گنجور

نمایهٔ موسیقی

 

در این صفحه فهرست اشعار استفاده شده در آلبومهای موسیقی را با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده در این پروژه به تفکیک خواننده و به ترتیب نزولی تعداد قطعات مرتبط گرد آورده‌ایم. تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ارتباط ۲۱۲۰ قطعهٔ موسیقی از ۲۱۶ هنرمند با ۱۴۰۹ شعر در پایگاه گنجور ثبت و تأیید شده است.

جهت مشاهدهٔ این اطلاعات به تفکیک شاعران (به همراه اطلاعات مجموعهٔ گلها، سایت اسپاتیفای و اجراهای خصوصی) این صفحه را ببینید.

جهت کمک به تکمیل این مجموعه این مطلب را مطالعه بفرمایید و این فیلم را مشاهده کنید.


۱. محمدرضا شجریان (۲۷۰ قطعه)

 
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۷ در رباعیات خیام » من بی می ناب زیستن نتوانم

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ در طریق عشق » تصنیف (ساقی)

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵ در سر عشق » ضربی ماهور

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲ در رندان مست » ساز و آواز ۱

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲ در رندان مست » ادامه ساز و آواز

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳ در انتظار دل / خلوت گزیده » آواز و سنتور

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱ در مرغ خوش خوان » ساز و آواز (شور)

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱ در معمای هستی » ساز و آواز (سلمک، قرچه، رضوی)

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۲ در مرغ خوش خوان » ساز و آواز (حجاز)

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳ در چشمه نوش » آواز و چهارمضراب

 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳ در چشمه نوش » ساز و آواز (در فرودهای بیات اصفهان)

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳ در چشمه نوش » ساز و آواز

 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷ در انتظار دل / خلوت گزیده » آواز و تار

 14. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷ در انتظار دل / خلوت گزیده » آواز و کمانچه

 15. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۷ در ساز قصه گو و کنسرت بزرگداشت حافظ » ساز و آواز (درآمد شور، حجاز، اوج، فرود)

 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۷ در چهره به چهره » ساز و آواز (درآمد نوا، گردانیه، نغمه)

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در فریاد » تصنیف "یار دلنواز"

 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۳ در بیداد (همایون) » تصنیف "یاد باد"

 19. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۴ در جان عشاق و گنبد مینا » آواز و پیانو

 20. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷ در ساز خاموش » ساز و آواز دشتی

 21. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷ در پیام نسیم » دیلمان

 22. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰ در پیام نسیم » ساز و آواز (درآمد کردبیات)

 23. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱ در جان عشاق و گنبد مینا » آواز و سنتور

 24. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱ در جان عشاق و گنبد مینا » ادامه ساز و آواز (عشاق، قرچه، رضوی، عشاق و فرود)

 25. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۲ در راست پنجگاه » آواز و تار

 26. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۲ در راست پنجگاه » ادامه ساز و آواز

 27. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۲ در راست پنجگاه » کار عمل راست پنجگاه

 28. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۴ در آستان جانان » تصنیف "آستان جانان"

 29. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۰ در سروچمان » ساز و آواز (درآمد ماهور،گشایش، حصار ماهور، خاوران، بسته نگار)

 30. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۰ در سروچمان » ساز و آواز (شکسته ، جامه دران)

 31. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱ در آستان جانان » ساز و آواز (درآمد بیات ترک، گشایش، داد، شکسته، فرود)

 32. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱ در سروچمان » تصنیف "خاطر حزین"

 33. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۸ در آه باران » ساز و آواز ۱

 34. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۹ در بیداد (همایون) » ساز و آواز (بیداد، بیات راجه، عشاق و...)

 35. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۷ در فریاد » ساز و آواز ابوعطا

 36. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۲ در سروچمان » تصنیف "سروچمان"

 37. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳ در عشق داند » ادامه ساز و آواز (حجاز، جامه دران، فراز دوم حجاز)

 38. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳ در عشق داند » ساز و آواز

 39. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳ در عشق داند » ادامه ساز و آواز (کردبیات، اوج، اصفهانک و فرود)

 40. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۴ در فریاد » تصنیف "سمن بویان"

 41. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۶ در ساز قصه گو و کنسرت بزرگداشت حافظ » آواز و سنتور (درآمد سه گاه، زابل)

 42. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۶ در ساز قصه گو و کنسرت بزرگداشت حافظ » آواز و سنتور (مویه)

 43. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۶ در ساز قصه گو و کنسرت بزرگداشت حافظ » ساز و آواز (مخالف، مغلوب، فرود، جامه دران)

 44. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۶ در گلبانگ شجریان (بت چین) » ساز و آواز (سنتور) "آواز بیات اصفهان"

 45. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۱ در جان عشاق و گنبد مینا » تصنیف "جان عشاق"

 46. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۱ در یاد ایام » ساز و آواز شور

 47. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱ در طریق عشق » سنتور و آواز

 48. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱ در طریق عشق » تار و آواز

 49. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۴ در آهنگ وفا » ساز و آواز (دلکش، قرچه،...)

 50. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۱ در طریق عشق » کمانچه و آواز

 51. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۷ در دل مجنون » تصنیف کردی"درد دل"

 52. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۵ در طریق عشق » نی و آواز

 53. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۹ در پیام نسیم » ساز و آواز (درآمد ابوعطا، حجاز، فرود به ابوعطا)

 54. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۵ در مرغ خوش خوان » تصنیف "مرغ خوشخوان"

 55. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۶ در بیداد (همایون) » ساز و آواز (درآمد همایون، جمله دوم همایون، سه گاه و جمله اول همایون و...)

 56. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۶ در بیداد (همایون) » ادامه ساز و آواز (بیداد، بیات راجه، عشاق)

 57. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۰ در بیداد (همایون) » ساز و آواز (قرچه، رضوی، حجاز، جامه دران، کرد بیات و...)

 58. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۴ در سرود مهر » مثنوی بیات ترک ترک "غم پرست"

 59. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۸ در معمای هستی » ساز و آواز

 60. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۴ در دلشدگان » پاسبان حرم دل

 61. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۱ در معمای هستی » تصنیف قدیمی (چشم مست)

 62. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۲ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » تصنیف دولت عشق

 63. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۸ در جان عشاق و گنبد مینا » تصنیف "گنبد مینا"

 64. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۴ در یاد ایام » ادامه ی ساز و آواز

 65. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۴ در چشمه نوش » قطعه ضربی نغمه اصفهان (تصنیف سرخوشان)

 66. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۹ در رندان مست » تصنیف "چشم یاری"

 67. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۹ در معمای هستی » ساز و آواز (مثنوی دشتی)

 68. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۹ در کنسرت تصویری محمدرضا شجریان و گروه شهناز (رندان مست، مرغ خوشخوان) » بخش نخست: رندان مست (دستگاه همایون) - بخش اول

 69. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۳ در بی تو بسر نمی شود » تصنیف (غم با طبیبان)

 70. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۳ در ساز قصه گو و کنسرت بزرگداشت حافظ » تصنیف "شیدای گیتی"

 71. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۳ در بی تو بسر نمی شود » ضربی بیات کرد، تصنیف (دل دیوانه)

 72. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۹ در ساز خاموش » آواز "خسرو شیرین"

 73. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۶ در دستان » تصنیف "صبح است ساقیا"

 74. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۷ در انتظار دل / خلوت گزیده » تصنیف "مزرع سبز فلک"

 75. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۲ در دلشدگان » غلام چشم

 76. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۰ در دل مجنون » تصنیف "یعنی چه"

 77. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۰ در شب وصل » ساز آواز

 78. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۰ در شب وصل » ادامه ساز آواز

 79. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۹ در سروچمان » ساز و آواز (دلکش، جامه دران، عراق)

 80. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۴ در پیام نسیم » تصنیف "پیام نسیم"

 81. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۴ در مرغ خوش خوان » تصنیف "پیام نسیم"

 82. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۴ در بهاریه » ساز و آواز

 83. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۴ در بهاریه » ادامه ی ساز و آواز

 84. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۰ در آستان جانان » ساز و آواز (کردبیات، حزین، عشاق، بسته نگار، فرود)

 85. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۷ در فریاد » ساز و آواز

 86. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۳ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » ساز و آواز (کمانچه)

 87. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۰ در آستان جانان » تصنیف "شیدائی"

 88. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۳ در سرود مهر » تصنیف قدیمی "ای سلسله مو"

 89. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴ در دود عود » تصنیف دود عود

 90. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹ در غوغای عشقبازان » تصنیف افشاری "ساقیا"

 91. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۲ در سر عشق » ادامه ساز و آواز (مثنوی ماهور، شکسته، عراق، راک)

 92. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۷ در دل مجنون » تصنیف "دل مجنون"

 93. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۷ در طریق عشق » تصنیف دل مجنون

 94. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳۳ در رندان مست » تصنیف "رندان مست"

 95. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳۳ در کنسرت تصویری محمدرضا شجریان و گروه شهناز (رندان مست، مرغ خوشخوان) » بخش نخست: رندان مست (دستگاه همایون) - بخش سوم

 96. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۳ در بی تو بسر نمی شود » تصنیف (بی تو بسر نمی شود)

 97. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۳ در بی تو بسر نمی شود » ساز و آواز (بی همگان بسر شود)

 98. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶۷ در دل مجنون » تصنیف "صنما"

 99. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۸۵ در آسمان عشق » تصنیف "آسمان عشق"

 100. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۴۶ در مرغ خوش خوان » ساز و آواز (مثنوی ابوعطا)

 101. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰۳ در در خیال » تصنیف در خیال

 102. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۳۵ در آسمان عشق » تصنیف "می دانم"

 103. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۲۰ در بوی باران » ساز و آواز (مثنوی افشاری)

 104. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در بوی باران » ساز و آواز (در قالب پرسه خوانی)

 105. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در ساز خاموش » تصنیف دشتی "مرا رها کن"

 106. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در بوی باران » ساز و آواز عراق

 107. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۵ در بی تو بسر نمی شود » کار عمل (مطرب دل)

 108. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶۵ در نوا (مرکب خوانی) » تصنیف "جان جهان"

 109. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶۵ در طریق عشق » تصنیف جان جهان

 110. مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱ - سر آغاز در دل مجنون » ساز و آواز (مثنوی افشاری، فرود مثنوی به بیات ترک)

 111. نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۶ - بردن پدر مجنون را به خانه کعبه در راست پنجگاه » ادامه آواز (لیلی مجنون و فرود، نیریز صغیر و کبیر)

 112. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴ در گلبانگ شجریان (بت چین) » ساز و آواز (تار) "دستگاه ماهور"

 113. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۵ در در خیال » قبله عشق

 114. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۵ در در خیال » دنباله ی ساز و آواز

 115. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۶ در چهره به چهره » تصنیف قدیمی "ما را همه شب"

 116. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷ در یاد ایام » تصنیف "سلسله ی مو"

 117. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۰۱ در دل مجنون » ساز و آواز (درآمد بیات ترک، گشایش، ...)

 118. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۳۰ در دستان » آواز و نی

 119. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۳۰ در دستان » ادامه ی آواز با کمانچه

 120. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۸۷ در آهنگ وفا » ساز و آواز (گشایش، ماهور،...)

 121. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۸۷ در آهنگ وفا » ساز و آواز (بیات لر، گوشه دشتی،...)

 122. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۹۹ در رسوای دل » تصنیف قدیمی "غم عشق"

 123. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۳ در رندان مست » تصنیف "باد صبا"

 124. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۸ در پیوند مهر » قطعه ی ضربی (ای ساربان)

 125. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۷۰ در شب وصل » ساز و آواز (قرچه، رضوی،...)

 126. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۷۰ در شب وصل » ساز و آواز (هر لحظه در برم)

 127. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۹۰ در فریاد » هم آوازی در شوشتری

 128. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۲۱ در بیداد (همایون) » تصنیف "هلاک من"

 129. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۳۲ در فریاد » ضربی نغمه

 130. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۳۲ در فریاد » آواز راست پنجگاه

 131. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۳۲ در فریاد » ادامه ی آواز راست پنجگاه

 132. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۴۵ در آهنگ وفا » ساز و آواز (راک، کرشمه راک،...)

 133. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۴۷ در رسوای دل » ساز و آواز (درآمد سه گاه، زابل، مویه، رضوی، فرود به سه گاه)

 134. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۶۴ در غوغای عشقبازان » ساز و آواز قرائی

 135. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۴ در دستان » آواز و سنتور

 136. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۴ در دستان » ادامه ی آواز با تار (حصار، فرود، پهلوی، جامه دران)

 137. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۴ در دستان » ادامه ی آواز و تار (مخالف، فرود، منصوری)

 138. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۷ در غوغای عشقبازان » تصنیف افشاری "باده عشق"

 139. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۴ در نوا (مرکب خوانی) » ادامه ی آواز و نی (بیات ترک، گشایش، فرود به نوا، رهاب)

 140. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۵ در سر عشق » ساز و آواز

 141. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۲۶ در سرود مهر » ساز و آواز بیات ترک "با که گویم راز"

 142. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۲۶ در سرود مهر » چهارمضراب همراه آواز

 143. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۳۷ در نوا (مرکب خوانی) » آواز و نی

 144. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۳۷ در نوا (مرکب خوانی) » ادامه ی آواز و نی (گوشت، فرود، بیات راجع، عشاق، قرچه، رضوی)

 145. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۳۹ در نوا (مرکب خوانی) » ادامه ی آواز و نی (نهفت، عشاق، رهاب، فرود با تحریر بسته نگار، گردانیه)

 146. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۵۰ در پیوند مهر » قطعه ی ضربی (بگذار تا بگرییم)

 147. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۵۱ در سرود مهر » آواز بر روی قطعه ضربی "نجوا"

 148. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۵۵ در پیوند مهر » ادامه ی ساز و آواز

 149. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۹۵ در دستان » ادامه ی آواز با کمانچه

 150. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۰۵ در آرام جان » ساز و آواز (عراق، جامه دران، فرود به افشاری، رهاب و شور)

 151. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۰۵ در آرام جان » ساز و آواز (شکسته قفقاز، درآمد افشاری، جامه دران، عراق)

 152. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۰۵ در در خیال » ساز و آواز

 153. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۰۵ در در خیال » دنباله ی ساز و آواز

 154. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۱۱ در پیوند مهر » ساز آواز

 155. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۱۹ در در خیال » دیده بی خواب

 156. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۳۶ در آرام جان » ساز و آواز (بوسلیک افشاری و عراق)

 157. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۳۸ در رندان مست » ساز و آواز ۲

 158. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۹۳ در غوغای عشقبازان » تصنیف شور "در فراق"

 159. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۰۷ در غوغای عشقبازان » آواز بر قطعه دیدار

 160. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۱۳ در غوغای عشقبازان » آواز دیلمان

 161. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۲۲ در غوغای عشقبازان » قطعه پنج ضربی

 162. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۲۲ در غوغای عشقبازان » ادامه قطعه پنج ضربی

 163. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۲۸ در غوغای عشقبازان » ساز و آواز افشاری

 164. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۲۸ در غوغای عشقبازان » ادامه ساز و آواز

 165. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷ در دود عود » ساز و آواز ۲

 166. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در بی تو بسر نمی شود » ساز و آواز (ره میخانه)

 167. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۶ در دود عود » ساز و آواز ۲

 168. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷ در سرود مهر » آواز بر روی قطعه ضربی "رخس زار"

 169. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۷ در آسمان عشق » ساز و آواز

 170. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۸ در آسمان عشق » ساز و آواز

 171. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۰ در بی تو بسر نمی شود » مثنوی نوا (چون تو جانان منی)

 172. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۲ در شب، سکوت، کویر » ساز و آواز ۱

 173. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۴ در چاووش ۹ (جان جان) » ساز و آواز ۱ در آمد با محمدرضا لطفی

 174. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۹ در دود عود » ساز و آواز ۱

 175. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۳ در آسمان عشق » ادامه ی ساز و آواز (دوبیتی در سه گاه، پهلوی، مغلوب، فرود)

 176. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۱۶ در آه باران » ساز و آواز ۲

 177. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۲ در رسوای دل » ساز و آواز (مخالف، نیشابورک، فرود مخالف به سه گاه)

 178. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷۱ در ساز خاموش » ساز و آواز دشتی

 179. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۶۲ در شب، سکوت، کویر » ساز و آواز ۳

 180. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۹۰ در آسمان عشق » ادامه ی ساز و آواز (مخالف، مغلوب، پس مخالف، فرود)

 181. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۴۳ در شب، سکوت، کویر » ساز و آواز ۱

 182. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۶ در همایون مثنوی » ادامه ی آواز (بختیاری، نی داوود)

 183. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۶ در همایون مثنوی » ادامه ی آواز (دیلمان همایون، عشاق و فرود به همایون)

 184. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۸ در همایون مثنوی » ساز و آواز (درآمد همایون)

 185. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۸ در همایون مثنوی » ادامه ی آواز (چکاوک، حصار، بیات راجع، عشاق، شور، رضوی، جامه دران، فرود به همایون)

 186. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۹ در همایون مثنوی » ادامه ی آواز (چکاوک، حصار، بیات راجع، عشاق، شور، رضوی، جامه دران، فرود به همایون)

 187. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۳ در همایون مثنوی » ادامه ی آواز (قرائی، رهاب، عراق، نهیب، حزین، جامه دران و فرود)

 188. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۵ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » ادامه ی ساز و آواز (سه تار) ۱

 189. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 190. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲ در سر عشق » ادامه ساز و آواز (نیریز صغیر و کبیر، دوبیتی)

 191. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۳ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 192. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۳ در پیام نسیم » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی، گرمانجی، غم انگیز، سارنگی، دیلمان)

 193. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴ در عشق داند » ادامه ساز و آواز (گوشه ی دشتستانی، خسرو شیرین، دشتستانیات)

 194. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴ در رسوای دل » تصنیف قدیمی "دل شیدا"

 195. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹ در عشق داند » ادامه ساز و آواز (گوشه ی دشتستانی، خسرو شیرین، دشتستانیات)

 196. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » ساز و آواز (سه تار)

 197. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۵ در خراسانیات » ساز و آواز دشتستانی

 198. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۶ در خراسانیات » ساز و آواز دشتستانی

 199. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳ در عشق داند » ادامه ساز و آواز (گوشه ی دشتستانی، خسرو شیرین، دشتستانیات)

 200. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 201. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » ادامه ی ساز و آواز (سه تار) ۱

 202. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۹ در مرغ خوش خوان » ساز و آواز (دشتستانی)

 203. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۴۲ در سر عشق » ادامه ساز و آواز (نیریز صغیر و کبیر، دوبیتی)

 204. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۵۹ در چشمه نوش » ساز و آواز

 205. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۷۱ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » ادامه ی ساز و آواز (سه تار) ۱

 206. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۷۲ در سر عشق » ادامه ساز و آواز (نیریز صغیر و کبیر، دوبیتی)

 207. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۳ در سر عشق » ادامه ساز و آواز (نیریز صغیر و کبیر، دوبیتی)

 208. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۳ در معمای هستی » تصنیف قدیمی (پرند شوشتری)

 209. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۸ در عشق داند » ادامه ساز و آواز (گوشه ی دشتستانی، خسرو شیرین، دشتستانیات)

 210. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۰۵ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 211. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۱۳ در پیام نسیم » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی، گرمانجی، غم انگیز، سارنگی، دیلمان)

 212. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۰ در خراسانیات » ساز و آواز دشتستانی

 213. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۱ در ساز خاموش » ساز و آواز دشتستانی

 214. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۱ در مرغ خوش خوان » ساز و آواز (دشتستانی)

 215. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۱ در خراسانیات » ساز و آواز دشتستانی

 216. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۲ در نوا (مرکب خوانی) » ادامه ی آواز و نی (سه گاه، مویه، فرود به نوا)

 217. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۳ در خراسانیات » ساز و آواز دشتستانی

 218. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۵ در بی تو بسر نمی شود » ضربی بیات کرد، تصنیف (دل دیوانه)

 219. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۱ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 220. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۲ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 221. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۷ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 222. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۹ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 223. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۵۱ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 224. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۵۲ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 225. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۵۲ در پیام نسیم » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی، گرمانجی، غم انگیز، سارنگی، دیلمان)

 226. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۶۲ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 227. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۶۳ در پیام نسیم » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی، گرمانجی، غم انگیز، سارنگی، دیلمان)

 228. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹۵ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 229. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹۶ در آستان جانان » ساز و آواز (شهاب، قطار)

 230. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۰۱ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 231. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۱۰ در آستان جانان » ساز و آواز (شهاب، قطار)

 232. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۱۳ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » تصنیف مبتلا

 233. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۱۳ در پیام نسیم » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی، گرمانجی، غم انگیز، سارنگی، دیلمان)

 234. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۲۵ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » ساز و آواز (سه تار)

 235. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۳۴ در سروچمان » ساز و آواز (قرائی، پس حصار، فرود به ماهور)

 236. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۶۷ در شب، سکوت، کویر » ساز و آواز ۱

 237. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۶۸ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 238. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۷۰ در عشق داند » ادامه ساز و آواز (گوشه ی دشتستانی، خسرو شیرین، دشتستانیات)

 239. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۷۰ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » ساز و آواز (سه تار)

 240. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۷۱ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » تصنیف مبتلا

 241. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۸۸ در بی تو بسر نمی شود » ضربی بیات کرد، تصنیف (دل دیوانه)

 242. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۱۵ در شب، سکوت، کویر » ساز و آواز ۱

 243. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۱۸ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » تصنیف مبتلا

 244. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳۲ در جان عشاق و گنبد مینا » ادامه ساز و آواز (سوز و گداز)

 245. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳۹ در بی تو بسر نمی شود » ضربی بیات کرد، تصنیف (دل دیوانه)

 246. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۴۵ در ساز خاموش » ساز و آواز دشتستانی

 247. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۴۵ در مرغ خوش خوان » ساز و آواز (دشتستانی)

 248. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۵۶ در شب، سکوت، کویر » ساز و آواز ۱

 249. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۶۳ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 250. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۳ در بوی باران » تصنیف نی زن

 251. سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۰۳ در انتظار دل / خلوت گزیده » تصنیف "ملکا"

 252. عطار » اسرارنامه » بخش پنجم » المقاله الخامسه در راست پنجگاه » ادامه آواز (لیلی مجنون و فرود، نیریز صغیر و کبیر)

 253. فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳ در همایون مثنوی » ادامه ی آواز (مثنوی همایون و بیداد و عشاق، شوشتری)

 254. رهی معیری » غزلها - جلد سوم » نغمهٔ حسرت در یاد ایام » تصنیف "یاد ایام"

 255. اقبال لاهوری » جاویدنامه » نوای طاهره در چهره به چهره » تصنیف قدیمی نوا "چهره به چهره"

 256. اقبال لاهوری » جاویدنامه » نوای طاهره در فریاد » تصنیف قدیمی "چهره به چهره"

 257. قاآنی » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۳ - در ستایش محمّد شاه در آرام جان » تصنیف قدیمی "تند تند"

 258. ملک‌الشعرای بهار » اشعار محلی » شمارهٔ ۲ - غزل در خراسانیات » یقین دِرُم

 259. ملک‌الشعرای بهار » اشعار محلی » شمارهٔ ۳ - غزل در خراسانیات » گفتی که مَمیر و چهارمضراب (ترک ۲ و ۳)

 260. ملک‌الشعرای بهار » اشعار محلی » شمارهٔ ۵ - غزل در خراسانیات » زلفای قِجِری

 261. ملک‌الشعرای بهار » تصنیفها » باد صبا (در دستگاه شوشتری) در رندان مست » تصنیف "باد صبا"

 262. ملک‌الشعرای بهار » تصنیفها » غزل ضربی (در ماهور) در آهنگ وفا » تصنیف ز من نگارم

 263. ملک‌الشعرای بهار » تصنیفها » غزل ضربی (در ماهور) در گلبانگ شجریان (بت چین) » تصنیف زمن نگارم "دستگاه ماهور"

 264. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۲ - آمان در انتظار دل / خلوت گزیده » تصنیف "ای امان"

 265. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۸ در آرام جان » تصنیف "نه قدرت"

 266. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۰ - از خون جوانان وطن لاله دمیده در راز دل » تصنیف "از خون جوانان"

 267. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۳ - گریه را به مستی ... در راز دل » تصنیف "گریه را به مستی"

 268. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۴ - از کفم رها در انتظار دل / خلوت گزیده » تصنیف "از کفم رها"

 269. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۳۵ در عشق داند » تصنیف "بهار دلکش"

 270. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۳۶ در رندان مست » تصنیف "باد صبا"


۲. شهرام ناظری (۱۴۴ قطعه)

 
 1. فردوسی » شاهنامه » جمشید » بخش ۳ در درفش کاویانی » پادشاهی ضحاک

 2. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۱ در درفش کاویانی » آوا خوانی (بر اساس آواهای باستانی هوره و مور)

 3. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۱ در درفش کاویانی » پادشاهی ضحاک

 4. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۲ در درفش کاویانی » پادشاهی ضحاک

 5. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۳ در درفش کاویانی » ضحاک در جستجوی فریدون (بر اساس مقام مجنونی و شاهنامه خوانی)

 6. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۴ در درفش کاویانی » تولد فریدون

 7. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۴ در درفش کاویانی » ضحاک در جستجوی فریدون (بر اساس مقام مجنونی و شاهنامه خوانی)

 8. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۶ در درفش کاویانی » ضحاک در جستجوی فریدون (بر اساس مقام مجنونی و شاهنامه خوانی)

 9. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۷ در درفش کاویانی » کاوه آهنگر (گروه نوازی)

 10. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۷ در درفش کاویانی » قیام کاوه آهنگر

 11. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۷ در درفش کاویانی » کاوه آهنگر (آوازی)

 12. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۷ در درفش کاویانی » خروشیدن کاوه دادخواه

 13. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۹ در درفش کاویانی » بر افراشتن درفش کاویانی (ضرب زورخانه و باستانی)

 14. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۱۰ در درفش کاویانی » بر افراشتن درفش کاویانی (ضرب زورخانه و باستانی)

 15. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۱۲ در درفش کاویانی » به بند کشیده شدن ضحاک در کوه دماوند توسط فریدون (نبرد نور و ظلمت)

 16. فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۶ در درفش کاویانی » تولد فریدون

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵ در ساز نو آواز نو » تصنیف کشتی شکستگان

 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵ در کیش مهر » دل می رود ز دستم.همایون

 19. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۰ در آتشی در نیستان » ارغوان(تصنیف)

 20. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۰ در نجوا » ارکستر و آواز (شور)

 21. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷ در بهاران آبیدر » فغان بربط ۱

 22. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱ در لیلی و مجنون » درآمد شور، تار آواز

 23. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱ در لیلی و مجنون » آواز شهناز قرچه رضوی همراه با تار

 24. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱ در لیلی و مجنون » آواز رضوی و فرود

 25. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸ در صدای سخن عشق » دلبر

 26. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۱ در آتشی در نیستان » آن کیست...(بداهه نوازی بر مبنای ملودی مازندرانی و بداهه خوانی)

 27. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۹ در غم زیبا » تصنیف راز نهان

 28. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۱ در چشم براه » آواز با سه تار و چهار مضراب

 29. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۷ در چشم براه » چهار مضراب نی و آواز

 30. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۰ در شورانگیز » ساز و آواز

 31. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۷ در ساز نو آواز نو » تصنیف کشتی شکستگان

 32. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۴ در لیلی و مجنون » تصنیف پیغام سروش

 33. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۷ در کنسرت موسیقی اساتید ایران » تار و آواز و چهارمضراب

 34. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۱ در بی قرار » اجرای آواز شوشتری و لیلی و مجنون و مثنوی آواز

 35. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۷ در سخن تازه » آواز سه گاه

 36. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۷ در سخن تازه » ادامه ی آواز سه گاه

 37. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷ در آتشی در نیستان » یار مرا...(قطعه ی ضربی حجاز)

 38. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۲ در نجوا » ارکستر و آواز و سه تار (ماهور)

 39. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۲ در بی قرار » پیش درآمد و تصنیف بی قرار (برداشتی از ملودی محلی کردی)

 40. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ در بنمای رخ » ارکستر و آواز ۲

 41. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۶ در لولیان » تصنیف لولیان

 42. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳۲ در غم زیبا » تصنیف سرمست

 43. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳۹ در ساز نو آواز نو » تصنیف مستی سلامت می کند

 44. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴۰ در ساز نو آواز نو » تصنیف مستی سلامت می کند

 45. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴۶ در سخن تازه » تصنیف سخن تازه

 46. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۳ در کیش مهر » تصنیف.بی تو به سر نمی شود.افشاری

 47. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷۴ در لاله بهار » تصنیف مرا عاشق ۱

 48. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷۴ در لاله بهار » تصنیف مرا عاشق ۲

 49. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۸۳ در مطرب مهتاب رو » گندم

 50. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۲ در سفر به دیگر سو » در عاشقی پیچیده ام

 51. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۰ در ناگفته » نزول (فصل ۴: بازگشت ابدی)

 52. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۰ در ناگفته » رهایی (فصل ۴: بازگشت ابدی)

 53. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۳ در شورانگیز » مثنوی

 54. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۷ در مولویه » مقدمه (اسطوره)

 55. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۳۸ در حیرانی » آواز رها

 56. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۴۶ در لولیان » تصنیف سر مست

 57. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۷۳ در شورانگیز » تصنیفِ صبوح

 58. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۷۵ در شورانگیز » تصنیفِ صبوح

 59. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۱۷ در مولویه » تصنیف من چه دانم

 60. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۲۶ در مولویه » آواز از آن باده ندانم چون فنایم

 61. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۲۶ در مولویه » آواز نهفت (چو خورشیدی برآیم)

 62. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۳۵ در مطرب مهتاب رو » تکنوازی تنبور - آواز با همراهی تنبور

 63. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۸۳ در ساز نو آواز نو » آواز به همراهی کمانچه، تار و بربت

 64. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۵۰ در سفر به دیگر سو » قطعه ی ضربی، گروه نوازی با آواز

 65. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۵۹ در سفر به دیگر سو » ساز و آواز

 66. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷۱ در حیرانی » آهنگ شد ز غمت خانه سودا دلم

 67. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۰۵ در نجوا » بی من مرو ۱ (ماهور)

 68. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۱ در سفر به دیگر سو » آب حیات عشق

 69. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۱۲ در شورانگیز » تصنیفِ بیا ساقی

 70. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۱۴ در شورانگیز » تصنیفِ بیا ساقی

 71. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۹۶ در بنمای رخ » آواز همراه با سنتور و نی

 72. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در صدای سخن عشق » رو سر بنه به بالین

 73. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۲ در کنسرت موسیقی اساتید ایران » با من صنما

 74. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۳ در کنسرت موسیقی اساتید ایران » با من صنما

 75. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۵ در کنسرت موسیقی اساتید ایران » با من صنما

 76. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۵ در بنمای رخ » تصنیف با من صنما

 77. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۱ در صدای سخن عشق » دیوانه شو

 78. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۲ در شورانگیز » قطعه ی شوریده

 79. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۴۵ در مطرب مهتاب رو » مطرب مهتاب رو

 80. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۰۹ در صدای سخن عشق » دیوانه شو

 81. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۸۶ در نجوا » خیال خوش (شور)

 82. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۰۷ در در گلستانه » شهیدان خدایی

 83. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۹۸ در سخن تازه » تصنیف قرار غم

 84. مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱ - سر آغاز در بشنو از نی » مقدمه (ارکستر و آواز)

 85. مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۶ - بردن پادشاه آن طبیب را بر بیمار تا حال او را ببیند در بشنو از نی » ساز و آواز دشتی همراه با نی و سنتور

 86. مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۸۴ - قصهٔ بازرگان کی طوطی محبوس او او را پیغام داد به طوطیان هندوستان هنگام رفتن به تجارت در لیلی و مجنون » آواز مثنوی با کمانچه (به یاد شادروان استاد اصغر بهاری)

 87. مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۸۴ - قصهٔ بازرگان کی طوطی محبوس او او را پیغام داد به طوطیان هندوستان هنگام رفتن به تجارت در لیلی و مجنون » ادامه آواز مثنوی با کمانچه

 88. مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۹۱ - تفسیر قول حکیم بهرچ از راه و امانی چه کفر آن حرف و چه ایمان بهرچ از دوست دورافتی چه زشت آن نقش و چه زیبا در معنی قوله علیه‌السلام ان سعدا لغیور و انا اغیر من سعد و الله اغیر منی و من غیر ته حرم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن در بشنو از نی » قطعه باده از ما مست شد (ارکستر و آواز)

 89. مولوی » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۱ - سر آغاز در مطرب مهتاب رو » آواز با همراهی تنبور

 90. مولوی » مثنوی معنوی » دفتر چهارم » بخش ۳۱ - حکایت آن مرد تشنه کی از سر جوز بن جوز می‌ریخت در جوی آب کی در گو بود و به آب نمی‌رسید تا به افتادن جوز بانگ آب# بشنود و او را چو سماع خوش بانگ آب اندر طرب می‌آورد در سخن تازه » آواز اصفهان

 91. مولوی » مثنوی معنوی » دفتر چهارم » بخش ۳۵ - بقیهٔ قصهٔ اهل سبا و نصیحت و ارشاد سلیمان علیه‌السلام آل بلقیس را هر یکی را اندر خور خود و مشکلات دین و دل او و صید کردن هر جنس مرغ ضمیری به صفیر آن جنس مرغ و طعمهٔ او در سخن تازه » آواز اصفهان

 92. مولوی » مثنوی معنوی » دفتر پنجم » بخش ۱۸ - تفسیر یا حسرة علی العباد در سخن تازه » آواز اصفهان

 93. مولوی » مثنوی معنوی » دفتر پنجم » بخش ۶۹ - بیان آنک مخلوقی کر ترا ازو ظلمی رسد به حقیقت او هم‌چون آلتیست عارف آن بود کی بحق رجوع کند نه به آلت و اگر به آلت رجوع کند به ظاهر نه از جهل کند بلک برای مصلحتی چنانک ابایزید قدس الله سره گفت کی چندین سالست کی من با مخلوق سخن نگفته‌ام و از مخلوق سخن نشنیده‌ام ولیکن خلق چنین پندارند کی با ایشان سخن می‌گویم و ازیشان می‌شنوم زیرا ایشان مخاطب اکبر را نمی‌بینند کی ایشان چون صدااند او را نسبت به حال من التفات مستمع عاقل به صدا نباشد چنانک مثل است معروف قال الجدار للوتد لم تشقنی قال الوتد انظر الی من یدقنی در بشنو از نی » قطعه گرمرا (ارکستر و آواز)

 94. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۷ در غم زیبا » تصنیف ماهرو

 95. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۸ در کیش مهر » تصنیف.کاروان.نوا

 96. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۶ در بی قرار » درآمد شور (فراق دوستانش باد) و آواز بار فراق دوستان (چوپانی)

 97. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۵۰ در بی قرار » تصنیف (وداع یاران)

 98. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۵۲ در بی قرار » درآمد شور (فراق دوستانش باد) و آواز بار فراق دوستان (چوپانی)

 99. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۰۷ در بنمای رخ » تصنیف من چرا دل به تو دادم

 100. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۱۵ در بنمای رخ » ارکستر و آواز ۱

 101. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۱۳ در کیش مهر » به جهان خرم از آنم.بیات ترک

 102. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱ در لولیان » سه تار و آواز

 103. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۸ در عاشق کیست » خرقه خون آلود

 104. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۳ در عاشق کیست » عشق تو

 105. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۷ در عاشق کیست » امید وصال

 106. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۹ در عاشق کیست » آفتاب

 107. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۱ در عاشق کیست » عاشق کیست

 108. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۹ در عاشق کیست » امید وصال

 109. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۶ در عاشق کیست » در سلسله

 110. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۱۵ در عاشق کیست » ای عشق

 111. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۲۶ در عاشق کیست » گفتگو

 112. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۵۹ در عاشق کیست » در دل

 113. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۷۳ در عاشق کیست » امید وصال

 114. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۲۶ در عاشق کیست » خاک

 115. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۸۰ در عاشق کیست » باده شوق

 116. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۴۷ در عاشق کیست » عاشق

 117. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۷۸ در عاشق کیست » امید وصال

 118. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۹۶ در عاشق کیست » امید وصال

 119. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۹۷ در عاشق کیست » در دل

 120. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۵۰ در آتشی در نیستان » سپیده(آواز در گوشه ی حجاز)

 121. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۵۳ در کیش مهر » آواز.نوا

 122. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۵۳ در کنسرتی دیگر » دو بیتی خوانی (ماهور)

 123. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۳ در کنسرتی دیگر » دو بیتی خوانی (ماهور)

 124. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۸ در کیش مهر » آواز.نوا

 125. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۱۳ در کیش مهر » آواز.نوا

 126. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۱ در کنسرتی دیگر » دو بیتی خوانی (ماهور)

 127. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۶ در کنسرتی دیگر » دو بیتی خوانی (ماهور)

 128. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۷ در کنسرتی دیگر » دو بیتی خوانی (ماهور)

 129. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۶۸ در کیش مهر » آواز.نوا

 130. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۱۳ در کنسرتی دیگر » دو بیتی خوانی (ماهور)

 131. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۱۸ در کیش مهر » آواز.نوا

 132. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳۰ در کنسرتی دیگر » دو بیتی خوانی (ماهور)

 133. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۴۵ در کنسرتی دیگر » دو بیتی خوانی (ماهور)

 134. شیخ بهایی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲ در کیش مهر » لقای دلدار.نوا

 135. شیخ بهایی » دیوان اشعار » مخمس در کنسرت موسیقی اساتید ایران » تمنای وصال

 136. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در صدای سخن عشق » مردان خدا

 137. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۶ - داغ لاله در لاله بهار » ساز و آواز دشتی

 138. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۴۳ در عاشق کیست » آفتاب

 139. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۰۷ در لولیان » قطعه چابک سوار

 140. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۱۴ در آتشی در نیستان » سپیده(آواز در گوشه ی حجاز)

 141. ملک‌الشعرای بهار » غزلیات » شمارهٔ ۸۸ در لاله بهار » تصنیف لاله بهار

 142. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۲ - آمان در لیلی و مجنون » تصنیف ای امان

 143. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۷ - دل هوس سبزه و صحرا ندارد در کنسرت موسیقی اساتید ایران » دل هوس سبزه و صحرا ندارد

 144. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۲۵ - گریه کن در امیر کبیر ۱ » تصنیف گریه کن


۳. علیرضا افتخاری (۱۳۲ قطعه)

 
 1. حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۲ در راز گل » تصنیف با ما منشین

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵ در مهمان تو » قطعه فریاد

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵ در کنسرت لندن (ای میهن) » ساز و آواز ۱

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۵ در پادشاه فصل ها » پیوند عمر

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در قصه شمع » یار دلنواز

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۱ در مهمان تو » تصنیف مشتاقان

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳ در مهمان تو » تصنیف در نظر بازی

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۴ در راز و نیاز » درآمد

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۴ در راز و نیاز » عشاق

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در مقام صبر » تصنیف مقام صبر

 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۲ در راز گل » تصنیف حال خونین دلان

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۴ در کنسرت لندن (ای میهن) » سرخوشان

 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴ در مقام صبر » تصنیف بیا تا گل بر افشانیم

 14. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴ در راز و نیاز » تصنیف بیا تا گل بر افشانیم

 15. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴ در کنسرت لندن (ای میهن) » گل برافشانیم

 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۹ در کاروان » آواز افشاری

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۴ در خداحافظ » تصنیف می سوزم از فراقت

 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۲ در راز گل » تصنیف کمان ابرو

 19. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۲ در شب عاشقان » معشوقه به سامان شد

 20. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۲ در مهمان تو » ساز و آواز

 21. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۱ در شب عاشقان » پنهان مشو

 22. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۳ در آوای عشق » آواز عشق

 23. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶۷ در آوای عشق » ساز و سخن (راست پنجگاه)

 24. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲۳ در آوای عشق » ساز و سخن (اصفهان)

 25. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۷۷ در مهمان تو » ساز و آواز دوبیتی

 26. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷۰ در شب عاشقان » همه را بیازمودم

 27. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۰۶ در شب عاشقان » یا رب ...

 28. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۳۵ در شب عاشقان » گل خندان

 29. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۵۰ در تازه به تازه » تصنیف یک خانه پر زمستان

 30. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۵۰ در مقام صبر » تصنیف پروانه

 31. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۰ در راز و نیاز » سماع آسمان

 32. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۲ در مستانه » در عاشقی پیچیده ام

 33. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۳ در مستانه » مرده بُدم زنده شدم

 34. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۲۱ در شب عاشقان » چون غلام آفتابم

 35. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۵۴ در شب عاشقان » ای عاشقان

 36. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۶۳ در مستانه » مونس شبهای من

 37. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۲۰ در تازه به تازه » تصنیف ای خدا

 38. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۹ در شب کوچه ها » شمع و شکر

 39. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۷۸ در عطر مهر » این کیست

 40. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۰۹ در تازه به تازه » تصنیف من مست و تو دیوانه

 41. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۱۰ در عطر مهر » ای ماه ترا چاکر

 42. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۳۶ در شب عاشقان » نو بهار خندان

 43. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶۶ در عاشقا سلام عاشقا درود » دل سرمست

 44. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۷۸ در عاشقا سلام عاشقا درود » دل سرمست

 45. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۴ در مستانه » بوی گل و ریحانها

 46. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۹۴ در شب عاشقان » شب عاشقان

 47. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۹۴ در عاشقا سلام عاشقا درود » شب عاشقان بیدل

 48. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۳ در آتش دل » تصنیف ۳

 49. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۵ در مستانه » خورشید مجلس

 50. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۸ در کاروان » تصنیف کاروان

 51. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۸ در قصه شمع » دستان

 52. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۸ در خروش بحر » کاروان (شور)

 53. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۸۹ در شب عاشقان » آن نه عشق است

 54. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۲ در عطر مهر » جام محبت

 55. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۲ در کاروان » آواز اصفهان

 56. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۳ در آتش دل » تصنیف ۱

 57. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۵ در نسیما » آواز به همراهی سه تار

 58. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۲۰ در همسایه » صنم

 59. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۲۴ در آتش دل » تصنیف ۳

 60. حافظ » مثنوی (الا ای آهوی وحشی) در راز و نیاز » تصنیف آهوی وحشی

 61. سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » تکه ۲۳ در تازه به تازه » تصنیف از من چرا رنجیده ای (سر اساس ملودی کردی)

 62. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۸ در مستانه » ای دل اگر عاشقی

 63. وحشی » گزیده اشعار » ترکیبات » شرح پریشانی در خداحافظ » تصنیف شرح پریشانی

 64. انوری » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۶ در تازه به تازه » تصنیف سرو روان من کو (سر اساس ملودی کردی)

 65. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۴۸ در سرو سیمین » رِنگ خراسانی

 66. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۸ در پاییز » تصنیف باده شبانه

 67. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۰ در مهمان تو » تصنیف سرگشته (با شعر شدم از عشق تو شیدا)

 68. هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۹ در امان از جدایی » تصنیف جدایی (شوشتری)

 69. هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۱ در امان از جدایی » تصنیف شب هجران (دشتی)

 70. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۱۵ در مقام صبر » سؤال و جواب گروه و آواز

 71. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۴۹ در باباطاهر » یا مولا

 72. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۰۳ در راز گل » تصنیف با ما منشین

 73. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۱۶ در باباطاهر » یا مولا

 74. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۶۸ در باباطاهر » یا مولا

 75. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۸۷ در مقام صبر » سه تار و آواز

 76. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۹۹ در مقام صبر » تار و آواز

 77. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲ در راز گل » آواز همراه با کمانچه

 78. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۳ در مهرورزان » ادامه آواز - تصنیف دیده و دل - قطعه راز و نیاز

 79. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴ در راز و نیاز » بختیاری

 80. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹ در صدایم کن » آواز دو بیتی ۳

 81. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹ در مهرورزان » ادامه آواز - تصنیف دیده و دل - قطعه راز و نیاز

 82. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۳ در مهرورزان » ادامه آواز - تصنیف دیده و دل - قطعه راز و نیاز

 83. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۱ در باباطاهر » آواز غریبی

 84. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۵ در مهرورزان » ادامه آواز - تصنیف دیده و دل - قطعه راز و نیاز

 85. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۴۶ در راز گل » آواز همراه با کمانچه

 86. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۵۹ در راز و نیاز » شوشتری

 87. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۶۸ در باباطاهر » آواز مرغان وحشی

 88. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۴ در باباطاهر » آواز مرغان وحشی

 89. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۰ در امان از جدایی » تصنیف شاخ شمشاد (بر اساس ملودی کردی)

 90. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۳ در کنسرت لندن (ای میهن) » ساز و آواز ۲

 91. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۵ در راز گل » آواز همراه با کمانچه

 92. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۷ در راز گل » آواز همراه با کمانچه

 93. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۱ در باباطاهر » نازنین

 94. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۱ در راز گل » آواز همراه با کمانچه

 95. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۴ در باباطاهر » آواز مرغان وحشی

 96. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۵۲ در راز گل » آواز همراه با کمانچه

 97. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۵۶ در صدایم کن » آواز دو بیتی ۲

 98. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۶۷ در راز گل » آواز همراه با کمانچه

 99. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹۰ در راز گل » آواز همراه با کمانچه

 100. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۰۷ در امان از جدایی » تصنیف شاخ شمشاد (بر اساس ملودی کردی)

 101. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۱۰ در باباطاهر » نازنین

 102. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۱۳ در مهرورزان » ادامه آواز - تصنیف دیده و دل - قطعه راز و نیاز

 103. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۲۱ در باباطاهر » آواز مرغان وحشی

 104. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۲۴ در باباطاهر » آواز مرغان وحشی

 105. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۲۸ در سرو سیمین » آواز همایون به همراهی عود

 106. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۳۵ در امان از جدایی » تصنیف شاخ شمشاد (بر اساس ملودی کردی)

 107. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۴۰ در باباطاهر » زلفاش بی نظیره

 108. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۴۳ در صدایم کن » آواز دو بیتی ۱

 109. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۶۵ در امان از جدایی » تصنیف شاخ شمشاد (بر اساس ملودی کردی)

 110. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۶۹ در مهرورزان » ادامه آواز - تصنیف دیده و دل - قطعه راز و نیاز

 111. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۸۵ در راز گل » آواز همراه با کمانچه

 112. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۸۸ در سرو سیمین » آواز همایون به همراهی عود

 113. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۰۲ در مهرورزان » ادامه آواز - تصنیف دیده و دل - قطعه راز و نیاز

 114. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۱۳ در آوای عشق » مناجات

 115. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۲۶ در راز و نیاز » بختیاری

 116. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۲۷ در آوای عشق » مناجات

 117. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۴۵ در باباطاهر » آواز مرغان وحشی

 118. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۶۳ در امان از جدایی » تصنیف شاخ شمشاد (بر اساس ملودی کردی)

 119. محتشم کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات از رسالهٔ جلالیه » شمارهٔ ۱۵ در خروش بحر » وداع (چهارگاه،بیداد)

 120. محتشم کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۴ در خروش بحر » سرو خدا (شور،دشتی)

 121. محتشم کاشانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۳ - فی مرثیه امام حسین علیه‌السلام در خروش بحر » خروش بحر (چهارگاه)

 122. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷ - دیوان و دیوانه در همسایه » بی سامان

 123. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۴۷ در راز گل » تصنیف با ما منشین

 124. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۹۰ در تازه به تازه » تصنیف من مست و تو دیوانه

 125. رهی معیری » غزلها - جلد اول » شاهد افلاکی در هوای تو » شاهد افلاکی

 126. رهی معیری » غزلها - جلد اول » سوزد مرا سازد مرا در سرو سیمین » تصنیف سوز و ساز

 127. رهی معیری » غزلها - جلد اول » خیال‌انگیز در جام مصفا » خیال انگیز

 128. رهی معیری » غزلها - جلد سوم » کوی رضا در سرو سیمین » تصنیف سرو سیمین

 129. باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۹ در باباطاهر » یا مولا

 130. صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۶۱ در راز گل » آواز همراه با نی

 131. صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶۲۰ در مستانه » آواز ایرانی قدیمی

 132. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱ - دیدم صنمی در مقام صبر » تصنیف صنم


۴. حسام الدین سراج (۱۲۲ قطعه)

 
 1. حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱ در چشم بی خواب » چشم بی خواب

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ در عشق و مستی » تیغ دلدار

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲ در راه بی نهایت » ساز و آواز - دستگاه چهارگاه (درآمد تا حصار)

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲ در راه بی نهایت » ادامه ساز و آواز (فرود به همایون)

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱ در شهر آشنائی » نور باده

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵ در کنسرت راست پنجگاه » ساز و آواز ۲

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۹ در عشق و مستی » زلف دوتا

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۲ در مسیحا » خرامان

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در راه بی نهایت » ساز و آواز - دستگاه همایون (درآمد تا بیداد)

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در راه بی نهایت » راه بی نهایت - ادامه ساز و آواز

 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۵ در رویای وصل » چشم جادو

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۶ در شهر آشنائی » دلستان

 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۷ در آئینه و آه » آئینه و آه/شور

 14. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۹ در قصه گیسو » ساقی گلرخ

 15. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۵ در عشق و مستی » تیغ دلدار

 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۰ در بوی بهشت » حافظ خلوت نشین

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۳ در خوشا سرو » ساز و آواز نوا ۲

 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۴ در نگاه آسمانی » باد صبا

 19. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۱ در ماه نو » تصنیف یار عیار

 20. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۷ در رویای وصل » سماع مستان

 21. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۰ در چشم بی خواب » ساز و آواز اصفهان و چهارمضراب

 22. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۰ در قصه گیسو » قصه گیسو

 23. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۳ در شرح فراق » تقدیر میخانه

 24. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۵ در بی نشان » ساز و آواز مثنوی بزرگ

 25. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۰ در شرح فراق » تقدیر میخانه

 26. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶ در راه بی نهایت » تصنیف بر باد

 27. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۷ در شرح فراق » ساز و آواز

 28. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۰ در نگاه آسمانی » رخ مهتاب (ساز و آواز ماهور)

 29. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۷ در بوی بهشت » میخانه

 30. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۶ در کنسرت راست پنجگاه » ساز و آواز راست پنجگاه

 31. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۶ در کنسرت راست پنجگاه » ساز و آواز ۱

 32. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۸ در بی نشان » پایه ملودیک و آواز

 33. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۴ در راه بی نهایت » تصنیف فرهاد کش

 34. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۹ در راه بی نهایت » تصنیف صبا

 35. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۳ در شرح فراق » شرح فراق

 36. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۰ در کنسرت راست پنجگاه » تصنیف ساقی

 37. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۳ در مسیحا » درد پنهان

 38. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۲ در شهر آشنائی » راز نهفته

 39. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۸ در کنسرت راست پنجگاه » تصنیف آئینه رو

 40. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۹ در طریقت عشق » تصنیف وصال

 41. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۵ در عشق و مستی » عشق و مستی

 42. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴ در رویای وصل » سودای دل

 43. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴ در نگاه آسمانی » ای عاشقان

 44. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳ در خوشا سرو » نوشانوش

 45. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۸ در چشم بی خواب » سفر

 46. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۲ در قصه گیسو » عقل و عشق

 47. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳۳ در بوی بهشت » شور مستی

 48. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۱ در خوشا سرو » بوی گل

 49. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۷۷ در قصه گیسو » سرو خوش بالا

 50. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۹ در خوشا سرو » خندان درآ

 51. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۷ در گریه بی بهانه » من و ما

 52. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱۰ در قصه گیسو » داغ جنون

 53. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱۳ در نازنین یار » رخ و زلف

 54. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۶ در بوی بهشت » سرو خرامان

 55. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹۲ در تک آهنگ های پویا سرایی » شمس الضحی

 56. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹۳ در تک آهنگ های پویا سرایی » شمس الضحی

 57. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۰۵ در بوی بهشت » سرو خرامان

 58. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۶۳ در دل آرا » غمگسار

 59. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۱۵ در خوشا سرو » باغ تماشا

 60. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۲ در دل آرا » خیال تو

 61. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۹۵ در خوشا سرو » بی من مرو

 62. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۸۰ در جام الست » ای عاشقان

 63. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۶۴ در قصه گیسو » ماه

 64. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۵۳ در جام الست » قیامت

 65. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۶۴ در عشق و مستی » عشق و مستی

 66. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۱۶ در جام الست » شمس حق

 67. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۳۷ در رویای وصل » سلطان عشق

 68. مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱ - سر آغاز در شهر آشنائی » آتش عشق

 69. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷ در عشق و مستی » سلسله مو

 70. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۹۴ در نگاه آسمانی » شب عاشقان بیدل

 71. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۳ در بوی بهشت » بوی بهشت

 72. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۴۸ در بوی بهشت » جامه دران

 73. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۸۳ در ماه نو » سرمست

 74. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۳۶ در کنسرت راست پنجگاه » ساز و آواز لیلی و مجنون و...

 75. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۳۷ در دل آرا » پیشواز جانان

 76. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۴۴ در نازنین یار » شراب گلرنگ

 77. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۲۳ در آئینه و آه » شیرین و فرهاد/عشاق

 78. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷۱ در دل آرا » نقش خیال

 79. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۲۳ در نازنین یار » خمار مستی

 80. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۹۳ در نازنین یار » اسیر عشق

 81. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در طریقت عشق » چهار مضراب ساز و آواز

 82. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۰۵ در جام الست » خرابات عشق

 83. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۲۳ در دل آرا » دل آرا

 84. وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۱۵۵ در عشق و مستی » ساز و آواز نوا

 85. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۸۶ در نگاه آسمانی » نشان بی نشان

 86. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۲۱ در شهر آشنائی » شهر آشنائی

 87. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۰ در ماه نو » حیرانی (ساز و آواز ابوعطا)

 88. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۹ در دل آرا » فراق

 89. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۷ در کنسرت راست پنجگاه » ساز و آواز لیلی و مجنون و...

 90. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۸۱ در جام الست » ساز و آواز دشتی

 91. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۹۲ در کنسرت راست پنجگاه » ساز و آواز لیلی و مجنون و...

 92. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۶ در چشم بی خواب » ساز و آواز شور

 93. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹ در ماه نو » ماه نو

 94. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۳ در طریقت عشق » آذرستون

 95. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۸ در طریقت عشق » آذرستون

 96. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۶ در طریقت عشق » آذرستون

 97. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۵۸ در طریقت عشق » آذرستون

 98. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۲۰ در رویای وصل » مه بالا نشین

 99. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۲۴ در ماه نو » ماه نو

 100. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۵۸ در طریقت عشق » آذرستون

 101. شیخ بهایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۴ در جام الست » ساز و آواز شور

 102. سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۰۳ در گریه بی بهانه » ملکا

 103. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۴۳ در جام الست » جام الست

 104. حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۱۱ در مسیحا » مسیحا

 105. فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۵ در جام الست » شمس حق

 106. رهی معیری » غزلها - جلد اول » رسوای دل در آئینه و آه » سودای دل/ابوعطا

 107. اقبال لاهوری » پیام مشرق » ببرگ لاله رنگ آمیزی عشق در طریقت عشق » آذرستون

 108. بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۶ در بوی بهشت » نغمه مهر

 109. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۱ در وداع ۱ » راز

 110. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۱ در وداع ۱ » آئینه و عشق

 111. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۲ در وداع ۱ » آئینه و عشق

 112. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۲ در وداع ۱ » بادۀ الست

 113. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۸ در وداع ۲ » عاشق کُشی

 114. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۱۲ در وداع ۲ » عاشق کُشی

 115. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۱۳ در وداع ۲ » عاشق کُشی

 116. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۲۷ در وداع ۱ » یک دل و یک یار

 117. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۲۸ در وداع ۱ » یک دل و یک یار

 118. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۳۰ در وداع ۱ » سرّ حق

 119. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۳۲ در وداع ۲ » وداع

 120. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۳۳ در وداع ۲ » راه عشق

 121. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۳۳ در وداع ۲ » پریشانی

 122. فایز » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۱ در رویای وصل » مه بالا نشین


۵. سالار عقیلی (۱۰۵ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶ در عشق ماند » تصنیف پروانه و راست / زلف آشفته

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷ در سایه های سبز » تصنیف دشتی/دیر مغان

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۳ در سایه های سبز » تصنیف بیات ترک/ روز وصل

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۶ در وطن » ساز و آواز

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۱ در دریای بی پایان » ساغر

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۲ در عشق ماند » مقدمه و تصنیف آواز

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۸ در می تراود مهتاب » انکار شراب (شور دشتی)

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۳ در قصه باران » رقصیدن سرو

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۲ در هوای آفتاب » سازو آواز ماهور

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۹ در مایه ی ناز 2 » ساز و آواز چهارگاه(مقدمه،چهار مضراب،درآمد،زابل،فرود)

 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۲ در دریای بی پایان » حال خونین دلان

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۴ در عاشقی » تصنیف ابوعطا

 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۰ در عشق ماند » تصنیف نوا / درد عشق

 14. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۴ در پیدای پنهان » در میان آب و آتش

 15. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۶ در سر هزار ساله » طالع اگر مدد دهد

 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶ در فصل عاشقی » زلف بر باد مده

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۷ در سایه های سبز » تصنیف ماهور/فاش می گویم

 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۱ در عشق ماند » تصنیف شوشتری / به تیغم گر کشد

 19. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۸ در عاشق می شویم » ساز و آواز - بیات اصفهان

 20. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۴ در بادۀ نوشین » تصنیف سیه مژگان

 21. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۶ در سر هزار ساله » زندان بی سامان

 22. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۷ در عشق ماند » چهارمضراب با تصنیف بیات اصفهان / شاه شمشادقدان

 23. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۱ در میهن » ساز و آواز: اصفهان

 24. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۱ در پیدای پنهان » حکایت شیرین

 25. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۱ در میهن » ساز و آواز: شور

 26. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۷ در سر هزار ساله » عیش مدام

 27. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۲ در دوران عشق » تصنیف آشنایی

 28. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ در یار مست » رستاخیز / تصنیف

 29. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵ در صورتگر » درویش

 30. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۰ در یار مست » جان و جهان / تصنیف

 31. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۲ در صورتگر » عشق آمد

 32. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۰ در یار مست » کاروان مست / تصنیف

 33. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۱ در یار مست » یار مست / تصنیف

 34. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۷ در یار مست » آتش عشق / ساز و آواز (ضبط آنسامبل)

 35. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۷ در عاشقی » آواز حجاز

 36. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۳۶ در میهن » تصنیف بمیرید بمیرید

 37. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۴۶ در سر هزار ساله » بار دگر آن مست

 38. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۰۸ در یار مست » سماع / قطعه ضربی و آواز

 39. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۴۶ در پیدای پنهان » سودای دل

 40. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۲ در عاشقی » تصنیف همایون

 41. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰۳ در صورتگر » اوست

 42. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱۸ در مایه ی ناز 2 » ساز و آواز بیات اصفهان(مقدمه،چهار مضراب،درآمد،بیات راجع و...)

 43. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۵۸ در صورتگر » دلبر عیار

 44. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۶۲ در صورتگر » صورتگر

 45. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۳۲ در می تراود مهتاب » تصنیف بیا تا عاشقی از سر گیریم (نوا)

 46. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۶ در جان سرگردان » تصنیف جان سرگردان

 47. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۶ در صورتگر » مرو

 48. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹۷ در دریای بی پایان » شکایت دل

 49. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۷ در سر هزار ساله » دوش چه خورده ای دلا

 50. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۳۱ در سر هزار ساله » دوش چه خورده ای دلا

 51. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳۶ در سایه های سبز » تصنیف عراق/عاشقان

 52. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۰ در قصه باران » روی او

 53. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۵ در یار مست » تو مرو / تصنیف

 54. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۹ در هوای آفتاب » تصنیف غلام قمر

 55. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۷۷ در صورتگر » نفرین

 56. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۶۵ در میخانه خاموش » تصنیف راز من

 57. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۷۲ در تو کیستی؟ » چشم تو

 58. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۸۸ در سر هزار ساله » پرده در پرده

 59. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۹۰ در سر هزار ساله » پرده در پرده

 60. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۹۱ در سر هزار ساله » پرده در پرده

 61. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰ در سایه های سبز » تصنیف ماهور/چنان

 62. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۴ در عاشقی » چهار مضراب تصنیف بیات اصفهان

 63. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۷۲ در سایه های سبز » چهار مضراب تصنیف ماهور

 64. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۰۸ در مایه ی ناز 1 » ساز و آواز دشتی(گوشه ی بیدگانی)

 65. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۱۱ در قصه باران » فکر تو

 66. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۳۸ در عشق ماند » تصنیف افشاری / عشق

 67. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۱۷ در جان سرگردان » ساز و آواز ۱

 68. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۸ در عشق ماند » تصنیف راست/ ای ساربان

 69. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۵۲ در سعدی نامه » تصنیف چهارگاه(سرو روان)

 70. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۵۳ در عاشقی » تصنیف سه گاه ۱

 71. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۵۳ در عاشقی » تصنیف سه گاه ۲

 72. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۵۶ در هوای آفتاب » آواز راک

 73. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۶۲ در به یاد من باش » ساز و آواز

 74. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۶۳ در عاشقی » تصنیف شوشتری

 75. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۹۱ در بادۀ نوشین » آواز مویه

 76. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۹۱ در عاشقی » آواز سه گاه

 77. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۱ در سعدی نامه » تصنیف همایون(سرو چمن)

 78. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۴ در دوران عشق » ساز و آواز ۲

 79. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۴ در دوران عشق » ساز و آواز ۱

 80. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۳۷ در بادۀ نوشین » چهارمضراب همراه با آواز مویه و مخالف

 81. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۳۷ در از جان و از دل » ساز و آواز

 82. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۴۵ در ارکستر سمفونیک تهران » آنکور (سالار عقیلی)

 83. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۴۵ در سعدی نامه » تصنیف همایون(سرو چمن)

 84. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷۱ در سعدی نامه » تصنیف چهارگاه(خیال)

 85. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷۵ در سعدی نامه » تصنیف چهارگاه(سیمین)

 86. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷۶ در سعدی نامه » تصنیف چهارگاه(نگار من)

 87. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷۸ در سعدی نامه » چهار مضراب تصنیف چهارگاه(زلف دلبند)

 88. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷۹ در سعدی نامه » تصنیف چهارگاه(گیسو کمند)

 89. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۸۸ در سعدی نامه » تصنیف چهارگاه(خیال)

 90. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۰۱ در بادۀ نوشین » تصنیف تمنا

 91. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۰۶ در تو کیستی؟ » مهر گیاه

 92. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۱۶ در بادۀ نوشین » آواز مثنوی مخالف

 93. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۴ در دریای بی پایان » مقدمه و آواز

 94. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷۱ در می تراود مهتاب » ساز و آواز (افشاری)

 95. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۸۰ در دریای بی پایان » شمع جان

 96. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۴۳ در پیدای پنهان » پیدای پنهان

 97. سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۸ در سایه های سبز » تصنیف ماهور/ناز

 98. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۶ در هوای آفتاب » تصنیف دیوانه ی مست

 99. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳۲ در یار و دیار » ساز و آواز ۱

 100. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۹ - حراج عشق در عاشقی » آواز همایون

 101. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۹ - حراج عشق در عاشقی » آواز چکاوک به سه گاه

 102. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۴ در بادۀ نوشین » تصنیف مست و رسوا

 103. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۵ در تبریز در مه » خطا

 104. ازرقی هروی » قصاید » شمارهٔ ۴۸ در عاشقی » تصنیف شور

 105. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۰ - از خون جوانان وطن لاله دمیده در عشق دیرین » از خون جوانان وطن


۶. محسن کرامتی (۱۰۵ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۱ » بیات اصفهان ۱۶

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹ در ای که دل داری » دلکش

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۲ » دشتی ۸

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳ در دل دار » ساز و آواز ۱

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳ در دل دار » ساز و آواز ۲

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در دل دار » تصنیف سه گاه

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۱ در ای که دل داری » دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۴ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۴ » شور ۱۳

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۱ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۲ » دشتی ۹

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۴ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۱ » بیات اصفهان ۳

 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۵ » چهارگاه ۴

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۳ » ماهور ۱۶

 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۷ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۱ » بیات اصفهان ۲

 14. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۸ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۴ » شور ۵

 15. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۱ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۴ » شور ۱۵

 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۵ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۳ » ماهور ۲۱ (عراق)

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۶ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۳ » ماهور ۲۷ (راک)

 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۳ در دل دار » تصنیف هفت ضربی

 19. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۳ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۵ » نوا ۶ (تخت طاقدیس)

 20. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۳ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۱ » بیات اصفهان ۱

 21. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۳ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۲ » دشتی ۴

 22. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷۱ در ای که دل داری » شد زغمت خانه ی سودا دلم

 23. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۵ در دل دار » تصنیف همایون

 24. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۵۷ در دل دار » تصنیف نیشابورک

 25. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۷ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۴ » سه گاه ۱۲

 26. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۶ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۵ » رهاب ۲

 27. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۴ » سه گاه ۱

 28. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۸۶ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۳ » ابوعطا ۹

 29. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۰۵ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۱ » عشّاق (اوج) بیات اصفهان

 30. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۹۵ در پنجۀ دشتی » تصنیف تو مرو

 31. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۹۵ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۲ » دشتی ۱۳

 32. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۸۶ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۵ » نوا ۲

 33. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۸۶ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۳ » ماهور ۲۰ (خاوران)

 34. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۲۱ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۱ » همایون ۲

 35. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۴۷ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۴ » شور ۲۰ (شهناز)

 36. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۹۴ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۱ » همایون ۳

 37. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۶ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۵ » بیات ترک ۶

 38. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۳۴ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۳ » ابوعطا ۱۳

 39. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۵۶ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۴ » سه گاه ۶

 40. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۰۹ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۱ » بیات اصفهان ۵

 41. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۰۹ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۳ » ماهور ۱۰

 42. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۱۷ در سعدی خوانی (وشتن) » عاشقانه ی دوم (شیرین)

 43. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۶۱ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۱ » بیداد (همایون) ۲

 44. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۲۲ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۵ » نوا ۱ (مسیحی)

 45. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۲۲ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۳ » ماهور ۱۷

 46. سعدی » بوستان » باب سوم در عشق و مستی و شور » بخش ۲۵ - مخاطبه شمع و پروانه در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۴ » شور ۹

 47. سعدی » بوستان » باب سوم در عشق و مستی و شور » بخش ۲۵ - مخاطبه شمع و پروانه در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۵ » بیات ترک ۱

 48. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۱۳ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۱ » بیداد (همایون) ۴

 49. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۱۳ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۴ » شور ۱۲ (شهناز)

 50. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۳ در عطارنامه » آهنگ ترانه زاهدان-آواز چوگان کفر

 51. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۹۱ در عطارنامه » آهنگ ترانه هوای تو

 52. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۲۶ در عطارنامه » آهنگ ترانه راه قوم

 53. عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » سخن دیوانه‌ای دربارهٔ عالم در دل دار » ساز و آواز ۳

 54. خاقانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۲۰۰ - در تهنیت عید و مدح جلال الدین شروان شاه اخستان‌بن منوچهر در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۵ » چهارگاه ۹ (منصوری)

 55. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۸ در ای که دل داری » مقدمه اصفهان و آواز تنهایی

 56. هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۵ » بیات ترک ۴ (مهربانی)

 57. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۴۰ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۲ » دشتی ۵

 58. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۹۲ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۱ » شوشتری ۳

 59. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۶۶ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۴ » شور ۴

 60. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۵ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۵ » بیات ترک ۹

 61. شیخ بهایی » دیوان اشعار » مخمس در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۴ » شور ۱۹ (شهناز)

 62. شیخ بهایی » دیوان اشعار » مخمس در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۳ » ماهور ۶

 63. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۱ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۱ » همایون ۱

 64. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۶ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۱ » بیداد (همایون) ۵

 65. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۶ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۴ » سه گاه ۱۳

 66. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۶ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۴ » شور ۱۱

 67. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۸ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۱ » بیات اصفهان ۱۲

 68. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۲۲ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۵ » چهارگاه ۸

 69. حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۱۹ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۳ » ابوعطا ۴

 70. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۰ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۵ » نوا ۳

 71. اقبال لاهوری » جاویدنامه » نوای طاهره در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۴ » شور ۳ (رضوی)

 72. شاطرعباس صبوحی » غزلیات » نقاش تقدیر در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۳ » ماهور ۲۶ (راک)

 73. شاطرعباس صبوحی » غزلیات » نقاش تقدیر در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۳ » ابوعطا ۶

 74. ملک‌الشعرای بهار » تصنیفها » عروس گل (در افشاری و رهاب - هنگام رفع حجاب) در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۴ » سه گاه ۸

 75. ملک‌الشعرای بهار » تصنیفها » تصنیف (اشاره به حملۀ قشون روس تزاری به پایتخت) در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۵ » بیات ترک ۳

 76. ملک‌الشعرای بهار » تصنیفها » باد صبا (در دستگاه شوشتری) در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۱ » شوشتری ۷

 77. ملک‌الشعرای بهار » تصنیفها » غزل ضربی (در ماهور) در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۳ » ماهور ۱۸

 78. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱ - دیدم صنمی در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۲ » افشاری ۷

 79. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۲ - آمان در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۴ » شور ۱

 80. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۳ - نمی‌دانم چه در پیمانه کردی در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۲ » افشاری ۹

 81. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۴ - نکنم اگر چاره در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۲ » افشاری ۱۰

 82. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۵ - برای افتخارالسلطنه - دختر ناصرالدین شاه در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۴ » سه گاه ۱۴

 83. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۷ - دل هوس سبزه و صحرا ندارد در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۳ » ابوعطا ۱۴

 84. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۹ - به مناسبت اخراج مورگان شوستر آمریکایی از ایران در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۲ » دشتی ۱۶

 85. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۰ - از خون جوانان وطن لاله دمیده در پنجۀ دشتی » تصنیف هنگام می

 86. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۰ - از خون جوانان وطن لاله دمیده در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۲ » دشتی ۱۴

 87. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۲ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۳ » ماهور ۱۹

 88. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۳ - گریه را به مستی ... در پنجۀ دشتی » تصنیف گریه را

 89. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۳ - گریه را به مستی ... در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۲ » دشتی ۱۵

 90. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۴ - از کفم رها در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۲ » افشاری ۱۵

 91. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۵ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۳ » ابوعطا ۱۵ (حجاز)

 92. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۶ - چه شورها در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۴ » شور ۱۶ (شهناز)

 93. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۸ در پنجۀ دشتی » تصنیف شانه بر زلف

 94. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۸ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۲ » دشتی ۱۰

 95. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۹ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۵ » بیات ترک ۱۰

 96. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۲۰ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۲ » افشاری ۵

 97. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۲۳ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۴ » شور ۲۱ (شهناز)

 98. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۲۵ - گریه کن در پنجۀ دشتی » تصنیف گریه کن

 99. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۲۵ - گریه کن در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۲ » دشتی ۱۷

 100. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۲۷ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۱ » بیات اصفهان ۱۵

 101. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۲۸ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۳ » ماهور ۲۴

 102. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۲۹ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۳ » ماهور ۲۵

 103. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۳۲ - باد خزانی در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۲ » افشاری ۲۱

 104. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۳۳ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۱ » بیات اصفهان ۱۴

 105. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۳۵ در ۱۸۶ تصنیف قدیمی ۳ » ابوعطا ۲ (حجاز)


۷. همایون شجریان (۹۲ قطعه)

 
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲ در خداوندان اسرار » تصنیف مهتاب

 2. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲ در چه آتش ها » تصنیف یاران موافق

 3. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸ در خداوندان اسرار » تصنیف مهتاب

 4. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۳ در خداوندان اسرار » تصنیف مهتاب

 5. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۴ در خداوندان اسرار » دیباچه (رهایی)

 6. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۶ در چه آتش ها » تصنیف یاران موافق

 7. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۵ در چه آتش ها » تصنیف یاران موافق

 8. فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲ در سیمرغ » زادن زال

 9. فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲ در سیمرغ » سام و زال

 10. فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲ در سیمرغ » سیمرغ و زال

 11. فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲ در سیمرغ » بازگشت زال

 12. فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۴ در سیمرغ » رودابه و زال

 13. فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۵ در سیمرغ » رودابه و زال

 14. فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۶ در سیمرغ » رودابه و زال

 15. فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۹ در سیمرغ » رودابه و زال

 16. فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و اسفندیار » بخش ۱ - آغاز داستان در ایران من » مرگ اسفندیار

 17. فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و اسفندیار » بخش ۱ - آغاز داستان در ایران من » کمانچه، مقدمه و آواز مرگ اسفندیار

 18. فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و اسفندیار » بخش ۲ در ایران من » مرگ اسفندیار

 19. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶ در ناشکیبا » تصنیف "می عشق"

 20. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۵ در مستور و مست » مستور و مست

 21. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در قیژک کولی » ساز و آواز "کمند زلف"

 22. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۴ در مستور و مست » همای سعادت

 23. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۶ در مستور و مست » تکیه بر باد

 24. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۶ در ایران من » ابر بهار

 25. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸ در مستور و مست » حرم یار

 26. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۷ در چه آتش ها » ساز و آواز راست پنجگاه

 27. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۷ در خداوندان اسرار » تصنیف جانی و صد آه

 28. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۷ در شوق دوست » تصنیف "بخت سرکش"

 29. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۸ در خداوندان اسرار » تصنیف جانی و صد آه

 30. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۵ در خورشید آرزو » تصنیف "اسرار عشق"

 31. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۲ در مستور و مست » خمُش باش

 32. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در قیژک کولی » تصنیف "زهی عشق"

 33. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۵ در قیژک کولی » تصنیف "زهی عشق"

 34. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۳ در چه آتش ها » تصنیف بی همگان

 35. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶۷ در آب، نان، آواز » مقدمه دشتی، آوازهای ریتمیک «بی دل و بی زبان» و «صنما»

 36. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۷۱ در مستور و مست » شکر

 37. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۴۸ در خداوندان اسرار » تصنیف خداوندان اسرار

 38. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۱۲ در ای جان جان بی من مرو » ساز و آواز "دست بنه بر دلم"

 39. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۸۹ در نقش خیال » تصنیف "دو ای دل"

 40. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۲ در آب، نان، آواز » مقدمه چهارگاه به همراه آواز بداهه «برون از دیده ها»

 41. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۲ در آب، نان، آواز » تصنیف «در عاشقی»

 42. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۴ در آب، نان، آواز » تصنیف «خاکدان عشق»

 43. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۷ در ناشکیبا » تصنیف "پنهان چو دل"

 44. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰۰ در نقش خیال » تصنیف "با سواران"

 45. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱۰ در آب، نان، آواز » مقدمه دشتی، آوازهای ریتمیک «بی دل و بی زبان» و «صنما»

 46. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۳۸ در رگ خواب » رها کن

 47. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۹۶ در خداوندان اسرار » آواز

 48. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۹۷ در خداوندان اسرار » آواز

 49. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۹۹ در خداوندان اسرار » آواز

 50. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷۱ در نسیم وصل » تصنیف "خانه سودا"

 51. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۵ در ای جان جان بی من مرو » تصنیف "طرب منم"

 52. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۵۵ در آرایش غلیظ » موسیقی فیلم آرایش غلیظ - ۲ (خواننده: همایون شجریان)

 53. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۵۵ در ناشکیبا » تصنیف "چه دانستم"

 54. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در رگ خواب » رگ خواب

 55. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۲ در ای جان جان بی من مرو » تصنیف "آن دلبر من"

 56. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۵ در آرایش غلیظ » موسیقی فیلم آرایش غلیظ - ۱ (خواننده: همایون شجریان)

 57. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۲ در آب، نان، آواز » تصنیف «بجان تو»

 58. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۹۵ در ای جان جان بی من مرو » تصنیف "بی من مرو"

 59. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۶۴ در نقش خیال » تصنیف "توبه شکن"

 60. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۸۵ در نقش خیال » تصنیف "توبه شکن"

 61. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۸ در ایران من » تصنیف قلاب

 62. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۸ در ایران من » مقدمه قلاب و آواز قلاب

 63. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۳ در شوق دوست » ساز و اواز سه گاه "شوق دوست"

 64. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۸۳ در نسیم وصل » ساز و آواز همایون (نسیم سحر)

 65. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۰۹ در چه آتش ها » آواز گناه عشق

 66. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۰۹ در نقش خیال » آواز "گناه عشق"

 67. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۲۶ در ای جان جان بی من مرو » ساز و آواز شکسته "دست به جان نمی رسد"

 68. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۲۸ در ای جان جان بی من مرو » ساز و آواز "رها نمی کند ایام"

 69. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۱ در چه آتش ها » ساز و آواز راست پنجگاه

 70. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۷ در ناشکیبا » ساز و آواز دشتی "داغ دوستی"

 71. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۴۹ در قیژک کولی » ساز و آواز "بوی عشق"

 72. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷۱ در نقش خیال » ساز و آواز "نقش خیال"

 73. سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » تکه ۱ در ناشکیبا » ساز و آواز شور "ناشکیبا"

 74. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۱ در مستور و مست » بی نشان

 75. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۷۴ در خورشید آرزو » تصنیف "چین زلف"

 76. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۵ در خورشید آرزو » ساز و آواز "دلشده"

 77. هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷ در آب، نان، آواز » تصنیف «شهر به شهر»

 78. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۸۶ در نه فرشته ام نه شیطان » چونی بی من

 79. ملک‌الشعرای بهار » گزیده اشعار » تصنیف مرغ سحر در خورشید آرزو » تصنیف "مرغ سحر"

 80. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۶۱ در نه فرشته ام نه شیطان » چونی بی من

 81. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۶۰ در رگ خواب » گریه می‌آید مرا

 82. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۲۶ در نه فرشته ام نه شیطان » چونی بی من

 83. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۴۵ در نه فرشته ام نه شیطان » چونی بی من

 84. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۴۹ در نه فرشته ام نه شیطان » چونی بی من

 85. رهی معیری » غزلها - جلد اول » رسوای دل در شوق دوست » ساز و آواز مثنوی مخالف "دریای دل"

 86. رهی معیری » غزلها - جلد چهارم » حاصل عمر در نسیم وصل » تصنیف "حاصل عمر"

 87. رهی معیری » غزلها - جلد چهارم » حصار عافیت در نسیم وصل » تصنیف "نسیم وصل"

 88. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۹۲ در خداوندان اسرار » تصنیف مهتاب

 89. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۱۲ در خداوندان اسرار » تصنیف مهتاب

 90. ملک‌الشعرای بهار » تصنیفها » مرع سحر (در دستگاه ماهور) در خورشید آرزو » تصنیف "مرغ سحر"

 91. امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱ در رگ خواب » ابر می‌بارد

 92. امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۸۴ در شوق نامه ۴۲/۱ » مقام نهاوند کبیر (فرم کار، دور روان)


۸. احمد شاملو (۸۸ قطعه)

 
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴ در رباعیات خیام » این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت

 2. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۴ در رباعیات خیام » چون ابر به نوروز رخ لاله بشست

 3. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۷ در رباعیات خیام » ساقی گل و سبزه بس طربناک شده است

 4. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۲ در رباعیات خیام » گویند که دوزخی بود عاشق و مست

 5. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۳ در رباعیات خیام » چون عمر به سر رسد چه بغداد و چه بلخ

 6. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۴ در رباعیات خیام » آنان که محیط فضل و آداب شدند

 7. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۰ در رباعیات خیام » از آمدنم نبود گردون را سود

 8. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۶ در رباعیات خیام » این قافله عمر عجب می گذرد

 9. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۱ در رباعیات خیام » از جمله ی رفتگان این راه دراز

 10. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۵ در رباعیات خیام » جامی است که عقل آفرین می زدنش

 11. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۷ در رباعیات خیام » در کارگه کوزه گری بودم دوش

 12. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۱ در رباعیات خیام » ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم

 13. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۲ در رباعیات خیام » من بی می ناب زیستن نتوانم

 14. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۳ در رباعیات خیام » قومی متفکرند اندر ره دین

 15. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۰ در رباعیات خیام » از آمدن و رفتن ما سودی کو؟

 16. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۵ در رباعیات خیام » تا کی غم آن خورم که دارم یا نه

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۷ در غزلیات حافظ » حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت

 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در غزلیات حافظ » زان یار دلنوازم شکری ست با شکایت

 19. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۹ در غزلیات حافظ » اگر نه باده غم دل ز یاد ما ببرد

 20. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۳ در غزلیات حافظ » سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد

 21. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۴ در غزلیات حافظ » راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد

 22. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۶ در غزلیات حافظ » روز هجران و شب فرقت یار آخر،شد

 23. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۸ در غزلیات حافظ » گداخت جان که شود کار دل تمام و،نشد

 24. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۹ در غزلیات حافظ » یاری اندر کس نمی بینم،یاران را چه شد؟

 25. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹ در غزلیات حافظ » رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

 26. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۳ در غزلیات حافظ » دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

 27. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۴ در غزلیات حافظ » سمن بویان،غبار غم،چو بنشینند بنشانند

 28. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۶ در غزلیات حافظ » آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند

 29. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۹ در غزلیات حافظ » ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار

 30. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۵ در غزلیات حافظ » در خرابات مغان گر گذر افتد بازم...

 31. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۲ در غزلیات حافظ » حجاب چهره ی جان می شود غبار تنم

 32. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۸ در غزلیات حافظ » دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم

 33. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ در غزلیات حافظ » تاب بنفشه می دهد طره ی مشک سای تو

 34. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۵ در غزلیات حافظ » با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی!

 35. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۴ در غزلیات حافظ » هوا خواه توام جانا،و می دانم که می دانی

 36. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۶ در غزلیات حافظ » نسیم صبح سعادت!بدان نشان که تو دانی...

 37. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴ در غزلیات مولوی » ای یوسف خوشنام ما خوش می روی بر بام ما

 38. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۵ در غزلیات مولوی » زهی عشق،زهی عشق که ماراست خدایا

 39. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۹ در غزلیات مولوی » بیایید،بیایید که گلزار دمیده است

 40. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ در غزلیات مولوی » بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست

 41. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۳ در غزلیات مولوی » برون شو ای غم از سینه،که لطف یار می آید

 42. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۳۶ در غزلیات مولوی » بمیرید،بمیرید در این عشق بمیرید

 43. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۵۰ در غزلیات مولوی » یک خانه پر زمستان،مستان نو رسیدند

 44. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۲۵ در غزلیات مولوی » نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم

 45. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۵۰ در غزلیات مولوی » تلخی نکند شیرین ذقنم

 46. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۵۸ در غزلیات مولوی » در وصالت چرا بیاموزم

 47. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۵۹ در غزلیات مولوی » وه چه بی درنگ و بی نشان که منم

 48. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷۱ در غزلیات مولوی » شد زغمت خانه سودا دلم

 49. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۶ در غزلیات مولوی » دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من

 50. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۱ در غزلیات مولوی » آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن

 51. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۷ در غزلیات مولوی » دوش چه خورده ای دلا،راست بگو،نهان مکن

 52. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۵۵ در غزلیات مولوی » چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون

 53. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در غزلیات مولوی » رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن

 54. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۱ در غزلیات مولوی » حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو،دیوانه شو

 55. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۹ در غزلیات مولوی » من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو

 56. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۴۵ در غزلیات مولوی » مطرب مهتاب رو آنچه شنیدی مگو

 57. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶۵ در غزلیات مولوی » جان جهان دوش کجا بودی

 58. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۵۵ در رباعیات خیام » اسرار ازل را نه تو دانی و نه و من

 59. حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۸ در غزلیات حافظ » کارم ز دور چرخ به سامان نمی رسد

 60. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۳ در رباعیات خیام » از آمدنم نبود گردون را سود

 61. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۷ در رباعیات خیام » اسرار ازل را نه تو دانی و نه و من

 62. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۸ در رباعیات خیام » این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت

 63. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۱۰ در رباعیات خیام » دوری که در او آمدن و رفتن ماست

 64. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۱۲ در رباعیات خیام » آنان که محیط فضل و آداب شدند

 65. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » درد زندگی [۲۵-۱۶] » رباعی ۱۸ در رباعیات خیام » از آمدن و رفتن ما سودی کو؟

 66. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » درد زندگی [۲۵-۱۶] » رباعی ۱۹ در رباعیات خیام » افسوس که بی فایده فرسوده شدیم

 67. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵] » رباعی ۴۳ در رباعیات خیام » جامی است که عقل آفرین می زدنش

 68. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵] » رباعی ۴۶ در رباعیات خیام » از جمله ی رفتگان این راه دراز

 69. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵] » رباعی ۵۰ در رباعیات خیام » ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز

 70. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » ذرات گردنده [۷۳-۵۷] » رباعی ۶۲ در رباعیات خیام » چون ابر به نوروز رخ لاله بشست

 71. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » ذرات گردنده [۷۳-۵۷] » رباعی ۷۳ در رباعیات خیام » در کارگه کوزه گری بودم دوش

 72. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۷۶ در رباعیات خیام » من بی می ناب زیستن نتوانم

 73. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۸۳ در رباعیات خیام » یاران به مرافقت چو دیدار کنید

 74. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۸۷ در رباعیات خیام » گویند که دوزخی بود عاشق و مست

 75. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۹۴ در رباعیات خیام » چون آمدنم به من نبد روز نخست

 76. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۹۵ در رباعیات خیام » چون عمر به سر رسد چه بغداد و چه بلخ

 77. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۹۷ در رباعیات خیام » ساقی غم من بلند آوازه شده است

 78. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۹۹ در رباعیات خیام » من ظاهر نیستی و هستی دانم

 79. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۱۰۰ در رباعیات خیام » از من رمقی به سعی ساقی مانده است

 80. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هیچ است [۱۰۷-۱۰۱] » رباعی ۱۰۷ در رباعیات خیام » بنگر ز جهان چه طرف بر بستم هیچ

 81. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۱۳ در رباعیات خیام » این قافله عمر عجب می گذرد

 82. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۱۷ در رباعیات خیام » صبح است دمی با می گلرنگ زنیم

 83. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۲۱ در رباعیات خیام » ساقی گل و سبزه بس طربناک شده است

 84. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۳۰ در رباعیات خیام » ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم

 85. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۳۶ در رباعیات خیام » دوران جهان بی می و ساقی هیچ است

 86. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۳۷ در رباعیات خیام » تا کی غم آن خورم که دارم یا نه

 87. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۳۸ در رباعیات خیام » تا دست بر اتفاق بر هم نزنیم

 88. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۴۲ در رباعیات خیام » گردون نگری ز قد فرسوده ی ماست


۹. علیرضا قربانی (۷۴ قطعه)

 
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۴ در ری تا روم » تهران (علیرضا قربانی)

 2. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۷ در ری تا روم » تهران (علیرضا قربانی)

 3. فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۲۰ در از خشت و خاک » تصنیف چرخ پیر

 4. فردوسی » شاهنامه » رزم کاووس با شاه هاماوران » بخش ۳ در از خشت و خاک » تصنیف چرخ پیر

 5. فردوسی » شاهنامه » رزم کاووس با شاه هاماوران » بخش ۳ در از خشت و خاک » ایران زمین

 6. فردوسی » شاهنامه » سهراب » بخش ۱ در از خشت و خاک » تصنیف چرخ پیر

 7. فردوسی » شاهنامه » داستان اکوان دیو » داستان اکوان دیو در از خشت و خاک » تصنیف چرخ پیر

 8. فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و اسفندیار » بخش ۱ - آغاز داستان در از خشت و خاک » تصنیف بوی مهر

 9. فردوسی » شاهنامه » داستان رستم و اسفندیار » بخش ۲۵ در از خشت و خاک » تصنیف چرخ پیر

 10. فردوسی » شاهنامه » پادشاهی خسرو پرویز » بخش ۷۶ در از خشت و خاک » تصنیف چرخ پیر

 11. فردوسی » شاهنامه » پادشاهی شیرویه » بخش ۲ در از خشت و خاک » ایران زمین

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۵ در رسوای زمانه » قند پارسی

 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در جلوه گل (آواز ابوعطا) » در آمد ابوعطا ۲

 14. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در جلوه گل (آواز ابوعطا) » ادامه ی درآمد

 15. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در جلوه گل (آواز ابوعطا) » جامه دران

 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۷ در رسوای زمانه » فراق

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۱ در رسوای زمانه » ساز و آواز ماهور

 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۵ در سرو روان » تصنیف سرو روان

 19. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱ در قطره های باران » جان و جهان

 20. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰ در فصل باران » چهارمضراب همایون و تصنیف فصل باران

 21. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۵ در روی در آفتاب (پائیز، زمستان) » بی گاه شد (تصنیف)

 22. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۱ در قطره های باران » جان و جهان

 23. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۲۲ در فروغ » میخانه درافتاده

 24. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷۹ در روی در آفتاب (پائیز، زمستان) » به خفتگان (آواز)

 25. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۸۰ در روی در آفتاب (پائیز، زمستان) » به ماه (آواز)

 26. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۱ در قاف عشق » تصنیف در عاشقی

 27. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۲ در قاف عشق » تصنیف در عاشقی

 28. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۳۲ در بر سماع تنبور » تا عاشقی

 29. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۳۲ در بر سماع تنبور » آواز عاشقی

 30. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۲۱ در روی در آفتاب (پائیز، زمستان) » به آفتابم (تصنیف آفتاب)

 31. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۲۶ در روی در آفتاب (پائیز، زمستان) » به آفتابم (تصنیف آفتاب)

 32. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۹۸ در جلوه گل (آواز ابوعطا) » بیات کرد

 33. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۶ در قاف عشق » شب تا سحر

 34. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹۴ در با من بخوان » آمد خزان

 35. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹۷ در قطره های باران » ای دل

 36. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹۸ در قاف عشق » ساز و آواز دشتی

 37. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۰۶ در بر سماع تنبور » آن سو مرو

 38. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳۶ در فروغ » خرقه رقصان

 39. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۰ در قطره های باران » عاشقان

 40. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۳ در بر سماع تنبور » برای تو

 41. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۳ در بر سماع تنبور » آوازی برای تو

 42. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۷ در روی در آفتاب (بهار، تابستان) » به شوریدن (تصنیف من غلام قمرم)

 43. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۹ در قاف عشق » تصنیف غلام قمر

 44. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۹ در روی در آفتاب (بهار، تابستان) » به شوریدن (تصنیف من غلام قمرم)

 45. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۲۴ در فروغ » میخانه درافتاده

 46. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۳۶ در بر سماع تنبور » نیمه شبان

 47. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۳۶ در بر سماع تنبور » آواز این کیست

 48. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۵۵ در روی در آفتاب (بهار، تابستان) » به خاک (برگذری، تصنیف)

 49. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۸۷ در حریق خزان (کنسرت صوتی) » آواز، پیانو و کمانچه

 50. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۸۹ در سرو روان » تصنیف ساقی

 51. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۱۴ در دخت پری وار » دریای بی پایان

 52. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵ در حریق خزان (کنسرت صوتی) » مرا

 53. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱ در جلوه گل (دستگاه همایون) » رضوی

 54. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱ در جلوه گل (دستگاه همایون) » بیداد

 55. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۸۳ در فصل باران » قطعه شوشتری

 56. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۹ در دخت پری وار » عتاب یار

 57. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۱ در اشتیاق » مقدمه ارکستر

 58. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۳ در اشتیاق » تصنیف ارکستر

 59. عراقی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳ در فروغ » جام صبوحی

 60. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۲ در با من بخوان » میدانی تو

 61. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۸۹ در با من بخوان » میدانی تو

 62. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۰۸ در با من بخوان » میدانی تو

 63. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۴ در فروغ » جام صبوحی

 64. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۰ در فروغ » جام صبوحی

 65. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۴ در فروغ » جام صبوحی

 66. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۲۶ در قطره های باران » رامشگر

 67. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۶۷ در قطره های باران » رامشگر

 68. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۶۸ در قطره های باران » رامشگر

 69. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۵ در بر سماع تنبور » در کوی عشق

 70. رهی معیری » غزلها - جلد اول » ساغر هستی در فصل باران » تصنیف ساغر هستی

 71. ملک‌الشعرای بهار » تصنیفها » سرود ملی در ماهور (۱۲۶۹ خ) در سوگواران خموش » تصنیف ایران

 72. ملک‌الشعرای بهار » تصنیفها » در ابوعطا در جلوه گل (آواز ابوعطا) » تصنیف نسیم سحر

 73. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۰ - از خون جوانان وطن لاله دمیده در با من بخوان » از خون جوانان

 74. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۳۵ در جلوه گل (آواز ابوعطا) » تصنیف بهار دلکش


۱۰. ایرج بسطامی (۶۴ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ در افشاری مرکب » الا یا ایها الساقی

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶ در خانه بوی گل گرفت » ساز و آواز شور همراه با کمانچه

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶ در بوی نوروز » تصنیف باده ی شبگیر

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹ در خانه بوی گل گرفت » ادامه ساز و آواز همایون از پرده بیداد به بیات ترک و بازگشت،فرود به همایون

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳ در بداهه خوانی و بداهه نوازی » آواز شور: درآمد اول،درآمد دوم

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۱ در سکوت » ساز و آواز (سه گاه)

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۱ در سکوت » ساز و آواز (مخالف سه گاه)

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۲ در خانه بوی گل گرفت » تصنیف گل و نسرین

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۵ در کنسرت راست پنجگاه (لوح دوم) » آواز همایون همراه با سنتور

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۵ در کنسرت راست پنجگاه (لوح دوم) » آواز عشاق و شور همراه با نی

 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۵ در کنسرت راست پنجگاه (لوح دوم) » آواز دشتی فرود به شوشتری همراه با تار

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۴ در افشاری مرکب » نفس باد صبا

 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۶ در بوی نوروز » مقدمه ی بوی نوروز

 14. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸ در افشاری مرکب » کمانچه و آواز(سه گاه)

 15. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹ در مژده بهار » سه تار و آواز

 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۱ در وطن من » تصنیف سرو بلند

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۹ در خانه بوی گل گرفت » ادامه ساز و آواز شور از پرده عراق تا فرود به شور

 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۴ در وطن من » تصنیف سمن بویان

 19. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۵ در خزان و آرزو » ساز و آواز ۲ (اصفهان)

 20. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در کنسرت راست پنجگاه (لوح اول) » تصنیف مقام صبر

 21. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۷ در خزان و آرزو » ساز و آواز ۱ (دشتی)

 22. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۸ در مژده بهار » گلعذار

 23. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۶ در مژده بهار » تصنبف طالع اگر مدد دهد

 24. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۳ در بداهه خوانی و بداهه نوازی » ساز و آواز دشتی

 25. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۷ در بداهه خوانی و بداهه نوازی » ساز و آواز اصفهان: درآمد،بیات راجع،عشاق،قرچه

 26. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۴ در بداهه خوانی و بداهه نوازی » چهار مضراب و آواز ابوعطا: فرود به اصفهان

 27. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۵ در فسانه » ساز و آواز حجاز

 28. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴ در کنسرت راست پنجگاه (لوح دوم) » تصنیف بیا تا گل برافشانیم

 29. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۹ در ظهور » آواز و ارکستر

 30. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۲ در حال آشفته » آواز همراهی سنتور (شور)

 31. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۷ در فسانه » تصنیف هزار جهد

 32. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۵۰ در کنسرت راست پنجگاه (لوح دوم) » تصنیف مستان

 33. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۱ در سکوت » تصنیف ای عاشقان

 34. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱۳ در سکوت » تصنیف غم عشق

 35. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۸ در رقص آشفته (گلپونه ها) » تصنیف چه دلها

 36. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷ در موسم گل » تصنیف سلسله ی موی دوست (بیات اصفهان)

 37. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۷۷ در افشاری مرکب » ای مجلسیان

 38. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۱۳ در بوی نوروز » تصنیف بوی نوروز

 39. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۸۴ در بداهه خوانی و بداهه نوازی » ساز و آواز اصفهان: درآمد،بیات راجع،عشاق،قرچه

 40. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۵ در فسانه » تصنیف هزار جهد

 41. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۱۴ در افشاری مرکب » سنتور و آواز(درآمد،جامه دران)

 42. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۹۵ در فسانه » تصنیف دانی کدام دولت

 43. ناصرخسرو » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۶ در فسانه » تصنیف چرخ نیلوفری

 44. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۰۸ در کنسرت راست پنجگاه (لوح دوم) » تصنیف خرابات

 45. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۰۸ در افق مهر » تصنیف مست و خراب

 46. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۶۴ در افق مهر » قطعه همایون

 47. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۲۱ در افق مهر » تصنیف خوش نوای بی نوا

 48. هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۶ در ظهور » تصنیف ناله شب

 49. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۵۱ در مژده بهار » کمانچه و آواز

 50. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۵۹ در بداهه خوانی و بداهه نوازی » شور دشت

 51. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۶ در ظهور » ساز و آواز

 52. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۸ در حال آشفته » دشتی خوانی (شور)

 53. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۱۳ در حال آشفته » دشتی خوانی (شور)

 54. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۵۴ در حال آشفته » دشتی خوانی (شور)

 55. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۷۲ در حال آشفته » دشتی خوانی (شور)

 56. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۲۹ در افشاری مرکب » نی و آواز(دشتستانی)

 57. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۷۱ در کنسرت راست پنجگاه (لوح اول) » آواز دشتستانی همراه با نی

 58. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳۲ در کنسرت راست پنجگاه (لوح اول) » آواز دشتستانی همراه با نی

 59. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۶۰ در مژده بهار » نی و آواز

 60. رهی معیری » غزلها - جلد اول » غباری در بیابانی در خانه بوی گل گرفت » تصنیف به یاد رهی

 61. رضی‌الدین آرتیمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹ در رقص آشفته (گلپونه ها) » تصنیف همه دردم

 62. ملک‌الشعرای بهار » قصاید » شمارهٔ ۲۰۹ - ای وطن من در وطن من » تصنیف وطن من

 63. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱ - دیدم صنمی در کنسرت راست پنجگاه (لوح اول) » تصنیف صنم

 64. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۲۵ - گریه کن در موسم گل » تصنیف گریه کن (دشتی)


۱۱. محسن چاوشی (۶۲ قطعه)

 
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷ در من خود آن سیزدهم » بهرام گور

 2. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۷ در من خود آن سیزدهم » بهرام گور

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۵ در تک آهنگ های محسن چاوشی » ناوک

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷ در تک آهنگ های محسن چاوشی » قلاش

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹ در تک آهنگ های محسن چاوشی » قلاش

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۹ در تک آهنگ های محسن چاوشی » برقص آ

 7. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۶ در تک آهنگ های محسن چاوشی » بیست هزار آرزو

 8. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۷ در تک آهنگ های محسن چاوشی » بیست هزار آرزو

 9. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۳ در تک آهنگ های محسن چاوشی » بیست هزار آرزو

 10. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴۹ در تک آهنگ های محسن چاوشی » قلاش

 11. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۳۶ در تک آهنگ های محسن چاوشی » زندان

 12. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۴۸ در بی نام » قوم به حج رفته

 13. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۸۵ در بی نام » قمارباز

 14. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۸۰ در امیر بی گزند » متصل

 15. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۲ در امیر بی گزند » تریاق

 16. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۰ در بی نام » باز آمدم

 17. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰۰ در بی نام » بر سلطان

 18. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹۲ در امیر بی گزند » این کیست این؟

 19. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹۳ در امیر بی گزند » این کیست این؟

 20. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۱۷ در امیر بی گزند » دل من

 21. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۱۸ در امیر بی گزند » دل من

 22. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۲ در امیر بی گزند » دل من

 23. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۷ در من خود آن سیزدهم » کو به کو

 24. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۴۳ در من خود آن سیزدهم » کو به کو

 25. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۰۴ در من خود آن سیزدهم » شیر مردا

 26. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۰۷ در بی نام » قند منی

 27. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۰ در من خود آن سیزدهم » قراضه چین

 28. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۵۲ در بی نام » زاهد

 29. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۵۴ در من خود آن سیزدهم » کو به کو

 30. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۸۳ در بی نام » عقل و خرد

 31. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۹۷ در امیر بی گزند » شیدایی

 32. مولوی » دیوان شمس » ترجیعات » سی‌ام در امیر بی گزند » امیر بی گزند

 33. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۱۲ در امیر بی گزند » پریشان

 34. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۲۶ در بی نام » راز

 35. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۹۴ در بی نام » گنجشک پریده

 36. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۰۸ در بی نام » گنجشک پریده

 37. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۰۹ در بی نام » من ندانستم

 38. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۲۸ در بی نام » گنجشک پریده

 39. وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۸۳ در تک آهنگ های محسن چاوشی » همخواب

 40. وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۲۵۵ در من خود آن سیزدهم » غلط کردم غلط

 41. وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۹ در من خود آن سیزدهم » رمیدیم

 42. وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۲۹۴ در بی نام » من ندانستم

 43. وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۲۹۵ در تک آهنگ های محسن چاوشی » همخواب

 44. وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۳۳۵ در تک آهنگ های محسن چاوشی » همخواب

 45. وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۳ در من خود آن سیزدهم » غلط کردم غلط

 46. وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۳۹۴ در من خود آن سیزدهم » غلط کردم غلط

 47. وحشی » گزیده اشعار » ترکیبات » گلهٔ یار دل‌آزار در من خود آن سیزدهم » رمیدیم

 48. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳ در تک آهنگ های محسن چاوشی » دل ای دل

 49. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴ در من خود آن سیزدهم » نگار

 50. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۸ در تک آهنگ های محسن چاوشی » دل ای دل

 51. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۷ در تک آهنگ های محسن چاوشی » دل ای دل

 52. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۰ در تک آهنگ های محسن چاوشی » دل ای دل

 53. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹۹ در من خود آن سیزدهم » نگار

 54. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۲۰ در تک آهنگ های محسن چاوشی » دل ای دل

 55. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۵۶ در من خود آن سیزدهم » نگار

 56. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۶۰ در من خود آن سیزدهم » نگار

 57. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷ - نالهٔ ناکامی در من خود آن سیزدهم » ستمگر

 58. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۳ - گوهرفروش در من خود آن سیزدهم » من خود آن سیزدهم

 59. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۳ - تو بمان و دگران در من خود آن سیزدهم » ستمگر

 60. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۱ - ماه بر سر مهر در تک آهنگ های محسن چاوشی » چه شد

 61. سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۰۳ در تک آهنگ های محسن چاوشی » ملکا

 62. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵] » رباعی ۵۴ در من خود آن سیزدهم » بهرام گور


۱۲. محمد معتمدی (۵۲ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۵ در گاهی سه گاهی » ساز و آواز

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۳ در صوفی » یاد باد ضربی خوانی بداهه

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳ در در محاصره » حیرانی

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۶ در بودن و سرودن » ساز و آواز

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۶ در بودن و سرودن » چهارمضراب شکسته به همراه آواز

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۷ در صوفی » ساز و آواز مخالف

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۸ در بی محابا » یار با ماست

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۲ در مناجات » در میکده عشق

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۰ در صوفی » ضربی بداهه در چهارگاه به همراه آواز

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۴ در بی محابا » میخانه

 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۰ در مناجات » گریبان چاک

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۷ در ابرو کمان » ساز و آواز (مخالف)

 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۰ در ابرو کمان » تصنیف «کرشمه»

 14. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۹ در ابرو کمان » تصنیف «کرشمه»

 15. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۴ در صوفی » نسیم نوروز ضربی خوانی بداهه در چهارگاه

 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۶ در در محاصره » حیرانی

 17. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶ در سرمست » سرمست

 18. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۱ در سرمست » جنون

 19. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۷ در سرمست » سودا

 20. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۲ در عبور » تصنیف «چه نزدیک»

 21. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۷ در بودن و سرودن » تصنیف جان عاشق

 22. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۹۵ در سرمست » قافله

 23. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۸۳ در سرمست » از زلف تو شانه

 24. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۱۵ در عبور » تصنیف «چه نزدیک»

 25. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۱۶ در عبور » تصنیف «چه نزدیک»

 26. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۱۹ در سرمست » عشق است

 27. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳۴ در سرمست » خورشید

 28. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۲۰ در مناجات » بیات ترک (ای خدا این وصل را هجران مکن)

 29. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۵ در در محاصره » از یاد رفته

 30. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۵۱ در صوفی » شور، دشتی - ضربی به همراه آواز

 31. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۴۵ در ابرو کمان » ساز و آواز (درآمد)

 32. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۱ در مناجات » حمد و ثنا

 33. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۷ در مناجات » مقصود عاشقان دو عالم (آواز همایون)

 34. وحشی » فرهاد و شیرین » سرآغاز در مناجات » شعله گردان (آواز اصفهان)

 35. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶ در بودن و سرودن » مثنوی

 36. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷ در گاهی سه گاهی » تصنیف «آرزو»

 37. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۳ در صوفی » دل عاشق ضربی خوانی بداهه

 38. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۳ در صوفی » دو بیتی خوانی

 39. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۵ در صوفی » دل عاشق ضربی خوانی بداهه

 40. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۷۱ در صوفی » دو بیتی خوانی

 41. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۱۳ در صوفی » دل عاشق ضربی خوانی بداهه

 42. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۲۵ در صوفی » دل عاشق ضربی خوانی بداهه

 43. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۱ در گاهی سه گاهی » ضربی «مهر گردون» همراه آوازمنسرح

 44. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۴ - نی محزون در سراسر مه » امشب ای ماه

 45. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۹۱ در مناجات » در میکده عشق

 46. فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۸۰ در گاهی سه گاهی » آواز مخالف سه گاه

 47. فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۸۰ در مناجات » آواز مخالف سه گاه

 48. رهی معیری » غزلها - جلد اول » سوزد مرا سازد مرا در گاهی سه گاهی » تصنیف «در آتش»

 49. رهی معیری » غزلها - جلد سوم » داغ محرومی در دورها آوایی ست » شمع سان

 50. هلالی جغتایی » شاه و درویش » بخش ۲ - مصایب مصنف و مناجات در مناجات » مرهم

 51. ملک‌الشعرای بهار » غزلیات » شمارهٔ ۶۵ در سراسر مه » غریبانه

 52. جامی » هفت اورنگ » خلاصه » سبحة‌الابرار » بخش ۱ - مناجات در مناجات » دشتی (ای حیات دل هر زنده دلی)


۱۳. خسرو شکیبایی (۵۲ قطعه)

 
 1. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۱ در 40 حکایت از گلستان سعدی » پادشاهی که به کشتن اسیری اشارت کرد...

 2. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۲ در 40 حکایت از گلستان سعدی » یکی از ملوک خراسان، محمود سبکتکین را به خواب چنان دید که...

 3. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۵ در 40 حکایت از گلستان سعدی » نوجوانی را دیدم که عقل و کیاستی و فهم و فراستی زایدالوصف داشت...

 4. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۷ در 12 حکایت از گلستان سعدی » پادشاهی با غلامی عجمی در کشتی نشست...

 5. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۹ در 40 حکایت از گلستان سعدی » یکی از ملوک عرب رنجور بود در حالت پیری و امید زندگانی قطع کرده...

 6. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۱۱ در 12 حکایت از گلستان سعدی » مستجاب الدعوه ای در بغداد پدید آمد...

 7. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۱۲ در 40 حکایت از گلستان سعدی » یکی از ملوک بی انصاف پارسایی را پرسید: از عادت ها کدام فاضل تر است...

 8. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۱۹ در 40 حکایت از گلستان سعدی » آوردند که حاکمی عادل را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود...

 9. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۲۰ در 12 حکایت از گلستان سعدی » غافلی را شنیدم که خانه ی رعیب خراب کردی تا خزانه ی سلطان آباد کند...

 10. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۲۶ در 12 حکایت از گلستان سعدی » ظالمی را حکایت کنند که هیزم رنجوران خریدی به حیف و به توانگران دادی گران...

 11. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۲۹ در 12 حکایت از گلستان سعدی » یکی از وزرا پیش ذوالنون مصری رفت و همت خواست که...

 12. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۳۵ در 40 حکایت از گلستان سعدی » با طایفه ی بزرگان به کشتی در نشسته بودم...

 13. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۳۸ در 40 حکایت از گلستان سعدی » گروهی از حکما به حضور حضرت کسری به مصلحتی سخن همی گفتند...

 14. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۱ در 40 حکایت از گلستان سعدی » یکی از بزرگان گفت پارسایی را: چه گویی در حق فلان عابد...

 15. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۲ در 40 حکایت از گلستان سعدی » عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان بهای بضاعت...

 16. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۶ در 40 حکایت از گلستان سعدی » شخصی مهمان پادشاه بود. چون به طعام بنشستند کمتر از آن خورد که عادت او بود...

 17. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۷ در 40 حکایت از گلستان سعدی » یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی و شب خیز و مولع زهد و پرهیز...

 18. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۱۷ در 40 حکایت از گلستان سعدی » پیاده ای سر و پا برهنه با کاروان حجاز از کوفه به در آمد و همراه ما شد...

 19. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۱۹ در 12 حکایت از گلستان سعدی » کاروانی در زمین یونان بزدند و نعمت بی قیاس ببردند...

 20. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۲۲ در 40 حکایت از گلستان سعدی » مردی را حکایت کنند که شبی دَه مَن طعام بخوردی...

 21. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۲۴ در 40 حکایت از گلستان سعدی » پیش یکی از مشایخ گله کردم که فلان به فساد من گواهی داده است...

 22. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۲۶ در 12 حکایت از گلستان سعدی » یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه ای خفته...

 23. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۲۹ در 12 حکایت از گلستان سعدی » صاحب دلی را گفتند: بدین خوبی که خورشید است، نشنیده ایم که...

 24. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۳۴ در 40 حکایت از گلستان سعدی » پادشاهی را مهمی پیش آمد. گفت...

 25. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۴۲ در ۱۲ حکایت از گلستان سعدی » یکی از صاحب دلان زورآزمایی را دید که به هم برآمده و کف بر دماغ انداخته...

 26. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۳ در 40 حکایت از گلستان سعدی » فقیری را شنیدم که در آتش فاقه می سوخت...

 27. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۴ در 40 حکایت از گلستان سعدی » یکی از ملوک عجم طبیبی حاذق به خدمت حضرت محمد مصطفی...

 28. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۶ در 40 حکایت از گلستان سعدی » دو بازرگان خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر کردندی...

 29. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۷ در 40 حکایت از گلستان سعدی » یکی از حکما پسر را نهی همی کرد از بسیار خوردن که سیری مردم را رنجور کند...

 30. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۹ در 40 حکایت از گلستان سعدی » جوانمردی را در جنگ تاتار جراحتی هولناک رسید...

 31. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۱۳ در 40 حکایت از گلستان سعدی » حاتم طایی را گفتند: از خود بزرگ همت تر در جهان دیده ای...

 32. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۱۴ در 12 حکایت از گلستان سعدی » موسی علیه السلام فقیری را دید از برهنگی به ریگ اندر شده...

 33. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۱۵ در 40 حکایت از گلستان سعدی » اعرابی را دیدم در حلقه ی گوهریان بصره که حکایت همی کرد...

 34. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۱۸ در 40 حکایت از گلستان سعدی » هرگز از دور زمان ننالیده بودم و روی از گردش آسمان درهم نکشیده...

 35. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۲۱ در 12 حکایت از گلستان سعدی » بازرگانی را شنیدم که صدوپنجاه شتر بار داشت و چهل بنده ی خدمتکار...

 36. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۲۲ در 40 حکایت از گلستان سعدی » مالداری را شنیدم که به بخل چنان معروف بود که حاتم طایی در کَرَم...

 37. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۲۳ در 40 حکایت از گلستان سعدی » صیادی ضعیف را ماهی قوی به دام اندر افتاد...

 38. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۲۴ در 40 حکایت از گلستان سعدی » دست و پا بریده ای را دیدم که هزار پایی بکشت...

 39. سعدی » گلستان » باب چهارم در فواید خاموشی » حکایت شمارهٔ ۲ در 40 حکایت از گلستان سعدی » بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد...

 40. سعدی » گلستان » باب چهارم در فواید خاموشی » حکایت شمارهٔ ۷ در 40 حکایت از گلستان سعدی » یکی از حکما را شنیدم که می گفت: هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکرده است مگر...

 41. سعدی » گلستان » باب ششم در ضعف و پیری » حکایت شمارهٔ ۱ در 12 حکایت از گلستان سعدی » با جمعی از دانشمندان در مسجد جامع دمشق بحث همی کردیم که...

 42. سعدی » گلستان » باب ششم در ضعف و پیری » حکایت شمارهٔ ۳ در 40 حکایت از گلستان سعدی » مهمان پیری شدم در دیاری بکر که مال فراوان داشت...

 43. سعدی » گلستان » باب ششم در ضعف و پیری » حکایت شمارهٔ ۴ در 40 حکایت از گلستان سعدی » روزی به غرور جوانی سخت رانده و شبانگه به پای کریوه ای سست مانده بودم...

 44. سعدی » گلستان » باب ششم در ضعف و پیری » حکایت شمارهٔ ۶ در 40 حکایت از گلستان سعدی » وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم، دل آزرده به کنجی نشست...

 45. سعدی » گلستان » باب هفتم در تأثیر تربیت » حکایت شمارهٔ ۲ در 40 حکایت از گلستان سعدی » حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر، هنر آموزید...

 46. سعدی » گلستان » باب هفتم در تأثیر تربیت » حکایت شمارهٔ ۵ در 40 حکایت از گلستان سعدی » پارسا زاده ای را نعمت بی کران از ترکه ی عمان به دست افتاد...

 47. سعدی » گلستان » باب هفتم در تأثیر تربیت » حکایت شمارهٔ ۱۴ در 40 حکایت از گلستان سعدی » مردکی را چشم دردی گرفت. طبیب خواست...

 48. سعدی » گلستان » باب هفتم در تأثیر تربیت » حکایت شمارهٔ ۱۶ در 40 حکایت از گلستان سعدی » پارسایی بر یکی از سلاطین نعمت گذر کرد که...

 49. سعدی » گلستان » باب هفتم در تأثیر تربیت » حکایت شمارهٔ ۱۷ در 40 حکایت از گلستان سعدی » سالی از بلخ بامیان ام سفر بود و راه از حرامیان پر خطر بود...

 50. سعدی » گلستان » باب هفتم در تأثیر تربیت » حکایت شمارهٔ ۱۸ در 40 حکایت از گلستان سعدی » توانگر زاده ای را دیدم بر سر گور پدر نشسته و با مسکین بچه ای مناظره در پیوسته...

 51. سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت » حکمت شمارهٔ ۱ در 40 حکایت از گلستان سعدی » مال از بهر آسایش عمر است، نه عمر از بهر گِرد کردن مال...

 52. در 40 حکایت از گلستان سعدی » دَه آدمی بر سفره ای بخورند و دو سگ بر مرداری با هم به سر نبرند...


۱۴. داود آزاد (۳۴ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷ در تو همه، ما هیچ (به یاد استاد حسن کسایی) » لطف تو

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۸ در می بی رنگی » می الست

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹ در لیلی نامه » یارلیلی

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۲ در می صوفی افکن کجا می فروشند » تا تو نیایی

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۶ در می بی رنگی » خان وحدت

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳۳ در در میخانه » مستان سلامت می کنند

 7. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲۳ در دیوان شمس و باخ » مبارک باد

 8. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۳۶ در دیوان شمس و باخ » در این عشق بمیرید

 9. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰۰ در دیوان شمس و باخ » تیز دَوَم

 10. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۴۵ در لیلی نامه » آنِ خرابات

 11. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۱۸ در دیوان شمس و باخ » من آن ماهم

 12. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۵۳ در کوی تو » خانه پرنور

 13. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۹۸ در دیوان شمس و باخ » از تو کجا گریزم

 14. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۳۰ در لیلی نامه » یارلیلی

 15. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۵ در نور جان » دل شیدا

 16. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۹۷ در تو همه، ما هیچ (به یاد استاد حسن کسایی) » اسرار تو

 17. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۰۲ در تو همه، ما هیچ (به یاد استاد حسن کسایی) » همتای تو

 18. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۰۹ در کوی تو » مست و دیوانه

 19. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۰۹ در دیوان شمس و باخ » من مست و تو دیوانه

 20. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۶۰ در می صوفی افکن کجا می فروشند » تو همه در خون منی

 21. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۶۳ در می صوفی افکن کجا می فروشند » ای طربستان ابد

 22. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۴۳ در می صوفی افکن کجا می فروشند » بیرون ز جان جان چیست؟

 23. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۲۳ در لیلی نامه » که هنوز من نبودم

 24. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۴ در کوی تو » طریق عشق جانان

 25. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۱ در می صوفی افکن کجا می فروشند » آواز بیات ترک

 26. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳۵ در می صوفی افکن کجا می فروشند » السلام ای ساقیانا السلام ای مستیان

 27. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۹۶ در می صوفی افکن کجا می فروشند » بیرون ز جان جان چیست؟

 28. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴ در نور جان » سلسله زلف

 29. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۳ در لیلی نامه » چون تو هستی همه هست

 30. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۴۳ در لیلی نامه » چون تو هستی همه هست

 31. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۴۱ در لیلی نامه » من نه منم

 32. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۵۱ در دیوان شمس و باخ » از تو کجا گریزم

 33. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۷۵ در لیلی نامه » کاندر غلطم

 34. جامی » هفت اورنگ » سلامان و ابسال » بخش ۱۲ - حکایت مجنون که در بادیه از انگشت قلم کرده بر تخته ریگ چون رمالان رقمی می زد گفتند این نوشتن چیست و این نوشته برای کیست گفت این نام لیلی است که به نوشتن آن می نازم چون او به دست نیست با نام او عشق می بازم در لیلی نامه » مشق نام لیلی


۱۵. وحید تاج (۳۴ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۹ در سرِ سماع » مژده ی دلدار

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۸ در از روزگار رنگ آمیز » شراب تلخ

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶ در از برگها » تصنیف زلف بر باد مده

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۸ در گوهرِ جان » ساز و آواز بیات اصفهان و دشتی

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳ در در آتش مشتاقی » تصنیف "می ده گزافه ساقیا" با الهام از پیش درآمد سه گاه "در غم" ساخته ی پرویز مشکاتیان

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۹ در خانه ی غریب » تصنیف به رقص آ (دستگاه شور)

 7. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۲ در سِحر سَحَر » مستی

 8. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۵ در در عشق زنده باید » عاشقان

 9. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۷ در در عشق زنده باید » سرو خرامان

 10. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۸۴ در سِحر سَحَر » وای دل

 11. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۹۳ در سِحر سَحَر » وای دل

 12. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۹۶ در سِحر سَحَر » وای دل

 13. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۹۴ در رفته ای که باز آیی » یار دیگر

 14. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۸۱ در سِحر سَحَر » مستی

 15. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۶۷ در در آتش مشتاقی » تصنیف "ای خواجه که را مانم"

 16. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۱۵ در برف خوانی » چه نزدیک (بر خوانی)

 17. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۶۷ در سِحر سَحَر » آواز و تنبور

 18. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷۱ در سِحر سَحَر » خانه سودا

 19. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۶ در سرِ سماع » سرو خرامان من

 20. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۴۵ در از روزگار رنگ آمیز » اندیشه مجنون

 21. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۶۴ در خانه ی غریب » سازوآواز (سلمک/شهناز/قرچه/رضوی/نوا/فرود) (دستگاه شور)

 22. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲ در عطار » تصنیف مست مست

 23. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۷ در عطار » تصنیف هم نفسان

 24. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۵ در عطار » کوتاه سخن

 25. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۵ در عطار » دریغ (ارکستر و آواز اصفهان)

 26. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۶ در عطار » گمشده

 27. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱۷ در عطار » تصنیف مستی

 28. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱۸ در عطار » تصنیف مستی

 29. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳۲ در عطار » تصنیف مستی

 30. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۲ در سِحر سَحَر » فراق

 31. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۹۷ در سِحر سَحَر » فراق

 32. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۳ - با روح صبا در ساز شبانگاهی » تصنیف سوگ صبا

 33. حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۸ در در آتش مشتاقی » مقدمه (بر اساس گوشه ی مهدی ضرابی)

 34. بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۵۱ در رفته ای که باز آیی » رنج هستی


۱۶. محسن نامجو (۳۳ قطعه)

 
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۰ در الکی » الکی

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵ در ترنج » دل می رود

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در سیزده هشت » زآن یار

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در ترنج » ترسم که...

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶ در ترنج » زلف

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶ در الکی » زلف

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۸ در صفر شخصی » مرصع خوانی

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۱ در الکی » زده

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۵ در الکی » نامه

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۶ در الکی » نامه

 11. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۹ در سیزده هشت » بیایید

 12. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۵ در سیزده هشت » بیگاه شد

 13. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴۲ در سیزده هشت » بیگاه شد

 14. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶۷ در سیزده هشت » صنما

 15. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۸۰ در الکی » آن من است او

 16. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۵۰ در ترنج » تلخی نکند

 17. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در ترنج » رو سر بنه به بالین

 18. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۸۸ در الکی » دیلمان

 19. مولوی » دیوان شمس » ترجیعات » بیست و پنجم در ترنج » در میان جان (ونگ ونگ)

 20. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۹۵ در الکی » هوشم ببر

 21. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۱۹ در آوازهایی از شرق » صنما

 22. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۴۲ در صفر شخصی » چه کسی

 23. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۵۹ در آوازهایی از شرق » نوبهاری

 24. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۱۵ در الکی » هلل هلا

 25. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۴ در ترنج » در میان جان (ونگ ونگ)

 26. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۲۱ در ترنج » ترنج

 27. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۵ در مؤلّفه عُزلت » اگر بذاری

 28. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۳ در ترنج » واوا لیلی

 29. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۶۵ در ترنج » جره باز

 30. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۹ در ترنج » رو سر بنه به بالین

 31. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۳ در ترنج » جره باز

 32. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۵۱ در صفر شخصی » مریم

 33. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۱ در Useless Kisses » نوشین لبان


۱۷. صدیق تعریف (۲۸ قطعه)

 
 1. حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹ در شیدائی » رباعی (آواز و تصنیف)

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲ در عارف شیدا » آواز رامکلی (ابوعطا)

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷ در عارف شیدا » آواز سوز و گداز (اصفهان)

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱ در فراق » ساز و آواز ۱

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱ در فراق » ساز و آواز ۲

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۴ در شیدائی » پیش درآمد و آواز

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۹ در شیدائی » تصنیف چشم یاری

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۳ در گلگشت » تصنیف اندوه نهفته

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۴ در شیدائی » آواز ضربی و سه تار

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۷ در عارف شیدا » آواز ۳ (ابوعطا)

 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۹ در عارف شیدا » آواز ۱ (ماهور)

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۳ در گلگشت » آواز به همراه سنتور

 13. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۷ در فراق » تصنیف فریاد

 14. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۰۸ در گلگشت » تصنیف در کوی جانان

 15. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۱۱ در گلگشت » تصنیف قدیمی مشنو ای دوست

 16. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۳۸ در شور دشت » ساز و آواز. چهار مضرابش شور

 17. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۲۲ در شور دشت » ساز و آواز. فرود. قرچه. خارا. فرود

 18. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۸ در شیدائی » تصنیف فراق

 19. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۶ در شیدائی » تصنیف فراق

 20. حافظ » مثنوی (الا ای آهوی وحشی) در گلگشت » آواز همراه با کمانچه

 21. حافظ » مثنوی (الا ای آهوی وحشی) در گلگشت » ساز همراه با سنتور

 22. سعدی » بوستان » باب سوم در عشق و مستی و شور » بخش ۲۵ - مخاطبه شمع و پروانه در ماه بانو » تصنیف شبی یاد داری

 23. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۲۱ در خیال انگیز » ترنج

 24. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۸ در خیال انگیز » خسته بال

 25. ملک‌الشعرای بهار » تصنیفها » در ابوعطا در فراق » تصنیف نسیم سحر

 26. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۵ در عارف شیدا » تصنیف ترک چشم (ابوعطا)

 27. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۸ در ماه بانو » تصنف شانه بر زلف

 28. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۲۷ در عارف شیدا » تصنیف تا رخت (ریشه در آب) (اصفهان)


۱۸. بهزاد (۲۸ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ در تاب بنفشه » تاب بنفشه

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۵ در تاب بنفشه » زهی عشق

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۷ در شمع و پروانه » تصنیف شمع و پروانه

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۳ در تاب بنفشه » صبح سعادت

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۴ در تاب بنفشه » صبح سعادت

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶۹ در تاب بنفشه » بهار آمد

 7. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷۰ در تاب بنفشه » بهار آمد

 8. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۱۰ در شمع و پروانه » تصنیف ساقیا

 9. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۱۳ در شمع و پروانه » تصنیف ساقیا

 10. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۳۷ در تاب بنفشه » هله عاشقان

 11. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۴ در درد محبت » تصنیف این همه مستی

 12. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۰ در درد محبت » مخالف سه گاه - تصنیف دردِ محبت

 13. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۳۰ در درد محبت » تصنیف بیار ساقی

 14. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲ در شمع و پروانه » ادامه ساز و آواز

 15. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۳ در شمع و پروانه » ادامه ساز و آواز

 16. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۳ در تاب بنفشه » اسب کرنگ

 17. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۱ در شمع و پروانه » ساز و آواز ۲

 18. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۴۱ در شمع و پروانه » ادامه ساز و آواز

 19. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۴۱ در شمع و پروانه » ساز و آواز ۲

 20. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۶۸ در تاب بنفشه » اسب کرنگ

 21. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۷۳ در شمع و پروانه » ساز و آواز ۲

 22. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۷۳ در شمع و پروانه » ساز و آواز ۲

 23. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۵ در شمع و پروانه » ساز و آواز ۲

 24. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۷ در شمع و پروانه » ساز و آواز ۲

 25. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۳۲ در تاب بنفشه » اسب کرنگ

 26. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۵۵ در شمع و پروانه » ادامه ساز و آواز

 27. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۵۸ در شمع و پروانه » ساز و آواز ۲

 28. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۶۵ در شمع و پروانه » ساز و آواز ۱


۱۹. ادیب خوانساری (۲۷ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » درآمد: نه هر که چهره بر افروخت دلبری داند (دستگاه ماهور)

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » داد: نه هر کسی که کلاه کج نهاد و تند نشست (دستگاه ماهور)

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » داد و گشایش و فرود: وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی (دستگاه ماهور)

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » شکسته: به قد و چهره هر آنکس که شاه خوبان شد (دستگاه ماهور)

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » حصار فرود: بباختم دل دیوانه و ندانستم که آدمی (دستگاه ماهور)

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » نیریز و فرود: تو بندگی چو گدایان بشرط مزد نکن (دستگاه ماهور)

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۹ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » درآمد: رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید (دستگاه نوا)

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۹ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » گردانیه: صفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست (دستگاه نوا)

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۹ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » افشاری و فرود به نوا: چنان کرشمه ساقی دلم ز دست ببرد (دستگاه نوا)

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۹ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » رهاب: مکن ز قصه شکایت که در طریق طلب (دستگاه نوا)

 11. مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱ - سر آغاز در آشنایی با آوازهای مثنوی شوشتری ۱ » مثنوی افشاری

 12. نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶۷ - رفتن خسرو سوی قصر شیرین به بهانه شکار در آوازهای ادیب خوانساری (لوح چهارم) » گیلکی: تو کاندر لب نمک پیوسته داری (آواز دشتی)

 13. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۱۸ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » شاه ختایی: جان ندارد هر که جانانیش نیست (دستگاه نوا)

 14. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۱۸ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » قجر و نهفت و فرود: عارفان در پیش صاحبان (دستگاه نوا)

 15. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۲۰ در موسیقی آوازی ایران ۳ » درآمد (آواز اصفهان)

 16. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۲۹ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح چهارم) » درآمد اشاره به اوج: پیش رویت دگران صورت بر دیوارند (آواز دشتی)

 17. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۲۹ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح چهارم) » درآمد دوم: تا گل روی تو دیدم همه گلها خارند (آواز دشتی)

 18. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۲۹ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح چهارم) » عشاق: اینکه گویند به عمری شب قدری باشد (آواز دشتی)

 19. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۲۹ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح چهارم) » راجه فرود به دشتی: دامن دولت جاوید (آواز دشتی)

 20. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۶۰ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » درآمد: خلاف دوستی باشد بترک دوستان گفتن (دستگاه شور)

 21. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۶۰ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » درآمد دوم: چنانت دوست میدارم که وصلت دل نمی خواهد (دستگاه شور)

 22. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۶۰ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » سلمک: مراد خسرو از شیرین کناری بود و آغوشی (دستگاه شور)

 23. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۶۰ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » شهناز: مراد خسرو از شیرین کناری بود و آغوشی (دستگاه شور)

 24. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۶۰ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » قرچه و فرود: نصیحت کردن آسانست سرگردان عاشق را (دستگاه شور)

 25. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۶۰ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » شهناز و فرود به شور: ز دستم بر نمی آید که انصاف از تو بستانم (دستگاه شور)

 26. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۴۵ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » فرود و داد: بخت آئینه ندارم که در او مینگری (دستگاه ماهور)

 27. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۴۵ در آوازهای ادیب خوانساری (لوح اول) » عراق، نهیب و فرود به ماهور: من چنان عاشق رویت که ز خود بی خبرم (دستگاه ماهور)


۲۰. سینا سرلک (۲۶ قطعه)

 
 1. حافظ » قطعات » قطعه شمارهٔ ۱۲ در در بند تو آزادم » عشق شور انگیز

 2. حافظ » قطعات » قطعه شمارهٔ ۱۲ در در بند تو آزادم » مقدمه و درآمد نوا

 3. حافظ » قطعات » قطعه شمارهٔ ۱۲ در در بند تو آزادم » آواز و ضربی نیشابور

 4. حافظ » قطعات » قطعه شمارهٔ ۱۲ در در بند تو آزادم » آواز عراق و چهارمضراب نوا

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۲ در پریچهره » ساز و آواز

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۲ در موج سودا » حال خونین دلان

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶ در در بند تو آزادم » در بند تو آزادم

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴ در رومی ۲ » بیا تا گل برافشانیم

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۸ در راه و ماه » شاه خرابات

 10. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۴ در ظهیر » تصنیف غم دل (گفتگوی لیلی و مجنون)

 11. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۵ در رومی 2 » زهی عشق

 12. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۹ در ظهیر » تصنیف ره عشق (به هوش آمدن مجنون و دیدار لیلی)

 13. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در موج سودا » شبگرد مبتلا

 14. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۰۷ در تک آهنگ های سینا سرلک » جان منی

 15. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۵۴ در جرس » نهان مکن

 16. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۱ در دلبر طناز (نکوداشت استاد فرامرز پایور) » تصنیف دلبر طناز

 17. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۶ در دلبر طناز (نکوداشت استاد فرامرز پایور) » تصنیف سوز عشق

 18. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۷۳ در دلبر طناز (نکوداشت استاد فرامرز پایور) » تصنیف پیوند

 19. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۱۷ در دلبر طناز (نکوداشت استاد فرامرز پایور) » ساز و آواز گوشه درآمد، بیات راجه، فرود

 20. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۱۷ در دلبر طناز (نکوداشت استاد فرامرز پایور) » ساز و آواز گوشه عشاق، قرچه، رضوی، فرود

 21. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۵ در رومی 2 » سر عشق

 22. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۲۳ در فردای دگر » تصنیف پنهان چو دل

 23. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۸ در ظهیر » ساز و آواز (بر خاک افتادن مجنون)

 24. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵ در ظهیر » تصنیف مه و من (بردن پدر،مجنون را به خانه کعبه)

 25. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۷۸ در زیر باران » آواز جواب آواز کمانچه

 26. اقبال لاهوری » زبور عجم » ای غنچه خوابیده چو نرگس نگران خیز در بوی مهر » ساز و آواز/مخالف،حصار،فرود


۲۱. علی رستمیان (۲۴ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۱ در کنج صبوری » سه تار و آواز

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۱ در کنج صبوری » نی و آواز

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۳ در دل من » جام جم

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۰ در دفتر تار و آواز ۱ (بداهه خوانی و بداهه نوازی در دستگاه همایون) » درآمد: هزار دشمنم ار میکند قصد هلاک

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۷ در کوی جانان » عهد جانان

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴ در کنج صبوری » تصنیف بیا تا گل برافشانیم

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۲ در فریاد آسمان » تصنیف کمان ابرو

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۲ در جام عشق » تصنیف جام عشق

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۳ در کنج صبوری » سنتور و آواز

 10. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴ در دل من » یوسف خوشنام

 11. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۷ در چهارباغ » آواز مثنوی همراه با نی

 12. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۸۵ در کنج صبوری » تصنیف سوختگان

 13. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷۱ در دل من » خانه سودا

 14. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۸۶ در چهارباغ » تصنیف بخت جوان

 15. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۴۵ در بامدادان » تصنیف سرو چمن (همایون)

 16. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۵۱ در چهارباغ » چهار مضراب سنتور و تنبک

 17. وحشی » گزیده اشعار » ترکیبات » شرح پریشانی در فریاد آسمان » تصنیف شرح پریشانی

 18. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۰۳ در نوبهار » آوازدشتی همراه نی

 19. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۹۲ در نوبهار » آوازدشتی همراه نی

 20. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۶۳ در بوی پرچین » تصنیف دل آوا

 21. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۹۰ در چهارباغ » آواز دشتستانی همراه با سنتور

 22. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۲۶ در بوی پرچین » تصنیف دل آوا

 23. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۷ در شب مهتاب » ماه غلام

 24. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۹۳ در نوبهار » آوازدشتی همراه نی


۲۲. غلامحسین بنان (۲۴ قطعه)

 
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱ در آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان - دستگاه ماهور (لوح اول) » تصنیف جهان گذران

 2. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۸ در ترانه های بنان: وعده ی وصال » ترانه ی غم جهان (دستگاه ماهور)

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱ در ترانه های بنان: گل صحرایی » ساز و آواز (آواز دشتی)

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۴ در آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان - شور و دشتی » آواز بیات ترک

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۳ در گل ریزان » جام جهان بین (سه گاه)

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۰ در ترانه های بنان - می ناب » می ناب (عشاق - بیات اصفهان)

 7. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۳ در آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان - سه گاه و چهارگاه » کار عمل در مایه بیات ترک

 8. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۸۳ در ترانه های بنان - نامه های گمشده » تصنیف «امروز مها» (آواز ابوعطا)

 9. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۴ در ترانه های بنان (گریه ی شمع) » ساز و آواز ۲

 10. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۱۷ در آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان - سه گاه و چهارگاه » ضربی چهارگاه

 11. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۱۹ در دیلمان (آثار استاد بنان روی صفحه های گرامافون) » مناجات پاک یزدانا (آواز ابوعطا)

 12. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۰۰ در آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان - دستگاه ماهور (لوح اول) » دستگاه ماهور ۲

 13. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۵ در دیلمان (آثار استاد بنان روی صفحه های گرامافون) » دیلمان (آواز دشتی)

 14. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۲ در آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان - دستگاه ماهور (لوح دوم) » تصنیف خریدار تو

 15. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۵۳ در ترانه های بنان - نامه های گمشده » ساز و آواز ۲

 16. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۶۰ در آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان - آواز ابوعطا و افشاری » تصنیف یاری، اجرای خصوصی، تاریخ اجرا ۱۳۳۵، تنبک

 17. وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۳۰۸ در ترانه های بنان - نامه های گمشده » ساز و آواز ۴

 18. عراقی » دیوان اشعار » ترجیعات » شمارهٔ ۲ (که همه اوست هر چه هست یقین - جان و جانان و دلبر و دل و دین) در ترانه های بنان: پیام دل » آواز (دستگاه چهارگاه)

 19. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۲ در آثار استاد روح الله خالقی (نغمه ی نوروزی) ۲ » آه سحر (دشتی)

 20. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در ترانه های بنان: پیام دل » ساز و آواز ۱ (دستگاه ماهور)

 21. رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۸ در ترانه های بنان - رؤیای هستی » ساز و آواز ۳

 22. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۹ - حالا چرا در ترانه های بنان - چه شورها » حالا چرا (عشاق)

 23. رهی معیری » غزلها - جلد اول » غباری در بیابانی در گل ریزان » خاموش (ماهور)

 24. حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۱۳۶۷ در ترانه های بنان: وعده ی وصال » ترانه ی وعده ی وصال (دستگاه شور)


۲۳. هژیر مهرافروز (۲۲ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵ در من خانه نمی دانم » چیزی بده درویش را

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۹ در دل قلندر » به رقص آ

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۲ در آیان » جان جان

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۴۸ در دل قلندر » قوم به حج رفته

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷۱ در آیان » آیان

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰۳ در دل قلندر » آمده ام سرنهم

 7. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۶۵ در من خانه نمی دانم » من خانه نمی دانم

 8. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۵ در دل قلندر » دلدار

 9. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۶ در دل قلندر » دلدار

 10. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۰۵ در دل قلندر » دلدار

 11. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در تک‌آهنگهای هژیر مهر‌افروز » غزل آخر

 12. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۲ در من خانه نمی دانم » دگر باره بشوریدم

 13. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۹ در تک‌آهنگهای هژیر مهر‌افروز » غیر قمر هیچ

 14. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۴۰ در آیان » مثلث

 15. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲ در من خانه نمی دانم » بازار قلندر

 16. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷ در من خانه نمی دانم » بازار قلندر

 17. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۴ در دل قلندر » دلدار

 18. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۸ در دل قلندر » شراب عاشقان

 19. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۵ در دل قلندر » دل قلندر

 20. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۳۰ در دل قلندر » دل قلندر

 21. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۵۷ در دل قلندر » دل قلندر

 22. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۱۸ در آیان » مجنون و پریشان توام


۲۴. یونس دردشتی (۲۲ قطعه)

 
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۲ در آوازهای یونس دردشتی ۳ » حجاز ۱

 2. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۷۱ در آوازهای یونس دردشتی ۳ » زابل، حصار و فرود

 3. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۷۱ در آوازهای یونس دردشتی ۳ » مخالف و فرود

 4. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۱۹ در آوازهای یونس دردشتی ۲ » درآمد همایون، چکاوک، بیداد، فرود

 5. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۱۴ در آوازهای یونس دردشتی ۲ » درآمد ماهور

 6. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۱۴ در آوازهای یونس دردشتی ۲ » خاوران و فرود

 7. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۷۱ در آوازهای یونس دردشتی ۲ » درآمد، جامه دران، نیشابورک

 8. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۷۱ در آوازهای یونس دردشتی ۲ » فیلی و شکسته و فرود ۲

 9. حافظ » ساقی نامه در آوازهای یونس دردشتی ۱ » ساقی نامه

 10. سعدی » مواعظ » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۲۵ - در وصف بهار در آوازهای یونس دردشتی ۳ » قطعه آواز: شکسته ماهور و فرود

 11. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۵ در آوازهای یونس دردشتی ۳ » قطعه آواز: داد و گشایش

 12. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۵ در آوازهای یونس دردشتی ۳ » قطعه آواز: دلکش و شهناز و فرود به ماهور

 13. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۱ در آوازهای یونس دردشتی ۳ » قطعه آواز: مخالف، مغلوب و فرود به چهارگاه

 14. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۷ در آوازهای یونس دردشتی ۲ » درآمد، جامه دران

 15. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۷ در گزیده ای از صد سال آواز ۲ » بیات ترک

 16. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۷ در آوازهای یونس دردشتی ۲ » فیلی و شکسته و فرود ۱

 17. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۲ در آوازهای یونس دردشتی ۱ » درآمد اصفهان و جامه دران، بیات راجه

 18. هلالی جغتایی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲ در آوازهای یونس دردشتی ۱ » درآمد و بیداد

 19. هلالی جغتایی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲ در آوازهای یونس دردشتی ۱ » بیداد

 20. هلالی جغتایی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۰ در آوازهای یونس دردشتی ۳ » قطعه آواز: حصار وفرود به چهارگاه

 21. هلالی جغتایی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۵ در آوازهای یونس دردشتی ۱ » درآمد اول و دوم

 22. هلالی جغتایی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۵ در آوازهای یونس دردشتی ۱ » زابل و مویه، فرود


۲۵. علیرضا عصار (۲۱ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در فصل آشنایی » نکته دان عشق "علیرضا عصار"

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۰ در ای عاشقان » چنگ و عود

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۲ در فصل آشنایی » عیدانه "علیرضا عصار"

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ در کوچ عاشقانه » انسانم آرزوست

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۳ در عشق الهی » مسلمانان

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۱۰ در عشق الهی » عشق الهی

 7. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۸ در ای عاشقان » دام اجل

 8. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۷ در نهان مکن » نهان مکن

 9. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۴۳ در نهان مکن » نهان مکن

 10. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در کوچ عاشقانه » کوی عشق

 11. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۵۲ در محتسب » شاه جهان

 12. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۵۳ در محتسب » شاه جهان

 13. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۲ در محتسب » به جان تو

 14. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۶ در محتسب » به جان تو

 15. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۰۹ در حال من بی تو » مست و دیوانه

 16. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۸۸ در تک آهنگ های علیرضا عصار » ای یار غلط کردی

 17. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۸۸ در جز عشق نمیخواهم » ای یار غلط کردی

 18. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۳۷ در حال من بی تو » هله عاشقان

 19. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۳۹ در حال من بی تو » هله عاشقان

 20. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۴۰ در حال من بی تو » هله عاشقان

 21. پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » مست و هشیار در محتسب » محتسب


۲۶. فرشاد جمالی (۲۱ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۳۹ در سرزمین خورشید » نمی دانم

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۴۹ در سرزمین خورشید » ساقی

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۵۰ در سرزمین خورشید » ساقی

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۹۷ در مجنون آن لیلی کجاست » به جان جمله مستان که مستم

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۹۸ در مجنون آن لیلی کجاست » ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۰۹ در دیار مهر » حیران

 7. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۳ در دیار مهر » سیر نمی شوم ز تو

 8. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۴ در دیار مهر » سیر نمی شوم ز تو

 9. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۵۳ در سرزمین خورشید » درطلب

 10. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۵۵ در مجنون آن لیلی کجاست » بر گذری درنگری جز دل خوبان نبری

 11. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۵۱ در مجنون آن لیلی کجاست » از قصه حال ما نپرسی

 12. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۸۰ در مجنون آن لیلی کجاست » در شرابم چیز دیگر ریختی در ریختی

 13. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۱۸ در مجنون آن لیلی کجاست » می زنم حلقه در هر خانه ای

 14. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۲۶ در مجنون آن لیلی کجاست » گر در آب و گر در آتش می روی

 15. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۶۵ در دیار مهر » جان جان

 16. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۹۷ در مجنون آن لیلی کجاست » بیا بیا که شدم در غم تو سودائی

 17. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۲۶ در سرزمین خورشید » آواز غم تو

 18. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۴۱ در دیار مهر » رقص خیال

 19. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۴۲ در دیار مهر » رقص خیال

 20. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۵۱ در سرزمین خورشید » آواز بر تاک افلاک

 21. اقبال لاهوری » پیام مشرق » نوای وقت در سرزمین خورشید » خورشید


۲۷. شهرام شعرباف (۲۱ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ در اوهام در آزادی » الا یا ایهالساقی

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲ در این خرقه بیانداز » صلاح کار

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲ در اوهام در آزادی » صلاح کار

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱ در این خرقه بیانداز » این خرقه بیانداز

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷ در اوهام در آزادی » در دیر مغان

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۵ در این خرقه بیانداز » لب لعلش

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۹ در اوهام در آزادی » درویش

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۰ در اوهام در آزادی » پیر می فروش

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۳ در این خرقه بیانداز » یاد باد

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۹ در این خرقه بیانداز » نامه

 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۹ در اوهام در آزادی » غم دل

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۸ در این خرقه بیانداز » قدح

 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۰ در این خرقه بیانداز » زاهد خلوت نشین

 14. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۱ در این خرقه بیانداز » رسم عاشق کشی

 15. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۷ در این خرقه بیانداز » مسلمانان مرا وقتی دلی بود

 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۷ در اوهام در آزادی » مسلمانان! مرا وقتی دلی بود

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۱ در اوهام در آزادی » گفتم غم تو دارم

 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۸ در اوهام در آزادی » دیده دریا کنم

 19. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۹ در این خرقه بیانداز » منزل ویران

 20. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۳ در اوهام در آزادی » حافظ عاشق است

 21. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۳ در اوهام در آزادی » آلوده


۲۸. جمال الدین منبری (۱۹ قطعه)

 
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت اول)

 2. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۴ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت اول)

 3. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۹ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت دوم)

 4. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۱ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت چهارم)

 5. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۵ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت سوم)

 6. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۹ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت دوم)

 7. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۳ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت سوم)

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۳ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » صفای دل

 9. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۳ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » بی تو بسر نمی شود

 10. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۰ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » باز آمدم

 11. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۴۱ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » یاد تو (دلارام)

 12. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۸ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت اول)

 13. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۹ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت دوم)

 14. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۱۲ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت اول)

 15. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » درد زندگی [۲۵-۱۶] » رباعی ۲۲ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت سوم)

 16. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » درد زندگی [۲۵-۱۶] » رباعی ۲۵ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت سوم)

 17. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵] » رباعی ۵۶ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت دوم)

 18. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۳۰ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت چهارم)

 19. امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۳۲ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » رهایی بیدل


۲۹. بیژن کامکار (۱۹ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۵ در افسانۀ تنبور » آهنگ مغانه

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۹ در افسانۀ تنبور » آواز مکتب رندان

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۷ در دف و نی » عیشم مدام است

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۵ در مستان سلامت می کنند » همراز

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳۳ در مستان سلامت می کنند » مستان سلامت می کنند

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳۴ در مستان سلامت می کنند » مستان سلامت می کنند

 7. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۹ در افسانۀ تنبور » آهنگ گلشن یار

 8. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۰۶ در دف و نی » آواز و نی ۳

 9. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۸۴ در دف و نی » آواز و نی ۱

 10. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۴۹ در افسانۀ تنبور » آهنگ افسانه دل

 11. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۶ در دف و نی » اندر میان جان

 12. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۰۰ در افسانۀ تنبور » آهنگ مستان

 13. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۲ در دف و نی » دگر باره بشوریدم

 14. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۰ در دف و نی » طرب اندر طرب

 15. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۴۳ در مستان سلامت می کنند » یار/ آیینه

 16. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶۲ در بامداد » تصنیف پرده برگردان

 17. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۷۵ در دف و نی » در هوای بیخودی

 18. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۵ در مستان سلامت می کنند » آواز جان

 19. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۹۱ در مستان سلامت می کنند » ای دل/برای تو


۳۰. سیدعبدالحسین مختاباد (۱۹ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴ در شبانگاهان (بوی گل) » ساز و آواز اوج

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۰ در شبانگاهان (بوی گل) » نسیم

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۰ در تمنای وصال » باز آمدم

 4. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۴ در تمنای وصال » آواز بیات اصفهان

 5. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۵۹ در شبانگاهان (بوی گل) » فریاد بیقراری

 6. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۶۳ در شبانگاهان (بوی گل) » فریاد بیقراری

 7. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۱۵ در تمنای وصال » دود عشق

 8. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۷ در سفر عشق » ساز و آواز

 9. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۴۳ در سفر عشق » تصنیف کجایی

 10. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در زورق مهتاب » وصال

 11. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۸ در تمنای وصال » غم یار

 12. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۴۲ در تمنای وصال » غم یار

 13. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۵۷ در تمنای وصال » غم یار

 14. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۱۶ در تمنای وصال » غم یار

 15. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳۲ در تمنای وصال » غم یار

 16. شیخ بهایی » دیوان اشعار » مخمس در تمنای وصال » تمنای وصال

 17. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۸ - در راه زندگانی در غوغای جان » تصنیف جوانی

 18. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۹ - حالا چرا در غوغای جان » تصنیف حالا چرا

 19. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۰ - مرغ بهشتی در غوغای جان » تصنیف مرغ بهشتی

 20. صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴۷ در همنوا » گوشه غم

 21. صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۰۸ در همنوا » صفای دل


۳۱. امیر محمد تفتی (۱۸ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۲ در سبز جاودان » ساز و آواز شور

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۸ در بی برگی » تصنیف نام تمنا (بیات ترک)

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۴ در بی برگی » ساز و آواز بیات ترک (بیات ترک)

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۹ در بی برگی » تصنیف سودای جنون (سه گاه)

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۳ در رمز مستی » قلندارنه (ضربی افشاری) و آواز

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۲ در بی برگی » ساز و آواز مخالف سه گاه (سه گاه)

 7. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۹۸ در بی برگی » تصنیف بانگ "مخالف سه گاه" (سه گاه)

 8. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۹۰ در بی برگی » تصنیف پرده در پرده (بیات ترک)

 9. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷ در شهر بی صدا » تصنیف سلسله موی دوست

 10. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۶۲ در نای شکسته » آواز دشتی

 11. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۰۹ در شهر بی صدا » تصنیف نگارا

 12. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۲۸ در شهر بی صدا » ساز و آواز بیات اصفهان

 13. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸ در رمز مستی » ساز و آواز شور ابوعطا

 14. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۳ در رمز مستی » تصنیف گیله دختر جان

 15. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۶ در رمز مستی » ساز و آواز شور ابوعطا

 16. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹۰ در رمز مستی » ساز و آواز شور ابوعطا

 17. امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱ در نای شکسته » ابر می بارد و...

 18. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۲ در شهر بی صدا » تصنیف بلبل شوریده


۳۲. محمد اصفهانی (۱۷ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۳ در گلچین » وقت سحر (شب قدر)

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۳ در برکت » طلب

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۲ در گلچین » فرصت بدرود (وداع با سیداشهدا "ع")

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۸۳ در ماه غریبستان » تا من بدیدم روی تو

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۹ در فاصله » پهلوانان

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۰۵ در ماه غریبستان » جانِ جان: تصنیف

 7. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۲۰ در تک آهنگ های محمد اصفهانی » وصل و هجران

 8. مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۹ - فرستادن پادشاه رسولان به سمرقند به آوردن زرگر در حسرت » مقدمه همه هستی

 9. نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۲ - (مناجات اول) در سیاست و قهر یزدان در حسرت » همه هستی

 10. نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۳ - (مناجات دوم) در بخشایش و عفو یزدان در حسرت » همه هستی

 11. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۳ در تنها ماندم » روزی تو خواهی آمد

 12. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۲۳ در برکت » پرنده

 13. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۱۵ در برکت » بر آتش (مقدمه)

 14. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۲۷ در تک آهنگ های محمد اصفهانی » زرین کلاه

 15. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۲ - مناجات در ماه غریبستان » علی ای همای رحمت

 16. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۵۶ در ماه غریبستان » غم دلدار

 17. اقبال لاهوری » زبور عجم » بینی جهان را خود را نبینی در نون و دلقک » شب افروز


۳۳. مجتبی عسگری (۱۷ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷ در در گیسوی او پیچید » نشید در دستگاه نوا

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴ در نارنگ » ساز و آواز راست پنجگاه

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۸ در دریغ » آواز و نی - آواز و سنتور

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۹ در دریغ » آواز و پرواز

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۷ در حادثه عشق » قطعه آشفته (دشتی)

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۲ در اندیشه های خاموشی » تصنیف گردون

 7. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶۵ در نارنگ » تصنیف ره پنهان

 8. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۰۸ در خروش » ساز و آواز مثنوی

 9. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۷۹ در در گیسوی او پیچید » تصنیف آرایش باغ

 10. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۲۳ در دریغ » تصنیف همه عمر

 11. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۰۶ در حادثه عشق » ساز و آواز بخش دوم (مخالف سه گاه - همایون)

 12. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۶ در خروش » تصنیف ناپیدا

 13. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۲ در نارنگ » ساز و آواز (لیلی و مجنون - سوز و گداز)

 14. صائب تبریزی » دیوان اشعار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳ در اندیشه های خاموشی » تصنیف دور از تو

 15. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۰ در در گیسوی او پیچید » تصنیف نوا بر پایه تصنیفی قاجاری

 16. رهی معیری » غزلها - جلد چهارم » دریادل در اندیشه های خاموشی » تصنیف دور از تو

 17. صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲۸ در اندیشه های خاموشی » تصنیف دور از تو


۳۴. سهیل نفیسی (۱۷ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ در طرح نو » الا یا ایها الساقی...

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶ در طرح نو » گل در بر و می در کف

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۶ در طرح نو » روز هجران و شب فرقت یا آخر شد

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۹ در طرح نو » یاری اندر کس نمی بینم

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۰ در طرح نو » زاهد خلوت نشین

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹ در طرح نو » رسید مژده

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۳ در طرح نو » هرگزم مهر تو

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در طرح نو » ترسم از اشک در غم ما پرده در شود

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۹ در طرح نو » بخت از دهان دوست

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۹ در طرح نو » ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار

 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۸ در طرح نو » گلعذاری ز گلستان جهان

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۷ در طرح نو » فاش می گویم و...

 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴ در طرح نو » بیا تا گل برافشانیم

 14. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۲ در طرح نو » دانی که چیست دولت؟

 15. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۶ در طرح نو » صبح است ساقیا

 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۴ در طرح نو » گلبن عیش می دمد

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۲ در طرح نو » مخمور جام عشقم


۳۵. مظفر شفیعی (۱۶ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در چهارگاه مرکب » درآمد

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در چهارگاه مرکب » نغمه

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در چهارگاه مرکب » زابل

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در چهارگاه مرکب » مویه

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در چهارگاه مرکب » حصار

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در چهارگاه مرکب » آواز اصفهان

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰ در دیر گاهی است » چهارمضراب بیداد و آواز

 8. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۳ در چهارگاه مرکب » گبری زابل

 9. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۲۷ در چهارگاه مرکب » اوج

 10. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۲۷ در چهارگاه مرکب » شوشتری

 11. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۲۷ در چهارگاه مرکب » منصوری

 12. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۳۲ در راست ۱ » تصنیف قدیمی (دستگاه شور)

 13. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۵۳ در سعدی خوانی (وشتن) » عاشقانه ی سوم (ویس)

 14. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۲ در چهارگاه مرکب » سوز و گداز

 15. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹۵ در چهارگاه مرکب » سوز و گداز

 16. امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱ در من جدا گریه کنان ابر جدا... » آواز کرد بیات،دشتی


۳۶. محسن دایی نبی (۱۴ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۳ در گمان » طلب (حافظ) با یاد و خاطره شادروان سیدخلیل عالی نژاد

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۲ در گمان » روز و شب (مولانا)

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۳ در آخرین غزل رومی » یار چه کار آیدت؟

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۲ در آخرین غزل رومی » کجاست؟

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۵۹ در آخرین غزل رومی » سر من مست جمالت

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۶۴ در آخرین غزل رومی » آن

 7. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱۳ در گمان » غم عشقت (مولانا)

 8. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در آخرین غزل رومی » آخرین غزل رومی

 9. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۶۹ در آخرین غزل رومی » حلقه درآ،رقص کن

 10. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۹۷ در آخرین غزل رومی » بیا،بیا

 11. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۹۱ در آخرین غزل رومی » همه تو

 12. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۹۳ در آخرین غزل رومی » همه تو

 13. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۴۵ در آخرین غزل رومی » همه تو

 14. خواجه عبدالله انصاری » مناجات نامه » مناجات شمارهٔ ۹ در آخرین غزل رومی » همه تو


۳۷. مرتضی فلاحتی (بامداد) (۱۴ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۹ در سیم آخر » تصنیف مهرویان

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۸ در سیم آخر » تصنیف دیده دریا کنم

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴ در راز آفرینش » نیایش

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲ در گوهر افشان » بهار آمد (دکلمه: ژاله صادقیان)

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۴۰ در گوهر افشان » باد سعادت (دکلمه: ژاله صادقیان)

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۸۲ در گوهر افشان » سعادت

 7. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۶۵ در گوهر افشان » عاشقی بر من

 8. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۵۹ در راز آفرینش » اسرار

 9. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۱۷ در سیم آخر » تصنیف قصد جفاها

 10. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۸۶ در گوهر افشان » گنج و رنج (دکلمه: بهزاد فراهانی)

 11. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۹۵ در بی من مرو » تصنیف بی من مرو

 12. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۸۰ در باز باران » جان جهان (چهارگاه، بیداد)

 13. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۱ در رومی ۳ » یک روز به شیدایی

 14. حافظ » مثنوی (الا ای آهوی وحشی) در بی من مرو » تصنیف آشنایی


۳۸. مهدی امامی (۱۴ قطعه)

 
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۴۷ در حزان » ساز و آواز (اوج، همایون، شوشتری)

 2. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۰۹ در برافشان » تصنیف گشایش: قدیمی

 3. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱ در بزم دور » مجلس اول: درآمد بیات ترک، جامه دران قطعه ی وشنوک و...

 4. وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۴ در حزان » ساز و آواز (درآمد، اوج)

 5. صائب تبریزی » دیوان اشعار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۵ در برافشان » ساز و آواز: راک هندی، راک کشمیر، شِدّ راک

 6. ملک‌الشعرای بهار » گزیده اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲ در بزم دور » مجلس سوم: نوا، عراق، طبقه ی پنجم بیات ترک، تصنیف قدح

 7. ملک‌الشعرای بهار » رباعیات » شمارهٔ ۲۰ در بزم دور » مجلس سوم: نوا، عراق، طبقه ی پنجم بیات ترک، تصنیف قدح

 8. ملک‌الشعرای بهار » رباعیات » شمارهٔ ۴۹ در بزم دور » مجلس سوم: نوا، عراق، طبقه ی پنجم بیات ترک، تصنیف قدح

 9. صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۳۷ در برافشان » ساز و آواز: راک هندی، راک کشمیر، شِدّ راک

 10. صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۳۷ در برافشان » ساز و آواز: دلکش، راک هندی، سه گاه، صفیر راک

 11. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۹ - به مناسبت اخراج مورگان شوستر آمریکایی از ایران در تصنیف های عارف قزوینی » شوستر

 12. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۳ - گریه را به مستی ... در تصنیف های عارف قزوینی » گریه ی مستی

 13. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۶ - چه شورها در تصنیف های عارف قزوینی » چه شورها

 14. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۷ در تصنیف های عارف قزوینی » ارمنستان


۳۹. علی تفرشی (۱۲ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۳ در شبت خوش باد من رفتم » دولت عشق

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۳ در دیوانه شو » دولت عشق

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰۰ در شبت خوش باد من رفتم » پاره آتش

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۳۶ در شبت خوش باد من رفتم » سرگشته

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۱۹ در تردید » عشق آسمانی

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۱ در دیوانه شو » دیوانه شو

 7. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۷۸ در شبت خوش باد من رفتم » این کیست این

 8. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۱ در شبت خوش باد من رفتم » نگار سرمست

 9. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۹۰ در شبت خوش باد من رفتم » سرمست

 10. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۶ در شبت خوش باد من رفتم » راز

 11. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۶ در دیوانه شو » می عشق

 12. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۴ در شبت خوش باد من رفتم » شبت خوش باد من رفتم


۴۰. سید خلیل عالی نژاد (۱۲ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در آئین مستان » اشک پرده در

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۳ در ثنای علی » پادشه خوبان

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۲ در ثنای علی » تو حیدر من

 4. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۶ در ثنای علی » پادشه خوبان

 5. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۵ در آئین مستان » مولا جانم

 6. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴ در آئین مستان » مولا جانم

 7. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۶ در آئین مستان » مولا جانم

 8. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۱ در آئین مستان » مولا جانم

 9. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۵۵ در آئین مستان » مولا جانم

 10. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۶۲ در آئین مستان » مولا جانم

 11. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۱۰ در آئین مستان » مولا جانم

 12. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۳۴ در آئین مستان » مولا جانم


۴۱. رضا یزدانی (۱۲ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ در شهر دل » رستاخیز

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴ در شهر دل » ای عاشقان

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶ در شهر دل » ای عاشقان

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۳ در شهر دل » بی تو بسر نمی‌شود

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۲۰ در تک آهنگ های رضا یزدانی » دام دگر نهاده ام

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۲۰ در درهم » دام دگر نهادم

 7. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰۳ در شهر دل » شهر دل

 8. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۶۹ در شهر دل » بی‌خود شده‌ام

 9. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۷۵ در شهر دل » بجوشید

 10. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۲۵ در تک آهنگ های رضا یزدانی » نگفتمت

 11. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۱ در شهر دل » حیلت رها کن

 12. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۵۷ در شهر دل » هوای تو


۴۲. حامد نیک‌پی (۱۲ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱ در ساقی ساقی - تک اهنگ » ساقی ساقی

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۲ در وصل تو » وصل تو

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۸ در وصل تو » فسانه

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹ در آسوده » پند از کجا

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ در دیوانه‌تر » بنمای رخ

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۳ در دیوانه‌تر » هر نفس

 7. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۰۵ در دیوانه‌تر » صد گونه

 8. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲۸ در دیوانه‌تر » صد گونه

 9. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۱۲ در دیوانه‌تر » مپرس

 10. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۳۶ در دیوانه‌تر » سلام دل

 11. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۳ در دیوانه‌تر » زنجیر

 12. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۰۱ در وصل تو » آتشی


۴۳. حمیدرضا نوربخش (۱۱ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۱ در مست هوشیار » تصنیف وفا

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۴۶ در پنهان چو دل » هیهای دل

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۷ در پنهان چو دل » پنهان چو دل

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۶۲ در پنهان چو دل » صورتگر

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۹۵ در مست هوشیار » ساز و آواز ۴

 6. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۴۶ در کنسرت 76 گروه عارف » تصنیف دلبرا

 7. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۹ در سعدی خوانی (وشتن) » عاشقانه ی چهارم (منیژه)

 8. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۹۳ در آسمان » ساز و آواز ۴

 9. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۸۶ در کنسرت ۷۶ گروه عارف » تصنیف زتو با تو راز گویم

 10. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۱ در کنسرت ۷۶ گروه عارف » سه تار با آواز

 11. ملک‌الشعرای بهار » تصنیفها » بیات اصفهان در مست هوشیار » تصنیف به اصفهان رو


۴۴. ملک محمد مسعودی (۱۱ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸ در پیر مغان » آواز کمانچه

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸ در پیر مغان » آواز و نی

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۱ در خیال خوبان » آواز افشاری به همراهی کمانچه، سه تار و نی

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۱ در خیال خوبان » ادامه ی آواز افشاری

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۴ در پیر مغان » آواز محلی و نی

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱ در پیر مغان » تصنیف صورتگر نقاش چین

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۲ در پیر مغان » تصنیف سرو چمان

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۷ در پیر مغان » آواز بیات کرد همراه با عود

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۲ در خیال خوبان » تصنیف خیال خوبان

 10. نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶۶ - تنها ماندن شیرین و زاری کردن وی در گلمی (گل من) » آواز خسرو شیرین

 11. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۲۶ در گلمی (گل من) » آواز دشتی دیده تر


۴۵. عبدالله دوامی (۱۱ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶ در ۲۷ تصنیف از عبدالله خان دوامی » همایون: به ملازمان سلطان

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۳ در ردیف آوازی ۱ - عبدالله دوامی » درآمد اول - آواز دشتی

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۳ در ردیف آوازی ۱ - عبدالله دوامی » بیدگانی - آواز دشتی

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۳ در ردیف آوازی ۱ - عبدالله دوامی » حاجیانی - آواز دشتی

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۳ در ردیف آوازی ۱ - عبدالله دوامی » غم انگیز - آواز دشتی

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۳ در ردیف آوازی ۱ - عبدالله دوامی » اوج - آواز دشتی

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۳ در ردیف آوازی ۱ - عبدالله دوامی » گیلکی - آواز دشتی

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۳ در ردیف آوازی ۱ - عبدالله دوامی » گبری - آواز ابوعطا

 9. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۸۶ در ردیف آوازی ۲ - عبدالله دوامی » گشایش - دستگاه ماهور

 10. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۵ در ردیف آوازی ۲ - عبدالله دوامی » نیریز - دستگاه ماهور

 11. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۸۵ در ردیف آوازی ۱ - عبدالله دوامی » دوبیتی - دستگاه شور


۴۶. علی جهاندار (۱۰ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در صبح مشتاقان » تصنیف یار دلنواز

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۸ در ساکن جان » آواز ابوعطا

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰ در صورتگر نقاش » ساز و آواز نوا

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۶۲ در صورتگر نقاش » تصنیف صورتگر نقاش

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۵ در صورتگر نقاش » تصنیف صنما

 6. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۶۵ در صبح مشتاقان » آواز کرد بیات همراه با تار

 7. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۹۴ در صبح مشتاقان » سنتور و آواز

 8. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۹۴ در صبح مشتاقان » آواز حجاز، عراق، عشاق و فرود

 9. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۱ در صورتگر نقاش » تصنیف شیدایی

 10. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۲۳ در صبح مشتاقان » آواز سیخی


۴۷. حسین علیزاده (۱۰ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۹ در چهارگاه و بیات ترک » تصنیف افشاری (بیات ترک)

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷ در باده توئی » باده توئی

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۷ در باده توئی » مثنوی

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۱ در به تماشای آب های سپید » پروانه شو

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۹۵ در راز نو » مثنوی خوانی (آواز ابوعطا)

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶۲ در راز نو » راز نو (تصنیف نوا) (آواز ابوعطا)

 7. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۱۵ در نوبانگ کهن » کرشمه

 8. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۱۲ در راز نو » مقام ماوراءالنهر،فرود نوا (هم آوایی) (آواز ابوعطا)

 9. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳ - سوز و ساز در باده توئی » نغمه های جان سوز

 10. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳ در باده توئی » سماع


۴۸. بیژن بیژنی (۱۰ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در آفتاب خوبان » آفتاب خوبان

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۷ در گل به دامن » غم هجران

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۲ در آفتاب خوبان » روز و شب

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۹ در آینه در آینه » شهر شوریدگان

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۳ در نهانخانه دل » باغ من و بهار من

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲۳ در گل به دامن » عاشق شده ای،ای دل

 7. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۰ در آفتاب خوبان » باز آمدم

 8. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۵ در نهانخانه دل » دلدار من

 9. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۹ در آفتاب خوبان » هیچ مگو

 10. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۰ در ایران زمین » یا مولا


۴۹. مسعود جاهد (۱۰ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۵ در زلف » غم مخور

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۴ در مجنون » مژگان سیه

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۴ در سرخوشان مست » سرخوشان

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ در زلف » تاب بنفشه

 5. ملک‌الشعرای بهار » گزیده اشعار » تصنیف مرغ سحر در مجنون » مرغ سحر

 6. شیخ بهایی » دیوان اشعار » مخمس در زلف » تمنا

 7. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۹ - حالا چرا در پنجره باز می شود » حالا چرا؟

 8. اقبال لاهوری » جاویدنامه » نوای طاهره در مجنون » چهره به چهره

 9. ملک‌الشعرای بهار » تصنیفها » مرع سحر (در دستگاه ماهور) در مجنون » مرغ سحر

 10. ملک‌الشعرای بهار » تصنیفها » غزل ضربی (در ماهور) در سرخوشان مست » ز من نگارم


۵۰. داریوش رفیعی (۱۰ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۹ در گلنار 2 » کَس نیست (دلکش،ماهور)

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹ در گلنار 1 » قتل این خسته (بیات اصفهان)

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۱ در گلنار ۱ » گفتم غم تو دارم (بیات اصفهان)

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶ در عمر عاشقی 2 » زلف بر باد مده

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۵ در گلنار ۱ » می خواه (بیات اصفهان)

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۶۲ در گلنار 1 » صورتگر و نقاش (ابوعطا)

 7. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۱۸ در گلنار ۲ » آن سرو که گویند (دشتی)

 8. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۶۳ در شمع شبانه » پرده عشق

 9. سعدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸ در گلنار ۲ » ساز و آواز (دشتی)

 10. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۰ در عمر عاشقی ۲ » ز بوی زلف تو


۵۱. محسن شریفیان (۱۰ قطعه)

 
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲ در موسیقی نواحی ایران - خیامی (خیام خوانی در بوشهر) » یک چند به کودکی

 2. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۳ در محله خمونی » خیامی

 3. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۱ در محله خمونی » خیامی

 4. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۲ در دینگو مارو » ناگهان

 5. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۴ در موسیقی نواحی ایران - خیامی (خیام خوانی در بوشهر) » یک چند به کودکی

 6. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۶ در محله خمونی » خیامی

 7. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۵ در محله خمونی » خیامی

 8. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۵ در دینگو مارو » ناگهان

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۵ در موسیقی نواحی ایران - خیامی (خیام خوانی در بوشهر) » با زلف تو گر

 10. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۷۶ در دینگو مارو » ناگهان


۵۲. حسین علیشاپور (۱۰ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۴ در تنها » از دریچه ی آفتاب

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷ در سرو بالا » ساز و آواز (شکسته و فرود)

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۱۳ در واپسین بدرود » کیست در این شهر که او مست نیست

 4. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۰ در سرو بالا » تصینف سرو بالا

 5. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۵۰ در تنها » تنها

 6. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۵۳ در تنها » کمانچه و آواز

 7. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹ در تنها » ضربی حجاز و آواز

 8. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱ در نگارینه » ساز و آواز، نی و سنتور

 9. عبید زاکانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳ در تنها » نی و آواز

 10. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۳ - تو بمان و دگران در صدایی نیست » تصنیف با دگران


۵۳. آرش قاسمی (۱۰ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۵ در بار دگر » درخت دوستی

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۵ در بار دگر » قفل زندان

 3. پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » اشک یتیم در تک آهنگ های آرش قاسمی » حرف راست

 4. وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۲۲۲ در بار دگر » بار دگر

 5. وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۲۲۶ در بار دگر » بار دگر

 6. وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۲۵۵ در بار دگر » بار دگر

 7. هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷ در تک آهنگ های آرش قاسمی » کمان کشیده

 8. هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷ در بار دگر » کمان کشیده

 9. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹ در بار دگر » تمنا

 10. شاه نعمت‌الله ولی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۵۶ در بار دگر » بزم رندان


۵۴. گروه پالت (۹ قطعه)

 
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۰ در آقای بنفش » درس علوم

 2. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۵ در آقای بنفش » درس علوم

 3. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۰ در آقای بنفش » درس علوم

 4. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۳ در آقای بنفش » از سرزمین های شرقی

 5. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۴۸ در آقای بنفش » یادگار دوست

 6. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۰۲ در آقای بنفش » یادگار دوست

 7. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۶۶ در آقای بنفش » یادگار دوست

 8. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۳۴ در آقای بنفش » یادگار دوست

 9. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۲۶ در آقای بنفش » درس علوم


۵۵. علی زند وکیلی (۹ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴ در عبور از مه » تصنیف ز گریه (همایون)

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۰ در عبور از مه » تصنیف خوش است خلوت (نوا)

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳ در دشت جنون » چشم سیاه (با الهام از تصنیف دست تولا)

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۹ در عبور از مه » تصنیف بروم (نوا)

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴ در دشت جنون » وصل و لقاء

 6. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۸۴ در دشت جنون » لاله رخان

 7. وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۶ در عبور از مه » نی و آواز (نوا)

 8. امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۶۰۷ در همنشین درد » تصنیف آفاق

 9. امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۸۲۵ در همنشین درد » تصنیف آفاق


۵۶. مهدی نظری (۹ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷ در اسیر عشق » شیدایی

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶ در اسیر عشق » شیدایی

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵ در اسیر عشق » شیدایی

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۸۰ در تشنه » وصل

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۱۰ در تشنه » چه خبر

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۷۶ در تشنه » عیار

 7. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۲۲ در تشنه » کوی دل

 8. سعدی » دیوان اشعار » ترجیع بند در گذر عمر » صبر و یار

 9. امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۲۶۷ در گذر عمر » جانان


۵۷. دنگ شو (۹ قطعه)

 
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۶ در موزیک ویدئوهای دنگ شو » موزیک ویدئو آواز شب

 2. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۱ در موزیک ویدئوهای دنگ شو » موزیک ویدئوی آواز شب

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۶۸ در اتاق گوشواره » ماهی ها

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۴ در اتاق گوشواره » دنگ شو

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۴ در اتاق گوشواره » The End

 6. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۰۸ در مد و نای » چیزی

 7. سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » تکه ۹ در اتاق گوشواره » سیاهی

 8. سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » تکه ۲۳ در اتاق گوشواره » حلوا

 9. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷ در مد و نای » عطار


۵۸. پوریا اخواص (۸ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰ در طعم تصنیف » ساز و آواز نوا (دستگاه نوا)

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۲ در به یاد لطفی » پیش درآمد اصفهان

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۹ در طعم تصنیف » تصنیف چو گل هر دم به بویت (دستگاه نوا)

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵ در ای سرخوشان » درویش

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴ در ای سرخوشان » سر خوشان

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸ در طعم تصنیف » تصنیف رستم ازین بند و بلا (آواز دشتی)

 7. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۰۹ در ای سرخوشان » تنبور

 8. حافظ » ساقی نامه در طعم تصنیف » تصنیف فتنه چشم یار (آواز دشتی)


۵۹. دولتمند خال اف (۸ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰ در موسیقی تاجیکستان » ببست

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۲ در موسیقی تاجیکستان » آمدی

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۶ در پیوند ۲ » بیا بیا / در آغوش من

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۷ در پیوند ۲ » بیا بیا / در آغوش من

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۱ در موسیقی تاجیکستان » دیوانه شو

 6. صائب تبریزی » دیوان اشعار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰ در موسیقی تاجیکستان » دورمشو

 7. بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۹ در موسیقی تاجیکستان » حلقه ی دام است

 8. بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۳۹ در موسیقی تاجیکستان » زندگی


۶۰. محمود کریمی (۸ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۰ در آموزش آواز (ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران) ۴ » مراد خانی یا آذربایجانی (دستگاه ماهور)

 2. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۷۲ در آموزش آواز (ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران) ۳ » مثنوی مخالف (دستگاه سه گاه)

 3. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۰۸ در آموزش آواز (ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران) ۲ » بیدکانی (آواز دشتی)

 4. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۶۶ در آموزش آواز (ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران) ۲ » درآمد (آواز دشتی)

 5. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۵ در آموزش آواز (ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران) ۲ » دیلمان (آواز دشتی)

 6. حافظ » ساقی نامه در آموزش آواز (ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران) ۴ » ساقی نامه، صوفی نامه و کُشته (دستگاه ماهور)

 7. وحشی » فرهاد و شیرین » حکایت در آموزش آواز (ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران) ۲ » گیلکی (آواز دشتی)

 8. هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶ در آموزش آواز (ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران) ۱ » مهربانی (آواز بیات ترک)


۶۱. سیاوش ناظری (۸ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۳ در رقص و آتش » دست از طلب ندارم

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۹ در رقص و آتش » بروم

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۷ در رقص و آتش » گر جان عاشق دم زند

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴۲ در گَهِ بی گَه » بی گناه

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۴۵ در گَهِ بی گَه » عشوه

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۱۶ در رقص و آتش » رو رو که نئی عاشق

 7. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۱۷ در رقص و آتش » رو رو که نئی عاشق

 8. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۴ در رقص و آتش » ای عاشقان


۶۲. حمید اسد شیر (۸ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۹ در شب چشمان تو » بیایید

 2. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۹۰ در شب چشمان تو » کاشکی

 3. سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » تکه ۱۴ در می عاشقانه » رنگ بهار

 4. عطار » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۲۹ در می عاشقانه » مناجات در رمضان

 5. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۶۲ در می عاشقانه » ما را بس

 6. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۵۸ در می عاشقانه » ما را بس

 7. رهی معیری » غزلها - جلد اول » خیال‌انگیز در شب چشمان تو » خیال انگیز

 8. رهی معیری » غزلها - جلد دوم » شعله سرکش در شب چشمان تو » خیال عاشق


۶۳. سینا سازگاری (۸ قطعه)

 
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۵ در تک‌آهنگهای سینا سازگاری » سرگردان

 2. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۲ در تک‌آهنگهای سینا سازگاری » سرگردان

 3. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۳ در تک‌آهنگهای سینا سازگاری » سرگردان

 4. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۲ در تک‌آهنگهای سینا سازگاری » سرگردان

 5. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۴ در تک‌آهنگهای سینا سازگاری » سرگردان

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۱ در تک‌آهنگهای سینا سازگاری » دلداری

 7. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۰۲ در تک‌آهنگهای سینا سازگاری » تسلیم

 8. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۶ در تک‌آهنگهای سینا سازگاری » نجوای عاشقان


۶۴. فرامرز اصلانی (۸ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶ در آهوی وحشی » زلف آشفته

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۹ در آهوی وحشی » یاری اندر کس نمی‌بینیم

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۴ در آهوی وحشی » زلف یار باز کنید

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۵ در آهوی وحشی » با مدعی مگویید

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۰ در آهوی وحشی » حدیث آرزومندی

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۰ در آهوی وحشی » سینه مالامال درد است

 7. حافظ » مثنوی (الا ای آهوی وحشی) در آهوی وحشی » آهوی وحشی

 8. حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۲۴ - ساقی‌نامهٔ ۹ در آهوی وحشی » ز مستی هلاک


۶۵. مهرداد هویدا (۷ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۶ در حیرت » صبح است

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۵ در حیرت » مدعی

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۰ در حیرت » دریغ

 4. رهی معیری » غزلها - جلد اول » غرق تمنای تو ام در حیرت » فریاد بی حاصل

 5. بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۸۵ در حیرت » حیرت

 6. بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۵۸ در حیرت » زود باش - چه بسا

 7. بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۲ در حیرت » قفس پیما


۶۶. گروه نور (۷ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۰ در آلبا » سحر

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۶ در آلبا » سحر

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۳ در آلبا » سماع

 4. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲ در آلبا » تولد

 5. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۴۲ در آلبا » تولد

 6. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۷۲ در آلبا » تولد

 7. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۳ در آلبا » تولد


۶۷. محمدجعفر محجوب (۷ قطعه)

 
 1. فردوسی » شاهنامه » جمشید » بخش ۱ در داستان های شاهنامه فردوسی » پادشاهی جمشید و شرح آن در شاهنامه و اوستا

 2. نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۲۶ - نشستن بهرام روز شنبه در گنبد سیاه و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم اول در داستان های نظامی گنجوی » گنبد سیاه، از داستان های هفت پیکر

 3. نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۲۷ - نشستن بهرام روز یکشنبه در گنبد زرد و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم دوم در داستان های نظامی گنجوی » گنبد زرد، از داستان های هفت پیکر

 4. نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۲۹ - نشستن بهرام روز سه‌شنبه در گنبد سرخ و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم چهارم در داستان های نظامی گنجوی » گنبد سرخ، از داستان های هفت پیکر

 5. سعدی » بوستان » باب دوم در احسان » بخش ۲ - گفتار اندر نواخت ضعیفان در بوستان سعدی (باب دوم ) » ادامه ی شرح (پدرمرده را سایه بر سر فکن) (شنیدم که یک هفته ابن سبیل)

 6. سعدی » بوستان » باب دوم در احسان » بخش ۳ - حکایت ابراهیم علیه‌السلام در بوستان سعدی (باب دوم ) » حکایت ابراهیم (ع) (شنیدم که یک هفته ابن سبیل)

 7. سعدی » بوستان » باب دوم در احسان » بخش ۱۱ - حکایت در بوستان سعدی (باب دوم ) » شرح (یکی در بیابان سگی تشنه یافت)


۶۸. علیرضا شاه محمدی (۷ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۱ در نواژه » دنباله ی آواز اوج

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۲ در سوگ بهار » ساز و آواز، فیلی، درآمد شکسته (آواز بیات ترک)

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۲ در سوگ بهار » ساز و آواز، درآمد، اشاره به دشتی (آواز بیات ترک)

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶۳ در نیمی سرخ » تصنیف شور و شر

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۶۷ در ذوق مستی » سحری

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۸ در آتش حق » ارغنون

 7. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۹ در آتش حق » سیم بَر


۶۹. سیامک شجریان (۷ قطعه)

 
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۲ در کرشمه نرگس » ساز و آواز شور

 2. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۵۲ در طبیب دل » تصنیف تازه بهار

 3. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵ در وا فریاد از عشق » تصنیف وا فریاد از عشق (افشاری)

 4. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۲ در وا فریاد از عشق » آواز به همراهی نی (شور)

 5. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۶ در وا فریاد از عشق » تصنیف پیر می فروش (شور)

 6. رهی معیری » چند قطعه » آتش در طبیب دل » تصنیف آتش

 7. هلالی جغتایی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹ در طبیب دل » تصنیف آشنای نظر


۷۰. اشکان ماهری (۷ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ در پرگار » ساقی

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۱ در پرگار » پرگار

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۰ در پرگار » حکایت با صبا

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۶ در پرگار » عیسی دمی کجاست

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۱ در پرگار » ما آزموده ایم

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۸ در پرگار » مرا می بینی و هردم

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۷ در پرگار » پیر فرزانه


۷۱. احسان چریکی (۶ قطعه)

 
 1. سعدی » گلستان » دیباچه در گلستان سعدی - لوح اول (باب اول تا باب چهارم) » دیباچه ۱

 2. سعدی » گلستان » دیباچه در گلستان سعدی - لوح اول (باب اول تا باب چهارم) » دیباچه ۲

 3. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۳۵ در گلستان سعدی - لوح اول (باب اول تا باب چهارم) » باب اول - قسمت هفتم

 4. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۳۶ در گلستان سعدی - لوح اول (باب اول تا باب چهارم) » باب اول - قسمت هفتم

 5. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۳۷ در گلستان سعدی - لوح اول (باب اول تا باب چهارم) » باب اول - قسمت هفتم

 6. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۳۸ در گلستان سعدی - لوح اول (باب اول تا باب چهارم) » باب اول - قسمت هفتم


۷۲. اصغر شاه زیدی (۶ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۵ در سروش آسمانی » ساز و آواز(درآمد همایون،چکاوک،بیداد،فرود)

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۶۲ در چرخ گردون » ساز و آواز(درآمد دشتی،بیات راجع،عشاق) (آواز دشتی)

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۶۲ در چرخ گردون » ادامه ی ساز و آواز (آواز دشتی)

 4. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰ در چرخ گردون » ساز و آواز(درآمد بیات زند،گشایش،شکسته) (آواز بیات زند)

 5. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰ در چرخ گردون » ادامه ی ساز و آواز (آواز بیات زند)

 6. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۹۱ در سعدی خوانی (وشتن) » عاشقانه ی اول (رابعه)


۷۳. احمدرضا احمدی (۶ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷ در عاشقانه های حافظ » عاشقانه های حافظ ۱

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹ در عاشقانه های حافظ » عاشقانه های حافظ ۲

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸ در عاشقانه های حافظ » عاشقانه های حافظ ۳

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۴ در عاشقانه های حافظ » عاشقانه های حافظ ۷

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۳ در عاشقانه های حافظ » عاشقانه های حافظ ۶

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۷ در عاشقانه های حافظ » عاشقانه های حافظ ۲۲


۷۴. حسن گلپایگانی (۶ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۰ در فراز و فرود ۱۴ (دستگاه همایون قسمت دوم) » فرنگ با شوشتری گردان

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۳ در فراز و فرود 13 (دستگاه همایون قسمت اول) » بختیاری با مؤالف

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۵ در فراز و فرود ۲ (آواز بیات ترک) » ضربی مهربانی

 4. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲ در فراز و فرود ۱۵ (آواز اصفهان) » مثنوی

 5. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶ در فراز و فرود 14 (دستگاه همایون قسمت دوم) » مثنوی

 6. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳ در فراز و فرود ۱۵ (آواز اصفهان) » بیات شیراز


۷۵. فراز کاویانی (۵ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹ در نقش نگار » نقش نگار

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۲ در نقش نگار » تصنیف کمان ابرو

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۶ در نقش نگار » تصنیف خرقه تهی

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۸۳ در نقش نگار » تصنیف رخ معشوق

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۰ در کوک کولی » شکوه وصل


۷۶. روزبه نعمت الهی (۵ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۵ در هفته ی عاشقی » باز آمدم

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰۳ در عمو زنجیر باف » هجرانی

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۷ در تک آهنگ های روزبه نعمت الهی » نهان مکن

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۰۹ در داروگ » مست و دیوانه

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۸۸ در تک آهنگ های روزبه نعمت الهی » ای یار غلط کردی


۷۷. فرشید اعرابی (۵ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ در به رنگ شب » مفتاح

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۹ در مرگ خاموش » به رقص آ

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰۰ در به رنگ شب » نیست شوم

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰۳ در به رنگ شب » آمده ام

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در مرگ خاموش » رها کن


۷۸. محمد منتشری (۵ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۴ در ردیف آوازی استاد اسماعیل مهرتاش ۱ » حسینی (دستگاه شور)

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۴ در ردیف آوازی استاد اسماعیل مهرتاش ۱ » رضوی (دستگاه شور)

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۵ در هفت سین (به روایت طهران) » آواز بیات تهرون

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۷ در فکر بلبل » تصنیف فکر بلبل ۱

 5. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۶۶ در شور آفرین » ساز و آواز "شور، درآمد خارا"


۷۹. همایون کاظمی (۵ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶ در حلاج وشان » خواجه بیا

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶ در حلاج وشان » شعرخوانی: خواجه بیا

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۵۹ در حلاج وشان » بی نشان

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در حلاج وشان » آخرین غزل

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۰۴ در حلاج وشان » عاشقی


۸۰. گروه میراث (۵ قطعه)

 
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶ در خیام و میرزا عبدالله » کنج خراب

 2. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۷ در خیام و میرزا عبدالله » مِی باید

 3. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۸ در خیام و میرزا عبدالله » مِی باید

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳۶ در گوهر افشان » بهار عاشقان (دکلمه: ژاله صادقیان)

 5. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶ - بهار زندانی در تک آهنگ های گروه میراث » نکند بهار آمده باشد


۸۱. نوید کرمانشاهی (۵ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ در حافظ به روایت دیگر » ساقی

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷ در حافظ به روایت دیگر » آتش دل

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۵ در حافظ به روایت دیگر » گلستان وصال

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱ در حافظ به روایت دیگر » غم عشق (مقدمه)

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۴ در حافظ به روایت دیگر » گِل آدم


۸۲. الیاد وخشوری (۵ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۳۷ در خسرو مه رویان » هله عاشقان

 2. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۵ در خسرو مه رویان » دوبیتی

 3. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۸ در خسرو مه رویان » دوبیتی

 4. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۸ در خسرو مه رویان » دوبیتی

 5. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۲۷ در خسرو مه رویان » دوبیتی


۸۳. امید رهایی (۵ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵ در اعتبار دل » تصنیف جانان

 2. ملک‌الشعرای بهار » غزلیات » شمارهٔ ۶۵ در شب دیر انتظار » قفس

 3. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۰ - از خون جوانان وطن لاله دمیده در اعتبار دل » تصنیف خون جوانان و تصنیف گریه کن

 4. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۳ - گریه را به مستی ... در اعتبار دل » تصنیف گریه را به مستی (به کیهان کلهر)

 5. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۲۵ - گریه کن در اعتبار دل » تصنیف خون جوانان و تصنیف گریه کن


۸۴. حجت اشرف زاده (۴ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۶ در شرح پریشانی » جام وصل

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۰۵ در شرح پریشانی » بی من مرو

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۵۲ در شرح پریشانی » نازنین

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۵۳ در شرح پریشانی » پیمان


۸۵. حسین کاظمیان (۴ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱ در در پناه یادها » تصنیف غم عشق

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۹ در در پناه یادها » تصنیف مهر مه رویان

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۵ در در پناه یادها » تصنیف اسرار عشق

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۳ در در پناه یادها » تصنیف پادشه خوبان


۸۶. حسین دهلوی (۴ قطعه)

 
 1. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۶ در آثاری از حسین دهلوی » فروغ عشق

 2. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۷۳ در آثاری از حسین دهلوی » گفتگوی دل

 3. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۴۵ در آثاری از حسین دهلوی » گفتگوی دل

 4. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۵۴ در آثاری از حسین دهلوی » گفتگوی دل


۸۷. پیام عزیزی (۴ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۳ در پیام عاشقان » الله الله

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۰۰ در خورشید مستان » سودای مستان

 3. سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۰۳ در ملکا » ملکا

 4. عبدالقادر گیلانی » غزلیات » شمارهٔ ۴۲ - ازدست عشق در پیام عاشقان » از دست عشق


۸۸. داریوش خواجه نوری (۴ قطعه)

 
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۳ در ساز بارون » افسوس

 2. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۱ در ساز بارون » افسوس

 3. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۳ در ساز بارون » سفر به دوردست (سرگشته)

 4. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۳۰ در ساز بارون » افسوس


۸۹. مسعود شعاری (۴ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۷۲ در غروب » چرخ گردون

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۶ در غروب » کوچ عاشقان

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۹ در غروب » کوچ عاشقان

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۹ در غروب » نقش خیال


۹۰. مهدی ساکی (۴ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۴ در کماکان » شکر

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱۵ در کماکان » دست زنان

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۵۴ در کماکان » حلقه به حلقه

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۹ در کماکان » نیست دگر


۹۱. جلال تاج اصفهانی (۴ قطعه)

 
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۹ در یاران زنده رود » بیات اصفهان

 2. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۳۲ در آوازهای تاج اصفهانی » آواز ابوعطا، حجاز

 3. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۳۳ در یاران زنده رود » شکسته ماهور

 4. ملک‌الشعرای بهار » تصنیفها » بیات اصفهان در به اصفهان رو » به اصفهان رو


۹۲. سبحان مهدی پور (۴ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۶ در یادواره اقبال آذر (۱) » ساز و آواز هداوندی

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۴ در پیدا و پنهان » تصنیف هواخواه

 3. ملک‌الشعرای بهار » تصنیفها » سرود ملی در ماهور (۱۲۶۹ خ) در یادواره اقبال آذر (۱) » تصنیف ایران

 4. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۴ - از کفم رها در قصۀ آفاق » تصنیف از کفم رها (اجرا تقدیم به استاد محمدرضا لطفی)


۹۳. علی بختیار (۴ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۷ در خواب خورشید » صنما

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۰۵ در خواب خورشید » باده نوشین

 3. هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱ در باغ و باران » رند قدح نوش

 4. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۴۲ در خواب خورشید » جان و جهان


۹۴. گروه موسیقی سرو (۴ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۶ در گلعذار » صبای سحرگاهان

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۳ در گلعذار » ساز و آواز (گوشه گبری)

 3. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۱ در گلعذار » تصنیف شیدایی

 4. هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷ در گلعذار » ساز و آواز (چهارپاره و ضربی حجاز)


۹۵. سید جلال الدین محمدیان (۳ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۱۶ در مردان خدا » عاشقان کوی الست

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۴۵ در مردان خدا » آنچه شنیدی بگو

 3. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در مردان خدا » مردا خدا


۹۶. مهران مدیری (۳ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۹ در تک آهنگ های مهران مدیری » دورهمی

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱ در تک آهنگ های مهران مدیری » زعفرانی (تیتراژ آغازین)

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷ در تک آهنگ های مهران مدیری » یار تویی


۹۷. رضا قلی میرزا ظلی (۳ قطعه)

 
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰ در آوازهای رضا قلی میرزا ظلی » افشاری

 2. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۵۳ در آوازهای رضا قلی میرزا ظلی » بیات ترک

 3. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۵۳ در ظلی » بیات ترک و شکسته


۹۸. گروه کامکارها (۳ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۹ در بیابان بی کران » تصنیف کرانی ندارد بیابان ما

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۶ در ایران زمین » سرو خرامان

 3. اقبال لاهوری » جاویدنامه » نوای طاهره در بیابان بی کران » قطعه تندباد ۲


۹۹. مجتبی فضیلت خواه (۳ قطعه)

 
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۴۶ در خوش بود یاری و یاری » ساز و آواز، درآمد

 2. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۴۶ در خوش بود یاری و یاری » ضربی چکاوک به همراه آواز

 3. وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۹ در خوش بود یاری و یاری » تصنیف ما چون ز دری پای کشیدیم


۱۰۰. مازیار (۳ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۵ در آرزوی فردا » یوسف گمگشته

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳ در آرزوی فردا » بت

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۵ در آرزوی فردا » بت


۱۰۱. فرهاد مهراد (۳ قطعه)

 
 1. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۸۲ در برف » رباعیات

 2. ملک‌الشعرای بهار » گزیده اشعار » تصنیف مرغ سحر در برف » مرغ سحر

 3. ملک‌الشعرای بهار » تصنیفها » مرع سحر (در دستگاه ماهور) در برف » مرغ سحر


۱۰۲. هومن موسوی (۳ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۴ در آغاز یک خیال » سمن بویان

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۹ در آغاز یک خیال » واعظان

 3. مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۲۰۶ - هم در ستایش او در آغاز یک خیال » یک خواهش ساده


۱۰۳. خسرو انصاری (۳ قطعه)

 
 1. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۱ در مهراب » چشم جادو

 2. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴ در مهراب » از پرده (قطعه پیشنهادی)

 3. صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۳ در مهراب » گلزار عاشق


۱۰۴. حسینعلی نکیسا (۳ قطعه)

 
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۶ در آواز حسینعلی خان نکیسای تفرشی » افشاری به همراه ویلن

 2. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۱ در آواز حسینعلی خان نکیسای تفرشی » شور به همراه تار

 3. شاطرعباس صبوحی » غزلیات » شب هجران در آواز حسینعلی خان نکیسای تفرشی » اصفهان به همراه تار


۱۰۵. امیر حسین مدرس (۳ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در آژنگ » شمیم

 2. هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷ در آژنگ » چهارپاره

 3. محتشم کاشانی » دیوان اشعار » ترکیب‌بندها » شمارهٔ ۱ : باز این چه شورش است که در خلق عالم است در ماه نی » کتیبه


۱۰۶. شهریار بلوچستانی (۳ قطعه)

 
 1. نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۷ - نعت دوم در آسمان شب » آسمان شب ۲

 2. نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۹ - نعت چهارم در آسمان شب » آسمان شب ۲

 3. نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۲۲ - مقالت دوم در عدل و نگهداری انصاف در آسمان شب » آسمان شب ۲


۱۰۷. ارسلان کامکار (۳ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷ در آفتاب می شود » یار مرا

 2. حافظ » ساقی نامه در آفتاب می شود » گلبانگ رود

 3. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۸۴ در افسانه سرزمین پدری ام » شوریده دل


۱۰۸. مجید اخشابی (۳ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۵ در تک آهنگ های مجید اخشابی » درخت دوستی

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۰ در همراز » سیل اشک

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷۱ در گمگشته » خانۀ سودا


۱۰۹. مرتضی گودرزی (۳ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۷ در ابریشم طرب » تجنیس/تک نوازی دوتار و آواز

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۳ در ابریشم طرب » فخر جهان (باش حسین یار)

 3. رهی معیری » ابیات پراکنده » باید خریدارم شوی در ترانه ها » باید خریدارم شوی


۱۱۰. گروه سپهر (۳ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۹۸ در سپهر خوانی » ای خوش آن

 2. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۹ در سپهر خوانی » پریچهر

 3. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۳ در سپهر خوانی » بزم رقیب


۱۱۱. اصغر وفایی (۳ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۷۱ در عشق آمد » کف زنان

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۶۰ در عشق آمد » گزیده یار

 3. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در عشق آمد » عشق آمد


۱۱۲. پرواز همای (۳ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در تک‌آهنگهای پرواز همای » تنها مرا رها کن

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۵۴ در تک‌آهنگهای پرواز همای » باز چه خورده ای بگو

 3. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۷ در خدا در روستای ماست » دیدگان تاک (اسرار ازل)


۱۱۳. علیرضا اشرف پور (۳ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۹ در گل کو » صبا

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹ در گل کو » جام جان

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۸۲ در گل کو » خبرت هست؟


۱۱۴. سعادتمند قمی (۲ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰ در مناجاتهای قدیمی (۱) » مناجات، بیات ترک ۱

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۱ در گزیده ای از صد سال آواز 1 » بیات اصفهان


۱۱۵. محمود محمودی خوانساری (۲ قطعه)

 
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۲۳ در قول و غزل 1 » همایون

 2. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۸ - جرس کاروان در گزیده ای از صد سال آواز ۳ » دشتی


۱۱۶. گروه دارکوب (۲ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۷ در نوکوب » دست براریم

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۷ در تک آهنگ های دارکوب » دست براریم


۱۱۷. شهریار کهن زاده (۲ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱ در این یا آن » شعر تر

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۹ در این یا آن » شهر یاران


۱۱۸. علی قمصری (۲ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۷۲ در سمت دور سوی آه » چشم تو خواب می رود

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۷۸ در برف خوانی » پرده ی نو (آن سوی نقطه چین)


۱۱۹. علی خدایی (۲ قطعه)

 
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۰۶ در مژده باران » آتش اشتیاق (تصنیف)

 2. حافظ » مثنوی (الا ای آهوی وحشی) در مژده باران » آهوی وحشی


۱۲۰. سمیر زند (۲ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹۲ در تک آهنگ های سمیر زند » این کیست

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹۳ در تک آهنگ های سمیر زند » این کیست


۱۲۱. رامبد صدیف (۲ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۶ در گزیده ای از صد سال آواز 3 » چهارگاه

 2. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۱۶ در مثنوی خوانی ۲ (شیوه های مثنوی خوانی در دوران معاصر) » چهارگاه


۱۲۲. ابراهیم شریف زاده (۲ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۶ در خون پاش و نغمه ریز » سرو خرامان

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۰۵ در خون پاش و نغمه ریز » سرو خرامان


۱۲۳. مهدی فلاح (۲ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۹ در بیکران » تصنیف بیکران

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۸۰ در گون » تصنیف هی مزنیدش


۱۲۴. کریم صالح عظیمی (۲ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۱ در آوای همایون » تصنیف مستانه

 2. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۶ در آوای همایون » تصنیف وصف آفریننده


۱۲۵. هادی فیض آبادی فراهانی (۲ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶۵ در تک آهنگ های هادی فیض آبادی » هله

 2. عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱۸ در تک آهنگ های هادی فیض آبادی » به به و به


۱۲۶. رشید رضایی (۲ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۵ در تک آهنگ های رشید رضایی » عشق پنهان

 2. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۹ - حراج عشق در تک آهنگ های رشید رضایی » خیال خوب


۱۲۷. پژمان واثقی (۲ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۲ در کویر درون » طلوع عشق

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۰۷ در تک آهنگ های پژمان واثقی » ایا یاری که


۱۲۸. محمدرضا فیاض (۲ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲ در پرسه در آینه » من خراب کجا؟

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶ در پرسه در آینه » حرمت او


۱۲۹. جهانسوز دادبه (۲ قطعه)

 
 1. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۵ در گزیده ای از صد سال آواز ۳ » دشتستانی

 2. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۸ در گزیده ای از صد سال آواز ۳ » دشتستانی


۱۳۰. ابوالحسن اقبال آذر (۲ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۷ در آوازهای اقبال آذر ۲ » دستگاه ماهور

 2. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۷۴ در آوازهای صد سالگی ابوالحسن اقبال آذر » آواز افشاری


۱۳۱. میلاد درخشانی (۲ قطعه)

 
 1. مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید (گزیدهٔ ناقص) » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۲ - وگر بنالم گویند ژاژ می‌خاید در تک آهنگ های میلاد درخشانی » چرا نگرید چشم

 2. مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۸۲ - در شکایت از تیره روزی خویش گوید در تک آهنگ های میلاد درخشانی » چرا نگرید چشم


۱۳۲. علی اصغر بهاری (۲ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۳ در آوای بهاری » تصنیف میکده

 2. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ در ردیف نوازی و بداهه نوازی (لوح دوم) » تصنیف نرگس بیمار تو گشته پرستار من (دستگاه شور)


۱۳۳. امید نعمتی (۲ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۳ در حرمان » مجنون خیابان ها

 2. رهی معیری » غزلها - جلد اول » شاهد افلاکی در حرمان » پریشانی


۱۳۴. بهرام سارنگ (۲ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۵۰ در تک آهنگ های بهرام سارنگ » بداهه خوانی (ابوعطا)

 2. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۹ در تک آهنگ های بهرام سارنگ » کمند عاشق


۱۳۵. رامین بحیرایی (۲ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۶ در پیمان عشق » کمانچه و آواز

 2. وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۳۸۴ در پیمان عشق » سنتور و آواز


۱۳۶. حجت دهباشی (۲ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴ در حتی به روزگاران » ای یوسف خوشنام ما

 2. مولوی » دیوان شمس » ترجیعات » پنجم در حتی به روزگاران » صنم


۱۳۷. پیام جهانمانی (۲ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۹ در دیدار » تصنیف گوش جان

 2. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۴۵ در سَرخانه ۱ » عمل سه گاه


۱۳۸. امیر رفعتی (۲ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۱۰ در روزهای خوب » ساز و آواز با کمانچه

 2. رهی معیری » غزلها - جلد دوم » گیسوی شب در تک‌آهنگهای امیر رفعتی » چشم سخنگو


۱۳۹. سیدعبدالحسین مختاباد (۲ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴ در شبانگاهان (بوی گل) » ساز و آواز اوج

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۰ در شبانگاهان (بوی گل) » نسیم

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۰ در تمنای وصال » باز آمدم

 4. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۴ در تمنای وصال » آواز بیات اصفهان

 5. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۵۹ در شبانگاهان (بوی گل) » فریاد بیقراری

 6. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۶۳ در شبانگاهان (بوی گل) » فریاد بیقراری

 7. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۱۵ در تمنای وصال » دود عشق

 8. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۷ در سفر عشق » ساز و آواز

 9. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۴۳ در سفر عشق » تصنیف کجایی

 10. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در زورق مهتاب » وصال

 11. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۸ در تمنای وصال » غم یار

 12. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۴۲ در تمنای وصال » غم یار

 13. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۵۷ در تمنای وصال » غم یار

 14. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۱۶ در تمنای وصال » غم یار

 15. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳۲ در تمنای وصال » غم یار

 16. شیخ بهایی » دیوان اشعار » مخمس در تمنای وصال » تمنای وصال

 17. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۸ - در راه زندگانی در غوغای جان » تصنیف جوانی

 18. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۹ - حالا چرا در غوغای جان » تصنیف حالا چرا

 19. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۰ - مرغ بهشتی در غوغای جان » تصنیف مرغ بهشتی

 20. صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴۷ در همنوا » گوشه غم

 21. صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۰۸ در همنوا » صفای دل


۱۴۰. غلامحسین اشرفی (۱ قطعه)

 
 1. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۱۲ در تک درخت » حکایت دل


۱۴۱. سیدعلی اصغر کردستانی (۱ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۰۲ در آشنایی با آوازهای مثنوی شوشتری ۲ » شوشتری ۱


۱۴۲. بهرام طالقانی (۱ قطعه)

 
 1. بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۳۷ در قصه تو » زیستن


۱۴۳. اشکان کمانگری (۱ قطعه)

 
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴ در بادآباد » چون دل به عشق دهی


۱۴۴. سهراب پورناظری (۱ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۱ در افسانه شو » افسانه شو


۱۴۵. بهروز افشار (۱ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۷ در صبح خیزان » تصنیف باده خاص


۱۴۶. سیاوش شایگان (۱ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۵۴ در تک آهنگ های سیاوش شایگان » راست بگو


۱۴۷. شهرام زندی (۱ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۹ در قلب طلایی » دلدار


۱۴۸. مامک خادم (۱ قطعه)

 
 1. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۷۴ در واقعه 1 » صوفیان و گول ها


۱۴۹. حمید بهروزی نیا (۱ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۰ در فرزند ایران » مرغ لاهوتی


۱۵۰. کویتی پور (۱ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۱ در غریبانه 2 » حیلت رها کن


۱۵۱. محمد علی قدمی (۱ قطعه)

 
 1. سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۰۳ در ذکر حق » ملکا ذکر تو گویم


۱۵۲. دکتر حمید عسکری (۱ قطعه)

 
 1. سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۰۳ در طرح نو » ملکا ذکر تو گویم


۱۵۳. مهران احراری (۱ قطعه)

 
 1. سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۰۳ در عروسک » ملکا


۱۵۴. داود عزیزی (۱ قطعه)

 
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷ در جمله یکی بود » سلسله موی دوست - اسم ازلی


۱۵۵. سعید نایب محمدی‌ (۱ قطعه)

 
 1. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۸۸ در ری تا روم » تهران (علیرضا قربانی)


۱۵۶. محمد نوری (۱ قطعه)

 
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۱۷ در جاودانه با عشق » سخن عشق


۱۵۷. ابوالحسن صبا (۱ قطعه)

 
 1. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۱ در آوای صبا و تهرانی » درآمد، زابل، مویه (آواز: ابوالحسن صبا)


۱۵۸. علی انصاری (۱ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۵ در بی نشان » تصنیف با من صنما


۱۵۹. سید جواد ذبیحی (۱ قطعه)

 
 1. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶ در گزیده ای از صد سال آواز 3 » مثنوی، بیات ترک (۱)


۱۶۰. محمد حشمتی (۱ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۹۵ در آمده ام » سلطان عشق


۱۶۱. هوشنگ کامکار (۱ قطعه)

 
 1. خاقانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۶۸ - هنگام عبور از مداین و دیدن طاق کسری در دور تا نزدیک » ایوان مدائن


۱۶۲. امیر اشکان غلامی (۱ قطعه)

 
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۳۸ در مسافران مردد » سعدی


۱۶۳. مهدی یغمایی (۱ قطعه)

 
 1. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳ در تک آهنگ های مهدی یغمایی » از من بگریزید


۱۶۴. سید عبدالرضا موسوی طبری (۱ قطعه)

 
 1. محتشم کاشانی » دیوان اشعار » ترکیب‌بندها » شمارهٔ ۱ : باز این چه شورش است که در خلق عالم است در ذبح نور » روز واقعه


۱۶۵. هادی پاکزاد (۱ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۰ در تاریکی » یعنی چه


۱۶۶. داوود مهذبیه (۱ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۲ در پسین دلگشا » خدا مهربونه


۱۶۷. ناصر عبدالهی (۱ قطعه)

 
 1. سنایی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۴۳ - در پاسخ پرسش سلطان سنجر دربارهٔ مذهب در هوای حوا » مهر دلبر


۱۶۸. عبدالوهاب شهیدی (۱ قطعه)

 
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۷۲ در مثنوی خوانی ۲ (شیوه های مثنوی خوانی در دوران معاصر) » افشاری ۱


۱۶۹. مانی رهنما (۱ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۳ در تک آهنگ های مانی رهنما » دولت عشق


۱۷۰. محمدصادق محفوظی (۱ قطعه)

 
 1. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۱۳ در سر به نی » شرح فراق


۱۷۱. مسعود کهریزی (۱ قطعه)

 
 1. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۳۲ در فریاد سوخته » استقبال خواهر (آواز وداع)


۱۷۲. عباس قربانی (۱ قطعه)

 
 1. شاطرعباس صبوحی » غزلیات » پریدن از آشیانه در ری تا روم » ری (عباس قربانی)


۱۷۳. الطاف حسین سرآهنگ (۱ قطعه)

 
 1. بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۷۹ در آوای آریایی » آهنگ اول: اگر بهارم


۱۷۴. عبدالعلی وزیری (۱ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶ در آثار ارکستری از علینقی وزیری » نیمه شب


۱۷۵. رضا شاه نظر (۱ قطعه)

 
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۲۰ در تک آهنگ های رضا شاه نظر » خبرت هست؟


۱۷۶. قلی خان شاهی (۱ قطعه)

 
 1. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۷۰ در آوازهای قلی خان شاهی » پهلوی حسین با تصنیف / نوا


۱۷۷. حامد مقدم (۱ قطعه)

 
 1. وحشی » فرهاد و شیرین » سرآغاز در شاهزاده برهنه پا » نیایش


۱۷۸. احسان خواجه امیری (۱ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۴ در بچه های خیابونی (من و بابا) » از من جدا مشو


۱۷۹. جواد احتشام (۱ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۵ در پرده اسرار » با من صنما


۱۸۰. علی اکبر شکارچی (۱ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۵۴ در عاشقانه » تصنیف عاشقان


۱۸۱. فرزاد برهمن (۱ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۷ در سیب / مهربانی » من چه منم


۱۸۲. رضا رویگری (۱ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۱۷ در از عشق گفتن » وا دل من


۱۸۳. گروه رستاک (۱ قطعه)

 
 1. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷ در رنگواره های کهن » سودا


۱۸۴. دیمین زند (۱ قطعه)

 
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶ در شلیک آغاز » آتش و آب


۱۸۵. علی بیات (۱ قطعه)

 
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۹۴ در شور بلبلان » تصنیف شب عاشقان


۱۸۶. علی اکبر مرادی (۱ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۱ در یار آسمانی » روح الرواح


۱۸۷. فرهاد برنجان (۱ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴ در حکایت » یوسف خوش نام ما


۱۸۸. راستین وقاری (۱ قطعه)

 
 1. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۲ - مناجات در حرف دل » علی ای همای رحمت


۱۸۹. گوگوش (۱ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۴ در اعجاز » بی من و تو


۱۹۰. رسول ملکی (۱ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۶۳ در در کنار جویباران » سنتور و آواز


۱۹۱. محمدرضا درویشی (۱ قطعه)

 
 1. فردوسی » شاهنامه » سهراب » بخش ۷ در موسیقی حماسی ایران ۲۳ - شاهنامه خوانی ۲ » شاهنامه خوانی - رزم سهراب و گردآفرید (فارس- قشقایی)


۱۹۲. طاهر قریشی (۱ قطعه)

 
 1. شیخ بهایی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷ در تک‌آهنگ‌های طاهر قریشی » درد تنهایی


۱۹۳. سلیمان خان امیرقاسمی (۱ قطعه)

 
 1. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۹ در سلیمان خان امیرقاسمی (آواز ۱) » دشتی با ویلن


۱۹۴. رضا دربندی (۱ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۰ در بی همگان » سیل اشک


۱۹۵. گروه همسرایی لیله القدر (۱ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۰۷ در هشت فصل عشق » کجایید ای شهیدان خدایی


۱۹۶. کامران جهانبانی (۱ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۱ در تنها تو خونه » درس غم


۱۹۷. کاوه دیلمی (۱ قطعه)

 
 1. نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۸۰ - غزل گفتن نکیسا از زبان شیرین در رامشگران » مقدمه رامشگران


۱۹۸. کیهان کلهر (۱ قطعه)

 
 1. مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱ - سر آغاز در غزل ۳ (مهتاب برفراز جاده ی ابریشم) » بشنو از نی


۱۹۹. احسان ذبیحی فر (۱ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۰ در رهاوی ۲ » ساز و آواز (چهارگاه)


۲۰۰. جمال صفوی (۱ قطعه)

 
 1. ملک‌الشعرای بهار » تصنیفها » باد خزان (در افشاری) در تصنیف های جمال صفوی ۱ » تصنیف افشار، باد خزان


۲۰۱. رحیم عدنانی (۱ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷ در دا » ساز و آواز (موسیقی محلی - دستگاه همایون)


۲۰۲. آیدین آغداشلو (۱ قطعه)

 
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۲۰ در سعدی خوانی (وشتن) » خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست...


۲۰۳. ژوبین محمودی (۱ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴۲ در کویر درون » معرفت


۲۰۴. رسول رهو (۱ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ در تک‌آهنگهای رسول رهو » رستاخیز


۲۰۵. علیرضا گلبانگ (۱ قطعه)

 
 1. وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۹ در رقص بهار » تصنیف «باغ ارم» در گوشه ی جامه دران


۲۰۶. عباس ملک زاده (۱ قطعه)

 
 1. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۶ در ایران صدا » ای یار ناگزیر - اجرای آواز بیات اصفهان در نیایش با خداوند


۲۰۷. جهانشاه صارمی (۱ قطعه)

 
 1. سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » تکه ۲۳ در ایران هنگام کار است » آواز به همراهی سنتور


۲۰۸. امین الله رشیدی (۱ قطعه)

 
 1. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۱۶ در چشم شب » آواز اصفهان


۲۰۹. فاضل جمشیدی (۱ قطعه)

 
 1. رضی‌الدین آرتیمانی » ساقی‌نامه در تک‌آهنگهای فاضل جمشیدی » صبح خیزان


۲۱۰. علی احمدیان (۱ قطعه)

 
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۳۵ در تک‌آهنگهای علی احمدیان » ما نیز هم بد نیستیم


۲۱۱. گروه پلیور (۱ قطعه)

 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۲ در تک‌آهنگهای گروه پلیور » چو پیراهن


۲۱۲. مجید یگانه راد - روای استاد غلامعلی پورعطایی و عبدالله ساور علیا (۱ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۱ در آن دگر » روایت دوم: حیلت رها کن (بخش اول)


۲۱۳. مرتضی یگانه راد - روای استاد غلامعلی پورعطایی و عبدالله ساور علیا (۱ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۹ در آن دگر » روایت سوم: هیچ مگو (بخش دوم)


۲۱۴. علیرضا پوراستاد (۱ قطعه)

 
 1. هلالی جغتایی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۴ در گرامافون » آواز افشاری


۲۱۵. شروین مقیمی (۱ قطعه)

 
 1. سعدی » دیوان اشعار » ترجیع بند در برداشت » رهاب، راست: تصنیف قدیمی (مارا همه شب...)


۲۱۶. گروه هویاد (۱ قطعه)

 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶۳ در هویاد » تصنیف نزد خدا


۲۱۷. آکا صفوی (۱ قطعه)

 
 1. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵] » رباعی ۳۵ در محله خمونی » خیامی