۶ در اجراهای خصوصی » آذرستون – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی به تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۵۹ – پالایش یافته

 492. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۹ در اجراهای خصوصی » درد عشق – اجرای خصوصی شجریان و موسوی – ماهور

 493. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۱ در اجراهای خصوصی » سوگ – اجرای خصوصی شجریان، دادبه و موسوی

 494. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » ادامه ی ساز و آواز (سه تار) ۱

 495. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳ در عشق داند » ادامه ساز و آواز (گوشه ی دشتستانی، خسرو شیرین، دشتستانیات)

 496. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 497. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳ در اجراهای خصوصی » دل سرگشته – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و عثمان محمدپرست

 498. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳ در اجراهای خصوصی » مزرع سبز – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و فرهنگفر به تاریخ ۱ مهر ۵۹

 499. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳ در اجراهای خصوصی » درد عشق – اجرای خصوصی شجریان و موسوی – ماهور

 500. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳ در اجراهای خصوصی » طریق کام‌بخشی – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی

 501. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳ در اجراهای خصوصی » آذرستون – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی به تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۵۹ – پالایش یافته

 502. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۵ در اجراهای خصوصی » ساغر می – اجرای خصوصیِ شجریان، موسوی، یاحقی و اکبری

 503. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۵ در اجراهای خصوصی » سوگ – اجرای خصوصی شجریان، دادبه و موسوی

 504. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۵ در اجراهای خصوصی » خسته‌دل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – شور

 505. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۹ در مرغ خوش خوان » ساز و آواز (دشتستانی)

 506. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۴۱ در اجراهای خصوصی » مزرع سبز – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و فرهنگفر به تاریخ ۱ مهر ۵۹

 507. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۴۱ در اجراهای خصوصی » مرید خرابات – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک - اجرای ۱۲ اسفند ۱۳۶۲

 508. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۴۲ در اجراهای خصوصی » مزرع سبز – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و فرهنگفر به تاریخ ۱ مهر ۵۹

 509. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۴۲ در اجراهای خصوصی » درد عشق – اجرای خصوصی شجریان و موسوی – ماهور

 510. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۴۲ در سر عشق » ادامه ساز و آواز (نیریز صغیر و کبیر، دوبیتی)

 511. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۴۶ در اجراهای خصوصی » درد عشق – اجرای خصوصی شجریان و موسوی – ماهور

 512. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۴۹ در اجراهای خصوصی » شب سیاه – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، شهرام ناظری و پرویز مشکاتیان

 513. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۵۹ در چشمه نوش » ساز و آواز

 514. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۵۹ در اجراهای خصوصی » مرید خرابات – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک - اجرای ۱۲ اسفند ۱۳۶۲

 515. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۶۸ در اجراهای خصوصی » آذرستون – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی به تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۵۹ – پالایش یافته

 516. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۷۱ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » ادامه ی ساز و آواز (سه تار) ۱

 517. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۷۲ در سر عشق » ادامه ساز و آواز (نیریز صغیر و کبیر، دوبیتی)

 518. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۳ در اجراهای خصوصی » مزرع سبز – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و فرهنگفر به تاریخ ۱ مهر ۵۹

 519. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۳ در سر عشق » ادامه ساز و آواز (نیریز صغیر و کبیر، دوبیتی)

 520. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۳ در اجراهای خصوصی » سرو آزاد – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و مشکاتیان

 521. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۵ در اجراهای خصوصی » محمدرضا شجریان » اجراهای خصوصی » آذرستون – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی به تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۵۹ – پالایش یافته

 522. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۶ در اجراهای خصوصی » آذرستون – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی به تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۵۹ – پالایش یافته

 523. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۷ در اجراهای خصوصی » آذرستون – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی به تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۵۹ – پالایش یافته

 524. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۲ در اجراهای خصوصی » دل سرگشته – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و عثمان محمدپرست

 525. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۲ در اجراهای خصوصی » سوگ – اجرای خصوصی شجریان، دادبه و موسوی

 526. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۳ در معمای هستی » تصنیف قدیمی (پرند شوشتری)

 527. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۳ در اجراهای خصوصی » مزرع سبز – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و فرهنگفر به تاریخ ۱ مهر ۵۹

 528. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۳ در اجراهای خصوصی » سوگ – اجرای خصوصی شجریان، دادبه و موسوی

 529. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۸ در عشق داند » ادامه ساز و آواز (گوشه ی دشتستانی، خسرو شیرین، دشتستانیات)

 530. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۸ در اجراهای خصوصی » مزرع سبز – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و فرهنگفر به تاریخ ۱ مهر ۵۹

 531. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۸ در اجراهای خصوصی » آذرستون – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی به تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۵۹ – پالایش یافته

 532. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۰۵ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 533. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۰۵ در اجراهای خصوصی » سوگ – اجرای خصوصی شجریان، دادبه و موسوی

 534. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۰۵ در اجراهای خصوصی » آذرستون – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی به تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۵۹ – پالایش یافته

 535. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۱۳ در اجراهای خصوصی » سوگ – اجرای خصوصی شجریان، دادبه و موسوی

 536. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۱۳ در اجراهای خصوصی » آتش سودا – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی به تاریخ ۹ شهریور ۶۵

 537. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۱۳ در اجراهای خصوصی » سرو آزاد – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و مشکاتیان

 538. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۱۳ در اجراهای خصوصی » آذرستون – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی به تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۵۹ – پالایش یافته

 539. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۱۳ در پیام نسیم » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی، گرمانجی، غم انگیز، سارنگی، دیلمان)

 540. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۱۶ در اجراهای خصوصی » سرو آزاد – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و مشکاتیان

 541. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۱۶ در اجراهای خصوصی » سیب زنخدان – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و یاحقی

 542. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۱۷ در اجراهای خصوصی » سرو آزاد – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و مشکاتیان

 543. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۰ در خراسانیات » ساز و آواز دشتستانی

 544. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۰ در اجراهای خصوصی » آتش سودا – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی به تاریخ ۹ شهریور ۶۵

 545. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۰ در اجراهای خصوصی » کلاس درس محمدرضا شجریان با بیژن کامکار – همایون و اصفهان

 546. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۰ در اجراهای خصوصی » سرو آزاد – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و مشکاتیان

 547. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۱ در مرغ خوش خوان » ساز و آواز (دشتستانی)

 548. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۱ در ساز خاموش » ساز و آواز دشتستانی

 549. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۱ در اجراهای خصوصی » دل سرگشته – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و عثمان محمدپرست

 550. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۱ در خراسانیات » ساز و آواز دشتستانی

 551. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۲ در نوا (مرکب خوانی) » ادامه ی آواز و نی (سه گاه، مویه، فرود به نوا)

 552. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۲ در اجراهای خصوصی » آتش سودا – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی به تاریخ ۹ شهریور ۶۵

 553. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۳ در خراسانیات » ساز و آواز دشتستانی

 554. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۳ در اجراهای خصوصی » سیب زنخدان – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و یاحقی

 555. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۵ در بی تو بسر نمی شود » ضربی بیات کرد، تصنیف (دل دیوانه)

 556. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۵ در اجراهای خصوصی » سرو آزاد – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و مشکاتیان

 557. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۳۰ در اجراهای خصوصی » صبح مشتاقان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی به تاریخ ۷ شهریور ۶۵

 558. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۳۰ در اجراهای خصوصی » سرو آزاد – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و مشکاتیان

 559. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۳۰ در اجراهای خصوصی » آذرستون – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی به تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۵۹ – پالایش یافته

 560. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۳۲ در اجراهای خصوصی » ای پیک پی خجسته – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و دکتر فخر

 561. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۳۶ در اجراهای خصوصی » ای پیک پی خجسته – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و دکتر فخر

 562. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۳۶ در اجراهای خصوصی » آتش سودا – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی به تاریخ ۹ شهریور ۶۵

 563. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۳۶ در اجراهای خصوصی » سیب زنخدان – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و یاحقی

 564. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۳۸ در اجراهای خصوصی » ای پیک پی خجسته – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و دکتر فخر

 565. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۱ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 566. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۱ در اجراهای خصوصی » طریق کام‌بخشی – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی

 567. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۱ در اجراهای خصوصی » سالگرد ادیب خوانساری – اجرای خصوصی شجریان و کسایی به تاریخ ۶ فروردین ۶۴

 568. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۱ در اجراهای خصوصی » آذرستون – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی به تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۵۹ – پالایش یافته

 569. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۱ در اجراهای خصوصی » خیال تو – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان در ابوعطا

 570. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۲ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 571. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۲ در اجراهای خصوصی » مزرع سبز – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و فرهنگفر به تاریخ ۱ مهر ۵۹

 572. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۲ در اجراهای خصوصی » سرو آزاد – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و مشکاتیان

 573. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۶ در اجراهای خصوصی » مزرع سبز – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و فرهنگفر به تاریخ ۱ مهر ۵۹

 574. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۶ در اجراهای خصوصی » سوگ – اجرای خصوصی شجریان، دادبه و موسوی

 575. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۶ در اجراهای خصوصی » آذرستون – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی به تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۵۹ – پالایش یافته

 576. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۷ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 577. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۷ در اجراهای خصوصی » زندان فراق – اجرای خصوصی شجریان و موسوی

 578. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۷ در اجراهای خصوصی » سیب زنخدان – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و یاحقی

 579. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۹ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 580. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۵۱ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 581. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۵۲ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 582. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۵۲ در اجراهای خصوصی » صبح مشتاقان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی به تاریخ ۷ شهریور ۶۵

 583. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۵۲ در پیام نسیم » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی، گرمانجی، غم انگیز، سارنگی، دیلمان)

 584. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۵۲ در اجراهای خصوصی » آذرستون – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی به تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۵۹ – پالایش یافته

 585. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۶۰ در اجراهای خصوصی » سوگ – اجرای خصوصی شجریان، دادبه و موسوی

 586. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۶۱ در اجراهای خصوصی » سوگ – اجرای خصوصی شجریان، دادبه و موسوی

 587. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۶۲ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 588. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۶۲ در اجراهای خصوصی » مزرع سبز – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و فرهنگفر به تاریخ ۱ مهر ۵۹

 589. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۶۳ در اجراهای خصوصی » سوگ – اجرای خصوصی شجریان، دادبه و موسوی

 590. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۶۳ در پیام نسیم » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی، گرمانجی، غم انگیز، سارنگی، دیلمان)

 591. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۶۳ در اجراهای خصوصی » آذرستون – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی به تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۵۹ – پالایش یافته

 592. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۶۷ در اجراهای خصوصی » سوگ – اجرای خصوصی شجریان، دادبه و موسوی

 593. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۶۸ در اجراهای خصوصی » سوگ – اجرای خصوصی شجریان، دادبه و موسوی

 594. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۷۱ در اجراهای خصوصی » زندان فراق – اجرای خصوصی شجریان و موسوی

 595. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۷۵ در اجراهای خصوصی » آتش سودا – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی به تاریخ ۹ شهریور ۶۵

 596. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۸۶ در اجراهای خصوصی » آتش سودا – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی به تاریخ ۹ شهریور ۶۵

 597. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۸۶ در اجراهای خصوصی » سوگ – اجرای خصوصی شجریان، دادبه و موسوی

 598. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۸۶ در اجراهای خصوصی » مرغ همایون – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و شریف

 599. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹۰ در اجراهای خصوصی » مرغ همایون – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و شریف

 600. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹۱ در اجراهای خصوصی » مرغ همایون – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و شریف

 601. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹۳ در اجراهای خصوصی » سوگ – اجرای خصوصی شجریان، دادبه و موسوی

 602. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹۵ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 603. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹۵ در اجراهای خصوصی » آتش سودا – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی به تاریخ ۹ شهریور ۶۵

 604. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹۵ در اجراهای خصوصی » طریق کام‌بخشی – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی

 605. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹۵ در اجراهای خصوصی » سالگرد ادیب خوانساری – اجرای خصوصی شجریان و کسایی به تاریخ ۶ فروردین ۶۴

 606. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹۵ در اجراهای خصوصی » خوشه‌چین – اجرای خصوصی استادان شجریان، موسوی، شهناز، پازوکی و ساغری – ۱۲ دی ۶۱

 607. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹۵ در اجراهای خصوصی » کلاس درس محمدرضا شجریان با بیژن کامکار – همایون و اصفهان

 608. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹۵ در اجراهای خصوصی » سوگ – اجرای خصوصی شجریان، دادبه و موسوی

 609. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹۵ در اجراهای خصوصی » شب سیاه – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، شهرام ناظری و پرویز مشکاتیان

 610. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹۵ در اجراهای خصوصی » خیال تو – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان در ابوعطا

 611. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹۶ در آستان جانان » ساز و آواز (شهاب، قطار)

 612. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۰۱ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 613. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۰۱ در اجراهای خصوصی » کلاس درس محمدرضا شجریان با بیژن کامکار – همایون و اصفهان

 614. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۰۱ در اجراهای خصوصی » زندان فراق – اجرای خصوصی شجریان و موسوی

 615. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۱۰ در آستان جانان » ساز و آواز (شهاب، قطار)

 616. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۱۳ در پیام نسیم » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی، گرمانجی، غم انگیز، سارنگی، دیلمان)

 617. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۱۳ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » تصنیف مبتلا

 618. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۱۳ در اجراهای خصوصی » آتش سودا – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی به تاریخ ۹ شهریور ۶۵

 619. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۱۹ در اجراهای خصوصی » زندان فراق – اجرای خصوصی شجریان و موسوی

 620. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۲۵ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » ساز و آواز (سه تار)

 621. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۲۵ در اجراهای خصوصی » خیال تو – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان در ابوعطا

 622. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۳۴ در سروچمان » ساز و آواز (قرائی، پس حصار، فرود به ماهور)

 623. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۳۴ در اجراهای خصوصی » دل سرگشته – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و عثمان محمدپرست

 624. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۴۸ در اجراهای خصوصی » دل سرگشته – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و عثمان محمدپرست

 625. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۵۵ در اجراهای خصوصی » صبح مشتاقان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی به تاریخ ۷ شهریور ۶۵

 626. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۶۰ در اجراهای خصوصی » صبح مشتاقان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی به تاریخ ۷ شهریور ۶۵

 627. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۶۷ در شب، سکوت، کویر » ساز و آواز ۱

 628. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۶۸ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 629. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۶۸ در اجراهای خصوصی » زندان فراق – اجرای خصوصی شجریان و موسوی

 630. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۷۰ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » ساز و آواز (سه تار)

 631. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۷۰ در عشق داند » ادامه ساز و آواز (گوشه ی دشتستانی، خسرو شیرین، دشتستانیات)

 632. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۷۰ در اجراهای خصوصی » راه خرابات – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی در شور

 633. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۷۱ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » تصنیف مبتلا

 634. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۸۵ در اجراهای خصوصی » زندان فراق – اجرای خصوصی شجریان و موسوی

 635. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۸۸ در بی تو بسر نمی شود » ضربی بیات کرد، تصنیف (دل دیوانه)

 636. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۱۵ در شب، سکوت، کویر » ساز و آواز ۱

 637. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۱۸ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » تصنیف مبتلا

 638. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳۲ در جان عشاق و گنبد مینا » ادامه ساز و آواز (سوز و گداز)

 639. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳۹ در بی تو بسر نمی شود » ضربی بیات کرد، تصنیف (دل دیوانه)

 640. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۴۰ در اجراهای خصوصی » سیب زنخدان – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و یاحقی

 641. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۴۵ در ساز خاموش » ساز و آواز دشتستانی

 642. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۵۰ در اجراهای خصوصی » زندان فراق – اجرای خصوصی شجریان و موسوی

 643. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۵۴ در اجراهای خصوصی » صبح مشتاقان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی به تاریخ ۷ شهریور ۶۵

 644. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۵۶ در شب، سکوت، کویر » ساز و آواز ۱

 645. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۵۹ در اجراهای خصوصی » زندان فراق – اجرای خصوصی شجریان و موسوی

 646. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۶۳ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 647. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۲ در اجراهای خصوصی » زندان فراق – اجرای خصوصی شجریان و موسوی

 648. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۳ در بوی باران » تصنیف نی زن

 649. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۷ - دیگجوش در اجراهای خصوصی » شهریار سخن – اجرای خصوصی شجریان، لطفی، شهریار و ابتهاج – ۲۲ اسفند ۱۳۵۵

 650. سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۰۴ در انتظار دل / خلوت گزیده » تصنیف "ملکا"

 651. عطار » اسرارنامه » بخش پنجم » بخش ۱ - المقاله الخامسه در راست پنجگاه » ادامه آواز (لیلی مجنون و فرود، نیریز صغیر و کبیر)

 652. فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳ در همایون مثنوی » ادامه ی آواز (مثنوی همایون و بیداد و عشاق، شوشتری)

 653. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱ در اجراهای خصوصی » ندای میخانه – اجرای خصوصی شجریان و مشکاتیان به تاریخ ۱۱ آذر ۶۱

 654. رهی معیری » غزلها - جلد اول » رسوای دل در اجراهای خصوصی » داغ دل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی

 655. رهی معیری » غزلها - جلد سوم » نغمهٔ حسرت در یاد ایام » تصنیف "یاد ایام"

 656. اقبال لاهوری » جاویدنامه » بخش ۴۱ - نوای طاهره در فریاد » تصنیف قدیمی "چهره به چهره"

 657. اقبال لاهوری » جاویدنامه » بخش ۴۱ - نوای طاهره در چهره به چهره » تصنیف قدیمی نوا "چهره به چهره"

 658. اقبال لاهوری » جاویدنامه » بخش ۴۱ - نوای طاهره در اجراهای خصوصی » طریق کام‌بخشی – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی

 659. اقبال لاهوری » جاویدنامه » بخش ۴۱ - نوای طاهره در اجراهای خصوصی » دل حزین – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – ماهور

 660. اقبال لاهوری » جاویدنامه » بخش ۴۱ - نوای طاهره در اجراهای خصوصی » همدم دل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – شور

 661. اقبال لاهوری » جاویدنامه » بخش ۴۱ - نوای طاهره در اجراهای خصوصی » ارباب حاجت – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و فرهنگ‌فر

 662. قاآنی » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۳ - در ستایش محمّد شاه در آرام جان » تصنیف قدیمی "تند تند"

 663. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۱۰۰ در اجراهای خصوصی » ندای میخانه – اجرای خصوصی شجریان و مشکاتیان به تاریخ ۱۱ آذر ۶۱

 664. ملک‌الشعرا بهار » اشعار محلی » شمارهٔ ۲ - غزل در خراسانیات » یقین دِرُم

 665. ملک‌الشعرا بهار » اشعار محلی » شمارهٔ ۳ - غزل در خراسانیات » گفتی که مَمیر و چهارمضراب (ترک ۲ و ۳)

 666. ملک‌الشعرا بهار » اشعار محلی » شمارهٔ ۵ - غزل در خراسانیات » زلفای قِجِری

 667. ملک‌الشعرا بهار » تصنیفها » مرغ سحر (در دستگاه ماهور) در اجراهای خصوصی » سرو چمان اجرای دانشگاه برکلی – محمدرضا شجریان، داریوش پیرنیاکان، جمشید عندلیبی و مرتضی اعیان - تابستان ۱۳۶۹

 668. ملک‌الشعرا بهار » تصنیفها » مرغ سحر (در دستگاه ماهور) در اجراهای خصوصی » مرغ سحر – اجرای خصوصی اجرای ۱ آذرماه ۱۳۹۳ برای موسسه محک – ساکرامنتو، کالیفرنیا، محمدرضا شجریان و انوشیروان روحانی

 669. ملک‌الشعرا بهار » تصنیفها » باد صبا (در دستگاه شوشتری) در رندان مست » تصنیف "باد صبا"

 670. ملک‌الشعرا بهار » تصنیفها » غزل ضربی (در ماهور) در آهنگ وفا » تصنیف ز من نگارم

 671. ملک‌الشعرا بهار » تصنیفها » غزل ضربی (در ماهور) در گلبانگ شجریان (بت چین) » تصنیف زمن نگارم "دستگاه ماهور"

 672. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۲ - آمان در انتظار دل / خلوت گزیده » تصنیف "ای امان"

 673. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۸ در آرام جان » تصنیف "نه قدرت"

 674. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۰ - از خون جوانان وطن لاله دمیده در راز دل » تصنیف "از خون جوانان"

 675. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۳ - گریه را به مستی ... در راز دل » تصنیف "گریه را به مستی"

 676. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۴ - از کفم رها در انتظار دل / خلوت گزیده » تصنیف "از کفم رها"

 677. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۳۵ در عشق داند » تصنیف "بهار دلکش"

 678. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۳۶ در رندان مست » تصنیف "باد صبا"

 679. غبار همدانی » لیلی و مجنون در عشق داند » ادامه ساز و آواز (گوشه ی دشتستانی، خسرو شیرین، دشتستانیات)

 680. صفای اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۹ در پیام نسیم » تصنیف دل بردی


۲. شهرام ناظری (۱۴۶ قطعه)

 
شهرام ناظری
 1. فردوسی » شاهنامه » جمشید » بخش ۳ در درفش کاویانی » پادشاهی ضحاک

 2. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۱ در درفش کاویانی » آوا خوانی (بر اساس آواهای باستانی هوره و مور)

 3. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۱ در درفش کاویانی » پادشاهی ضحاک

 4. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۲ در درفش کاویانی » پادشاهی ضحاک

 5. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۳ در درفش کاویانی » ضحاک در جستجوی فریدون (بر اساس مقام مجنونی و شاهنامه خوانی)

 6. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۴ در درفش کاویانی » تولد فریدون

 7. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۴ در درفش کاویانی » ضحاک در جستجوی فریدون (بر اساس مقام مجنونی و شاهنامه خوانی)

 8. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۶ در درفش کاویانی » ضحاک در جستجوی فریدون (بر اساس مقام مجنونی و شاهنامه خوانی)

 9. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۷ در درفش کاویانی » کاوه آهنگر (گروه نوازی)

 10. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۷ در درفش کاویانی » قیام کاوه آهنگر

 11. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۷ در درفش کاویانی » کاوه آهنگر (آوازی)

 12. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۷ در درفش کاویانی » خروشیدن کاوه دادخواه

 13. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۹ در درفش کاویانی » بر افراشتن درفش کاویانی (ضرب زورخانه و باستانی)

 14. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۱۰ در درفش کاویانی » بر افراشتن درفش کاویانی (ضرب زورخانه و باستانی)

 15. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۱۲ در درفش کاویانی » به بند کشیده شدن ضحاک در کوه دماوند توسط فریدون (نبرد نور و ظلمت)

 16. فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۶ در درفش کاویانی » تولد فریدون

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵ در ساز نو آواز نو » تصنیف کشتی شکستگان

 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵ در کیش مهر » دل می رود ز دستم.همایون

 19. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۰ در آتشی در نیستان » ارغوان(تصنیف)

 20. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۰ در نجوا » ارکستر و آواز (شور)

 21. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۶ در اجراهای خصوصی » شب سیاه – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، شهرام ناظری و پرویز مشکاتیان

 22. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷ در بهاران آبیدر » فغان بربط ۱

 23. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱ در لیلی و مجنون » درآمد شور، تار آواز

 24. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱ در لیلی و مجنون » آواز شهناز قرچه رضوی همراه با تار

 25. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱ در لیلی و مجنون » آواز رضوی و فرود

 26. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸ در صدای سخن عشق » دلبر

 27. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۱ در آتشی در نیستان » آن کیست...(بداهه نوازی بر مبنای ملودی مازندرانی و بداهه خوانی)

 28. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۹ در غم زیبا » تصنیف راز نهان

 29. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۱ در چشم براه » آواز با سه تار و چهار مضراب

 30. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۷ در چشم براه » چهار مضراب نی و آواز

 31. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۰ در شورانگیز » ساز و آواز

 32. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۷ در ساز نو آواز نو » تصنیف کشتی شکستگان

 33. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۴ در لیلی و مجنون » تصنیف پیغام سروش

 34. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۷ در کنسرت موسیقی اساتید ایران » تار و آواز و چهارمضراب

 35. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۱ در بی قرار » اجرای آواز شوشتری و لیلی و مجنون و مثنوی آواز

 36. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۷ در سخن تازه » آواز سه گاه

 37. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۷ در سخن تازه » ادامه ی آواز سه گاه

 38. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷ در آتشی در نیستان » یار مرا...(قطعه ی ضربی حجاز)

 39. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۲ در نجوا » ارکستر و آواز و سه تار (ماهور)

 40. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۲ در بی قرار » پیش درآمد و تصنیف بی قرار (برداشتی از ملودی محلی کردی)

 41. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ در بنمای رخ » ارکستر و آواز ۲

 42. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۶ در لولیان » تصنیف لولیان

 43. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳۲ در غم زیبا » تصنیف سرمست

 44. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳۹ در ساز نو آواز نو » تصنیف مستی سلامت می کند

 45. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴۰ در ساز نو آواز نو » تصنیف مستی سلامت می کند

 46. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴۶ در سخن تازه » تصنیف سخن تازه

 47. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۳ در کیش مهر » تصنیف.بی تو به سر نمی شود.افشاری

 48. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷۴ در لاله بهار » تصنیف مرا عاشق ۱

 49. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷۴ در لاله بهار » تصنیف مرا عاشق ۲

 50. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۸۳ در مطرب مهتاب رو » گندم

 51. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۲ در سفر به دیگر سو » در عاشقی پیچیده ام

 52. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۰ در ناگفته » نزول (فصل ۴: بازگشت ابدی)

 53. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۰ در ناگفته » رهایی (فصل ۴: بازگشت ابدی)

 54. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۳ در شورانگیز » مثنوی

 55. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۷ در مولویه » مقدمه (اسطوره)

 56. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۳۸ در حیرانی » آواز رها

 57. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۴۶ در لولیان » تصنیف سر مست

 58. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۷۳ در شورانگیز » تصنیفِ صبوح

 59. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۷۵ در شورانگیز » تصنیفِ صبوح

 60. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۱۷ در مولویه » تصنیف من چه دانم

 61. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۲۶ در مولویه » آواز از آن باده ندانم چون فنایم

 62. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۲۶ در مولویه » آواز نهفت (چو خورشیدی برآیم)

 63. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۳۵ در مطرب مهتاب رو » تکنوازی تنبور - آواز با همراهی تنبور

 64. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۸۳ در ساز نو آواز نو » آواز به همراهی کمانچه، تار و بربت

 65. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۵۰ در سفر به دیگر سو » قطعه ی ضربی، گروه نوازی با آواز

 66. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۵۹ در سفر به دیگر سو » ساز و آواز

 67. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷۱ در حیرانی » آهنگ شد ز غمت خانه سودا دلم

 68. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۰۵ در نجوا » بی من مرو ۱ (ماهور)

 69. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۱ در سفر به دیگر سو » آب حیات عشق

 70. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۱۲ در شورانگیز » تصنیفِ بیا ساقی

 71. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۱۴ در شورانگیز » تصنیفِ بیا ساقی

 72. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۹۶ در بنمای رخ » آواز همراه با سنتور و نی

 73. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در صدای سخن عشق » رو سر بنه به بالین

 74. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۲ در کنسرت موسیقی اساتید ایران » با من صنما

 75. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۳ در کنسرت موسیقی اساتید ایران » با من صنما

 76. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۵ در کنسرت موسیقی اساتید ایران » با من صنما

 77. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۵ در بنمای رخ » تصنیف با من صنما

 78. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۱ در صدای سخن عشق » دیوانه شو

 79. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۲ در شورانگیز » قطعه ی شوریده

 80. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۴۵ در مطرب مهتاب رو » مطرب مهتاب رو

 81. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۰۹ در صدای سخن عشق » دیوانه شو

 82. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۸۶ در نجوا » خیال خوش (شور)

 83. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۰۷ در در گلستانه » شهیدان خدایی

 84. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۹۸ در سخن تازه » تصنیف قرار غم

 85. مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱ - سرآغاز در بشنو از نی » مقدمه (ارکستر و آواز)

 86. مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۶ - بردن پادشاه آن طبیب را بر بیمار تا حال او را ببیند در بشنو از نی » ساز و آواز دشتی همراه با نی و سنتور

 87. مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۸۴ - قصهٔ بازرگان کی طوطی محبوس او او را پیغام داد به طوطیان هندوستان هنگام رفتن به تجارت در لیلی و مجنون » آواز مثنوی با کمانچه (به یاد شادروان استاد اصغر بهاری)

 88. مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۸۴ - قصهٔ بازرگان کی طوطی محبوس او او را پیغام داد به طوطیان هندوستان هنگام رفتن به تجارت در لیلی و مجنون » ادامه آواز مثنوی با کمانچه

 89. مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۹۱ - تفسیر قول حکیم بهرچ از راه و امانی چه کفر آن حرف و چه ایمان بهرچ از دوست دورافتی چه زشت آن نقش و چه زیبا در معنی قوله علیه‌السلام ان سعدا لغیور و انا اغیر من سعد و الله اغیر منی و من غیر ته حرم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن در بشنو از نی » قطعه باده از ما مست شد (ارکستر و آواز)

 90. مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۱ - سر آغاز در مطرب مهتاب رو » آواز با همراهی تنبور

 91. مولانا » مثنوی معنوی » دفتر چهارم » بخش ۳۱ - حکایت آن مرد تشنه کی از سر جوز بن جوز می‌ریخت در جوی آب کی در گو بود و به آب نمی‌رسید تا به افتادن جوز بانگ آب# بشنود و او را چو سماع خوش بانگ آب اندر طرب می‌آورد در سخن تازه » آواز اصفهان

 92. مولانا » مثنوی معنوی » دفتر چهارم » بخش ۳۵ - بقیهٔ قصهٔ اهل سبا و نصیحت و ارشاد سلیمان علیه‌السلام آل بلقیس را هر یکی را اندر خور خود و مشکلات دین و دل او و صید کردن هر جنس مرغ ضمیری به صفیر آن جنس مرغ و طعمهٔ او در سخن تازه » آواز اصفهان

 93. مولانا » مثنوی معنوی » دفتر پنجم » بخش ۱۸ - تفسیر یا حسرة علی العباد در سخن تازه » آواز اصفهان

 94. مولانا » مثنوی معنوی » دفتر پنجم » بخش ۶۹ - بیان آنک مخلوقی کر ترا ازو ظلمی رسد به حقیقت او هم‌چون آلتیست عارف آن بود کی بحق رجوع کند نه به آلت و اگر به آلت رجوع کند به ظاهر نه از جهل کند بلک برای مصلحتی چنانک ابایزید قدس الله سره گفت کی چندین سالست کی من با مخلوق سخن نگفته‌ام و از مخلوق سخن نشنیده‌ام ولیکن خلق چنین پندارند کی با ایشان سخن می‌گویم و ازیشان می‌شنوم زیرا ایشان مخاطب اکبر را نمی‌بینند کی ایشان چون صدااند او را نسبت به حال من التفات مستمع عاقل به صدا نباشد چنانک مثل است معروف قال الجدار للوتد لم تشقنی قال الوتد انظر الی من یدقنی در بشنو از نی » قطعه گرمرا (ارکستر و آواز)

 95. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷ در غم زیبا » تصنیف ماهرو

 96. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۸ در کیش مهر » تصنیف.کاروان.نوا

 97. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۶ در بی قرار » درآمد شور (فراق دوستانش باد) و آواز بار فراق دوستان (چوپانی)

 98. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۰ در بی قرار » تصنیف (وداع یاران)

 99. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۲ در بی قرار » درآمد شور (فراق دوستانش باد) و آواز بار فراق دوستان (چوپانی)

 100. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۰۷ در بنمای رخ » تصنیف من چرا دل به تو دادم

 101. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۱۵ در بنمای رخ » ارکستر و آواز ۱

 102. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳ در کیش مهر » به جهان خرم از آنم.بیات ترک

 103. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۱ در لولیان » سه تار و آواز

 104. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۴۸ در عاشق کیست » خرقه خون آلود

 105. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۱۰۳ در عاشق کیست » عشق تو

 106. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۱۰۷ در عاشق کیست » امید وصال

 107. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۱۱۹ در عاشق کیست » آفتاب

 108. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۱۳۱ در عاشق کیست » عاشق کیست

 109. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۱۴۹ در عاشق کیست » امید وصال

 110. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۱۸۶ در عاشق کیست » در سلسله

 111. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۳۱۵ در عاشق کیست » ای عشق

 112. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۳۲۶ در عاشق کیست » گفتگو

 113. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۳۵۹ در عاشق کیست » در دل

 114. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۳۷۳ در عاشق کیست » امید وصال

 115. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۴۲۶ در عاشق کیست » خاک

 116. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۴۸۰ در عاشق کیست » باده شوق

 117. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۵۴۷ در عاشق کیست » عاشق

 118. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۵۷۸ در عاشق کیست » امید وصال

 119. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۵۹۶ در عاشق کیست » امید وصال

 120. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۵۹۷ در عاشق کیست » در دل

 121. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۶۵۰ در آتشی در نیستان » سپیده(آواز در گوشه ی حجاز)

 122. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۵۳ در کنسرتی دیگر » دو بیتی خوانی (ماهور)

 123. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۵۳ در کیش مهر » آواز.نوا

 124. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۳ در کنسرتی دیگر » دو بیتی خوانی (ماهور)

 125. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۸ در کیش مهر » آواز.نوا

 126. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۱۳ در کیش مهر » آواز.نوا

 127. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۱ در کنسرتی دیگر » دو بیتی خوانی (ماهور)

 128. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۶ در کنسرتی دیگر » دو بیتی خوانی (ماهور)

 129. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۷ در کنسرتی دیگر » دو بیتی خوانی (ماهور)

 130. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۶۸ در کیش مهر » آواز.نوا

 131. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۱۳ در کنسرتی دیگر » دو بیتی خوانی (ماهور)

 132. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۱۸ در کیش مهر » آواز.نوا

 133. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳۰ در کنسرتی دیگر » دو بیتی خوانی (ماهور)

 134. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۴۵ در کنسرتی دیگر » دو بیتی خوانی (ماهور)

 135. شیخ بهایی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲ در کیش مهر » لقای دلدار.نوا

 136. شیخ بهایی » دیوان اشعار » مخمس در کنسرت موسیقی اساتید ایران » تمنای وصال

 137. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در صدای سخن عشق » مردان خدا

 138. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۶ - داغ لاله در لاله بهار » ساز و آواز دشتی

 139. مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۴۳ در عاشق کیست » آفتاب

 140. مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۰۷ در لولیان » قطعه چابک سوار

 141. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۱۴ در آتشی در نیستان » سپیده(آواز در گوشه ی حجاز)

 142. ملک‌الشعرا بهار » غزلیات » شمارهٔ ۸۸ در لاله بهار » تصنیف لاله بهار

 143. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۲ - آمان در لیلی و مجنون » تصنیف ای امان

 144. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۷ - دل هوس سبزه و صحرا ندارد در کنسرت موسیقی اساتید ایران » دل هوس سبزه و صحرا ندارد

 145. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۲۵ - گریه کن در امیر کبیر ۱ » تصنیف گریه کن

 146. رضاقلی خان هدایت » تذکرهٔ ریاض العارفین » روضهٔ اول در نگارش احوال مشایخ و عارفین » بخش ۱۴۴ - مجذوب تبریزی در آتشی در نیستان » آتشی در نیستان(مقدمهٔ تصنیف)


۳. علیرضا افتخاری (۱۳۵ قطعه)

 
علیرضا افتخاری
 1. حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۲ در راز گل » تصنیف با ما منشین

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵ در مهمان تو » قطعه فریاد

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵ در کنسرت لندن (ای میهن) » ساز و آواز ۱

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۵ در پادشاه فصل ها » پیوند عمر

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در قصه شمع » یار دلنواز

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۱ در مهمان تو » تصنیف مشتاقان

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳ در مهمان تو » تصنیف در نظر بازی

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۴ در راز و نیاز » درآمد

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۴ در راز و نیاز » عشاق

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در مقام صبر » تصنیف مقام صبر

 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۲ در راز گل » تصنیف حال خونین دلان

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۴ در کنسرت لندن (ای میهن) » سرخوشان

 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴ در کنسرت لندن (ای میهن) » گل برافشانیم

 14. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴ در راز و نیاز » تصنیف بیا تا گل بر افشانیم

 15. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴ در مقام صبر » تصنیف بیا تا گل بر افشانیم

 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۹ در کاروان » آواز افشاری

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۴ در خداحافظ » تصنیف می سوزم از فراقت

 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۲ در راز گل » تصنیف کمان ابرو

 19. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۲ در شب عاشقان » معشوقه به سامان شد

 20. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۲ در مهمان تو » ساز و آواز

 21. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۱ در شب عاشقان » پنهان مشو

 22. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۳ در آوای عشق » آواز عشق

 23. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶۷ در آوای عشق » ساز و سخن (راست پنجگاه)

 24. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲۳ در آوای عشق » ساز و سخن (اصفهان)

 25. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۷۷ در مهمان تو » ساز و آواز دوبیتی

 26. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷۰ در شب عاشقان » همه را بیازمودم

 27. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۰۶ در شب عاشقان » یا رب ...

 28. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۳۵ در شب عاشقان » گل خندان

 29. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۵۰ در تازه به تازه » تصنیف یک خانه پر زمستان

 30. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۵۰ در مقام صبر » تصنیف پروانه

 31. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۰ در راز و نیاز » سماع آسمان

 32. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۲ در مستانه » در عاشقی پیچیده ام

 33. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۳ در مستانه » مرده بُدم زنده شدم

 34. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۲۱ در شب عاشقان » چون غلام آفتابم

 35. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۵۴ در شب عاشقان » ای عاشقان

 36. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۶۳ در مستانه » مونس شبهای من

 37. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۲۰ در تازه به تازه » تصنیف ای خدا

 38. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۹ در شب کوچه ها » شمع و شکر

 39. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۷۸ در عطر مهر » این کیست

 40. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۰۹ در تازه به تازه » تصنیف من مست و تو دیوانه

 41. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۱۰ در عطر مهر » ای ماه ترا چاکر

 42. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۳۶ در شب عاشقان » نو بهار خندان

 43. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶۶ در عاشقا سلام عاشقا درود » دل سرمست

 44. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۷۸ در عاشقا سلام عاشقا درود » دل سرمست

 45. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴ در مستانه » بوی گل و ریحانها

 46. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۴ در عاشقا سلام عاشقا درود » شب عاشقان بیدل

 47. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۴ در شب عاشقان » شب عاشقان

 48. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳ در آتش دل » تصنیف ۳

 49. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۵ در مستانه » خورشید مجلس

 50. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۸ در خروش بحر » کاروان (شور)

 51. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۸ در کاروان » تصنیف کاروان

 52. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۸ در قصه شمع » دستان

 53. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۹ در شب عاشقان » آن نه عشق است

 54. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۲ در عطر مهر » جام محبت

 55. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۲ در کاروان » آواز اصفهان

 56. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۳ در آتش دل » تصنیف ۱

 57. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۵ در نسیما » آواز به همراهی سه تار

 58. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۰ در همسایه » صنم

 59. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۴ در آتش دل » تصنیف ۳

 60. حافظ » مثنوی (الا ای آهوی وحشی) در راز و نیاز » تصنیف آهوی وحشی

 61. سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » شمارهٔ ۲۳ در تازه به تازه » تصنیف از من چرا رنجیده ای (سر اساس ملودی کردی)

 62. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۸ در مستانه » ای دل اگر عاشقی

 63. وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » ترکیبات » شرح پریشانی در خداحافظ » تصنیف شرح پریشانی

 64. انوری » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۶ در تازه به تازه » تصنیف سرو روان من کو (سر اساس ملودی کردی)

 65. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۸ در پاییز » تصنیف باده شبانه

 66. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۰ در مهمان تو » تصنیف سرگشته (با شعر شدم از عشق تو شیدا)

 67. هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۹ در امان از جدایی » تصنیف جدایی (شوشتری)

 68. هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۱ در امان از جدایی » تصنیف شب هجران (دشتی)

 69. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۳۱۵ در مقام صبر » سؤال و جواب گروه و آواز

 70. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۳۴۹ در باباطاهر » یا مولا

 71. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۴۰۳ در راز گل » تصنیف با ما منشین

 72. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۴۱۶ در باباطاهر » یا مولا

 73. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۴۶۸ در باباطاهر » یا مولا

 74. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۶۸۷ در مقام صبر » سه تار و آواز

 75. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۶۹۹ در مقام صبر » تار و آواز

 76. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲ در راز گل » آواز همراه با کمانچه

 77. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۳ در مهرورزان » ادامه آواز - تصنیف دیده و دل - قطعه راز و نیاز

 78. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴ در راز و نیاز » بختیاری

 79. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹ در صدایم کن » آواز دو بیتی ۳

 80. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹ در مهرورزان » ادامه آواز - تصنیف دیده و دل - قطعه راز و نیاز

 81. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۳ در مهرورزان » ادامه آواز - تصنیف دیده و دل - قطعه راز و نیاز

 82. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۱ در باباطاهر » آواز غریبی

 83. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۵ در مهرورزان » ادامه آواز - تصنیف دیده و دل - قطعه راز و نیاز

 84. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۴۶ در راز گل » آواز همراه با کمانچه

 85. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۵۹ در راز و نیاز » شوشتری

 86. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۶۸ در باباطاهر » آواز مرغان وحشی

 87. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۴ در باباطاهر » آواز مرغان وحشی

 88. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۰ در امان از جدایی » تصنیف شاخ شمشاد (بر اساس ملودی کردی)

 89. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۳ در کنسرت لندن (ای میهن) » ساز و آواز ۲

 90. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۵ در راز گل » آواز همراه با کمانچه

 91. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۷ در راز گل » آواز همراه با کمانچه

 92. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۱ در باباطاهر » نازنین

 93. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۱ در راز گل » آواز همراه با کمانچه

 94. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۴ در باباطاهر » آواز مرغان وحشی

 95. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۵۲ در راز گل » آواز همراه با کمانچه

 96. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۵۶ در صدایم کن » آواز دو بیتی ۲

 97. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۶۷ در راز گل » آواز همراه با کمانچه

 98. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹۰ در راز گل » آواز همراه با کمانچه

 99. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹۸ در صدایم کن » آواز دو بیتی ۳

 100. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۰۷ در امان از جدایی » تصنیف شاخ شمشاد (بر اساس ملودی کردی)

 101. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۱۰ در باباطاهر » نازنین

 102. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۱۳ در مهرورزان » ادامه آواز - تصنیف دیده و دل - قطعه راز و نیاز

 103. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۲۱ در باباطاهر » آواز مرغان وحشی

 104. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۲۴ در باباطاهر » آواز مرغان وحشی

 105. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۲۸ در سرو سیمین » آواز همایون به همراهی عود

 106. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۳۵ در امان از جدایی » تصنیف شاخ شمشاد (بر اساس ملودی کردی)

 107. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۴۰ در باباطاهر » زلفاش بی نظیره

 108. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۴۳ در صدایم کن » آواز دو بیتی ۱

 109. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۶۵ در امان از جدایی » تصنیف شاخ شمشاد (بر اساس ملودی کردی)

 110. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۶۹ در مهرورزان » ادامه آواز - تصنیف دیده و دل - قطعه راز و نیاز

 111. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۸۵ در راز گل » آواز همراه با کمانچه

 112. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۸۸ در سرو سیمین » آواز همایون به همراهی عود

 113. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۰۲ در مهرورزان » ادامه آواز - تصنیف دیده و دل - قطعه راز و نیاز

 114. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۱۳ در آوای عشق » مناجات

 115. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۲۶ در راز و نیاز » بختیاری

 116. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۲۷ در آوای عشق » مناجات

 117. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۴۵ در باباطاهر » آواز مرغان وحشی

 118. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۶۳ در امان از جدایی » تصنیف شاخ شمشاد (بر اساس ملودی کردی)

 119. محتشم کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات از رسالهٔ جلالیه » شمارهٔ ۱۵ در خروش بحر » وداع (چهارگاه،بیداد)

 120. محتشم کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۸۴ در خروش بحر » سرو خدا (شور،دشتی)

 121. محتشم کاشانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۳ - فی مرثیه امام حسین علیه‌السلام در خروش بحر » خروش بحر (چهارگاه)

 122. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷ - دیوان و دیوانه در همسایه » بی سامان

 123. مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۴۷ در راز گل » تصنیف با ما منشین

 124. مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۹۰ در تازه به تازه » تصنیف من مست و تو دیوانه

 125. رهی معیری » غزلها - جلد اول » شاهد افلاکی در هوای تو » شاهد افلاکی

 126. رهی معیری » غزلها - جلد اول » سوزد مرا سازد مرا در سرو سیمین » تصنیف سوز و ساز

 127. رهی معیری » غزلها - جلد اول » خیال‌انگیز در جام مصفا » خیال انگیز

 128. رهی معیری » غزلها - جلد سوم » کوی رضا در سرو سیمین » تصنیف سرو سیمین

 129. باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۹ در باباطاهر » یا مولا

 130. صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۶۱ در راز گل » آواز همراه با نی

 131. صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶۲۰ در مستانه » آواز ایرانی قدیمی

 132. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱ - دیدم صنمی در مقام صبر » تصنیف صنم

 133. حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۳۰۷ در تازه به تازه » تصنیف اسیری

 134. کلیم » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴۷ در مستانه » دلبر بی خشم و کین

 135. خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » حضریات » غزلیات » شمارهٔ ۲۷۳ در سرو سیمین » رِنگ خراسانی


۴. حسام الدین سراج (۱۲۴ قطعه)

 
حسام الدین سراج
 1. حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱ در چشم بی خواب » چشم بی خواب

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ در عشق و مستی » تیغ دلدار

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲ در راه بی نهایت » ساز و آواز - دستگاه چهارگاه (درآمد تا حصار)

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲ در راه بی نهایت » ادامه ساز و آواز (فرود به همایون)

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱ در شهر آشنائی » نور باده

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵ در کنسرت راست پنجگاه » ساز و آواز ۲

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۹ در عشق و مستی » زلف دوتا

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۲ در مسیحا » خرامان

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در راه بی نهایت » ساز و آواز - دستگاه همایون (درآمد تا بیداد)

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در راه بی نهایت » راه بی نهایت - ادامه ساز و آواز

 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۵ در رویای وصل » چشم جادو

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۶ در شهر آشنائی » دلستان

 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۷ در آئینه و آه » آئینه و آه/شور

 14. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۹ در قصه گیسو » ساقی گلرخ

 15. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۵ در عشق و مستی » تیغ دلدار

 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۰ در بوی بهشت » حافظ خلوت نشین

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۳ در خوشا سرو » ساز و آواز نوا ۲

 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۴ در نگاه آسمانی » باد صبا

 19. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۱ در ماه نو » تصنیف یار عیار

 20. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۷ در رویای وصل » سماع مستان

 21. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۰ در چشم بی خواب » ساز و آواز اصفهان و چهارمضراب

 22. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۰ در قصه گیسو » قصه گیسو

 23. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۳ در شرح فراق » تقدیر میخانه

 24. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۵ در بی نشان » ساز و آواز مثنوی بزرگ

 25. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۰ در شرح فراق » تقدیر میخانه

 26. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶ در راه بی نهایت » تصنیف بر باد

 27. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۷ در شرح فراق » ساز و آواز

 28. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۰ در نگاه آسمانی » رخ مهتاب (ساز و آواز ماهور)

 29. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۷ در بوی بهشت » میخانه

 30. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۶ در کنسرت راست پنجگاه » ساز و آواز راست پنجگاه

 31. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۶ در کنسرت راست پنجگاه » ساز و آواز ۱

 32. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۸ در بی نشان » پایه ملودیک و آواز

 33. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۴ در راه بی نهایت » تصنیف فرهاد کش

 34. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۹ در راه بی نهایت » تصنیف صبا

 35. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۳ در شرح فراق » شرح فراق

 36. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۰ در کنسرت راست پنجگاه » تصنیف ساقی

 37. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۳ در مسیحا » درد پنهان

 38. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۲ در شهر آشنائی » راز نهفته

 39. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۸ در کنسرت راست پنجگاه » تصنیف آئینه رو

 40. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۹ در طریقت عشق » تصنیف وصال

 41. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۵ در عشق و مستی » عشق و مستی

 42. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴ در رویای وصل » سودای دل

 43. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴ در نگاه آسمانی » ای عاشقان

 44. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳ در خوشا سرو » نوشانوش

 45. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۸ در چشم بی خواب » سفر

 46. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۲ در قصه گیسو » عقل و عشق

 47. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳۳ در بوی بهشت » شور مستی

 48. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۱ در خوشا سرو » بوی گل

 49. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۷۷ در قصه گیسو » سرو خوش بالا

 50. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۹ در خوشا سرو » خندان درآ

 51. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۷ در گریه بی بهانه » من و ما

 52. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱۰ در قصه گیسو » داغ جنون

 53. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱۳ در نازنین یار » رخ و زلف

 54. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۶ در بوی بهشت » سرو خرامان

 55. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹۲ در تک آهنگ های پویا سرایی » شمس الضحی

 56. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹۳ در تک آهنگ های پویا سرایی » شمس الضحی

 57. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۰۵ در بوی بهشت » سرو خرامان

 58. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۶۳ در دل آرا » غمگسار

 59. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۱۵ در خوشا سرو » باغ تماشا

 60. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۲ در دل آرا » خیال تو

 61. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۹۵ در خوشا سرو » بی من مرو

 62. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۸۰ در جام الست » ای عاشقان

 63. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۶۴ در قصه گیسو » ماه

 64. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۵۳ در جام الست » قیامت

 65. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۶۴ در عشق و مستی » عشق و مستی

 66. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۱۶ در جام الست » شمس حق

 67. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۳۷ در رویای وصل » سلطان عشق

 68. مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱ - سرآغاز در شهر آشنائی » آتش عشق

 69. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷ در عشق و مستی » سلسله مو

 70. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۴ در نگاه آسمانی » شب عاشقان بیدل

 71. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳ در بوی بهشت » بوی بهشت

 72. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۸ در بوی بهشت » جامه دران

 73. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۳ در ماه نو » سرمست

 74. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۶ در کنسرت راست پنجگاه » ساز و آواز لیلی و مجنون و...

 75. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۷ در دل آرا » پیشواز جانان

 76. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۴ در نازنین یار » شراب گلرنگ

 77. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۳ در آئینه و آه » شیرین و فرهاد/عشاق

 78. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۱ در دل آرا » نقش خیال

 79. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۳ در نازنین یار » خمار مستی

 80. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۳ در نازنین یار » اسیر عشق

 81. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در طریقت عشق » چهار مضراب ساز و آواز

 82. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۰۵ در جام الست » خرابات عشق

 83. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۲۳ در دل آرا » دل آرا

 84. وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » غزلیات » غزل ۱۵۵ در عشق و مستی » ساز و آواز نوا

 85. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۰ در ماه نو » حیرانی (ساز و آواز ابوعطا)

 86. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۹ در دل آرا » فراق

 87. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۱۶۷ در کنسرت راست پنجگاه » ساز و آواز لیلی و مجنون و...

 88. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۴۸۱ در جام الست » ساز و آواز دشتی

 89. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۵۹۲ در کنسرت راست پنجگاه » ساز و آواز لیلی و مجنون و...

 90. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۶ در چشم بی خواب » ساز و آواز شور

 91. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹ در ماه نو » ماه نو

 92. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۳ در طریقت عشق » آذرستون

 93. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۸ در طریقت عشق » آذرستون

 94. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۶ در طریقت عشق » آذرستون

 95. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۵۸ در طریقت عشق » آذرستون

 96. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۲۰ در رویای وصل » مه بالا نشین

 97. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۲۴ در ماه نو » ماه نو

 98. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۵۸ در طریقت عشق » آذرستون

 99. شیخ بهایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۴ در جام الست » ساز و آواز شور

 100. مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۴۳ در جام الست » جام الست

 101. سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۰۴ در گریه بی بهانه » ملکا

 102. حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۱۱ در مسیحا » مسیحا

 103. فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۵ در جام الست » شمس حق

 104. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴ در چشم بی خواب » چشم بی خواب

 105. رهی معیری » غزلها - جلد اول » رسوای دل در آئینه و آه » سودای دل/ابوعطا

 106. اقبال لاهوری » پیام مشرق » بخش ۶ - ببرگ لاله رنگ آمیزی عشق در طریقت عشق » آذرستون

 107. بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۶ در بوی بهشت » نغمه مهر

 108. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۱ در وداع ۱ » راز

 109. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۱ در وداع ۱ » آئینه و عشق

 110. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۲ در وداع ۱ » آئینه و عشق

 111. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۲ در وداع ۱ » بادۀ الست

 112. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۸ در وداع ۲ » عاشق کُشی

 113. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۱۲ در وداع ۲ » عاشق کُشی

 114. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۱۳ در وداع ۲ » عاشق کُشی

 115. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۲۷ در وداع ۱ » یک دل و یک یار

 116. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۲۸ در وداع ۱ » یک دل و یک یار

 117. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۳۰ در وداع ۱ » سرّ حق

 118. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۳۲ در وداع ۲ » وداع

 119. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۳۳ در وداع ۲ » پریشانی

 120. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۳۳ در وداع ۲ » راه عشق

 121. فایز » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۱ در رویای وصل » مه بالا نشین

 122. مجد همگر » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵۵۰ در کنسرت راست پنجگاه » ساز و آواز لیلی و مجنون و...

