گنجور

نمایهٔ موسیقی

 

در این صفحه فهرست اشعار استفاده شده در آلبومهای موسیقی را با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده در این پروژه به تفکیک خواننده و به ترتیب نزولی تعداد قطعات مرتبط گرد آورده‌ایم. تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ ارتباط ۸۰۵ قطعهٔ موسیقی از ۸۴ هنرمند با ۶۴۶ شعر در پایگاه گنجور ثبت و تأیید شده است.

جهت کمک به تکمیل این مجموعه این مطلب را مطالعه بفرمایید و این فیلم را مشاهده کنید.


۱. محمدرضا شجریان

 
محمدرضا شجریان
محمدرضا شجریان (۱۵۱ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ در طریق عشق » تصنیف (ساقی)

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲ در رندان مست » ساز و آواز ۱

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳ در انتظار دل / خلوت گزیده » آواز و سنتور

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱ در مرغ خوش خوان » ساز و آواز (شور)

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۱ در معمای هستی » ساز و آواز (سلمک، قرچه، رضوی)

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۲ در مرغ خوش خوان » ساز و آواز (حجاز)

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳ در چشمه نوش » آواز و چهارمضراب

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳ در چشمه نوش » ساز و آواز (در فرودهای بیات اصفهان)

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۷ در ساز قصه گو و کنسرت بزرگداشت حافظ » ساز و آواز (درآمد شور، حجاز، اوج، فرود)

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۷ در چهره به چهره » ساز و آواز (درآمد نوا، گردانیه، نغمه)

 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در فریاد » تصنیف "یار دلنواز"

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۳ در بیداد (همایون) » تصنیف "یاد باد"

 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۴ در جان عشاق و گنبد مینا » آواز و پیانو

 14. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷ در ساز خاموش » ساز و آواز دشتی

 15. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰ در پیام نسیم » ساز و آواز (درآمد کردبیات)

 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱ در جان عشاق و گنبد مینا » آواز و سنتور

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱ در جان عشاق و گنبد مینا » ادامه ساز و آواز (عشاق، قرچه، رضوی، عشاق و فرود)

 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۲ در راست پنجگاه » آواز و تار

 19. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۲ در راست پنجگاه » ادامه ساز و آواز

 20. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۴ در آستان جانان » تصنیف "آستان جانان"

 21. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۰ در سروچمان » ساز و آواز (درآمد ماهور،گشایش، حصار ماهور، خاوران، بسته نگار)

 22. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱ در آستان جانان » ساز و آواز (درآمد بیات ترک، گشایش، داد، شکسته، فرود)

 23. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱ در سروچمان » تصنیف "خاطر حزین"

 24. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۸ در آه باران » ساز و آواز ۱

 25. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۹ در بیداد (همایون) » ساز و آواز (بیداد، بیات راجه، عشاق و...)

 26. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۷ در فریاد » ساز و آواز ابوعطا

 27. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۲ در سروچمان » تصنیف "سروچمان"

 28. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳ در عشق داند » ادامه ساز و آواز (حجاز، جامه دران، فراز دوم حجاز)

 29. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۴ در فریاد » تصنیف "سمن بویان"

 30. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۶ در گلبانگ شجریان (بت چین) » ساز و آواز (سنتور) "آواز بیات اصفهان"

 31. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۱ در جان عشاق و گنبد مینا » تصنیف "جان عشاق"

 32. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۱ در یاد ایام » ساز و آواز شور

 33. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱ در طریق عشق » سنتور و آواز

 34. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱ در طریق عشق » تار و آواز

 35. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۴ در آهنگ وفا » ساز و آواز (دلکش، قرچه،...)

 36. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۱ در طریق عشق » کمانچه و آواز

 37. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۷ در دل مجنون » تصنیف کردی"درد دل"

 38. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۵ در طریق عشق » نی و آواز

 39. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۹ در پیام نسیم » ساز و آواز (درآمد ابوعطا، حجاز، فرود به ابوعطا)

 40. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۵ در مرغ خوش خوان » تصنیف "مرغ خوشخوان"

 41. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۶ در بیداد (همایون) » ساز و آواز (درآمد همایون، جمله دوم همایون، سه گاه و جمله اول همایون و...)

 42. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۶ در بیداد (همایون) » ادامه ساز و آواز (بیداد، بیات راجه، عشاق)

 43. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۴ در سرود مهر » مثنوی بیات ترک ترک "غم پرست"

 44. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۸ در معمای هستی » ساز و آواز

 45. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۴ در دلشدگان » پاسبان حرم دل

 46. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۲ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » تصنیف دولت عشق

 47. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۸ در جان عشاق و گنبد مینا » تصنیف "گنبد مینا"

 48. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۴ در یاد ایام » ادامه ی ساز و آواز

 49. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۴ در چشمه نوش » قطعه ضربی نغمه اصفهان (تصنیف سرخوشان)

 50. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۹ در رندان مست » تصنیف "چشم یاری"

 51. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۳ در بی تو بسر نمی شود » تصنیف (غم با طبیبان)

 52. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۹ در ساز خاموش » آواز "خسرو شیرین"

 53. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۶ در دستان » تصنیف "صبح است ساقیا"

 54. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۷ در انتظار دل / خلوت گزیده » تصنیف "مزرع سبز فلک"

 55. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۲ در دلشدگان » غلام چشم

 56. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۰ در دل مجنون » تصنیف "یعنی چه"

 57. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۰ در شب وصل » ساز آواز

 58. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۴ در پیام نسیم » تصنیف "پیام نسیم"

 59. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۵۴ در مرغ خوش خوان » تصنیف "پیام نسیم"

 60. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۰ در آستان جانان » ساز و آواز (کردبیات، حزین، عشاق، بسته نگار، فرود)

 61. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۷ در فریاد » ساز و آواز

 62. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۳ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » ساز و آواز (کمانچه)

 63. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۰ در آستان جانان » تصنیف "شیدائی"

 64. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴ در دود عود » تصنیف دود عود

 65. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹ در غوغای عشقبازان » تصنیف افشاری "ساقیا"

 66. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۷ در دل مجنون » تصنیف "دل مجنون"

 67. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۷ در طریق عشق » تصنیف دل مجنون

 68. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳۳ در رندان مست » تصنیف "رندان مست"

 69. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۳ در بی تو بسر نمی شود » تصنیف (بی تو بسر نمی شود)

 70. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶۷ در دل مجنون » تصنیف "صنما"

 71. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۸۵ در آسمان عشق » تصنیف "آسمان عشق"

 72. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۴۶ در مرغ خوش خوان » ساز و آواز (مثنوی ابوعطا)

 73. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰۳ در در خیال » تصنیف در خیال

 74. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۳۵ در آسمان عشق » تصنیف "می دانم"

 75. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۲۰ در بوی باران » ساز و آواز (مثنوی افشاری)

 76. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در بوی باران » ساز و آواز (در قالب پرسه خوانی)

 77. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در ساز خاموش » تصنیف دشتی "مرا رها کن"

 78. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۵ در بی تو بسر نمی شود » کار عمل (مطرب دل)

 79. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶۵ در نوا (مرکب خوانی) » تصنیف "جان جهان"

 80. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶۵ در طریق عشق » تصنیف جان جهان

 81. مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱ - سر آغاز در دل مجنون » ساز و آواز (مثنوی افشاری، فرود مثنوی به بیات ترک)

 82. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴ در گلبانگ شجریان (بت چین) » ساز و آواز (تار) "دستگاه ماهور"

 83. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۵ در در خیال » قبله عشق

 84. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۵ در در خیال » دنباله ی ساز و آواز

 85. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۶ در چهره به چهره » تصنیف قدیمی "ما را همه شب"

 86. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷ در یاد ایام » تصنیف "سلسله ی مو"

 87. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۳۰ در دستان » آواز و نی

 88. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۳۰ در دستان » ادامه ی آواز با کمانچه

 89. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۸۷ در آهنگ وفا » ساز و آواز (گشایش، ماهور،...)

 90. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۷۰ در شب وصل » ساز و آواز (قرچه، رضوی،...)

 91. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۹۰ در فریاد » هم آوازی در شوشتری

 92. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۲۱ در بیداد (همایون) » تصنیف "هلاک من"

 93. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۳۲ در فریاد » ضربی نغمه

 94. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۳۲ در فریاد » آواز راست پنجگاه

 95. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۳۲ در فریاد » ادامه ی آواز راست پنجگاه

 96. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۴۵ در آهنگ وفا » ساز و آواز (راک، کرشمه راک،...)

 97. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۴۷ در رسوای دل » ساز و آواز (درآمد سه گاه، زابل، مویه، رضوی، فرود به سه گاه)

 98. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۴ در دستان » آواز و سنتور

 99. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۴ در دستان » ادامه ی آواز با تار (حصار، فرود، پهلوی، جامه دران)

 100. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۴ در دستان » ادامه ی آواز و تار (مخالف، فرود، منصوری)

 101. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۷ در غوغای عشقبازان » تصنیف افشاری "باده عشق"

 102. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۴ در نوا (مرکب خوانی) » ادامه ی آواز و نی (بیات ترک، گشایش، فرود به نوا، رهاب)

 103. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۵ در سر عشق » ساز و آواز

 104. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۳۷ در نوا (مرکب خوانی) » آواز و نی

 105. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۳۷ در نوا (مرکب خوانی) » ادامه ی آواز و نی (گوشت، فرود، بیات راجع، عشاق، قرچه، رضوی)

 106. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۳۹ در نوا (مرکب خوانی) » ادامه ی آواز و نی (نهفت، عشاق، رهاب، فرود با تحریر بسته نگار، گردانیه)

 107. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۵۱ در سرود مهر » آواز بر روی قطعه ضربی "نجوا"

 108. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۹۵ در دستان » ادامه ی آواز با کمانچه

 109. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۰۵ در آرام جان » ساز و آواز (عراق، جامه دران، فرود به افشاری، رهاب و شور)

 110. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۰۵ در آرام جان » ساز و آواز (شکسته قفقاز، درآمد افشاری، جامه دران، عراق)

 111. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۰۵ در در خیال » ساز و آواز

 112. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۰۵ در در خیال » دنباله ی ساز و آواز

 113. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۱۱ در پیوند مهر » ساز آواز

 114. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۱۹ در در خیال » دیده بی خواب

 115. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۳۶ در آرام جان » ساز و آواز (بوسلیک افشاری و عراق)

 116. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۹۳ در غوغای عشقبازان » تصنیف شور "در فراق"

 117. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۰۷ در غوغای عشقبازان » آواز بر قطعه دیدار

 118. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۱۳ در غوغای عشقبازان » آواز دیلمان

 119. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۲۸ در غوغای عشقبازان » ساز و آواز افشاری

 120. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷ در دود عود » ساز و آواز ۲

 121. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در بی تو بسر نمی شود » ساز و آواز (ره میخانه)

 122. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۸ در آسمان عشق » ساز و آواز

 123. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۰ در بی تو بسر نمی شود » مثنوی نوا (چون تو جانان منی)

 124. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۲ در رسوای دل » ساز و آواز (مخالف، نیشابورک، فرود مخالف به سه گاه)

 125. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷۱ در ساز خاموش » ساز و آواز دشتی

 126. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۶۲ در شب، سکوت، کویر » ساز و آواز ۳

 127. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۹۰ در آسمان عشق » ادامه ی ساز و آواز (مخالف، مغلوب، پس مخالف، فرود)

 128. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۶ در همایون مثنوی » ادامه ی آواز (بختیاری، نی داوود)

 129. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۶ در همایون مثنوی » ادامه ی آواز (دیلمان همایون، عشاق و فرود به همایون)

 130. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۸ در همایون مثنوی » ساز و آواز (درآمد همایون)

 131. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۳ در همایون مثنوی » ادامه ی آواز (قرائی، رهاب، عراق، نهیب، حزین، جامه دران و فرود)

 132. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۵ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » ادامه ی ساز و آواز (سه تار) ۱

 133. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴ در عشق داند » ادامه ساز و آواز (گوشه ی دشتستانی، خسرو شیرین، دشتستانیات)

 134. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴ در رسوای دل » تصنیف قدیمی "دل شیدا"

 135. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹ در عشق داند » ادامه ساز و آواز (گوشه ی دشتستانی، خسرو شیرین، دشتستانیات)

 136. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » ساز و آواز (سه تار)

 137. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۳ در عشق داند » ادامه ساز و آواز (گوشه ی دشتستانی، خسرو شیرین، دشتستانیات)

 138. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۳ در معمای هستی » تصنیف قدیمی (پرند شوشتری)

 139. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۸ در عشق داند » ادامه ساز و آواز (گوشه ی دشتستانی، خسرو شیرین، دشتستانیات)

 140. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۱ در ساز خاموش » ساز و آواز دشتستانی

 141. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹۶ در آستان جانان » ساز و آواز (شهاب، قطار)

 142. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۲۵ در گلبانگ شجریان (دولت عشق) » ساز و آواز (سه تار)

 143. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۷۰ در عشق داند » ادامه ساز و آواز (گوشه ی دشتستانی، خسرو شیرین، دشتستانیات)

 144. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۸۸ در بی تو بسر نمی شود » ضربی بیات کرد، تصنیف (دل دیوانه)

 145. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۳ در بوی باران » تصنیف نی زن

 146. سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۰۳ در انتظار دل / خلوت گزیده » تصنیف "ملکا"

 147. فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳ در همایون مثنوی » ادامه ی آواز (مثنوی همایون و بیداد و عشاق، شوشتری)

 148. رهی معیری » غزلها - جلد سوم » نغمهٔ حسرت در یاد ایام » تصنیف "یاد ایام"

 149. اقبال لاهوری » جاویدنامه » نوای طاهره در چهره به چهره » تصنیف قدیمی نوا "چهره به چهره"

 150. اقبال لاهوری » جاویدنامه » نوای طاهره در فریاد » تصنیف قدیمی "چهره به چهره"

 151. ملک‌الشعرای بهار » تصنیفها » غزل ضربی (در ماهور) در آهنگ وفا » تصنیف ز من نگارم


۲. احمد شاملو

 
احمد شاملو
احمد شاملو (۸۸ قطعه)
 
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴ در رباعیات خیام » این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت

 2. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۴ در رباعیات خیام » چون ابر به نوروز رخ لاله بشست

 3. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۷ در رباعیات خیام » ساقی گل و سبزه بس طربناک شده است

 4. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۲ در رباعیات خیام » گویند که دوزخی بود عاشق و مست

 5. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۳ در رباعیات خیام » چون عمر به سر رسد چه بغداد و چه بلخ

 6. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۴ در رباعیات خیام » آنان که محیط فضل و آداب شدند

 7. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۰ در رباعیات خیام » از آمدنم نبود گردون را سود

 8. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۶ در رباعیات خیام » این قافله عمر عجب می گذرد

 9. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۱ در رباعیات خیام » از جمله ی رفتگان این راه دراز

 10. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۵ در رباعیات خیام » جامی است که عقل آفرین می زدنش

 11. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۷ در رباعیات خیام » در کارگه کوزه گری بودم دوش

 12. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۱ در رباعیات خیام » ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم

 13. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۲ در رباعیات خیام » من بی می ناب زیستن نتوانم

 14. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۳ در رباعیات خیام » قومی متفکرند اندر ره دین

 15. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۰ در رباعیات خیام » از آمدن و رفتن ما سودی کو؟

 16. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۵ در رباعیات خیام » تا کی غم آن خورم که دارم یا نه

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۷ در غزلیات حافظ » حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت

 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در غزلیات حافظ » زان یار دلنوازم شکری ست با شکایت

 19. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۹ در غزلیات حافظ » اگر نه باده غم دل ز یاد ما ببرد

