گنجور

 
باباطاهر

ز دست دیده و دل هر دو فریاد

که هر چه دیده بیند دل کند یاد

بسازم خنجری نیشش ز پولاد

زنم بر دیده تا دل گردد آزاد

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode