گنجور

نمایهٔ موسیقی

 

در این صفحه فهرست اشعار استفاده شده در آلبومهای موسیقی را با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده در این پروژه به تفکیک خواننده و به ترتیب نزولی تعداد قطعات مرتبط گرد آورده‌ایم. تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ارتباط ۱۷۶۹ قطعهٔ موسیقی از ۱۷۸ هنرمند با ۱۲۵۱ شعر در پایگاه گنجور ثبت و تأیید شده است.

جهت مشاهدهٔ این اطلاعات به تفکیک شاعران (به همراه اطلاعات مجموعهٔ گلها و اجراهای خصوصی) این صفحه را ببینید.

جهت کمک به تکمیل این مجموعه این مطلب را مطالعه بفرمایید و این فیلم را مشاهده کنید.


۱. محمدرضا شجریان

 
محمدرضا شجریان
محمدرضا شجریان (۲۵۶ قطعه)
 
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۷ در رباعیات خیام » من بی می ناب زیستن نتوانم

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ در طریق عشق » تصنیف (ساقی)

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵ در سر عشق » ضربی ماهور

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲ در رندان مست » ساز و آواز ۱

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲ در رندان مست » ادامه ساز و آواز

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳ در انتظار دل / خلوت گزیده » آواز و سنتور

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱ در مرغ خوش خوان » ساز و آواز (شور)

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱ در معمای هستی » ساز و آواز (سلمک، قرچه، رضوی)

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۲ در مرغ خوش خوان » ساز و آواز (حجاز)

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳ در چشمه نوش » آواز و چهارمضراب

 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳ در چشمه نوش » ساز و آواز (در فرودهای بیات اصفهان)

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳ در چشمه نوش » ساز و آواز

 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷ در انتظار دل / خلوت گزیده » آواز و تار

 14. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷ در انتظار دل / خلوت گزیده » آواز و کمانچه

 15. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۷ در ساز قصه گو و کنسرت بزرگداشت حافظ » ساز و آواز (درآمد شور، حجاز، اوج، فرود)

 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۷ در چهره به چهره » ساز و آواز (درآمد نوا، گردانیه، نغمه)

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در فریاد » تصنیف "یار دلنواز"

 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۳ در بیداد (همایون) » تصنیف "یاد باد"

 19. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۴ در جان عشاق و گنبد مینا » آواز و پیانو

 20. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷ در ساز خاموش » ساز و آواز دشتی

 21. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷ در پیام نسیم » دیلمان

 22. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰ در پیام نسیم » ساز و آواز (درآمد کردبیات)

 23. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱ در جان عشاق و گنبد مینا » آواز و سنتور

 24. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱ در جان عشاق و گنبد مینا » ادامه ساز و آواز (عشاق، قرچه، رضوی، عشاق و فرود)

 25. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۲ در راست پنجگاه » آواز و تار

 26. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۲ در راست پنجگاه » ادامه ساز و آواز

 27. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۲ در راست پنجگاه » کار عمل راست پنجگاه

 28. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۴ در آستان جانان » تصنیف "آستان جانان"

 29. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۰ در سروچمان » ساز و آواز (درآمد ماهور،گشایش، حصار ماهور، خاوران، بسته نگار)

 30. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۰ در سروچمان » ساز و آواز (شکسته ، جامه دران)

 31. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱ در آستان جانان » ساز و آواز (درآمد بیات ترک، گشایش، داد، شکسته، فرود)

 32. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱ در سروچمان » تصنیف "خاطر حزین"

 33. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۸ در آه باران » ساز و آواز ۱

 34. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۹ در بیداد (همایون) » ساز و آواز (بیداد، بیات راجه، عشاق و...)

 35. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۷ در فریاد » ساز و آواز ابوعطا

 36. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۲ در سروچمان » تصنیف "سروچمان"

 37. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳ در عشق داند » ادامه ساز و آواز (حجاز، جامه دران، فراز دوم حجاز)

 38. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳ در عشق داند » ساز و آواز

 39. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳ در عشق داند » ادامه ساز و آواز (کردبیات، اوج، اصفهانک و فرود)

 40. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۴ در فریاد » تصنیف "سمن بویان"

 41. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۶ در ساز قصه گو و کنسرت بزرگداشت حافظ » آواز و سنتور (درآمد سه گاه، زابل)

 42. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۶ در ساز قصه گو و کنسرت بزرگداشت حافظ » آواز و سنتور (مویه)

 43. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۶ در ساز قصه گو و کنسرت بزرگداشت حافظ » ساز و آواز (مخالف، مغلوب، فرود، جامه دران)

 44. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۶ در گلبانگ شجریان (بت چین) » ساز و آواز (سنتور) "آواز بیات اصفهان"

 45. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۱ در جان عشاق و گنبد مینا » تصنیف "جان عشاق"

 46. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۱ در یاد ایام » ساز و آواز شور

 47. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱ در طریق عشق » سنتور و آواز

 48. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱ در طریق عشق » تار و آواز

 49. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۴ در آهنگ وفا » ساز و آواز (دلکش، قرچه،...)

 50. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۱ در طریق عشق » کمانچه و آواز

 51. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۷ در دل مجنون » تصنیف کردی"درد دل"

 52. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۵ در طریق عشق » نی و آواز

 53. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۹ در پیام نسیم » ساز و آواز (درآمد ابوعطا، حجاز، فرود به ابوعطا)

 54. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۵ در مرغ خوش خوان » تصنیف "مرغ خوشخوان"

 55. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۶ در بیداد (همایون) » ساز و آواز (درآمد همایون، جمله دوم همایون، سه گاه و جمله اول همایون و...)

 56. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۶ در بیداد (همایون) » ادامه ساز و آواز (بیداد، بیات راجه، عشاق)

 57. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۰ در بیداد (همایون) » ساز و آواز (قرچه، رضوی، حجاز، جامه دران، کرد بیات و...)

 58. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۴ در سرود مهر » مثنوی بیات ترک ترک "غم پرست"

 59. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۸ در معمای هستی » ساز و آواز

 60. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۴ در دلشدگان » پاسبان حرم دل

 61. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۱ در معمای هستی » تصنیف قدیمی (چشم مست)

 62. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۲ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » تصنیف دولت عشق

 63. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۸ در جان عشاق و گنبد مینا » تصنیف "گنبد مینا"

 64. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۴ در یاد ایام » ادامه ی ساز و آواز

 65. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۴ در چشمه نوش » قطعه ضربی نغمه اصفهان (تصنیف سرخوشان)

 66. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۹ در رندان مست » تصنیف "چشم یاری"

 67. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۹ در معمای هستی » ساز و آواز (مثنوی دشتی)

 68. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۹ در کنسرت تصویری محمدرضا شجریان و گروه شهناز (رندان مست، مرغ خوشخوان) » بخش نخست: رندان مست (دستگاه همایون) - بخش اول

 69. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۳ در بی تو بسر نمی شود » تصنیف (غم با طبیبان)

 70. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۳ در ساز قصه گو و کنسرت بزرگداشت حافظ » تصنیف "شیدای گیتی"

 71. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۳ در بی تو بسر نمی شود » ضربی بیات کرد، تصنیف (دل دیوانه)

 72. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۹ در ساز خاموش » آواز "خسرو شیرین"

 73. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۶ در دستان » تصنیف "صبح است ساقیا"

 74. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۷ در انتظار دل / خلوت گزیده » تصنیف "مزرع سبز فلک"

 75. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۲ در دلشدگان » غلام چشم

 76. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۰ در دل مجنون » تصنیف "یعنی چه"

 77. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۰ در شب وصل » ساز آواز

 78. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۰ در شب وصل » ادامه ساز آواز

 79. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۹ در سروچمان » ساز و آواز (دلکش، جامه دران، عراق)

 80. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۴ در پیام نسیم » تصنیف "پیام نسیم"

 81. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۴ در مرغ خوش خوان » تصنیف "پیام نسیم"

 82. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۴ در بهاریه » ساز و آواز

 83. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۴ در بهاریه » ادامه ی ساز و آواز

 84. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۰ در آستان جانان » ساز و آواز (کردبیات، حزین، عشاق، بسته نگار، فرود)

 85. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۷ در فریاد » ساز و آواز

 86. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۳ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » ساز و آواز (کمانچه)

 87. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۰ در آستان جانان » تصنیف "شیدائی"

 88. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۳ در سرود مهر » تصنیف قدیمی "ای سلسله مو"

 89. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴ در دود عود » تصنیف دود عود

 90. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹ در غوغای عشقبازان » تصنیف افشاری "ساقیا"

 91. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۲ در سر عشق » ادامه ساز و آواز (مثنوی ماهور، شکسته، عراق، راک)

 92. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۷ در دل مجنون » تصنیف "دل مجنون"

 93. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۷ در طریق عشق » تصنیف دل مجنون

 94. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳۳ در رندان مست » تصنیف "رندان مست"

 95. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳۳ در کنسرت تصویری محمدرضا شجریان و گروه شهناز (رندان مست، مرغ خوشخوان) » بخش نخست: رندان مست (دستگاه همایون) - بخش سوم

 96. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۳ در بی تو بسر نمی شود » تصنیف (بی تو بسر نمی شود)

 97. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۳ در بی تو بسر نمی شود » ساز و آواز (بی همگان بسر شود)

 98. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶۷ در دل مجنون » تصنیف "صنما"

 99. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۸۵ در آسمان عشق » تصنیف "آسمان عشق"

 100. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۴۶ در مرغ خوش خوان » ساز و آواز (مثنوی ابوعطا)

 101. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰۳ در در خیال » تصنیف در خیال

 102. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۳۵ در آسمان عشق » تصنیف "می دانم"

 103. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۲۰ در بوی باران » ساز و آواز (مثنوی افشاری)

 104. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در بوی باران » ساز و آواز (در قالب پرسه خوانی)

 105. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در ساز خاموش » تصنیف دشتی "مرا رها کن"

 106. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در بوی باران » ساز و آواز عراق

 107. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۵ در بی تو بسر نمی شود » کار عمل (مطرب دل)

 108. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶۵ در نوا (مرکب خوانی) » تصنیف "جان جهان"

 109. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶۵ در طریق عشق » تصنیف جان جهان

 110. مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱ - سر آغاز در دل مجنون » ساز و آواز (مثنوی افشاری، فرود مثنوی به بیات ترک)

 111. نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۶ - بردن پدر مجنون را به خانه کعبه در راست پنجگاه » ادامه آواز (لیلی مجنون و فرود، نیریز صغیر و کبیر)

 112. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴ در گلبانگ شجریان (بت چین) » ساز و آواز (تار) "دستگاه ماهور"

 113. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۵ در در خیال » قبله عشق

 114. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۵ در در خیال » دنباله ی ساز و آواز

 115. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۶ در چهره به چهره » تصنیف قدیمی "ما را همه شب"

 116. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷ در یاد ایام » تصنیف "سلسله ی مو"

 117. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۰۱ در دل مجنون » ساز و آواز (درآمد بیات ترک، گشایش، ...)

 118. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۳۰ در دستان » آواز و نی

 119. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۳۰ در دستان » ادامه ی آواز با کمانچه

 120. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۸۷ در آهنگ وفا » ساز و آواز (گشایش، ماهور،...)

 121. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۸۷ در آهنگ وفا » ساز و آواز (بیات لر، گوشه دشتی،...)

 122. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۹۹ در رسوای دل » تصنیف قدیمی "غم عشق"

 123. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۳ در رندان مست » تصنیف "باد صبا"

 124. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۸ در پیوند مهر » قطعه ی ضربی (ای ساربان)

 125. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۷۰ در شب وصل » ساز و آواز (قرچه، رضوی،...)

 126. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۷۰ در شب وصل » ساز و آواز (هر لحظه در برم)

 127. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۹۰ در فریاد » هم آوازی در شوشتری

 128. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۲۱ در بیداد (همایون) » تصنیف "هلاک من"

 129. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۳۲ در فریاد » ضربی نغمه

 130. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۳۲ در فریاد » آواز راست پنجگاه

 131. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۳۲ در فریاد » ادامه ی آواز راست پنجگاه

 132. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۴۵ در آهنگ وفا » ساز و آواز (راک، کرشمه راک،...)

 133. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۴۷ در رسوای دل » ساز و آواز (درآمد سه گاه، زابل، مویه، رضوی، فرود به سه گاه)

 134. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۶۴ در غوغای عشقبازان » ساز و آواز قرائی

 135. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۴ در دستان » آواز و سنتور

 136. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۴ در دستان » ادامه ی آواز با تار (حصار، فرود، پهلوی، جامه دران)

 137. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۴ در دستان » ادامه ی آواز و تار (مخالف، فرود، منصوری)

 138. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۷ در غوغای عشقبازان » تصنیف افشاری "باده عشق"

 139. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۴ در نوا (مرکب خوانی) » ادامه ی آواز و نی (بیات ترک، گشایش، فرود به نوا، رهاب)

 140. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۵ در سر عشق » ساز و آواز

 141. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۲۶ در سرود مهر » ساز و آواز بیات ترک "با که گویم راز"

 142. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۳۷ در نوا (مرکب خوانی) » آواز و نی

 143. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۳۷ در نوا (مرکب خوانی) » ادامه ی آواز و نی (گوشت، فرود، بیات راجع، عشاق، قرچه، رضوی)

 144. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۳۹ در نوا (مرکب خوانی) » ادامه ی آواز و نی (نهفت، عشاق، رهاب، فرود با تحریر بسته نگار، گردانیه)

 145. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۵۰ در پیوند مهر » قطعه ی ضربی (بگذار تا بگرییم)

 146. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۵۱ در سرود مهر » آواز بر روی قطعه ضربی "نجوا"

 147. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۵۵ در پیوند مهر » ادامه ی ساز و آواز

 148. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۹۵ در دستان » ادامه ی آواز با کمانچه

 149. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۰۵ در آرام جان » ساز و آواز (عراق، جامه دران، فرود به افشاری، رهاب و شور)

 150. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۰۵ در آرام جان » ساز و آواز (شکسته قفقاز، درآمد افشاری، جامه دران، عراق)

 151. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۰۵ در در خیال » ساز و آواز

 152. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۰۵ در در خیال » دنباله ی ساز و آواز

 153. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۱۱ در پیوند مهر » ساز آواز

 154. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۱۹ در در خیال » دیده بی خواب

 155. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۳۶ در آرام جان » ساز و آواز (بوسلیک افشاری و عراق)

 156. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۳۸ در رندان مست » ساز و آواز ۲

 157. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۹۳ در غوغای عشقبازان » تصنیف شور "در فراق"

 158. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۰۷ در غوغای عشقبازان » آواز بر قطعه دیدار

 159. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۱۳ در غوغای عشقبازان » آواز دیلمان

 160. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۲۲ در غوغای عشقبازان » قطعه پنج ضربی

 161. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۲۲ در غوغای عشقبازان » ادامه قطعه پنج ضربی

 162. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۲۸ در غوغای عشقبازان » ساز و آواز افشاری

 163. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۲۸ در غوغای عشقبازان » ادامه ساز و آواز

 164. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷ در دود عود » ساز و آواز ۲

 165. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در بی تو بسر نمی شود » ساز و آواز (ره میخانه)

 166. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۶ در دود عود » ساز و آواز ۲

 167. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷ در سرود مهر » آواز بر روی قطعه ضربی "رخس زار"

 168. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۷ در آسمان عشق » ساز و آواز

 169. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۸ در آسمان عشق » ساز و آواز

 170. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۰ در بی تو بسر نمی شود » مثنوی نوا (چون تو جانان منی)

 171. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۲ در شب، سکوت، کویر » ساز و آواز ۱

 172. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۹ در دود عود » ساز و آواز ۱

 173. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۳ در آسمان عشق » ادامه ی ساز و آواز (دوبیتی در سه گاه، پهلوی، مغلوب، فرود)

 174. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۱۶ در آه باران » ساز و آواز ۲

 175. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۲ در رسوای دل » ساز و آواز (مخالف، نیشابورک، فرود مخالف به سه گاه)

 176. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷۱ در ساز خاموش » ساز و آواز دشتی

 177. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۶۲ در شب، سکوت، کویر » ساز و آواز ۳

 178. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۹۰ در آسمان عشق » ادامه ی ساز و آواز (مخالف، مغلوب، پس مخالف، فرود)

 179. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۴۳ در شب، سکوت، کویر » ساز و آواز ۱

 180. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۶ در همایون مثنوی » ادامه ی آواز (بختیاری، نی داوود)

 181. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۶ در همایون مثنوی » ادامه ی آواز (دیلمان همایون، عشاق و فرود به همایون)

 182. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۸ در همایون مثنوی » ساز و آواز (درآمد همایون)

 183. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۸ در همایون مثنوی » ادامه ی آواز (چکاوک، حصار، بیات راجع، عشاق، شور، رضوی، جامه دران، فرود به همایون)

 184. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۹ در همایون مثنوی » ادامه ی آواز (چکاوک، حصار، بیات راجع، عشاق، شور، رضوی، جامه دران، فرود به همایون)

 185. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۳ در همایون مثنوی » ادامه ی آواز (قرائی، رهاب، عراق، نهیب، حزین، جامه دران و فرود)

 186. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۵ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » ادامه ی ساز و آواز (سه تار) ۱

 187. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 188. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲ در سر عشق » ادامه ساز و آواز (نیریز صغیر و کبیر، دوبیتی)

 189. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۳ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 190. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۳ در پیام نسیم » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی، گرمانجی، غم انگیز، سارنگی، دیلمان)

 191. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴ در عشق داند » ادامه ساز و آواز (گوشه ی دشتستانی، خسرو شیرین، دشتستانیات)

 192. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴ در رسوای دل » تصنیف قدیمی "دل شیدا"

 193. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹ در عشق داند » ادامه ساز و آواز (گوشه ی دشتستانی، خسرو شیرین، دشتستانیات)

 194. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » ساز و آواز (سه تار)

 195. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳ در عشق داند » ادامه ساز و آواز (گوشه ی دشتستانی، خسرو شیرین، دشتستانیات)

 196. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 197. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » ادامه ی ساز و آواز (سه تار) ۱

 198. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۹ در مرغ خوش خوان » ساز و آواز (دشتستانی)

 199. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۴۲ در سر عشق » ادامه ساز و آواز (نیریز صغیر و کبیر، دوبیتی)

 200. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۷۱ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » ادامه ی ساز و آواز (سه تار) ۱

 201. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۷۲ در سر عشق » ادامه ساز و آواز (نیریز صغیر و کبیر، دوبیتی)

 202. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۳ در سر عشق » ادامه ساز و آواز (نیریز صغیر و کبیر، دوبیتی)

 203. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۳ در معمای هستی » تصنیف قدیمی (پرند شوشتری)

 204. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۸ در عشق داند » ادامه ساز و آواز (گوشه ی دشتستانی، خسرو شیرین، دشتستانیات)

 205. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۰۵ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 206. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۱۳ در پیام نسیم » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی، گرمانجی، غم انگیز، سارنگی، دیلمان)

 207. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۱ در ساز خاموش » ساز و آواز دشتستانی

 208. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۱ در مرغ خوش خوان » ساز و آواز (دشتستانی)

 209. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۲ در نوا (مرکب خوانی) » ادامه ی آواز و نی (سه گاه، مویه، فرود به نوا)

 210. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۱ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 211. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۲ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 212. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۷ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 213. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۹ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 214. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۵۱ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 215. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۵۲ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 216. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۵۲ در پیام نسیم » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی، گرمانجی، غم انگیز، سارنگی، دیلمان)

 217. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۶۲ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 218. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۶۳ در پیام نسیم » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی، گرمانجی، غم انگیز، سارنگی، دیلمان)

 219. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹۵ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 220. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹۶ در آستان جانان » ساز و آواز (شهاب، قطار)

 221. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۰۱ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 222. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۱۰ در آستان جانان » ساز و آواز (شهاب، قطار)

 223. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۱۳ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » تصنیف مبتلا

 224. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۱۳ در پیام نسیم » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی، گرمانجی، غم انگیز، سارنگی، دیلمان)

 225. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۲۵ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » ساز و آواز (سه تار)

 226. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۳۴ در سروچمان » ساز و آواز (قرائی، پس حصار، فرود به ماهور)

 227. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۶۷ در شب، سکوت، کویر » ساز و آواز ۱

 228. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۶۸ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 229. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۷۰ در عشق داند » ادامه ساز و آواز (گوشه ی دشتستانی، خسرو شیرین، دشتستانیات)

 230. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۷۰ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » ساز و آواز (سه تار)

 231. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۷۱ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » تصنیف مبتلا

 232. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۸۸ در بی تو بسر نمی شود » ضربی بیات کرد، تصنیف (دل دیوانه)

 233. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۱۵ در شب، سکوت، کویر » ساز و آواز ۱

 234. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۱۸ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » تصنیف مبتلا

 235. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳۲ در جان عشاق و گنبد مینا » ادامه ساز و آواز (سوز و گداز)

 236. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳۹ در بی تو بسر نمی شود » ضربی بیات کرد، تصنیف (دل دیوانه)

 237. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۴۵ در ساز خاموش » ساز و آواز دشتستانی

 238. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۴۵ در مرغ خوش خوان » ساز و آواز (دشتستانی)

 239. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۵۶ در شب، سکوت، کویر » ساز و آواز ۱

 240. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۶۳ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 241. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۳ در بوی باران » تصنیف نی زن

 242. سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۰۳ در انتظار دل / خلوت گزیده » تصنیف "ملکا"

 243. فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳ در همایون مثنوی » ادامه ی آواز (مثنوی همایون و بیداد و عشاق، شوشتری)

 244. رهی معیری » غزلها - جلد سوم » نغمهٔ حسرت در یاد ایام » تصنیف "یاد ایام"

 245. اقبال لاهوری » جاویدنامه » نوای طاهره در چهره به چهره » تصنیف قدیمی نوا "چهره به چهره"

 246. اقبال لاهوری » جاویدنامه » نوای طاهره در فریاد » تصنیف قدیمی "چهره به چهره"

 247. ملک‌الشعرای بهار » تصنیفها » باد صبا (در دستگاه شوشتری) در رندان مست » تصنیف "باد صبا"

 248. ملک‌الشعرای بهار » تصنیفها » غزل ضربی (در ماهور) در آهنگ وفا » تصنیف ز من نگارم

 249. ملک‌الشعرای بهار » تصنیفها » غزل ضربی (در ماهور) در گلبانگ شجریان (بت چین) » تصنیف زمن نگارم "دستگاه ماهور"

 250. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۲ - آمان در انتظار دل / خلوت گزیده » تصنیف "ای امان"

 251. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۸ در آرام جان » تصنیف "نه قدرت"

 252. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۰ - از خون جوانان وطن لاله دمیده در راز دل » تصنیف "از خون جوانان"

 253. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۳ - گریه را به مستی ... در راز دل » تصنیف "گریه را به مستی"

 254. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۴ - از کفم رها در انتظار دل / خلوت گزیده » تصنیف "از کفم رها"

 255. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۳۵ در عشق داند » تصنیف "بهار دلکش"

 256. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۳۶ در رندان مست » تصنیف "باد صبا"


۲. شهرام ناظری

 
شهرام ناظری
شهرام ناظری (۱۳۳ قطعه)
 
 1. فردوسی » شاهنامه » جمشید » بخش ۳ در درفش کاویانی » پادشاهی ضحاک

 2. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۱ در درفش کاویانی » آوا خوانی (بر اساس آواهای باستانی هوره و مور)

 3. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۱ در درفش کاویانی » پادشاهی ضحاک

 4. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۲ در درفش کاویانی » پادشاهی ضحاک

 5. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۳ در درفش کاویانی » ضحاک در جستجوی فریدون (بر اساس مقام مجنونی و شاهنامه خوانی)

 6. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۴ در درفش کاویانی » تولد فریدون

 7. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۴ در درفش کاویانی » ضحاک در جستجوی فریدون (بر اساس مقام مجنونی و شاهنامه خوانی)

 8. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۶ در درفش کاویانی » ضحاک در جستجوی فریدون (بر اساس مقام مجنونی و شاهنامه خوانی)

 9. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۷ در درفش کاویانی » کاوه آهنگر (گروه نوازی)

 10. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۷ در درفش کاویانی » قیام کاوه آهنگر

 11. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۷ در درفش کاویانی » کاوه آهنگر (آوازی)

 12. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۷ در درفش کاویانی » خروشیدن کاوه دادخواه

 13. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۹ در درفش کاویانی » بر افراشتن درفش کاویانی (ضرب زورخانه و باستانی)

 14. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۱۰ در درفش کاویانی » بر افراشتن درفش کاویانی (ضرب زورخانه و باستانی)

 15. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۱۲ در درفش کاویانی » به بند کشیده شدن ضحاک در کوه دماوند توسط فریدون (نبرد نور و ظلمت)

 16. فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۶ در درفش کاویانی » تولد فریدون

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵ در ساز نو آواز نو » تصنیف کشتی شکستگان

 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵ در کیش مهر » دل می رود ز دستم.همایون

 19. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۰ در آتشی در نیستان » ارغوان(تصنیف)

 20. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۰ در نجوا » ارکستر و آواز (شور)

 21. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷ در بهاران آبیدر » فغان بربط ۱

 22. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱ در لیلی و مجنون » درآمد شور، تار آواز

 23. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱ در لیلی و مجنون » آواز شهناز قرچه رضوی همراه با تار

 24. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱ در لیلی و مجنون » آواز رضوی و فرود

 25. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸ در صدای سخن عشق » دلبر

 26. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۱ در آتشی در نیستان » آن کیست...(بداهه نوازی بر مبنای ملودی مازندرانی و بداهه خوانی)

 27. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۹ در غم زیبا » تصنیف راز نهان

 28. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۱ در چشم براه » آواز با سه تار و چهار مضراب

 29. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۷ در چشم براه » چهار مضراب نی و آواز

 30. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۰ در شورانگیز » ساز و آواز

 31. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۷ در ساز نو آواز نو » تصنیف کشتی شکستگان

 32. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۴ در لیلی و مجنون » تصنیف پیغام سروش

 33. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۷ در کنسرت موسیقی اساتید ایران » تار و آواز و چهارمضراب

 34. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۱ در بی قرار » اجرای آواز شوشتری و لیلی و مجنون و مثنوی آواز

 35. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۷ در سخن تازه » آواز سه گاه

 36. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۷ در سخن تازه » ادامه ی آواز سه گاه

 37. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷ در آتشی در نیستان » یار مرا...(قطعه ی ضربی حجاز)

 38. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۲ در نجوا » ارکستر و آواز و سه تار (ماهور)

 39. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۲ در بی قرار » پیش درآمد و تصنیف بی قرار (برداشتی از ملودی محلی کردی)

 40. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ در بنمای رخ » ارکستر و آواز ۲

 41. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۶ در لولیان » تصنیف لولیان

 42. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳۲ در غم زیبا » تصنیف سرمست

 43. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳۹ در ساز نو آواز نو » تصنیف مستی سلامت می کند

 44. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴۰ در ساز نو آواز نو » تصنیف مستی سلامت می کند

 45. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴۶ در سخن تازه » تصنیف سخن تازه

 46. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۳ در کیش مهر » تصنیف.بی تو به سر نمی شود.افشاری

 47. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷۴ در لاله بهار » تصنیف مرا عاشق ۱

 48. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷۴ در لاله بهار » تصنیف مرا عاشق ۲

 49. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۸۳ در مطرب مهتاب رو » گندم

 50. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۲ در سفر به دیگر سو » در عاشقی پیچیده ام

 51. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۰ در ناگفته » نزول (فصل ۴: بازگشت ابدی)

 52. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۳ در شورانگیز » مثنوی

 53. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۷ در مولویه » مقدمه (اسطوره)

 54. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۳۸ در حیرانی » آواز رها

 55. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۴۶ در لولیان » تصنیف سر مست

 56. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۷۳ در شورانگیز » تصنیفِ صبوح

 57. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۷۵ در شورانگیز » تصنیفِ صبوح

 58. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۱۷ در مولویه » تصنیف من چه دانم

 59. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۲۶ در مولویه » آواز از آن باده ندانم چون فنایم

 60. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۲۶ در مولویه » آواز نهفت (چو خورشیدی برآیم)

 61. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۳۵ در مطرب مهتاب رو » تکنوازی تنبور - آواز با همراهی تنبور

 62. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۵۰ در سفر به دیگر سو » قطعه ی ضربی، گروه نوازی با آواز

 63. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۵۹ در سفر به دیگر سو » ساز و آواز

 64. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷۱ در حیرانی » آهنگ شد ز غمت خانه سودا دلم

 65. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۰۵ در نجوا » بی من مرو ۱ (ماهور)

 66. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۱ در سفر به دیگر سو » آب حیات عشق

 67. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۱۲ در شورانگیز » تصنیفِ بیا ساقی

 68. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۱۴ در شورانگیز » تصنیفِ بیا ساقی

 69. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۹۶ در بنمای رخ » آواز همراه با سنتور و نی

 70. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در صدای سخن عشق » رو سر بنه به بالین

 71. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۲ در کنسرت موسیقی اساتید ایران » با من صنما

 72. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۳ در کنسرت موسیقی اساتید ایران » با من صنما

 73. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۵ در کنسرت موسیقی اساتید ایران » با من صنما

 74. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۵ در بنمای رخ » تصنیف با من صنما

 75. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۱ در صدای سخن عشق » دیوانه شو

 76. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۲ در شورانگیز » قطعه ی شوریده

 77. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۴۵ در مطرب مهتاب رو » مطرب مهتاب رو

 78. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۰۹ در صدای سخن عشق » دیوانه شو

 79. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۸۶ در نجوا » خیال خوش (شور)

 80. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۰۷ در در گلستانه » شهیدان خدایی

 81. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۹۸ در سخن تازه » تصنیف قرار غم

 82. مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱ - سر آغاز در بشنو از نی » مقدمه (ارکستر و آواز)

 83. مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۸۴ - قصهٔ بازرگان کی طوطی محبوس او او را پیغام داد به طوطیان هندوستان هنگام رفتن به تجارت در لیلی و مجنون » آواز مثنوی با کمانچه (به یاد شادروان استاد اصغر بهاری)

 84. مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۸۴ - قصهٔ بازرگان کی طوطی محبوس او او را پیغام داد به طوطیان هندوستان هنگام رفتن به تجارت در لیلی و مجنون » ادامه آواز مثنوی با کمانچه

 85. مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۹۱ - تفسیر قول حکیم بهرچ از راه و امانی چه کفر آن حرف و چه ایمان بهرچ از دوست دورافتی چه زشت آن نقش و چه زیبا در معنی قوله علیه‌السلام ان سعدا لغیور و انا اغیر من سعد و الله اغیر منی و من غیر ته حرم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن در بشنو از نی » قطعه باده از ما مست شد (ارکستر و آواز)

 86. مولوی » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۱ - سر آغاز در مطرب مهتاب رو » آواز با همراهی تنبور

 87. مولوی » مثنوی معنوی » دفتر چهارم » بخش ۳۱ - حکایت آن مرد تشنه کی از سر جوز بن جوز می‌ریخت در جوی آب کی در گو بود و به آب نمی‌رسید تا به افتادن جوز بانگ آب# بشنود و او را چو سماع خوش بانگ آب اندر طرب می‌آورد در سخن تازه » آواز اصفهان

 88. مولوی » مثنوی معنوی » دفتر چهارم » بخش ۳۵ - بقیهٔ قصهٔ اهل سبا و نصیحت و ارشاد سلیمان علیه‌السلام آل بلقیس را هر یکی را اندر خور خود و مشکلات دین و دل او و صید کردن هر جنس مرغ ضمیری به صفیر آن جنس مرغ و طعمهٔ او در سخن تازه » آواز اصفهان

 89. مولوی » مثنوی معنوی » دفتر پنجم » بخش ۱۸ - تفسیر یا حسرة علی العباد در سخن تازه » آواز اصفهان

 90. مولوی » مثنوی معنوی » دفتر پنجم » بخش ۶۹ - بیان آنک مخلوقی کر ترا ازو ظلمی رسد به حقیقت او هم‌چون آلتیست عارف آن بود کی بحق رجوع کند نه به آلت و اگر به آلت رجوع کند به ظاهر نه از جهل کند بلک برای مصلحتی چنانک ابایزید قدس الله سره گفت کی چندین سالست کی من با مخلوق سخن نگفته‌ام و از مخلوق سخن نشنیده‌ام ولیکن خلق چنین پندارند کی با ایشان سخن می‌گویم و ازیشان می‌شنوم زیرا ایشان مخاطب اکبر را نمی‌بینند کی ایشان چون صدااند او را نسبت به حال من التفات مستمع عاقل به صدا نباشد چنانک مثل است معروف قال الجدار للوتد لم تشقنی قال الوتد انظر الی من یدقنی در بشنو از نی » قطعه گرمرا (ارکستر و آواز)

 91. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۷ در غم زیبا » تصنیف ماهرو

 92. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۸ در کیش مهر » تصنیف.کاروان.نوا

 93. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۶ در بی قرار » درآمد شور (فراق دوستانش باد) و آواز بار فراق دوستان (چوپانی)

 94. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۵۰ در بی قرار » تصنیف (وداع یاران)

 95. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۵۲ در بی قرار » درآمد شور (فراق دوستانش باد) و آواز بار فراق دوستان (چوپانی)

 96. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۰۷ در بنمای رخ » تصنیف من چرا دل به تو دادم

 97. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۱۵ در بنمای رخ » ارکستر و آواز ۱

 98. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۱۳ در کیش مهر » به جهان خرم از آنم.بیات ترک

 99. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱ در لولیان » سه تار و آواز

 100. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۸ در عاشق کیست » خرقه خون آلود

 101. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۳ در عاشق کیست » عشق تو

 102. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۷ در عاشق کیست » امید وصال

 103. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۱ در عاشق کیست » عاشق کیست

 104. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۹ در عاشق کیست » امید وصال

 105. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۶ در عاشق کیست » در سلسله

 106. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۱۵ در عاشق کیست » ای عشق

 107. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۲۶ در عاشق کیست » گفتگو

 108. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۵۹ در عاشق کیست » در دل

 109. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۷۳ در عاشق کیست » امید وصال

 110. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۲۶ در عاشق کیست » خاک

 111. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۸۰ در عاشق کیست » باده شوق

 112. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۴۷ در عاشق کیست » عاشق

 113. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۷۸ در عاشق کیست » امید وصال

 114. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۹۶ در عاشق کیست » امید وصال

 115. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۹۷ در عاشق کیست » در دل

 116. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۵۰ در آتشی در نیستان » سپیده(آواز در گوشه ی حجاز)

 117. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۵۳ در کیش مهر » آواز.نوا

 118. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۸ در کیش مهر » آواز.نوا

 119. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۱۳ در کیش مهر » آواز.نوا

 120. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۶۸ در کیش مهر » آواز.نوا

 121. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۱۸ در کیش مهر » آواز.نوا

 122. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳۰ در کنسرتی دیگر » دو بیتی خوانی (ماهور)

 123. شیخ بهایی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲ در کیش مهر » لقای دلدار.نوا

 124. شیخ بهایی » دیوان اشعار » مخمس در کنسرت موسیقی اساتید ایران » تمنای وصال

 125. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در صدای سخن عشق » مردان خدا

 126. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۶ - داغ لاله در لاله بهار » ساز و آواز دشتی

 127. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۴۳ در عاشق کیست » آفتاب

 128. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۰۷ در لولیان » قطعه چابک سوار

 129. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۱۴ در آتشی در نیستان » سپیده(آواز در گوشه ی حجاز)

 130. ملک‌الشعرای بهار » غزلیات » شمارهٔ ۸۸ در لاله بهار » تصنیف لاله بهار

 131. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۲ - آمان در لیلی و مجنون » تصنیف ای امان

 132. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۷ - دل هوس سبزه و صحرا ندارد در کنسرت موسیقی اساتید ایران » دل هوس سبزه و صحرا ندارد

 133. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۲۵ - گریه کن در امیر کبیر ۱ » تصنیف گریه کن


۳. علیرضا افتخاری

 
علیرضا افتخاری
علیرضا افتخاری (۱۲۱ قطعه)
 
 1. حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۲ در راز گل » تصنیف با ما منشین

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵ در مهمان تو » قطعه فریاد

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵ در کنسرت لندن (ای میهن) » ساز و آواز ۱

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۵ در پادشاه فصل ها » پیوند عمر

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در قصه شمع » یار دلنواز

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۱ در مهمان تو » تصنیف مشتاقان

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳ در مهمان تو » تصنیف در نظر بازی

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۴ در راز و نیاز » درآمد

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در مقام صبر » تصنیف مقام صبر

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۲ در راز گل » تصنیف حال خونین دلان

 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۴ در کنسرت لندن (ای میهن) » سرخوشان

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴ در مقام صبر » تصنیف بیا تا گل بر افشانیم

 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴ در راز و نیاز » تصنیف بیا تا گل بر افشانیم

 14. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴ در کنسرت لندن (ای میهن) » گل برافشانیم

 15. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۹ در کاروان » آواز افشاری

 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۴ در خداحافظ » تصنیف می سوزم از فراقت

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۲ در راز گل » تصنیف کمان ابرو

 18. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۲ در شب عاشقان » معشوقه به سامان شد

 19. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۲ در مهمان تو » ساز و آواز

 20. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۱ در شب عاشقان » پنهان مشو

 21. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۳ در آوای عشق » آواز عشق

 22. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶۷ در آوای عشق » ساز و سخن (راست پنجگاه)

 23. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲۳ در آوای عشق » ساز و سخن (اصفهان)

 24. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۷۷ در مهمان تو » ساز و آواز دوبیتی

 25. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷۰ در شب عاشقان » همه را بیازمودم

 26. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۰۶ در شب عاشقان » یا رب ...

 27. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۳۵ در شب عاشقان » گل خندان

 28. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۵۰ در تازه به تازه » تصنیف یک خانه پر زمستان

 29. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۵۰ در مقام صبر » تصنیف پروانه

 30. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۰ در راز و نیاز » سماع آسمان

 31. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۲ در مستانه » در عاشقی پیچیده ام

 32. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۳ در مستانه » مرده بُدم زنده شدم

 33. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۲۱ در شب عاشقان » چون غلام آفتابم

 34. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۵۴ در شب عاشقان » ای عاشقان

 35. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۶۳ در مستانه » مونس شبهای من

 36. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۲۰ در تازه به تازه » تصنیف ای خدا

 37. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۹ در شب کوچه ها » شمع و شکر

 38. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۷۸ در عطر مهر » این کیست

 39. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۰۹ در تازه به تازه » تصنیف من مست و تو دیوانه

 40. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۱۰ در عطر مهر » ای ماه ترا چاکر

 41. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۳۶ در شب عاشقان » نو بهار خندان

 42. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶۶ در عاشقا سلام عاشقا درود » دل سرمست

 43. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۷۸ در عاشقا سلام عاشقا درود » دل سرمست

 44. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۴ در مستانه » بوی گل و ریحانها

 45. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۹۴ در شب عاشقان » شب عاشقان

 46. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۹۴ در عاشقا سلام عاشقا درود » شب عاشقان بیدل

 47. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۳ در آتش دل » تصنیف ۳

 48. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۵ در مستانه » خورشید مجلس

 49. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۸ در کاروان » تصنیف کاروان

 50. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۸ در قصه شمع » دستان

 51. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۸ در خروش بحر » کاروان (شور)

 52. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۸۹ در شب عاشقان » آن نه عشق است

 53. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۲ در عطر مهر » جام محبت

 54. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۲ در کاروان » آواز اصفهان

 55. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۳ در آتش دل » تصنیف ۱

 56. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۵ در نسیما » آواز به همراهی سه تار

 57. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۲۰ در همسایه » صنم

 58. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۲۴ در آتش دل » تصنیف ۳

 59. حافظ » مثنوی (الا ای آهوی وحشی) در راز و نیاز » تصنیف آهوی وحشی

 60. سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » تکه ۲۳ در تازه به تازه » تصنیف از من چرا رنجیده ای (سر اساس ملودی کردی)

 61. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۸ در مستانه » ای دل اگر عاشقی

 62. وحشی » گزیده اشعار » ترکیبات » شرح پریشانی در خداحافظ » تصنیف شرح پریشانی

 63. انوری » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۶ در تازه به تازه » تصنیف سرو روان من کو (سر اساس ملودی کردی)

 64. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۴۸ در سرو سیمین » رِنگ خراسانی

 65. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۸ در پاییز » تصنیف باده شبانه

 66. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۰ در مهمان تو » تصنیف سرگشته (با شعر شدم از عشق تو شیدا)

 67. هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۹ در امان از جدایی » تصنیف جدایی (شوشتری)

 68. هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۱ در امان از جدایی » تصنیف شب هجران (دشتی)

 69. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۱۵ در مقام صبر » سؤال و جواب گروه و آواز

 70. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۴۹ در باباطاهر » یا مولا

 71. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۰۳ در راز گل » تصنیف با ما منشین

 72. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۱۶ در باباطاهر » یا مولا

 73. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۶۸ در باباطاهر » یا مولا

 74. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۸۷ در مقام صبر » سه تار و آواز

 75. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۹۹ در مقام صبر » تار و آواز

 76. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲ در راز گل » آواز همراه با کمانچه

 77. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴ در راز و نیاز » بختیاری

 78. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹ در صدایم کن » آواز دو بیتی ۳

 79. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۱ در باباطاهر » آواز غریبی

 80. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۴۶ در راز گل » آواز همراه با کمانچه

 81. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۵۹ در راز و نیاز » شوشتری

 82. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۶۸ در باباطاهر » آواز مرغان وحشی

 83. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۴ در باباطاهر » آواز مرغان وحشی

 84. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۰ در امان از جدایی » تصنیف شاخ شمشاد (بر اساس ملودی کردی)

 85. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۳ در کنسرت لندن (ای میهن) » ساز و آواز ۲

 86. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۵ در راز گل » آواز همراه با کمانچه

 87. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۷ در راز گل » آواز همراه با کمانچه

 88. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۱ در باباطاهر » نازنین

 89. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۱ در راز گل » آواز همراه با کمانچه

 90. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۴ در باباطاهر » آواز مرغان وحشی

 91. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۵۲ در راز گل » آواز همراه با کمانچه

 92. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۶۷ در راز گل » آواز همراه با کمانچه

 93. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹۰ در راز گل » آواز همراه با کمانچه

 94. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۰۷ در امان از جدایی » تصنیف شاخ شمشاد (بر اساس ملودی کردی)

 95. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۱۰ در باباطاهر » نازنین

 96. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۲۱ در باباطاهر » آواز مرغان وحشی

 97. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۲۴ در باباطاهر » آواز مرغان وحشی

 98. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۲۸ در سرو سیمین » آواز همایون به همراهی عود

 99. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۳۵ در امان از جدایی » تصنیف شاخ شمشاد (بر اساس ملودی کردی)

 100. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۴۰ در باباطاهر » زلفاش بی نظیره

 101. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۴۳ در صدایم کن » آواز دو بیتی ۱

 102. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۶۵ در امان از جدایی » تصنیف شاخ شمشاد (بر اساس ملودی کردی)

 103. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۸۵ در راز گل » آواز همراه با کمانچه

 104. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۱۳ در آوای عشق » مناجات

 105. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۲۶ در راز و نیاز » بختیاری

 106. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۲۷ در آوای عشق » مناجات

 107. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۴۵ در باباطاهر » آواز مرغان وحشی

 108. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۶۳ در امان از جدایی » تصنیف شاخ شمشاد (بر اساس ملودی کردی)

 109. محتشم کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات از رسالهٔ جلالیه » شمارهٔ ۱۵ در خروش بحر » وداع (چهارگاه،بیداد)

 110. محتشم کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۴ در خروش بحر » سرو خدا (شور،دشتی)

 111. محتشم کاشانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۳ - فی مرثیه امام حسین علیه‌السلام در خروش بحر » خروش بحر (چهارگاه)

 112. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷ - دیوان و دیوانه در همسایه » بی سامان

 113. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۴۷ در راز گل » تصنیف با ما منشین

 114. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۹۰ در تازه به تازه » تصنیف من مست و تو دیوانه

 115. رهی معیری » غزلها - جلد اول » شاهد افلاکی در هوای تو » شاهد افلاکی

 116. رهی معیری » غزلها - جلد اول » سوزد مرا سازد مرا در سرو سیمین » تصنیف سوز و ساز

 117. رهی معیری » غزلها - جلد اول » خیال‌انگیز در جام مصفا » خیال انگیز

 118. رهی معیری » غزلها - جلد سوم » کوی رضا در سرو سیمین » تصنیف سرو سیمین

 119. باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۹ در باباطاهر » یا مولا

 120. صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۶۱ در راز گل » آواز همراه با نی

 121. صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶۲۰ در مستانه » آواز ایرانی قدیمی


۴. حسام الدین سراج

 
حسام الدین سراج
حسام الدین سراج (۱۱۳ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ در عشق و مستی » تیغ دلدار

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲ در راه بی نهایت » ساز و آواز - دستگاه چهارگاه (درآمد تا حصار)

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲ در راه بی نهایت » ادامه ساز و آواز (فرود به همایون)

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱ در شهر آشنائی » نور باده

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵ در کنسرت راست پنجگاه » ساز و آواز ۲

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۹ در عشق و مستی » زلف دوتا

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۲ در مسیحا » خرامان

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در راه بی نهایت » ساز و آواز - دستگاه همایون (درآمد تا بیداد)

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در راه بی نهایت » راه بی نهایت - ادامه ساز و آواز

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۵ در رویای وصل » چشم جادو

 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۶ در شهر آشنائی » دلستان

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۷ در آئینه و آه » آئینه و آه/شور

 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۹ در قصه گیسو » ساقی گلرخ

 14. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۵ در عشق و مستی » تیغ دلدار

 15. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۰ در بوی بهشت » حافظ خلوت نشین

 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۳ در خوشا سرو » ساز و آواز نوا ۲

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۴ در نگاه آسمانی » باد صبا

 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۱ در ماه نو » تصنیف یار عیار

 19. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۷ در رویای وصل » سماع مستان

 20. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۰ در قصه گیسو » قصه گیسو

 21. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۳ در شرح فراق » تقدیر میخانه

 22. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۰ در شرح فراق » تقدیر میخانه

 23. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶ در راه بی نهایت » تصنیف بر باد

 24. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۷ در شرح فراق » ساز و آواز

 25. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۰ در نگاه آسمانی » رخ مهتاب (ساز و آواز ماهور)

 26. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۷ در بوی بهشت » میخانه

 27. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۴ در راه بی نهایت » تصنیف فرهاد کش

 28. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۹ در راه بی نهایت » تصنیف صبا

 29. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۳ در شرح فراق » شرح فراق

 30. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۰ در کنسرت راست پنجگاه » تصنیف ساقی

 31. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۳ در مسیحا » درد پنهان

 32. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۲ در شهر آشنائی » راز نهفته

 33. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۸ در کنسرت راست پنجگاه » تصنیف آئینه رو

 34. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۹ در طریقت عشق » تصنیف وصال

 35. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۵ در عشق و مستی » عشق و مستی

 36. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴ در رویای وصل » سودای دل

 37. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴ در نگاه آسمانی » ای عاشقان

 38. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳ در خوشا سرو » نوشانوش

 39. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۲ در قصه گیسو » عقل و عشق

 40. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳۳ در بوی بهشت » شور مستی

 41. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۱ در خوشا سرو » بوی گل

 42. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۷۷ در قصه گیسو » سرو خوش بالا

 43. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۹ در خوشا سرو » خندان درآ

 44. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۷ در گریه بی بهانه » من و ما

 45. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱۰ در قصه گیسو » داغ جنون

 46. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱۳ در نازنین یار » رخ و زلف

 47. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۶ در بوی بهشت » سرو خرامان

 48. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹۲ در تک آهنگ های پویا سرایی » شمس الضحی

 49. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹۳ در تک آهنگ های پویا سرایی » شمس الضحی

 50. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۶۳ در دل آرا » غمگسار

 51. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۱۵ در خوشا سرو » باغ تماشا

 52. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۲ در دل آرا » خیال تو

 53. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۹۵ در خوشا سرو » بی من مرو

 54. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۸۰ در جام الست » ای عاشقان

 55. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۶۴ در قصه گیسو » ماه

 56. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۵۳ در جام الست » قیامت

 57. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۶۴ در عشق و مستی » عشق و مستی

 58. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۱۶ در جام الست » شمس حق

 59. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۳۷ در رویای وصل » سلطان عشق

 60. مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱ - سر آغاز در شهر آشنائی » آتش عشق

 61. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷ در عشق و مستی » سلسله مو

 62. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۹۴ در نگاه آسمانی » شب عاشقان بیدل

 63. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۳ در بوی بهشت » بوی بهشت

 64. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۴۸ در بوی بهشت » جامه دران

 65. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۸۳ در ماه نو » سرمست

 66. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۳۶ در کنسرت راست پنجگاه » ساز و آواز لیلی و مجنون و...

 67. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۳۷ در دل آرا » پیشواز جانان

 68. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۴۴ در نازنین یار » شراب گلرنگ

 69. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۲۳ در آئینه و آه » شیرین و فرهاد/عشاق

 70. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷۱ در دل آرا » نقش خیال

 71. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۲۳ در نازنین یار » خمار مستی

 72. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۹۳ در نازنین یار » اسیر عشق

 73. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در طریقت عشق » چهار مضراب ساز و آواز

 74. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۰۵ در جام الست » خرابات عشق

 75. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۲۳ در دل آرا » دل آرا

 76. وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۱۵۵ در عشق و مستی » ساز و آواز نوا

 77. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۸۶ در نگاه آسمانی » نشان بی نشان

 78. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۲۱ در شهر آشنائی » شهر آشنائی

 79. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۰ در ماه نو » حیرانی (ساز و آواز ابوعطا)

 80. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۹ در دل آرا » فراق

 81. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۷ در کنسرت راست پنجگاه » ساز و آواز لیلی و مجنون و...

 82. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۸۱ در جام الست » ساز و آواز دشتی

 83. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۹۲ در کنسرت راست پنجگاه » ساز و آواز لیلی و مجنون و...

 84. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹ در ماه نو » ماه نو

 85. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۳ در طریقت عشق » آذرستون

 86. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۸ در طریقت عشق » آذرستون

 87. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۶ در طریقت عشق » آذرستون

 88. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۵۸ در طریقت عشق » آذرستون

 89. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۲۰ در رویای وصل » مه بالا نشین

 90. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۲۴ در ماه نو » ماه نو

 91. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۵۸ در طریقت عشق » آذرستون

 92. شیخ بهایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۴ در جام الست » ساز و آواز شور

 93. سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۰۳ در گریه بی بهانه » ملکا

 94. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۴۳ در جام الست » جام الست

 95. حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۱۱ در مسیحا » مسیحا

 96. فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۵ در جام الست » شمس حق

 97. رهی معیری » غزلها - جلد اول » رسوای دل در آئینه و آه » سودای دل/ابوعطا

 98. اقبال لاهوری » پیام مشرق » ببرگ لاله رنگ آمیزی عشق در طریقت عشق » آذرستون

 99. بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۶ در بوی بهشت » نغمه مهر

 100. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۱ در وداع ۱ » راز

 101. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۱ در وداع ۱ » آئینه و عشق

 102. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۲ در وداع ۱ » آئینه و عشق

 103. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۲ در وداع ۱ » بادۀ الست

 104. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۸ در وداع ۲ » عاشق کُشی

 105. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۱۲ در وداع ۲ » عاشق کُشی

 106. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۱۳ در وداع ۲ » عاشق کُشی

 107. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۲۷ در وداع ۱ » یک دل و یک یار

 108. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۲۸ در وداع ۱ » یک دل و یک یار

 109. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۳۰ در وداع ۱ » سرّ حق

 110. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۳۲ در وداع ۲ » وداع

 111. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۳۳ در وداع ۲ » راه عشق

 112. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۳۳ در وداع ۲ » پریشانی

 113. فایز » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۱ در رویای وصل » مه بالا نشین


۵. همایون شجریان

 
همایون شجریان
همایون شجریان (۹۲ قطعه)
 
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲ در خداوندان اسرار » تصنیف مهتاب

 2. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲ در چه آتش ها » تصنیف یاران موافق

 3. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸ در خداوندان اسرار » تصنیف مهتاب

 4. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۳ در خداوندان اسرار » تصنیف مهتاب

 5. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۴ در خداوندان اسرار » دیباچه (رهایی)

 6. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۶ در چه آتش ها » تصنیف یاران موافق

 7. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۵ در چه آتش ها » تصنیف یاران موافق

 8. فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲ در سیمرغ » زادن زال

 9. فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲ در سیمرغ » سام و زال

 10. فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲ در سیمرغ » سیمرغ و زال

 11. فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲ در سیمرغ » بازگشت زال

 12. فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۴ در سیمرغ » رودابه و زال

 13. فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۵ در سیمرغ » رودابه و زال

 14. فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۶ در سیمرغ » رودابه و زال

 15. فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۹ در سیمرغ » رودابه و زال

 16. فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و اسفندیار » بخش ۱ - آغاز داستان در ایران من » مرگ اسفندیار

 17. فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و اسفندیار » بخش ۱ - آغاز داستان در ایران من » کمانچه، مقدمه و آواز مرگ اسفندیار

 18. فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و اسفندیار » بخش ۲ در ایران من » مرگ اسفندیار

 19. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶ در ناشکیبا » تصنیف "می عشق"

 20. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۵ در مستور و مست » مستور و مست

 21. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در قیژک کولی » ساز و آواز "کمند زلف"

 22. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۴ در مستور و مست » همای سعادت

 23. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۶ در مستور و مست » تکیه بر باد

 24. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۶ در ایران من » ابر بهار

 25. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸ در مستور و مست » حرم یار

 26. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۷ در چه آتش ها » ساز و آواز راست پنجگاه

 27. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۷ در خداوندان اسرار » تصنیف جانی و صد آه

 28. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۷ در شوق دوست » تصنیف "بخت سرکش"

 29. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۸ در خداوندان اسرار » تصنیف جانی و صد آه

 30. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۵ در خورشید آرزو » تصنیف "اسرار عشق"

 31. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۲ در مستور و مست » خمُش باش

 32. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در قیژک کولی » تصنیف "زهی عشق"

 33. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۵ در قیژک کولی » تصنیف "زهی عشق"

 34. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۳ در چه آتش ها » تصنیف بی همگان

 35. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶۷ در آب، نان، آواز » مقدمه دشتی، آوازهای ریتمیک «بی دل و بی زبان» و «صنما»

 36. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۷۱ در مستور و مست » شکر

 37. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۴۸ در خداوندان اسرار » تصنیف خداوندان اسرار

 38. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۱۲ در ای جان جان بی من مرو » ساز و آواز "دست بنه بر دلم"

 39. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۸۹ در نقش خیال » تصنیف "دو ای دل"

 40. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۲ در آب، نان، آواز » مقدمه چهارگاه به همراه آواز بداهه «برون از دیده ها»

 41. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۲ در آب، نان، آواز » تصنیف «در عاشقی»

 42. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۴ در آب، نان، آواز » تصنیف «خاکدان عشق»

 43. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۷ در ناشکیبا » تصنیف "پنهان چو دل"

 44. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰۰ در نقش خیال » تصنیف "با سواران"

 45. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱۰ در آب، نان، آواز » مقدمه دشتی، آوازهای ریتمیک «بی دل و بی زبان» و «صنما»

 46. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۳۸ در رگ خواب » رها کن

 47. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۹۶ در خداوندان اسرار » آواز

 48. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۹۷ در خداوندان اسرار » آواز

 49. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۹۹ در خداوندان اسرار » آواز

 50. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷۱ در نسیم وصل » تصنیف "خانه سودا"

 51. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۵ در ای جان جان بی من مرو » تصنیف "طرب منم"

 52. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۵۵ در آرایش غلیظ » موسیقی فیلم آرایش غلیظ - ۲ (خواننده: همایون شجریان)

 53. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۵۵ در ناشکیبا » تصنیف "چه دانستم"

 54. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در رگ خواب » رگ خواب

 55. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۲ در ای جان جان بی من مرو » تصنیف "آن دلبر من"

 56. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۵ در آرایش غلیظ » موسیقی فیلم آرایش غلیظ - ۱ (خواننده: همایون شجریان)

 57. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۲ در آب، نان، آواز » تصنیف «بجان تو»

 58. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۹۵ در ای جان جان بی من مرو » تصنیف "بی من مرو"

 59. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۶۴ در نقش خیال » تصنیف "توبه شکن"

 60. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۸۵ در نقش خیال » تصنیف "توبه شکن"

 61. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۸ در ایران من » تصنیف قلاب

 62. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۸ در ایران من » مقدمه قلاب و آواز قلاب

 63. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۳ در شوق دوست » ساز و اواز سه گاه "شوق دوست"

 64. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۸۳ در نسیم وصل » ساز و آواز همایون (نسیم سحر)

 65. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۰۹ در چه آتش ها » آواز گناه عشق

 66. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۰۹ در نقش خیال » آواز "گناه عشق"

 67. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۲۶ در ای جان جان بی من مرو » ساز و آواز شکسته "دست به جان نمی رسد"

 68. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۲۸ در ای جان جان بی من مرو » ساز و آواز "رها نمی کند ایام"

 69. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۱ در چه آتش ها » ساز و آواز راست پنجگاه

 70. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۷ در ناشکیبا » ساز و آواز دشتی "داغ دوستی"

 71. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۴۹ در قیژک کولی » ساز و آواز "بوی عشق"

 72. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷۱ در نقش خیال » ساز و آواز "نقش خیال"

 73. سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » تکه ۱ در ناشکیبا » ساز و آواز شور "ناشکیبا"

 74. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۱ در مستور و مست » بی نشان

 75. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۷۴ در خورشید آرزو » تصنیف "چین زلف"

 76. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۵ در خورشید آرزو » ساز و آواز "دلشده"

 77. هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷ در آب، نان، آواز »