 123. خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » حضریات » غزلیات » شمارهٔ ۳۵۳ در شهر آشنائی » شهر آشنائی

 124. خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » حضریات » غزلیات » شمارهٔ ۳۵۹ در نگاه آسمانی » نشان بی نشان


۵. سالار عقیلی (۱۰۸ قطعه)

 
سالار عقیلی
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶ در عشق ماند » تصنیف پروانه و راست / زلف آشفته

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷ در سایه های سبز » تصنیف دشتی/دیر مغان

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۳ در سایه های سبز » تصنیف بیات ترک/ روز وصل

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۶ در وطن » ساز و آواز

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۱ در دریای بی پایان » ساغر

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۲ در عشق ماند » مقدمه و تصنیف آواز

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۸ در می تراود مهتاب » انکار شراب (شور دشتی)

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۳ در قصه باران » رقصیدن سرو

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۲ در هوای آفتاب » سازو آواز ماهور

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۹ در مایه ی ناز ۲ » ساز و آواز چهارگاه(مقدمه،چهار مضراب،درآمد،زابل،فرود)

 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۲ در دریای بی پایان » حال خونین دلان

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۴ در عاشقی » تصنیف ابوعطا

 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۰ در عشق ماند » تصنیف نوا / درد عشق

 14. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۴ در پیدای پنهان » در میان آب و آتش

 15. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۶ در سر هزار ساله » طالع اگر مدد دهد

 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶ در فصل عاشقی » زلف بر باد مده

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۷ در سایه های سبز » تصنیف ماهور/فاش می گویم

 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۱ در عشق ماند » تصنیف شوشتری / به تیغم گر کشد

 19. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۸ در عاشق می شویم » ساز و آواز - بیات اصفهان

 20. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۴ در بادۀ نوشین » تصنیف سیه مژگان

 21. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۶ در سر هزار ساله » زندان بی سامان

 22. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۷ در عشق ماند » چهارمضراب با تصنیف بیات اصفهان / شاه شمشادقدان

 23. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۱ در میهن » ساز و آواز: شور

 24. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۱ در میهن » ساز و آواز: اصفهان

 25. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۱ در پیدای پنهان » حکایت شیرین

 26. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۷ در سر هزار ساله » عیش مدام

 27. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۲ در دوران عشق » تصنیف آشنایی

 28. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ در یار مست » رستاخیز / تصنیف

 29. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵ در صورتگر » درویش

 30. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۰ در یار مست » جان و جهان / تصنیف

 31. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۲ در صورتگر » عشق آمد

 32. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۰ در یار مست » کاروان مست / تصنیف

 33. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۱ در یار مست » یار مست / تصنیف

 34. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۷ در یار مست » آتش عشق / ساز و آواز (ضبط آنسامبل)

 35. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۷ در عاشقی » آواز حجاز

 36. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۳۶ در میهن » تصنیف بمیرید بمیرید

 37. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۴۶ در سر هزار ساله » بار دگر آن مست

 38. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۰۸ در یار مست » سماع / قطعه ضربی و آواز

 39. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۴۶ در پیدای پنهان » سودای دل

 40. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۲ در عاشقی » تصنیف همایون

 41. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰۳ در صورتگر » اوست

 42. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱۸ در مایه ی ناز ۲ » ساز و آواز بیات اصفهان(مقدمه،چهار مضراب،درآمد،بیات راجع و...)

 43. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۵۸ در صورتگر » دلبر عیار

 44. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۶۲ در صورتگر » صورتگر

 45. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۳۲ در می تراود مهتاب » تصنیف بیا تا عاشقی از سر گیریم (نوا)

 46. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۶ در صورتگر » مرو

 47. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۶ در جان سرگردان » تصنیف جان سرگردان

 48. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹۷ در دریای بی پایان » شکایت دل

 49. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۷ در سر هزار ساله » دوش چه خورده ای دلا

 50. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۳۱ در سر هزار ساله » دوش چه خورده ای دلا

 51. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳۶ در سایه های سبز » تصنیف عراق/عاشقان

 52. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۰ در قصه باران » روی او

 53. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۵ در یار مست » تو مرو / تصنیف

 54. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۹ در هوای آفتاب » تصنیف غلام قمر

 55. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۷۷ در صورتگر » نفرین

 56. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۶۵ در میخانه خاموش » تصنیف راز من

 57. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۷۲ در تو کیستی؟ » چشم تو

 58. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۸۸ در سر هزار ساله » پرده در پرده

 59. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۹۰ در سر هزار ساله » پرده در پرده

 60. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۹۱ در سر هزار ساله » پرده در پرده

 61. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰ در سایه های سبز » تصنیف ماهور/چنان

 62. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴ در عاشقی » چهار مضراب تصنیف بیات اصفهان

 63. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۲ در سایه های سبز » چهار مضراب تصنیف ماهور

 64. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۸ در مایه ی ناز ۱ » ساز و آواز دشتی(گوشه ي بیدگانی)

 65. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۱ در قصه باران » فکر تو

 66. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۸ در عشق ماند » تصنیف افشاری / عشق

 67. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۷ در جان سرگردان » ساز و آواز ۱

 68. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۸ در عشق ماند » تصنیف راست/ ای ساربان

 69. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۲ در سعدی نامه » تصنیف چهارگاه(سرو روان)

 70. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۳ در عاشقی » تصنیف سه گاه ۲

 71. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۳ در عاشقی » تصنیف سه گاه ۱

 72. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۶ در هوای آفتاب » آواز راک

 73. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۲ در به یاد من باش » ساز و آواز

 74. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۳ در عاشقی » تصنیف شوشتری

 75. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۱ در عاشقی » آواز سه گاه

 76. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۱ در بادۀ نوشین » آواز مویه

 77. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۱ در سعدی نامه » تصنیف همایون(سرو چمن)

 78. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۴ در دوران عشق » ساز و آواز ۲

 79. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۴ در دوران عشق » ساز و آواز ۱

 80. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۷ در از جان و از دل » ساز و آواز

 81. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۷ در بادۀ نوشین » چهارمضراب همراه با آواز مویه و مخالف

 82. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۵ در ارکستر سمفونیک تهران » آنکور (سالار عقیلی)

 83. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۵ در سعدی نامه » تصنیف همایون(سرو چمن)

 84. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۱ در سعدی نامه » تصنیف چهارگاه(خیال)

 85. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۵ در سعدی نامه » تصنیف چهارگاه(سیمین)

 86. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۶ در سعدی نامه » تصنیف چهارگاه(نگار من)

 87. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۸ در سعدی نامه » چهار مضراب تصنیف چهارگاه(زلف دلبند)

 88. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۹ در سعدی نامه » تصنیف چهارگاه(گیسو کمند)

 89. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۸ در سعدی نامه » تصنیف چهارگاه(خیال)

 90. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۰۱ در بادۀ نوشین » تصنیف تمنا

 91. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۰۶ در تو کیستی؟ » مهر گیاه

 92. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶ در بادۀ نوشین » آواز مثنوی مخالف

 93. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۴ در دریای بی پایان » مقدمه و آواز

 94. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷۱ در می تراود مهتاب » ساز و آواز (افشاری)

 95. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۸۰ در دریای بی پایان » شمع جان

 96. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۴۳ در پیدای پنهان » پیدای پنهان

 97. سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۰۸ در سایه های سبز » تصنیف ماهور/ناز

 98. وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » ترجیعات » ترجیع بند - ما گوشه نشینان خرابات الستیم در در وادی عشق » خرابات الست

 99. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳۲ در یار و دیار » ساز و آواز ۱

 100. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۹ - حراج عشق در عاشقی » آواز چکاوک به سه گاه

 101. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۹ - حراج عشق در عاشقی » آواز همایون

 102. مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۴ در بادۀ نوشین » تصنیف مست و رسوا

 103. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۵ در تبریز در مه » خطا

 104. ازرقی هروی » قصاید » شمارهٔ ۴۸ در عاشقی » تصنیف شور

 105. حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۱۴۷ در تک آهنگ های سالار عقیلی » نوروزِ عشق

 106. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۰ - از خون جوانان وطن لاله دمیده در عشق دیرین » از خون جوانان وطن

 107. جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » غزلیات » شمارهٔ ۷۳ در عاشقی » آواز نوروز صبا

 108. خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » سفریات » غزلیات » شمارهٔ ۴۷ در هوای آفتاب » تصنیف دیوانه ی مست


۶. محسن کرامتی (۱۰۶ قطعه)

 
محسن کرامتی
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۱ » بیات اصفهان ۱۶

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹ در ای که دل داری » دلکش

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۲ » دشتی ۸

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳ در دل دار » ساز و آواز ۲

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳ در دل دار » ساز و آواز ۱

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در دل دار » تصنیف سه گاه

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۱ در ای که دل داری » دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۴ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۴ » شور ۱۳

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۱ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۲ » دشتی ۹

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۴ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۱ » بیات اصفهان ۳

 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۵ » چهارگاه ۴

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۳ » ماهور ۱۶

 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۷ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۱ » بیات اصفهان ۲

 14. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۸ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۴ » شور ۵

 15. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۱ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۴ » شور ۱۵

 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۵ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۳ » ماهور ۲۱ (عراق)

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۶ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۳ » ماهور ۲۷ (راک)

 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۳ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۵ » نوا ۶ (تخت طاقدیس)

 19. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۳ در دل دار » تصنیف هفت ضربی

 20. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۳ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۱ » بیات اصفهان ۱

 21. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۳ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۲ » دشتی ۴

 22. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷۱ در ای که دل داری » شد ز غمت خانهٔ سودا دلم

 23. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۵ در دل دار » تصنیف همایون

 24. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۵۷ در دل دار » تصنیف نیشابورک

 25. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۴ » سه گاه ۱۲

 26. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۵ » رهاب ۲

 27. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۴ » سه گاه ۱

 28. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۶ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۳ » ابوعطا ۹

 29. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۵ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۱ » عشّاق (اوج) بیات اصفهان

 30. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۵ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۲ » دشتی ۱۳

 31. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۵ در پنجۀ دشتی » تصنیف تو مرو

 32. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۶ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۳ » ماهور ۲۰ (خاوران)

 33. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۶ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۵ » نوا ۲

 34. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۱ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۱ » همایون ۲

 35. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۷ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۴ » شور ۲۰ (شهناز)

 36. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۴ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۱ » همایون ۳

 37. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۶ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۵ » بیات ترک ۶

 38. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۴ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۳ » ابوعطا ۱۳

 39. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۶ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۴ » سه گاه ۶

 40. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۰۹ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۱ » بیات اصفهان ۵

 41. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۰۹ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۳ » ماهور ۱۰

 42. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۱۷ در سعدی خوانی (وشتن) » عاشقانه ی دوم (شیرین)

 43. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶۱ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۱ » بیداد (همایون) ۲

 44. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲۲ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۵ » نوا ۱ (مسیحی)

 45. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲۲ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۳ » ماهور ۱۷

 46. سعدی » بوستان » باب سوم در عشق و مستی و شور » بخش ۲۵ - مخاطبه شمع و پروانه در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۴ » شور ۹

 47. سعدی » بوستان » باب سوم در عشق و مستی و شور » بخش ۲۵ - مخاطبه شمع و پروانه در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۵ » بیات ترک ۱

 48. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۴ » شور ۱۲ (شهناز)

 49. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۱ » بیداد (همایون) ۴

 50. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۳ در عطارنامه » آهنگ ترانه زاهدان-آواز چوگان کفر

 51. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۹۱ در عطارنامه » آهنگ ترانه هوای تو

 52. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۲۶ در عطارنامه » آهنگ ترانه راه قوم

 53. عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » سخن دیوانه‌ای دربارهٔ عالم در دل دار » ساز و آواز ۳

 54. خاقانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۲۰۰ - در تهنیت عید و مدح جلال الدین شروان شاه اخستان‌بن منوچهر در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۵ » چهارگاه ۹ (منصوری)

 55. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۸ در ای که دل داری » مقدمه اصفهان و آواز تنهایی

 56. هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۵ » بیات ترک ۴ (مهربانی)

 57. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۴۴۰ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۲ » دشتی ۵

 58. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۵۹۲ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۱ » شوشتری ۳

 59. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۶۶۶ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۴ » شور ۴

 60. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۵ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۵ » بیات ترک ۹

 61. شیخ بهایی » دیوان اشعار » مخمس در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۴ » شور ۱۹ (شهناز)

 62. شیخ بهایی » دیوان اشعار » مخمس در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۳ » ماهور ۶

 63. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۱ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۱ » همایون ۱

 64. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۶ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۴ » سه گاه ۱۳

 65. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۶ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۴ » شور ۱۱

 66. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۶ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۱ » بیداد (همایون) ۵

 67. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۸ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۱ » بیات اصفهان ۱۲

 68. مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۲۲ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۵ » چهارگاه ۸

 69. حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۱۹ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۳ » ابوعطا ۴

 70. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۰ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۵ » نوا ۳

 71. اقبال لاهوری » جاویدنامه » بخش ۴۱ - نوای طاهره در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۴ » شور ۳ (رضوی)

 72. شاطرعباس صبوحی » غزلیات » شمارهٔ ۴۰ - نقاش تقدیر در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۳ » ماهور ۲۶ (راک)

 73. شاطرعباس صبوحی » غزلیات » شمارهٔ ۴۰ - نقاش تقدیر در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۳ » ابوعطا ۶

 74. ملک‌الشعرا بهار » تصنیفها » عروس گل (در افشاری و رهاب - هنگام رفع حجاب) در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۴ » سه گاه ۸

 75. ملک‌الشعرا بهار » تصنیفها » تصنیف (اشاره به حملۀ قشون روس تزاری به پایتخت) در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۵ » بیات ترک ۳

 76. ملک‌الشعرا بهار » تصنیفها » باد صبا (در دستگاه شوشتری) در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۱ » شوشتری ۷

 77. ملک‌الشعرا بهار » تصنیفها » غزل ضربی (در ماهور) در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۳ » ماهور ۱۸

 78. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱ - دیدم صنمی در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۲ » افشاری ۷

 79. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۲ - آمان در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۴ » شور ۱

 80. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۳ - نمی‌دانم چه در پیمانه کردی در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۲ » افشاری ۹

 81. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۴ - نکنم اگر چاره در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۲ » افشاری ۱۰

 82. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۵ - برای افتخارالسلطنه - دختر ناصرالدین شاه در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۴ » سه گاه ۱۴

 83. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۷ - دل هوس سبزه و صحرا ندارد در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۳ » ابوعطا ۱۴

 84. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۹ - به مناسبت اخراج مورگان شوستر آمریکایی از ایران در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۲ » دشتی ۱۶

 85. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۰ - از خون جوانان وطن لاله دمیده در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۲ » دشتی ۱۴

 86. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۰ - از خون جوانان وطن لاله دمیده در پنجۀ دشتی » تصنیف هنگام می

 87. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۲ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۳ » ماهور ۱۹

 88. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۳ - گریه را به مستی ... در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۲ » دشتی ۱۵

 89. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۳ - گریه را به مستی ... در پنجۀ دشتی » تصنیف گریه را

 90. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۴ - از کفم رها در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۲ » افشاری ۱۵

 91. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۵ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۳ » ابوعطا ۱۵ (حجاز)

 92. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۶ - چه شورها در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۴ » شور ۱۶ (شهناز)

 93. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۸ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۲ » دشتی ۱۰

 94. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۸ در پنجۀ دشتی » تصنیف شانه بر زلف

 95. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۹ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۵ » بیات ترک ۱۰

 96. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۲۰ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۲ » افشاری ۵

 97. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۲۳ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۴ » شور ۲۱ (شهناز)

 98. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۲۵ - گریه کن در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۲ » دشتی ۱۷

 99. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۲۵ - گریه کن در پنجۀ دشتی » تصنیف گریه کن

 100. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۲۷ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۱ » بیات اصفهان ۱۵

 101. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۲۸ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۳ » ماهور ۲۴

 102. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۲۹ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۳ » ماهور ۲۵

 103. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۳۲ - باد خزانی در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۲ » افشاری ۲۱

 104. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۳۳ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۱ » بیات اصفهان ۱۴

 105. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۳۵ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۳ » ابوعطا ۲ (حجاز)

 106. مجد همگر » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵۵۰ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۱ » شوشتری ۳


۷. همایون شجریان (۹۲ قطعه)

 
همایون شجریان
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲ در چه آتش ها » تصنیف یاران موافق

 2. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲ در خداوندان اسرار » تصنیف مهتاب

 3. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸ در خداوندان اسرار » تصنیف مهتاب

 4. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۳ در خداوندان اسرار » تصنیف مهتاب

 5. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۴ در خداوندان اسرار » دیباچه (رهایی)

 6. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۶ در چه آتش ها » تصنیف یاران موافق

 7. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۵ در چه آتش ها » تصنیف یاران موافق

 8. فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲ در سیمرغ » زادن زال

 9. فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲ در سیمرغ » سام و زال

 10. فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲ در سیمرغ » سیمرغ و زال

 11. فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲ در سیمرغ » بازگشت زال

 12. فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۴ در سیمرغ » رودابه و زال

 13. فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۵ در سیمرغ » رودابه و زال

 14. فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۶ در سیمرغ » رودابه و زال

 15. فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۹ در سیمرغ » رودابه و زال

 16. فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و اسفندیار » بخش ۱ - آغاز داستان در ایران من » مرگ اسفندیار

 17. فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و اسفندیار » بخش ۱ - آغاز داستان در ایران من » کمانچه، مقدمه و آواز مرگ اسفندیار

 18. فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و اسفندیار » بخش ۲ در ایران من » مرگ اسفندیار

 19. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶ در ناشکیبا » تصنیف "می عشق"

 20. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۵ در مستور و مست » مستور و مست

 21. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در قیژک کولی » ساز و آواز "کمند زلف"

 22. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۴ در مستور و مست » همای سعادت

 23. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۶ در مستور و مست » تکیه بر باد

 24. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۶ در ایران من » ابر بهار

 25. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸ در مستور و مست » حرم یار

 26. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۷ در چه آتش ها » ساز و آواز راست پنجگاه

 27. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۷ در خداوندان اسرار » تصنیف جانی و صد آه

 28. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۷ در شوق دوست » تصنیف "بخت سرکش"

 29. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۸ در خداوندان اسرار » تصنیف جانی و صد آه

 30. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۵ در خورشید آرزو » تصنیف "اسرار عشق"

 31. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۲ در مستور و مست » خمُش باش

 32. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در قیژک کولی » تصنیف "زهی عشق"

 33. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۵ در قیژک کولی » تصنیف "زهی عشق"

 34. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۳ در چه آتش ها » تصنیف بی همگان

 35. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶۷ در آب، نان، آواز » مقدمه دشتی، آوازهای ریتمیک «بی دل و بی زبان» و «صنما»

 36. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۷۱ در مستور و مست » شکر

 37. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۴۸ در خداوندان اسرار » تصنیف خداوندان اسرار

 38. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۱۲ در ای جان جان بی من مرو » ساز و آواز "دست بنه بر دلم"

 39. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۸۹ در نقش خیال » تصنیف "دو ای دل"

 40. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۲ در آب، نان، آواز » مقدمه چهارگاه به همراه آواز بداهه «برون از دیده ها»

 41. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۲ در آب، نان، آواز » تصنیف «در عاشقی»

 42. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۴ در آب، نان، آواز » تصنیف «خاکدان عشق»

 43. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۷ در ناشکیبا » تصنیف "پنهان چو دل"

 44. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰۰ در نقش خیال » تصنیف "با سواران"

 45. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱۰ در آب، نان، آواز » مقدمه دشتی، آوازهای ریتمیک «بی دل و بی زبان» و «صنما»

 46. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۳۸ در رگ خواب » رها کن

 47. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۹۶ در خداوندان اسرار » آواز

 48. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۹۷ در خداوندان اسرار » آواز

 49. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۹۹ در خداوندان اسرار » آواز

 50. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷۱ در نسیم وصل » تصنیف «خانه سودا»

 51. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۵ در ای جان جان بی من مرو » تصنیف "طرب منم"

 52. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۵۵ در ناشکیبا » تصنیف "چه دانستم"

 53. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۵۵ در آرایش غلیظ » موسیقی فیلم آرایش غلیظ - ۲ (خواننده: همایون شجریان)

 54. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در رگ خواب » رگ خواب

 55. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۲ در ای جان جان بی من مرو » تصنیف "آن دلبر من"

 56. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۵ در آرایش غلیظ » موسیقی فیلم آرایش غلیظ - ۱ (خواننده: همایون شجریان)

 57. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۲ در آب، نان، آواز » تصنیف «بجان تو»

 58. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۹۵ در ای جان جان بی من مرو » تصنیف "بی من مرو"

 59. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۶۴ در نقش خیال » تصنیف "توبه شکن"

 60. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۸۵ در نقش خیال » تصنیف "توبه شکن"

 61. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸ در ایران من » تصنیف قلاب

 62. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸ در ایران من » مقدمه قلاب و آواز قلاب

 63. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳ در شوق دوست » ساز و اواز سه گاه "شوق دوست"

 64. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۳ در نسیم وصل » ساز و آواز همایون (نسیم سحر)

 65. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۹ در نقش خیال » آواز "گناه عشق"

 66. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۹ در چه آتش ها » آواز گناه عشق

 67. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۶ در ای جان جان بی من مرو » ساز و آواز شکسته "دست به جان نمی رسد"

 68. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۸ در ای جان جان بی من مرو » ساز و آواز "رها نمی کند ایام"

 69. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۱ در چه آتش ها » ساز و آواز راست پنجگاه

 70. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۷ در ناشکیبا » ساز و آواز دشتی "داغ دوستی"

 71. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۹ در قیژک کولی » ساز و آواز "بوی عشق"

 72. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۱ در نقش خیال » ساز و آواز «نقش خیال»

 73. سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » شمارهٔ ۱ در ناشکیبا » ساز و آواز شور "ناشکیبا"

 74. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۱ در مستور و مست » بی نشان

 75. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۷۴ در خورشید آرزو » تصنیف "چین زلف"

 76. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۵ در خورشید آرزو » ساز و آواز "دلشده"

 77. هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷ در آب، نان، آواز » تصنیف «شهر به شهر»

 78. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۵۸۶ در نه فرشته ام نه شیطان » چونی بی من

 79. مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۶۱ در نه فرشته ام نه شیطان » چونی بی من

 80. مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۶۰ در رگ خواب » گریه می‌آید مرا

 81. مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۲۶ در نه فرشته ام نه شیطان » چونی بی من

 82. مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۴۵ در نه فرشته ام نه شیطان » چونی بی من

 83. مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۴۹ در نه فرشته ام نه شیطان » چونی بی من

 84. رهی معیری » غزلها - جلد اول » رسوای دل در شوق دوست » ساز و آواز مثنوی مخالف «دریای دل»

 85. رهی معیری » غزلها - جلد چهارم » حاصل عمر در نسیم وصل » تصنیف "حاصل عمر"

 86. رهی معیری » غزلها - جلد چهارم » حصار عافیت در نسیم وصل » تصنیف "نسیم وصل"

 87. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۹۲ در خداوندان اسرار » تصنیف مهتاب

 88. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۱۲ در خداوندان اسرار » تصنیف مهتاب

 89. ملک‌الشعرا بهار » تصنیفها » مرغ سحر (در دستگاه ماهور) در خورشید آرزو » تصنیف «مرغ سحر»

 90. امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱ در رگ خواب » ابر می‌بارد

 91. امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۸۴ در شوق نامه ۴۲/۱ » مقام نهاوند کبیر (فرم کار، دور روان)

 92. اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الثانی: فی الشرعیّات و ما یتعلق بها » شمارهٔ ۱۰۴ - الحقیقة در نه فرشته ام نه شیطان » چونی بی من


۸. احمد شاملو (۸۸ قطعه)

 
احمد شاملو
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴ در رباعیات خیام » این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت

 2. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۴ در رباعیات خیام » چون ابر به نوروز رخ لاله بشست

 3. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۷ در رباعیات خیام » ساقی گل و سبزه بس طربناک شده است

 4. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۲ در رباعیات خیام » گویند که دوزخی بود عاشق و مست

 5. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۳ در رباعیات خیام » چون عمر به سر رسد چه بغداد و چه بلخ

 6. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۴ در رباعیات خیام » آنان که محیط فضل و آداب شدند

 7. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۰ در رباعیات خیام » از آمدنم نبود گردون را سود

 8. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۶ در رباعیات خیام » این قافله عمر عجب می گذرد

 9. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۱ در رباعیات خیام » از جمله ی رفتگان این راه دراز

 10. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۵ در رباعیات خیام » جامی است که عقل آفرین می زدنش

 11. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۷ در رباعیات خیام » در کارگه کوزه گری بودم دوش

 12. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۱ در رباعیات خیام » ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم

 13. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۲ در رباعیات خیام » من بی می ناب زیستن نتوانم

 14. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۳ در رباعیات خیام » قومی متفکرند اندر ره دین

 15. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۰ در رباعیات خیام » از آمدن و رفتن ما سودی کو؟

 16. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۵ در رباعیات خیام » تا کی غم آن خورم که دارم یا نه

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۷ در غزلیات حافظ » حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت

 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در غزلیات حافظ » زان یار دلنوازم شکری ست با شکایت

 19. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۹ در غزلیات حافظ » اگر نه باده غم دل ز یاد ما ببرد

 20. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۳ در غزلیات حافظ » سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد

 21. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۴ در غزلیات حافظ » راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد

 22. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۶ در غزلیات حافظ » روز هجران و شب فرقت یار آخر،شد

 23. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۸ در غزلیات حافظ » گداخت جان که شود کار دل تمام و،نشد

 24. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۹ در غزلیات حافظ » یاری اندر کس نمی بینم،یاران را چه شد؟

 25. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹ در غزلیات حافظ » رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

 26. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۳ در غزلیات حافظ » دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

 27. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۴ در غزلیات حافظ » سمن بویان،غبار غم،چو بنشینند بنشانند

 28. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۶ در غزلیات حافظ » آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند

 29. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۹ در غزلیات حافظ » ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار

 30. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۵ در غزلیات حافظ » در خرابات مغان گر گذر افتد بازم...

 31. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۲ در غزلیات حافظ » حجاب چهره ی جان می شود غبار تنم

 32. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۸ در غزلیات حافظ » دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم

 33. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ در غزلیات حافظ » تاب بنفشه می دهد طره ی مشک سای تو

 34. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۵ در غزلیات حافظ » با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی!

 35. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۴ در غزلیات حافظ » هوا خواه توام جانا،و می دانم که می دانی

 36. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۶ در غزلیات حافظ » نسیم صبح سعادت!بدان نشان که تو دانی...

 37. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴ در غزلیات مولوی » ای یوسف خوشنام ما خوش می روی بر بام ما

 38. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۵ در غزلیات مولوی » زهی عشق،زهی عشق که ماراست خدایا

 39. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۹ در غزلیات مولوی » بیایید،بیایید که گلزار دمیده است

 40. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ در غزلیات مولوی » بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست

 41. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۳ در غزلیات مولوی » برون شو ای غم از سینه،که لطف یار می آید

 42. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۳۶ در غزلیات مولوی » بمیرید،بمیرید در این عشق بمیرید

 43. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۵۰ در غزلیات مولوی » یک خانه پر زمستان،مستان نو رسیدند

 44. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۲۵ در غزلیات مولوی » نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم

 45. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۵۰ در غزلیات مولوی » تلخی نکند شیرین ذقنم

 46. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۵۸ در غزلیات مولوی » در وصالت چرا بیاموزم

 47. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۵۹ در غزلیات مولوی » وه چه بی درنگ و بی نشان که منم

 48. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷۱ در غزلیات مولوی » شد زغمت خانه سودا دلم

 49. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۶ در غزلیات مولوی » دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من

 50. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۱ در غزلیات مولوی » آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن

 51. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۷ در غزلیات مولوی » دوش چه خورده ای دلا،راست بگو،نهان مکن

 52. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۵۵ در غزلیات مولوی » چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون

 53. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در غزلیات مولوی » رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن

 54. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۱ در غزلیات مولوی » حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو،دیوانه شو

 55. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۹ در غزلیات مولوی » من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو

 56. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۴۵ در غزلیات مولوی » مطرب مهتاب رو آنچه شنیدی مگو

 57. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶۵ در غزلیات مولوی » جان جهان دوش کجا بودی

 58. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۵۵۵ در رباعیات خیام » اسرار ازل را نه تو دانی و نه و من

 59. حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۸ در غزلیات حافظ » کارم ز دور چرخ به سامان نمی رسد

 60. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۳ در رباعیات خیام » از آمدنم نبود گردون را سود

 61. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۷ در رباعیات خیام » اسرار ازل را نه تو دانی و نه و من

 62. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۸ در رباعیات خیام » این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت

 63. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۱۰ در رباعیات خیام » دوری که در او آمدن و رفتن ماست

 64. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۱۲ در رباعیات خیام » آنان که محیط فضل و آداب شدند

 65. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » درد زندگی [۲۵-۱۶] » رباعی ۱۸ در رباعیات خیام » از آمدن و رفتن ما سودی کو؟

 66. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » درد زندگی [۲۵-۱۶] » رباعی ۱۹ در رباعیات خیام » افسوس که بی فایده فرسوده شدیم

 67. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵] » رباعی ۴۳ در رباعیات خیام » جامی است که عقل آفرین می زدنش

 68. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵] » رباعی ۴۶ در رباعیات خیام » از جمله ی رفتگان این راه دراز

 69. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵] » رباعی ۵۰ در رباعیات خیام » ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز

 70. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » ذرات گردنده [۷۳-۵۷] » رباعی ۶۲ در رباعیات خیام » چون ابر به نوروز رخ لاله بشست

 71. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » ذرات گردنده [۷۳-۵۷] » رباعی ۷۳ در رباعیات خیام » در کارگه کوزه گری بودم دوش

 72. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۷۶ در رباعیات خیام » من بی می ناب زیستن نتوانم

 73. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۸۳ در رباعیات خیام » یاران به مرافقت چو دیدار کنید

 74. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۸۷ در رباعیات خیام » گویند که دوزخی بود عاشق و مست

 75. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۹۴ در رباعیات خیام » چون آمدنم به من نبد روز نخست

 76. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۹۵ در رباعیات خیام » چون عمر به سر رسد چه بغداد و چه بلخ

 77. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۹۷ در رباعیات خیام » ساقی غم من بلند آوازه شده است

 78. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۹۹ در رباعیات خیام » من ظاهر نیستی و هستی دانم

 79. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۱۰۰ در رباعیات خیام » از من رمقی به سعی ساقی مانده است

 80. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هیچ است [۱۰۷-۱۰۱] » رباعی ۱۰۷ در رباعیات خیام » بنگر ز جهان چه طرف بر بستم هیچ

 81. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۱۳ در رباعیات خیام » این قافله عمر عجب می گذرد

 82. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۱۷ در رباعیات خیام » صبح است دمی با می گلرنگ زنیم

 83. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۲۱ در رباعیات خیام » ساقی گل و سبزه بس طربناک شده است

 84. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۳۰ در رباعیات خیام » ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم

 85. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۳۶ در رباعیات خیام » دوران جهان بی می و ساقی هیچ است

 86. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۳۷ در رباعیات خیام » تا کی غم آن خورم که دارم یا نه

 87. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۳۸ در رباعیات خیام » تا دست بر اتفاق بر هم نزنیم

 88. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۴۲ در رباعیات خیام » گردون نگری ز قد فرسوده ی ماست


۹. علیرضا قربانی (۷۷ قطعه)

 
علیرضا قربانی
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۴ در ری تا روم » تهران (علیرضا قربانی)

 2. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۷ در ری تا روم » تهران (علیرضا قربانی)

 3. فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۲۰ در از خشت و خاک » تصنیف چرخ پیر

 4. فردوسی » شاهنامه » رزم کاووس با شاه هاماوران » بخش ۳ در از خشت و خاک » ایران زمین

 5. فردوسی » شاهنامه » رزم کاووس با شاه هاماوران » بخش ۳ در از خشت و خاک » تصنیف چرخ پیر

 6. فردوسی » شاهنامه » سهراب » بخش ۱ در از خشت و خاک » تصنیف چرخ پیر

 7. فردوسی » شاهنامه » داستان اکوان دیو » داستان اکوان دیو در از خشت و خاک » تصنیف چرخ پیر

 8. فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و اسفندیار » بخش ۱ - آغاز داستان در از خشت و خاک » تصنیف بوی مهر

 9. فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و اسفندیار » بخش ۲۵ در از خشت و خاک » تصنیف چرخ پیر

 10. فردوسی » شاهنامه » پادشاهی خسرو پرویز » بخش ۷۶ در از خشت و خاک » تصنیف چرخ پیر

 11. فردوسی » شاهنامه » پادشاهی شیرویه » بخش ۲ در از خشت و خاک » ایران زمین

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۵ در رسوای زمانه » قند پارسی

 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در جلوه گل (آواز ابوعطا) » در آمد ابوعطا ۲

 14. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در جلوه گل (آواز ابوعطا) » ادامه ی درآمد

 15. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در جلوه گل (آواز ابوعطا) » جامه دران

 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۷ در رسوای زمانه » فراق

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۱ در رسوای زمانه » ساز و آواز ماهور

 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۵ در سرو روان » تصنیف سرو روان

 19. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱ در قطره های باران » جان و جهان

 20. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰ در فصل باران » چهارمضراب همایون و تصنیف فصل باران

 21. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۵ در روی در آفتاب (پائیز، زمستان) » بی گاه شد (تصنیف)

 22. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۱ در قطره های باران » جان و جهان

 23. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۲۲ در فروغ » میخانه درافتاده

 24. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷۹ در روی در آفتاب (پائیز، زمستان) » به خفتگان (آواز)

 25. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۸۰ در روی در آفتاب (پائیز، زمستان) » به ماه (آواز)

 26. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۱ در قاف عشق » تصنیف در عاشقی

 27. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۲ در قاف عشق » تصنیف در عاشقی

 28. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۳۲ در بر سماع تنبور » تا عاشقی

 29. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۳۲ در بر سماع تنبور » آواز عاشقی

 30. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۲۱ در روی در آفتاب (پائیز، زمستان) » به آفتابم (تصنیف آفتاب)

 31. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۲۶ در روی در آفتاب (پائیز، زمستان) » به آفتابم (تصنیف آفتاب)

 32. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۹۸ در جلوه گل (آواز ابوعطا) » بیات کرد

 33. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۶ در قاف عشق » شب تا سحر

 34. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹۴ در با من بخوان » آمد خزان

 35. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹۷ در قطره های باران » ای دل

 36. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹۸ در قاف عشق » ساز و آواز دشتی

 37. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۰۶ در بر سماع تنبور » آن سو مرو

 38. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳۶ در فروغ » خرقه رقصان

 39. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۰ در قطره های باران » عاشقان

 40. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۳ در بر سماع تنبور » برای تو

 41. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۳ در بر سماع تنبور » آوازی برای تو

 42. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۷ در روی در آفتاب (بهار، تابستان) » به شوریدن (تصنیف من غلام قمرم)

 43. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۹ در روی در آفتاب (بهار، تابستان) » به شوریدن (تصنیف من غلام قمرم)

 44. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۹ در قاف عشق » تصنیف غلام قمر

 45. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۲۴ در فروغ » میخانه درافتاده

 46. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۳۶ در بر سماع تنبور » نیمه شبان

 47. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۳۶ در بر سماع تنبور » آواز این کیست

 48. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۵۵ در روی در آفتاب (بهار، تابستان) » به خاک (برگذری، تصنیف)

 49. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۷ در حریق خزان (کنسرت صوتی) » آواز، پیانو و کمانچه

 50. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۹ در سرو روان » تصنیف ساقی

 51. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۴ در دخت پری وار » دریای بی پایان

 52. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۱ در راز–آواز » افسانه (افشاری و نوا) - دقیقهٔ ۶ به بعد

 53. سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » شمارهٔ ۶ در راز–آواز » افسانه (افشاری و نوا)

 54. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵ در حریق خزان (کنسرت صوتی) » مرا

 55. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱ در جلوه گل (دستگاه همایون) » رضوی

 56. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱ در جلوه گل (دستگاه همایون) » بیداد

 57. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۸۳ در فصل باران » قطعه شوشتری

 58. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۹ در دخت پری وار » عتاب یار

 59. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۱ در اشتیاق » مقدمه ارکستر

 60. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۳ در اشتیاق » تصنیف ارکستر

 61. عراقی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳ در فروغ » جام صبوحی

 62. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۱۲۲ در با من بخوان » میدانی تو

 63. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۵۸۹ در با من بخوان » میدانی تو

 64. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۶۰۸ در با من بخوان » میدانی تو

 65. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳ - زکات زندگی در راز–آواز » چشمهایش (دشتی)

 66. مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۴ در فروغ » جام صبوحی

 67. مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۰ در فروغ » جام صبوحی

 68. مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۴ در فروغ » جام صبوحی

 69. مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۲۶ در قطره های باران » رامشگر

 70. مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۶۷ در قطره های باران » رامشگر

 71. مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۶۸ در قطره های باران » رامشگر

 72. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۵ در بر سماع تنبور » در کوی عشق

 73. رهی معیری » غزلها - جلد اول » ساغر هستی در فصل باران » تصنیف ساغر هستی

 74. ملک‌الشعرا بهار » تصنیفها » سرود ملی در ماهور (۱۲۶۹ خ) در سوگواران خموش » تصنیف ایران

 75. ملک‌الشعرا بهار » تصنیفها » در ابوعطا در جلوه گل (آواز ابوعطا) » تصنیف نسیم سحر

 76. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۰ - از خون جوانان وطن لاله دمیده در با من بخوان » از خون جوانان

 77. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۳۵ در جلوه گل (آواز ابوعطا) » تصنیف بهار دلکش


۱۰. ایرج بسطامی (۶۵ قطعه)

 
ایرج بسطامی
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ در افشاری مرکب » الا یا ایها الساقی

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶ در خانه بوی گل گرفت » ساز و آواز شور همراه با کمانچه

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶ در بوی نوروز » تصنیف باده ی شبگیر

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹ در خانه بوی گل گرفت » ادامه ساز و آواز همایون از پرده بیداد به بیات ترک و بازگشت،فرود به همایون

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳ در بداهه خوانی و بداهه نوازی » آواز شور: درآمد اول،درآمد دوم

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۱ در سکوت » ساز و آواز (مخالف سه گاه)

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۱ در سکوت » ساز و آواز (سه گاه)

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۲ در خانه بوی گل گرفت » تصنیف گل و نسرین

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۵ در کنسرت راست پنجگاه (لوح دوم) » آواز همایون همراه با سنتور

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۵ در کنسرت راست پنجگاه (لوح دوم) » آواز دشتی فرود به شوشتری همراه با تار

 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۵ در کنسرت راست پنجگاه (لوح دوم) » آواز عشاق و شور همراه با نی

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۴ در افشاری مرکب » نفس باد صبا

 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۶ در بوی نوروز » مقدمه ی بوی نوروز

 14. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸ در افشاری مرکب » کمانچه و آواز(سه گاه)

 15. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹ در مژده بهار » سه تار و آواز

 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۱ در وطن من » تصنیف سرو بلند

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۹ در خانه بوی گل گرفت » ادامه ساز و آواز شور از پرده عراق تا فرود به شور

 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۴ در وطن من » تصنیف سمن بویان

 19. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۵ در خزان و آرزو » ساز و آواز ۲ (اصفهان)

 20. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در کنسرت راست پنجگاه (لوح اول) » تصنیف مقام صبر

 21. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۷ در خزان و آرزو » ساز و آواز ۱ (دشتی)

 22. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۸ در مژده بهار » گلعذار

 23. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۶ در مژده بهار » تصنبف طالع اگر مدد دهد

 24. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۳ در بداهه خوانی و بداهه نوازی » ساز و آواز دشتی

 25. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۷ در بداهه خوانی و بداهه نوازی » ساز و آواز اصفهان: درآمد،بیات راجع،عشاق،قرچه

 26. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۴ در بداهه خوانی و بداهه نوازی » چهار مضراب و آواز ابوعطا: فرود به اصفهان

 27. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۵ در فسانه » ساز و آواز حجاز

 28. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴ در کنسرت راست پنجگاه (لوح دوم) » تصنیف بیا تا گل برافشانیم

 29. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۹ در ظهور » آواز و ارکستر

 30. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۲ در حال آشفته » آواز همراهی سنتور (شور)

 31. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۷ در فسانه » تصنیف هزار جهد

 32. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۵۰ در کنسرت راست پنجگاه (لوح دوم) » تصنیف مستان

 33. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۱ در سکوت » تصنیف ای عاشقان

 34. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱۳ در سکوت » تصنیف غم عشق

 35. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸ در رقص آشفته (گلپونه ها) » تصنیف چه دلها

 36. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷ در موسم گل » تصنیف سلسله ی موی دوست (بیات اصفهان)

 37. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷ در افشاری مرکب » ای مجلسیان

 38. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۳ در بوی نوروز » تصنیف بوی نوروز

 39. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۴ در بداهه خوانی و بداهه نوازی » ساز و آواز اصفهان: درآمد،بیات راجع،عشاق،قرچه

 40. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۵ در فسانه » تصنیف هزار جهد

 41. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۴ در افشاری مرکب » سنتور و آواز(درآمد،جامه دران)

 42. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۵ در فسانه » تصنیف دانی کدام دولت

 43. ناصرخسرو » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۶ در فسانه » تصنیف چرخ نیلوفری

 44. هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۶ در ظهور » تصنیف ناله شب

 45. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۳۵۱ در مژده بهار » کمانچه و آواز

 46. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۶۹۹ در کنسرت راست پنجگاه (لوح اول) » آواز بیات اصفهان همراه با تار

 47. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۵۹ در بداهه خوانی و بداهه نوازی » شور دشت

 48. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۶ در ظهور » ساز و آواز

 49. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۸ در حال آشفته » دشتی خوانی (شور)

 50. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۱۳ در حال آشفته » دشتی خوانی (شور)

 51. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۵۴ در حال آشفته » دشتی خوانی (شور)

 52. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۷۲ در حال آشفته » دشتی خوانی (شور)

 53. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۲۹ در افشاری مرکب » نی و آواز(دشتستانی)

 54. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۷۱ در کنسرت راست پنجگاه (لوح اول) » آواز دشتستانی همراه با نی

 55. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳۲ در کنسرت راست پنجگاه (لوح اول) » آواز دشتستانی همراه با نی

 56. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۶۰ در مژده بهار » نی و آواز

 57. رهی معیری » غزلها - جلد اول » آتش خاموش در خانه بوی گل گرفت » تصنیف به یاد رهی

 58. رضی‌الدین آرتیمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹ در رقص آشفته (گلپونه ها) » تصنیف همه دردم

 59. ملک‌الشعرا بهار » قصاید » شمارهٔ ۲۰۹ - ای وطن من در وطن من » تصنیف وطن من

 60. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱ - دیدم صنمی در کنسرت راست پنجگاه (لوح اول) » تصنیف صنم

 61. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۲۵ - گریه کن در موسم گل » تصنیف گریه کن (دشتی)

 62. خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » حضریات » غزلیات » شمارهٔ ۳۵۳ در افق مهر » تصنیف خوش نوای بی نوا

 63. خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » حضریات » غزلیات » شمارهٔ ۳۵۷ در افق مهر » قطعه همایون

 64. خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » سفریات » غزلیات » شمارهٔ ۲۳۹ در کنسرت راست پنجگاه (لوح دوم) » تصنیف خرابات

 65. خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » سفریات » غزلیات » شمارهٔ ۲۳۹ در افق مهر » تصنیف مست و خراب


۱۱. محسن چاوشی (۶۲ قطعه)

 
محسن چاوشی
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷ در من خود آن سیزدهم » بهرام گور

 2. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۷ در من خود آن سیزدهم » بهرام گور

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۵ در تک آهنگ های محسن چاوشی » ناوک

 4. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷ در تک آهنگ های محسن چاوشی » قلاش

 5. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹ در تک آهنگ های محسن چاوشی » قلاش

 6. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۹ در تک آهنگ های محسن چاوشی » برقص آ

 7. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۶ در تک آهنگ های محسن چاوشی » بیست هزار آرزو

 8. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۷ در تک آهنگ های محسن چاوشی » بیست هزار آرزو

 9. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۳ در تک آهنگ های محسن چاوشی » بیست هزار آرزو

 10. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴۹ در تک آهنگ های محسن چاوشی » قلاش

 11. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۳۶ در تک آهنگ های محسن چاوشی » زندان

 12. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۴۸ در بی نام » قوم به حج رفته

 13. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۸۵ در بی نام » قمارباز

 14. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۸۰ در امیر بی گزند » متصل

 15. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۲ در امیر بی گزند » تریاق

 16. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۰ در بی نام » باز آمدم

 17. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰۰ در بی نام » بر سلطان

 18. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹۲ در امیر بی گزند » این کیست این؟

 19. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹۳ در امیر بی گزند » این کیست این؟

 20. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۱۷ در امیر بی گزند » دل من

 21. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۱۸ در امیر بی گزند » دل من

 22. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۲ در امیر بی گزند » دل من

 23. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۷ در من خود آن سیزدهم » کو به کو

 24. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۴۳ در من خود آن سیزدهم » کو به کو

 25. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۰۴ در من خود آن سیزدهم » شیر مردا

 26. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۰۷ در بی نام » قند منی

 27. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۰ در من خود آن سیزدهم » قراضه چین

 28. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۵۲ در بی نام » زاهد

 29. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۵۴ در من خود آن سیزدهم » کو به کو

 30. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۸۳ در بی نام » عقل و خرد

 31. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۹۷ در امیر بی گزند » شیدایی

 32. مولانا » دیوان شمس » ترجیعات » سی‌ام در امیر بی گزند » امیر بی گزند

 33. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۲ در امیر بی گزند » پریشان

 34. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۶ در بی نام » راز

 35. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۴ در بی نام » گنجشک پریده

 36. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۰۸ در بی نام » گنجشک پریده

 37. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۰۹ در بی نام » من ندانستم

 38. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲۸ در بی نام » گنجشک پریده

 39. وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » غزلیات » غزل ۸۳ در تک آهنگ های محسن چاوشی » همخواب

 40. وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » غزلیات » غزل ۲۵۵ در من خود آن سیزدهم » غلط کردم غلط

 41. وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۹ در من خود آن سیزدهم » رمیدیم

 42. وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » غزلیات » غزل ۲۹۴ در بی نام » من ندانستم

 43. وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » غزلیات » غزل ۲۹۵ در تک آهنگ های محسن چاوشی » همخواب

 44. وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » غزلیات » غزل ۳۳۵ در تک آهنگ های محسن چاوشی » همخواب

 45. وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۳ در من خود آن سیزدهم » غلط کردم غلط

 46. وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » غزلیات » غزل ۳۹۴ در من خود آن سیزدهم » غلط کردم غلط

 47. وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » ترکیبات » گلهٔ یار دل‌آزار در من خود آن سیزدهم » رمیدیم

 48. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳ در تک آهنگ های محسن چاوشی » دل ای دل

 49. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴ در من خود آن سیزدهم » نگار

 50. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۸ در تک آهنگ های محسن چاوشی » دل ای دل

 51. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۷ در تک آهنگ های محسن چاوشی » دل ای دل

 52. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۰ در تک آهنگ های محسن چاوشی » دل ای دل

 53. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹۹ در من خود آن سیزدهم » نگار

 54. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۲۰ در تک آهنگ های محسن چاوشی » دل ای دل

 55. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۵۶ در من خود آن سیزدهم » نگار

 56. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۶۰ در من خود آن سیزدهم » نگار

 57. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷ - نالهٔ ناکامی در من خود آن سیزدهم » ستمگر

 58. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۳ - گوهرفروش در من خود آن سیزدهم » من خود آن سیزدهم

 59. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۳ - تو بمان و دگران در من خود آن سیزدهم » ستمگر

 60. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۱ - ماه بر سر مهر در تک آهنگ های محسن چاوشی » چه شد

 61. سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۰۴ در تک آهنگ های محسن چاوشی » ملکا

 62. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵] » رباعی ۵۴ در من خود آن سیزدهم » بهرام گور


۱۲. حسین علیشاپور (۶۲ قطعه)

 
حسین علیشاپور
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۲ در خیام و مینی مال » قطعه سوم

 2. فردوسی » شاهنامه » رزم کاووس با شاه هاماوران » بخش ۳ در آوای تو » دریغا ز ایران

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴ در حکایت » تصنیف سلطان خوبان

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در حکایت » حکایت

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۴ در تنها » از دریچه ی آفتاب

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷ در سرو بالا » ساز و آواز (شکسته و فرود)

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷ در سرو بالا » ساز و آواز درآمد، جامه دران

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۳ در چله نشین » گل بی رخ یار

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۰ در کهن نوای نو » خلوت نشین

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۸ در فریاد بی حاصل » تصنیف شوشتری

 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۷ در حکایت » تصنیف مرا عهدیست

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۷ در کهن نوای نو » پیر فرزانه

 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۱ در فریاد بی حاصل » ساز و آواز بیداد و اوج

 14. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۱ در ردیف آسان است (اجرای آواز) » درامد

 15. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۱ در ردیف آسان است (اجرای آواز) » رهاب

 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۱ در ردیف آسان است (اجرای آواز) » شهناز

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۱ در ردیف آسان است (اجرای آواز) » قراچه

 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۱ در ردیف آسان است (اجرای آواز) » رضوی

 19. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۱ در ردیف آسان است (اجرای آواز) » گلریز

 20. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۴ در فریاد بی حاصل » تصنیف بیداد مرکب

 21. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۸ در چله نشین » خروش

 22. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۲ در ردیف آسان است (اجرای آواز) » گوشه ی دشتی

 23. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۲ در ردیف آسان است (اجرای آواز) » بیات راجه

 24. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۲ در ردیف آسان است (اجرای آواز) » عشاق

 25. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۲ در ردیف آسان است (اجرای آواز) » خسرو شیرین

 26. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۰ در بادبان شکسته » سه تار و آواز

 27. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۷ در ردیف آسان است (اجرای آواز) » مثنوی

 28. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۱۳ در واپسین بدرود » کیست در این شهر که او مست نیست

 29. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴۰ در کهن نوای نو » جان عاشقان

 30. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۷۱ در نهان » ساز و آواز دشتی

 31. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۷۱ در نهان » ادامه ی ساز و آواز

 32. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۹۸ در تنها » از تو کجا گریزم

 33. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۰۵ در طلیعه دشتی » تصنیف «رونق بوستان»

 34. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۰۰ در آوای تو » سودای مستان

 35. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۹ در واپسین بدرود » غلام قمر

 36. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۰ در سرو بالا » تصینف سرو بالا

 37. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱ در کهن نوای نو » قطعه آوازی

 38. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۰ در تنها » تنها

 39. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۳ در فریاد بی حاصل » ساز و آواز چکاوک

 40. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۸ در چله نشین » سخن

 41. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۳ در ترنگا ترنگ » ساز و آواز (افشاری)

 42. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۷ در آوای تو » پریشانی

 43. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۳ در تنها » کمانچه و آواز

 44. حافظ » مثنوی (الا ای آهوی وحشی) در حکایت » تصنیف بیا تا حال یکدیگر بدانیم

 45. حافظ » مثنوی (الا ای آهوی وحشی) در ردیف آسان است (اجرای آواز) » دوبیتی

 46. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹ در تنها » ضربی حجاز و آواز

 47. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱ در تنها » سنتور و آواز

 48. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۳ در نگارینه » ساز و آواز مثنوی اصفهان به همراه نی

 49. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱ در نگارینه » ساز و آواز، نی و سنتور

 50. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۰ در نام تو » تصنیف کجایی (آواز افشاری)

 51. هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴ در چله نشین » سبزه قبا

 52. عبید زاکانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳ در تنها » نی و آواز

 53. عبید زاکانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۹ در آوای تو » غمزه

 54. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۳ - تو بمان و دگران در صدایی نیست » تصنیف با دگران

 55. رهی معیری » غزلها - جلد اول » غرق تمنای توام در فریاد بی حاصل » تصنیف فریاد بی حاصل

 56. اقبال لاهوری » پیام مشرق » بخش ۱۸۵ - حدی در چقدر ز خویش دورم... » نغمه ساربان حجاز

 57. بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۷۸ در چقدر ز خویش دورم... » چهارمضراب و آواز

 58. بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۹۴ در چقدر ز خویش دورم... » عود و آواز

 59. بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۹۴ در چقدر ز خویش دورم... » تار و آواز

 60. قاآنی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷ در ترنگا ترنگ » ساز و آواز (شور - ابوعطا)

 61. ملک‌الشعرا بهار » تصنیفها » در ابوعطا در نگارینه » تصنیف نسیم سحر

 62. عارف قزوینی » دیوان اشعار » غزل‌ها » شمارهٔ ۱۶ - مرا هجرت کشد در طلیعه دشتی » ساز و آواز ۳


۱۳. محمد معتمدی (۵۲ قطعه)

 
محمد معتمدی
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۵ در گاهی سه گاهی » ساز و آواز

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۳ در صوفی » یاد باد ضربی خوانی بداهه

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳ در در محاصره » حیرانی

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۶ در بودن و سرودن » ساز و آواز

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۶ در بودن و سرودن » چهارمضراب شکسته به همراه آواز

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۷ در صوفی » ساز و آواز مخالف

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۸ در بی محابا » یار با ماست

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۲ در مناجات » در میکده عشق

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۰ در صوفی » ضربی بداهه در چهارگاه به همراه آواز

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۴ در بی محابا » میخانه

 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۰ در مناجات » گریبان چاک

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۷ در ابرو کمان » ساز و آواز (مخالف)

 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۰ در ابرو کمان » تصنیف «کرشمه»

 14. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۹ در ابرو کمان » تصنیف «کرشمه»

 15. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۴ در صوفی » نسیم نوروز ضربی خوانی بداهه در چهارگاه

 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۶ در در محاصره » حیرانی

 17. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶ در سرمست » سرمست

 18. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۱ در سرمست » جنون

 19. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۷ در سرمست » سودا

 20. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۲ در عبور » تصنیف «چه نزدیک»

 21. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۷ در بودن و سرودن » تصنیف جان عاشق

 22. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۹۵ در سرمست » قافله

 23. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۸۳ در سرمست » از زلف تو شانه

 24. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۱۵ در عبور » تصنیف «چه نزدیک»

 25. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۱۶ در عبور » تصنیف «چه نزدیک»

 26. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۱۹ در سرمست » عشق است

 27. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳۴ در سرمست » خورشید

 28. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۲۰ در مناجات » بیات ترک (ای خدا این وصل را هجران مکن)

 29. مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱ - سرآغاز در در محاصره » بشنو از نی

 30. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۵ در در محاصره » از یاد رفته

 31. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۱ در صوفی » شور، دشتی - ضربی به همراه آواز

 32. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴۵ در ابرو کمان » ساز و آواز (درآمد)

 33. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ در مناجات » حمد و ثنا

 34. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷ در مناجات » مقصود عاشقان دو عالم (آواز همایون)

 35. وحشی بافقی » فرهاد و شیرین » بخش ۱ - سرآغاز در مناجات » شعله گردان (آواز اصفهان)

 36. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶ در بودن و سرودن » مثنوی

 37. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷ در گاهی سه گاهی » تصنیف «آرزو»

 38. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۳ در صوفی » دل عاشق ضربی خوانی بداهه

 39. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۳ در صوفی » دو بیتی خوانی

 40. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۵ در صوفی » دل عاشق ضربی خوانی بداهه

 41. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۷۱ در صوفی » دو بیتی خوانی

 42. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۱۳ در صوفی » دل عاشق ضربی خوانی بداهه

 43. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۲۵ در صوفی » دل عاشق ضربی خوانی بداهه

 44. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۱ در گاهی سه گاهی » ضربی «مهر گردون» همراه آوازمنسرح

 45. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۴ - نی محزون در سراسر مه » امشب ای ماه

 46. مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۹۱ در مناجات » در میکده عشق

 47. فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۸۰ در گاهی سه گاهی » آواز مخالف سه گاه

 48. فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۸۰ در مناجات » آواز مخالف سه گاه

 49. رهی معیری » غزلها - جلد اول » سوزد مرا سازد مرا در گاهی سه گاهی » تصنیف «در آتش»

 50. رهی معیری » غزلها - جلد سوم » داغ محرومی در دورها آوایی ست » شمع سان

 51. هلالی جغتایی » شاه و درویش » بخش ۲ - مصایب مصنف و مناجات در مناجات » مرهم

 52. ملک‌الشعرا بهار » غزلیات » شمارهٔ ۶۵ در سراسر مه » غریبانه


۱۴. خسرو شکیبایی (۵۲ قطعه)

 
خسرو شکیبایی
 1. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۱ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » پادشاهی که به کشتن اسیری اشارت کرد...

 2. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۲ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » یکی از ملوک خراسان، محمود سبکتکین را به خواب چنان دید که...

 3. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۵ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » نوجوانی را دیدم که عقل و کیاستی و فهم و فراستی زایدالوصف داشت...

 4. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۷ در ۱۲ حکایت از گلستان سعدی » پادشاهی با غلامی عجمی در کشتی نشست...

 5. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۹ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » یکی از ملوک عرب رنجور بود در حالت پیری و امید زندگانی قطع کرده...

 6. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۱۱ در ۱۲ حکایت از گلستان سعدی » مستجاب الدعوه ای در بغداد پدید آمد...

 7. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۱۲ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » یکی از ملوک بی انصاف پارسایی را پرسید: از عادت ها کدام فاضل تر است...

 8. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۱۹ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » آوردند که حاکمی عادل را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود...

 9. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۲۰ در ۱۲ حکایت از گلستان سعدی » غافلی را شنیدم که خانه ی رعیب خراب کردی تا خزانه ی سلطان آباد کند...

 10. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۲۶ در ۱۲ حکایت از گلستان سعدی » ظالمی را حکایت کنند که هیزم رنجوران خریدی به حیف و به توانگران دادی گران...

 11. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۲۹ در ۱۲ حکایت از گلستان سعدی » یکی از وزرا پیش ذوالنون مصری رفت و همت خواست که...

 12. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۳۵ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » با طایفه ی بزرگان به کشتی در نشسته بودم...

 13. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۳۸ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » گروهی از حکما به حضور حضرت کسری به مصلحتی سخن همی گفتند...

 14. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۱ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » یکی از بزرگان گفت پارسایی را: چه گویی در حق فلان عابد...

 15. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۲ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان بهای بضاعت...

 16. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۶ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » شخصی مهمان پادشاه بود. چون به طعام بنشستند کمتر از آن خورد که عادت او بود...

 17. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۷ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی و شب خیز و مولع زهد و پرهیز...

 18. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۱۷ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » پیاده ای سر و پا برهنه با کاروان حجاز از کوفه به در آمد و همراه ما شد...

 19. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۱۹ در ۱۲ حکایت از گلستان سعدی » کاروانی در زمین یونان بزدند و نعمت بی قیاس ببردند...

 20. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۲۲ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » مردی را حکایت کنند که شبی دَه مَن طعام بخوردی...

 21. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۲۴ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » پیش یکی از مشایخ گله کردم که فلان به فساد من گواهی داده است...

 22. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۲۶ در ۱۲ حکایت از گلستان سعدی » یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه ای خفته...

 23. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۲۹ در ۱۲ حکایت از گلستان سعدی » صاحب دلی را گفتند: بدین خوبی که خورشید است، نشنیده ایم که...

 24. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۳۴ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » پادشاهی را مهمی پیش آمد. گفت...

 25. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۴۲ در ۱۲ حکایت از گلستان سعدی » یکی از صاحب دلان زورآزمایی را دید که به هم برآمده و کف بر دماغ انداخته...

 26. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۳ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » فقیری را شنیدم که در آتش فاقه می سوخت...

 27. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۴ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » یکی از ملوک عجم طبیبی حاذق به خدمت حضرت محمد مصطفی...

 28. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۶ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » دو بازرگان خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر کردندی...

 29. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۷ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » یکی از حکما پسر را نهی همی کرد از بسیار خوردن که سیری مردم را رنجور کند...

 30. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۹ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » جوانمردی را در جنگ تاتار جراحتی هولناک رسید...

 31. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۱۳ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » حاتم طایی را گفتند: از خود بزرگ همت تر در جهان دیده ای...

 32. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۱۴ در ۱۲ حکایت از گلستان سعدی » موسی علیه السلام فقیری را دید از برهنگی به ریگ اندر شده...

 33. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۱۵ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » اعرابی را دیدم در حلقه ی گوهریان بصره که حکایت همی کرد...

 34. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۱۸ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » هرگز از دور زمان ننالیده بودم و روی از گردش آسمان درهم نکشیده...

 35. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۲۱ در ۱۲ حکایت از گلستان سعدی » بازرگانی را شنیدم که صدوپنجاه شتر بار داشت و چهل بنده ی خدمتکار...

 36. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۲۲ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » مالداری را شنیدم که به بخل چنان معروف بود که حاتم طایی در کَرَم...

 37. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۲۳ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » صیادی ضعیف را ماهی قوی به دام اندر افتاد...

 38. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۲۴ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » دست و پا بریده ای را دیدم که هزار پایی بکشت...

 39. سعدی » گلستان » باب چهارم در فواید خاموشی » حکایت شمارهٔ ۲ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد...

 40. سعدی » گلستان » باب چهارم در فواید خاموشی » حکایت شمارهٔ ۷ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » یکی از حکما را شنیدم که می گفت: هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکرده است مگر...

 41. سعدی » گلستان » باب ششم در ضعف و پیری » حکایت شمارهٔ ۱ در ۱۲ حکایت از گلستان سعدی » با جمعی از دانشمندان در مسجد جامع دمشق بحث همی کردیم که...

 42. سعدی » گلستان » باب ششم در ضعف و پیری » حکایت شمارهٔ ۳ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » مهمان پیری شدم در دیاری بکر که مال فراوان داشت...

 43. سعدی » گلستان » باب ششم در ضعف و پیری » حکایت شمارهٔ ۴ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » روزی به غرور جوانی سخت رانده و شبانگه به پای کریوه ای سست مانده بودم...

 44. سعدی » گلستان » باب ششم در ضعف و پیری » حکایت شمارهٔ ۶ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم، دل آزرده به کنجی نشست...

 45. سعدی » گلستان » باب هفتم در تأثیر تربیت » حکایت شمارهٔ ۲ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر، هنر آموزید...

 46. سعدی » گلستان » باب هفتم در تأثیر تربیت » حکایت شمارهٔ ۵ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » پارسا زاده ای را نعمت بی کران از ترکه ی عمان به دست افتاد...

 47. سعدی » گلستان » باب هفتم در تأثیر تربیت » حکایت شمارهٔ ۱۴ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » مردکی را چشم دردی گرفت. طبیب خواست...

 48. سعدی » گلستان » باب هفتم در تأثیر تربیت » حکایت شمارهٔ ۱۶ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » پارسایی بر یکی از سلاطین نعمت گذر کرد که...

 49. سعدی » گلستان » باب هفتم در تأثیر تربیت » حکایت شمارهٔ ۱۷ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » سالی از بلخ بامیان ام سفر بود و راه از حرامیان پر خطر بود...

 50. سعدی » گلستان » باب هفتم در تأثیر تربیت » حکایت شمارهٔ ۱۸ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » توانگر زاده ای را دیدم بر سر گور پدر نشسته و با مسکین بچه ای مناظره در پیوسته...

 51. سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت » حکمت شمارهٔ ۱ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » مال از بهر آسایش عمر است، نه عمر از بهر گِرد کردن مال...

 52. سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت » حکمت شمارهٔ ۳۱ در ۴۰ حکایت از گلستان سعدی » دَه آدمی بر سفره ای بخورند و دو سگ بر مرداری با هم به سر نبرند...


۱۵. وحید تاج (۳۶ قطعه)

 
وحید تاج
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۹ در سرِ سماع » مژده ی دلدار

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۸ در از روزگار رنگ آمیز » شراب تلخ

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶ در از برگها » تصنیف زلف بر باد مده

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۸ در گوهرِ جان » ساز و آواز بیات اصفهان و دشتی

 5. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳ در در آتش مشتاقی » تصنیف "می ده گزافه ساقیا" با الهام از پیش درآمد سه گاه "در غم" ساخته ی پرویز مشکاتیان

 6. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۹ در خانه ی غریب » تصنیف به رقص آ (دستگاه شور)

 7. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۲ در سِحر سَحَر » مستی

 8. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۵ در در عشق زنده باید » عاشقان

 9. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۷ در در عشق زنده باید » سرو خرامان

 10. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۸۴ در سِحر سَحَر » وای دل

 11. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۹۳ در سِحر سَحَر » وای دل

 12. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۹۶ در سِحر سَحَر » وای دل

 13. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۴۳ در در عشق زنده باید » در عشق زنده باید

 14. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۹۴ در رفته ای که باز آیی » یار دیگر

 15. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۸۱ در سِحر سَحَر » مستی

 16. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۶۷ در در آتش مشتاقی » تصنیف "ای خواجه که را مانم"

 17. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۱۵ در برف خوانی » چه نزدیک (بر خوانی)

 18. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۱۶ در برف خوانی » چه نزدیک (بر خوانی)

 19. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۶۷ در سِحر سَحَر » آواز و تنبور

 20. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷۱ در سِحر سَحَر » خانه سودا

 21. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۶ در سرِ سماع » سرو خرامان من

 22. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۵ در از روزگار رنگ آمیز » اندیشه مجنون

 23. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۴ در خانه ی غریب » سازوآواز (سلمک/شهناز/قرچه/رضوی/نوا/فرود) (دستگاه شور)

 24. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲ در عطار » تصنیف مست مست

 25. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۷ در عطار » تصنیف هم نفسان

 26. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۵ در عطار » کوتاه سخن

 27. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۵ در عطار » دریغ (ارکستر و آواز اصفهان)

 28. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۶ در عطار » گمشده

 29. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱۷ در عطار » تصنیف مستی

 30. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱۸ در عطار » تصنیف مستی

 31. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳۲ در عطار » تصنیف مستی

 32. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۱۲۲ در سِحر سَحَر » فراق

 33. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۵۹۷ در سِحر سَحَر » فراق

 34. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۳ - با روح صبا در ساز شبانگاهی » تصنیف سوگ صبا

 35. حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۸ در در آتش مشتاقی » مقدمه (بر اساس گوشه ی مهدی ضرابی)

 36. بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۵۱ در رفته ای که باز آیی » رنج هستی


۱۶. داود آزاد (۳۴ قطعه)

 
داود آزاد
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷ در تو همه، ما هیچ (به یاد استاد حسن کسایی) » لطف تو

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۸ در می بی رنگی » می الست

 3. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹ در لیلی نامه » یارلیلی

 4. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۲ در می صوفی افکن کجا می فروشند » تا تو نیایی

 5. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۶ در می بی رنگی » خان وحدت

 6. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳۳ در در میخانه » مستان سلامت می کنند

 7. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲۳ در دیوان شمس و باخ » مبارک باد

 8. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۳۶ در دیوان شمس و باخ » در این عشق بمیرید

 9. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰۰ در دیوان شمس و باخ » تیز دَوَم

 10. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۴۵ در لیلی نامه » آنِ خرابات

 11. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۱۸ در دیوان شمس و باخ » من آن ماهم

 12. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۵۳ در کوی تو » خانه پرنور

 13. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۹۸ در دیوان شمس و باخ » از تو کجا گریزم

 14. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۳۰ در لیلی نامه » یارلیلی

 15. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۵ در نور جان » دل شیدا

 16. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۹۷ در تو همه، ما هیچ (به یاد استاد حسن کسایی) » اسرار تو

 17. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۰۲ در تو همه، ما هیچ (به یاد استاد حسن کسایی) » همتای تو

 18. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۰۹ در کوی تو » مست و دیوانه

 19. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۰۹ در دیوان شمس و باخ » من مست و تو دیوانه

 20. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۶۰ در می صوفی افکن کجا می فروشند » تو همه در خون منی

 21. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۶۳ در می صوفی افکن کجا می فروشند » ای طربستان ابد

 22. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۴۳ در می صوفی افکن کجا می فروشند » بیرون ز جان جان چیست؟

 23. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۳ در لیلی نامه » که هنوز من نبودم

 24. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۴ در کوی تو » طریق عشق جانان

 25. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۱ در می صوفی افکن کجا می فروشند » آواز بیات ترک

 26. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳۵ در می صوفی افکن کجا می فروشند » السلام ای ساقیانا السلام ای مستیان

 27. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۹۶ در می صوفی افکن کجا می فروشند » بیرون ز جان جان چیست؟

 28. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴ در نور جان » سلسله زلف

 29. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۱۲۳ در لیلی نامه » چون تو هستی همه هست

 30. مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۴۳ در لیلی نامه » چون تو هستی همه هست

 31. مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۴۱ در لیلی نامه » من نه منم

 32. مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۵۱ در دیوان شمس و باخ » از تو کجا گریزم

 33. مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۷۵ در لیلی نامه » کاندر غلطم

 34. جامی » هفت اورنگ » سلامان و ابسال » بخش ۱۲ - حکایت مجنون که در بادیه از انگشت قلم کرده بر تخته ریگ چون رمالان رقمی می زد گفتند این نوشتن چیست و این نوشته برای کیست گفت این نام لیلی است که به نوشتن آن می نازم چون او به دست نیست با نام او عشق می بازم در لیلی نامه » مشق نام لیلی


۱۷. محسن نامجو (۳۳ قطعه)

 
محسن نامجو
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۰ در الکی » الکی

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵ در ترنج » دل می رود

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در سیزده هشت » زآن یار

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در ترنج » ترسم که...

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶ در ترنج » زلف

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶ در الکی » زلف

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۸ در صفر شخصی » مرصع خوانی

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۱ در الکی » زده

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۵ در الکی » نامه

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۶ در الکی » نامه

 11. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۹ در سیزده هشت » بیایید

 12. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۵ در سیزده هشت » بیگاه شد

 13. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴۲ در سیزده هشت » بیگاه شد

 14. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶۷ در سیزده هشت » صنما

 15. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۸۰ در الکی » آن من است او

 16. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۵۰ در ترنج » تلخی نکند

 17. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در ترنج » رو سر بنه به بالین

 18. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۸۸ در الکی » دیلمان

 19. مولانا » دیوان شمس » ترجیعات » بیست و پنجم در ترنج » در میان جان (ونگ ونگ)

 20. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۵ در الکی » هوشم ببر

 21. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۱۹ در آوازهایی از شرق » صنما

 22. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴۲ در صفر شخصی » چه کسی

 23. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۹ در آوازهایی از شرق » نوبهاری

 24. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۱۵ در الکی » هلل هلا

 25. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۴ در ترنج » در میان جان (ونگ ونگ)

 26. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۵ در مؤلّفه عُزلت » اگر بذاری

 27. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۳ در ترنج » واوا لیلی

 28. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۶۵ در ترنج » جره باز

 29. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۹ در ترنج » رو سر بنه به بالین

 30. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۳ در ترنج » جره باز

 31. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۵۱ در صفر شخصی » مریم

 32. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۱ در Useless Kisses » نوشین لبان

 33. خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » حضریات » غزلیات » شمارهٔ ۳۵۳ در ترنج » ترنج


۱۸. علی رستمیان (۳۱ قطعه)

 
علی رستمیان
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ در حافظ خوانی ۲ » تصنیف شور: الا یا ایهالساقی ادر کسا و ناولها

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۱ در کنج صبوری » سه تار و آواز

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۱ در کنج صبوری » نی و آواز

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۸ در جام عشق » ساز و آواز

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۸ در جام عشق » آواز حصار

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۳ در دل من » جام جم

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۳ در جام عشق » تصنیف بهار عمر

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۰ در دفتر تار و آواز ۱ (بداهه خوانی و بداهه نوازی در دستگاه همایون) » درآمد: هزار دشمنم ار میکند قصد هلاک

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۷ در کوی جانان » عهد جانان

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴ در کنج صبوری » تصنیف بیا تا گل برافشانیم

 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۲ در فریاد آسمان » تصنیف کمان ابرو

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۲ در جام عشق » تصنیف جام عشق

 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۳ در کنج صبوری » سنتور و آواز

 14. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴ در دل من » یوسف خوشنام

 15. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۷ در چهارباغ » آواز مثنوی همراه با نی

 16. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۸۵ در کنج صبوری » تصنیف سوختگان

 17. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷۱ در دل من » خانه سودا

 18. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۶ در چهارباغ » تصنیف بخت جوان

 19. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۵ در بامدادان » تصنیف سرو چمن (همایون)

 20. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۱ در چهارباغ » چهار مضراب سنتور و تنبک

 21. وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » ترکیبات » شرح پریشانی در فریاد آسمان » تصنیف شرح پریشانی

 22. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۴۰۳ در نوبهار » آوازدشتی همراه نی

 23. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۵۹۲ در نوبهار » آوازدشتی همراه نی

 24. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۶۳ در بوی پرچین » تصنیف دل آوا

 25. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۹۰ در چهارباغ » آواز دشتستانی همراه با سنتور

 26. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۲۶ در بوی پرچین » تصنیف دل آوا

 27. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹ در دل من » ابوعطا

 28. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۷ در شب مهتاب » ماه غلام

 29. مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۹۳ در نوبهار » آوازدشتی همراه نی

 30. مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۹۰ در نوبهار » آوازدشتی همراه نی

 31. مجد همگر » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵۵۰ در نوبهار » تصنیف ناله نی و عاشق


۱۹. غلامحسین بنان (۳۰ قطعه)

 
غلامحسین بنان
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱ در آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان - دستگاه ماهور (لوح اول) » تصنیف جهان گذران

 2. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۸ در ترانه های بنان: وعده ی وصال » ترانه ی غم جهان (دستگاه ماهور)

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ در ترانه های بنان: پیام دل » ترانهٔ الایا ایها الساقی (دستگاه ماهور)

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱ در ترانه های بنان: گل صحرایی » ساز و آواز (آواز دشتی)

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۴ در آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان - شور و دشتی » آواز بیات ترک

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۳ در گل ریزان » جام جهان بین (سه گاه)

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۰ در ترانه های بنان - می ناب » می ناب (عشاق - بیات اصفهان)

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۲ در ترانه های بنان - نامه های گمشده » ساز و آواز ۱

 9. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۳ در آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان - سه گاه و چهارگاه » کار عمل در مایه بیات ترک

 10. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۸۳ در ترانه های بنان - نامه های گمشده » تصنیف «امروز مها» (آواز ابوعطا)

 11. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴ در ترانه های بنان (گریه ی شمع) » ساز و آواز ۲

 12. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۴ در ترانه های بنان: گل صحرایی » ساز و آواز (دستگاه ماهور)

 13. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۷ در آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان - سه گاه و چهارگاه » ضربی چهارگاه

 14. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۹ در دیلمان (آثار استاد بنان روی صفحه های گرامافون) » مناجات پاک یزدانا (آواز ابوعطا)

 15. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۰ در آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان - دستگاه ماهور (لوح اول) » دستگاه ماهور ۲

 16. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۵ در دیلمان (آثار استاد بنان روی صفحه های گرامافون) » دیلمان (آواز دشتی)

 17. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۲ در آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان - دستگاه ماهور (لوح دوم) » تصنیف خریدار تو

 18. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۳ در ترانه های بنان - نامه های گمشده » ساز و آواز ۲

 19. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶۰ در آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان - آواز ابوعطا و افشاری » تصنیف یاری، اجرای خصوصی، تاریخ اجرا ۱۳۳۵، تنبک

 20. وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » غزلیات » غزل ۳۰۸ در ترانه های بنان - نامه های گمشده » ساز و آواز ۴

 21. خاقانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۰ در آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان - دستگاه نوا » آواز در دستگاه نوا، پیانو

 22. عراقی » دیوان اشعار » ترجیعات » شمارهٔ ۲ (که همه اوست هر چه هست یقین - جان و جانان و دلبر و دل و دین) در ترانه های بنان: پیام دل » آواز (دستگاه چهارگاه)

 23. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۰ در ترانه های بنان (رقصِ مستانه) » ساز و آواز ۴

 24. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۲ در آثار استاد روح الله خالقی (نغمه ی نوروزی) ۲ » آه سحر (دشتی)

 25. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در ترانه های بنان: پیام دل » ساز و آواز ۱ (دستگاه ماهور)

 26. رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۸ - زمانه در ترانه های بنان - رؤیای هستی » ساز و آواز ۳

 27. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۹ - حالا چرا در ترانه های بنان - چه شورها » حالا چرا (عشاق)

 28. رهی معیری » غزلها - جلد اول » آتش خاموش در گل ریزان » خاموش (ماهور)

 29. رهی معیری » غزلها - جلد دوم » مهتاب در ترانه های بنان (رقصِ مستانه) » ساز و آواز ۵

 30. حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۱۳۶۷ در ترانه های بنان: وعده ی وصال » ترانه ی وعده ی وصال (دستگاه شور)


۲۰. مجتبی عسگری (۲۹ قطعه)

 
مجتبی عسگری
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷ در در گیسوی او پیچید » نشید در دستگاه نوا

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۰ در عشیران » مجلس اول: درآمد، آواز نیشابورک،گردون نوا،آواز عشیران

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴ در نارنگ » ساز و آواز راست پنجگاه

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۵ در هر چه بود گذشت » جعد گیسو

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۸ در دریغ » آواز و نی - آواز و سنتور

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۲ در عشیران » مجلس سوم: گردانیه، آواز عراق، اصفهانک

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۹ در عشیران » مجلس چهارم: آواز خجسته (مکتب اصفهان) و رهاب

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۹ در دریغ » آواز و پرواز

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۷ در حادثه عشق » قطعه آشفته (دشتی)

 10. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۲ در اندیشه های خاموشی » تصنیف گردون

 11. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶۵ در نارنگ » تصنیف ره پنهان

 12. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۰۸ در خروش » ساز و آواز مثنوی

 13. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۷۹ در در گیسوی او پیچید » تصنیف آرایش باغ

 14. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۹ در هر چه بود گذشت » غلام قمر

 15. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۴۴ در دریغ » تصنیف باغ دل

 16. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۳ در دریغ » تصنیف همه عمر

 17. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۰۶ در حادثه عشق » ساز و آواز بخش دوم (مخالف سه گاه - همایون)

 18. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۶ در خروش » تصنیف ناپیدا

 19. وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » غزلیات » غزل ۱۲۸ در با فراقت چند سازم » تصنیف

 20. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۲ در نارنگ » ساز و آواز (لیلی و مجنون - سوز و گداز)

 21. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۷ در با فراقت چند سازم » ساز و آواز درآمد

 22. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۷ در با فراقت چند سازم » ساز و آواز نغمه

 23. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۷ در با فراقت چند سازم » ساز و آواز زابل و مویه

 24. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۷ در با فراقت چند سازم » ضربی حصار و ساز و آواز حصار

 25. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۰ در در گیسوی او پیچید » تصنیف نوا بر پایه تصنیفی قاجاری

 26. رهی معیری » غزلها - جلد چهارم » دریادل در اندیشه های خاموشی » تصنیف دور از تو

 27. صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲۸ در اندیشه های خاموشی » تصنیف دور از تو

 28. صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲۸ در اندیشه های خاموشی » تصنیف دور از تو

 29. حیدر شیرازی » دیوان مونس الارواح » غزلیات » شمارهٔ ۴۷ - و له ایضا در نارنگ » ساز و آواز راست پنجگاه


۲۱. صدیق تعریف (۲۹ قطعه)

 
صدیق تعریف
 1. حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹ در شیدائی » رباعی (آواز و تصنیف)

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲ در عارف شیدا » آواز رامکلی (ابوعطا)

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷ در عارف شیدا » آواز سوز و گداز (اصفهان)

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱ در فراق » ساز و آواز ۲

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱ در فراق » ساز و آواز ۱

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۴ در شیدائی » پیش درآمد و آواز

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۹ در شیدائی » تصنیف چشم یاری

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۳ در گلگشت » تصنیف اندوه نهفته

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۴ در شیدائی » آواز ضربی و سه تار

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۷ در عارف شیدا » آواز ۳ (ابوعطا)

 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۹ در عارف شیدا » آواز ۱ (ماهور)

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۳ در گلگشت » آواز به همراه سنتور

 13. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۷ در فراق » تصنیف فریاد

 14. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۸ در گلگشت » تصنیف در کوی جانان

 15. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۱ در گلگشت » تصنیف قدیمی مشنو ای دوست

 16. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۸ در شور دشت » ساز و آواز. چهار مضرابش شور

 17. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۲ در شور دشت » ساز و آواز. فرود. قرچه. خارا. فرود

 18. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۸ در شیدائی » تصنیف فراق

 19. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۶ در شیدائی » تصنیف فراق

 20. حافظ » مثنوی (الا ای آهوی وحشی) در گلگشت » آواز همراه با کمانچه

 21. حافظ » مثنوی (الا ای آهوی وحشی) در گلگشت » ساز همراه با سنتور

 22. سعدی » بوستان » باب سوم در عشق و مستی و شور » بخش ۲۵ - مخاطبه شمع و پروانه در ماه بانو » تصنیف شبی یاد داری

 23. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۸ در خیال انگیز » خسته بال

 24. ملک‌الشعرا بهار » تصنیفها » در ابوعطا در فراق » تصنیف نسیم سحر

 25. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۲ در عارف شیدا » تصنیف بلبل شوریده (ماهور)

 26. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۵ در عارف شیدا » تصنیف ترک چشم (ابوعطا)

 27. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۸ در ماه بانو » تصنف شانه بر زلف

 28. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۲۷ در عارف شیدا » تصنیف تا رخت (ریشه در آب) (اصفهان)

 29. خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » حضریات » غزلیات » شمارهٔ ۳۵۳ در خیال انگیز » ترنج


۲۲. بهزاد (۲۸ قطعه)

 
بهزاد
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ در تاب بنفشه » تاب بنفشه

 2. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۵ در تاب بنفشه » زهی عشق

 3. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۷ در شمع و پروانه » تصنیف شمع و پروانه

 4. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۳ در تاب بنفشه » صبح سعادت

 5. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۴ در تاب بنفشه » صبح سعادت

 6. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶۹ در تاب بنفشه » بهار آمد

 7. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷۰ در تاب بنفشه » بهار آمد

 8. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۱۰ در شمع و پروانه » تصنیف ساقیا

 9. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۱۳ در شمع و پروانه » تصنیف ساقیا

 10. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۳۷ در تاب بنفشه » هله عاشقان

 11. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲ در شمع و پروانه » ادامه ساز و آواز

 12. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۳ در تاب بنفشه » اسب کرنگ

 13. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۳ در شمع و پروانه » ادامه ساز و آواز

 14. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۱ در شمع و پروانه » ساز و آواز ۲

 15. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۴۱ در شمع و پروانه » ادامه ساز و آواز

 16. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۴۱ در شمع و پروانه » ساز و آواز ۲

