گنجور

 
ابوسعید ابوالخیر

باز‌ آ باز‌ آ هر آنچه هستی باز‌ آ

گر کافر و گبر و بت‌پرستی باز‌ آ

این درگهِ ما درگهِ نومیدی نیست

صدبار اگر توبه شکستی باز‌ آ

 
sunny dark_mode