گنجور

غزل شمارهٔ ۱۴۳

 
حافظ شیرازی
حافظ » غزلیات
 

سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد

وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد

گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است

طلب از گمشدگان لب دریا می‌کرد

مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش

کو به تأیید نظر حل معما می‌کرد

دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست

و اندر آن آینه صد گونه تماشا می‌کرد

گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم

گفت آن روز که این گنبد مینا می‌کرد

بی دلی در همه احوال خدا با او بود

او نمی‌دیدش و از دور خدا را می‌کرد

این همه شعبده خویش که می‌کرد این جا

سامری پیش عصا و ید بیضا می‌کرد

گفت آن یار کز او گشت سر دار بلند

جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد

فیض روح القدس ار باز مدد فرماید

دیگران هم بکنند آن چه مسیحا می‌کرد

گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست

گفت حافظ گله‌ای از دل شیدا می‌کرد

 

🖰 با دو بار کلیک روی واژه‌ها یا انتخاب متن و کلیک روی آنها می‌توانید آنها را در لغتنامهٔ دهخدا جستجو کنید.

🖐 شماره‌گذاری ابیات | وزن: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) | 🔍 شعرهای مشابه (وزن و قافیه) | منبع اولیه: ویکی‌درج | ارسال به فیس‌بوک

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

علی رستمیان » دل من » جام جم

احمد شاملو » غزلیات حافظ » سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد

غلامحسین بنان » گل ریزان » جام جهان بین (سه گاه)

محمدرضا شجریان » اجراهای خصوصی » جام جم – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی

محمدرضا شجریان » اجراهای خصوصی » سیب زنخدان – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و یاحقی

محمدرضا شجریان » اجراهای خصوصی » زلف تابدار – اجراهای خصوصی محمدرضا شجریان، یعقوب انوش و همایون شجریان

🎜 معرفی آهنگهای دیگری که در متن آنها از این شعر استفاده شده است ...

تصاویر مرتبط در گنجینهٔ گنجور

دیوان حافظ به خط سلطانعلی مشهدی با تصاویر حاشیهٔ افزوده در دورهٔ گورکانی هند » تصویر 70 دیوان حافظ دانشگاه پرینستون نوشته شده به تاریخ جمادی الثانی ۹۲۶ هجری قمری » تصویر 53 دیوان حافظ نسخه‌برداری شده در رمضان ۸۵۵ ه.ق توسط سلیمان الفوشنجی » تصویر 61 کتاب خواجه حافظ شیرازی به خط محمد ساوجی مورخ ۱۲۸۰ هجری قمری » تصویر 106 دیوان حافظ به اهتمام محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی، به خط حسن زرین خط، مرداد ۱۳۲۰ شمسی ، زوار، چاپ سینا، تهران » تصویر 226

📷 پیشنهاد تصاویر مرتبط از منابع اینترنتی، 📖 راهنمای نحوهٔ پیشنهاد تصاویر مرتبط از گنجینهٔ گنجور

حاشیه‌ها

تا به حال ۱۱۱ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

فضل الله شهیدی در ‫۱۳ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۸۷، ساعت ۰۶:۰۹ نوشته:

بنام خدا غزل143
غزلی است که در اوج معنی قرار دارد اینک برداشتی هرچند نارسا ازآن به نثر:
میگوید: جام جهان نما یا جقیقت در درون خود ماست ودل آنرا ازذهنیت بیگانه ما می جوید
اصل وجود انسان ازصدف جهان هستی ومکان نیز بیرونست وآنرا از گم شدگان طلب میکند!
این مشکل را با پیر راهنما در میان گذاشتم پیری که با تا ئید معمارا حل میکند ( تائید باعث پایداری آگاهی میشود) واورا خرم وخندان دیدم و قدح می معرفت در دست داشت ودر آینه جام حقیقت انسان را مینگریست به او گفتم این جام راحکیم جهان چه زمانی به تو داد در پاسخ گفت جام حهان نما یا حقیقت انسان از بدو خلقت پیدا شده است
بیدلی که خداراازدورمیخواند خدا با اوست ونمی ییند اینهمه شعبده که منیت دراینجا به پا میکند شبیه آنست که سامری درقبا ل عصای موسی وید بیضا میکرد جرم منصور که بدار آویخته شد این بود که رازها را فاش میکرد (پیرراهنما چنین نمی کند) اگر مد د برسد کارهای مسیح را دیگران هم میکنند
به گفته پیرراهنما اهل شکوه را چاره جز زنحیرزلف بتان نیست
به مناسبت این معانی به خاطربیاوریم که طبق قرآن کریم روح الهی در انسان دمیده شده و طبق حدیثی از ییامبرص انسان از فرشته وحیوان سرشته شده است بنابراین اگر به حا لت فرشتگی درآید روحیه وبینش دیگری میابد (شاید از آنها برتر شود) لذا در کنار"منیت اجتماعی" " من دیگری" وجود دارد که عظیم وباشکوه ودر ارتباط باحق است وما ازآن غافلیم ولی امکان ظهورش وجود دارد وهمین بعد از وجود ماست که تعبیر به گوهر و حام جهان نما شده است وخاصیت مسیحائی دارد وبقول حافظ بیهوده از بیگانگان آنرا طلب میکنیم اهل معرفت مانند خود حافظ کم وبیش این حالات والا را احساس کرده اند وابنگونه غزلیات ازین ممر برخاسته است
اصولامقصود ازکسب آگاهی و مجاهدات وعبادات رهائی از این منیت (نفس) ورسیدن به "من دیگر" است که با حقیقت ارتباط دارد گذشتن ازمنیت فعلی و راهیا بی به ورای آنرا میتوانیم هدایت به معنای قرآنی بدانیم ازآنجا که راهیابی سهل نیست درقرآن کریم عبارت لعلکم تهتدون(شاید راه یابید) در مورد مومنین و متقین مکررآمده است

 

amirhossein در ‫۱۳ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۷، ساعت ۱۷:۰۲ نوشته:

یکی از بیتهای محتمل این شعر که در نسخه غنی - قزوینی نیست در برخی نسخ دیگر اینگونه آمده:
(آنکه چون غنچه دلش (لبش) راز حقیقت بنهفت / ورق خاطر از این نسخه محشا می‌کرد) که اگر قبل از شاه بیت (گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند...) بیاید، مقدمه توضیح و تصویر بسیاری روشنی از شاه یت مذکور را می‌دهد.

 

بزرگمهر وزیری در ‫۱۳ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ تیر ۱۳۸۷، ساعت ۰۷:۳۱ نوشته:

در بیت دوم منظور از "کمشدگان لب دریا" گوش ماهی است . یعنی اگر مروارید گرانبها را در گوش ماهی یافتی آن گاه می توانی آن راز ازلی را در کسانی که شایستۀ آن دانستن آن راز نیستند بیابی

 

مصطفی در ‫۱۱ سال قبل، پنج شنبه ۷ مرداد ۱۳۸۹، ساعت ۱۱:۲۰ نوشته:

"بی دلی در همه احوال خدا با او بود
او نمی‌دیدش و از دور خدایا می‌کرد"

خدا را ---- خدایا
---
پاسخ: با تشکر؛ متن مطابق تصحیح قزوینی است (خدا را) و بدل هم نیاورده. تغییری اعمال نشد.

 

سید علی انجو در ‫۱۰ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۹، ساعت ۱۵:۵۵ نوشته:

بی دلی در همه احوال خدا با او بود
او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد

خدا را غلط است خدایا صحیح است

 

ملیحه رجائی در ‫۱۰ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۱۵ آبان ۱۳۸۹، ساعت ۱۱:۵۹ نوشته:

جام جم = استعاره از دل و ضمیر مرد حق
پیر مغان = رهبر روحانی
حکیم = دانا
مکان = منظور، این عالم
بیدل = عاشق
قدح باده به دست = قید حالت یعنی درحالت عرفانی بود
آینه = ضمیر آگاه عارف
جام جهان بین = ضمیر آگاه عارف
گنبد مینا = کنایه از آسمان
می کرد ( در گنبد مینا می کرد) = می ساخت
معنی بیت 1: سالها بود که دل از ما جام جم و آینه اسرار را می خواست. آن چیزی که خودش داشت از بیگانه طلب می کرد.
معنی بیت 2: این دل گوهری را می خواست که از این عالم خارج بود ولی آن را از گمشدگان وعقل گرایان و مدعیان معرفت که بر ساحل دریای اسرار وجود سرگردانند درخواست می کرد!

 

گل نی در ‫۱۰ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۱۲ آذر ۱۳۸۹، ساعت ۲۲:۵۵ نوشته:

در بسیاری از مکان ها " خدا را " آمده و این بر میگردد به استفاده از خدارا در زمان حافظ و در شعر حافظ به احتمال زیاد همان "خدارا " درست است .

 

سحر در ‫۹ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۵ آذر ۱۳۹۰، ساعت ۱۴:۰۱ نوشته:

خدارا درست تر هستش وموقع خوندن کامل تر جلوه میکنه. خودتون یه مقایسه کنید

 

محمد در ‫۹ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ساعت ۰۸:۴۶ نوشته:

با عرض سلام
وزن این شعر "فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن" می باشد که گویا اشتباها به صورت "فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن" نوشته شده است.
با تشکر از زحمات شما

 

حمیدرضا ف. در ‫۹ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ساعت ۲۱:۰۹ نوشته:

@محمد
در اوزانی که با رکن فعلاتن شروع می شوند شاعر می تواند به جای فعلاتن اول وزن فاعلاتن بیاورد در نتیجه وزن شعر به همان صورت فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن صحیح است.

 

مریم در ‫۹ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۱، ساعت ۰۶:۵۷ نوشته:

سلام ..من یه مجموعه از غزلیات حافظ که با صدای خوش شاملو خوانده شده دارم..که وقتی با این نسخه شعرهارو مقایسه میکنم حداقل اختلافشون در ترتیب بیت هاست..آیا کسی اطلاع داره که منبع شاملو چه نسخه ای بوده و کدام قابل اعتماد تر هست؟ متشکرم

 

حمیدرضا کریمی در ‫۸ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۱، ساعت ۰۷:۴۵ نوشته:

سلام به نظر بنده در بیت ششم "خدایا" درست باشد زیرا معنای مصرع کاملتر میشود که در بسیاری از منابع نیز خدایا آمده است

 

فریبا علومی یزدی در ‫۸ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۶ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۷:۲۷ نوشته:

بیت هفت طبق نسخه انجوی سیرازی بدین صورت است:
آن همه شعبده ها عقل که می کرد آنجا / سامری پیش عصا و ید بیضا می کرد.
در خصوص نوشته امیر حسین در بالا ، صحیح بیت بدین صورت است.
آنکه چون غنچه دلش راز حقیقت بنهفت / ورق خاطر از این نکته محشا می‌کرد.
(حقیقت در دل نهفته می شود)
ورق خاطر از این نکته محشا می‌کرد یعنی:(در این زمینه اشتباه می کرد)
در بیت دوم" بیرون است " در نسخه گنجوی "بیرون بود" آورده شده است که به نظر صحیح تر است

 

شاهین در ‫۸ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ساعت ۱۴:۵۳ نوشته:

گوهری ایا کنایه از گوهر فروش است یا معنی دیگری دارد؟با تشکر

 

پیام در ‫۸ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲، ساعت ۱۲:۲۳ نوشته:

مصراع از دور خدایا می کرد اشتباه تایپی داره، لطفا اصلاح کنید.

 

راد در ‫۸ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ساعت ۰۷:۵۴ نوشته:

در جواب شاهین عزیز:
کلمه گوهری در اینجا اشاره به خود گوهر داشته و شاید دلیل ابهامتان، "را" محذوف این بیت باشد که اگر یک بار بیت را با علامت مفعولی بخوانید، ابهام برطرف خواهد شد:
گوهری ( را ) کز صدف کون و مکان بیرون است
طلب از گمشدگان لب دریا می‌کرد

 

بهزاد علوی در ‫۸ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۲، ساعت ۰۳:۴۴ نوشته:

بیت 2 مصرع 1 را در هرچهار نسخه حافظ که موجود بود و حتی تا آنجا که به خاطر دارم به صورت "گوهری ... بود" خوانده بودم. البته معنی در هر صورت یکی است ولی "بود" استفاده إز زمان گذشته این فعل و مصرع خواهد بود که با بقیه مصراع که اشاره به زمان گذشته دارند امکاناً همگونی بهتری خواهد داشت.

 

علی اشرف در ‫۷ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۲، ساعت ۲۱:۰۶ نوشته:

نحوه ضیط و ویراستاری منسوخی که در ظاهر خیلی هم مورد علاقه قلم زنان "ادیب" این سایت است، تمام توشو توانش همین غزل واژگون شده و بی سرو ته است. حافظ شاملو در مقام مقایسه این غزل را به شکلی که در شان نام حافظ است ضبط کرده است که همه رهروان راستین شعر و ادبیات را به نوشیدن جرعه ای از آن دعوت میکنم. شجاعت زیر بنای همه اشکال معرفت است اما در مورد ادبیات موضع یکسره عبارتست از شجاعت. بساط نسخه باز ها به خانه زهد و ریا بیشتر شبیه است تا میخانه ای که در آن گل شعر سرشته میشود و پیمانه همه چیز میگردد.

 

امین کیخا در ‫۷ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۲، ساعت ۲۱:۴۴ نوشته:

شجاعت ! ادبیات ! پس این همه مدیحه ها و فدات بشم ها را چه کسی سروده ؟

 

امین کیخا در ‫۷ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۲، ساعت ۲۱:۵۲ نوشته:

دیوان امیر معزی را یک نگاه بینداز و نیز عنصری و منوچهری و تا امروز هم هر روز شاعران فدای بشوم همه را گفته اند شجاعت کجاست ؟ به نگاه من شجاعت یک فضیلت اخلاقی بسیار بلند و یکی از چهار ویژگی اخلاقی اصلی است اما ادیبان کمتر نترس و بی باک بوده اند .اگر فردوسی شهامتی را نشان داد در گورستان بی نشانی به خاک سپرده شد و او یک مرد است و بی همتا .

 

شرح سرخی بر حافظ در ‫۷ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۶ دی ۱۳۹۲، ساعت ۱۰:۰۲ نوشته:

نظر دوستان را به چند نکته جلب می کنم :
...بیرون بود و بیرون است هر دو در نسخ مختلف وجود دارد ولی بیرون است صحیح است زیرا حافظ می فرماید : شخصیت انسان که از کون و مکان بیرون است یعنی شامل زمان نمی شود و همیشه چنین بوده و خوالهد بود ولی وقتی ( بود) را در نظر بگیریم مفهومش این است که در گذشته وجود داشته است و احتمالا در آینده وجود نداشته باشد .
2: خدا را و خدایا هم در نسخ مختلف وجود دارد منتها این غزل به طور کلی در 53 نسخه ی خطی کهن وجود دارد و البته تا چندی قبل در 52 نسخه بود و با نسخه ی جدیدی که در ترکمنستان پیدا شد و در آن هم وجود داشت می شود 53 نسخه در این نسخه هم متاسفانه خدا را ظبط شده است درست مانند نسخه ی خلخالی اما از 53 نسخه فقط ده نسخه این بیت را دارند و از ده نسخه 9 نسخه خدا را ضبط کرده اند و فقط یک نسخه یعنی نسخه ی کتابخانه ی مسجد اعظم قم ( این مسجد در زمان آیت الله بروجردی ساخته شده است )خدایا ضبط کرده است . و درست هم همین است . بنابراین این بیت احتمال نزدیک به یقین ابتدا وجود داشته است و سپس حافظ خودش آن را حذف کرده است و خدایا از این نظر صحیح است که می فرماید :
بیدلی که خداوند در نزد او بود و او قادر به دیدنش نبود مدام فریاد می زد ای خدا ، ای خدا ... ولی معنای خدای را یعنی برای خدا و چگونه معنی می دهد که بگوییم :
بیدلی که همیشه خدا در نزدیکی او بود و او چون قادر به دیدنش نبود هی فریاد بزند : برای خاطر خدا ، برای خاطر خدا ... در خدایا می گوید که ای خدا خودت را به من بنما ولی در خدارا چه می گوید ؟...

 

احمد تدین در ‫۷ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۲، ساعت ۱۹:۵۴ نوشته:

دوستان سلام
حافظ در این یاآن غزل وقتی از پیر مغان سخن می گوید منظورش کیست?
حافظ ، گشوده شدن در معنی به روی خود را مرهون سکونت در درگاه پیر مغان می داند:
آ ن روز بر دلم در معنی گشوده شد
کز ساکنان درگه پیر مغان شدم
و دعای پیر مغان، نماز صبحگاهی اوست:
منم که گوشه میخانه خانقاه منست
دعای پیر مغان ورد صبحگاه منست
چرا به پیر مغان دعا می کند؟ چون دولت و گشایش در سرای پیر است:
از آستان پیر مغان سر چرا کشیم
دولت درین سرا و گشایش در آن در است
( دولت البته به معنی خوشبختی و اقبال است و ربطی به حکومت و دولت درمعنای کنونی ندارد)
به شیخ عتاب می کند که پیر مغان به وعده های داده شده تو عمل کرد نه تو
مرید پیر مغانم، ز من مرنج ای شیخ
چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد
و این تنها دولتی ست که مورد قبول شاعر است
دولت پیر مغان باد که باقی سهلست
دیگری گو برو و نام من از یاد ببر
پیر مغان مرشد حافظ است چون سرّ خدا درسر اوست
گر پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت؟
در هیچ سری نیست که سرّی ز خدا نیست
حافظ دری به جز درگاه پیر مغان برای پناه گرفتن نمی شناسد:
گرم نه پیر مغان در به روی بگشاید
کدام دربزنم، چاره از کجا جویم؟
همه پدیده های جهان حتا بدمستی به چشم کرم پیر مغان زیباست.
نیکی پیر مغان بین که چو ما بد مستان
هر چه کردیم به چشم کرمش زیبا بود
و شرابخواری در مذهب پیر مغان رواست
گفتم شراب و خرقه نه آئین مذهب است
گفت این عمل به مذهب پیر مغان کنند
این پیر مغان از چه زمانی مرشد و پناه حافظ ها بوده است؟
حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است
برهمانیم که بودیم و همان خواهد بود
پس بی جهت نیست که مرشدحافظ /پیر است. پیر زمانه است . از ازل حضور داشته و این حضور ابدی نیز خواهد بود( برهمانیم که بودیم و همان خواهد بود).
سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد
آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد
مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش
کو به تایید نظر حل معما می کرد
دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست
وندر آن آینه صد گونه تماشا می کرد
گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟
گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد

حافظ می گوید پیر مغان در لحظه آفرینش جهان و وقتی "حکیم این گنبد مینا می کرد،" حضور داشته و نه تنها حضور داشته بلکه این حضور ازلی با نوعی نزدیکی به حکیم همراه بوده. آن چنان که حکیم "قدح باده به دست پیر داده"( خود حافظ هم در یکی از رویاهای شاعرانه اش شاهد آفرینش آدم است: دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند. گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند)
و اینجاست که به می سجاده رنگین کردن به سفارش پیر مغان معنی پیدا می کند
به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید
که سالک بیخبر نبود ز راه و رسم منزلها

یک وجود ازلی که از آفریدگار کیهان جام باده می گیرد این اجازه و اختیار را هم دارد که بگوید سجاده را به می رنگین کنید.
حافظ در همین غزل آبدار
سال ها دل طلب جام جم از مامی کرد
جام می را یک جا جام جم و یک جا آینه ، و یک جا هم جام جهان بین می نامد. و این پیر مغان که صد گونه درآینه تماشا می کند باید صد جلوه داشته باشد.و جام جم تنها یکی از صدهاجلوه از آینه است که جمشید پادشاه اسطوره ای ایران درآن نگاه می کرده . و با توجه به جلوه آن وجود ازلی درهر روزگار و زمانه ای این جام به گونه ا ی بوده است.
اندرآن آینه صد گونه تماشا کردن هم باید دلالت به همین معنی داشته باشد .پیر مغان نام های گوناگون و جلوه های گوناگون دارد.

 

عباس در ‫۷ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۳، ساعت ۰۸:۰۶ نوشته:

استاد محمدرضا شجریان این شعر را در بخشی از اجرای خصوصی‌شان در محضر استاد غلامرضا دادبه خواندند.

 

سیدعلی کرامتی مقدم در ‫۷ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۳، ساعت ۱۰:۴۳ نوشته:

در این غزل به دل انسان که خزانه ی اسرار الهی است اشاره شده است. یعنی هرچه می جویی در دل است پس دل را پاک گردان تا به یار برسی. همان سخن زیب النسا است که:
برو طواف دلی کن که کعبه مخفی است / که آن خلیل بنا کرد و این خدا خود ساخت

 

امید امیرنیا کارشناس انفورماتیک اهواز در ‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۳، ساعت ۰۸:۰۳ نوشته:

تضمین این غزل حافظ از سروده هام در سال 1388
دوش یوسف گله از مکر زلیخا می کرد
شکوه ها از هوس مردم دنیا می کرد
در بر پیر مغان ناله چه زیبا می کرد
جانب دوست چنین گفت چو نجوا می کرد
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد
وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد
شاه خوارزم به دریای جنون مجنون است
جگرش از غم شهبانوی ایران خون است
خاطر از کشتن چنگیز پریشان گون است
در کمین بهر مغولها به لب جیحون است
گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است
طلب از گمشدگان لب دریا می کرد
یارب از عشق جوانی به رهت جان در داد
دوش حلاج یکی نکته به خاکستر داد
باد خاکستر حلاج به دجله در داد
راز هستی تورا او نه به هر ابتر داد
آنکه در زیر فلک کوس لنالحق سر داد
دوش اسرار تو بر دار هویدا می کرد
در بر دار شده شیون دلدار بلند
گریه و ناله دلدار وفادار بلند
گفتم از چیست که زاری کند آن یار بلند؟
ناگهان نعره بر آورد و به گفتار بلند
گفت آن یار کز او گشت سر دار بلند
جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد
شربتی از لب دلدار بنوشیدم دوش
مست بودم و به استاد نمی دادم گوش
عقلم از سر بشد و خانه دل گشت خموش
جان و تن شربت عطار بیاورد به هوش
مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش
کو به تایید نظر حل معما می کرد
پای کوبان ز بر پیر شدم سوی حکیم
در سرا خانه عطار، محب بود مقیم(محب زاده شوشتری شاعر گرانقدر حاظر)
حافظ و مولوی و شیخ اجل بود و عظیم
کوی عطار شده محفل رندان کریم
گفتم این جام جهانبین به تو کی داد حکیم؟
گفت آنروز که این گنبد مینا می کرد
خواجه از پیش محب آمده سرمست اینجا
باده اندر کف و دل در بر دلبر یکجا
گفتمش گو غزلی تا به ابد پا برجا
گفت در عیش و نظر بازی ما عقل کجا؟
آن همه شعبده ها عقل که می کرد آنجا
سامری پیش عصا و ید بیضا می کرد
فرخی در همه جا ترک ختا با او بود
سخن عشق و رهایی و وفا با او بود
در قفس دوخته لب کوس صدا با او بود
شعر و اندیشه و آزادی ما با او بود
بیدلی در همه احوال خدا با او بود
او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد...

 

جاوید مدرس (رافض) در ‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۳، ساعت ۱۲:۴۶ نوشته:

تضمین این غزل
صبحدم مرغ چمن، شکوه و غوغا میکرد
گل بصد گونه بر او جلوه و ایماء میکرد
چشم دل را چو تجلای تو بینا میکرد
( سالها دل طلب جام جم از ما میکرد
وانچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد )
..........................................
گر کسی گوهر خود یافت همو قارونست
هر که خود را نشناسد بجهان مغبونست
این دل خام که دنباله رو افسونست
( گوهری کز صدف کون و مکان بیرونست
طلب از گمشدگان لب دریا میکرد)
..........................................
گوش نا محرم اگر نشنود آوای سروش
کس نداند سخن عشق همان به خاموش
خواهم آویزه کنم پند بزرگان بر گوش
( مشگل خویش بر پیر مغان بردم دوش
کو به تأ یید نظر حل معـّما میکرد )
..........................................
مظهر نیکی وفرخنده پی آن موسی دست
عاشق ومست خود از شعشعه ی جام الست
در زیارت زتجلیش شدم من پا بست
( دیدمش خرّم و خندان قدح باده بدست
وندر آن آیینه صد گونه تماشا میکرد)
...........................................
گفتم ای پیر بگو چیست درآن بحر عظیم
گفت پیشا بنگربخت ترا گشت ندیم
گر چه خامی و ترا هست دل و دیده عقیم
( گفتم این جام جهان بین بتو کی داد حکیم
گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد)
..........................................
تا بریدم ز نیستان، غم مهرش افزود
ناله افتاد بدل در غمش از نای وجود
در ازل چشمۀ مهرش دل عشاق ربود
( بی دلی در همه احوال خدا با او بود
او نمیدید ش و از دور خدا یا میکرد )
.......................................
لعل سیراب بخون، تشنۀ خون دل ما
طلبش چیست؟ دگر از دل پیرو برنا
وز فریب نگهش کرده دو صد فتنه بپا
( این همه شعبدۀ خویش که می کرد اینجا
سامری پیش عصا و ید بیضا میکرد )
.....................................
گفتمش چرخ فلک بهر چه گشتست سَرَند
افکند زلف سیاهش دل عاشق به کمند
هر که مستهلک حق است چرا گشت به بند
( گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند
جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد )
.....................................
طالب حق چو شوی بر کرمش افزاید
حق طلب میکند آنرا که به وصلش شاید
در طلب جان دهدت لیک چو تن فرساید
( فیض روح القدس ار باز مدد فرماید
دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد )
....................................
گفت انالحق و فنا گشت که الله باقیست
کس چو(را فض) دل زارش زپی سلسله نیست
( گفتمش سلسلۀ زلف بتان از پی چیست؟
گفت حافظ گله ای از دل شیدا میکرد)
جاوید مدرس (رافض)

 

جاوید مدرس (رافض) در ‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۳، ساعت ۱۳:۴۹ نوشته:

در تضمین فوق بیت اول تضمینش بصورت زیر بهتر است
جان ودل در طلب و عشق تقلا میکرد
دل رهین بود ولی عقل در آن لا میکرد
عشق و اشراق علاج دل اعمی میکرد
....................
ساله دل طلب جام جم از ما میکرد
وانچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد
مدرس (رافض)

 

جاوید مدرس (رافض) در ‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۳، ساعت ۱۳:۵۲ نوشته:

تضمین این غزل
برقع فکن ای ماه رو تا چشم دیداری کند
پروانه ای خواهم که با شمع رخت کاری کند
عشاق را آیا بود صاحبدلی یاری کند
آن کیست کز روی کرم با من وفاداری کند بر جای بد کاری چو من یکدم نکو کاری کند
.......................................
گم کردم آن دلدار را شد روزگارانم چو دی
وین دهشت سرمای دی ساقی بیا سازیم طی
باشد که آن دلدار ما آری بگوید جای نـِی
اول ببا نگ نای ونی آرد بدل پیغام وی وانگه بیک پیمانه می با من وفاداری کند
.....................................
جستیم بس یاری نکو آن کیمیا را کو بکو
پیدا نشد آن نیک خو، پیری خطابم زد نجو
یارب چرا آن ماهرو ازمهر نشنید ست بو
دلبر که جان فرسود ازو کام و دلم نگشود ازو نومید نتوان بود ازو باشد که دلداری کند
....................................
گفتا امید مرهم است از آن دری بگشوده ام
گفتم ندیدم من کسی گوید که دل آسوده ام
گفتا که راه عشق را با رنج و غمز آلوده ام
گفتم گره نگشوده ام زان طرّه من تا بوده ام گفتا منش فرموده ام تا با تو طرّاری کند
..................................
گویم شبی با زلف تو درد دلم را مو به مو
از نقد صوفی خرقه را صافی نخیزد هیچ ازاو
خواهد که صافی در کـِشد با رهن خرقه از سَبو
پشمینه پوش تند خو از عشق نشنیدست بو از مستیش رمزی بگو تا ترک هشیاری کند
..................................
امـّا نه با دیوانگی از کف بهشتم من جنا ن
آواره شد مجنون دل از د ست لیلای زمان
در شاهراه وصلتش از دست شد دل را عنان
چون من گدائی بی نشان مشکل بود یاری چنان سلطان کی عیش نهان با رند بازاری کند
..................................
از کن فکان ربم صمد اعجاز راند در قلم
پر گار صنعش زد رقم در تکیه بر خال صنم
آغشت از روی کرم معجون عشقش بر ا َلـَم
زان طـّره پر پیچ و خم سهلست گر بینم ستم از بند وزنجیرش چه غم هرکس که عـّیاری کند
..................................
عیسی دم آن باد صبا جان در تن ما میدمد
وآن شیر گیر دشت دل همچون غزال میرمد
ساقی بزن کوس ظفر کین خیل دشمن در صَدَد
شد لشگر غم بی عدد از بخت میخواهم مدد تا فخرالدین عبدالصمد باشد که غم خواری کند
.................................
(رافض ) کمان نرگسش در حرب چون سر هنگ او
دل واله صا نع که چون آراستی فرهنگ او
افتاد دل در چنگ او غرقم به دنگ و فنگ او
با چشم پر نیرنگ او حافظ مکن آهنگ او کان طـّره شبرنگ او بسیار طـّراری کند
...................................
تبریز 85.11.6

 

سینا در ‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۳، ساعت ۱۸:۳۳ نوشته:

این بیتو خوندنی بدنم مورمور میشه بویژه قسمت آخرش گفت آن یار کزو گشت سردار بلند جرمش این بود که هویدا میکرد

 

صدیف در ‫۶ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۳، ساعت ۲۳:۳۱ نوشته:

با درود به همۀ عزیزان، وزن غزل: فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع لان، و بحر آن رمل مثمن مخبون اصلم مسبغ است.

 

فهیمه در ‫۶ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۳، ساعت ۱۸:۵۶ نوشته:

سلام
در پاسخ به احمد تدین عزیز میخواستم بگم که من اطلاع زیادی از شعر ندارم ولی بسیار علاقه مند به حافظ هستم احتمالا منظور حافظ از پیر مغان انسان عارف و آگاه از مسائل هس.
ولی راجع به یکی از ابیات که آوردین :
مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ
که وعده تو کردی و او به جای آورد
جایی شنیدم که شخصی از بزرگان در توضیح اینکه پیر مغان و شیخ کیه گفته بود که شیخ حضرت آدم ع هس که وعده کرد گندم بهشتی رو نخوره ولی خورد و پیر مغان امام علی ع هس که وعده ی حضرت آدم رو بجا آورد ولی این بزرگ پس از مرگش کسی اوشون رو تو خواب میبینن و میگن اینجا پرده هایی رو برا من برداشتن و از حقایقی آگاهم کردن که شیخ منظور حضرت ابراهیم ع هس که وعده ی قربانی پسر رو انجام ندادن و پیر مغان امام حسین ع هس که پسراشون رو در راه خدا قربانی کردن.

 

روفیا در ‫۶ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۳، ساعت ۱۲:۱۰ نوشته:

اقای احمد تدین گرامی
این حقیر گمان میکنم مقصود از پیر مغان یک گونه اگاهی و بصیرت ذاتیست که انروزی که حکیم این گنبد مینا می کرد در وجود انسان به ودیعت نهاد .
شما به درون خودتون خوب نگاه کنید . نه کارشناس فرش هستید نه فیزیکدان نه روانشناس ولی تشخیص میدین قالی خوب کدومه کدوم دبیر فیزیک بهتره و کدوم رفتار مخربه .
مولانا تو اون بخش مثنوی که شاه یهودی از فراگیر شدن مسیحیت بیم داشت یک یهودی رو میفرسته بین مسیحیا تا به عنوان یه نوکیش مسیحی طومارهایی به دست بزرگان مسیحی بده و مضمون همش هم درسته ولی تفرقه انگیز .
تو یکی از اون طومارا میگه :
در یکی گفته که استا هم تویی
زانکه استا را شناسا هم تویی
اینجا مولانا حقیقت شگرفی رو میگه که اگه تو باید استادتو انتخاب کنی پس خودت از اون استادا کم نداری و استاد بالقوه هستی .
یعنی همون اگاهی یا پیر مغان .
همون نیروی هدایت کننده درونی بشر .
البته نه اینکه همه ادما این اگاهی رو دارن ولی همه ادما پتانسیل رسیدن به اون اگاهی رو دارن .
اگه دوست دارین یه سری به کامنت این حقیر در سایت گنجور شعر منصور حلاج ان نهنگ دریا بزنید
اگاهی از دیدگاه من دونستن فقط یک حقیقته که اونجا دربارش نوشتم .

 

روفیا در ‫۶ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۳، ساعت ۱۳:۴۸ نوشته:

جانها در اصل خود عیسی دمند
یک زمان زخمند و گاهی مرهمند
گر حجاب از جانها بر خاستی
گفت هر جانی مسیح آساستی

 

در ‫۶ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۲۴ بهمن ۱۳۹۳، ساعت ۱۲:۰۲ نوشته:

سلام دوستان گرامی
شنیده ام که شیخ محمود شبستری قبل از ظهور حافظ و سعدی و مولانا امده تا شرح دیوان انها بگوید !

 

روفیا در ‫۶ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۲۴ بهمن ۱۳۹۳، ساعت ۱۲:۰۸ نوشته:

شما را به خواندن و لذت بردن از شرح بیت هشتم این غزل فدا میخوانم :
انا الحق کشف اسرار است مطلق
جز از حق کیست تا گوید انا الحق
همه ذرات عالم همچو منصور
تو خواهی مست گیر و خواه مخمور
در این تسبیح و تهلیلند دائم
بدین معنی همی‌باشند قائم
اگر خواهی که گردد بر تو آسان
«و ان من شیء» را یک ره فرو خوان
چو کردی خویشتن را پنبه‌کاری
تو هم حلاج‌وار این دم برآری
برآور پنبهٔ پندارت از گوش
ندای «واحد القهار» بنیوش
ندا می‌آید از حق بر دوامت
چرا گشتی تو موقوف قیامت
درآ در وادی ایمن که ناگاه
درختی گویدت «انی انا الله»
روا باشد انا الحق از درختی
چرا نبود روا از نیک‌بختی
هر آن کس را که اندر دل شکی نیست
یقین داند که هستی جز یکی نیست
انانیت بود حق را سزاوار
که هو غیب است و غایب وهم و پندار
جناب حضرت حق را دویی نیست
در آن حضرت من و ما و تویی نیست

 

روفیا در ‫۶ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۳، ساعت ۰۲:۱۴ نوشته:

دوستان ایا حافظ ایده دو بیت اول غزل را از سعدی گرفته است ؟
سال ها از پی مقصود به جان گردیدیم
یار در خانه و ما گرد جهان گردیدیم.
خود سراپرده قدرش ز مکان بیرون بود
آن که ما در طلبش کون و مکان گردیدیم

 

رضا در ‫۶ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳، ساعت ۱۱:۳۲ نوشته:

دربیت (گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است) همانگونه که میدانیم صدف دوکفه دارد و
حافظ کون و مکان را دو کفه یک صدف توصیف کرده و جام جم یا جام جهان بین که اسرار الهی در آن نهفته است را به مرواریدی تشبیه کرده که از درشتی در این صدف جا نمیگیرد و از آن بیرون زده ( گوهری که از درشتی از صدف بیرون زده ) و دل یک چنین مرواریدی را داخل صدفهایی میجست که کنار ساحل افتاده اند (طلب از گمشدگان لب دریا میکرد ) البته این تشبیه به خاطر اینست که وقتی مقصود گوهر باشه باید داخل صدف باشه ولی وقتی بدنبال گوهری به اندازه خاصی بگردی باید داخل صدفهایی بگردی که آن گوهر توش بگنجد

 

رضا در ‫۶ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳، ساعت ۱۲:۳۹ نوشته:

برای درک عمیق این شعر پیشنهاد میکنم فایل صوتی مرحوم دکتر جعفر محجوبی را دانلود کنید دریچه های نوینی برایتان باز خواهد شد

 

ففدد fwd.cdf@yahoo.com در ‫۶ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۷ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۶:۵۵ نوشته:

در قرن 8 از حملع تازی 800 سال گذشته ایرانی مسخ شده فرهنگ خرافات را پذیرفته واز را ه این فرهنگ خرافه دنبال انسان کامل=اهورا شده می گردد=جام جم=جمشید...در حالی که قبل حمله تازی در دوره ساسانی فرهنگ خرد گرای زرتشت را داشت و نیازی به طلب از عرب ندارد
این گوهر=فرهنگ زرتشت که از زمان و مکان گذشته و در پله 6 عشق=علم و نور مطلق =امرداد=تسخیر زمان وبی مرگی .این هدف را از گمشده=بی نام نشان و بی تمدن تازی کنار دریای احمر همان دریای سرخ عربستان می کند
حافظ میگوید ملت ایران باید مثل او حل مشکل یعنی رسیدن به انسان کامل خدا شده یا همان اناالحق حلاج وهمان جام جمو همان اهورا شدن یعنی هستی دهنده دانا و توانا شدن به پیر مغان=پیر مو بدان=زرتشت خرد گرای پاک دانا بر گردد که این مشکل رسیرن به انسان کامل را با کشف 7 شهر عشق می داند...1..بهمن=وهو من کشف انیشه عظیم حاکم بر جهان.2..اسفند کشف جاذبه های حاکم بر افلاک.3..شهریور .هماهنگی در گردش افلاک..4..اردیبهشت .کشف اشا .نظم حاکم بر افلاک 5.خرداد.کشف شتاب روز افزون پیشرفت علم 6. امرداد..کشف تسخیر و شرایط نگهداری زمان=امام زمان یا خلیفتالاح شدن.7 رسیدن به اهرایی شدن یعنی اخرین قله علم..
میبینی زرتشت را که این قدح=ظرف=تن انسان..را پر می=علم و نور مطلق را در دست دارد و به تو می دهد
می پرسد اهورا کی این انسانیت کامل =جام جهان بین..یعنی انسانی که با خرد گرایی دیگر رمزی از افرینش برایش مجهول نمانده..و هر 400000000000 کهکشکن را در یک لحظه می نوردد .حاظر در همه جا ..اهورا به تو داد می گوید از ازل ...در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم از روز اول وحدت وجود بوده
بی دلی ..از اول تو اهورا بودی و نمی دانستی
از نیستان چن مرا ببریده اند وز نفیرم مرد و زن نالیده اند....در پله 7 عشق اهورا انسان از حالت غیر مادی به ماده تبدل می کند و به دنیا می فرستد تا با تلاش و عبور از 7 شهر عشق دوباره به او برسد به نور مطلق در کداختن در اتشکده علم
حافظ می گوید عیسی هنری نکرده که مرده زنده کرده یا کور بینا کرده .یا موسی عصایش به اژدها تبدیل شده یا دست از استین در اورده و اتش شده یا خلیل در اتش نسوخته چون خدا برایشان اتش را سرد می کرده و....
ولی در شاهنامه سیاوش از اتش رد می شود و بدن کمک خدا نمی سوزد چون انسان اتش شده با اتش نمی سوزد
جرم حافظ و حلاج که بر دار میشوند یا در بازار بعلت نبوسیدن دست حاکم تیموری نیزه به قلبشان میز نند گفتن همین اسرار و سعی برای نجات ایرانی از خرافه تازی بوده و هست...در مقابل داعش چه کرده ای ..اگر حافظ دوستی باید در خط مقدم جنگ با داعش باشی=دختران کو بانی ..قاسم سلیمانی...سپاه ایران در تکریت درست در قادسیه که 1400 سال بعد شکست رستم فرخ زاد پای سردارن ما به انجا رسیده...
سلسله زلف =موی اهورا که برای رسیدن به لعلش=دهان مرکز صدور علم مطلق...و نرگسش یعنی چشم صادر کننده اوج نورانیت باید با زحمت =طی 7 شهر عشق در حلقه حلقه این زلف ظلمانی بپیچی تا به صورت زیبای یار=اهورا برسیپس حافظ گله از دل شیدایش می کند که تمنی این مسیر پر زحمت 7 شهر عشق را می کند
تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او ...زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند
دی گله ای ز طره اش کردم و ..از سر فسوس گفت کین سیاه کج گوش بمن نمیکند
این جا ودر همه حافظ نرگس ولعل یعنی اخ علم در صورت اهوراست و رهرو راه هفت شهر عشق باید در حلقه های تاریک زلف بپیچد تا به صورت برسد حتی در مورد یار زمینی هم برای دیدن صورت زیبایش باید زحمت کنار زدن زلف مشکیش را عاشق بکشد
گله از اهورا می کند که ایرانی 800سال عقبه کاری کن زود به صورت برسم ولی اهورا با فسوس می گوید دستگاه من =کین سیاه کج درش رانت خواری نیست باید قدم به قدم با زحمت 7 شهر عشق=علم را طی کنیکسی اتش را بر خلیل سرد نمیکند بلکه باید از جنس اتش شوی=اخر علم برسیکسی به موسی عیسی معجزه نمی دهد همه چیز با خرد بدست می اید
در غزل دیگری می گوید اگر زلف اهورا باز شود هزاران دانشمند که هر کدام در مرحله ای از کشف هستند در یکی از شهر های عشق ..به بیرون می ریزند.

 

Majid در ‫۶ سال قبل، شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۴، ساعت ۰۰:۱۲ نوشته:

سلام دوستان من بعد از سالها که این غزل را خونده بودم تازه برایم مکاشفه شد که معانیی نهفته در این شعر است که باید با گوش جان و چشم دل خواند به نظر من حافظ در این شعر زیرکی کرده و بشارت مسیح و پیغام انجیل را میدهد لطفا از تعصبات خود کم کنید و مطالعات دینی خود را زیادتر کنید و سری به انجیل و کتاب مقدس بزنید تا روشنتر شوید مرسی

 

سآمآن صدفی هآشمی در ‫۵ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۱۰:۳۲ نوشته:

وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد،،،مَن میگم (وان چه خود بود ز خود تمنا می کرد) جآیه نگرانی نیست، رَسمِش همونه که حضرت حافظ گفته و در انتها حتی اگر گمگشته و گمراهم بآشی به وصال خواهی رسید.

 

دخو در ‫۵ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴، ساعت ۱۰:۰۸ نوشته:

گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم
گفت آن روز که این گنبد مینا می‌کرد
بی دلی در همه احوال خدا با او بود
او نمی‌دیدش و از دور خدا را می‌کرد
خیلی این دو بیت را دوست دارم!

 

پرسام در ‫۵ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴، ساعت ۱۰:۳۴ نوشته:

سلام
عالی بود
ممنونم

 

محبوبه در ‫۵ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۰۸:۲۴ نوشته:

خدا را صحیح است. یعنی از دور خدا را صدا میکرد.

 

امیر میرسیاح در ‫۵ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۳۹ نوشته:

بنده در چندین نسخه مختلف چاپی که به تصحیح 1) غنی - قزوینی و 2) الف سایه و 3) دکتر الهی قمشه ای و 4) احمد شاملو ملاحظه کردم در تمام آن نسخ نوشته شده :
بیدلی در همه احوال خدا با او بود
او نمیدیدش و از دور " خدایا" میکرد.
بنده نمدانم اصلا این " خدا را " از کدام نسخه و تصحیح در آمده ! بنظر این حقیر اصلا بی معنی است " خدارا" میکرد
ضمنا در اکثر نسخ (سه نسخه از 4 نسخه ای که در بالا ذکر شد) نوشته شده :
آن همه شعبده ها " عقل " که می کرد آنجا
تنها در نسخه جناب الهی قمشه ای نوشته شده
آن همه شعبده ها "خویش" که میکرد آنجا

 

ali در ‫۵ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۰۲ نوشته:

دوستان محترم .این شعر فقط در وصف عیسی مسیح سروده شده .و تمام معانی کامل شعر را در کتاب مقدس میتوان به وضوح دید .لطفا ابتدا اطلاعاتتان رو زیاد کنید بعد در مورد شعر نظر بدین ...و می‌گوید .جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد..یعنی اسرار واقعی و راه واقعی ارتباط با خداوند را نشان میداد ...و امیدوارم که همه بدون تعصبات کور کورانه به واقعیت شعر حافظ نگاه کنن ..

 

در ‫۵ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۱۴ نوشته:

ali جان،
در اینجا تا به حال 51 حاشیه نوشته شده، و بنده ندید به سرکار قول و ضمانت می دهم که دوستان پیشتر از حقیر یاد آوری کرده باشند که در ادبیات منظور از "آن یار که سر دار رفت" حسین منصور حلاج است...

 

ali در ‫۵ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۲۷ نوشته:

ولی من به شما اطمینان خاطر میدهم که منظور حافظ عیسی مسیح میباشد ..لطفا کتاب مقدس را مطالعه کنید ..خواهش میکنم ..
گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم ..منظور این است که خداوند که جهان را آفرید کی به تو حکمت داد ..و در جواب میگه که آنروز که این گنبد مینا میکرد ..یعنی روزی که جهان را می آفرید ..و اگر اطلاعات کامل داشته باشید میدونی که مسیح گفت من قبل از ابراهیم و موسی بوده ام

 

ali در ‫۵ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۲۱ نوشته:

رهگذر جان
میدونم محمد خیلی چیزای دیگه هم گفته
ولی تنها کسی که معنی و مفهوم دقیق این شعر رو فهمیده آقا majid هست
که به درستی تفسیر کرده ....

 

بردیا در ‫۵ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۷ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۴۴ نوشته:

"فیض روح القدس ار باز مدد فرماید
دیگران هم بکنند آن چه مسیحا می‌کرد"
این بیت بهترین انگیزه دهنده به بیماران و جامعه پزشکی و درمانی هستش!

 

جواد در ‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۴۵ نوشته:

استاد شجریان در یک آواز خصوصی مصرع آخر رو اینگونه میخوانند که به نظرم خوانش بسیار زیبایی است؛ البته نمی دانم بر مبنای کدام نسخه است:
گفت حافظ گله ای از شب یلدا می کرد.

 

میلادی رومی در ‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۲۶ نوشته:

تشکر از جاوید مدرس و امید امیر نیا
واقعا لذت بردم.!

 

میلادی رومی در ‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۵۱ نوشته:

"عمرها در پی مقصود به جان گردیدیم
دوست در خانه و ما گرد جهان گردیدیم
خود سراپرده قدرش ز مکان بیرون بود
آن که ما در طلبش جمله مکان گردیدیم"
سعدی جان.! ^_^

 

سمیرا تابش در ‫۴ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۲۲ نوشته:

سلام
بنده می پندارم منظور حافظ از پیرمغان خود اوست ایشان به لسان الغیب معروف می باشند می توان پنداشت ایشان در صورت آمادگی درونی ما برای دریافت معرفت و آگاهی راه کشف حقیقت را با تایید و یا رد نظراتمان در مورد خود و جهان و دیگران روشن می نمایند ما ایرانیان سالیان است از دیوان ایشان برای این مورد استفاده می کنیم گاهی فالی میزنیم اما در معانی آن دقیق نمی شویم البته هرکس به مقدار خودش از آن برداشت می کند لازمه ی برداشت صحیح و حقیقت بینی شناخت خود حقیقی و همین طور همدلی با دیگر بندان خدا می باشد
از نظرات هموطنان عزیزم استفاده بردم سپاس گزارم
شاد و موفق باشید

 

نادر.. در ‫۴ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۲۶ نوشته:

دل رهاندن از این غزل ممکن نیست..
خود حکم سلسله ی زلف بتان است...

 

سهراب در ‫۴ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۰۳ نوشته:

دوستان چرا برخی از افراد اصرار دارن پیر مغان رو اون کسی که خودشون دلشون می خواد معرفی کنن.مغ به روحانی زرتشتی می گن.پیر مغان هم زرتشت است.لطفا سفسطه و مغلطه نفرمایید با سپاس

 

حافظ در ‫۴ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۱۲ نوشته:

بزرگواران و فرهنگ وران عزیز یک نکته در اشعار حافظ هست و آن این است که ایشان خود را رند میدانند و ایشان پیرو طریقه ملامتیه هستند
پس اینگونه سخن گفتن (پیرو پیر مغانم و...) سرچشمه از رندی ایشان دارد
که ایشان دست به ظاهر متدینان زمان خود را رو میکردند
این اشعار سراسر بوی خدا و عرفان اسلامی را میدهد
و ضمناً اشعار این بزرگ مرد را تنها بسنده به ظاهر و با تمایلات خود معنی نکنید بدور از خرد است

 

سعید بهمنی در ‫۴ سال قبل، چهار شنبه ۷ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۵۵ نوشته:

با سلام درمورد بیت ششم که غالبا اظهار فرموده اند که "خدارا " اشتباه است باید عرض کنم اینطور نیست و دقیقا همان خدارا که در تمامی تصحیح ها ذکر شده صحیح است با این توضیح که عبارت "خدایا" صیغه خطاب است و کسی که دنبال خدا میگردد و او را دور از خود میبیند نمیتواند او را مخاطب قرار دهد اما عبارت "خدارا" صیغه قسم و درخواست و التماس است یعنی شخص دیگران را به خدا قسم میدهد و از آناان التماس و جستجوی خدا میکند، شاهد صدق این مطلب سه بیت از غزل های دیگری است که در زیر تقل میشود:
"خدارا" ای رقیب امشب زمانی دیده برهم نه
که من با لعل خاموشش نهانی صد سخن دارم
ایضا
"خدارا" ای نصیحت گو حدیث ساغر و می گو
که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمیگیرد
ایضا
"خدارا" رحمی ای منعم که درویش سر کویت
دری دیگر نمی داند رهی دیگر نمی گیرد
با تشکر

 

بابک بامداد مهر در ‫۴ سال قبل، دو شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۰۹ نوشته:

خدارا در اصطلاح امروزین"تورابه خدا"هست.پس کاربرد گذشته آن باعث نشودامروزآن رابی معنی بدانیم.هرچندبرای نوشتارو گفتارمعاصر خدایا دلنشین ترست.

 

بی سواد در ‫۴ سال قبل، پنج شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۰۵ نوشته:

محسن جان
بی دلی در همه احوال خدا بااو بود
می گوید در پناه الطاف الهی بود
او نمی دیدش واز دور خدایا می کرد
پرتو مهر ایزدی را نمی دید و خدا ، خدا می کرد
" را " در این جاها " رای فک اضافه " نامیده میشود
خدارا = به خدا بیشتر برای سوگند دان به کار میرود
" خدارا ای رقیب امشب زمانی دیده بر هم نه
تو را به خدا
سرکار هم " احوط " است این گونه اندیشه ها از سر بدر کنید.

 

فرخ در ‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۳۵ نوشته:

@بزرگمهر وزیری:
خیلی نکته جالبی یود!

 

آذرگشسب در ‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۳۷ نوشته:

داستان جستجوی بهروزی دردیگر آدمها و راهنمایی پیر به حافظ:
حافظ دنبال عشق هست به معنای عمیق و انسانیش و اون رو در معشوقه های مختلف جستجو میکرده ولی آرامش واقعیی (چیزی که همه ما دنبالش هستیم) رو از این دلبرهای دورو برش بدست نمی آورده. بلاخره به پیر خرابات که همیشه آرام و خوش بوده ناراحتیش رو میگه. پبر میگه خصوصی بهت بگم (نشیم یه وقت مثل حلاج ها)که داستان تو مثل داستان اون خشکه مقدساست که با انجام ظواهر (خدایا خدایا کردن=دعا و نماز وروزه) میخان مقامات معنوی پیدا کنن(بشن یکی مثل من).غافل از اینکه این کلک بازی ها در مقابل عشقِ واقعی داشتن مثل قضیهً اون گوساله سامری در مقابل قدرت موسی ست. در واقع این ابیات رو باید به نقل از پیر خوند:
"بی دلی در همه احوال خدا با او بود....او نمی‌دیدش و از دور خدا را می‌کرد
این همه شعبده خویش که می‌کرد این جا....سامری پیش عصا و ید بیضا می‌کرد
گفت آن یار کز او گشت سر دار بلند....جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد
فیض روح القدس ار باز مدد فرماید....دیگران هم بکنند آن چه مسیحا می‌کرد"
پس ای حافظ، تو هم بدون که احساس خوب داشتن یه مطلب درونیه و در هیچ جا و مکانی بیرون از وجود خودت نیست.
در پایان حافظ میگه پس داستان این زیبایی های دلبرها چیه؟ اینا که دیگه درونی نیست که! پیر میگه بازم (چون نیک بنگری)منشا بی تابیت تویِ وجود خودت هست داداش.

 

ســراج در ‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۳۸ نوشته:

با پوزش ازدوستان در اینجا، بزرگواران همه توضیحات کافی در رابطه با این مصرع را داده اند من چه گویم،یک تذکر که در نسخه » حافظ به سعی سایه « هم اینطور آمده...او نمـی دیـدش و از دور خدایا می کرد...در پناه حق با مهر فراوان، ســراج

 

نارگل در ‫۳ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۰۱:۵۶ نوشته:

با سلام و خسته نباشید :
در بیت ششم از نسخه استاد قزوینی (خدایا ) صحیح است .
با تشکر
موقق باشید

 

رضا سامی در ‫۳ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۲۱ نوشته:

خیلی متأسفم. یعنی بعضی وقتا واقعاٌ دلم واسه حافظ میسوزه. همه برای پیدا کردنِ معنای دلخواهِ خودشون، پای هر غزل جنگ و دعوا میکنن و هرکسی از ظنِّ خودش یارِ حافظ میشه. ولی هییییچ کس هییییچ اشاره ای به توانایی های ادبی و هنریِ این مرد نمیکنه. در صورتی که بعضی وقتا یه ظرافتی تو کلامش میبینم که مات و مبهوت میمونم. دوستانِ عزیزم، با این بحثای بیهوده هم به وقت و انرژیِ خودتون خیانت میکنین هم به حافظ. من خودم چون دستی در آتش دارم همۀ حواسمو به فنِّ شاعرانگیِ حافظ متمرکز میکنم. وگرنه اگه بخوام به عنوانِ یه آتئیست تفسیرِ خودمو ارائه بدم همگی از کار و زندگی میوفتیم. معنی مهم نیس. به قولِ سعدی ( درِّ معنی منتظم در ریسمانِ صورت است ) معنی و محتوا مالِ مقاله و سخنرانیه. ما اینجا داریم شعر میخونیم. و همیشه به این جملۀ شاملو فکر میکنم که گفت: حافظ، شاعرترینِ شاعرها در همۀ زمان ها و همۀ مکان هاست.

 

روح القدس در ‫۳ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۴۸ نوشته:

آمین به شما میگویم ... تا انجیل عیسی مسیح را نخوانید به درک واقعی این غزل نخواهید رسید …
گفت آن یار کز او گشت سر دار بلند
جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد
این بیت داره از رنج مسیح روی صلیب سخن میگه … و اینکه پس آن صلیب که نوعی دار در آن زمان بود تبدیل شد به شیئی مقدس که انسان ها بر گردن خود می اندازند...
فیض روح القدس ار باز مدد فرماید
دیگران هم بکنند آن چه مسیحا می‌کرد
این بیت هم اشاره دارد به معجزاتی که 12 حواریون مسیح بعد از رستاخیز و عروج مسیح به آسمان در نقاط مختلف دنیا به نام عیسی مسیح انجام دادند ...

 

سعید.م در ‫۳ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۰۱:۵۳ نوشته:

این حقیر گاهی با به یاداوردن این شعر به فکر فرو میروم که اگر همین یک شعر را ندیده و نشنیده بودم چیزی در زندگیم کم بود معنایی حضور نداشت احساسی وجود نداشت دیگر این شعر و بسیاری دیگر جزیی از من شده و ابیات در ذهنم حک شده اند. فکر میکنم دیگران هم همینگونه اند. گاه به فردی انگلیسی یا چینی زبان فکر میکنم که حافظ را در بهترین حالت از روی ترجمه خواهد خواند و احتمالا اصلا نخواهد خواند حتی اگر انسانی خلاف من با طبع لطیف و دارای ذوق باشد در زندگی او چیزی کم است امکانی فوق العاده. بعد فکر میکنم برای من چه امکانات عقیم مانده ای وجود دارد؟ چه بسا اشعار بیدل به بلندای اشعار مولوی و حافظ باشد و من از درک ان عاجز. چه بسا مهابهارات و رامایانا به عظمت شاهنامه باشد و شاید بزرگتر از کجا بدانم؟ چه بسا ابیات بسیاری به نغزی دل من همی بر تو مهر آورد در ان بیابیم. باری از کجا که ابن فارض و متنبی و ابواعلا معری و ابونواس و بودلر و الیوت و آلن پو و پروست و گوته و شکسپیر و دانته و توفو مضامینی عمیق تر و تعابیری شگفت انگیزتر نگفته باشند.اگر جرئت کنم و کمی بنگرم 7 ملیارد در برابر 70 ملیون. یعنی شاید صد برابر فکر بیشتر. با این افکار غمی همنشینم میشود و بسیار دوست دارم نظر عزیزانی که مطمئنا پیشتر از من به این موضوعات اندیشیده اند بدانم.

 

حمید در ‫۳ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۱۱ نوشته:

میشه گفت که در بیت دوم،
گوهری= استعاره از شخصی که شاعر مقصودش است (منصور حلاج)
صدف کون و مکان= این دنیا را به صدف تشبیه کرده است
گفت؟
و منظور حافظ از گمشدگان لب دریا کیست؟

 

نیکومنش در ‫۳ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۰۸ نوشته:

درود بیکران بر دوستان جان
-سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد
وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد
معنی و مفهوم ابیات:سالهای زیادی از عمرم سپری می شد و دلم در آرزوی رسیدن به حقایق عالم هستی و افرینش و آفریننده آن بود بسا حیرتا که همه آن حقایق در درون دلم مکنون و نهفته بود و دلم از من که در مقام چوبیگانه با او هستم، چنین طلبی داشت
2-گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است
طلب از گمشدگان لب دریا می‌کرد
او (دلم )به دنبال گوهر و چهره مقصود عالم که در صدف عالم امکان نیز محدود نمی شود بود واین آرزو و خواسته را از کسی (خودحافظ) تمنا می کرد که خود او حتی یک ساحل دریای واقعی را به خوبی نمیشناخت چه به رسد به صدفهای موجود در کف آن دریا و گوهرهای ان دریارا.
3-مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش
کو به تأیید نظر حل معما می‌کرد
چنین معما را به نزد پیر میکده عالم بردم همو که چهره مقصود در وجودش هویدا شده و به یک نظر تمام مشگلات را حل می کرد
4-دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست
و اندر آن آینه صد گونه تماشا می‌کرد
او را در میکده خرم وشاد و مست از می معشوق وجام وجودش را پر از می گلگون دیدم که در ایینه آن جام رنگارنگ صدها نقش مختلف را مکاشفه می کرد
5-گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم
گفت آن روز که این گنبد مینا می‌کرد
من که به دنبال جام جم بودم وان را اکنون دست پیر میکده می دیدم از او ‌پرسیدم که این جام دل حقیقت بین را آن حکیم و دانای هستی کی به تو ارزانی داشت ؟او به من پاسخ داد که این موهبتی بود که در ازل به اسم من رقم خورده بود
6-بی دلی در همه احوال خدا با او بود
او نمی‌دیدش و از دور خدا را می‌کرد
انجا بود که فهمیدم خداوند عالم همیشه در وجود من در قلب من و همراه من بوده و من او را نمی دیدم و از دور او را صدا زده و خدا خدا می کردم
7-این همه شعبده خویش که می‌کرد اینجا
سامری پیش عصا و ید بیضا می‌کرد
و معلومم کرد که تا کنون هر انچه از معشوقه و نگار ازلی در خیالم تصور کرده ام شعبده بازی بیش همچو صنعت گریهای سامری برای تجسم بخشیدن به خدا در مقابل جام حقیقت بین پیر میکده که چون دست
بیضائی و عصای موسی عمل می کرد ،بیش نبوده است
8-گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند
جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد
او به من یاد آوری کرد که بسیار مراقب باشم وخودنگهدار چرا که یکی از یاران (حلاج)که چشم حقیقت بینش باز شده و حقایق عالم را چون جام جم مشاهده می کرد به جرم فاش کردن اسرار سرش بالای دار رفت
9_فیض روح القدس ار باز مدد فرماید
دیگران هم بکنند آن چه مسیحا می‌کرد
او یاد آور شد که به مدد فرشته وحی انسانهایی خواهند بود که همچون حضرت مسیح روحهای مرده را زنده خواهند کرد
-گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست
گفت حافظ گله‌ای از دل شیدا می‌کرد
این همه اسرار که به من بازگو کرد متوجه شدم که در نهان نظری با من داردو مورد قبول طبع او شده ام و به او گفتم که این دام زلف تو از چه دامن گیر من شد ؟؟او گفت که شیدایی دل تو به انجا رسید که معلومم شد که بایستی در دام انداخته و دانت دهم (اسرار الهی را برایت هویدا کنم که از این شیدایی رهایی یابی)
سر به زیر وکامیاب

 

پارسا در ‫۳ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۵۰ نوشته:

در بیت 6 مصراع دوم به اشتباه نوشته شده است «او نمی دیدش و از دور خدا را می کرد» و باید نوشته میشد «او نمی دیدش و از دور "خدایا میکرد"»

 

علی در ‫۳ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۵۱ نوشته:

سلام اگه میشه شعر را اصلاح شده می گذارید

 

شاهو قهرمانی دهبکری در ‫۳ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۰۲ نوشته:

با سلام!
در مصرع "او نمی‌دیدش و از دور خدا را می‌کرد" ، لطفاً "خدا را" را به "خدایا" تبدیل کنین.
باسپاس
دکتر شاهو قهرمانی دهبکری - پاتولوژیست

 

رضا در ‫۳ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۱۱ نوشته:

سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد
وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا می ‌کرد
اگرپنج غزل ازشاهکارهای حضرت حافظ راانتخاب کنیم،بی گمان یکی ازاینها همین غزل مورد بحث است.
جام جَم: جام گیتی نمایا جام جهان نما.
ازآغازخلقت وپیدایش انسان، چندمسئله ی اساسی یا آرزو، فکر آدمیان رابه خود مشغول کرده وهنوزجریان دارد. یکی ازاین مسئله ها "آرزوی پرواز" بوده که خوشبختانه به مددِ اندیشه وخلّاقیت،محقّق شده است.
دوّم مسئله این بوده که آدمیان ازروی حس ِ کنجکاوی درپِی این بودند که بااختراع وسیله ای آنسوی دیوار یا آنسوی دریاها وشهرها راببینند.
گویند جمشید چهارمین پادشاه پیشدادی، بامشورتِ حکیمان جامی را اختراع کرده بود که به وسیله ی آن اوضاع جهان را مشاهده می کرد. این جام بعدها به کیخسرو و دارا رسید.
صرفنظرازصحّت وسُقم این حکایت، خوشبختانه این آرزونیز
امروزه تحقّق پیداکرده(جای جمشید پادشاه خالی) وانسانها می توانند به لطفِ توسعه یِ تکنولوژی وماهواره ها، نه تنهاآنسوی دیوارها ودریاها، که آنسوی کُرات رانیزمشاهده کنند.!
مسئله ی دیگری که همچنان لایَنحل باقی مانده" ازکجا آمده ایم وبه کجا می رویم" است که متاسّفانه به هرحیلتی دست می زنیم هیچ روزنه ی امیدی برای این معمّا گشوده نمی شود.
که آگه است که کاووس وکِی کجا رفتند؟
که واقف است که چون رفت تختِ جَم باد؟
برگردیم به بحثِ "جام جَم"
درادبیّات وعرفان، منظور از این جام، همان دل است. دل خزینه ی اسرارالهی وسرچشمه ی عشق و ایمان و جایگاهِ معشوق است. دلِ عارفان وعاشقان، ازمِهرورزی وابرازمحبّت، صیقل خورده و آئینه ی حق نما می شود.
البته ذاتِ دل ِ همه ی آدمیان آئینه هست، لیکن باید گرد وغبارِ کینه وحَسد وبد بینی ها، زدوده شودتاصفا وجَلا پیداکند وتوانِ انعکاس ِ جلوه ی ازجمال ِحق راپیداکند. پالایش دل فقط باعشق ومعرفت ومحبّت صورت می گیرد.
حافظ نیزهمانندِهمگان، امّا کنجکاوتر وتشنه ترازدیگران، مدّتهای مَدیدی به این دَر وآن دَر زد،به مکتب خانه ها رفت،خرقه پوشی کرد، به فرقه های گوناگون سَرَک کشید تااینکه سرانجام جُرعه ای ازچشمه ی فیّاض الطاف پروردگارراچشید وبه حقیقتی بزرگ دست یافت.
حقیقتی که کلیدِ قفل ِ موفقیّت وسرنخ ِ بسیاری از گِره های ناگشوده ی زندگی وپیش نیازِ طریق رستگاریست.
امّا اوچه چیزی راکشف کرد؟
پاسخ درشاه بیتِ همین غزل است خودشناسی
معنی بیت:
سالهای سال بود که کنجکاوی می کردیم، دلمان می خواست جام گیتی نمایی بدست بیاوریم امّا توفیقی حاصل نمی شد! دراین حسرت وآرزو می سوختیم وعطش ِ پیداکردن ِ این جام اسرارآمیزرهایمان نمی کرد.! تااینکه ازگشتن خسته شدیم وازجُستن ناامید، به ناگاه دریافتیم که آنچه که درپِی یافتن ِ آن هستیم دردرونِ مابوده وما این همه مدّت غافل ازاین مسئله بودیم وازدیگران طلب می کردیم.!
آری "خودشناسی" وکاوش در درون،پیش شرطِ همه ی توفیقات دنیوی واُخرویست. کسی که ازشناختِ خود ناتوان باشد، ازشناخت پیرامون ِ خویش نیز بازمانده و به هیچ مقصدی نخواهد رسید.
نتیجه اینکه :اگر درطلبِ جام جهان نماهستی،اگرمی خواهی خدارا بشناسی، اگر می خواهی معرفت ودانش کسب کنی،اگرمی خواهی رشته ی تحصیلی انتخاب کنی، اگرمی خواهی برای خودهمسر بگزینی واگر.... باید ازخودشناسی آغاز کنی. بایدنقاط قوّت وضعف خودراشناسایی کنی، بایدازخودپذیرایی کنی، ازخود انتقاد وپرسش کنی، قضاوت کنی و.....
خودشناسی اگربصورت ِ درست، صادقانه وجدّی به انجام برسد،پروژه یِ تغییر، نوسازی وبه سازی کلید خواهد خورد، خلّاقیت، شکوفایی، شور و هیجان واستعدادهای نهفته بیدارشده وانرژی وتوان تولیدخواهدشد.دل هایمان جلاپیداکرده وجام گیتی نمای ِ درونمان نمایان خواهد شد. همانگونه که برای حافظ این اتّفاق رخ داد.اگردل او جام جهان نمانبود،پس چگونه پس ازقرنها سرازخاک بیرون آورده وباماسخن می گوید؟
درخودشناسی،موتوراندیشه استارت زده می شود. "فکر" انرژیِ خالص وناب است. هرفکری که ما اکنون داریم یا قبلاً داشتیم یا در آینده خواهیم داشت خلاّق ودگرگون کننده هستند.انرژیِهای حاصل از فکر، هرگز نمی میرند. این انرژی هااز فکر ما و ازذهن ما وارد عالم هستی می شوند و تا اَبد باقی می مانند. در مسیرِاعجاب انگیز "خودشناسی" انرژی های تولیدشده ازاندیشه، با هم تلاقی پیدا می کنند و نقشِ بدیع و زیبایی از پیچیدگی های غیر قابلِ باور به وجود می آورند. توده ای از انرژی خالص دراختیارما قرارمی گیرند وتفکّراتِ نوینی خَلق می گردد وشکوفایی آغاز می شود......
از"سقراط"پرسیدند خلاصه وچکیده ی دانش خودرا دریک جمله بگو؟ سقراط پاسخ داد : "ای انسان خودت رابشناس"
دلی که غیب نمایست وجام جم دارد
زخاتمی که دمی گم شودچه غم دارد
گوهری کز صدف کون و مکان بیرون بود.
طلب از گمشدگان ِ لب دریا می ‌کرد
"گوهری" همان "جام جم" دربیت اوّل است که "دل" سالهای سال بود ازما طلب ودرخواست می کرد.
"جام جم"به مُرواریدی ارزشمند تشبیه شده، وکون ومکان (دنیا) به صدف. امّا این مُروارید بسیار ارزشمندتروبزرگتراست. گوهری که در صدفِ کون و مکان جای نمی گیرد.این جام جم ازجنس جام جم ِ جمشید نیست. جام او دنیوی بود.امّا جام جم ِ عارفان دنیوی ومادّی نیست، گوهریست که درصدفِ معنویّت وروحانیّت قرارمی گیرد. مربوط به اخلاقیات و "خودشناسی" است.
معنی بیت:
این بیت درادامه ی بیت قبلی است. شاعراحوالاتِ قبل از دریافتِ عنایت وقبل ازکشف حقیقت را توضیح می دهد وافسوس می خورد که چقدر ازمسیرِ درست منحرف شده بود.
البته این حکایتِ غفلت ِ همه ی آدمیان است. شاعرغفلت را به خودنسبت می دهد تا تلنگری به مابزند وبیدارمان کند که آنچه را که ازبیگانگان باهزارالتماس وتمنّا درخواست داریم خودمان بهترازآن را داریم ونمی دانیم! می فرماید:
"دل" که نمی دانست خود قابلیّتِ جام ِ حق نما شدن را دارد، ما را وادار به گشتن وجُستن ِ جام جَم دربیرون ازخانه می کرد. (آب درکوزه وما تشنه لبان می گشتیم، یاردرخانه وما گِردِ جهان می گشتیم!) ومانیز غافل بودیم، نمی دانستیم که این گوهر درصدفِ دنیا قرار ندارد. ناغافل وناآگاه،آن را درصدف های ساحل دریا(گوش ماهی ها،استعاره ازمادّیات) که توخالی هستند می جُستیم.!صدف های لبِ دریا،همان اسباب دنیوی می باشند که همه بی ارزش،توخالی وخودگمگشته ای بیش نیستند.آنهاچگونه می توانستند مارا به هدفمان رهنمون سازند!
"مامصداق مثل معروف ِ کوری عصاکشِ کوری دگر شود شده بودیم" وازگمگشتگان نشانِ راه می پرسیدیم.!
تااینکه سرانجام دریافتیم که دریغا بیهوده وقت ونیرویمان راتلف کرده ایم! گوهری را که ما درجستجوی آن بودیم، معنوی وروحانی بود وما نمی دانستیم.
شاعرازهمین رو، ازسرگشتگی عاجز ودرمانده شده ودست به دامان "پیرمُغان" می شود:
مشکل خویش بر پیر مُغان بردم دوش
کو به تایید نظر حل معمّا می‌کرد
مشکل خودرا باآن روشن ضمیر مطرح نمودم، باخوشرویی ومهرورزی ،ابتدا نظریّات مرا تایید کرد. به من حق داد که اینچنین درمانده باشم. روش پیر مغان درحلّ مشکلات ومعمّاها، همیشه اینگونه بوده،خطاها واشتباهاتِ مُریدان را به چشم کرمی که دارد زیبا می بیند.!
نیکی پیرمُغان بین که چوما بَدمستان
هرچه کردیم به چشم کرَمش زیبا بود!
مرحبا....پیرمغان عجب شخصیّتی دارد!. غضب وکِبر وعتاب نمی کند وباتشویق وترغیب،ابتدا نظر راتایید می کند، نقاط قوّتِ نظر راتقویت می سازد، سپس به رفعِ معایب اقدام کرده و مشکل مریدان را مرتفع می نماید. همان کاری که امروزه پس ازقرنها روانشناسان کشف کرده وبیماران را به این روش مداوا می کنند.!
دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست
وَ اندر آن آینه صد گونه تماشا می ‌کرد
پیرمُغان را بانشاط وسرمست، پیمانه به دست دیدم که جام جمِ حقیقی وآئینه ی دل را بدست آورده بود. همان چیزی که سالها دل ازما طلب می کرد وما سُراغ آن را ازگمگشتگان می گرفتیم.
شاعربه نزدِ پیرمغان آمده تا ازاو دریافتن ِجام جم کمک بگیرد. مشاهده می کند که پیر مغان همان چیزی را دراختیار دارد که اودرپِی آن است.!
درشگفت فرومانده وسئوالش را به گونه ای دیگرمطرح می کند.
گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟
گفت آن روز که این گنبدِ مینا می‌کرد.
پرسیدم این جام جهان نما را خداوند کی به توعنایت کرد؟ چگونه بدست آوردی؟ ماسالهاست که به این دَر وآن دَرمی زنیم!
پیرپاسخ می دهد: خداوند این جام حق نما را همان روز "اَزل" روزی که جهان را خلقت می کرد عطانمود. منظوراین است که بشر ازابتدای خلقت این جام جهان نما راهمراه دارد،لیکن مراقبت ونگهداری می خواهد،بایدابتدا به خودشناسی پرداخت، عشق ورزی کرد،مِهرورزی کرد، ازآزار دیگران پرهیز نمود وووووو تااین آئینه ی حق نما نمایان گردد.
بی دلی در همه احوال خدا با او بود
او نمی‌دیدش و از دور خدایا می‌کرد.
منظور از"بی دلی" یعنی کسی که باعشق بیگانه هست،معرفت نیاندوخته وبدان حد نرسیده که ضمیرش روشن گردد.نمی داند که خدا دردرون اوهست. اوفکرمی کند خدا درآسمانها ودرآن دوردست هاست. اوهنوز خود رانمی شناسدونمی داند که دراَندرون چه گوهرگرانبهایی دارد. "بی دلی" همان حاجیانی هستند که درهمسایگی ِ خود خدارا ندیده وبرای پیداکردنش به عربستان می روند!
روانشادسهراب سپهری چه زیبا می فرماید:
......
و خدایی که در این نزدیکی است
لایِ این شب بوها، پای آن کاج بلند،روی آگاهیِ آب، روی قانونِ گیاه .من مسلمانم:
قبله ام یک گل سرخ جانمازم چشمه، مُهرم نوردشت سجاده یِ من. من وضو با تپشِ پنجره ها می گیرم. در نمازم جریان دارد ماه ، جریان دارد طیف سنگ از پشت نمازم پیداست .همه ذرّات نمازم متبلور شده است.
من نمازم را وقتی می خوانم:
که اذانش را باد، گفته باد سر گلدسته ی سرو.من نمازم را پی "تکبیره الاحرام"ِ علف می خوانم، پیِ "قد قامت" موج.
کعبه ام بر لبِ آب، کعبه ام زیر اقاقی هاست. کعبه ام مثل نسیم ، می رود باغ به باغ ، می رود شهر به شهر"حجر الاسودِ" من روشنیِ باغچه است.
این همه شعبده ی خویش که می‌کرد این جا
سامری پیش عصا و ید بیضا می‌کرد
"خویش" دراینجا به همان "بی دل" یا بهتربگوییم حاجیان ره گمکرده برمی گردد.بعضی ازاین بی دلان درجهالت می مانند وحداقل برای دیگران زیانی ندارند. لیکن گروهی دیگرازشدّت جهالت دچارِ"منیّت" وخودخواهی شده وبلای جانِ دیگران می شوند.
معنی بیت:
این همه شعبده که منّیتِ این بی دلانِ ره گمکرده به پا می کند،مشابهِ ماجرایِ سامریِ حقّه باز است که درغیابِ موسی،گوساله ای از طلا ساخت و با حیله گری صدایی از آن گوساله درآورد و به مردم گفت؛ موسی بدقولی کرد، موسی دیگر برنمی گردد، بدبختی های ما هم به سبب این است که بُت نداریم!. اینک من بُتی از طلای خالص ساخته ام بیائید واین بت راپرستش کنیم تا....
مردم نادان هم اطراف او جمع شدند و چون حیله یِ او را نمی دانستند حرفهایش را باور کردند و بت پرستی را پیش گرفتند... سامری این عمل رادرتقابل با مُعجزه یِ موسی ویَد بیضای اوانجام داد. حال "بی دلِ گمگشته" درنقش "سامری" با منیّت وخودخواهی، درتقابل باعشق ورزی انجام می دهد.
گفت آن یار کز او گشت سر دار بلند
جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد
درمورد منصور حلّاج وبرسر دار رفتنِ اوداستانهای ضد ونقیضی نقل شده است.معتبرترین آنها زندگینامه ی حلّاج از زبان عطارنیشابوریست. درتذکره الاولیاء عطار می خوانیم:
بعضی گویند حسین منصور حلاج دیگرست و حسین منصور مُلحدی دیگرست و استاد محمّد زکریا و رفیق ابو سعید قرمطی بود و آن حسین ساحر بوده است. اما حسین منصور از بیضاء فارس بود و در واسط پرورده شد. و ابو عبدالله خفیف گفته است که حسین منصور عالمی ربانی است. و شبلی گفته است که من و حلاج یک چیزیم، اما مرا به دیوانگی نسبت کردند خلاص یافتم، و حسین را عقل او هلاک کرد. اگر او ملعون بودی این دو بزرگ در حق او این نگفتندی. اما ما را دو گواه تمام است و پیوسته در ریاضت و عبادت بود و در بیان معرفت و توحید و درزب اهل صلاح و در شرع و سنّت بود که این سخن ازو پیدا شد. اما بعضی مشایخ او را مهجور کردند، نه از جهت مذهب و دین بود، بلکه از آن بود که ناخشنودی مشایخ از سرمستی او این بار آورد. نقلست که در زندان سیصد کس بودند، چون شب درآمد گفت: ای زندانیان شما را خلاص دهم! گفتند چرا خود را نمی دهی؟! گفت: ما در بند خداوندیم و پاس سلامت می داریم. اگر خواهیم بیک اشارت همه بندها بگشائیم. پس به انگشت اشارت کرد، همه بندها از هم فرو ریخت ایشان گفتند اکنون کجا رویم که در زندان بسته است. اشارتی کرد رخنها پدید آمد. گفت: اکنون سر خویش گیرید. گفتند تو نمی آئی؟ گفت: ما را با او سری است که جز بر سر دار نمی توان گفت. دیگر روز گفتند زندانیان کجا رفتند؟ گفت: آزاد کردیم. گفتند تو چرا نرفتی؟! گفت: حق را با من عتابی است نرفتم. این خبر به خلیفه رسید؛ گفت: فتنه خواهد ساخت، او را بکشید. پس حسین را ببردند تا بر دار کنند. صد هزار آدمی گرد آمدند. او چشم گرد می آورد و میگفت: حق، حق، اناالحق…. نقلست که درویشی در آن میان از او پرسید که عشق چیست؟ گفت: امروز بینی و فردا بینی و پس فردا بینی. آن روزش بکشتند و دیگر روزش بسوختند و سوم روزش بباد بردادند، یعنی عشق اینست.... پس بر سر دار شد.
معنی بیت:
پیرمغان درادامه ی سخنانش گفت: وقتی که موردِ عنایت حق قرار گرفتی وجام جم رابه دست آوردی، باید مُهر بردهان بزنی وپیش کسی بازگو نکنی. منصورحلّاج به سببِ بازگوییِ اسرار برسرِداررفت.
هرکه رااسرارحق آموختند
مُهرکردند ودهانش دوختند.
فیض روح القدس اَر باز مَدد فرماید
دیگران هم بکنند آن چه مسیحا می‌کرد
معنی بیت:
اگرکسی مورد عنایتِ ویژه یِ حق قرارگیرد،می تواند همانند حضرت عیسی،معجزه کند. معروف ترین معجزه ی عیسی زنده کردن مردگان بود.
حافظ معتقد است که حضرت ِعیسی چون موردِ عنایتِ ویژه قرار گرفت،آن همه توانمندیِ اِعجاب انگیز به دست آورد. یک نفر عادی هم اگرموردِ توّجه خداباشد، اونیز خواهد توانست هر آنچه که حضرت عیسی انجام می داد،انجام دهد. همه چیز بسته به عنایتِ حق است وبس.
ازازل هرکو به فیضِ دولت ارزانی بُوَد
تااَبد جام مُرادش همدم ِ جانی بُوَد
گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست
گفت حافظ گله‌ای از دل شیدا می‌کرد
از پیرمغان پرسیدم زنجیرِ زلف خوبرویان به دنبال چه هستند؟ خوبرویان با این همه لطافت وظرافت، چراباید باخودزنجیر حمل کنند؟ فلسفه ی این تضاد درچیست؟
پیرمُغان پاسخی کنایه دار، می دهد! می گوید: ای حافظ نباید این پرسش را می کردی! زیرِ سئوال بردنِ رفتار وسَکَناتِ دلبران، یعنی به شکوه درآمدن وگلایه کردن، واین برازنده ی ِعاشق صادق نیست. حلقه های به هم پیوسته یِ چون زنجیرِ زلفِ دلبران، برای به دام انداختن وبه بند کشیدنِ دلهای شیدای عاشقان لازم است. عاشق نباید وارد چنین بحث هایی که ازحدودِ اوفراتراست شود. عاشق اگرچنین پرسشهایی طرح کند، بیانگراین است که گله منداست وشکایت دارد!
صدالبته که حافظ اهل شکایت وگله نیست ودرعاشقی نظیرندارد.اوپیام رسانی مسئول وفداکاراست وبانسبت دادنِ خطاها ولغزشها به خود، قصدِ آگاهسازی دارد تا به مخاطبین، نقاطِ ضعف وقوّتِ عاشقی رانشان دهد.
لافِ عشق وگله ازیار زهی لافِ دروغ
عشق بازان ِ چنین مستحقِ هجرانند.

 

سمیه در ‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۴۹ نوشته:

بیدلی در همه احوال خدا با او بود
او نمیدیدش و از دور خدایا می کرد
"خدایا "باید صحیح باشد ولی در این غزل "خدا را" درج شده است

 

هومن صیاد در ‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۰۷ نوشته:

عرض سلام به جویندگان خویشتن. هرازگاهی برای ارامشم به این سایت رجوع میکنم امابا یه حس عجیبی درگیرمیشم به اسم قضاوت کردن.مرور میکنم نظرها وتفسیر رو باخودپنداری ادمهامواجه میشم و مهمترازهمه تفاوت تفکرات ادمی که چقدر نیم پرده و یک پرده ازهم فاصله دارن ولی تعصب٬ایمان به خودباوری و خودپنداری و نپذیرفتن حقیقت تلخ و شیرین از شیرینی حقیقت اگاهی دورمیکنه. زیبارویان اثرانگشت هرعزیزی انحصاریه و کشش فهم و خرد هرشخصی لازمه ی....دنیا سردو گرمی داره نچشیده موهای تنمون سیخ نشه.من خیالم از مطالعه حضرت حافظ راحته چون پذیرفتم در وسع فهم خودم وصرفا برای حس خودم که مربوط به خودمه لسان الغیب لطف کرده ولاغیر.چون حس میکنم حضرت حافظ حروف الف بای حالتهاست هرکسی خود جملشو باید ساخت.درضمن من جسارت نکرده باشم به عزیزی چون وقتی خودم متوجه نقطه ضعفی میشم در ابتدا بذرشو درون خودم کاشتم که پر از معایبم.

 

عباس در ‫۲ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۴۶ نوشته:

با درود
داشتم حاشیه ها رو میخونم که نکته ای نظرم رو جلب کرد!
و اون اینکه راجع به "خدایا" و "خدارا" دوستان کلی نظر دادن و چقدر روی موضوع بحث شده!
انقدر که اصل مطلب و جان کلام در این بین گم میشه!!!
و این منو یاد تفسیرهای مختلفی میندازه که از هر موضوعی میکنیم مثلا در دین، که هدفش رستگاری بشر بوده ولی امروز شاهدیم که خود دین که برای وحدت و پیوند انسانهاست وسیله ای شده برای شکاف بین اونها!
کعبه یک سنگ نشان است که ره گم نشود!!!
با سپاس

 

فروغ-الف در ‫۲ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۴۳ نوشته:

سلام
کو به تایید نظر حل معما میکرد
در این مصرع تفسیر دوستان که ارائه شده روی هم و جمیعا این بود که پیر مغان با تایید نظرات پرسش کنندگان سوالات را پاسخ میگفت . به نظر حقیر این معنا صحیح نیست و تایید نظر پرسش کننده و جوینده معما نمیتواند جواب معما باشد ، بلکه نظر اینجا منظور چشم یعنی با اشاره چشم پاسخ میداد . در واقع پاسخ بدون کلام میداده و تنها با حافظ سر صحبت را باز میکند و کلام میراند نهایتا با طنز و مزاح پایانی کلام خود را ختم میکند (بیت آخر: گفتم علت آفرینش زنجیر زلف زیبارویان چیست ؟ پاسخ داد حافظ از دل دیوانه خود شکایت میکرد زنجیر را برای به زنجیر کشیدن دل دیوانه اش خلق کرده اند در قدیم مجانین خطرناک را زنجیر میکردند )

 

کوروش روحانی در ‫۲ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۰۹ نوشته:

درود و تحیت الهی بر شما رفقای ادیبم
به قول کلیله و دمنه سلام و درودی که امداد آن به امتداد روزگار متصل باشد
این غزل چنانچه میدانید از شاهکار های ادبیات پارسی است(تمنا میکنم پارسی بنویسیم نه فارسی!!)
ولی در باب بیت:
این همه شعبده خویش...........
معنیش رو متوجه نشدم ممنون خواهم شد اگر دوستان منت بر سر بنده بگذارند و معنی کنند
وبالله توفیق

 

مفقودالاثر در ‫۲ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۳۲ نوشته:

سلام
اینهمه شعبده
ببخشیدا
ولی گمونم امروزیش میشه :
من میخواستم سیاهش کنم , طرف خودش ذغال فروش بود
چون مصراع بعد کار خودشو با گوساله ی سامری مقیاس میکنه
زرنگی اونو با ید بیضا معجزه ی موسی

 

محسن.۲ در ‫۲ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۳۷ نوشته:

کورش روحانی
می گوید:
هرچه عقل درین راه شیوه های مختلف به کار گرفت و شعبده بازی کرد مانند حقه بازی های سامری بود که در برابر عصا و ید بیضای حضرت موسی انجام داد که بی نتیجه بود

 

برگ بی برگی در ‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۵۷ نوشته:

دوستان شرح هایی بسیار مفید در باب این غزل زیبا نگاشته اند ولی درهم ریختگی ابیات از زیبایی معانی پر بار آن میکاهد . دکلمه شادروان شاملو دقیق و کارشناسی تر مینماید که نمیدانم از روی چه نسخه ای میباشد .
گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم
گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد
این بیت پس از اظهارات و جهان بینی پیر مغان آمده است و البته دوستان اشاره فرمودند که جام جهان بین همان جام جم جمشید است که تمامی مملکت را در آن به نظاره می نشسته و در اینجا به کنایه از نظارت هر انسان بر روی مملکت یا همان خویشتن خویش آمده است بدین مفهوم که ما بایستی بطور دایم و داوطلبانه بر من ذهنی خود که بر آمده از هم هویت شدگی های چیز های این جهانی است اشراف داشته باشیم. هم هویت شدن با ثروت ،مقام ، باور ها ، جوانی و زیبایی و موارد بسیار دیگر. و حضرت عشق میفرماید که این جام جهان بین که در حقیقت قدرت تشخیص انسان نیز میباشد را از ابتدای خلقت به انسان داده اند فقط کافیست که انسان بر روی خود کار کند تا کارایی این جام را درک کند.برای دریافت معانی واقعی عرفانی استفاده از برنامه گنج حضور آقای پرویز شهبازی بسیار مفید میباشد. در پناه حق باشید

 

برگ بی برگی در ‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۴۳ نوشته:

آقای کورش روحانی عزیز ، بدلیل تغییراتی که برخی آثار بزرگان در طی قرون گذشته داشته اند برای درک بهتر مفهوم آنها بهتره روایت های مختلف را مطالعه کنیم و در مورد بیت مورد نظر شما احمد شاملو میخواند ؛ آن همه شعبده ها عقل که میکرد آنجا / ساحری پیشه عصا و ید و بیضا میکرد " و اگر بپذیریم هر انسان دارای دو من میباشد که یکی من اصلی یا خدایی و دیگری من جعلی یا من ذهنی هستند پس هر کدام از این من ها دارای عقلی جداگانه هستند عقل من ذهنی هر چه بیشتر بهتر را میخواهد و مقام و منزلت و تایید دیگران رابسیار می پسندد
و قس علیهذا اما عقل کل یا عقل خدایی انسان زنده شدن به بینهایت خداوند و اصل خود را میپسندد و این دو عقل پیوسته در تعارض بسر میبرند و هر کدام فایق آمدند انسان را به همان سمت راهنما خواهند بود. از شعبده های عقل من ذهنی ترفند های فراوان برای رسیدن و هم هویت شدن با چیز های این جهانی ست و البته آن پیر مغان که مظهر انسان های بحضور رسیده همچون مولانا هستند در مقابل آن شعبده های من ذهنی ، ساحر پیشه همه آن شعبده ها را محو و بی اثر می گرداند یا به عبارت دیگر فریب سحرهای عقل من ذهنی را نمی خورد همانطور که موسی با عصا و ید و بیضا سحر ساحران دربار فرعون را محو و باطل کرد .
برنامه گنج حضور آقای پرویز شهبازی درک بیشتری ار مفاهیم عرفانی این بزرگان به ما میدهد
موفق و در پناه حق باشید

 

برگ بی برگی در ‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۵۶ نوشته:

در ادامه اینکه شعبده های عقل من ذهنی صرفا به چیز های مادی این جهانی مربوط نمیشوند و امروزه میبینیم این عقل چه شعبده هایی در باره باور ها و اعتقادات مذهبی و سیاسی من ذهنی که نمیکند چرا که این من به راحتی همه چیز های مادی و معنوی را در مرکز خود قرار داده و با آنها هم هویت میشود و حقیقتا دشوار خواهد بود جدا گشتن و بریدن از آنها .
پوزشم را پذیرفته و بر من ببخشایید

 

در ‫۲ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۴۷ نوشته:

@کورش روحانی
درود بر شما دوست نادیده.
زبان ما فارسی است و نه پارسی.
پارسی (پهلوی: پارسیک) به زبان پهلوی ساسانی و همچنین پارسی کهن/باستان (زبان دوره هخامنشی) اطلاق می شود، دستور زبان و واژه ها، و... در این دو زبان بسیار متفاوت از یکدیگر و همچنین از فارسی (نو، نوین) می باشند.
بسیاری این زبانها را فارسی کهن، فارسی میانه، فارسی نو می خوانند که اشتباه است. شیوه درست خطاب کردن این زبانها:
-پارسی کهن/باستان(زبان دوره هخامنشی)
زبانهای ایرانی میانه:
هر دو را پهلوی ( پهلوی اشکانی، پهلوی ساسانی) می خوانند ولی؛
-پهلوی (زبان پارتها/اشکانیان)
-پارسی میانه (زبان دوره آخر هخامنشی تا مدتی پس از ساسانیان)
(زبان ساسانیان تحت تاثیر پهلوی اشکانی قرار گرفته ولی متفاوت از آن است)
زبان نوین:
-فارسی، یا فارسی نو/نوین.( در حدود 1200 سال گذشته)
نه تنها ایرادی بر "ادبیات پارسی" که شما آوردی نیست، که کاملاً درست هم می باشد؛ چرا که هر آنچه را که به سرزمین پارس تعلق داشته و دارد را می توان پارسی خواند...
بنابر این "ادبیات پارسی" پارسی کهن، میانه، و فارسی نوین را شامل می شود، ولی ادبیات فارسی فقط آنچه را که در فارسی (نو/نوین) است در بر می گیرد و نه دو زبان کهنتر را....

 

مسیحا در ‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۳۰ نوشته:

دوستان عزیز تا کتاب مقدس رو نخونید خصوصا عهد جدید رو معانی خیلی از شعرهای حافظ و مولانا و بعضی شعرهای سعدی رو متوجه نمیشید . برای من که اینطوری بود . تا قبلش فکر میکردم یاری که دار به خاطرش ارزشمند شد منصور حلاجه بعدا متوجه شدم حافظ داره چی میگه . نه تنها حفظ بودن بلکه ایمان داشتند.

 

بنده در ‫۲ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۲۲ نوشته:

با سلام
شرح این غزل توسط دکتر ابراهیمی دینانی در برنامه معرفت
قسمت اول:
https://www.aparat.com/v/Li5C4
قسمت دوم:
https://www.aparat.com/v/Yjlgb
قسمت سوم:
https://www.aparat.com/v/X80o9
قسمت چهارم:
https://www.aparat.com/v/wNCEg
قسمت پنجم:
https://www.aparat.com/v/Bs1wb
قسمت ششم:
https://www.aparat.com/v/WeO4z
قسمت هفتم:
https://www.aparat.com/v/V5A3q

 

میلاد در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۲۳ نوشته:

ببخشید استاد بنان در تصنیفی بیت اخر را چونین خواندند
گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست
گفت حافظ گله‌ای از شب یلدا می‌کرد.
همچنین خدا یا میکرد را خواندند. نه خدا را . کدام مرجع دقیق نیست چون مخصون پایان شعر با تغییر دل شیدا یا شب یلدا کاملا تاثیری بسیار بر شالوده کل شعر دارد

 

مصطفی در ‫۲ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۲۶ نوشته:

به نظر من هرکس بیت اول این غزل را قشنگ بفهمد.راز زندگی را هم خواهد فهمید.
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد
آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد.
سپاس از سایت خوبتون.

 

وحیدایزدی در ‫۲ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۱۲ نوشته:

استاد شجریان در اجرایی خصوصی مصراع اخر رو گله ای از شب یلدا میخونند

 

محمد در ‫۲ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۹:۳۱ نوشته:

درود عزیزان
در مورد ( خدا را ) بنده نظری دیگری دارم و فکر میکنم خدارا درست باشه
بهتره شعر را نسبت به ادبیات رایج ان زمان در نظر بگیرید و با نوشته ها‌ی شاعران و ادبای زمان خودش بسنجیم .
اینجا خدارا میتونه به معنای خدا را مددی استفاده شده باشد.

 

ناصر در ‫۲ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۳۸ نوشته:

سلام، به نظر من هم خدا را صحیح است و آن بیدل دارد دیگران را سوگند می دهد محض رضای خدا کمکم کنید و از این آشفتگی ذهن نجاتم بدهید. حافظ اعلم

 

مهدی م در ‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۶ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۴۸ نوشته:

در خصوص مصرع « او نمی‌دیدش و از دور خدا را می‌کرد»، حل کردن مسأله «خدا را» یا «خدایا» به تدقیق معنی می‌کرد برمی‌گردد. وقتی در بیت قبلی می‌گوید «گنبد مینا می‌کرد» منظورش ساختن گنبد مینا هست.
لذا در این مصرع هم منظور ساختن است. ترکیب «خدا را می‌کرد» که به زبان دوران حافظ، «خدای را می‌کرد» هست ، منظورش از برای خداوند ساختن است. پس اینطوری «خدایا می‌کرد» بی معنی می‌شود.
اگر این معنی رو بپذیریم معنی بیت به ترتیب زیر خواهد شد :
بی‌دلی در همه احوال خدا با او بود
او نمی‌دیدش و از دور خدا را می‌کرد
منظور از بی دل انسان است که به رغم اینکه همیشه خدا با او هست، به دلیل ضعف معرفت، خدا را نمی‌شناسد و نمی بیند، ولی ناخودآگاه تمام کارهای او از برای خداوند هست یا در چارچوب تقدیری است که خدا برای او نوشته است.

 

عبدالله در ‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۰۸ نوشته:

حافظ شیرازی:
فیض روح القدس ار باز مدد فرماید * دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می‌کرد
جواب:
فیض روح القدس هر بار مدد فرماید * دیگران هم نکنند آنچه مسیحا می‌کرد

 

میر ذبیح الله تاتار در ‫۱ سال و ۸ ماه قبل، یک شنبه ۵ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۱:۲۶ نوشته:

سلام
به نظر من
بیت : او نمی دیدش از دور خدا را میکرد
همین خدا را درست است به جای خدا یا
یعنی خدا از ما دور خد را صدا میکرد، اینجا دوری خدا به اعتبار منزلت و بزرگی او و فاصلهٔ عرش از ماست و گرنه خداوند میفرماند:" نحن اقرب الیه من حبل الورید"

 

پوریا در ‫۱ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۰۱ نوشته:

در بعضی از نسخه ها بیت 6 این گونه است:
بی‌دلی، در همه احوال، خدا با او بود
او نمی‌دیدش و از دور «خدایا» می‌کرد

 

تنها خراسانی در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۱۰:۴۰ نوشته:

هرگز مهم نبوده که "خدارا" صحیح است یا "خدایا"! البته برای این حقیر...
مهم این است که حافظ را با حضرت مسیح الفتی دیرینه بوده...
«بی دلی در همه احوال خدا با او بود»
بیاد آور این قسمت از مائده های زمینی "آندره ژ ید"می باشد که؛
در شگفتم ناتاناییل!تو خود خدا را داری واز آن بی خبری!
(ناتانائیل ،یکی از حواریون حضرت عیسی، که چه بر سرش آوردند)

 

تنها خراسانی در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۱۰:۴۲ نوشته:

فیض روح القدس ار باز مدد فرماید
دیگران هم بکنند آن چه مسیحا می‌کرد

 

تنها خراسانی در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۱۰:۴۴ نوشته:

ناتانائیل یا بَرتولُما یا بَرتولُمِو یکی از دوازده حواری مسیح بود که بخاطرِ هواداری از عیسی مسیح، زنده زنده پوست کنده و واژگون به صلیب کشیده شد.

 

تنها خراسانی در ‫۱ سال و ۱ ماه قبل، جمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۱۰:۵۸ نوشته:

«بگذار عظمت در نگاه تو باشد نه در آن چیزی که به آن می‌نگری.»
آندره ژ ید
واقعا چه تفاوتی دارد که "خدایا" صحیح باشد یا "خدارا"!
مهم نگاه ما خواهد !
باری ،هر چه هست "نمود" است وتنها "بود"اوست!
...
ناتانائیل، همچنان که می گذری به همه چیز نگاه کن،
در هیچ جایی درنگ نکن!
به خودت بگو تنها خداست که گذرا نیست!

 

رامین عباسی در ‫۱ سال قبل، جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹، ساعت ۱۰:۳۸ نوشته:

با سلام بنده منظور لسان الغیب رو با جند بیت سایر شعرا تطبیق میدم و صراحت گفتار حافظ در مورد شعور و آگاهی درونی آشکار گردد ،
تو ز چشم خویش پنهانی ، اگر پیدا شوی
در میان تو گنجی نهان آید پدید ***
یا مولانا می فرماید
هر یک از ما خود مسیح عالمیم
هر آدم رو در کف خود مرهمیم ، حافظ در بیت ، فیض روح القدوس ار باز مدد فرماید ، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد
بنابرین هم حافظ و هم مولانا به آگاهی و شعور کیهانی وصل بودند و ازین اتصال بهره ها میبردند ، یا در بیت گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم ، گفت آنروز که این گنبد مینا می کرد ،،،، از روز آفرینش این شعور آگاهی با طرفه العین توسط او به پهنای بیکران و بی پایان در کیهان قرارداده شده و در واقع جهان هستی از شعور آفریده شده و انسان جزیی از کل جهان هستی است

 

شهریار علی اف در ‫۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۳۷ نوشته:

با سلام
بنده ایرانی نیستم ولی شعر های حافظ را خیلی دوست دارم
حواشی عزیزان نیز برای من قابل استفاده بود. متشکرم

 

varan در ‫۹ ماه قبل، شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۵۵ نوشته:

گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند
یعنی کسی که با به دار رفتنش به دار عزت داده
کزو گشت سر دار بلند

 

Ehsan در ‫۹ ماه قبل، یک شنبه ۴ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۰۲:۲۰ نوشته:

در بیت 6 مصرع دوم درستش 《خدایا》هست

 

علیرضا انتظاری در ‫۷ ماه قبل، یک شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۹، ساعت ۱۱:۰۵ نوشته:

این شعر شعر عجیبی هست داستانهای زیادی داخلش هست
به نظر من حافظ مثل یک google بوده دارای اطلاعات قوی
شعرهای حافظ 2 پهلو و 4 پهلو هستند
این شعر در زمان حافظ از گذشته و حال و آینده تشکیل شده
پیر مغان: 2 پهلو :شاه نعمت الله ولی و امام زمان
سلسله زلف بتان: 2 پهلو: سلسله حضرت فاطمه و سلسله داریوش کبیر
آن یار: منصور حلاج و آینده هر انسانی
ساحری پیش:ساحران فرعون به حضرت موسی ایمان آوردند و مانند منصور حلاج شدند
حضرت موسی آیا توانست از اعمال قانون شدن ساحران ایمان آورده جلوگیری کند
و منصور حلاج همین طور
بیضا : 2 پهلو : محل دفن کوروش کبیر مانند گوهری بدون مناره و محافظ
ید بیضا : شکافتن دریا توسط حضرت موسی
آن روز : قسمت من هست و قسمت منصور حلاج و قسمت شهادت امامان
طلب از گمشدگان لب دریا : نوزادی حضرت موسی ، حضرت یونس ،حضرت موسی رسیدن به خضر نبی
امام زمان که گمشده مانند شاگردی امام زمان به حضرت خضر،تا وقتی حضرت خضر است
چرا امام زمان
گمشدن از دریا تا دریای سرزمین ایران از زمان کوروش تا دوران حافظ
قبر کوروش درون چاه بدون مناره مومیایی شده با جواهرات
خدا و خدایا : ندای زجر کشیده به خدا (فرعون)
ندای زجر کشیده به خدای واحد
تایید نظر حل معما می کرد : تاویل کردن ، تاویل حضرت خضر به موسی
روح القدس : آن روح مقدس بیاید مانند حضرت عیسی آیا او را به صلیب خواهند کشید
یا از او پیروی خواهند کرد آیا عصایی دارد که معجزه و ید بیضا کند

 

امید در ‫۷ ماه قبل، چهار شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹، ساعت ۱۷:۳۲ نوشته:

او نمی‌دیدش و از دور خدایا می‌کرد
صحیح تر است

 

خسرو در ‫۷ ماه قبل، شنبه ۶ دی ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۵۷ نوشته:

پیرمغان حضرت مسیح است
گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم
گفت آن روز که این گنبد مینا می‌کرد
.
در امثال سلیمان باب 8 مسیح می فرماید
خداوند مرا مبداء طریق خود داشت، قبل از اعمال خویش از ازل.23من از ازل برقرار بودم، از ابتدا پیش از بودن جهان.24هنگامی که لجه هانبود من مولود شدم، وقتی که چشمه های پر ازآب وجود نداشت.25قبل از آنگاه کوهها برپاشود، پیش از تلها مولود گردیدم.26چون زمین وصحراها را هنوز نساخته بود، و نه اول غبار ربع مسکون را.27وقتی که او آسمان را مستحکم ساخت من آنجا بودم، و هنگامی که دایره را برسطح لجه قرار داد.28وقتی که افلاک را بالااستوار کرد، و چشمه های لجه را استوار گردانید.29چون به دریا حد قرار داد، تا آبها از فرمان اوتجاوز نکنند، و زمانی که بنیاد زمین را نهاد.30آنگاه نزد او معمار بودم، و روزبروز شادی می‌نمودم، و همیشه به حضور او اهتزاز می‌کردم.31و اهتزاز من در آبادی زمین وی، و شادی من بابنی آدم می‌بود.

 

مادر در ‫۶ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۱۵ نوشته:

احسنت به آقای ساقی (نمیدانم ایا سید علی با رضا یک نفر هستن یا خیر) که شخص من استفاده زیادی از مطالب ایشان میبرم. سلامت و پایدار باشید. سپاسگزارم

 

میلاد در ‫۶ ماه قبل، چهار شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۹:۲۳ نوشته:

در دیوان حافظ به سعی سایه این شعر اینگونه آمده است.
سالها دل طلب جام جم از ما می‌کرد
آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد
گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است
طلب از گمشدگان لب دریا می‌کرد
بیدلی در همه احوال خدا با او بود
او نمی‌دیدش و از دور خدایا می‌کرد
مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش
کو به تایید نظر حل معما می‌کرد
دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست
وندر آن آینه صد گونه تماشا می‌کرد
گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند
جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد
آنکه چون غنچه لبش راز حقیقت بنهفت
ورق خاطر ازین نکته محشا می‌کرد
آن همه شعبده‌ها عقل که می‌کرد آنجا
ساحری پیش عصا و ید بیضا می‌کرد
گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم
گفت آن روز که این گنبد مینا می‌کرد
فیض روح‌القدس ار باز مدد فرماید
دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می‌کرد
گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست
گفت حافظ گله‌ای از دل شیدا می‌کرد.
در پناه عشق

 

سمیه در ‫۵ ماه قبل، جمعه ۱ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۲۰:۲۷ نوشته:

عرض سلام.
داریوش اقبالی هم این شعر رو خوندن با نام "جام جم" ، که زیبا هم خودن.

 

پیام در ‫۵ ماه قبل، شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۲۰:۳۷ نوشته:

با سلام به همه دوستان فضیلت جو
این غزل، در مجموعه ی «حافظ شاملو» که در ابتدای آن اثر، این مقدمه نیز آمده، اینگونه مکتوب گردیده است:
این، نه دیوان کامل حافظ است، نه منتخبات وی و تهیه آن، چنانکه مدعای مدعیانست، نه از روی اصح نسخ صورت پذیرفته است، نه از روی قدیمی ترین نسخ موجوده در جهان. ملاک کار نیز بجای این هردو، نخست باهمیِ زیبائی و درستی بوده است و پس از آن اگر نیازی پیش آمده باشد اصالت! و من، به دنبال درست تر و زیباتر، هر مصراع و هر لغت را با مصاریع و لغاتِ نسخدهای متعددِ پر از ادعائی سنجیده ام. پس در حقیقت، صحت و قدمت هر کلمه از این مجموعه بر اساس مقایسه ادعاهای [اغلب پر از اشتباهِ] همه مدعیان صورت گرفته است و بدینگونه، نسخه ای که بدست آمده است، می تواند احلی، اصح و اقدم نسخِ چاپی موجود به شمار آورده شود! جز اینکه: گاه در همه این اصح نسخ ها اغلاط فاحش و خنده آوری یافت می شد که درین مجموعه برطرف شده است.
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد
آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد
گوهری کز صدف کون و مکان بیرون بود
طلب از گمشدگان لب دریا می کرد
بیدلی در همه احوال خدا با او بود
او نمی دیدش و از دور «خدایا!» می کرد
مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش
کاو به تأییدِ نظر حل معما می کرد
دیدمش خرم و خندان، قدح باده به دست
وندر آن آینه صد گونه تماشا می کرد
گفتم: این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟
گفت: آن روز که این گنبد مینا می کرد
آن همه شعبده ها عقل که می کرد آنجا
سامری پیش عصا و ید بیضا می کرد
فیض روح القدس ار باز مدد فرماید
دگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد
گفت: آن یار کز او کشت سر دار بلند
جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد
آنکه چون غنچه دلش راز حقیقت بنهفت
ورقِ خاطر ازین نکته محشی می کرد
گفتمش: سلسلة زلف بتان از پی چیست؟
گفت: حافظ گله ئی از دل شیدا می کرد

 

اییار در ‫۴ ماه قبل، یک شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۲۹ نوشته:

با درود
این جهان چون کوزه دل دریای آب
این جهان چون کوچه دل شهر عجاب
چیست اندر کوزه کاندر بحر نیست؟
چیست اندر کوچه کاندر شهر نیست؟
بدین خردی که آمد حبهٔ دل.
خداوند دو عالم راست منزل.
جهان چون دل شد و دل چون جهانی
از این پاکیزه تر نبود بیانی
تنها تو را میجوئیم و برای یافتن تو از خودت یاری میخواهیم
که این پویش راه عشق است . و جز این بیراهه و گمراهی است و تو را خوش نیاید ای پیر مغان ..
پوزش.

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.