 17. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۶۸ در تاب بنفشه » اسب کرنگ

 18. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۷۳ در شمع و پروانه » ساز و آواز ۲

 19. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۷۳ در شمع و پروانه » ساز و آواز ۲

 20. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۵ در شمع و پروانه » ساز و آواز ۲

 21. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۷ در شمع و پروانه » ساز و آواز ۲

 22. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۳۲ در تاب بنفشه » اسب کرنگ

 23. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۵۵ در شمع و پروانه » ادامه ساز و آواز

 24. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۵۸ در شمع و پروانه » ساز و آواز ۲

 25. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۶۵ در شمع و پروانه » ساز و آواز ۱

 26. خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » حضریات » غزلیات » شمارهٔ ۲۷۰ در درد محبت » تصنیف بیار ساقی

 27. خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » سفریات » غزلیات » شمارهٔ ۳۵ در درد محبت » تصنیف این همه مستی

 28. خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » سفریات » غزلیات » شمارهٔ ۱۰۵ در درد محبت » مخالف سه گاه - تصنیف دردِ محبت


۲۳. ادیب خوانساری (۲۸ قطعه)

 
ادیب خوانساری
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » داد: نه هر کسی که کلاه کج نهاد و تند نشست (دستگاه ماهور)

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » داد و گشایش و فرود: وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی (دستگاه ماهور)

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » شکسته: به قد و چهره هر آنکس که شاه خوبان شد (دستگاه ماهور)

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » حصار فرود: بباختم دل دیوانه و ندانستم که آدمی (دستگاه ماهور)

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » نیریز و فرود: تو بندگی چو گدایان بشرط مزد نکن (دستگاه ماهور)

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » درآمد: نه هر که چهره بر افروخت دلبری داند (دستگاه ماهور)

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۹ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » گردانیه: صفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست (دستگاه نوا)

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۹ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » افشاری و فرود به نوا: چنان کرشمه ساقی دلم ز دست ببرد (دستگاه نوا)

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۹ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » رهاب: مکن ز قصه شکایت که در طریق طلب (دستگاه نوا)

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۹ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » درآمد: رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید (دستگاه نوا)

 11. مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱ - سرآغاز در آشنایی با آوازهای مثنوی شوشتری ۱ » مثنوی افشاری

 12. نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶۷ - رفتن خسرو سوی قصر شیرین به بهانه شکار در آوازهای ادیب خوانساری (لوح چهارم) » گیلکی: تو کاندر لب نمک پیوسته داری (آواز دشتی)

 13. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰ در اجراهای خصوصی » صبح قیامت – اجرای خصوصی ادیب خوانساری، همایون‌پور، صبا، کسایی و تهرانی در افشاری سال ۱۳۳۴ در منزل ابوالحسن صبا

 14. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۸ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » شاه ختایی: جان ندارد هر که جانانیش نیست (دستگاه نوا)

 15. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۸ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » قجر و نهفت و فرود: عارفان در پیش صاحبان (دستگاه نوا)

 16. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۰ در موسیقی آوازی ایران ۳ » درآمد (آواز اصفهان)

 17. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۹ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح چهارم) » درآمد اشاره به اوج: پیش رویت دگران صورت بر دیوارند (آواز دشتی)

 18. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۹ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح چهارم) » درآمد دوم: تا گل روی تو دیدم همه گلها خارند (آواز دشتی)

 19. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۹ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح چهارم) » عشاق: اینکه گویند به عمری شب قدری باشد (آواز دشتی)

 20. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۹ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح چهارم) » راجه فرود به دشتی: دامن دولت جاوید (آواز دشتی)

 21. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۰ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » درآمد: خلاف دوستی باشد بترک دوستان گفتن (دستگاه شور)

 22. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۰ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » درآمد دوم: چنانت دوست میدارم که وصلت دل نمی خواهد (دستگاه شور)

 23. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۰ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » سلمک: مراد خسرو از شیرین کناری بود و آغوشی (دستگاه شور)

 24. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۰ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » شهناز: مراد خسرو از شیرین کناری بود و آغوشی (دستگاه شور)

 25. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۰ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » قرچه و فرود: نصیحت کردن آسانست سرگردان عاشق را (دستگاه شور)

 26. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۰ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » شهناز و فرود به شور: ز دستم بر نمی آید که انصاف از تو بستانم (دستگاه شور)

 27. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴۵ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » فرود و داد: بخت آئینه ندارم که در او مینگری (دستگاه ماهور)

 28. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴۵ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » عراق، نهیب و فرود به ماهور: من چنان عاشق رویت که ز خود بی خبرم (دستگاه ماهور)


۲۴. سینا سرلک (۲۷ قطعه)

 
سینا سرلک
 1. حافظ » قطعات » قطعه شمارهٔ ۱۲ در در بند تو آزادم » عشق شور انگیز

 2. حافظ » قطعات » قطعه شمارهٔ ۱۲ در در بند تو آزادم » مقدمه و درآمد نوا

 3. حافظ » قطعات » قطعه شمارهٔ ۱۲ در در بند تو آزادم » آواز و ضربی نیشابور

 4. حافظ » قطعات » قطعه شمارهٔ ۱۲ در در بند تو آزادم » آواز عراق و چهارمضراب نوا

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۲ در پریچهره » ساز و آواز

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۲ در موج سودا » حال خونین دلان

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶ در در بند تو آزادم » در بند تو آزادم

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴ در رومی ۲ » بیا تا گل برافشانیم

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۸ در راه و ماه » شاه خرابات

 10. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۴ در ظهیر » تصنیف غم دل (گفتگوی لیلی و مجنون)

 11. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۵ در رومی ۲ » زهی عشق

 12. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۹ در ظهیر » تصنیف ره عشق (به هوش آمدن مجنون و دیدار لیلی)

 13. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۹ در زیر باران » تصنیف ای عاشقان

 14. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در موج سودا » شبگرد مبتلا

 15. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۰۷ در تک آهنگ های سینا سرلک » جان منی

 16. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۵۴ در جرس » نهان مکن

 17. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱ در دلبر طناز (نکوداشت استاد فرامرز پایور) » تصنیف دلبر طناز

 18. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶ در دلبر طناز (نکوداشت استاد فرامرز پایور) » تصنیف سوز عشق

 19. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳ در دلبر طناز (نکوداشت استاد فرامرز پایور) » تصنیف پیوند

 20. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۷ در دلبر طناز (نکوداشت استاد فرامرز پایور) » ساز و آواز گوشه درآمد، بیات راجه، فرود

 21. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۷ در دلبر طناز (نکوداشت استاد فرامرز پایور) » ساز و آواز گوشه عشاق، قرچه، رضوی، فرود

 22. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۵ در رومی ۲ » سر عشق

 23. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۳ در فردای دگر » تصنیف پنهان چو دل

 24. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۸ در ظهیر » ساز و آواز (بر خاک افتادن مجنون)

 25. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵ در ظهیر » تصنیف مه و من (بردن پدر،مجنون را به خانه کعبه)

 26. مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۷۸ در زیر باران » آواز جواب آواز کمانچه

 27. اقبال لاهوری » زبور عجم » بخش ۸۰ - ای غنچه خوابیده چو نرگس نگران خیز در بوی مهر » ساز و آواز/مخالف،حصار،فرود


۲۵. سیدعبدالحسین مختاباد (۲۳ قطعه)

 
سیدعبدالحسین مختاباد
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴ در شبانگاهان (بوی گل) » ساز و آواز اوج

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۰ در شبانگاهان (بوی گل) » نسیم

 3. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۰ در تمنای وصال » باز آمدم

 4. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴ در تمنای وصال » آواز بیات اصفهان

 5. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۹ در شبانگاهان (بوی گل) » فریاد بیقراری

 6. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶۳ در شبانگاهان (بوی گل) » فریاد بیقراری

 7. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۳ در تمنای وصال » آواز با نی

 8. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۱۵ در تمنای وصال » دود عشق

 9. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۷ در سفر عشق » ساز و آواز

 10. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۴۳ در سفر عشق » تصنیف کجایی

 11. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در زورق مهتاب » وصال

 12. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۸ در تمنای وصال » غم یار

 13. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۴۲ در تمنای وصال » غم یار

 14. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۵۷ در تمنای وصال » غم یار

 15. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۱۶ در تمنای وصال » غم یار

 16. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳۲ در تمنای وصال » غم یار

 17. شیخ بهایی » دیوان اشعار » مخمس در تمنای وصال » تمنای وصال

 18. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۸ - در راه زندگانی در غوغای جان » تصنیف جوانی

 19. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۹ - حالا چرا در غوغای جان » تصنیف حالا چرا

 20. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۰ - مرغ بهشتی در غوغای جان » تصنیف مرغ بهشتی

 21. صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴۷ در همنوا » گوشه غم

 22. صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۰۸ در همنوا » صفای دل

 23. حیدر شیرازی » دیوان مونس الارواح » غزلیات » شمارهٔ ۴۷ - و له ایضا در شبانگاهان (بوی گل) » ساز و آواز اوج


۲۶. امیر اثنی عشری (۲۳ قطعه)

 
امیر اثنی عشری
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در سلوک » سلوک، قسمت اول

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در سلوک » سلوک، قسمت دوم

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۵ در سلوک » سلوک، قسمت سوم

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۸ در با ما دمی... » ساز و آواز

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۸ در با ما دمی... » ادامه ساز و آواز

 6. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶ در زخم نهان » تصنیف رقص کنان

 7. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۲۰ در زخم نهان » تصنیف رقص کنان

 8. مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۶ - بردن پادشاه آن طبیب را بر بیمار تا حال او را ببیند در زخم نهان » ساز و آواز (مثنوی)

 9. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۴ در در بهاران » ساز آواز حدی و پهلوی

 10. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۱ در با ما دمی... » تصنیف «هلاک من»

 11. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۳ در سلوک » وصال

 12. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۱۵ در سلوک » وصال

 13. اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷۸ در در بهاران » ساز و آواز درآمد

 14. اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷۸ در در بهاران » چهارمضراب مخالف سه گاه

 15. اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷۸ در در بهاران » ساز و آواز زابل

 16. اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷۸ در در بهاران » ادامه آواز مخالف و فرود

 17. هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » ترجیع بند - که یکی هست و هیچ نیست جز او در سوی بی سو » الحاق

 18. هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » ترجیع بند - که یکی هست و هیچ نیست جز او در سوی بی سو » سوی بی سو

 19. شیخ بهایی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲ در زخم نهان » چهار مضراب به همراه آواز

 20. شیخ بهایی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲ در زخم نهان » ساز و آواز (قرچه و رضوی) - با زائران محرم، شرط است آنکه باشد

 21. شیخ بهایی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲ در زخم نهان » ساز و آواز (حسینی)

 22. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹ در با ما دمی... » تصنیف «با ما دمی»

 23. ملک‌الشعرا بهار » تصنیفها » سرود ملی در ماهور (۱۲۶۹ خ) در ایران هنگام کار است » ایران هنگام کار است


۲۷. هژیر مهرافروز (۲۲ قطعه)

 
هژیر مهرافروز
 1. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵ در من خانه نمی دانم » چیزی بده درویش را

 2. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۹ در دل قلندر » به رقص آ

 3. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۲ در آیان » جان جان

 4. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۴۸ در دل قلندر » قوم به حج رفته

 5. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷۱ در آیان » آیان

 6. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰۳ در دل قلندر » آمده ام سرنهم

 7. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۶۵ در من خانه نمی دانم » من خانه نمی دانم

 8. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۵ در دل قلندر » دلدار

 9. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۶ در دل قلندر » دلدار

 10. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۰۵ در دل قلندر » دلدار

 11. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در تک‌آهنگهای هژیر مهر‌افروز » غزل آخر

 12. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۲ در من خانه نمی دانم » دگر باره بشوریدم

 13. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۹ در تک‌آهنگهای هژیر مهر‌افروز » غیر قمر هیچ

 14. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۴۰ در آیان » مثلث

 15. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲ در من خانه نمی دانم » بازار قلندر

 16. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷ در من خانه نمی دانم » بازار قلندر

 17. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۴ در دل قلندر » دلدار

 18. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۸ در دل قلندر » شراب عاشقان

 19. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۵ در دل قلندر » دل قلندر

 20. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۳۰ در دل قلندر » دل قلندر

 21. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۵۷ در دل قلندر » دل قلندر

 22. مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۱۸ در آیان » مجنون و پریشان توام


۲۸. یونس دردشتی (۲۲ قطعه)

 
یونس دردشتی
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲ در آوازهای یونس دردشتی ۳ » حجاز ۱

 2. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱ در آوازهای یونس دردشتی ۳ » زابل، حصار و فرود

 3. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱ در آوازهای یونس دردشتی ۳ » مخالف و فرود

 4. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۹ در آوازهای یونس دردشتی ۲ » درآمد همایون، چکاوک، بیداد، فرود

 5. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۴ در آوازهای یونس دردشتی ۲ » درآمد ماهور

 6. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۴ در آوازهای یونس دردشتی ۲ » خاوران و فرود

 7. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷۱ در آوازهای یونس دردشتی ۲ » درآمد، جامه دران، نیشابورک

 8. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷۱ در آوازهای یونس دردشتی ۲ » فیلی و شکسته و فرود ۲

 9. حافظ » ساقی نامه در آوازهای یونس دردشتی ۱ » ساقی نامه

 10. سعدی » مواعظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۲۵ - در وصف بهار در آوازهای یونس دردشتی ۳ » قطعه آواز: شکسته ماهور و فرود

 11. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۵ در آوازهای یونس دردشتی ۳ » قطعه آواز: داد و گشایش

 12. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۵ در آوازهای یونس دردشتی ۳ » قطعه آواز: دلکش و شهناز و فرود به ماهور

 13. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۱ در آوازهای یونس دردشتی ۳ » قطعه آواز: مخالف، مغلوب و فرود به چهارگاه

 14. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۷ در آوازهای یونس دردشتی ۲ » درآمد، جامه دران

 15. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۷ در گزیده ای از صد سال آواز ۲ » بیات ترک

 16. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۷ در آوازهای یونس دردشتی ۲ » فیلی و شکسته و فرود ۱

 17. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۲ در آوازهای یونس دردشتی ۱ » درآمد اصفهان و جامه دران، بیات راجه

 18. هلالی جغتایی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲ در آوازهای یونس دردشتی ۱ » درآمد و بیداد

 19. هلالی جغتایی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲ در آوازهای یونس دردشتی ۱ » بیداد

 20. هلالی جغتایی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۰ در آوازهای یونس دردشتی ۳ » قطعه آواز: حصار وفرود به چهارگاه

 21. هلالی جغتایی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۵ در آوازهای یونس دردشتی ۱ » درآمد اول و دوم

 22. هلالی جغتایی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۵ در آوازهای یونس دردشتی ۱ » زابل و مویه، فرود


۲۹. شهرام شعرباف (۲۱ قطعه)

 
شهرام شعرباف
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ در اوهام در آزادی » الا یا ایهالساقی

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲ در اوهام در آزادی » صلاح کار

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲ در این خرقه بیانداز » صلاح کار

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱ در این خرقه بیانداز » این خرقه بیانداز

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷ در اوهام در آزادی » در دیر مغان

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۵ در این خرقه بیانداز » لب لعلش

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۹ در اوهام در آزادی » درویش

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۰ در اوهام در آزادی » پیر می فروش

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۳ در این خرقه بیانداز » یاد باد

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۹ در این خرقه بیانداز » نامه

 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۹ در اوهام در آزادی » غم دل

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۸ در این خرقه بیانداز » قدح

 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۰ در این خرقه بیانداز » زاهد خلوت نشین

 14. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۱ در این خرقه بیانداز » رسم عاشق کشی

 15. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۷ در اوهام در آزادی » مسلمانان! مرا وقتی دلی بود

 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۷ در این خرقه بیانداز » مسلمانان مرا وقتی دلی بود

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۱ در اوهام در آزادی » گفتم غم تو دارم

 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۸ در اوهام در آزادی » دیده دریا کنم

 19. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۹ در این خرقه بیانداز » منزل ویران

 20. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۳ در اوهام در آزادی » حافظ عاشق است

 21. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۳ در اوهام در آزادی » آلوده


۳۰. علیرضا عصار (۲۱ قطعه)

 
علیرضا عصار
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در فصل آشنایی » نکته دان عشق "علیرضا عصار"

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۰ در ای عاشقان » چنگ و عود

 3. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۲ در فصل آشنایی » عیدانه "علیرضا عصار"

 4. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ در کوچ عاشقانه » انسانم آرزوست

 5. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۳ در عشق الهی » مسلمانان

 6. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۱۰ در عشق الهی » عشق الهی

 7. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۸ در ای عاشقان » دام اجل

 8. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۷ در نهان مکن » نهان مکن

 9. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۴۳ در نهان مکن » نهان مکن

 10. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در کوچ عاشقانه » کوی عشق

 11. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۵۲ در محتسب » شاه جهان

 12. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۵۳ در محتسب » شاه جهان

 13. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۲ در محتسب » به جان تو

 14. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۶ در محتسب » به جان تو

 15. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۰۹ در حال من بی تو » مست و دیوانه

 16. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۸۸ در تک آهنگ های علیرضا عصار » ای یار غلط کردی

 17. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۸۸ در جز عشق نمیخواهم » ای یار غلط کردی

 18. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۳۷ در حال من بی تو » هله عاشقان

 19. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۳۹ در حال من بی تو » هله عاشقان

 20. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۴۰ در حال من بی تو » هله عاشقان

 21. پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۴۲ - مست و هشیار در محتسب » محتسب


۳۱. فرشاد جمالی (۲۱ قطعه)

 
فرشاد جمالی
 1. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۳۹ در سرزمین خورشید » نمی دانم

 2. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۴۹ در سرزمین خورشید » ساقی

 3. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۵۰ در سرزمین خورشید » ساقی

 4. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۹۷ در مجنون آن لیلی کجاست » به جان جمله مستان که مستم

 5. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۹۸ در مجنون آن لیلی کجاست » ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم

 6. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۰۹ در دیار مهر » حیران

 7. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۳ در دیار مهر » سیر نمی شوم ز تو

 8. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۴ در دیار مهر » سیر نمی شوم ز تو

 9. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۵۳ در سرزمین خورشید » درطلب

 10. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۵۵ در مجنون آن لیلی کجاست » بر گذری درنگری جز دل خوبان نبری

 11. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۵۱ در مجنون آن لیلی کجاست » از قصه حال ما نپرسی

 12. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۸۰ در مجنون آن لیلی کجاست » در شرابم چیز دیگر ریختی در ریختی

 13. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۱۸ در مجنون آن لیلی کجاست » می زنم حلقه در هر خانه ای

 14. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۲۶ در مجنون آن لیلی کجاست » گر در آب و گر در آتش می روی

 15. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۶۵ در دیار مهر » جان جان

 16. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۹۷ در مجنون آن لیلی کجاست » بیا بیا که شدم در غم تو سودائی

 17. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۳۲۶ در سرزمین خورشید » آواز غم تو

 18. مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۴۱ در دیار مهر » رقص خیال

 19. مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۴۲ در دیار مهر » رقص خیال

 20. مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۵۱ در سرزمین خورشید » آواز بر تاک افلاک

 21. اقبال لاهوری » پیام مشرق » بخش ۱۷۰ - نوای وقت در سرزمین خورشید » خورشید


۳۲. محمد اصفهانی (۲۰ قطعه)

 
محمد اصفهانی
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۳ در گلچین » وقت سحر (شب قدر)

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۳ در برکت » طلب

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۲ در گلچین » فرصت بدرود (وداع با سیداشهدا "ع")

 4. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۸۳ در ماه غریبستان » تا من بدیدم روی تو

 5. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۹ در فاصله » پهلوانان

 6. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۰۵ در ماه غریبستان » جانِ جان: تصنیف

 7. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۲۰ در تک آهنگ های محمد اصفهانی » وصل و هجران

 8. مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۹ - فرستادن پادشاه رسولان به سمرقند به آوردن زرگر در حسرت » مقدمه همه هستی

 9. نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۲ - (مناجات اول) در سیاست و قهر یزدان در حسرت » همه هستی

 10. نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۳ - (مناجات دوم) در بخشایش و عفو یزدان در حسرت » همه هستی

 11. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳ در تنها ماندم » روزی تو خواهی آمد

 12. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۳ در برکت » پرنده

 13. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۱۵ در برکت » بر آتش (مقدمه)

 14. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷ در تک آهنگ های محمد اصفهانی » زرین کلاه

 15. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۲۲۴ در نون و دلقک » با شوق تو

 16. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۲ - مناجات در ماه غریبستان » علی ای همای رحمت

 17. مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۵۶ در ماه غریبستان » غم دلدار

 18. اقبال لاهوری » زبور عجم » بخش ۱۰۹ - بینی جهان را خود را نبینی در نون و دلقک » شب افروز

 19. صفای اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۹ در حسرت » عشق نهان

 20. میرزا حبیب خراسانی » دیوان اشعار » بخش دو » غزلیات » شمارهٔ ۵۸ در حسرت » خانه دل


۳۳. مهدی امامی (۱۹ قطعه)

 
مهدی امامی
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۷ در حزان » ساز و آواز (اوج، همایون، شوشتری)

 2. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۰۹ در برافشان » تصنیف گشایش: قدیمی

 3. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱ در بزم دور » مجلس اول: درآمد بیات ترک، جامه دران قطعه ی وشنوک و...

 4. وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۴ در حزان » ساز و آواز (درآمد، اوج)

 5. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۶ در تاش » ساز و آواز، شاه میرزا

 6. ملک‌الشعرا بهار » رباعیات » شمارهٔ ۲۰ در بزم دور » مجلس سوم: نوا، عراق، طبقه ی پنجم بیات ترک، تصنیف قدح

 7. ملک‌الشعرا بهار » رباعیات » شمارهٔ ۴۹ در بزم دور » مجلس سوم: نوا، عراق، طبقه ی پنجم بیات ترک، تصنیف قدح

 8. ملک‌الشعرا بهار » رباعیات » شمارهٔ ۴۹ در بزم دور » مجلس سوم: نوا، عراق، طبقه ی پنجم بیات ترک، تصنیف قدح

 9. صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۳۷ در برافشان » ساز و آواز: راک هندی، راک کشمیر، شِدّ راک

 10. صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۳۷ در برافشان » ساز و آواز: دلکش، راک هندی، سه گاه، صفیر راک

 11. صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۳۷ در برافشان » ساز و آواز: راک هندی، راک کشمیر، شِدّ راک

 12. هلالی جغتایی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۲ در تاش » ساز و آواز

 13. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۳ - نمی‌دانم چه در پیمانه کردی در تصنیف های عارف قزوینی » خدای دادگر

 14. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۷ - دل هوس سبزه و صحرا ندارد در تصنیف های عارف قزوینی » دل هوس

 15. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۹ - به مناسبت اخراج مورگان شوستر آمریکایی از ایران در تصنیف های عارف قزوینی » شوستر

 16. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۳ - گریه را به مستی ... در تصنیف های عارف قزوینی » گریه ی مستی

 17. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۶ - چه شورها در تصنیف های عارف قزوینی » چه شورها

 18. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۷ در تصنیف های عارف قزوینی » ارمنستان

 19. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۳۲ - باد خزانی در تصنیف های عارف قزوینی » باد خزانی


۳۴. امیر محمد تفتی (۱۹ قطعه)

 
امیر محمد تفتی
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۲ در سبز جاودان » ساز و آواز شور

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۸ در بی برگی » تصنیف نام تمنا (بیات ترک)

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۴ در بی برگی » ساز و آواز بیات ترک (بیات ترک)

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۹ در بی برگی » تصنیف سودای جنون (سه گاه)

 5. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۳ در رمز مستی » قلندارنه (ضربی افشاری) و آواز

 6. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۲ در بی برگی » ساز و آواز مخالف سه گاه (سه گاه)

 7. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۹۸ در بی برگی » تصنیف بانگ "مخالف سه گاه" (سه گاه)

 8. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۹۰ در بی برگی » تصنیف پرده در پرده (بیات ترک)

 9. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷ در شهر بی صدا » تصنیف سلسله موی دوست

 10. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۲ در نای شکسته » آواز دشتی

 11. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۰۹ در شهر بی صدا » تصنیف نگارا

 12. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲۸ در شهر بی صدا » ساز و آواز بیات اصفهان

 13. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸ در رمز مستی » ساز و آواز شور ابوعطا

 14. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۳ در رمز مستی » تصنیف گیله دختر جان

 15. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۶ در رمز مستی » ساز و آواز شور ابوعطا

 16. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹۰ در رمز مستی » ساز و آواز شور ابوعطا

 17. امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱ در نای شکسته » ابر می بارد و...

 18. هلالی جغتایی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۳ در شهر بی صدا » تصنیف کوی عاشقی

 19. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۲ در شهر بی صدا » تصنیف بلبل شوریده


۳۵. بیژن کامکار (۱۹ قطعه)

 
بیژن کامکار
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۵ در افسانۀ تنبور » آهنگ مغانه

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۹ در افسانۀ تنبور » آواز مکتب رندان

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۷ در دف و نی » عیشم مدام است

 4. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۵ در مستان سلامت می کنند » همراز

 5. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳۳ در مستان سلامت می کنند » مستان سلامت می کنند

 6. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳۴ در مستان سلامت می کنند » مستان سلامت می کنند

 7. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۹ در افسانۀ تنبور » آهنگ گلشن یار

 8. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۰۶ در دف و نی » آواز و نی ۳

 9. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۸۴ در دف و نی » آواز و نی ۱

 10. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۴۹ در افسانۀ تنبور » آهنگ افسانه دل

 11. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۶ در دف و نی » اندر میان جان

 12. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۰۰ در افسانۀ تنبور » آهنگ مستان

 13. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۲ در دف و نی » دگر باره بشوریدم

 14. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۰ در دف و نی » طرب اندر طرب

 15. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۴۳ در مستان سلامت می کنند » یار/ آیینه

 16. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶۲ در بامداد » تصنیف پرده برگردان

 17. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۷۵ در دف و نی » در هوای بیخودی

 18. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۵ در مستان سلامت می کنند » آواز جان

 19. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۹۱ در مستان سلامت می کنند » ای دل/برای تو


۳۶. جمال الدین منبری (۱۹ قطعه)

 
جمال الدین منبری
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت اول)

 2. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۴ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت اول)

 3. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۹ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت دوم)

 4. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۱ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت چهارم)

 5. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۵ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت سوم)

 6. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۹ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت دوم)

 7. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۳ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت سوم)

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۳ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » صفای دل

 9. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۳ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » بی تو بسر نمی شود

 10. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۰ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » باز آمدم

 11. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » یاد تو (دلارام)

 12. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۸ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت اول)

 13. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۹ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت دوم)

 14. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۱۲ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت اول)

 15. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » درد زندگی [۲۵-۱۶] » رباعی ۲۲ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت سوم)

 16. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » درد زندگی [۲۵-۱۶] » رباعی ۲۵ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت سوم)

 17. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵] » رباعی ۵۶ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت دوم)

 18. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۳۰ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت چهارم)

 19. امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۳۲ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » رهایی بیدل


۳۷. سهیل نفیسی (۱۷ قطعه)

 
سهیل نفیسی
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ در طرح نو » الا یا ایها الساقی...

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶ در طرح نو » گل در بر و می در کف

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۶ در طرح نو » روز هجران و شب فرقت یا آخر شد

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۹ در طرح نو » یاری اندر کس نمی بینم

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۰ در طرح نو » زاهد خلوت نشین

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹ در طرح نو » رسید مژده

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۳ در طرح نو » هرگزم مهر تو

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در طرح نو » ترسم از اشک در غم ما پرده در شود

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۹ در طرح نو » بخت از دهان دوست

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۹ در طرح نو » ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار

 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۸ در طرح نو » گلعذاری ز گلستان جهان

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۷ در طرح نو » فاش می گویم و...

 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴ در طرح نو » بیا تا گل برافشانیم

 14. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۲ در طرح نو » دانی که چیست دولت؟

 15. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۶ در طرح نو » صبح است ساقیا

 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۴ در طرح نو » گلبن عیش می دمد

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۲ در طرح نو » مخمور جام عشقم


۳۸. مظفر شفیعی (۱۶ قطعه)

 
مظفر شفیعی
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در چهارگاه مرکب » درآمد

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در چهارگاه مرکب » نغمه

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در چهارگاه مرکب » مویه

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در چهارگاه مرکب » حصار

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در چهارگاه مرکب » آواز اصفهان

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در چهارگاه مرکب » زابل

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰ در دیر گاهی است » چهارمضراب بیداد و آواز

 8. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳ در چهارگاه مرکب » گبری زابل

 9. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۷ در چهارگاه مرکب » شوشتری

 10. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۷ در چهارگاه مرکب » منصوری

 11. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۷ در چهارگاه مرکب » اوج

 12. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۲ در راست ۱ » تصنیف قدیمی (دستگاه شور)

 13. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۳ در سعدی خوانی (وشتن) » عاشقانه ی سوم (ویس)

 14. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۲ در چهارگاه مرکب » سوز و گداز

 15. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹۵ در چهارگاه مرکب » سوز و گداز

 16. امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱ در من جدا گریه کنان ابر جدا... » آواز کرد بیات،دشتی


۳۹. محسن دایی نبی (۱۴ قطعه)

 
محسن دایی نبی
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۳ در گمان » طلب (حافظ) با یاد و خاطره شادروان سیدخلیل عالی نژاد

 2. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۲ در گمان » روز و شب (مولانا)

 3. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۳ در آخرین غزل رومی » یار چه کار آیدت؟

 4. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۲ در آخرین غزل رومی » کجاست؟

 5. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۵۹ در آخرین غزل رومی » سر من مست جمالت

 6. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۶۴ در آخرین غزل رومی » آن

 7. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱۳ در گمان » غم عشقت (مولانا)

 8. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در آخرین غزل رومی » آخرین غزل رومی

 9. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۶۹ در آخرین غزل رومی » حلقه درآ،رقص کن

 10. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۹۷ در آخرین غزل رومی » بیا،بیا

 11. مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۹۱ در آخرین غزل رومی » همه تو

 12. مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۹۳ در آخرین غزل رومی » همه تو

 13. مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۴۵ در آخرین غزل رومی » همه تو

 14. خواجه عبدالله انصاری » مناجات نامه » مناجات شمارهٔ ۹ در آخرین غزل رومی » همه تو


۴۰. مرتضی فلاحتی (بامداد) (۱۴ قطعه)

 
مرتضی فلاحتی (بامداد)
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۹ در سیم آخر » تصنیف مهرویان

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۸ در سیم آخر » تصنیف دیده دریا کنم

 3. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴ در راز آفرینش » نیایش

 4. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲ در گوهر افشان » بهار آمد (دکلمه: ژاله صادقیان)

 5. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۴۰ در گوهر افشان » باد سعادت (دکلمه: ژاله صادقیان)

 6. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۸۲ در گوهر افشان » سعادت

 7. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۶۵ در گوهر افشان » عاشقی بر من

 8. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۵۹ در راز آفرینش » اسرار

 9. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۱۷ در سیم آخر » تصنیف قصد جفاها

 10. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۸۶ در گوهر افشان » گنج و رنج (دکلمه: بهزاد فراهانی)

 11. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۹۵ در بی من مرو » تصنیف بی من مرو

 12. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۸۰ در باز باران » جان جهان (چهارگاه، بیداد)

 13. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۱ در رومی ۳ » یک روز به شیدایی

 14. حافظ » مثنوی (الا ای آهوی وحشی) در بی من مرو » تصنیف آشنایی


۴۱. اشکان کمانگری (۱۴ قطعه)

 
اشکان کمانگری
 1. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۵۳ در در آینه » آواز حجاز و ارکستر

 2. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴ در بادآباد » چون دل به عشق دهی

 3. وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » غزلیات » غزل ۷۲ در رخت بنما » آواز به همراهی تار

 4. وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » غزلیات » غزل ۱۲۷ در رخت بنما » آواز به همراهی عود و کمانچه آلتو

 5. وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » غزلیات » غزل ۱۲۷ در رخت بنما » آواز به همراهی نی ۲

 6. وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » غزلیات » غزل ۱۳۲ در رخت بنما » آواز به همراهی نی

 7. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳ در رخت بنما » تصنیف رخت بنما (ابوعطا)

 8. عراقی » دیوان اشعار » ترجیعات » شمارهٔ ۲ (که همه اوست هر چه هست یقین - جان و جانان و دلبر و دل و دین) در رخت بنما » تصنیف در پرده ساز (بیات ترک)

 9. هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶ در رخت بنما » تصنیف مه نو سفر (بیات ترک)

 10. محتشم کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۹۶ در در آینه » آواز چهار پاره

 11. بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۸۲ در مرا آواز دادی » ساز و آواز

 12. بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۸۲ در مرا آواز دادی » ساز و آواز

 13. جلال عضد » دیوان اشعار » غزلیّات » شمارهٔ ۵ در در آینه » در آینه

 14. خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » حضریات » غزلیات » شمارهٔ ۲۶۱ در مرا آواز دادی » بخت بلند


۴۲. علی تفرشی (۱۲ قطعه)

 
علی تفرشی
 1. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۳ در شبت خوش باد من رفتم » دولت عشق

 2. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۳ در دیوانه شو » دولت عشق

 3. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰۰ در شبت خوش باد من رفتم » پاره آتش

 4. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۳۶ در شبت خوش باد من رفتم » سرگشته

 5. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۱۹ در تردید » عشق آسمانی

 6. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۱ در دیوانه شو » دیوانه شو

 7. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۷۸ در شبت خوش باد من رفتم » این کیست این

 8. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱ در شبت خوش باد من رفتم » نگار سرمست

 9. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۰ در شبت خوش باد من رفتم » سرمست

 10. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۶ در شبت خوش باد من رفتم » راز

 11. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۶ در دیوانه شو » می عشق

 12. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۴ در شبت خوش باد من رفتم » شبت خوش باد من رفتم


۴۳. سید خلیل عالی نژاد (۱۲ قطعه)

 
سید خلیل عالی نژاد
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در آئین مستان » اشک پرده در

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۳ در ثنای علی » پادشه خوبان

 3. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۲ در ثنای علی » تو حیدر من

 4. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۶ در ثنای علی » پادشه خوبان

 5. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۵ در آئین مستان » مولا جانم

 6. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴ در آئین مستان » مولا جانم

 7. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۶ در آئین مستان » مولا جانم

 8. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۱ در آئین مستان » مولا جانم

 9. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۵۵ در آئین مستان » مولا جانم

 10. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۶۲ در آئین مستان » مولا جانم

 11. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۱۰ در آئین مستان » مولا جانم

 12. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۳۴ در آئین مستان » مولا جانم


۴۴. حسین علیزاده (۱۲ قطعه)

 
حسین علیزاده
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۹ در چهارگاه و بیات ترک » تصنیف افشاری (بیات ترک)

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۵ در صبحگاهی » ساز و آواز

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۳ در صبحگاهی » ساز و آواز

 4. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷ در باده توئی » باده توئی

 5. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۷ در باده توئی » مثنوی

 6. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۱ در به تماشای آب های سپید » پروانه شو

 7. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۹۵ در راز نو » مثنوی خوانی (آواز ابوعطا)

 8. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶۲ در راز نو » راز نو (تصنیف نوا) (آواز ابوعطا)

 9. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۱۵ در نوبانگ کهن » کرشمه

 10. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۲۱۲ در راز نو » مقام ماوراءالنهر،فرود نوا (هم آوایی) (آواز ابوعطا)

 11. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳ - سوز و ساز در باده توئی » نغمه های جان سوز

 12. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳ در باده توئی » سماع


۴۵. بیژن بیژنی (۱۲ قطعه)

 
بیژن بیژنی
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۹ در آفتاب خوبان » یا رب

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در آفتاب خوبان » آفتاب خوبان

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۷ در گل به دامن » غم هجران

 4. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴ در آفتاب خوبان » سودای دل

 5. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۲ در آفتاب خوبان » روز و شب

 6. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۹ در آینه در آینه » شهر شوریدگان

 7. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۳ در نهانخانه دل » باغ من و بهار من

 8. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲۳ در گل به دامن » عاشق شده ای،ای دل

 9. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۰ در آفتاب خوبان » باز آمدم

 10. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۵ در نهانخانه دل » دلدار من

 11. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۹ در آفتاب خوبان » هیچ مگو

 12. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۲۰ در ایران زمین » یا مولا


۴۶. حامد نیک‌پی (۱۲ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱ در ساقی ساقی - تک اهنگ » ساقی ساقی

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۲ در وصل تو » وصل تو

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۸ در وصل تو » فسانه

 4. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹ در آسوده » پند از کجا

 5. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ در دیوانه‌تر » بنمای رخ

 6. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۳ در دیوانه‌تر » هر نفس

 7. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۰۵ در دیوانه‌تر » صد گونه

 8. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲۸ در دیوانه‌تر » صد گونه

 9. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۱۲ در دیوانه‌تر » مپرس

 10. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۳۶ در دیوانه‌تر » سلام دل

 11. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۳ در دیوانه‌تر » زنجیر

 12. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۰۱ در وصل تو » آتشی


۴۷. رضا یزدانی (۱۲ قطعه)

 
رضا یزدانی
 1. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ در شهر دل » رستاخیز

 2. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴ در شهر دل » ای عاشقان

 3. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶ در شهر دل » ای عاشقان

 4. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۳ در شهر دل » بی تو بسر نمی‌شود

 5. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۲۰ در تک آهنگ های رضا یزدانی » دام دگر نهاده ام

 6. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۲۰ در درهم » دام دگر نهادم

 7. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰۳ در شهر دل » شهر دل

 8. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۶۹ در شهر دل » بی‌خود شده‌ام

 9. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۷۵ در شهر دل » بجوشید

 10. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۲۵ در تک آهنگ های رضا یزدانی » نگفتمت

 11. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۱ در شهر دل » حیلت رها کن

 12. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۵۷ در شهر دل » هوای تو


۴۸. محسن شریفیان (۱۱ قطعه)

 
محسن شریفیان
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲ در موسیقی نواحی ایران - خیامی (خیام خوانی در بوشهر) » یک چند به کودکی

 2. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۳ در محله خمونی » خیامی

 3. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۱ در محله خمونی » خیامی

 4. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۲ در دینگو مارو » ناگهان

 5. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۴ در موسیقی نواحی ایران - خیامی (خیام خوانی در بوشهر) » یک چند به کودکی

 6. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۶ در محله خمونی » خیامی

 7. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۵ در دینگو مارو » ناگهان

 8. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۵ در محله خمونی » خیامی

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۵ در موسیقی نواحی ایران - خیامی (خیام خوانی در بوشهر) » با زلف تو گر

 10. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵] » رباعی ۳۵ در محله خمونی » خیامی

 11. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۷۶ در دینگو مارو » ناگهان


۴۹. حمیدرضا نوربخش (۱۱ قطعه)

 
حمیدرضا نوربخش
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۱ در مست هوشیار » تصنیف وفا

 2. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۴۶ در پنهان چو دل » هیهای دل

 3. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۷ در پنهان چو دل » پنهان چو دل

 4. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۶۲ در پنهان چو دل » صورتگر

 5. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۹۵ در مست هوشیار » ساز و آواز ۴

 6. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۶ در کنسرت ۷۶ گروه عارف » تصنیف دلبرا

 7. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۹ در سعدی خوانی (وشتن) » عاشقانه ی چهارم (منیژه)

 8. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۳ در آسمان » ساز و آواز ۴

 9. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۱ در کنسرت ۷۶ گروه عارف » سه تار با آواز

 10. ملک‌الشعرا بهار » تصنیفها » بیات اصفهان در مست هوشیار » تصنیف به اصفهان رو

 11. خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » حضریات » غزلیات » شمارهٔ ۳۵۹ در کنسرت ۷۶ گروه عارف » تصنیف زتو با تو راز گویم


۵۰. ملک محمد مسعودی (۱۱ قطعه)

 
ملک محمد مسعودی
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸ در پیر مغان » آواز و نی

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸ در پیر مغان » آواز کمانچه

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۱ در خیال خوبان » آواز افشاری به همراهی کمانچه، سه تار و نی

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۱ در خیال خوبان » ادامه ی آواز افشاری

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۴ در پیر مغان » آواز محلی و نی

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱ در پیر مغان » تصنیف صورتگر نقاش چین

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۲ در پیر مغان » تصنیف سرو چمان

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۷ در پیر مغان » آواز بیات کرد همراه با عود

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۲ در خیال خوبان » تصنیف خیال خوبان

 10. نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶۶ - تنها ماندن شیرین و زاری کردن وی در گلمی (گل من) » آواز خسرو شیرین

 11. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۲۶ در گلمی (گل من) » آواز دشتی دیده تر


۵۱. عبدالله دوامی (۱۱ قطعه)

 
عبدالله دوامی
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶ در ۲۷ تصنیف از عبدالله خان دوامی » همایون: به ملازمان سلطان

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۳ در ردیف آوازی ۱ - عبدالله دوامی » گبری - آواز ابوعطا

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۳ در ردیف آوازی ۱ - عبدالله دوامی » درآمد اول - آواز دشتی

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۳ در ردیف آوازی ۱ - عبدالله دوامی » حاجیانی - آواز دشتی

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۳ در ردیف آوازی ۱ - عبدالله دوامی » غم انگیز - آواز دشتی

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۳ در ردیف آوازی ۱ - عبدالله دوامی » اوج - آواز دشتی

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۳ در ردیف آوازی ۱ - عبدالله دوامی » گیلکی - آواز دشتی

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۳ در ردیف آوازی ۱ - عبدالله دوامی » بیدگانی - آواز دشتی

 9. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۶ در ردیف آوازی ۲ - عبدالله دوامی » گشایش - دستگاه ماهور

 10. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۵ در ردیف آوازی ۲ - عبدالله دوامی » نیریز - دستگاه ماهور

 11. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۸۵ در ردیف آوازی ۱ - عبدالله دوامی » دوبیتی - دستگاه شور


۵۲. ژان دورینگ (۱۱ قطعه)

 
ژان دورینگ
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳ در حافظ در تاجیکستان » اگر آن ترک شیرازی

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴ در حافظ در تاجیکستان » صبا به لطف بگو ۱

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴ در حافظ در تاجیکستان » صبا به لطف بگو ۲

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸ در حافظ در تاجیکستان » ساقیا برخیز و در ده

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۳ در حافظ در تاجیکستان » روز وصل دوستداران

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۴ در حافظ در تاجیکستان » دوش دیدم که ملائک

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴ در حافظ در تاجیکستان » بیا تا گل برافشانیم

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ در حافظ در تاجیکستان » تاب بنفشه می دهد

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۷ در حافظ در تاجیکستان » عیشم مدام است ۱

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۷ در حافظ در تاجیکستان » عیشم مدام است ۲

 11. حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۲۱ در حافظ در تاجیکستان » مطرب خوش نوا بگو


۵۳. علی جهاندار (۱۰ قطعه)

 
علی جهاندار
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در صبح مشتاقان » تصنیف یار دلنواز

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۸ در ساکن جان » آواز ابوعطا

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰ در صورتگر نقاش » ساز و آواز نوا

 4. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۶۲ در صورتگر نقاش » تصنیف صورتگر نقاش

 5. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۵ در صورتگر نقاش » تصنیف صنما

 6. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۵ در صبح مشتاقان » آواز کرد بیات همراه با تار

 7. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۴ در صبح مشتاقان » سنتور و آواز

 8. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۴ در صبح مشتاقان » آواز حجاز، عراق، عشاق و فرود

 9. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۱ در صورتگر نقاش » تصنیف شیدایی

 10. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۳ در صبح مشتاقان » آواز سیخی


۵۴. داریوش رفیعی (۱۰ قطعه)

 
داریوش رفیعی
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۹ در گلنار ۲ » کَس نیست (دلکش،ماهور)

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹ در گلنار ۱ » قتل این خسته (بیات اصفهان)

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۱ در گلنار ۱ » گفتم غم تو دارم (بیات اصفهان)

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶ در عمر عاشقی ۲ » زلف بر باد مده

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۵ در گلنار ۱ » می خواه (بیات اصفهان)

 6. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۶۲ در گلنار ۱ » صورتگر و نقاش (ابوعطا)

 7. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۸ در گلنار ۲ » آن سرو که گویند (دشتی)

 8. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۳ در شمع شبانه » پرده عشق

 9. سعدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸ در گلنار ۲ » ساز و آواز (دشتی)

 10. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۰ در عمر عاشقی ۲ » ز بوی زلف تو


۵۵. آرش قاسمی (۱۰ قطعه)

 
آرش قاسمی
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۵ در بار دگر » درخت دوستی

 2. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۵ در بار دگر » قفل زندان

 3. پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۵ - اشک یتیم در تک آهنگ های آرش قاسمی » حرف راست

 4. وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » غزلیات » غزل ۲۲۲ در بار دگر » بار دگر

 5. وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » غزلیات » غزل ۲۲۶ در بار دگر » بار دگر

 6. وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » غزلیات » غزل ۲۵۵ در بار دگر » بار دگر

 7. هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷ در تک آهنگ های آرش قاسمی » کمان کشیده

 8. هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷ در بار دگر » کمان کشیده

 9. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹ در بار دگر » تمنا

 10. شاه نعمت‌الله ولی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۵۶ در بار دگر » بزم رندان


۵۶. علی زند وکیلی (۹ قطعه)

 
علی زند وکیلی
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴ در عبور از مه » تصنیف ز گریه (همایون)

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۰ در عبور از مه » تصنیف خوش است خلوت (نوا)

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳ در دشت جنون » چشم سیاه (با الهام از تصنیف دست تولا)

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۹ در عبور از مه » تصنیف بروم (نوا)

 5. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴ در دشت جنون » وصل و لقاء

 6. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۴ در دشت جنون » لاله رخان

 7. وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » غزلیات » غزل ۶ در عبور از مه » نی و آواز (نوا)

 8. امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۸۲۵ در همنشین درد » تصنیف آفاق

 9. امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۸۲۵ در همنشین درد » تصنیف آفاق


۵۷. دنگ شو (۹ قطعه)

 
دنگ شو
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۶ در موزیک ویدئوهای دنگ شو » موزیک ویدئو آواز شب

 2. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۱ در موزیک ویدئوهای دنگ شو » موزیک ویدئوی آواز شب

 3. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۶۸ در اتاق گوشواره » ماهی ها

 4. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۴ در اتاق گوشواره » The End

 5. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۴ در اتاق گوشواره » دنگ شو

 6. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۸ در مد و نای » چیزی

 7. سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » شمارهٔ ۹ در اتاق گوشواره » سیاهی

 8. سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » شمارهٔ ۲۳ در اتاق گوشواره » حلوا

 9. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷ در مد و نای » عطار


۵۸. گروه پالت (۹ قطعه)

 
گروه پالت
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۰ در آقای بنفش » درس علوم

 2. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۵ در آقای بنفش » درس علوم

 3. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۰ در آقای بنفش » درس علوم

 4. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳ در آقای بنفش » از سرزمین های شرقی

 5. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۳۴۸ در آقای بنفش » یادگار دوست

 6. مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۰۲ در آقای بنفش » یادگار دوست

 7. مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۶۶ در آقای بنفش » یادگار دوست

 8. مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۳۴ در آقای بنفش » یادگار دوست

 9. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۲۶ در آقای بنفش » درس علوم


۵۹. مسعود جاهد (۹ قطعه)

 
مسعود جاهد
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۵ در زلف » غم مخور

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۴ در مجنون » مژگان سیه

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۴ در سرخوشان مست » سرخوشان

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ در زلف » تاب بنفشه

 5. شیخ بهایی » دیوان اشعار » مخمس در زلف » تمنا

 6. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۹ - حالا چرا در پنجره باز می شود » حالا چرا؟

 7. اقبال لاهوری » جاویدنامه » بخش ۴۱ - نوای طاهره در مجنون » چهره به چهره

 8. ملک‌الشعرا بهار » تصنیفها » مرغ سحر (در دستگاه ماهور) در مجنون » مرغ سحر

 9. ملک‌الشعرا بهار » تصنیفها » غزل ضربی (در ماهور) در سرخوشان مست » ز من نگارم


۶۰. پوریا اخواص (۹ قطعه)

 
پوریا اخواص
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰ در طعم تصنیف » ساز و آواز نوا (دستگاه نوا)

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۲ در به یاد لطفی » پیش درآمد اصفهان

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۹ در طعم تصنیف » تصنیف چو گل هر دم به بویت (دستگاه نوا)

 4. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵ در ای سرخوشان » درویش

 5. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴ در ای سرخوشان » سر خوشان

 6. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸ در طعم تصنیف » تصنیف رستم ازین بند و بلا (آواز دشتی)

 7. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۰۹ در ای سرخوشان » تنبور

 8. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۰ در رنج عاشق » در پیِ او

 9. حافظ » ساقی نامه در طعم تصنیف » تصنیف فتنه چشم یار (آواز دشتی)


۶۱. مهدی نظری (۹ قطعه)

 
مهدی نظری
 1. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷ در اسیر عشق » شیدایی

 2. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶ در اسیر عشق » شیدایی

 3. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵ در اسیر عشق » شیدایی

 4. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۸۰ در تشنه » وصل

 5. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۱۰ در تشنه » چه خبر

 6. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۷۶ در تشنه » عیار

 7. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۲۲ در تشنه » کوی دل

 8. سعدی » دیوان اشعار » ترجیع بند در گذر عمر » صبر و یار

 9. امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۲۶۷ در گذر عمر » جانان


۶۲. محمود کریمی (۸ قطعه)

 
محمود کریمی
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۰ در آموزش آواز (ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران) ۴ » مراد خانی یا آذربایجانی (دستگاه ماهور)

 2. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۲ در آموزش آواز (ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران) ۳ » مثنوی مخالف (دستگاه سه گاه)

 3. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۸ در آموزش آواز (ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران) ۲ » بیدکانی (آواز دشتی)

 4. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۶ در آموزش آواز (ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران) ۲ » درآمد (آواز دشتی)

 5. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۵ در آموزش آواز (ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران) ۲ » دیلمان (آواز دشتی)

 6. حافظ » ساقی نامه در آموزش آواز (ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران) ۴ » ساقی نامه، صوفی نامه و کُشته (دستگاه ماهور)

 7. وحشی بافقی » فرهاد و شیرین » بخش ۱۱ - حکایت در آموزش آواز (ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران) ۲ » گیلکی (آواز دشتی)

 8. هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶ در آموزش آواز (ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران) ۱ » مهربانی (آواز بیات ترک)


۶۳. سیاوش ناظری (۸ قطعه)

 
سیاوش ناظری
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۳ در رقص و آتش » دست از طلب ندارم

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۹ در رقص و آتش » بروم

 3. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۷ در رقص و آتش » گر جان عاشق دم زند

 4. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴۲ در گَهِ بی گَه » بی گناه

 5. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۴۵ در گَهِ بی گَه » عشوه

 6. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۱۶ در رقص و آتش » رو رو که نئی عاشق

 7. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۱۷ در رقص و آتش » رو رو که نئی عاشق

 8. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۴ در رقص و آتش » ای عاشقان


۶۴. سینا سازگاری (۸ قطعه)

 
سینا سازگاری
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۵ در تک‌آهنگهای سینا سازگاری » سرگردان

 2. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۲ در تک‌آهنگهای سینا سازگاری » سرگردان

 3. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۳ در تک‌آهنگهای سینا سازگاری » سرگردان

 4. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۲ در تک‌آهنگهای سینا سازگاری » سرگردان

 5. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۴ در تک‌آهنگهای سینا سازگاری » سرگردان

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۱ در تک‌آهنگهای سینا سازگاری » دلداری

 7. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۰۲ در تک‌آهنگهای سینا سازگاری » تسلیم

 8. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶ در تک‌آهنگهای سینا سازگاری » نجوای عاشقان


۶۵. فرامرز اصلانی (۸ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶ در آهوی وحشی » زلف آشفته

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۹ در آهوی وحشی » یاری اندر کس نمی‌بینیم

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۴ در آهوی وحشی » زلف یار باز کنید

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۵ در آهوی وحشی » با مدعی مگویید

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۰ در آهوی وحشی » حدیث آرزومندی

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۰ در آهوی وحشی » سینه مالامال درد است

 7. حافظ » مثنوی (الا ای آهوی وحشی) در آهوی وحشی » آهوی وحشی

 8. حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۲۴ - ساقی‌نامهٔ ۹ در آهوی وحشی » ز مستی هلاک


۶۶. حمید اسد شیر (۸ قطعه)

 
حمید اسد شیر
 1. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۹ در شب چشمان تو » بیایید

 2. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۰ در شب چشمان تو » کاشکی

 3. سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » شمارهٔ ۱۴ در می عاشقانه » رنگ بهار

 4. عطار » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۲۹ در می عاشقانه » مناجات در رمضان

 5. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۴۶۲ در می عاشقانه » ما را بس

 6. مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۵۸ در می عاشقانه » ما را بس

 7. رهی معیری » غزلها - جلد اول » خیال‌انگیز در شب چشمان تو » خیال انگیز

 8. رهی معیری » غزلها - جلد دوم » شعله سرکش در شب چشمان تو » خیال عاشق


۶۷. محمد منتشری (۷ قطعه)

 
محمد منتشری
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۴ در ردیف آوازی استاد اسماعیل مهرتاش ۱ » حسینی (دستگاه شور)

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۴ در ردیف آوازی استاد اسماعیل مهرتاش ۱ » رضوی (دستگاه شور)

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۵ در هفت سین (به روایت طهران) » آواز بیات تهرون

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۲ در شور آفرین » تصنیف خوش آمد گل "شهناز"

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۷ در فکر بلبل » تصنیف فکر بلبل ۱

 6. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۹ در شور آفرین » تصنیف خوش آمد گل "شهناز"

 7. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۶ در شور آفرین » ساز و آواز "شور، درآمد خارا"


۶۸. اشکان ماهری (۷ قطعه)

 
اشکان ماهری
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ در پرگار » ساقی

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۱ در پرگار » پرگار

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۰ در پرگار » حکایت با صبا

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۶ در پرگار » عیسی دمی کجاست

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۱ در پرگار » ما آزموده ایم

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۸ در پرگار » مرا می بینی و هردم

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۷ در پرگار » پیر فرزانه


۶۹. سیامک شجریان (۷ قطعه)

 
سیامک شجریان
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۲ در کرشمه نرگس » ساز و آواز شور

 2. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۲ در طبیب دل » تصنیف تازه بهار

 3. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۵ در وا فریاد از عشق » تصنیف وا فریاد از عشق (افشاری)

 4. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۲ در وا فریاد از عشق » آواز به همراهی نی (شور)

 5. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۶ در وا فریاد از عشق » تصنیف پیر می فروش (شور)

 6. رهی معیری » چند قطعه » قطعهٔ ۲۷ - آتش در طبیب دل » تصنیف آتش

 7. هلالی جغتایی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹ در طبیب دل » تصنیف آشنای نظر


۷۰. دولتمند خال اف (۷ قطعه)

 
دولتمند خال اف
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰ در موسیقی تاجیکستان » ببست

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۲ در موسیقی تاجیکستان » آمدی

 3. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۶ در پیوند ۲ » بیا بیا / در آغوش من

 4. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۷ در پیوند ۲ » بیا بیا / در آغوش من

 5. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۱ در موسیقی تاجیکستان » دیوانه شو

 6. بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۹ در موسیقی تاجیکستان » حلقه ی دام است

 7. بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۳۹ در موسیقی تاجیکستان » زندگی


۷۱. احمدرضا احمدی (۷ قطعه)

 
احمدرضا احمدی
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷ در عاشقانه های حافظ » عاشقانه های حافظ ۱

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹ در عاشقانه های حافظ » عاشقانه های حافظ ۲

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸ در عاشقانه های حافظ » عاشقانه های حافظ ۳

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۴ در عاشقانه های حافظ » عاشقانه های حافظ ۷

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۳ در عاشقانه های حافظ » عاشقانه های حافظ ۶

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۲ در عاشقانه های حافظ » عاشقانه های حافظ ۱۱

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۷ در عاشقانه های حافظ » عاشقانه های حافظ ۲۲


۷۲. علیرضا شاه محمدی (۷ قطعه)

 
علیرضا شاه محمدی
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۱ در نواژه » دنباله ی آواز اوج

 2. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۲ در سوگ بهار » ساز و آواز، فیلی، درآمد شکسته (آواز بیات ترک)

 3. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۲ در سوگ بهار » ساز و آواز، درآمد، اشاره به دشتی (آواز بیات ترک)

 4. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶۳ در نیمی سرخ » تصنیف شور و شر

 5. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۶۷ در ذوق مستی » سحری

 6. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۸ در آتش حق » ارغنون

 7. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۹ در آتش حق » سیم بَر


۷۳. محمدجعفر محجوب (۷ قطعه)

 
محمدجعفر محجوب
 1. فردوسی » شاهنامه » جمشید » بخش ۱ در داستان های شاهنامه فردوسی » پادشاهی جمشید و شرح آن در شاهنامه و اوستا

 2. نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۲۶ - نشستن بهرام روز شنبه در گنبد سیاه و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم اول در داستان های نظامی گنجوی » گنبد سیاه، از داستان های هفت پیکر

 3. نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۲۷ - نشستن بهرام روز یکشنبه در گنبد زرد و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم دوم در داستان های نظامی گنجوی » گنبد زرد، از داستان های هفت پیکر

 4. نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۲۹ - نشستن بهرام روز سه‌شنبه در گنبد سرخ و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم چهارم در داستان های نظامی گنجوی » گنبد سرخ، از داستان های هفت پیکر

 5. سعدی » بوستان » باب دوم در احسان » بخش ۲ - گفتار اندر نواخت ضعیفان در بوستان سعدی (باب دوم ) » ادامه ی شرح (پدرمرده را سایه بر سر فکن) (شنیدم که یک هفته ابن سبیل)

 6. سعدی » بوستان » باب دوم در احسان » بخش ۳ - حکایت ابراهیم علیه‌السلام در بوستان سعدی (باب دوم ) » حکایت ابراهیم (ع) (شنیدم که یک هفته ابن سبیل)

 7. سعدی » بوستان » باب دوم در احسان » بخش ۱۱ - حکایت در بوستان سعدی (باب دوم ) » شرح (یکی در بیابان سگی تشنه یافت)


۷۴. اصغر شاه زیدی (۷ قطعه)

 
اصغر شاه زیدی
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۵ در سروش آسمانی » ساز و آواز(درآمد همایون،چکاوک،بیداد،فرود)

 2. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۶۲ در چرخ گردون » ادامه ی ساز و آواز (آواز دشتی)

 3. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۶۲ در چرخ گردون » ساز و آواز(درآمد دشتی،بیات راجع،عشاق) (آواز دشتی)

 4. مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۲۴ - بیان خسارت وزیر درین مکر در هنوز آواز... » افشاری

 5. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰ در چرخ گردون » ساز و آواز(درآمد بیات زند،گشایش،شکسته) (آواز بیات زند)

 6. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰ در چرخ گردون » ادامه ی ساز و آواز (آواز بیات زند)

 7. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۱ در سعدی خوانی (وشتن) » عاشقانه ی اول (رابعه)


۷۵. مهرداد هویدا (۷ قطعه)

 
مهرداد هویدا
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۶ در حیرت » صبح است

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۵ در حیرت » مدعی

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۰ در حیرت » دریغ

 4. رهی معیری » غزلها - جلد اول » غرق تمنای توام در حیرت » فریاد بی حاصل

 5. بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۸۵ در حیرت » حیرت

 6. بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۵۸ در حیرت » زود باش - چه بسا

 7. بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۲ در حیرت » قفس پیما


۷۶. گروه نور (۷ قطعه)

 
گروه نور
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۰ در آلبا » سحر

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۶ در آلبا » سحر

 3. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۳ در آلبا » سماع

 4. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲ در آلبا » تولد

 5. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۴۲ در آلبا » تولد

 6. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۷۲ در آلبا » تولد

 7. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۳ در آلبا » تولد


۷۷. فرهاد برنجان (۷ قطعه)

 
فرهاد برنجان
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۳ در حکایت » ای دوست

 2. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۱ در حکایت » ای دوست

 3. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۳ در حکایت » ای دوست

 4. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۸ در حکایت » ای دوست

 5. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴ در حکایت » یوسف خوش نام ما

 6. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۳۵ در حکایت » دوستی

 7. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۵ در حکایت » دلدار من


۷۸. حسن گلپایگانی (۶ قطعه)

 
حسن گلپایگانی
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۰ در فراز و فرود ۱۴ (دستگاه همایون قسمت دوم) » فرنگ با شوشتری گردان

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۳ در فراز و فرود ۱۳ (دستگاه همایون قسمت اول) » بختیاری با مؤالف

 3. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۵ در فراز و فرود ۲ (آواز بیات ترک) » ضربی مهربانی

 4. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲ در فراز و فرود ۱۵ (آواز اصفهان) » مثنوی

 5. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶ در فراز و فرود ۱۴ (دستگاه همایون قسمت دوم) » مثنوی

 6. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳ در فراز و فرود ۱۵ (آواز اصفهان) » بیات شیراز


۷۹. احسان چریکی (۶ قطعه)

 
احسان چریکی
 1. سعدی » گلستان » دیباچه در گلستان سعدی - لوح اول (باب اول تا باب چهارم) » دیباچه ۲

 2. سعدی » گلستان » دیباچه در گلستان سعدی - لوح اول (باب اول تا باب چهارم) » دیباچه ۱

 3. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۳۵ در گلستان سعدی - لوح اول (باب اول تا باب چهارم) » باب اول - قسمت هفتم

 4. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۳۶ در گلستان سعدی - لوح اول (باب اول تا باب چهارم) » باب اول - قسمت هفتم

 5. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۳۷ در گلستان سعدی - لوح اول (باب اول تا باب چهارم) » باب اول - قسمت هفتم

 6. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۳۸ در گلستان سعدی - لوح اول (باب اول تا باب چهارم) » باب اول - قسمت هفتم


۸۰. محمدمهدی ایمنی (۶ قطعه)

 
محمدمهدی ایمنی
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۸ در سوگ و طرب » سارنگ

 2. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۳ در سوگ و طرب » مست تو

 3. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۸۳ در سوگ و طرب » طرب

 4. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۵۵ در سوگ و طرب » بی چون

 5. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱ در سوگ و طرب » بزم

 6. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲ در سوگ و طرب » فریاد


۸۱. فرشید اعرابی (۵ قطعه)

 
فرشید اعرابی
 1. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ در به رنگ شب » مفتاح

 2. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۹ در مرگ خاموش » به رقص آ

 3. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰۰ در به رنگ شب » نیست شوم

 4. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰۳ در به رنگ شب » آمده ام

 5. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در مرگ خاموش » رها کن


۸۲. همایون کاظمی (۵ قطعه)

 
همایون کاظمی
 1. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶ در حلاج وشان » خواجه بیا

 2. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶ در حلاج وشان » شعرخوانی: خواجه بیا

 3. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۵۹ در حلاج وشان » بی نشان

 4. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در حلاج وشان » آخرین غزل

 5. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۰۴ در حلاج وشان » عاشقی


۸۳. فراز کاویانی (۵ قطعه)

 
فراز کاویانی
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹ در نقش نگار » نقش نگار

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۲ در نقش نگار » تصنیف کمان ابرو

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۶ در نقش نگار » تصنیف خرقه تهی

 4. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۸۳ در نقش نگار » تصنیف رخ معشوق

 5. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۰ در کوک کولی » شکوه وصل


۸۴. مسعود شعاری (۵ قطعه)

 
مسعود شعاری
 1. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۷۲ در غروب » چرخ گردون

 2. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۶ در غروب » کوچ عاشقان

 3. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۹ در غروب » کوچ عاشقان

 4. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۰۵ در غروب » کوچ عاشقان

 5. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۹ در غروب » نقش خیال


۸۵. روزبه نعمت الهی (۵ قطعه)

 
روزبه نعمت الهی
 1. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۵ در هفته ی عاشقی » باز آمدم

 2. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰۳ در عمو زنجیر باف » هجرانی

 3. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۷ در تک آهنگ های روزبه نعمت الهی » نهان مکن

 4. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۰۹ در داروگ » مست و دیوانه

 5. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۸۸ در تک آهنگ های روزبه نعمت الهی » ای یار غلط کردی


۸۶. سبحان مهدی پور (۵ قطعه)

 
سبحان مهدی پور
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۶ در یادواره اقبال آذر (۱) » ساز و آواز هداوندی

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۴ در پیدا و پنهان » تصنیف هواخواه

 3. بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۴ در قصۀ آفاق » چهارپاره ی ضربی

 4. ملک‌الشعرا بهار » تصنیفها » سرود ملی در ماهور (۱۲۶۹ خ) در یادواره اقبال آذر (۱) » تصنیف ایران

 5. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۴ - از کفم رها در قصۀ آفاق » تصنیف از کفم رها (اجرا تقدیم به استاد محمدرضا لطفی)


۸۷. الیاد وخشوری (۵ قطعه)

 
الیاد وخشوری
 1. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۳۷ در خسرو مه رویان » هله عاشقان

 2. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۵ در خسرو مه رویان » دوبیتی

 3. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۸ در خسرو مه رویان » دوبیتی

 4. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۸ در خسرو مه رویان » دوبیتی

 5. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۲۷ در خسرو مه رویان » دوبیتی


۸۸. امید رهایی (۵ قطعه)

 
امید رهایی
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵ در اعتبار دل » تصنیف جانان

 2. ملک‌الشعرا بهار » غزلیات » شمارهٔ ۶۵ در شب دیر انتظار » قفس

 3. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۰ - از خون جوانان وطن لاله دمیده در اعتبار دل » تصنیف خون جوانان و تصنیف گریه کن

 4. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۳ - گریه را به مستی ... در اعتبار دل » تصنیف گریه را به مستی (به کیهان کلهر)

 5. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۲۵ - گریه کن در اعتبار دل » تصنیف خون جوانان و تصنیف گریه کن


۸۹. نوید کرمانشاهی (۵ قطعه)

 
نوید کرمانشاهی
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ در حافظ به روایت دیگر » ساقی

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷ در حافظ به روایت دیگر » آتش دل

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۵ در حافظ به روایت دیگر » گلستان وصال

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱ در حافظ به روایت دیگر » غم عشق (مقدمه)

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۴ در حافظ به روایت دیگر » گِل آدم


۹۰. گروه میراث (۵ قطعه)

 
گروه میراث
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶ در خیام و میرزا عبدالله » کنج خراب

 2. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۷ در خیام و میرزا عبدالله » مِی باید

 3. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۸ در خیام و میرزا عبدالله » مِی باید

 4. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳۶ در گوهر افشان » بهار عاشقان (دکلمه: ژاله صادقیان)

 5. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶ - بهار زندانی در تک آهنگ های گروه میراث » نکند بهار آمده باشد


۹۱. سهیل فقیه نصیری (۵ قطعه)

 
سهیل فقیه نصیری
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶ در از هر دو جهان » کنج خراب

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۷ در از هر دو جهان » کرشمه

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۸ در از هر دو جهان » عشرت

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۲ در از هر دو جهان » زاهد

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۳ در از هر دو جهان » دردم از یار است


۹۲. رشید رضایی (۴ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۵ در تک آهنگ های رشید رضایی » عشق پنهان

 2. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۳ در بی سپر » بی سپر

 3. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۴ در بی سپر » بی سپر

 4. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۹ - حراج عشق در تک آهنگ های رشید رضایی » خیال خوب


۹۳. مهدی ساکی (۴ قطعه)

 
مهدی ساکی
 1. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۴ در کماکان » شکر

 2. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱۵ در کماکان » دست زنان

 3. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۵۴ در کماکان » حلقه به حلقه

 4. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۹ در کماکان » نیست دگر


۹۴. جلال تاج اصفهانی (۴ قطعه)

 
جلال تاج اصفهانی
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹ در یاران زنده رود » بیات اصفهان

 2. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۲ در آوازهای تاج اصفهانی » آواز ابوعطا، حجاز

 3. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۳ در یاران زنده رود » شکسته ماهور

 4. ملک‌الشعرا بهار » تصنیفها » بیات اصفهان در به اصفهان رو » به اصفهان رو


۹۵. داریوش خواجه نوری (۴ قطعه)

 
داریوش خواجه نوری
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۳ در ساز بارون » افسوس

 2. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۱ در ساز بارون » افسوس

 3. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۳ در ساز بارون » سفر به دوردست (سرگشته)

 4. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۳۰ در ساز بارون » افسوس


۹۶. حسین دهلوی (۴ قطعه)

 
حسین دهلوی
 1. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۶ در آثاری از حسین دهلوی » فروغ عشق

 2. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۷۳ در آثاری از حسین دهلوی » گفتگوی دل

 3. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۴۵ در آثاری از حسین دهلوی » گفتگوی دل

 4. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۵۴ در آثاری از حسین دهلوی » گفتگوی دل


۹۷. پیام عزیزی (۴ قطعه)

 
پیام عزیزی
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۳ در پیام عاشقان » الله الله

 2. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۰۰ در خورشید مستان » سودای مستان

 3. سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۰۴ در ملکا » ملکا

 4. عبدالقادر گیلانی » غزلیات » شمارهٔ ۴۲ - ازدست عشق در پیام عاشقان » از دست عشق


۹۸. حجت اشرف زاده (۴ قطعه)

 
حجت اشرف زاده
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۶ در شرح پریشانی » جام وصل

 2. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۰۵ در شرح پریشانی » بی من مرو

 3. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۵۲ در شرح پریشانی » نازنین

 4. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۵۳ در شرح پریشانی » پیمان


۹۹. حسین کاظمیان (۴ قطعه)

 
حسین کاظمیان
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱ در در پناه یادها » تصنیف غم عشق

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۹ در در پناه یادها » تصنیف مهر مه رویان

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۵ در در پناه یادها » تصنیف اسرار عشق

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۳ در در پناه یادها » تصنیف پادشه خوبان


۱۰۰. گروه موسیقی سرو (۴ قطعه)

 
گروه موسیقی سرو
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۶ در گلعذار » صبای سحرگاهان

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۳ در گلعذار » ساز و آواز (گوشه گبری)

 3. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۱ در گلعذار » تصنیف شیدایی

 4. هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷ در گلعذار » ساز و آواز (چهارپاره و ضربی حجاز)


۱۰۱. علی بختیار (۴ قطعه)

 
علی بختیار
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۷ در خواب خورشید » صنما

 2. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۰۵ در خواب خورشید » باده نوشین

 3. هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱ در باغ و باران » رند قدح نوش

 4. مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۴۲ در خواب خورشید » جان و جهان


۱۰۲. رحیم عدنانی (۴ قطعه)

 
رحیم عدنانی
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷ در دا » ساز و آواز (موسیقی محلی - دستگاه همایون)

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۰ در زمان بی کرانه » تصنیف «وقت سماع»

 3. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۹ در دل رسوا » تصنیف نقش و صورت

 4. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳ در دل رسوا » تصنیف شاهد ساقی


۱۰۳. گروه کامکارها (۳ قطعه)

 
گروه کامکارها
 1. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۹ در بیابان بی کران » تصنیف کرانی ندارد بیابان ما

 2. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۶ در ایران زمین » سرو خرامان

 3. اقبال لاهوری » جاویدنامه » بخش ۴۱ - نوای طاهره در بیابان بی کران » قطعه تندباد ۲


۱۰۴. مهران مدیری (۳ قطعه)

 
مهران مدیری
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۹ در تک آهنگ های مهران مدیری » دورهمی

 2. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱ در تک آهنگ های مهران مدیری » زعفرانی (تیتراژ آغازین)

 3. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷ در تک آهنگ های مهران مدیری » یار تویی


۱۰۵. رضا قلی میرزا ظلی (۳ قطعه)

 
رضا قلی میرزا ظلی
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰ در آوازهای رضا قلی میرزا ظلی » افشاری

 2. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۳ در آوازهای رضا قلی میرزا ظلی » بیات ترک

 3. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۳ در ظلی » بیات ترک و شکسته


۱۰۶. هومن موسوی (۳ قطعه)

 
هومن موسوی
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۴ در آغاز یک خیال » سمن بویان

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۹ در آغاز یک خیال » واعظان

 3. مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۲۰۶ - هم در ستایش او در آغاز یک خیال » یک خواهش ساده


۱۰۷. هادی فیض آبادی فراهانی (۳ قطعه)

 
هادی فیض آبادی فراهانی
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۵ در آرایش » آرایش

 2. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶۵ در تک آهنگ های هادی فیض آبادی » هله

 3. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۸ در تک آهنگ های هادی فیض آبادی » به به و به


۱۰۸. خسرو انصاری (۳ قطعه)

 
خسرو انصاری
 1. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴ در مهراب » از پرده (قطعه پیشنهادی)

 2. صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۳ در مهراب » گلزار عاشق

 3. خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » بدایع الجمال » شوقیات » شمارهٔ ۴۹ در مهراب » چشم جادو


۱۰۹. سید جلال الدین محمدیان (۳ قطعه)

 
سید جلال الدین محمدیان
 1. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۱۶ در مردان خدا » عاشقان کوی الست

 2. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۴۵ در مردان خدا » آنچه شنیدی بگو

 3. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در مردان خدا » مردا خدا


۱۱۰. مجتبی فضیلت خواه (۳ قطعه)

 
مجتبی فضیلت خواه
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۶ در خوش بود یاری و یاری » ساز و آواز، درآمد

 2. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۶ در خوش بود یاری و یاری » ضربی چکاوک به همراه آواز

 3. وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۹ در خوش بود یاری و یاری » تصنیف ما چون ز دری پای کشیدیم


۱۱۱. مازیار (۳ قطعه)

 
مازیار
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۵ در آرزوی فردا » یوسف گمگشته

 2. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳ در آرزوی فردا » بت

 3. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۵ در آرزوی فردا » بت


۱۱۲. اصغر وفایی (۳ قطعه)

 
اصغر وفایی
 1. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۷۱ در عشق آمد » کف زنان

 2. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۶۰ در عشق آمد » گزیده یار

 3. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در عشق آمد » عشق آمد


۱۱۳. پرواز همای (۳ قطعه)

 
پرواز همای
 1. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در تک‌آهنگهای پرواز همای » تنها مرا رها کن

 2. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۵۴ در تک‌آهنگهای پرواز همای » باز چه خورده ای بگو

 3. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۷ در خدا در روستای ماست » دیدگان تاک (اسرار ازل)


۱۱۴. علیرضا اشرف پور (۳ قطعه)

 
علیرضا اشرف پور
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۹ در گل کو » صبا

 2. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹ در گل کو » جام جان

 3. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۸۲ در گل کو » خبرت هست؟


۱۱۵. گروه سپهر (۳ قطعه)

 
گروه سپهر
 1. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۹۸ در سپهر خوانی » ای خوش آن

 2. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۹ در سپهر خوانی » پریچهر

 3. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۳ در سپهر خوانی » بزم رقیب


۱۱۶. مرتضی گودرزی (۳ قطعه)

 
مرتضی گودرزی
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۷ در ابریشم طرب » تجنیس/تک نوازی دوتار و آواز

 2. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۳ در ابریشم طرب » فخر جهان (باش حسین یار)

 3. رهی معیری » ابیات پراکنده » باید خریدارم شوی در ترانه ها » باید خریدارم شوی


۱۱۷. ارسلان کامکار (۳ قطعه)

 
ارسلان کامکار
 1. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷ در آفتاب می شود » یار مرا

 2. حافظ » ساقی نامه در آفتاب می شود » گلبانگ رود

 3. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۸۴ در افسانه سرزمین پدری ام » شوریده دل


۱۱۸. علیرضا پوراستاد (۳ قطعه)

 
علیرضا پوراستاد
 1. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۸ در در ستایش غزل » ساز و آواز (عراق)

 2. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۹ در در ستایش غزل » ساز و آواز (عراق)

 3. هلالی جغتایی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۴ در گرامافون » آواز افشاری


۱۱۹. مصباح قمصری (۳ قطعه)

 
مصباح قمصری
 1. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۰۰ در کنت کنزا » جام جان

 2. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۰۲ در کنت کنزا » جام جان

 3. شیخ بهایی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶ در کنت کنزا » شبی بود


۱۲۰. حسینعلی نکیسا (۳ قطعه)

 
حسینعلی نکیسا
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۶ در آواز حسینعلی خان نکیسای تفرشی » افشاری به همراه ویلن

 2. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۱ در آواز حسینعلی خان نکیسای تفرشی » شور به همراه تار

 3. شاطرعباس صبوحی » غزلیات » شمارهٔ ۲۵ - شب هجران در آواز حسینعلی خان نکیسای تفرشی » اصفهان به همراه تار


۱۲۱. امیر حسین مدرس (۳ قطعه)

 
امیر حسین مدرس
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در آژنگ » شمیم

 2. هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷ در آژنگ » چهارپاره

 3. محتشم کاشانی » دیوان اشعار » ترکیب‌بندها » شمارهٔ ۱ : باز این چه شورش است که در خلق عالم است در ماه نی » کتیبه


۱۲۲. مجید اخشابی (۳ قطعه)

 
مجید اخشابی
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۵ در تک آهنگ های مجید اخشابی » درخت دوستی

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۰ در همراز » سیل اشک

 3. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷۱ در گمگشته » خانۀ سودا


۱۲۳. شهریار بلوچستانی (۳ قطعه)

 
شهریار بلوچستانی
 1. نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۷ - نعت دوم در آسمان شب » آسمان شب ۲

 2. نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۹ - نعت چهارم در آسمان شب » آسمان شب ۲

 3. نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۲۲ - مقالت دوم در عدل و نگهداری انصاف در آسمان شب » آسمان شب ۲


۱۲۴. حامد بهداد (۳ قطعه)

 
حامد بهداد
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۱ در هزار هیچ » تخت جم به باد

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۲ در هزار هیچ » دل و دین

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۹ در هزار هیچ » دل و دین - از دقیقه ۶ به بعد


۱۲۵. مهیار علیزاده (۳ قطعه)

 
مهیار علیزاده
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۱ در بی من » ماه شو

 2. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در بی من » تنها

 3. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۱ در بی من » افسانه شو


۱۲۶. میلاد درخشانی (۲ قطعه)

 
میلاد درخشانی
 1. مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید (گزیدهٔ ناقص) » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۲ - وگر بنالم گویند ژاژ می‌خاید در تک آهنگ های میلاد درخشانی » چرا نگرید چشم

 2. مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۸۲ - در شکایت از تیره روزی خویش گوید در تک آهنگ های میلاد درخشانی » چرا نگرید چشم


۱۲۷. ابوالحسن اقبال آذر (۲ قطعه)

 
ابوالحسن اقبال آذر
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۷ در آوازهای اقبال آذر ۲ » دستگاه ماهور

 2. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۴ در آوازهای صد سالگی ابوالحسن اقبال آذر » آواز افشاری


۱۲۸. کریم صالح عظیمی (۲ قطعه)

 
کریم صالح عظیمی
 1. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۱ در آوای همایون » تصنیف مستانه

 2. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۶ در آوای همایون » تصنیف وصف آفریننده


۱۲۹. محمود محمودی خوانساری (۲ قطعه)

 
محمود محمودی خوانساری
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۳ در قول و غزل ۱ » همایون

 2. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۸ - جرس کاروان در گزیده ای از صد سال آواز ۳ » دشتی


۱۳۰. پژمان واثقی (۲ قطعه)

 
پژمان واثقی
 1. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۲ در کویر درون » طلوع عشق

 2. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۰۷ در تک آهنگ های پژمان واثقی » ایا یاری که


۱۳۱. محمدرضا فیاض (۲ قطعه)

 
محمدرضا فیاض
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲ در پرسه در آینه » من خراب کجا؟

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶ در پرسه در آینه » حرمت او


۱۳۲. سعید نایب محمدی‌ (۲ قطعه)

 
سعید نایب محمدی‌
 1. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۸۸ در ری تا روم » تهران (علیرضا قربانی)

 2. شاطرعباس صبوحی » غزلیات » شمارهٔ ۵۳ - پریدن از آشیانه در ری تا روم » ری (عباس قربانی)


۱۳۳. جهانسوز دادبه (۲ قطعه)

 
جهانسوز دادبه
 1. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۵ در گزیده ای از صد سال آواز ۳ » دشتستانی

 2. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۸ در گزیده ای از صد سال آواز ۳ » دشتستانی


۱۳۴. علی اصغر بهاری (۲ قطعه)

 
علی اصغر بهاری
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۳ در آوای بهاری » تصنیف میکده

 2. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ در ردیف نوازی و بداهه نوازی (لوح دوم) » تصنیف نرگس بیمار تو گشته پرستار من (دستگاه شور)


۱۳۵. مهدی فلاح (۲ قطعه)

 
مهدی فلاح
 1. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۹ در بیکران » تصنیف بیکران

 2. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۸۰ در گون » تصنیف هی مزنیدش


۱۳۶. شهریار کهن زاده (۲ قطعه)

 
شهریار کهن زاده
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱ در این یا آن » شعر تر

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۹ در این یا آن » شهر یاران


۱۳۷. سعادتمند قمی (۲ قطعه)

 
سعادتمند قمی
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰ در مناجاتهای قدیمی (۱) » مناجات، بیات ترک ۱

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۱ در گزیده ای از صد سال آواز ۱ » بیات اصفهان


۱۳۸. علی قمصری (۲ قطعه)

 
علی قمصری
 1. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۷۲ در سمت دور سوی آه » چشم تو خواب می رود

 2. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۷۸ در برف خوانی » پرده ی نو (آن سوی نقطه چین)


۱۳۹. سمیر زند (۲ قطعه)

 
سمیر زند
 1. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹۲ در تک آهنگ های سمیر زند » این کیست

 2. مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹۳