گنجور

نمایهٔ موسیقی

 

در این صفحه فهرست اشعار استفاده شده در آلبومهای موسیقی را با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده در این پروژه به تفکیک خواننده و به ترتیب نزولی تعداد قطعات مرتبط گرد آورده‌ایم. تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ ارتباط ۱۲۹۷ قطعهٔ موسیقی از ۱۳۵ هنرمند با ۹۶۲ شعر در پایگاه گنجور ثبت و تأیید شده است.

جهت کمک به تکمیل این مجموعه این مطلب را مطالعه بفرمایید و این فیلم را مشاهده کنید.


۱. محمدرضا شجریان

 
محمدرضا شجریان
محمدرضا شجریان (۲۲۸ قطعه)
 
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۷ در رباعیات خیام » من بی می ناب زیستن نتوانم

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ در طریق عشق » تصنیف (ساقی)

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵ در سر عشق » ضربی ماهور

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲ در رندان مست » ساز و آواز ۱

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲ در رندان مست » ادامه ساز و آواز

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳ در انتظار دل / خلوت گزیده » آواز و سنتور

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱ در مرغ خوش خوان » ساز و آواز (شور)

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱ در معمای هستی » ساز و آواز (سلمک، قرچه، رضوی)

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۲ در مرغ خوش خوان » ساز و آواز (حجاز)

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳ در چشمه نوش » آواز و چهارمضراب

 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳ در چشمه نوش » ساز و آواز (در فرودهای بیات اصفهان)

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳ در چشمه نوش » ساز و آواز

 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷ در انتظار دل / خلوت گزیده » آواز و تار

 14. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷ در انتظار دل / خلوت گزیده » آواز و کمانچه

 15. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۷ در ساز قصه گو و کنسرت بزرگداشت حافظ » ساز و آواز (درآمد شور، حجاز، اوج، فرود)

 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۷ در چهره به چهره » ساز و آواز (درآمد نوا، گردانیه، نغمه)

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در فریاد » تصنیف "یار دلنواز"

 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۳ در بیداد (همایون) » تصنیف "یاد باد"

 19. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۴ در جان عشاق و گنبد مینا » آواز و پیانو

 20. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷ در ساز خاموش » ساز و آواز دشتی

 21. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰ در پیام نسیم » ساز و آواز (درآمد کردبیات)

 22. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱ در جان عشاق و گنبد مینا » آواز و سنتور

 23. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱ در جان عشاق و گنبد مینا » ادامه ساز و آواز (عشاق، قرچه، رضوی، عشاق و فرود)

 24. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۲ در راست پنجگاه » آواز و تار

 25. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۲ در راست پنجگاه » ادامه ساز و آواز

 26. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۲ در راست پنجگاه » کار عمل راست پنجگاه

 27. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۴ در آستان جانان » تصنیف "آستان جانان"

 28. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۰ در سروچمان » ساز و آواز (درآمد ماهور،گشایش، حصار ماهور، خاوران، بسته نگار)

 29. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۰ در سروچمان » ساز و آواز (شکسته ، جامه دران)

 30. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱ در آستان جانان » ساز و آواز (درآمد بیات ترک، گشایش، داد، شکسته، فرود)

 31. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱ در سروچمان » تصنیف "خاطر حزین"

 32. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۸ در آه باران » ساز و آواز ۱

 33. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۹ در بیداد (همایون) » ساز و آواز (بیداد، بیات راجه، عشاق و...)

 34. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۷ در فریاد » ساز و آواز ابوعطا

 35. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۲ در سروچمان » تصنیف "سروچمان"

 36. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳ در عشق داند » ادامه ساز و آواز (حجاز، جامه دران، فراز دوم حجاز)

 37. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳ در عشق داند » ساز و آواز

 38. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳ در عشق داند » ادامه ساز و آواز (کردبیات، اوج، اصفهانک و فرود)

 39. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۴ در فریاد » تصنیف "سمن بویان"

 40. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۶ در ساز قصه گو و کنسرت بزرگداشت حافظ » آواز و سنتور (درآمد سه گاه، زابل)

 41. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۶ در ساز قصه گو و کنسرت بزرگداشت حافظ » آواز و سنتور (مویه)

 42. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۶ در ساز قصه گو و کنسرت بزرگداشت حافظ » ساز و آواز (مخالف، مغلوب، فرود، جامه دران)

 43. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۶ در گلبانگ شجریان (بت چین) » ساز و آواز (سنتور) "آواز بیات اصفهان"

 44. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۱ در جان عشاق و گنبد مینا » تصنیف "جان عشاق"

 45. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۱ در یاد ایام » ساز و آواز شور

 46. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱ در طریق عشق » سنتور و آواز

 47. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱ در طریق عشق » تار و آواز

 48. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۴ در آهنگ وفا » ساز و آواز (دلکش، قرچه،...)

 49. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۱ در طریق عشق » کمانچه و آواز

 50. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۷ در دل مجنون » تصنیف کردی"درد دل"

 51. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۵ در طریق عشق » نی و آواز

 52. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۹ در پیام نسیم » ساز و آواز (درآمد ابوعطا، حجاز، فرود به ابوعطا)

 53. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۵ در مرغ خوش خوان » تصنیف "مرغ خوشخوان"

 54. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۶ در بیداد (همایون) » ساز و آواز (درآمد همایون، جمله دوم همایون، سه گاه و جمله اول همایون و...)

 55. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۶ در بیداد (همایون) » ادامه ساز و آواز (بیداد، بیات راجه، عشاق)

 56. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۰ در بیداد (همایون) » ساز و آواز (قرچه، رضوی، حجاز، جامه دران، کرد بیات و...)

 57. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۴ در سرود مهر » مثنوی بیات ترک ترک "غم پرست"

 58. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۸ در معمای هستی » ساز و آواز

 59. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۴ در دلشدگان » پاسبان حرم دل

 60. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۲ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » تصنیف دولت عشق

 61. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۸ در جان عشاق و گنبد مینا » تصنیف "گنبد مینا"

 62. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۴ در یاد ایام » ادامه ی ساز و آواز

 63. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۴ در چشمه نوش » قطعه ضربی نغمه اصفهان (تصنیف سرخوشان)

 64. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۹ در رندان مست » تصنیف "چشم یاری"

 65. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۹ در معمای هستی » ساز و آواز (مثنوی دشتی)

 66. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۹ در کنسرت تصویری محمدرضا شجریان و گروه شهناز (رندان مست، مرغ خوشخوان) » بخش نخست: رندان مست (دستگاه همایون) - بخش اول

 67. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۳ در بی تو بسر نمی شود » تصنیف (غم با طبیبان)

 68. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۳ در ساز قصه گو و کنسرت بزرگداشت حافظ » تصنیف "شیدای گیتی"

 69. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۹ در ساز خاموش » آواز "خسرو شیرین"

 70. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۶ در دستان » تصنیف "صبح است ساقیا"

 71. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۷ در انتظار دل / خلوت گزیده » تصنیف "مزرع سبز فلک"

 72. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۲ در دلشدگان » غلام چشم

 73. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۰ در دل مجنون » تصنیف "یعنی چه"

 74. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۰ در شب وصل » ساز آواز

 75. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۰ در شب وصل » ادامه ساز آواز

 76. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۹ در سروچمان » ساز و آواز (دلکش، جامه دران، عراق)

 77. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۴ در پیام نسیم » تصنیف "پیام نسیم"

 78. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۴ در مرغ خوش خوان » تصنیف "پیام نسیم"

 79. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۴ در بهاریه » ساز و آواز

 80. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۴ در بهاریه » ادامه ی ساز و آواز

 81. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۰ در آستان جانان » ساز و آواز (کردبیات، حزین، عشاق، بسته نگار، فرود)

 82. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۷ در فریاد » ساز و آواز

 83. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۳ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » ساز و آواز (کمانچه)

 84. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۰ در آستان جانان » تصنیف "شیدائی"

 85. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۳ در سرود مهر » تصنیف قدیمی "ای سلسله مو"

 86. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴ در دود عود » تصنیف دود عود

 87. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹ در غوغای عشقبازان » تصنیف افشاری "ساقیا"

 88. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۲ در سر عشق » ادامه ساز و آواز (مثنوی ماهور، شکسته، عراق، راک)

 89. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۷ در دل مجنون » تصنیف "دل مجنون"

 90. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۷ در طریق عشق » تصنیف دل مجنون

 91. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳۳ در رندان مست » تصنیف "رندان مست"

 92. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳۳ در کنسرت تصویری محمدرضا شجریان و گروه شهناز (رندان مست، مرغ خوشخوان) » بخش نخست: رندان مست (دستگاه همایون) - بخش سوم

 93. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۳ در بی تو بسر نمی شود » تصنیف (بی تو بسر نمی شود)

 94. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۳ در بی تو بسر نمی شود » ساز و آواز (بی همگان بسر شود)

 95. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶۷ در دل مجنون » تصنیف "صنما"

 96. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۸۵ در آسمان عشق » تصنیف "آسمان عشق"

 97. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۴۶ در مرغ خوش خوان » ساز و آواز (مثنوی ابوعطا)

 98. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰۳ در در خیال » تصنیف در خیال

 99. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۳۵ در آسمان عشق » تصنیف "می دانم"

 100. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۲۰ در بوی باران » ساز و آواز (مثنوی افشاری)

 101. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در بوی باران » ساز و آواز (در قالب پرسه خوانی)

 102. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در ساز خاموش » تصنیف دشتی "مرا رها کن"

 103. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۵ در بی تو بسر نمی شود » کار عمل (مطرب دل)

 104. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶۵ در نوا (مرکب خوانی) » تصنیف "جان جهان"

 105. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶۵ در طریق عشق » تصنیف جان جهان

 106. مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱ - سر آغاز در دل مجنون » ساز و آواز (مثنوی افشاری، فرود مثنوی به بیات ترک)

 107. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴ در گلبانگ شجریان (بت چین) » ساز و آواز (تار) "دستگاه ماهور"

 108. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۵ در در خیال » قبله عشق

 109. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۵ در در خیال » دنباله ی ساز و آواز

 110. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۶ در چهره به چهره » تصنیف قدیمی "ما را همه شب"

 111. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷ در یاد ایام » تصنیف "سلسله ی مو"

 112. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۰۱ در دل مجنون » ساز و آواز (درآمد بیات ترک، گشایش، ...)

 113. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۳۰ در دستان » آواز و نی

 114. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۳۰ در دستان » ادامه ی آواز با کمانچه

 115. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۸۷ در آهنگ وفا » ساز و آواز (گشایش، ماهور،...)

 116. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۳ در رندان مست » تصنیف "باد صبا"

 117. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۸ در پیوند مهر » قطعه ی ضربی (ای ساربان)

 118. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۷۰ در شب وصل » ساز و آواز (قرچه، رضوی،...)

 119. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۹۰ در فریاد » هم آوازی در شوشتری

 120. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۲۱ در بیداد (همایون) » تصنیف "هلاک من"

 121. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۳۲ در فریاد » ضربی نغمه

 122. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۳۲ در فریاد » آواز راست پنجگاه

 123. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۳۲ در فریاد » ادامه ی آواز راست پنجگاه

 124. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۴۵ در آهنگ وفا » ساز و آواز (راک، کرشمه راک،...)

 125. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۴۷ در رسوای دل » ساز و آواز (درآمد سه گاه، زابل، مویه، رضوی، فرود به سه گاه)

 126. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۶۴ در غوغای عشقبازان » ساز و آواز قرائی

 127. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۴ در دستان » آواز و سنتور

 128. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۴ در دستان » ادامه ی آواز با تار (حصار، فرود، پهلوی، جامه دران)

 129. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۴ در دستان » ادامه ی آواز و تار (مخالف، فرود، منصوری)

 130. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۷ در غوغای عشقبازان » تصنیف افشاری "باده عشق"

 131. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۴ در نوا (مرکب خوانی) » ادامه ی آواز و نی (بیات ترک، گشایش، فرود به نوا، رهاب)

 132. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۵ در سر عشق » ساز و آواز

 133. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۲۶ در سرود مهر » ساز و آواز بیات ترک "با که گویم راز"

 134. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۳۷ در نوا (مرکب خوانی) » آواز و نی

 135. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۳۷ در نوا (مرکب خوانی) » ادامه ی آواز و نی (گوشت، فرود، بیات راجع، عشاق، قرچه، رضوی)

 136. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۳۹ در نوا (مرکب خوانی) » ادامه ی آواز و نی (نهفت، عشاق، رهاب، فرود با تحریر بسته نگار، گردانیه)

 137. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۵۰ در پیوند مهر » قطعه ی ضربی (بگذار تا بگرییم)

 138. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۵۱ در سرود مهر » آواز بر روی قطعه ضربی "نجوا"

 139. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۵۵ در پیوند مهر » ادامه ی ساز و آواز

 140. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۹۵ در دستان » ادامه ی آواز با کمانچه

 141. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۰۵ در آرام جان » ساز و آواز (عراق، جامه دران، فرود به افشاری، رهاب و شور)

 142. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۰۵ در آرام جان » ساز و آواز (شکسته قفقاز، درآمد افشاری، جامه دران، عراق)

 143. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۰۵ در در خیال » ساز و آواز

 144. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۰۵ در در خیال » دنباله ی ساز و آواز

 145. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۱۱ در پیوند مهر » ساز آواز

 146. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۱۹ در در خیال » دیده بی خواب

 147. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۳۶ در آرام جان » ساز و آواز (بوسلیک افشاری و عراق)

 148. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۳۸ در رندان مست » ساز و آواز ۲

 149. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۹۳ در غوغای عشقبازان » تصنیف شور "در فراق"

 150. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۰۷ در غوغای عشقبازان » آواز بر قطعه دیدار

 151. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۱۳ در غوغای عشقبازان » آواز دیلمان

 152. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۲۲ در غوغای عشقبازان » قطعه پنج ضربی

 153. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۲۲ در غوغای عشقبازان » ادامه قطعه پنج ضربی

 154. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۲۸ در غوغای عشقبازان » ساز و آواز افشاری

 155. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۲۸ در غوغای عشقبازان » ادامه ساز و آواز

 156. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷ در دود عود » ساز و آواز ۲

 157. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در بی تو بسر نمی شود » ساز و آواز (ره میخانه)

 158. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷ در سرود مهر » آواز بر روی قطعه ضربی "رخس زار"

 159. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۷ در آسمان عشق » ساز و آواز

 160. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۸ در آسمان عشق » ساز و آواز

 161. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۰ در بی تو بسر نمی شود » مثنوی نوا (چون تو جانان منی)

 162. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۲ در شب، سکوت، کویر » ساز و آواز ۱

 163. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۹ در دود عود » ساز و آواز ۱

 164. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۳ در آسمان عشق » ادامه ی ساز و آواز (دوبیتی در سه گاه، پهلوی، مغلوب، فرود)

 165. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۱۶ در آه باران » ساز و آواز ۲

 166. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۲ در رسوای دل » ساز و آواز (مخالف، نیشابورک، فرود مخالف به سه گاه)

 167. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷۱ در ساز خاموش » ساز و آواز دشتی

 168. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۶۲ در شب، سکوت، کویر » ساز و آواز ۳

 169. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۹۰ در آسمان عشق » ادامه ی ساز و آواز (مخالف، مغلوب، پس مخالف، فرود)

 170. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۴۳ در شب، سکوت، کویر » ساز و آواز ۱

 171. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۶ در همایون مثنوی » ادامه ی آواز (بختیاری، نی داوود)

 172. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۶ در همایون مثنوی » ادامه ی آواز (دیلمان همایون، عشاق و فرود به همایون)

 173. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۸ در همایون مثنوی » ساز و آواز (درآمد همایون)

 174. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۸ در همایون مثنوی » ادامه ی آواز (چکاوک، حصار، بیات راجع، عشاق، شور، رضوی، جامه دران، فرود به همایون)

 175. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۹ در همایون مثنوی » ادامه ی آواز (چکاوک، حصار، بیات راجع، عشاق، شور، رضوی، جامه دران، فرود به همایون)

 176. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۳ در همایون مثنوی » ادامه ی آواز (قرائی، رهاب، عراق، نهیب، حزین، جامه دران و فرود)

 177. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۵ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » ادامه ی ساز و آواز (سه تار) ۱

 178. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 179. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۳ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 180. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴ در عشق داند » ادامه ساز و آواز (گوشه ی دشتستانی، خسرو شیرین، دشتستانیات)

 181. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴ در رسوای دل » تصنیف قدیمی "دل شیدا"

 182. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹ در عشق داند » ادامه ساز و آواز (گوشه ی دشتستانی، خسرو شیرین، دشتستانیات)

 183. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » ساز و آواز (سه تار)

 184. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳ در عشق داند » ادامه ساز و آواز (گوشه ی دشتستانی، خسرو شیرین، دشتستانیات)

 185. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 186. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » ادامه ی ساز و آواز (سه تار) ۱

 187. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۹ در مرغ خوش خوان » ساز و آواز (دشتستانی)

 188. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۷۱ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » ادامه ی ساز و آواز (سه تار) ۱

 189. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۳ در معمای هستی » تصنیف قدیمی (پرند شوشتری)

 190. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۸ در عشق داند » ادامه ساز و آواز (گوشه ی دشتستانی، خسرو شیرین، دشتستانیات)

 191. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۰۵ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 192. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۱ در ساز خاموش » ساز و آواز دشتستانی

 193. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۲ در نوا (مرکب خوانی) » ادامه ی آواز و نی (سه گاه، مویه، فرود به نوا)

 194. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۱ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 195. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۲ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 196. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۷ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 197. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۹ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 198. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۵۱ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 199. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۵۲ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 200. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۶۲ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 201. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹۵ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 202. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹۶ در آستان جانان » ساز و آواز (شهاب، قطار)

 203. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۰۱ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 204. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۱۰ در آستان جانان » ساز و آواز (شهاب، قطار)

 205. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۱۳ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » تصنیف مبتلا

 206. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۲۵ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » ساز و آواز (سه تار)

 207. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۳۴ در سروچمان » ساز و آواز (قرائی، پس حصار، فرود به ماهور)

 208. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۶۷ در شب، سکوت، کویر » ساز و آواز ۱

 209. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۶۸ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 210. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۷۰ در عشق داند » ادامه ساز و آواز (گوشه ی دشتستانی، خسرو شیرین، دشتستانیات)

 211. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۷۰ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » ساز و آواز (سه تار)

 212. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۷۱ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » تصنیف مبتلا

 213. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۸۸ در بی تو بسر نمی شود » ضربی بیات کرد، تصنیف (دل دیوانه)

 214. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۱۵ در شب، سکوت، کویر » ساز و آواز ۱

 215. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۱۸ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » تصنیف مبتلا

 216. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳۲ در جان عشاق و گنبد مینا » ادامه ساز و آواز (سوز و گداز)

 217. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳۹ در بی تو بسر نمی شود » ضربی بیات کرد، تصنیف (دل دیوانه)

 218. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۴۵ در ساز خاموش » ساز و آواز دشتستانی

 219. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۵۶ در شب، سکوت، کویر » ساز و آواز ۱

 220. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۶۳ در آستان جانان » ساز و آواز (دشتستانی، قوچانی،...)

 221. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۳ در بوی باران » تصنیف نی زن

 222. سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۰۳ در انتظار دل / خلوت گزیده » تصنیف "ملکا"

 223. فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳ در همایون مثنوی » ادامه ی آواز (مثنوی همایون و بیداد و عشاق، شوشتری)

 224. رهی معیری » غزلها - جلد سوم » نغمهٔ حسرت در یاد ایام » تصنیف "یاد ایام"

 225. اقبال لاهوری » جاویدنامه » نوای طاهره در چهره به چهره » تصنیف قدیمی نوا "چهره به چهره"

 226. اقبال لاهوری » جاویدنامه » نوای طاهره در فریاد » تصنیف قدیمی "چهره به چهره"

 227. ملک‌الشعرای بهار » تصنیفها » باد صبا (در دستگاه شوشتری) در رندان مست » تصنیف "باد صبا"

 228. ملک‌الشعرای بهار » تصنیفها » غزل ضربی (در ماهور) در آهنگ وفا » تصنیف ز من نگارم


۲. علیرضا افتخاری

 
علیرضا افتخاری
علیرضا افتخاری (۹۲ قطعه)
 
 1. حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۲ در راز گل » تصنیف با ما منشین

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵ در مهمان تو » قطعه فریاد

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵ در کنسرت لندن (ای میهن) » ساز و آواز ۱

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۵ در پادشاه فصل ها » پیوند عمر

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در قصه شمع » یار دلنواز

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۱ در مهمان تو » تصنیف مشتاقان

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳ در مهمان تو » تصنیف در نظر بازی

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۴ در راز و نیاز » درآمد

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در مقام صبر » تصنیف مقام صبر

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۲ در راز گل » تصنیف حال خونین دلان

 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۴ در کنسرت لندن (ای میهن) » سرخوشان

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴ در مقام صبر » تصنیف بیا تا گل بر افشانیم

 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴ در راز و نیاز » تصنیف بیا تا گل بر افشانیم

 14. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴ در کنسرت لندن (ای میهن) » گل برافشانیم

 15. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۹ در کاروان » آواز افشاری

 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۴ در خداحافظ » تصنیف می سوزم از فراقت

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۲ در راز گل » تصنیف کمان ابرو

 18. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۲ در مهمان تو » ساز و آواز

 19. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۱ در شب عاشقان » پنهان مشو

 20. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۳ در آوای عشق » آواز عشق

 21. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲۳ در آوای عشق » ساز و سخن (اصفهان)

 22. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۷۷ در مهمان تو » ساز و آواز دوبیتی

 23. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷۰ در شب عاشقان » همه را بیازمودم

 24. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۰۶ در شب عاشقان » یا رب ...

 25. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۳۵ در شب عاشقان » گل خندان

 26. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۵۰ در تازه به تازه » تصنیف یک خانه پر زمستان

 27. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۵۰ در مقام صبر » تصنیف پروانه

 28. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۰ در راز و نیاز » سماع آسمان

 29. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۲ در مستانه » در عاشقی پیچیده ام

 30. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۳ در مستانه » مرده بُدم زنده شدم

 31. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۲۱ در شب عاشقان » چون غلام آفتابم

 32. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۵۴ در شب عاشقان » ای عاشقان

 33. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۶۳ در مستانه » مونس شبهای من

 34. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۲۰ در تازه به تازه » تصنیف ای خدا

 35. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۹ در شب کوچه ها » شمع و شکر

 36. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۷۸ در عطر مهر » این کیست

 37. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۰۹ در تازه به تازه » تصنیف من مست و تو دیوانه

 38. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۱۰ در عطر مهر » ای ماه ترا چاکر

 39. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۳۶ در شب عاشقان » نو بهار خندان

 40. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۷۸ در عاشقا سلام عاشقا درود » دل سرمست

 41. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۴ در مستانه » بوی گل و ریحانها

 42. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۹۴ در شب عاشقان » شب عاشقان

 43. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۹۴ در عاشقا سلام عاشقا درود » شب عاشقان بیدل

 44. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۳ در آتش دل » تصنیف ۳

 45. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۵ در مستانه » خورشید مجلس

 46. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۸ در کاروان » تصنیف کاروان

 47. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۸ در قصه شمع » دستان

 48. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۸ در خروش بحر » کاروان (شور)

 49. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۸۹ در شب عاشقان » آن نه عشق است

 50. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۲ در عطر مهر » جام محبت

 51. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۲ در کاروان » آواز اصفهان

 52. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۳ در آتش دل » تصنیف ۱

 53. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۵ در نسیما » آواز به همراهی سه تار

 54. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۲۰ در همسایه » صنم

 55. حافظ » مثنوی (الا ای آهوی وحشی) در راز و نیاز » تصنیف آهوی وحشی

 56. سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » تکه ۲۳ در تازه به تازه » تصنیف از من چرا رنجیده ای (سر اساس ملودی کردی)

 57. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۸ در مستانه » ای دل اگر عاشقی

 58. وحشی » گزیده اشعار » ترکیبات » شرح پریشانی در خداحافظ » تصنیف شرح پریشانی

 59. انوری » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۶ در تازه به تازه » تصنیف سرو روان من کو (سر اساس ملودی کردی)

 60. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۸ در پاییز » تصنیف باده شبانه

 61. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۰ در مهمان تو » تصنیف سرگشته (با شعر شدم از عشق تو شیدا)

 62. هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۹ در امان از جدایی » تصنیف جدایی (شوشتری)

 63. هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۱ در امان از جدایی » تصنیف شب هجران (دشتی)

 64. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۱۵ در مقام صبر » سؤال و جواب گروه و آواز

 65. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۰۳ در راز گل » تصنیف با ما منشین

 66. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۸۷ در مقام صبر » سه تار و آواز

 67. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۹۹ در مقام صبر » تار و آواز

 68. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴ در راز و نیاز » بختیاری

 69. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹ در صدایم کن » آواز دو بیتی ۳

 70. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۱ در باباطاهر » آواز غریبی

 71. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۴ در باباطاهر » آواز مرغان وحشی

 72. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۰ در امان از جدایی » تصنیف شاخ شمشاد (بر اساس ملودی کردی)

 73. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۳ در کنسرت لندن (ای میهن) » ساز و آواز ۲

 74. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۱ در باباطاهر » نازنین

 75. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۰۷ در امان از جدایی » تصنیف شاخ شمشاد (بر اساس ملودی کردی)

 76. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۱۰ در باباطاهر » نازنین

 77. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۲۸ در سرو سیمین » آواز همایون به همراهی عود

 78. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۳۵ در امان از جدایی » تصنیف شاخ شمشاد (بر اساس ملودی کردی)

 79. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۴۰ در باباطاهر » زلفاش بی نظیره

 80. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۴۳ در صدایم کن » آواز دو بیتی ۱

 81. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۶۵ در امان از جدایی » تصنیف شاخ شمشاد (بر اساس ملودی کردی)

 82. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۱۳ در آوای عشق » مناجات

 83. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۲۷ در آوای عشق » مناجات

 84. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۶۳ در امان از جدایی » تصنیف شاخ شمشاد (بر اساس ملودی کردی)

 85. محتشم کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات از رسالهٔ جلالیه » شمارهٔ ۱۵ در خروش بحر » وداع (چهارگاه،بیداد)

 86. محتشم کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۴ در خروش بحر » سرو خدا (شور،دشتی)

 87. محتشم کاشانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۳ - فی مرثیه امام حسین علیه‌السلام در خروش بحر » خروش بحر (چهارگاه)

 88. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۴۷ در راز گل » تصنیف با ما منشین

 89. رهی معیری » غزلها - جلد اول » سوزد مرا سازد مرا در سرو سیمین » تصنیف سوز و ساز

 90. رهی معیری » غزلها - جلد اول » خیال‌انگیز در جام مصفا » خیال انگیز

 91. رهی معیری » غزلها - جلد سوم » کوی رضا در سرو سیمین » تصنیف سرو سیمین

 92. صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۶۱ در راز گل » آواز همراه با نی


۳. احمد شاملو

 
احمد شاملو
احمد شاملو (۸۸ قطعه)
 
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴ در رباعیات خیام » این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت

 2. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۴ در رباعیات خیام » چون ابر به نوروز رخ لاله بشست

 3. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۷ در رباعیات خیام » ساقی گل و سبزه بس طربناک شده است

 4. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۲ در رباعیات خیام » گویند که دوزخی بود عاشق و مست

 5. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۳ در رباعیات خیام » چون عمر به سر رسد چه بغداد و چه بلخ

 6. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۴ در رباعیات خیام » آنان که محیط فضل و آداب شدند

 7. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۰ در رباعیات خیام » از آمدنم نبود گردون را سود

 8. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۶ در رباعیات خیام » این قافله عمر عجب می گذرد

 9. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۱ در رباعیات خیام » از جمله ی رفتگان این راه دراز

 10. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۵ در رباعیات خیام » جامی است که عقل آفرین می زدنش

 11. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۷ در رباعیات خیام » در کارگه کوزه گری بودم دوش

 12. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۱ در رباعیات خیام » ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم

 13. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۲ در رباعیات خیام » من بی می ناب زیستن نتوانم

 14. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۳ در رباعیات خیام » قومی متفکرند اندر ره دین

 15. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۰ در رباعیات خیام » از آمدن و رفتن ما سودی کو؟

 16. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۵ در رباعیات خیام » تا کی غم آن خورم که دارم یا نه

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۷ در غزلیات حافظ » حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت

 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در غزلیات حافظ » زان یار دلنوازم شکری ست با شکایت

 19. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۹ در غزلیات حافظ » اگر نه باده غم دل ز یاد ما ببرد

 20. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۳ در غزلیات حافظ » سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد

 21. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۴ در غزلیات حافظ » راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد

 22. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۶ در غزلیات حافظ » روز هجران و شب فرقت یار آخر،شد

 23. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۸ در غزلیات حافظ » گداخت جان که شود کار دل تمام و،نشد

 24. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۹ در غزلیات حافظ » یاری اندر کس نمی بینم،یاران را چه شد؟

 25. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹ در غزلیات حافظ » رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

 26. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۳ در غزلیات حافظ » دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

 27. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۴ در غزلیات حافظ » سمن بویان،غبار غم،چو بنشینند بنشانند

 28. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۶ در غزلیات حافظ » آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند

 29. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۹ در غزلیات حافظ » ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار

 30. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۵ در غزلیات حافظ » در خرابات مغان گر گذر افتد بازم...

 31. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۲ در غزلیات حافظ » حجاب چهره ی جان می شود غبار تنم

 32. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۸ در غزلیات حافظ » دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم

 33. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ در غزلیات حافظ » تاب بنفشه می دهد طره ی مشک سای تو

 34. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۵ در غزلیات حافظ » با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی!

 35. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۴ در غزلیات حافظ » هوا خواه توام جانا،و می دانم که می دانی

 36. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۶ در غزلیات حافظ » نسیم صبح سعادت!بدان نشان که تو دانی...

 37. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴ در غزلیات مولوی » ای یوسف خوشنام ما خوش می روی بر بام ما

 38. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۵ در غزلیات مولوی » زهی عشق،زهی عشق که ماراست خدایا

 39. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۹ در غزلیات مولوی » بیایید،بیایید که گلزار دمیده است

 40. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ در غزلیات مولوی » بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست

 41. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۳ در غزلیات مولوی » برون شو ای غم از سینه،که لطف یار می آید

 42. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۳۶ در غزلیات مولوی » بمیرید،بمیرید در این عشق بمیرید

 43. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۵۰ در غزلیات مولوی » یک خانه پر زمستان،مستان نو رسیدند

 44. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۲۵ در غزلیات مولوی » نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم

 45. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۵۰ در غزلیات مولوی » تلخی نکند شیرین ذقنم

 46. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۵۸ در غزلیات مولوی » در وصالت چرا بیاموزم

 47. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۵۹ در غزلیات مولوی » وه چه بی درنگ و بی نشان که منم

 48. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷۱ در غزلیات مولوی » شد زغمت خانه سودا دلم

 49. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۶ در غزلیات مولوی » دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من

 50. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۱ در غزلیات مولوی » آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن

 51. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۷ در غزلیات مولوی » دوش چه خورده ای دلا،راست بگو،نهان مکن

 52. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۵۵ در غزلیات مولوی » چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون

 53. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در غزلیات مولوی » رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن

 54. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۱ در غزلیات مولوی » حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو،دیوانه شو

 55. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۹ در غزلیات مولوی » من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو

 56. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۴۵ در غزلیات مولوی » مطرب مهتاب رو آنچه شنیدی مگو

 57. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶۵ در غزلیات مولوی » جان جهان دوش کجا بودی

 58. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۵۵ در رباعیات خیام » اسرار ازل را نه تو دانی و نه و من

 59. حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۸ در غزلیات حافظ » کارم ز دور چرخ به سامان نمی رسد

 60. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۳ در رباعیات خیام » از آمدنم نبود گردون را سود

 61. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۷ در رباعیات خیام » اسرار ازل را نه تو دانی و نه و من

 62. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۸ در رباعیات خیام » این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت

 63. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۱۰ در رباعیات خیام » دوری که در او آمدن و رفتن ماست

 64. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۱۲ در رباعیات خیام » آنان که محیط فضل و آداب شدند

 65. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » درد زندگی [۲۵-۱۶] » رباعی ۱۸ در رباعیات خیام » از آمدن و رفتن ما سودی کو؟

 66. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » درد زندگی [۲۵-۱۶] » رباعی ۱۹ در رباعیات خیام » افسوس که بی فایده فرسوده شدیم

 67. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵] » رباعی ۴۳ در رباعیات خیام » جامی است که عقل آفرین می زدنش

 68. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵] » رباعی ۴۶ در رباعیات خیام » از جمله ی رفتگان این راه دراز

 69. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵] » رباعی ۵۰ در رباعیات خیام » ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز

 70. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » ذرات گردنده [۷۳-۵۷] » رباعی ۶۲ در رباعیات خیام » چون ابر به نوروز رخ لاله بشست

 71. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » ذرات گردنده [۷۳-۵۷] » رباعی ۷۳ در رباعیات خیام » در کارگه کوزه گری بودم دوش

 72. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۷۶ در رباعیات خیام » من بی می ناب زیستن نتوانم

 73. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۸۳ در رباعیات خیام » یاران به مرافقت چو دیدار کنید

 74. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۸۷ در رباعیات خیام » گویند که دوزخی بود عاشق و مست

 75. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۹۴ در رباعیات خیام » چون آمدنم به من نبد روز نخست

 76. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۹۵ در رباعیات خیام » چون عمر به سر رسد چه بغداد و چه بلخ

 77. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۹۷ در رباعیات خیام » ساقی غم من بلند آوازه شده است

 78. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۹۹ در رباعیات خیام » من ظاهر نیستی و هستی دانم

 79. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۱۰۰ در رباعیات خیام » از من رمقی به سعی ساقی مانده است

 80. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هیچ است [۱۰۷-۱۰۱] » رباعی ۱۰۷ در رباعیات خیام » بنگر ز جهان چه طرف بر بستم هیچ

 81. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۱۳ در رباعیات خیام » این قافله عمر عجب می گذرد

 82. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۱۷ در رباعیات خیام » صبح است دمی با می گلرنگ زنیم

 83. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۲۱ در رباعیات خیام » ساقی گل و سبزه بس طربناک شده است

 84. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۳۰ در رباعیات خیام » ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم

 85. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۳۶ در رباعیات خیام » دوران جهان بی می و ساقی هیچ است

 86. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۳۷ در رباعیات خیام » تا کی غم آن خورم که دارم یا نه

 87. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۳۸ در رباعیات خیام » تا دست بر اتفاق بر هم نزنیم

 88. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۴۲ در رباعیات خیام » گردون نگری ز قد فرسوده ی ماست


۴. شهرام ناظری

 
شهرام ناظری
شهرام ناظری (۸۶ قطعه)
 
 1. فردوسی » شاهنامه » جمشید » بخش ۳ در درفش کاویانی » پادشاهی ضحاک

 2. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۱ در درفش کاویانی » آوا خوانی (بر اساس آواهای باستانی هوره و مور)

 3. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۲ در درفش کاویانی » پادشاهی ضحاک

 4. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۳ در درفش کاویانی » ضحاک در جستجوی فریدون (بر اساس مقام مجنونی و شاهنامه خوانی)

 5. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۴ در درفش کاویانی » تولد فریدون

 6. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۴ در درفش کاویانی » ضحاک در جستجوی فریدون (بر اساس مقام مجنونی و شاهنامه خوانی)

 7. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۶ در درفش کاویانی » ضحاک در جستجوی فریدون (بر اساس مقام مجنونی و شاهنامه خوانی)

 8. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۷ در درفش کاویانی » کاوه آهنگر (گروه نوازی)

 9. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۷ در درفش کاویانی » قیام کاوه آهنگر

 10. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۷ در درفش کاویانی » کاوه آهنگر (آوازی)

 11. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۷ در درفش کاویانی » خروشیدن کاوه دادخواه

 12. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۹ در درفش کاویانی » بر افراشتن درفش کاویانی (ضرب زورخانه و باستانی)

 13. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۱۰ در درفش کاویانی » بر افراشتن درفش کاویانی (ضرب زورخانه و باستانی)

 14. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۱۲ در درفش کاویانی » به بند کشیده شدن ضحاک در کوه دماوند توسط فریدون (نبرد نور و ظلمت)

 15. فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۶ در درفش کاویانی » تولد فریدون

 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵ در ساز نو آواز نو » تصنیف کشتی شکستگان

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۰ در آتشی در نیستان » ارغوان(تصنیف)

 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷ در بهاران آبیدر » فغان بربط ۱

 19. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸ در صدای سخن عشق » دلبر

 20. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۱ در آتشی در نیستان » آن کیست...(بداهه نوازی بر مبنای ملودی مازندرانی و بداهه خوانی)

 21. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۹ در غم زیبا » تصنیف راز نهان

 22. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۷ در چشم براه » چهار مضراب نی و آواز

 23. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۰ در شورانگیز » ساز و آواز

 24. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۷ در کنسرت موسیقی اساتید ایران » تار و آواز و چهارمضراب

 25. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۷ در سخن تازه » آواز سه گاه

 26. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۷ در سخن تازه » ادامه ی آواز سه گاه

 27. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷ در آتشی در نیستان » یار مرا...(قطعه ی ضربی حجاز)

 28. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۲ در نجوا » ارکستر و آواز و سه تار (ماهور)

 29. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۲ در بی قرار » پیش درآمد و تصنیف بی قرار (برداشتی از ملودی محلی کردی)

 30. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ در بنمای رخ » ارکستر و آواز ۲

 31. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۶ در لولیان » تصنیف لولیان

 32. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳۲ در غم زیبا » تصنیف سرمست

 33. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳۹ در ساز نو آواز نو » تصنیف مستی سلامت می کند

 34. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴۰ در ساز نو آواز نو » تصنیف مستی سلامت می کند

 35. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۳ در کیش مهر » تصنیف.بی تو به سر نمی شود.افشاری

 36. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷۴ در لاله بهار » تصنیف مرا عاشق ۱

 37. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷۴ در لاله بهار » تصنیف مرا عاشق ۲

 38. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۸۳ در مطرب مهتاب رو » گندم

 39. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۲ در سفر به دیگر سو » در عاشقی پیچیده ام

 40. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۰ در ناگفته » نزول (فصل ۴: بازگشت ابدی)

 41. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۳ در شورانگیز » مثنوی

 42. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۷ در مولویه » مقدمه (اسطوره)

 43. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۳۸ در حیرانی » آواز رها

 44. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۴۶ در لولیان » تصنیف سر مست

 45. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۷۳ در شورانگیز » تصنیفِ صبوح

 46. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۷۵ در شورانگیز » تصنیفِ صبوح

 47. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۱۷ در مولویه » تصنیف من چه دانم

 48. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۲۶ در مولویه » آواز از آن باده ندانم چون فنایم

 49. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۲۶ در مولویه » آواز نهفت (چو خورشیدی برآیم)

 50. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۳۵ در مطرب مهتاب رو » تکنوازی تنبور - آواز با همراهی تنبور

 51. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۵۰ در سفر به دیگر سو » قطعه ی ضربی، گروه نوازی با آواز

 52. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۵۹ در سفر به دیگر سو » ساز و آواز

 53. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷۱ در حیرانی » آهنگ شد ز غمت خانه سودا دلم

 54. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۱ در سفر به دیگر سو » آب حیات عشق

 55. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۱۲ در شورانگیز » تصنیفِ بیا ساقی

 56. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۹۶ در بنمای رخ » آواز همراه با سنتور و نی

 57. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در صدای سخن عشق » رو سر بنه به بالین

 58. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۲ در کنسرت موسیقی اساتید ایران » با من صنما

 59. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۳ در کنسرت موسیقی اساتید ایران » با من صنما

 60. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۵ در کنسرت موسیقی اساتید ایران » با من صنما

 61. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۱ در صدای سخن عشق » دیوانه شو

 62. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۲ در شورانگیز » قطعه ی شوریده

 63. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۴۵ در مطرب مهتاب رو » مطرب مهتاب رو

 64. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۸۶ در نجوا » خیال خوش (شور)

 65. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۰۷ در در گلستانه » شهیدان خدایی

 66. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۹۸ در سخن تازه » تصنیف قرار غم

 67. مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱ - سر آغاز در بشنو از نی » مقدمه (ارکستر و آواز)

 68. مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۹۱ - تفسیر قول حکیم بهرچ از راه و امانی چه کفر آن حرف و چه ایمان بهرچ از دوست دورافتی چه زشت آن نقش و چه زیبا در معنی قوله علیه‌السلام ان سعدا لغیور و انا اغیر من سعد و الله اغیر منی و من غیر ته حرم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن در بشنو از نی » قطعه باده از ما مست شد (ارکستر و آواز)

 69. مولوی » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۱ - سر آغاز در مطرب مهتاب رو » آواز با همراهی تنبور

 70. مولوی » مثنوی معنوی » دفتر پنجم » بخش ۶۹ - بیان آنک مخلوقی کر ترا ازو ظلمی رسد به حقیقت او هم‌چون آلتیست عارف آن بود کی بحق رجوع کند نه به آلت و اگر به آلت رجوع کند به ظاهر نه از جهل کند بلک برای مصلحتی چنانک ابایزید قدس الله سره گفت کی چندین سالست کی من با مخلوق سخن نگفته‌ام و از مخلوق سخن نشنیده‌ام ولیکن خلق چنین پندارند کی با ایشان سخن می‌گویم و ازیشان می‌شنوم زیرا ایشان مخاطب اکبر را نمی‌بینند کی ایشان چون صدااند او را نسبت به حال من التفات مستمع عاقل به صدا نباشد چنانک مثل است معروف قال الجدار للوتد لم تشقنی قال الوتد انظر الی من یدقنی در بشنو از نی » قطعه گرمرا (ارکستر و آواز)

 71. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۸ در کیش مهر » تصنیف.کاروان.نوا

 72. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۶ در بی قرار » درآمد شور (فراق دوستانش باد) و آواز بار فراق دوستان (چوپانی)

 73. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۵۰ در بی قرار » تصنیف (وداع یاران)

 74. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۵۲ در بی قرار » درآمد شور (فراق دوستانش باد) و آواز بار فراق دوستان (چوپانی)

 75. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۰۷ در بنمای رخ » تصنیف من چرا دل به تو دادم

 76. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۱۵ در بنمای رخ » ارکستر و آواز ۱

 77. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۱۳ در کیش مهر » به جهان خرم از آنم.بیات ترک

 78. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱ در لولیان » سه تار و آواز

 79. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۵۰ در آتشی در نیستان » سپیده(آواز در گوشه ی حجاز)

 80. شیخ بهایی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲ در کیش مهر » لقای دلدار.نوا

 81. شیخ بهایی » دیوان اشعار » مخمس در کنسرت موسیقی اساتید ایران » تمنای وصال

 82. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در صدای سخن عشق » مردان خدا

 83. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۶ - داغ لاله در لاله بهار » ساز و آواز دشتی

 84. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۰۷ در لولیان » قطعه چابک سوار

 85. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۱۴ در آتشی در نیستان » سپیده(آواز در گوشه ی حجاز)

 86. ملک‌الشعرای بهار » غزلیات » شمارهٔ ۸۸ در لاله بهار » تصنیف لاله بهار


۵. حسام الدین سراج

 
حسام الدین سراج
حسام الدین سراج (۸۱ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ در عشق و مستی » تیغ دلدار

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲ در راه بی نهایت » ساز و آواز - دستگاه چهارگاه (درآمد تا حصار)

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲ در راه بی نهایت » ادامه ساز و آواز (فرود به همایون)

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱ در شهر آشنائی » نور باده

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۹ در عشق و مستی » زلف دوتا

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۲ در مسیحا » خرامان

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در راه بی نهایت » ساز و آواز - دستگاه همایون (درآمد تا بیداد)

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در راه بی نهایت » راه بی نهایت - ادامه ساز و آواز

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۵ در رویای وصل » چشم جادو

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۶ در شهر آشنائی » دلستان

 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۹ در قصه گیسو » ساقی گلرخ

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۵ در عشق و مستی » تیغ دلدار

 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۰ در بوی بهشت » حافظ خلوت نشین

 14. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۴ در نگاه آسمانی » باد صبا

 15. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۱ در ماه نو » تصنیف یار عیار

 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۷ در رویای وصل » سماع مستان

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۰ در قصه گیسو » قصه گیسو

 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۳ در شرح فراق » تقدیر میخانه

 19. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۰ در شرح فراق » تقدیر میخانه

 20. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶ در راه بی نهایت » تصنیف بر باد

 21. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۷ در شرح فراق » ساز و آواز

 22. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۰ در نگاه آسمانی » رخ مهتاب (ساز و آواز ماهور)

 23. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۷ در بوی بهشت » میخانه

 24. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۴ در راه بی نهایت » تصنیف فرهاد کش

 25. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۹ در راه بی نهایت » تصنیف صبا

 26. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۳ در شرح فراق » شرح فراق

 27. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۳ در مسیحا » درد پنهان

 28. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۲ در شهر آشنائی » راز نهفته

 29. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۹ در طریقت عشق » تصنیف وصال

 30. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۵ در عشق و مستی » عشق و مستی

 31. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴ در رویای وصل » سودای دل

 32. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴ در نگاه آسمانی » ای عاشقان

 33. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۲ در قصه گیسو » عقل و عشق

 34. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۱ در خوشا سرو » بوی گل

 35. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۷۷ در قصه گیسو » سرو خوش بالا

 36. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۹ در خوشا سرو » خندان درآ

 37. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۷ در گریه بی بهانه » من و ما

 38. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱۰ در قصه گیسو » داغ جنون

 39. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱۳ در نازنین یار » رخ و زلف

 40. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۶ در بوی بهشت » سرو خرامان

 41. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹۲ در تک آهنگ های پویا سرایی » شمس الضحی

 42. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹۳ در تک آهنگ های پویا سرایی » شمس الضحی

 43. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۶۳ در دل آرا » غمگسار

 44. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۱۵ در خوشا سرو » باغ تماشا

 45. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۲ در دل آرا » خیال تو

 46. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۹۵ در خوشا سرو » بی من مرو

 47. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۶۴ در قصه گیسو » ماه

 48. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۶۴ در عشق و مستی » عشق و مستی

 49. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۳۷ در رویای وصل » سلطان عشق

 50. مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱ - سر آغاز در شهر آشنائی » آتش عشق

 51. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷ در عشق و مستی » سلسله مو

 52. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۹۴ در نگاه آسمانی » شب عاشقان بیدل

 53. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۳ در بوی بهشت » بوی بهشت

 54. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۴۸ در بوی بهشت » جامه دران

 55. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۳۶ در کنسرت راست پنجگاه » ساز و آواز لیلی و مجنون و...

 56. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۳۷ در دل آرا » پیشواز جانان

 57. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۴۴ در نازنین یار » شراب گلرنگ

 58. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۲۳ در آئینه و آه » شیرین و فرهاد/عشاق

 59. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷۱ در دل آرا » نقش خیال

 60. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۲۳ در نازنین یار » خمار مستی

 61. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۹۳ در نازنین یار » اسیر عشق

 62. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در طریقت عشق » چهار مضراب ساز و آواز

 63. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۲۳ در دل آرا » دل آرا

 64. وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۱۵۵ در عشق و مستی » ساز و آواز نوا

 65. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۸۶ در نگاه آسمانی » نشان بی نشان

 66. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۲۱ در شهر آشنائی » شهر آشنائی

 67. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۰ در ماه نو » حیرانی (ساز و آواز ابوعطا)

 68. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۹ در دل آرا » فراق

 69. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۸۱ در جام الست » ساز و آواز دشتی

 70. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹ در ماه نو » ماه نو

 71. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۳ در طریقت عشق » آذرستون

 72. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۸ در طریقت عشق » آذرستون

 73. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۶ در طریقت عشق » آذرستون

 74. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۵۸ در طریقت عشق » آذرستون

 75. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۲۴ در ماه نو » ماه نو

 76. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۵۸ در طریقت عشق » آذرستون

 77. سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۰۳ در گریه بی بهانه » ملکا

 78. حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۱۱ در مسیحا » مسیحا

 79. اقبال لاهوری » پیام مشرق » ببرگ لاله رنگ آمیزی عشق در طریقت عشق » آذرستون

 80. بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۶ در بوی بهشت » نغمه مهر

 81. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۱ در وداع ۱ » راز


۶. سالار عقیلی

 
سالار عقیلی
سالار عقیلی (۷۸ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶ در عشق ماند » تصنیف پروانه و راست / زلف آشفته

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷ در سایه های سبز » تصنیف دشتی/دیر مغان

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۳ در سایه های سبز » تصنیف بیات ترک/ روز وصل

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۶ در وطن » ساز و آواز

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۱ در دریای بی پایان » ساغر

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۲ در عشق ماند » مقدمه و تصنیف آواز

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۸ در می تراود مهتاب » انکار شراب (شور دشتی)

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۳ در قصه باران » رقصیدن سرو

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۲ در هوای آفتاب » سازو آواز ماهور

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۹ در مایه ی ناز 2 » ساز و آواز چهارگاه(مقدمه،چهار مضراب،درآمد،زابل،فرود)

 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۲ در دریای بی پایان » حال خونین دلان

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۴ در عاشقی » تصنیف ابوعطا

 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۰ در عشق ماند » تصنیف نوا / درد عشق

 14. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۶ در سر هزار ساله » طالع اگر مدد دهد

 15. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶ در فصل عاشقی » زلف بر باد مده

 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۷ در سایه های سبز » تصنیف ماهور/فاش می گویم

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۱ در عشق ماند » تصنیف شوشتری / به تیغم گر کشد

 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۸ در عاشق می شویم » ساز و آواز - بیات اصفهان

 19. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۴ در بادۀ نوشین » تصنیف سیه مژگان

 20. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۶ در سر هزار ساله » زندان بی سامان

 21. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۷ در عشق ماند » چهارمضراب با تصنیف بیات اصفهان / شاه شمشادقدان

 22. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۷ در سر هزار ساله » عیش مدام

 23. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ در یار مست » رستاخیز / تصنیف

 24. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۰ در یار مست » جان و جهان / تصنیف

 25. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۰ در یار مست » کاروان مست / تصنیف

 26. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۱ در یار مست » یار مست / تصنیف

 27. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۷ در یار مست » آتش عشق / ساز و آواز (ضبط آنسامبل)

 28. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۷ در عاشقی » آواز حجاز

 29. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۳۶ در میهن » تصنیف بمیرید بمیرید

 30. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۴۶ در سر هزار ساله » بار دگر آن مست

 31. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۰۸ در یار مست » سماع / قطعه ضربی و آواز

 32. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۲ در عاشقی » تصنیف همایون

 33. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱۸ در مایه ی ناز 2 » ساز و آواز بیات اصفهان(مقدمه،چهار مضراب،درآمد،بیات راجع و...)

 34. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۳۲ در می تراود مهتاب » تصنیف بیا تا عاشقی از سر گیریم (نوا)

 35. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹۷ در دریای بی پایان » شکایت دل

 36. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۷ در سر هزار ساله » دوش چه خورده ای دلا

 37. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۳۱ در سر هزار ساله » دوش چه خورده ای دلا

 38. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳۶ در سایه های سبز » تصنیف عراق/عاشقان

 39. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۰ در قصه باران » روی او

 40. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۵ در یار مست » تو مرو / تصنیف

 41. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۹ در هوای آفتاب » تصنیف غلام قمر

 42. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۶۵ در میخانه خاموش » تصنیف راز من

 43. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۷۲ در تو کیستی؟ » چشم تو

 44. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۹۰ در سر هزار ساله » پرده در پرده

 45. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۹۱ در سر هزار ساله » پرده در پرده

 46. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰ در سایه های سبز » تصنیف ماهور/چنان

 47. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۴ در عاشقی » چهار مضراب تصنیف بیات اصفهان

 48. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۷۲ در سایه های سبز » چهار مضراب تصنیف ماهور

 49. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۰۸ در مایه ی ناز 1 » ساز و آواز دشتی(گوشه ی بیدگانی)

 50. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۱۱ در قصه باران » فکر تو

 51. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۳۸ در عشق ماند » تصنیف افشاری / عشق

 52. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۸ در عشق ماند » تصنیف راست/ ای ساربان

 53. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۵۲ در سعدی نامه » تصنیف چهارگاه(سرو روان)

 54. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۵۳ در عاشقی » تصنیف سه گاه ۱

 55. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۵۳ در عاشقی » تصنیف سه گاه ۲

 56. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۵۶ در هوای آفتاب » آواز راک

 57. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۶۲ در به یاد من باش » ساز و آواز

 58. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۶۳ در عاشقی » تصنیف شوشتری

 59. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۹۱ در بادۀ نوشین » آواز مویه

 60. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۹۱ در عاشقی » آواز سه گاه

 61. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۳۷ در بادۀ نوشین » چهارمضراب همراه با آواز مویه و مخالف

 62. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۳۷ در از جان و از دل » ساز و آواز

 63. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۴۵ در ارکستر سمفونیک تهران » آنکور (سالار عقیلی)

 64. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷۱ در سعدی نامه » تصنیف چهارگاه(خیال)

 65. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷۵ در سعدی نامه » تصنیف چهارگاه(سیمین)

 66. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷۶ در سعدی نامه » تصنیف چهارگاه(نگار من)

 67. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷۸ در سعدی نامه » چهار مضراب تصنیف چهارگاه(زلف دلبند)

 68. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷۹ در سعدی نامه » تصنیف چهارگاه(گیسو کمند)

 69. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۰۱ در بادۀ نوشین » تصنیف تمنا

 70. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۰۶ در تو کیستی؟ » مهر گیاه

 71. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۱۶ در بادۀ نوشین » آواز مثنوی مخالف

 72. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۴ در دریای بی پایان » مقدمه و آواز

 73. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷۱ در می تراود مهتاب » ساز و آواز (افشاری)

 74. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۸۰ در دریای بی پایان » شمع جان

 75. سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۸ در سایه های سبز » تصنیف ماهور/ناز

 76. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۶ در هوای آفتاب » تصنیف دیوانه ی مست

 77. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳۲ در یار و دیار » ساز و آواز ۱

 78. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۴ در بادۀ نوشین » تصنیف مست و رسوا


۷. همایون شجریان

 
همایون شجریان
همایون شجریان (۷۳ قطعه)
 
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲ در خداوندان اسرار » تصنیف مهتاب

 2. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲ در چه آتش ها » تصنیف یاران موافق

 3. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸ در خداوندان اسرار » تصنیف مهتاب

 4. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۳ در خداوندان اسرار » تصنیف مهتاب

 5. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۴ در خداوندان اسرار » دیباچه (رهایی)

 6. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۶ در چه آتش ها » تصنیف یاران موافق

 7. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۵ در چه آتش ها » تصنیف یاران موافق

 8. فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲ در سیمرغ » زادن زال

 9. فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۵ در سیمرغ » رودابه و زال

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶ در ناشکیبا » تصنیف "می عشق"

 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۵ در مستور و مست » مستور و مست

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در قیژک کولی » ساز و آواز "کمند زلف"

 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۴ در مستور و مست » همای سعادت

 14. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۶ در مستور و مست » تکیه بر باد

 15. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸ در مستور و مست » حرم یار

 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۷ در چه آتش ها » ساز و آواز راست پنجگاه

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۷ در خداوندان اسرار » تصنیف جانی و صد آه

 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۷ در شوق دوست » تصنیف "بخت سرکش"

 19. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۸ در خداوندان اسرار » تصنیف جانی و صد آه

 20. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۵ در خورشید آرزو » تصنیف "اسرار عشق"

 21. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۲ در مستور و مست » خمُش باش

 22. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۵ در قیژک کولی » تصنیف "زهی عشق"

 23. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۳ در چه آتش ها » تصنیف بی همگان

 24. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶۷ در آب، نان، آواز » مقدمه دشتی، آوازهای ریتمیک «بی دل و بی زبان» و «صنما»

 25. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۷۱ در مستور و مست » شکر

 26. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۴۸ در خداوندان اسرار » تصنیف خداوندان اسرار

 27. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۱۲ در ای جان جان بی من مرو » ساز و آواز "دست بنه بر دلم"

 28. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۸۹ در نقش خیال » تصنیف "دو ای دل"

 29. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۲ در آب، نان، آواز » مقدمه چهارگاه به همراه آواز بداهه «برون از دیده ها»

 30. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۲ در آب، نان، آواز » تصنیف «در عاشقی»

 31. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۴ در آب، نان، آواز » تصنیف «خاکدان عشق»

 32. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۷ در ناشکیبا » تصنیف "پنهان چو دل"

 33. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰۰ در نقش خیال » تصنیف "با سواران"

 34. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱۰ در آب، نان، آواز » مقدمه دشتی، آوازهای ریتمیک «بی دل و بی زبان» و «صنما»

 35. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۹۶ در خداوندان اسرار » آواز

 36. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۹۷ در خداوندان اسرار » آواز

 37. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۹۹ در خداوندان اسرار » آواز

 38. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷۱ در نسیم وصل » تصنیف "خانه سودا"

 39. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۵ در ای جان جان بی من مرو » تصنیف "طرب منم"

 40. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۵۵ در آرایش غلیظ » موسیقی فیلم آرایش غلیظ - ۲ (خواننده: همایون شجریان)

 41. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۵۵ در ناشکیبا » تصنیف "چه دانستم"

 42. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۲ در ای جان جان بی من مرو » تصنیف "آن دلبر من"

 43. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۵ در آرایش غلیظ » موسیقی فیلم آرایش غلیظ - ۱ (خواننده: همایون شجریان)

 44. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۲ در آب، نان، آواز » تصنیف «بجان تو»

 45. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۹۵ در ای جان جان بی من مرو » تصنیف "بی من مرو"

 46. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۶۴ در نقش خیال » تصنیف "توبه شکن"

 47. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۸۵ در نقش خیال » تصنیف "توبه شکن"

 48. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۳ در شوق دوست » ساز و اواز سه گاه "شوق دوست"

 49. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۸۳ در نسیم وصل » ساز و آواز همایون (نسیم سحر)

 50. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۰۹ در چه آتش ها » آواز گناه عشق

 51. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۰۹ در نقش خیال » آواز "گناه عشق"

 52. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۲۶ در ای جان جان بی من مرو » ساز و آواز شکسته "دست به جان نمی رسد"

 53. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۲۸ در ای جان جان بی من مرو » ساز و آواز "رها نمی کند ایام"

 54. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۱ در چه آتش ها » ساز و آواز راست پنجگاه

 55. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۷ در ناشکیبا » ساز و آواز دشتی "داغ دوستی"

 56. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۴۹ در قیژک کولی » ساز و آواز "بوی عشق"

 57. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷۱ در نقش خیال » ساز و آواز "نقش خیال"

 58. سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » تکه ۱ در ناشکیبا » ساز و آواز شور "ناشکیبا"

 59. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۱ در مستور و مست » بی نشان

 60. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۷۴ در خورشید آرزو » تصنیف "چین زلف"

 61. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۵ در خورشید آرزو » ساز و آواز "دلشده"

 62. هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷ در آب، نان، آواز » تصنیف «شهر به شهر»

 63. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۸۶ در نه فرشته ام نه شیطان » چونی بی من

 64. ملک‌الشعرای بهار » گزیده اشعار » تصنیف مرغ سحر در خورشید آرزو » تصنیف "مرغ سحر"

 65. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۶۱ در نه فرشته ام نه شیطان » چونی بی من

 66. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۲۶ در نه فرشته ام نه شیطان » چونی بی من

 67. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۴۵ در نه فرشته ام نه شیطان » چونی بی من

 68. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۴۹ در نه فرشته ام نه شیطان » چونی بی من

 69. رهی معیری » غزلها - جلد اول » رسوای دل در شوق دوست » ساز و آواز مثنوی مخالف "دریای دل"

 70. رهی معیری » غزلها - جلد چهارم » حاصل عمر در نسیم وصل » تصنیف "حاصل عمر"

 71. رهی معیری » غزلها - جلد چهارم » حصار عافیت در نسیم وصل » تصنیف "نسیم وصل"

 72. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۱۲ در خداوندان اسرار » تصنیف مهتاب

 73. ملک‌الشعرای بهار » تصنیفها » مرع سحر (در دستگاه ماهور) در خورشید آرزو » تصنیف "مرغ سحر"


۸. خسرو شکیبایی

 
خسرو شکیبایی
خسرو شکیبایی (۵۲ قطعه)
 
 1. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۱ در 40 حکایت از گلستان سعدی » پادشاهی که به کشتن اسیری اشارت کرد...

 2. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۲ در 40 حکایت از گلستان سعدی » یکی از ملوک خراسان، محمود سبکتکین را به خواب چنان دید که...

 3. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۵ در 40 حکایت از گلستان سعدی » نوجوانی را دیدم که عقل و کیاستی و فهم و فراستی زایدالوصف داشت...

 4. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۷ در 12 حکایت از گلستان سعدی » پادشاهی با غلامی عجمی در کشتی نشست...

 5. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۹ در 40 حکایت از گلستان سعدی » یکی از ملوک عرب رنجور بود در حالت پیری و امید زندگانی قطع کرده...

 6. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۱۱ در 12 حکایت از گلستان سعدی » مستجاب الدعوه ای در بغداد پدید آمد...

 7. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۱۲ در 40 حکایت از گلستان سعدی » یکی از ملوک بی انصاف پارسایی را پرسید: از عادت ها کدام فاضل تر است...

 8. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۱۹ در 40 حکایت از گلستان سعدی » آوردند که حاکمی عادل را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود...

 9. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۲۰ در 12 حکایت از گلستان سعدی » غافلی را شنیدم که خانه ی رعیب خراب کردی تا خزانه ی سلطان آباد کند...

 10. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۲۶ در 12 حکایت از گلستان سعدی » ظالمی را حکایت کنند که هیزم رنجوران خریدی به حیف و به توانگران دادی گران...

 11. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۲۹ در 12 حکایت از گلستان سعدی » یکی از وزرا پیش ذوالنون مصری رفت و همت خواست که...

 12. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۳۵ در 40 حکایت از گلستان سعدی » با طایفه ی بزرگان به کشتی در نشسته بودم...

 13. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۳۸ در 40 حکایت از گلستان سعدی » گروهی از حکما به حضور حضرت کسری به مصلحتی سخن همی گفتند...

 14. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۱ در 40 حکایت از گلستان سعدی » یکی از بزرگان گفت پارسایی را: چه گویی در حق فلان عابد...

 15. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۲ در 40 حکایت از گلستان سعدی » عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان بهای بضاعت...

 16. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۶ در 40 حکایت از گلستان سعدی » شخصی مهمان پادشاه بود. چون به طعام بنشستند کمتر از آن خورد که عادت او بود...

 17. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۷ در 40 حکایت از گلستان سعدی » یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی و شب خیز و مولع زهد و پرهیز...

 18. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۱۷ در 40 حکایت از گلستان سعدی » پیاده ای سر و پا برهنه با کاروان حجاز از کوفه به در آمد و همراه ما شد...

 19. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۱۹ در 12 حکایت از گلستان سعدی » کاروانی در زمین یونان بزدند و نعمت بی قیاس ببردند...

 20. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۲۲ در 40 حکایت از گلستان سعدی » مردی را حکایت کنند که شبی دَه مَن طعام بخوردی...

 21. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۲۴ در 40 حکایت از گلستان سعدی » پیش یکی از مشایخ گله کردم که فلان به فساد من گواهی داده است...

 22. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۲۶ در 12 حکایت از گلستان سعدی » یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه ای خفته...

 23. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۲۹ در 12 حکایت از گلستان سعدی » صاحب دلی را گفتند: بدین خوبی که خورشید است، نشنیده ایم که...

 24. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۳۴ در 40 حکایت از گلستان سعدی » پادشاهی را مهمی پیش آمد. گفت...

 25. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۴۰ در 12 حکایت از گلستان سعدی » یکی از صاحب دلان زورآزمایی را دید که به هم برآمده و کف بر دماغ انداخته...

 26. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۳ در 40 حکایت از گلستان سعدی » فقیری را شنیدم که در آتش فاقه می سوخت...

 27. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۴ در 40 حکایت از گلستان سعدی » یکی از ملوک عجم طبیبی حاذق به خدمت حضرت محمد مصطفی...

 28. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۶ در 40 حکایت از گلستان سعدی » دو بازرگان خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر کردندی...

 29. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۷ در 40 حکایت از گلستان سعدی » یکی از حکما پسر را نهی همی کرد از بسیار خوردن که سیری مردم را رنجور کند...

 30. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۹ در 40 حکایت از گلستان سعدی » جوانمردی را در جنگ تاتار جراحتی هولناک رسید...

 31. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۱۳ در 40 حکایت از گلستان سعدی » حاتم طایی را گفتند: از خود بزرگ همت تر در جهان دیده ای...

 32. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۱۴ در 12 حکایت از گلستان سعدی » موسی علیه السلام فقیری را دید از برهنگی به ریگ اندر شده...

 33. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۱۵ در 40 حکایت از گلستان سعدی » اعرابی را دیدم در حلقه ی گوهریان بصره که حکایت همی کرد...

 34. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۱۸ در 40 حکایت از گلستان سعدی » هرگز از دور زمان ننالیده بودم و روی از گردش آسمان درهم نکشیده...

 35. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۲۱ در 12 حکایت از گلستان سعدی » بازرگانی را شنیدم که صدوپنجاه شتر بار داشت و چهل بنده ی خدمتکار...

 36. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۲۲ در 40 حکایت از گلستان سعدی » مالداری را شنیدم که به بخل چنان معروف بود که حاتم طایی در کَرَم...

 37. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۲۳ در 40 حکایت از گلستان سعدی » صیادی ضعیف را ماهی قوی به دام اندر افتاد...

 38. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۲۴ در 40 حکایت از گلستان سعدی » دست و پا بریده ای را دیدم که هزار پایی بکشت...

 39. سعدی » گلستان » باب چهارم در فواید خاموشی » حکایت شمارهٔ ۲ در 40 حکایت از گلستان سعدی » بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد...

 40. سعدی » گلستان » باب چهارم در فواید خاموشی » حکایت شمارهٔ ۷ در 40 حکایت از گلستان سعدی » یکی از حکما را شنیدم که می گفت: هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکرده است مگر...

 41. سعدی » گلستان » باب ششم در ضعف و پیری » حکایت شمارهٔ ۱ در 12 حکایت از گلستان سعدی » با جمعی از دانشمندان در مسجد جامع دمشق بحث همی کردیم که...

 42. سعدی » گلستان » باب ششم در ضعف و پیری » حکایت شمارهٔ ۳ در 40 حکایت از گلستان سعدی » مهمان پیری شدم در دیاری بکر که مال فراوان داشت...

 43. سعدی » گلستان » باب ششم در ضعف و پیری » حکایت شمارهٔ ۴ در 40 حکایت از گلستان سعدی » روزی به غرور جوانی سخت رانده و شبانگه به پای کریوه ای سست مانده بودم...

 44. سعدی » گلستان » باب ششم در ضعف و پیری » حکایت شمارهٔ ۶ در 40 حکایت از گلستان سعدی » وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم، دل آزرده به کنجی نشست...

 45. سعدی » گلستان » باب هفتم در تأثیر تربیت » حکایت شمارهٔ ۲ در 40 حکایت از گلستان سعدی » حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر، هنر آموزید...

 46. سعدی » گلستان » باب هفتم در تأثیر تربیت » حکایت شمارهٔ ۵ در 40 حکایت از گلستان سعدی » پارسا زاده ای را نعمت بی کران از ترکه ی عمان به دست افتاد...

 47. سعدی » گلستان » باب هفتم در تأثیر تربیت » حکایت شمارهٔ ۱۴ در 40 حکایت از گلستان سعدی » مردکی را چشم دردی گرفت. طبیب خواست...

 48. سعدی » گلستان » باب هفتم در تأثیر تربیت » حکایت شمارهٔ ۱۶ در 40 حکایت از گلستان سعدی » پارسایی بر یکی از سلاطین نعمت گذر کرد که...

 49. سعدی » گلستان » باب هفتم در تأثیر تربیت » حکایت شمارهٔ ۱۷ در 40 حکایت از گلستان سعدی » سالی از بلخ بامیان ام سفر بود و راه از حرامیان پر خطر بود...

 50. سعدی » گلستان » باب هفتم در تأثیر تربیت » حکایت شمارهٔ ۱۸ در 40 حکایت از گلستان سعدی » توانگر زاده ای را دیدم بر سر گور پدر نشسته و با مسکین بچه ای مناظره در پیوسته...

 51. سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت » بخش ۱ در 40 حکایت از گلستان سعدی » مال از بهر آسایش عمر است، نه عمر از بهر گِرد کردن مال...

 52. سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت » بخش ۲۹ در 40 حکایت از گلستان سعدی » دَه آدمی بر سفره ای بخورند و دو سگ بر مرداری با هم به سر نبرند...


۹. محسن چاوشی

 
محسن چاوشی
محسن چاوشی (۳۷ قطعه)
 
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷ در من خود آن سیزدهم » بهرام گور

 2. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۷ در من خود آن سیزدهم » بهرام گور

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷ در تک آهنگ های محسن چاوشی » قلاش

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹ در تک آهنگ های محسن چاوشی » قلاش

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۹ در تک آهنگ های محسن چاوشی » برقص آ

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۳۶ در تک آهنگ های محسن چاوشی » زندان

 7. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۸۰ در امیر بی گزند » متصل

 8. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۲ در امیر بی گزند » تریاق

 9. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹۲ در امیر بی گزند » این کیست این؟

 10. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹۳ در امیر بی گزند » این کیست این؟

 11. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۱۷ در امیر بی گزند » دل من

 12. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۱۸ در امیر بی گزند » دل من

 13. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۲ در امیر بی گزند » دل من

 14. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۷ در من خود آن سیزدهم » کو به کو

 15. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۴۳ در من خود آن سیزدهم » کو به کو

 16. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۰۴ در من خود آن سیزدهم » شیر مردا

 17. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۰ در من خود آن سیزدهم » قراضه چین

 18. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۵۴ در من خود آن سیزدهم » کو به کو

 19. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۹۷ در امیر بی گزند » شیدایی

 20. مولوی » دیوان شمس » ترجیعات » سی‌ام در امیر بی گزند » امیر بی گزند

 21. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۱۲ در امیر بی گزند » پریشان

 22. وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۸۳ در تک آهنگ های محسن چاوشی » همخواب

 23. وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۲۵۵ در من خود آن سیزدهم » غلط کردم غلط

 24. وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۹ در من خود آن سیزدهم » رمیدیم

 25. وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۲۹۵ در تک آهنگ های محسن چاوشی » همخواب

 26. وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۳۳۵ در تک آهنگ های محسن چاوشی » همخواب

 27. وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۳ در من خود آن سیزدهم » غلط کردم غلط

 28. وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۳۹۴ در من خود آن سیزدهم » غلط کردم غلط

 29. وحشی » گزیده اشعار » ترکیبات » گلهٔ یار دل‌آزار در من خود آن سیزدهم » رمیدیم

 30. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴ در من خود آن سیزدهم » نگار

 31. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹۹ در من خود آن سیزدهم » نگار

 32. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۵۶ در من خود آن سیزدهم » نگار

 33. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۶۰ در من خود آن سیزدهم » نگار

 34. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷ - نالهٔ ناکامی در من خود آن سیزدهم » ستمگر

 35. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۳ - گوهرفروش در من خود آن سیزدهم » من خود آن سیزدهم

 36. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۳ - تو بمان و دگران در من خود آن سیزدهم » ستمگر

 37. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵] » رباعی ۵۴ در من خود آن سیزدهم » بهرام گور


۱۰. ایرج بسطامی

 
ایرج بسطامی
ایرج بسطامی (۳۶ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ در افشاری مرکب » الا یا ایها الساقی

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶ در بوی نوروز » تصنیف باده ی شبگیر

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹ در خانه بوی گل گرفت » ادامه ساز و آواز همایون از پرده بیداد به بیات ترک و بازگشت،فرود به همایون

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۱ در سکوت » ساز و آواز (سه گاه)

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۱ در سکوت » ساز و آواز (مخالف سه گاه)

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۲ در خانه بوی گل گرفت » تصنیف گل و نسرین

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۵ در کنسرت راست پنجگاه (لوح دوم) » آواز همایون همراه با سنتور

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۴ در افشاری مرکب » نفس باد صبا

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۶ در بوی نوروز » مقدمه ی بوی نوروز

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸ در افشاری مرکب » کمانچه و آواز(سه گاه)

 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹ در مژده بهار » سه تار و آواز

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۱ در وطن من » تصنیف سرو بلند

 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۴ در وطن من » تصنیف سمن بویان

 14. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۵ در خزان و آرزو » ساز و آواز ۲ (اصفهان)

 15. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در کنسرت راست پنجگاه (لوح اول) » تصنیف مقام صبر

 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۷ در خزان و آرزو » ساز و آواز ۱ (دشتی)

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۸ در مژده بهار » گلعذار

 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۶ در مژده بهار » تصنبف طالع اگر مدد دهد

 19. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۳ در بداهه خوانی و بداهه نوازی » ساز و آواز دشتی

 20. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۷ در بداهه خوانی و بداهه نوازی » ساز و آواز اصفهان: درآمد،بیات راجع،عشاق،قرچه

 21. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۵ در فسانه » ساز و آواز حجاز

 22. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴ در کنسرت راست پنجگاه (لوح دوم) » تصنیف بیا تا گل برافشانیم

 23. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۹ در ظهور » آواز و ارکستر

 24. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۱ در سکوت » تصنیف ای عاشقان

 25. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱۳ در سکوت » تصنیف غم عشق

 26. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۸ در رقص آشفته (گلپونه ها) » تصنیف چه دلها

 27. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷ در موسم گل » تصنیف سلسله ی موی دوست (بیات اصفهان)

 28. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۷۷ در افشاری مرکب » ای مجلسیان

 29. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۱۳ در بوی نوروز » تصنیف بوی نوروز

 30. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۵ در فسانه » تصنیف هزار جهد

 31. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۱۴ در افشاری مرکب » سنتور و آواز(درآمد،جامه دران)

 32. هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۶ در ظهور » تصنیف ناله شب

 33. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۲۹ در افشاری مرکب » نی و آواز(دشتستانی)

 34. رهی معیری » غزلها - جلد اول » غباری در بیابانی در خانه بوی گل گرفت » تصنیف به یاد رهی

 35. رضی‌الدین آرتیمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹ در رقص آشفته (گلپونه ها) » تصنیف همه دردم

 36. ملک‌الشعرای بهار » قصاید » شمارهٔ ۲۰۹ - ای وطن من در وطن من » تصنیف وطن من


۱۱. علیرضا قربانی

 
علیرضا قربانی
علیرضا قربانی (۳۵ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۵ در رسوای زمانه » قند پارسی

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در جلوه گل (آواز ابوعطا) » در آمد ابوعطا ۲

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۷ در رسوای زمانه » فراق

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۱ در رسوای زمانه » ساز و آواز ماهور

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۵ در سرو روان » تصنیف سرو روان

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱ در قطره های باران » جان و جهان

 7. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰ در فصل باران » چهارمضراب همایون و تصنیف فصل باران

 8. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۵ در روی در آفتاب (پائیز، زمستان) » بی گاه شد (تصنیف)

 9. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۱ در قطره های باران » جان و جهان

 10. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷۹ در روی در آفتاب (پائیز، زمستان) » به خفتگان (آواز)

 11. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۲ در قاف عشق » تصنیف در عاشقی

 12. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۳۲ در بر سماع تنبور » تا عاشقی

 13. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۳۲ در بر سماع تنبور » آواز عاشقی

 14. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۹۸ در جلوه گل (آواز ابوعطا) » بیات کرد

 15. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹۷ در قطره های باران » ای دل

 16. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۰۶ در بر سماع تنبور » آن سو مرو

 17. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۰ در قطره های باران » عاشقان

 18. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۳ در بر سماع تنبور » برای تو

 19. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۳ در بر سماع تنبور » آوازی برای تو

 20. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۹ در قاف عشق » تصنیف غلام قمر

 21. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۳۶ در بر سماع تنبور » نیمه شبان

 22. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۳۶ در بر سماع تنبور » آواز این کیست

 23. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۵۵ در روی در آفتاب (بهار، تابستان) » به خاک (برگذری، تصنیف)

 24. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۸۷ در حریق خزان (کنسرت صوتی) » آواز، پیانو و کمانچه

 25. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۱۴ در دخت پری وار » دریای بی پایان

 26. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵ در حریق خزان (کنسرت صوتی) » مرا

 27. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱ در جلوه گل (دستگاه همایون) » رضوی

 28. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۹ در دخت پری وار » عتاب یار

 29. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۱ در اشتیاق » مقدمه ارکستر

 30. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۲۶ در قطره های باران » رامشگر

 31. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۶۷ در قطره های باران » رامشگر

 32. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۶۸ در قطره های باران » رامشگر

 33. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۵ در بر سماع تنبور » در کوی عشق

 34. ملک‌الشعرای بهار » تصنیفها » سرود ملی در ماهور (۱۲۶۹ خ) در سوگواران خموش » تصنیف ایران

 35. ملک‌الشعرای بهار » تصنیفها » در ابوعطا در جلوه گل (آواز ابوعطا) » تصنیف نسیم سحر


۱۲. داود آزاد

 
داود آزاد
داود آزاد (۲۶ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷ در تو همه، ما هیچ (به یاد استاد حسن کسایی) » لطف تو

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۸ در می بی رنگی » می الست

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹ در لیلی نامه » یارلیلی

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳۳ در در میخانه » مستان سلامت می کنند

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲۳ در دیوان شمس و باخ » مبارک باد

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۳۶ در دیوان شمس و باخ » در این عشق بمیرید

 7. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۴۵ در لیلی نامه » آنِ خرابات

 8. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۱۸ در دیوان شمس و باخ » من آن ماهم

 9. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۵۳ در کوی تو » خانه پرنور

 10. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۳۰ در لیلی نامه » یارلیلی

 11. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۵ در نور جان » دل شیدا

 12. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۹۷ در تو همه، ما هیچ (به یاد استاد حسن کسایی) » اسرار تو

 13. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۰۲ در تو همه، ما هیچ (به یاد استاد حسن کسایی) » همتای تو

 14. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۰۹ در کوی تو » مست و دیوانه

 15. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۶۰ در می صوفی افکن کجا می فروشند » تو همه در خون منی

 16. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۶۳ در می صوفی افکن کجا می فروشند » ای طربستان ابد

 17. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۴۳ در می صوفی افکن کجا می فروشند » بیرون ز جان جان چیست؟

 18. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۲۳ در لیلی نامه » که هنوز من نبودم

 19. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۴ در کوی تو » طریق عشق جانان

 20. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳۵ در می صوفی افکن کجا می فروشند » السلام ای ساقیانا السلام ای مستیان

 21. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۹۶ در می صوفی افکن کجا می فروشند » بیرون ز جان جان چیست؟

 22. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴ در نور جان » سلسله زلف

 23. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۳ در لیلی نامه » چون تو هستی همه هست

 24. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۴۳ در لیلی نامه » چون تو هستی همه هست

 25. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۴۱ در لیلی نامه » من نه منم

 26. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۷۵ در لیلی نامه » کاندر غلطم


۱۳. بهزاد

 
بهزاد
بهزاد (۲۴ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ در تاب بنفشه » تاب بنفشه

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۵ در تاب بنفشه » زهی عشق

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۷ در شمع و پروانه » تصنیف شمع و پروانه

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۳ در تاب بنفشه » صبح سعادت

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶۴ در تاب بنفشه » صبح سعادت

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶۹ در تاب بنفشه » بهار آمد

 7. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷۰ در تاب بنفشه » بهار آمد

 8. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۱۰ در شمع و پروانه » تصنیف ساقیا

 9. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۱۳ در شمع و پروانه » تصنیف ساقیا

 10. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۳۷ در تاب بنفشه » هله عاشقان

 11. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۰ در درد محبت » مخالف سه گاه - تصنیف دردِ محبت

 12. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۳۰ در درد محبت » تصنیف بیار ساقی

 13. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲ در شمع و پروانه » ادامه ساز و آواز

 14. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۳ در شمع و پروانه » ادامه ساز و آواز

 15. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۱ در شمع و پروانه » ساز و آواز ۲

 16. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۴۱ در شمع و پروانه » ادامه ساز و آواز

 17. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۴۱ در شمع و پروانه » ساز و آواز ۲

 18. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۷۳ در شمع و پروانه » ساز و آواز ۲

 19. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۷۳ در شمع و پروانه » ساز و آواز ۲

 20. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۵ در شمع و پروانه » ساز و آواز ۲

 21. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۷ در شمع و پروانه » ساز و آواز ۲

 22. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۵۵ در شمع و پروانه » ادامه ساز و آواز

 23. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۵۸ در شمع و پروانه » ساز و آواز ۲

 24. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۶۵ در شمع و پروانه » ساز و آواز ۱


۱۴. شهرام شعرباف

 
شهرام شعرباف
شهرام شعرباف (۲۱ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ در اوهام در آزادی » الا یا ایهالساقی

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲ در این خرقه بیانداز » صلاح کار

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲ در اوهام در آزادی » صلاح کار

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱ در این خرقه بیانداز » این خرقه بیانداز

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷ در اوهام در آزادی » در دیر مغان

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۵ در این خرقه بیانداز » لب لعلش

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۹ در اوهام در آزادی » درویش

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۰ در اوهام در آزادی » پیر می فروش

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۳ در این خرقه بیانداز » یاد باد

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۹ در این خرقه بیانداز » نامه

 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۹ در اوهام در آزادی » غم دل

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۸ در این خرقه بیانداز » قدح

 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۰ در این خرقه بیانداز » زاهد خلوت نشین

 14. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۱ در این خرقه بیانداز » رسم عاشق کشی

 15. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۷ در این خرقه بیانداز » مسلمانان مرا وقتی دلی بود

 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۷ در اوهام در آزادی » مسلمانان! مرا وقتی دلی بود

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۱ در اوهام در آزادی » گفتم غم تو دارم

 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۸ در اوهام در آزادی » دیده دریا کنم

 19. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۹ در این خرقه بیانداز » منزل ویران

 20. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۳ در اوهام در آزادی » حافظ عاشق است

 21. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۳ در اوهام در آزادی » آلوده


۱۵. علیرضا عصار

 
علیرضا عصار
علیرضا عصار (۲۰ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در فصل آشنایی » نکته دان عشق "علیرضا عصار"

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۰ در ای عاشقان » چنگ و عود

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۲ در فصل آشنایی » عیدانه "علیرضا عصار"

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ در کوچ عاشقانه » انسانم آرزوست

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۳ در عشق الهی » مسلمانان

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۱۰ در عشق الهی » عشق الهی

 7. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۸ در ای عاشقان » دام اجل

 8. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۷ در نهان مکن » نهان مکن

 9. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۴۳ در نهان مکن » نهان مکن

 10. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در کوچ عاشقانه » کوی عشق

 11. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۵۲ در محتسب » شاه جهان

 12. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۵۳ در محتسب » شاه جهان

 13. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۲ در محتسب » به جان تو

 14. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۶ در محتسب » به جان تو

 15. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۰۹ در حال من بی تو » مست و دیوانه

 16. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۸۸ در تک آهنگ های علیرضا عصار » ای یار غلط کردی

 17. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۳۷ در حال من بی تو » هله عاشقان

 18. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۳۹ در حال من بی تو » هله عاشقان

 19. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۴۰ در حال من بی تو » هله عاشقان

 20. پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » مست و هشیار در محتسب » محتسب


۱۶. فرشاد جمالی

 
فرشاد جمالی
فرشاد جمالی (۲۰ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۳۹ در سرزمین خورشید » نمی دانم

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۴۹ در سرزمین خورشید » ساقی

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۹۷ در مجنون آن لیلی کجاست » به جان جمله مستان که مستم

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۹۸ در مجنون آن لیلی کجاست » ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۰۹ در دیار مهر » حیران

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۳ در دیار مهر » سیر نمی شوم ز تو

 7. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۴ در دیار مهر » سیر نمی شوم ز تو

 8. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۵۳ در سرزمین خورشید » درطلب

 9. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۵۵ در مجنون آن لیلی کجاست » بر گذری درنگری جز دل خوبان نبری

 10. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۵۱ در مجنون آن لیلی کجاست » از قصه حال ما نپرسی

 11. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۸۰ در مجنون آن لیلی کجاست » در شرابم چیز دیگر ریختی در ریختی

 12. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۱۸ در مجنون آن لیلی کجاست » می زنم حلقه در هر خانه ای

 13. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۲۶ در مجنون آن لیلی کجاست » گر در آب و گر در آتش می روی

 14. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۶۵ در دیار مهر » جان جان

 15. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۹۷ در مجنون آن لیلی کجاست » بیا بیا که شدم در غم تو سودائی

 16. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۲۶ در سرزمین خورشید » آواز غم تو

 17. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۴۱ در دیار مهر » رقص خیال

 18. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۴۲ در دیار مهر » رقص خیال

 19. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۵۱ در سرزمین خورشید » آواز بر تاک افلاک

 20. اقبال لاهوری » پیام مشرق » نوای وقت در سرزمین خورشید » خورشید


۱۷. جمال الدین منبری

 
جمال الدین منبری
جمال الدین منبری (۱۹ قطعه)
 
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت اول)

 2. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۴ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت اول)

 3. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۹ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت دوم)

 4. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۱ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت چهارم)

 5. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۵ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت سوم)

 6. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۹ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت دوم)

 7. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۳ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت سوم)

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۳ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » صفای دل

 9. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۳ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » بی تو بسر نمی شود

 10. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۰ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » باز آمدم

 11. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۴۱ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » یاد تو (دلارام)

 12. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۸ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت اول)

 13. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۹ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت دوم)

 14. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۱۲ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت اول)

 15. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » درد زندگی [۲۵-۱۶] » رباعی ۲۲ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت سوم)

 16. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » درد زندگی [۲۵-۱۶] » رباعی ۲۵ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت سوم)

 17. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵] » رباعی ۵۶ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت دوم)

 18. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۳۰ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » سوئیت خیام (قسمت چهارم)

 19. امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۳۲ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » رهایی بیدل


۱۸. محمد معتمدی

 
محمد معتمدی
محمد معتمدی (۱۸ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۵ در گاهی سه گاهی » ساز و آواز

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۳ در صوفی » یاد باد ضربی خوانی بداهه

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۷ در صوفی » ساز و آواز مخالف

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۰ در صوفی » ضربی بداهه در چهارگاه به همراه آواز

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۷ در ابرو کمان » ساز و آواز (مخالف)

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۰ در ابرو کمان » تصنیف «کرشمه»

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۴ در صوفی » نسیم نوروز ضربی خوانی بداهه در چهارگاه

 8. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۱۵ در عبور » تصنیف «چه نزدیک»

 9. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۱۶ در عبور » تصنیف «چه نزدیک»

 10. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۵۱ در صوفی » شور، دشتی - ضربی به همراه آواز

 11. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۴۵ در ابرو کمان » ساز و آواز (درآمد)

 12. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶ در بودن و سرودن » مثنوی

 13. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷ در گاهی سه گاهی » تصنیف «آرزو»

 14. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۱ در گاهی سه گاهی » ضربی «مهر گردون» همراه آوازمنسرح

 15. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۴ - نی محزون در سراسر مه » امشب ای ماه

 16. فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۸۰ در گاهی سه گاهی » آواز مخالف سه گاه

 17. رهی معیری » غزلها - جلد اول » سوزد مرا سازد مرا در گاهی سه گاهی » تصنیف «در آتش»

 18. رهی معیری » غزلها - جلد سوم » داغ محرومی در دورها آوایی ست » شمع سان


۱۹. محمد اصفهانی

 
محمد اصفهانی
محمد اصفهانی (۱۷ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۳ در گلچین » وقت سحر (شب قدر)

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۳ در برکت » طلب

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۲ در گلچین » فرصت بدرود (وداع با سیداشهدا "ع")

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۸۳ در ماه غریبستان » تا من بدیدم روی تو

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۹ در فاصله » پهلوانان

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۰۵ در ماه غریبستان » جانِ جان: تصنیف

 7. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۲۰ در تک آهنگ های محمد اصفهانی » وصل و هجران

 8. مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۹ - فرستادن پادشاه رسولان به سمرقند به آوردن زرگر در حسرت » مقدمه همه هستی

 9. نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۲ - (مناجات اول) در سیاست و قهر یزدان در حسرت » همه هستی

 10. نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۳ - (مناجات دوم) در بخشایش و عفو یزدان در حسرت » همه هستی

 11. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۳ در تنها ماندم » روزی تو خواهی آمد

 12. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۲۳ در برکت » پرنده

 13. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۱۵ در برکت » بر آتش (مقدمه)

 14. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۲۷ در تک آهنگ های محمد اصفهانی » زرین کلاه

 15. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۲ - مناجات در ماه غریبستان » علی ای همای رحمت

 16. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۵۶ در ماه غریبستان » غم دلدار

 17. اقبال لاهوری » زبور عجم » بینی جهان را خود را نبینی در نون و دلقک » شب افروز


۲۰. سهیل نفیسی

 
سهیل نفیسی
سهیل نفیسی (۱۷ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ در طرح نو » الا یا ایها الساقی...

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶ در طرح نو » گل در بر و می در کف

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۶ در طرح نو » روز هجران و شب فرقت یا آخر شد

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۹ در طرح نو » یاری اندر کس نمی بینم

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۰ در طرح نو » زاهد خلوت نشین

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹ در طرح نو » رسید مژده

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۳ در طرح نو » هرگزم مهر تو

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در طرح نو » ترسم از اشک در غم ما پرده در شود

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۹ در طرح نو » بخت از دهان دوست

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۹ در طرح نو » ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار

 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۸ در طرح نو » گلعذاری ز گلستان جهان

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۷ در طرح نو » فاش می گویم و...

 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴ در طرح نو » بیا تا گل برافشانیم

 14. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۲ در طرح نو » دانی که چیست دولت؟

 15. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۶ در طرح نو » صبح است ساقیا

 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۴ در طرح نو » گلبن عیش می دمد

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۲ در طرح نو » مخمور جام عشقم


۲۱. صدیق تعریف

 
صدیق تعریف
صدیق تعریف (۱۶ قطعه)
 
 1. حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹ در شیدائی » رباعی (آواز و تصنیف)

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲ در عارف شیدا » آواز رامکلی (ابوعطا)

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷ در عارف شیدا » آواز سوز و گداز (اصفهان)

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۴ در شیدائی » پیش درآمد و آواز

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۹ در شیدائی » تصنیف چشم یاری

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۴ در شیدائی » آواز ضربی و سه تار

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۷ در عارف شیدا » آواز ۳ (ابوعطا)

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۹ در عارف شیدا » آواز ۱ (ماهور)

 9. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۷ در فراق » تصنیف فریاد

 10. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۲۲ در شور دشت » ساز و آواز. فرود. قرچه. خارا. فرود

 11. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۸ در شیدائی » تصنیف فراق

 12. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۶ در شیدائی » تصنیف فراق

 13. سعدی » بوستان » باب سوم در عشق و مستی و شور » مخاطبه شمع و پروانه در ماه بانو » تصنیف شبی یاد داری

 14. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۲۱ در خیال انگیز » ترنج

 15. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۸ در خیال انگیز » خسته بال

 16. ملک‌الشعرای بهار » تصنیفها » در ابوعطا در فراق » تصنیف نسیم سحر


۲۲. سینا سرلک

 
سینا سرلک
سینا سرلک (۱۶ قطعه)
 
 1. حافظ » قطعات » قطعه شمارهٔ ۱۲ در در بند تو آزادم » عشق شور انگیز

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۲ در پریچهره » ساز و آواز

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۲ در موج سودا » حال خونین دلان

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶ در در بند تو آزادم » در بند تو آزادم

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴ در رومی ۲ » بیا تا گل برافشانیم

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۸ در راه و ماه » شاه خرابات

 7. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۵ در رومی 2 » زهی عشق

 8. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۹ در ظهیر » تصنیف ره عشق (به هوش آمدن مجنون و دیدار لیلی)

 9. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۵۴ در جرس » نهان مکن

 10. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۱ در دلبر طناز (نکوداشت استاد فرامرز پایور) » تصنیف دلبر طناز

 11. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۶ در دلبر طناز (نکوداشت استاد فرامرز پایور) » تصنیف سوز عشق

 12. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۷۳ در دلبر طناز (نکوداشت استاد فرامرز پایور) » تصنیف پیوند

 13. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۱۷ در دلبر طناز (نکوداشت استاد فرامرز پایور) » ساز و آواز گوشه درآمد، بیات راجه، فرود

 14. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۱۷ در دلبر طناز (نکوداشت استاد فرامرز پایور) » ساز و آواز گوشه عشاق، قرچه، رضوی، فرود

 15. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۵ در رومی 2 » سر عشق

 16. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵ در ظهیر » تصنیف مه و من (بردن پدر،مجنون را به خانه کعبه)


۲۳. مظفر شفیعی

 
مظفر شفیعی
مظفر شفیعی (۱۶ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در چهارگاه مرکب » درآمد

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در چهارگاه مرکب » نغمه

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در چهارگاه مرکب » زابل

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در چهارگاه مرکب » مویه

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در چهارگاه مرکب » حصار

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در چهارگاه مرکب » آواز اصفهان

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰ در دیر گاهی است » چهارمضراب بیداد و آواز

 8. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۳ در چهارگاه مرکب » گبری زابل

 9. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۲۷ در چهارگاه مرکب » اوج

 10. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۲۷ در چهارگاه مرکب » شوشتری

 11. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۲۷ در چهارگاه مرکب » منصوری

 12. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۳۲ در راست ۱ » تصنیف قدیمی (دستگاه شور)

 13. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۵۳ در سعدی خوانی (وشتن) » عاشقانه ی سوم (ویس)

 14. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۲ در چهارگاه مرکب » سوز و گداز

 15. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹۵ در چهارگاه مرکب » سوز و گداز

 16. امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱ در من جدا گریه کنان ابر جدا... » آواز کرد بیات،دشتی


۲۴. وحید تاج

 
وحید تاج
وحید تاج (۱۵ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۹ در سرِ سماع » مژده ی دلدار

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۹ در خانه ی غریب » تصنیف به رقص آ (دستگاه شور)

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۹۴ در رفته ای که باز آیی » یار دیگر

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۶۷ در در آتش مشتاقی » تصنیف "ای خواجه که را مانم"

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۱۵ در برف خوانی » چه نزدیک (بر خوانی)

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۶ در سرِ سماع » سرو خرامان من

 7. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۶۴ در خانه ی غریب » سازوآواز (سلمک/شهناز/قرچه/رضوی/نوا/فرود) (دستگاه شور)

 8. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲ در عطار » تصنیف مست مست

 9. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۷ در عطار » تصنیف هم نفسان

 10. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۵ در عطار » کوتاه سخن

 11. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۵ در عطار » دریغ (ارکستر و آواز اصفهان)

 12. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۶ در عطار » گمشده

 13. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱۷ در عطار » تصنیف مستی

 14. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳۲ در عطار » تصنیف مستی

 15. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۳ - با روح صبا در ساز شبانگاهی » تصنیف سوگ صبا


۲۵. بیژن کامکار

 
بیژن کامکار
بیژن کامکار (۱۴ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۹ در افسانۀ تنبور » آواز مکتب رندان

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۵ در مستان سلامت می کنند » همراز

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳۳ در مستان سلامت می کنند » مستان سلامت می کنند

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳۴ در مستان سلامت می کنند » مستان سلامت می کنند

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۹ در افسانۀ تنبور » آهنگ گلشن یار

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۰۶ در دف و نی » آواز و نی ۳

 7. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۸۴ در دف و نی » آواز و نی ۱

 8. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۴۹ در افسانۀ تنبور » آهنگ افسانه دل

 9. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۶ در دف و نی » اندر میان جان

 10. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۲ در دف و نی » دگر باره بشوریدم

 11. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۰ در دف و نی » طرب اندر طرب

 12. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۷۵ در دف و نی » در هوای بیخودی

 13. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۵ در مستان سلامت می کنند » آواز جان

 14. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۹۱ در مستان سلامت می کنند » ای دل/برای تو


۲۶. محسن دایی نبی

 
محسن دایی نبی
محسن دایی نبی (۱۳ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۳ در گمان » طلب (حافظ) با یاد و خاطره شادروان سیدخلیل عالی نژاد

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۲ در گمان » روز و شب (مولانا)

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۳ در آخرین غزل رومی » یار چه کار آیدت؟

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۲ در آخرین غزل رومی » کجاست؟

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۵۹ در آخرین غزل رومی » سر من مست جمالت

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۶۴ در آخرین غزل رومی » آن

 7. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱۳ در گمان » غم عشقت (مولانا)

 8. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در آخرین غزل رومی » آخرین غزل رومی

 9. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۶۹ در آخرین غزل رومی » حلقه درآ،رقص کن

 10. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۹۷ در آخرین غزل رومی » بیا،بیا

 11. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۹۱ در آخرین غزل رومی » همه تو

 12. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۹۳ در آخرین غزل رومی » همه تو

 13. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۴۵ در آخرین غزل رومی » همه تو


۲۷. امیر محمد تفتی

 
امیر محمد تفتی
امیر محمد تفتی (۱۲ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۲ در سبز جاودان » ساز و آواز شور

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۸ در بی برگی » تصنیف نام تمنا (بیات ترک)

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۴ در بی برگی » ساز و آواز بیات ترک (بیات ترک)

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۹ در بی برگی » تصنیف سودای جنون (سه گاه)

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۳ در رمز مستی » قلندارنه (ضربی افشاری) و آواز

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۲ در بی برگی » ساز و آواز مخالف سه گاه (سه گاه)

 7. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۹۸ در بی برگی » تصنیف بانگ "مخالف سه گاه" (سه گاه)

 8. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۹۰ در بی برگی » تصنیف پرده در پرده (بیات ترک)

 9. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷ در شهر بی صدا » تصنیف سلسله موی دوست

 10. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۶۲ در نای شکسته » آواز دشتی

 11. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۰۹ در شهر بی صدا » تصنیف نگارا

 12. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۲۸ در شهر بی صدا » ساز و آواز بیات اصفهان


۲۸. سید خلیل عالی نژاد

 
سید خلیل عالی نژاد
سید خلیل عالی نژاد (۱۲ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در آئین مستان » اشک پرده در

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۳ در ثنای علی » پادشه خوبان

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۲ در ثنای علی » تو حیدر من

 4. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۶ در ثنای علی » پادشه خوبان

 5. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۵ در آئین مستان » مولا جانم

 6. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴ در آئین مستان » مولا جانم

 7. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۶ در آئین مستان » مولا جانم

 8. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۱ در آئین مستان » مولا جانم

 9. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۵۵ در آئین مستان » مولا جانم

 10. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۶۲ در آئین مستان » مولا جانم

 11. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۱۰ در آئین مستان » مولا جانم

 12. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۳۴ در آئین مستان » مولا جانم


۲۹. محسن نامجو

 
محسن نامجو
محسن نامجو (۱۱ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵ در ترنج » دل می رود

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در ترنج » ترسم که...

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶ در ترنج » زلف

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۵۰ در ترنج » تلخی نکند

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در ترنج » رو سر بنه به بالین

 6. مولوی » دیوان شمس » ترجیعات » بیست و پنجم در ترنج » در میان جان (ونگ ونگ)

 7. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۴ در ترنج » در میان جان (ونگ ونگ)

 8. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۲۱ در ترنج » ترنج

 9. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۶۵ در ترنج » جره باز

 10. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۹ در ترنج » رو سر بنه به بالین

 11. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۳ در ترنج » جره باز


۳۰. هژیر مهرافروز

 
هژیر مهرافروز
هژیر مهرافروز (۱۱ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵ در من خانه نمی دانم » چیزی بده درویش را

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۹ در دل قلندر » به رقص آ

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۲ در آیان » جان جان

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۴۸ در دل قلندر » قوم به حج رفته

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷۱ در آیان » آیان

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰۳ در دل قلندر » آمده ام سرنهم

 7. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۶۵ در من خانه نمی دانم » من خانه نمی دانم

 8. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۲ در من خانه نمی دانم » دگر باره بشوریدم

 9. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۴۰ در آیان » مثلث

 10. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲ در من خانه نمی دانم » بازار قلندر

 11. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۸ در دل قلندر » شراب عاشقان


۳۱. سیدعبدالحسین مختاباد

 
سیدعبدالحسین مختاباد
سیدعبدالحسین مختاباد (۱۰ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴ در شبانگاهان (بوی گل) » ساز و آواز اوج

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۰ در تمنای وصال » باز آمدم

 3. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۵۹ در شبانگاهان (بوی گل) » فریاد بیقراری

 4. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۸ در تمنای وصال » غم یار

 5. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۴۲ در تمنای وصال » غم یار

 6. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۵۷ در تمنای وصال » غم یار

 7. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۱۶ در تمنای وصال » غم یار

 8. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳۲ در تمنای وصال » غم یار

 9. شیخ بهایی » دیوان اشعار » مخمس در تمنای وصال » تمنای وصال

 10. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۹ - حالا چرا در غوغای جان » تصنیف حالا چرا


۳۲. مسعود جاهد

 
مسعود جاهد
مسعود جاهد (۱۰ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۵ در زلف » غم مخور

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۴ در مجنون » مژگان سیه

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۴ در سرخوشان مست » سرخوشان

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ در زلف » تاب بنفشه

 5. ملک‌الشعرای بهار » گزیده اشعار » تصنیف مرغ سحر در مجنون » مرغ سحر

 6. شیخ بهایی » دیوان اشعار » مخمس در زلف » تمنا

 7. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۹ - حالا چرا در پنجره باز می شود » حالا چرا؟

 8. اقبال لاهوری » جاویدنامه » نوای طاهره در مجنون » چهره به چهره

 9. ملک‌الشعرای بهار » تصنیفها » مرع سحر (در دستگاه ماهور) در مجنون » مرغ سحر

 10. ملک‌الشعرای بهار » تصنیفها » غزل ضربی (در ماهور) در سرخوشان مست » ز من نگارم


۳۳. غلامحسین بنان

 
غلامحسین بنان
غلامحسین بنان (۱۰ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۳ در گل ریزان » جام جهان بین (سه گاه)

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۰ در ترانه های بنان - می ناب » می ناب (عشاق - بیات اصفهان)

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۳ در آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان - سه گاه و چهارگاه » کار عمل در مایه بیات ترک

 4. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۱۹ در دیلمان (آثار استاد بنان روی صفحه های گرامافون) » مناجات پاک یزدانا (آواز ابوعطا)

 5. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۵ در دیلمان (آثار استاد بنان روی صفحه های گرامافون) » دیلمان (آواز دشتی)

 6. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۶۰ در آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان - آواز ابوعطا و افشاری » تصنیف یاری، اجرای خصوصی، تاریخ اجرا ۱۳۳۵، تنبک

 7. عراقی » دیوان اشعار » ترجیعات » شمارهٔ ۲ (که همه اوست هر چه هست یقین - جان و جانان و دلبر و دل و دین) در ترانه های بنان: پیام دل » آواز (دستگاه چهارگاه)

 8. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در ترانه های بنان: پیام دل » ساز و آواز ۱ (دستگاه ماهور)

 9. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۹ - حالا چرا در ترانه های بنان - چه شورها » حالا چرا (عشاق)

 10. رهی معیری » غزلها - جلد اول » غباری در بیابانی در گل ریزان » خاموش (ماهور)


۳۴. علی رستمیان

 
علی رستمیان
علی رستمیان (۹ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۳ در دل من » جام جم

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴ در کنج صبوری » تصنیف بیا تا گل برافشانیم

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۲ در فریاد آسمان » تصنیف کمان ابرو

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴ در دل من » یوسف خوشنام

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۸۵ در کنج صبوری » تصنیف سوختگان

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷۱ در دل من » خانه سودا

 7. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۸۶ در چهارباغ » تصنیف بخت جوان

 8. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۴۵ در بامدادان » تصنیف سرو چمن (همایون)

 9. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۵۱ در چهارباغ » چهار مضراب سنتور و تنبک


۳۵. علی زند وکیلی

 
علی زند وکیلی
علی زند وکیلی (۹ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴ در عبور از مه » تصنیف ز گریه (همایون)

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۰ در عبور از مه » تصنیف خوش است خلوت (نوا)

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳ در دشت جنون » چشم سیاه (با الهام از تصنیف دست تولا)

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۹ در عبور از مه » تصنیف بروم (نوا)

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴ در دشت جنون » وصل و لقاء

 6. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۸۴ در دشت جنون » لاله رخان

 7. وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۶ در عبور از مه » نی و آواز (نوا)

 8. امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۶۰۷ در همنشین درد » تصنیف آفاق

 9. امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۸۲۵ در همنشین درد » تصنیف آفاق


۳۶. گروه پالت

 
گروه پالت
گروه پالت (۸ قطعه)
 
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۵ در آقای بنفش » درس علوم

 2. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۰ در آقای بنفش » درس علوم

 3. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۳ در آقای بنفش » از سرزمین های شرقی

 4. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۴۸ در آقای بنفش » یادگار دوست

 5. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۰۲ در آقای بنفش » یادگار دوست

 6. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۶۶ در آقای بنفش » یادگار دوست

 7. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۳۴ در آقای بنفش » یادگار دوست

 8. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۲۶ در آقای بنفش » درس علوم


۳۷. حسین علیزاده

 
حسین علیزاده
حسین علیزاده (۸ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۹ در چهارگاه و بیات ترک » تصنیف افشاری (بیات ترک)

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷ در باده توئی » باده توئی

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۱ در به تماشای آب های سپید » پروانه شو

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۹۵ در راز نو » مثنوی خوانی (آواز ابوعطا)

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶۲ در راز نو » راز نو (تصنیف نوا) (آواز ابوعطا)

 6. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۱۲ در راز نو » مقام ماوراءالنهر،فرود نوا (هم آوایی) (آواز ابوعطا)

 7. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳ - سوز و ساز در باده توئی » نغمه های جان سوز

 8. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳ در باده توئی » سماع


۳۸. حمیدرضا نوربخش

 
حمیدرضا نوربخش
حمیدرضا نوربخش (۷ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۴۶ در پنهان چو دل » هیهای دل

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۷ در پنهان چو دل » پنهان چو دل

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۶۲ در پنهان چو دل » صورتگر

 4. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۴۶ در کنسرت 76 گروه عارف » تصنیف دلبرا

 5. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۹ در سعدی خوانی (وشتن) » عاشقانه ی چهارم (منیژه)

 6. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۹۳ در آسمان » ساز و آواز ۴

 7. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۱ در کنسرت ۷۶ گروه عارف » سه تار با آواز


۳۹. علی تفرشی

 
علی تفرشی
علی تفرشی (۷ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۳ در شبت خوش باد من رفتم » دولت عشق

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۳۶ در شبت خوش باد من رفتم » سرگشته

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۱۹ در تردید » عشق آسمانی

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۱ در دیوانه شو » دیوانه شو

 5. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۹۰ در شبت خوش باد من رفتم » سرمست

 6. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۶ در دیوانه شو » می عشق

 7. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۴ در شبت خوش باد من رفتم » شبت خوش باد من رفتم


۴۰. مهرداد هویدا

 
مهرداد هویدا
مهرداد هویدا (۷ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۶ در حیرت » صبح است

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۵ در حیرت » مدعی

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۰ در حیرت » دریغ

 4. رهی معیری » غزلها - جلد اول » غرق تمنای تو ام در حیرت » فریاد بی حاصل

 5. بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۸۵ در حیرت » حیرت

 6. بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۵۸ در حیرت » زود باش - چه بسا

 7. بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۲ در حیرت » قفس پیما


۴۱. مهدی نظری

 
مهدی نظری
مهدی نظری (۷ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷ در اسیر عشق » شیدایی

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶ در اسیر عشق » شیدایی

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵ در اسیر عشق » شیدایی

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۸۰ در تشنه » وصل

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۱۰ در تشنه » چه خبر

 6. سعدی » دیوان اشعار » ترجیع بند در گذر عمر » صبر و یار

 7. امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۲۶۷ در گذر عمر » جانان


۴۲. گروه نور

 
گروه نور
گروه نور (۷ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۰ در آلبا » سحر

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۶ در آلبا » سحر

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۳ در آلبا » سماع

 4. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲ در آلبا » تولد

 5. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۴۲ در آلبا » تولد

 6. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۷۲ در آلبا » تولد

 7. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۳ در آلبا » تولد


۴۳. محمدجعفر محجوب

 
محمدجعفر محجوب
محمدجعفر محجوب (۷ قطعه)
 
 1. فردوسی » شاهنامه » جمشید » بخش ۱ در داستان های شاهنامه فردوسی » پادشاهی جمشید و شرح آن در شاهنامه و اوستا

 2. نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۲۶ - نشستن بهرام روز شنبه در گنبد سیاه و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم اول در داستان های نظامی گنجوی » گنبد سیاه، از داستان های هفت پیکر

 3. نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۲۷ - نشستن بهرام روز یکشنبه در گنبد زرد و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم دوم در داستان های نظامی گنجوی » گنبد زرد، از داستان های هفت پیکر

 4. نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۲۹ - نشستن بهرام روز سه‌شنبه در گنبد سرخ و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم چهارم در داستان های نظامی گنجوی » گنبد سرخ، از داستان های هفت پیکر

 5. سعدی » بوستان » باب دوم در احسان » گفتار اندر نواخت ضعیفان در بوستان سعدی (باب دوم ) » ادامه ی شرح (پدرمرده را سایه بر سر فکن) (شنیدم که یک هفته ابن سبیل)

 6. سعدی » بوستان » باب دوم در احسان » حکایت ابراهیم علیه‌السلام در بوستان سعدی (باب دوم ) » حکایت ابراهیم (ع) (شنیدم که یک هفته ابن سبیل)

 7. سعدی » بوستان » باب دوم در احسان » حکایت در بوستان سعدی (باب دوم ) » شرح (یکی در بیابان سگی تشنه یافت)


۴۴. احسان چریکی

 
احسان چریکی
احسان چریکی (۶ قطعه)
 
 1. سعدی » گلستان » دیباچه در گلستان سعدی - لوح اول (باب اول تا باب چهارم) » دیباچه ۱

 2. سعدی » گلستان » دیباچه در گلستان سعدی - لوح اول (باب اول تا باب چهارم) » دیباچه ۲

 3. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۳۵ در گلستان سعدی - لوح اول (باب اول تا باب چهارم) » باب اول - قسمت هفتم

 4. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۳۶ در گلستان سعدی - لوح اول (باب اول تا باب چهارم) » باب اول - قسمت هفتم

 5. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۳۷ در گلستان سعدی - لوح اول (باب اول تا باب چهارم) » باب اول - قسمت هفتم

 6. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۳۸ در گلستان سعدی - لوح اول (باب اول تا باب چهارم) » باب اول - قسمت هفتم


۴۵. ملک محمد مسعودی

 
ملک محمد مسعودی
ملک محمد مسعودی (۶ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۱ در خیال خوبان » آواز افشاری به همراهی کمانچه، سه تار و نی

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۱ در خیال خوبان » ادامه ی آواز افشاری

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱ در پیر مغان » تصنیف صورتگر نقاش چین

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۲ در خیال خوبان » تصنیف خیال خوبان

 5. نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۶۶ - تنها ماندن شیرین و زاری کردن وی در گلمی (گل من) » آواز خسرو شیرین

 6. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۲۶ در گلمی (گل من) » آواز دشتی دیده تر


۴۶. محسن شریفیان

 
محسن شریفیان
محسن شریفیان (۶ قطعه)
 
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۳ در محله خمونی » خیامی

 2. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۱ در محله خمونی » خیامی

 3. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۶ در محله خمونی » خیامی

 4. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۵ در محله خمونی » خیامی

 5. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۵ در دینگو مارو » ناگهان

 6. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۷۶ در دینگو مارو » ناگهان


۴۷. علی جهاندار

 
علی جهاندار
علی جهاندار (۵ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در صبح مشتاقان » تصنیف یار دلنواز

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۸ در ساکن جان » آواز ابوعطا

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰ در صورتگر نقاش » ساز و آواز نوا

 4. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۹۴ در صبح مشتاقان » سنتور و آواز

 5. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۱ در صورتگر نقاش » تصنیف شیدایی


۴۸. دولتمند خال اف

 
دولتمند خال اف
دولتمند خال اف (۵ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰ در موسیقی تاجیکستان » ببست

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۲ در موسیقی تاجیکستان » آمدی

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۱ در موسیقی تاجیکستان » دیوانه شو

 4. صائب تبریزی » دیوان اشعار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰ در موسیقی تاجیکستان » دورمشو

 5. بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۹ در موسیقی تاجیکستان » حلقه ی دام است


۴۹. داریوش رفیعی

 
داریوش رفیعی
داریوش رفیعی (۵ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۹ در گلنار 2 » کَس نیست (دلکش،ماهور)

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹ در گلنار 1 » قتل این خسته (بیات اصفهان)

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶ در عمر عاشقی 2 » زلف بر باد مده

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۶۲ در گلنار 1 » صورتگر و نقاش (ابوعطا)

 5. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۱۸ در گلنار ۲ » آن سرو که گویند (دشتی)


۵۰. مرتضی فلاحتی (بامداد)

 
مرتضی فلاحتی (بامداد)
مرتضی فلاحتی (بامداد) (۵ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۹ در سیم آخر » تصنیف مهرویان

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴ در راز آفرینش » نیایش

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۵۹ در راز آفرینش » اسرار

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۱۷ در سیم آخر » تصنیف قصد جفاها

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۹۵ در بی من مرو » تصنیف بی من مرو


۵۱. اصغر شاه زیدی

 
اصغر شاه زیدی
اصغر شاه زیدی (۵ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۶۲ در چرخ گردون » ساز و آواز(درآمد دشتی،بیات راجع،عشاق) (آواز دشتی)

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۶۲ در چرخ گردون » ادامه ی ساز و آواز (آواز دشتی)

 3. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰ در چرخ گردون » ساز و آواز(درآمد بیات زند،گشایش،شکسته) (آواز بیات زند)

 4. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰ در چرخ گردون » ادامه ی ساز و آواز (آواز بیات زند)

 5. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۹۱ در سعدی خوانی (وشتن) » عاشقانه ی اول (رابعه)


۵۲. دنگ شو

 
دنگ شو
دنگ شو (۵ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۶۸ در اتاق گوشواره » ماهی ها

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۴ در اتاق گوشواره » دنگ شو

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۴ در اتاق گوشواره » The End

 4. سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » تکه ۹ در اتاق گوشواره » سیاهی

 5. سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » تکه ۲۳ در اتاق گوشواره » حلوا


۵۳. اشکان ماهری

 
اشکان ماهری
اشکان ماهری (۵ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ در پرگار » ساقی

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۱ در پرگار » پرگار

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۰ در پرگار » حکایت با صبا

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۱ در پرگار » ما آزموده ایم

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۸ در پرگار » مرا می بینی و هردم


۵۴. حجت اشرف زاده

 
حجت اشرف زاده
حجت اشرف زاده (۴ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۶ در شرح پریشانی » جام وصل

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۰۵ در شرح پریشانی » بی من مرو

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۵۲ در شرح پریشانی » نازنین

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۵۳ در شرح پریشانی » پیمان


۵۵. حسین کاظمیان

 
حسین کاظمیان
حسین کاظمیان (۴ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱ در در پناه یادها » تصنیف غم عشق

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۹ در در پناه یادها » تصنیف مهر مه رویان

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۵ در در پناه یادها » تصنیف اسرار عشق

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۳ در در پناه یادها » تصنیف پادشه خوبان


۵۶. مجتبی عسگری

 
مجتبی عسگری
مجتبی عسگری (۴ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۸ در دریغ » آواز و نی - آواز و سنتور

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶۵ در نارنگ » تصنیف ره پنهان

 3. رهی معیری » غزلها - جلد چهارم » دریادل در اندیشه های خاموشی » تصنیف دور از تو

 4. صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲۸ در اندیشه های خاموشی » تصنیف دور از تو


۵۷. حسین دهلوی

 
حسین دهلوی
حسین دهلوی (۴ قطعه)
 
 1. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۶ در آثاری از حسین دهلوی » فروغ عشق

 2. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۷۳ در آثاری از حسین دهلوی » گفتگوی دل

 3. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۴۵ در آثاری از حسین دهلوی » گفتگوی دل

 4. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۵۴ در آثاری از حسین دهلوی » گفتگوی دل


۵۸. حسن گلپایگانی

 
حسن گلپایگانی
حسن گلپایگانی (۴ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۰ در فراز و فرود ۱۴ (دستگاه همایون قسمت دوم) » فرنگ با شوشتری گردان

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۳ در فراز و فرود 13 (دستگاه همایون قسمت اول) » بختیاری با مؤالف

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۵ در فراز و فرود ۲ (آواز بیات ترک) » ضربی مهربانی

 4. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶ در فراز و فرود 14 (دستگاه همایون قسمت دوم) » مثنوی


۵۹. حسین علیشاپور

 
حسین علیشاپور
حسین علیشاپور (۴ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۴ در تنها » از دریچه ی آفتاب

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۱۳ در واپسین بدرود » کیست در این شهر که او مست نیست

 3. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۵۰ در تنها » تنها

 4. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۳ - تو بمان و دگران در صدایی نیست » تصنیف با دگران


۶۰. سیامک شجریان

 
سیامک شجریان
سیامک شجریان (۴ قطعه)
 
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۵۲ در طبیب دل » تصنیف تازه بهار

 2. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵ در وا فریاد از عشق » تصنیف وا فریاد از عشق (افشاری)

 3. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۶ در وا فریاد از عشق » تصنیف پیر می فروش (شور)

 4. هلالی جغتایی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹ در طبیب دل » تصنیف آشنای نظر


۶۱. مهران مدیری

 
مهران مدیری
مهران مدیری (۳ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۹ در تک آهنگ های مهران مدیری » دورهمی

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱ در تک آهنگ های مهران مدیری » زعفرانی (تیتراژ آغازین)

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷ در تک آهنگ های مهران مدیری » یار تویی


۶۲. بیژن بیژنی

 
بیژن بیژنی
بیژن بیژنی (۳ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۳ در نهانخانه دل » باغ من و بهار من

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۵ در نهانخانه دل » دلدار من

 3. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۰ در ایران زمین » یا مولا


۶۳. محمود کریمی

 
محمود کریمی
محمود کریمی (۳ قطعه)
 
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۷۲ در آموزش آواز (ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران) ۳ » مثنوی مخالف (دستگاه سه گاه)

 2. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۰۸ در آموزش آواز (ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران) ۲ » بیدکانی (آواز دشتی)

 3. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۶۶ در آموزش آواز (ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران) ۲ » درآمد (آواز دشتی)


۶۴. سیاوش ناظری

 
سیاوش ناظری
سیاوش ناظری (۳ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۹ در رقص و آتش » بروم

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۱۶ در رقص و آتش » رو رو که نئی عاشق

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۴ در رقص و آتش » ای عاشقان


۶۵. احمدرضا احمدی

 
احمدرضا احمدی
احمدرضا احمدی (۳ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷ در عاشقانه های حافظ » عاشقانه های حافظ ۱

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹ در عاشقانه های حافظ » عاشقانه های حافظ ۲

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۷ در عاشقانه های حافظ » عاشقانه های حافظ ۲۲


۶۶. داریوش خواجه نوری

 
داریوش خواجه نوری
داریوش خواجه نوری (۳ قطعه)
 
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۳ در ساز بارون » افسوس

 2. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۱ در ساز بارون » افسوس

 3. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۳ در ساز بارون » سفر به دوردست (سرگشته)


۶۷. فرهاد مهراد

 
فرهاد مهراد
فرهاد مهراد (۳ قطعه)
 
 1. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۸۲ در برف » رباعیات

 2. ملک‌الشعرای بهار » گزیده اشعار » تصنیف مرغ سحر در برف » مرغ سحر

 3. ملک‌الشعرای بهار » تصنیفها » مرع سحر (در دستگاه ماهور) در برف » مرغ سحر


۶۸. فرشید اعرابی

 
فرشید اعرابی
فرشید اعرابی (۳ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ در به رنگ شب » مفتاح

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰۰ در به رنگ شب » نیست شوم

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰۳ در به رنگ شب » آمده ام


۶۹. هومن موسوی

 
هومن موسوی
هومن موسوی (۳ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۴ در آغاز یک خیال » سمن بویان

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۹ در آغاز یک خیال » واعظان

 3. مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۲۰۶ - هم در ستایش او در آغاز یک خیال » یک خواهش ساده


۷۰. مهدی ساکی

 
مهدی ساکی
مهدی ساکی (۳ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۴ در کماکان » شکر

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱۵ در کماکان » دست زنان

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۵۴ در کماکان » حلقه به حلقه


۷۱. فراز کاویانی

 
فراز کاویانی
فراز کاویانی (۲ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۲ در نقش نگار » تصنیف کمان ابرو

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۰ در کوک کولی » شکوه وصل


۷۲. سید جلال الدین محمدیان

 
سید جلال الدین محمدیان
سید جلال الدین محمدیان (۲ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۴۵ در مردان خدا » آنچه شنیدی بگو

 2. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در مردان خدا » مردا خدا


۷۳. سعادتمند قمی

 
سعادتمند قمی
سعادتمند قمی (۲ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰ در مناجاتهای قدیمی (۱) » مناجات، بیات ترک ۱

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۱ در گزیده ای از صد سال آواز 1 » بیات اصفهان


۷۴. شهریار کهن زاده

 
شهریار کهن زاده
شهریار کهن زاده (۲ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱ در این یا آن » شعر تر

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۹ در این یا آن » شهر یاران


۷۵. علی قمصری

 
علی قمصری
علی قمصری (۲ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۷۲ در سمت دور سوی آه » چشم تو خواب می رود

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۷۸ در برف خوانی » پرده ی نو (آن سوی نقطه چین)


۷۶. گروه کامکارها

 
گروه کامکارها
گروه کامکارها (۲ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۶ در ایران زمین » سرو خرامان

 2. اقبال لاهوری » جاویدنامه » نوای طاهره در بیابان بی کران » قطعه تندباد ۲


۷۷. سمیر زند

 
سمیر زند
سمیر زند (۲ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹۲ در تک آهنگ های سمیر زند » این کیست

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹۳ در تک آهنگ های سمیر زند » این کیست


۷۸. محسن کرامتی

 
محسن کرامتی
محسن کرامتی (۲ قطعه)
 
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۱۷ در سعدی خوانی (وشتن) » عاشقانه ی دوم (شیرین)

 2. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۹۱ در عطارنامه » آهنگ ترانه هوای تو


۷۹. ابراهیم شریف زاده

 
ابراهیم شریف زاده
ابراهیم شریف زاده (۲ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۶ در خون پاش و نغمه ریز » سرو خرامان

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۰۵ در خون پاش و نغمه ریز » سرو خرامان


۸۰. مازیار

 
مازیار
مازیار (۲ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۵ در آرزوی فردا » یوسف گمگشته

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳ در آرزوی فردا » بت


۸۱. علیرضا شاه محمدی

 
علیرضا شاه محمدی
علیرضا شاه محمدی (۲ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶۳ در نیمی سرخ » تصنیف شور و شر

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۶۷ در ذوق مستی » سحری


۸۲. رشید رضایی

 
رشید رضایی
رشید رضایی (۲ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۵ در تک آهنگ های رشید رضایی » عشق پنهان

 2. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۹ - حراج عشق در تک آهنگ های رشید رضایی » خیال خوب


۸۳. محمدرضا فیاض

 
محمدرضا فیاض
محمدرضا فیاض (۲ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲ در پرسه در آینه » من خراب کجا؟

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶ در پرسه در آینه » حرمت او


۸۴. غلامحسین اشرفی

 
غلامحسین اشرفی
غلامحسین اشرفی (۱ قطعه)
 
 1. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۱۲ در تک درخت » حکایت دل


۸۵. پوریا اخواص

 
پوریا اخواص
پوریا اخواص (۱ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸ در طعم تصنیف » تصنیف رستم ازین بند و بلا (آواز دشتی)


۸۶. سیدعلی اصغر کردستانی

 
سیدعلی اصغر کردستانی
سیدعلی اصغر کردستانی (۱ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۰۲ در آشنایی با آوازهای مثنوی شوشتری ۲ » شوشتری ۱


۸۷. بهرام طالقانی

 
بهرام طالقانی
بهرام طالقانی (۱ قطعه)
 
 1. بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۳۷ در قصه تو » زیستن


۸۸. اشکان کمانگری

 
اشکان کمانگری
اشکان کمانگری (۱ قطعه)
 
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴ در بادآباد » چون دل به عشق دهی


۸۹. سهراب پورناظری

 
سهراب پورناظری
سهراب پورناظری (۱ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۱ در افسانه شو » افسانه شو


۹۰. بهروز افشار

 
بهروز افشار
بهروز افشار (۱ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۷ در صبح خیزان » تصنیف باده خاص


۹۱. سیاوش شایگان

 
سیاوش شایگان
سیاوش شایگان (۱ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۵۴ در تک آهنگ های سیاوش شایگان » راست بگو


۹۲. شهرام زندی

 
شهرام زندی
شهرام زندی (۱ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۹ در قلب طلایی » دلدار


۹۳. مامک خادم

 
مامک خادم
مامک خادم (۱ قطعه)
 
 1. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۷۴ در واقعه 1 » صوفیان و گول ها


۹۴. حمید بهروزی نیا

 
حمید بهروزی نیا
حمید بهروزی نیا (۱ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۰ در فرزند ایران » مرغ لاهوتی


۹۵. محمود محمودی خوانساری

 
محمود محمودی خوانساری
محمود محمودی خوانساری (۱ قطعه)
 
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۲۳ در قول و غزل 1 » همایون


۹۶. کویتی پور

 
کویتی پور
کویتی پور (۱ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۱ در غریبانه 2 » حیلت رها کن


۹۷. محمد علی قدمی

 
محمد علی قدمی
محمد علی قدمی (۱ قطعه)
 
 1. سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۰۳ در ذکر حق » ملکا ذکر تو گویم


۹۸. پیام عزیزی

 
پیام عزیزی
پیام عزیزی (۱ قطعه)
 
 1. سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۰۳ در ملکا » ملکا


۹۹. دکتر حمید عسکری

 
دکتر حمید عسکری
دکتر حمید عسکری (۱ قطعه)
 
 1. سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۰۳ در طرح نو » ملکا ذکر تو گویم


۱۰۰. مهران احراری

 
مهران احراری
مهران احراری (۱ قطعه)
 
 1. سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۰۳ در عروسک » ملکا


۱۰۱. داود عزیزی

 
داود عزیزی
داود عزیزی (۱ قطعه)
 
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷ در جمله یکی بود » سلسله موی دوست - اسم ازلی


۱۰۲. گروه دارکوب

 
گروه دارکوب
گروه دارکوب (۱ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۷ در نوکوب » دست براریم


۱۰۳. سعید نایب محمدی‌

 
سعید نایب محمدی‌
سعید نایب محمدی‌ (۱ قطعه)
 
 1. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۸۸ در ری تا روم » تهران (علیرضا قربانی)


۱۰۴. روزبه نعمت الهی

 
روزبه نعمت الهی
روزبه نعمت الهی (۱ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۰۹ در داروگ » مست و دیوانه


۱۰۵. عبدالله دوامی

 
عبدالله دوامی
عبدالله دوامی (۱ قطعه)
 
 1. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۵ در ردیف آوازی ۲ - عبدالله دوامی » نیریز - دستگاه ماهور


۱۰۶. محمد نوری

 
محمد نوری
محمد نوری (۱ قطعه)
 
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۱۷ در جاودانه با عشق » سخن عشق


۱۰۷. علی خدایی

 
علی خدایی
علی خدایی (۱ قطعه)
 
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۰۶ در مژده باران » آتش اشتیاق (تصنیف)


۱۰۸. ابوالحسن صبا

 
ابوالحسن صبا
ابوالحسن صبا (۱ قطعه)
 
 1. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۱ در آوای صبا و تهرانی » درآمد، زابل، مویه (آواز: ابوالحسن صبا)


۱۰۹. رضا قلی میرزا ظلی

 
رضا قلی میرزا ظلی
رضا قلی میرزا ظلی (۱ قطعه)
 
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰ در آوازهای رضا قلی میرزا ظلی » افشاری


۱۱۰. علی انصاری

 
علی انصاری
علی انصاری (۱ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۵ در بی نشان » تصنیف با من صنما


۱۱۱. سید جواد ذبیحی

 
سید جواد ذبیحی
سید جواد ذبیحی (۱ قطعه)
 
 1. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶ در گزیده ای از صد سال آواز 3 » مثنوی، بیات ترک (۱)


۱۱۲. محمد حشمتی

 
محمد حشمتی
محمد حشمتی (۱ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۹۵ در آمده ام » سلطان عشق


۱۱۳. هوشنگ کامکار

 
هوشنگ کامکار
هوشنگ کامکار (۱ قطعه)
 
 1. خاقانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۶۸ - هنگام عبور از مداین و دیدن طاق کسری در دور تا نزدیک » ایوان مدائن


۱۱۴. مجتبی فضیلت خواه

 
مجتبی فضیلت خواه
مجتبی فضیلت خواه (۱ قطعه)
 
 1. وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۹ در خوش بود یاری و یاری » تصنیف ما چون ز دری پای کشیدیم


۱۱۵. رامبد صدیف

 
رامبد صدیف
رامبد صدیف (۱ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۶ در گزیده ای از صد سال آواز 3 » چهارگاه


۱۱۶. امیر اشکان غلامی

 
امیر اشکان غلامی
امیر اشکان غلامی (۱ قطعه)
 
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۳۸ در مسافران مردد » سعدی


۱۱۷. مهدی یغمایی

 
مهدی یغمایی
مهدی یغمایی (۱ قطعه)
 
 1. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳ در تک آهنگ های مهدی یغمایی » از من بگریزید


۱۱۸. مسعود شعاری

 
مسعود شعاری
مسعود شعاری (۱ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۶ در غروب » کوچ عاشقان


۱۱۹. سید عبدالرضا موسوی طبری

 
سید عبدالرضا موسوی طبری
سید عبدالرضا موسوی طبری (۱ قطعه)
 
 1. محتشم کاشانی » دیوان اشعار » ترکیب‌بندها » شمارهٔ ۱ : باز این چه شورش است که در خلق عالم است در ذبح نور » روز واقعه


۱۲۰. هادی پاکزاد

 
هادی پاکزاد
هادی پاکزاد (۱ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۰ در تاریکی » یعنی چه


۱۲۱. داوود مهذبیه

 
داوود مهذبیه
داوود مهذبیه (۱ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۲ در پسین دلگشا » خدا مهربونه


۱۲۲. مهدی فلاح

 
مهدی فلاح
مهدی فلاح (۱ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۹ در بیکران » تصنیف بیکران


۱۲۳. خسرو انصاری

 
خسرو انصاری
خسرو انصاری (۱ قطعه)
 
 1. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۱ در مهراب » چشم جادو


۱۲۴. کریم صالح عظیمی

 
کریم صالح عظیمی
کریم صالح عظیمی (۱ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۱ در آوای همایون » تصنیف مستانه


۱۲۵. جلال تاج اصفهانی

 
جلال تاج اصفهانی
جلال تاج اصفهانی (۱ قطعه)
 
 1. ملک‌الشعرای بهار » تصنیفها » بیات اصفهان در به اصفهان رو » به اصفهان رو


۱۲۶. ناصر عبدالهی

 
ناصر عبدالهی
ناصر عبدالهی (۱ قطعه)
 
 1. سنایی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۴۳ - در پاسخ پرسش سلطان سنجر دربارهٔ مذهب در هوای حوا » مهر دلبر


۱۲۷. عبدالوهاب شهیدی

 
عبدالوهاب شهیدی
عبدالوهاب شهیدی (۱ قطعه)
 
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۷۲ در مثنوی خوانی ۲ (شیوه های مثنوی خوانی در دوران معاصر) » افشاری ۱


۱۲۸. محمد منتشری

 
محمد منتشری
محمد منتشری (۱ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۷ در فکر بلبل » تصنیف فکر بلبل ۱


۱۲۹. همایون کاظمی

 
همایون کاظمی
همایون کاظمی (۱ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در حلاج وشان » آخرین غزل


۱۳۰. هادی فیض آبادی فراهانی

 
هادی فیض آبادی فراهانی
هادی فیض آبادی فراهانی (۱ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶۵ در تک آهنگ های هادی فیض آبادی » هله


۱۳۱. مانی رهنما

 
مانی رهنما
مانی رهنما (۱ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۳ در تک آهنگ های مانی رهنما » دولت عشق


۱۳۲. پژمان واثقی

 
پژمان واثقی
پژمان واثقی (۱ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۲ در کویر درون » طلوع عشق


۱۳۳. محمدصادق محفوظی

 
محمدصادق محفوظی
محمدصادق محفوظی (۱ قطعه)
 
 1. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۱۳ در سر به نی » شرح فراق


۱۳۴. مسعود کهریزی

 
مسعود کهریزی
مسعود کهریزی (۱ قطعه)
 
 1. عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۳۲ در فریاد سوخته » استقبال خواهر (آواز وداع)


۱۳۵. جهانسوز دادبه

 
جهانسوز دادبه
جهانسوز دادبه (۱ قطعه)
 
 1. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۵ در گزیده ای از صد سال آواز ۳ » دشتستانی