 20. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۳ در غزلیات حافظ » سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد

 21. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۴ در غزلیات حافظ » راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد

 22. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۶ در غزلیات حافظ » روز هجران و شب فرقت یار آخر،شد

 23. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۸ در غزلیات حافظ » گداخت جان که شود کار دل تمام و،نشد

 24. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۹ در غزلیات حافظ » یاری اندر کس نمی بینم،یاران را چه شد؟

 25. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹ در غزلیات حافظ » رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

 26. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۳ در غزلیات حافظ » دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

 27. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۴ در غزلیات حافظ » سمن بویان،غبار غم،چو بنشینند بنشانند

 28. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۶ در غزلیات حافظ » آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند

 29. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۹ در غزلیات حافظ » ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار

 30. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۵ در غزلیات حافظ » در خرابات مغان گر گذر افتد بازم...

 31. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۲ در غزلیات حافظ » حجاب چهره ی جان می شود غبار تنم

 32. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۸ در غزلیات حافظ » دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم

 33. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ در غزلیات حافظ » تاب بنفشه می دهد طره ی مشک سای تو

 34. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۵ در غزلیات حافظ » با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی!

 35. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۴ در غزلیات حافظ » هوا خواه توام جانا،و می دانم که می دانی

 36. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۶ در غزلیات حافظ » نسیم صبح سعادت!بدان نشان که تو دانی...

 37. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴ در غزلیات مولوی » ای یوسف خوشنام ما خوش می روی بر بام ما

 38. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۵ در غزلیات مولوی » زهی عشق،زهی عشق که ماراست خدایا

 39. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۹ در غزلیات مولوی » بیایید،بیایید که گلزار دمیده است

 40. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ در غزلیات مولوی » بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست

 41. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۳ در غزلیات مولوی » برون شو ای غم از سینه،که لطف یار می آید

 42. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۳۶ در غزلیات مولوی » بمیرید،بمیرید در این عشق بمیرید

 43. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۵۰ در غزلیات مولوی » یک خانه پر زمستان،مستان نو رسیدند

 44. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۲۵ در غزلیات مولوی » نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم

 45. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۵۰ در غزلیات مولوی » تلخی نکند شیرین ذقنم

 46. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۵۸ در غزلیات مولوی » در وصالت چرا بیاموزم

 47. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۵۹ در غزلیات مولوی » وه چه بی درنگ و بی نشان که منم

 48. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷۱ در غزلیات مولوی » شد زغمت خانه سودا دلم

 49. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۶ در غزلیات مولوی » دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من

 50. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۱ در غزلیات مولوی » آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن

 51. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۷ در غزلیات مولوی » دوش چه خورده ای دلا،راست بگو،نهان مکن

 52. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۵۵ در غزلیات مولوی » چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون

 53. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در غزلیات مولوی » رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن

 54. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۱ در غزلیات مولوی » حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو،دیوانه شو

 55. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۹ در غزلیات مولوی » من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو

 56. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۴۵ در غزلیات مولوی » مطرب مهتاب رو آنچه شنیدی مگو

 57. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶۵ در غزلیات مولوی » جان جهان دوش کجا بودی

 58. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۵۵ در رباعیات خیام » اسرار ازل را نه تو دانی و نه و من

 59. حافظ » اشعار منتسب » شمارهٔ ۸ در غزلیات حافظ » کارم ز دور چرخ به سامان نمی رسد

 60. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۳ در رباعیات خیام » از آمدنم نبود گردون را سود

 61. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۷ در رباعیات خیام » اسرار ازل را نه تو دانی و نه و من

 62. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۸ در رباعیات خیام » این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت

 63. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۱۰ در رباعیات خیام » دوری که در او آمدن و رفتن ماست

 64. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۱۲ در رباعیات خیام » آنان که محیط فضل و آداب شدند

 65. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » درد زندگی [۲۵-۱۶] » رباعی ۱۸ در رباعیات خیام » از آمدن و رفتن ما سودی کو؟

 66. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » درد زندگی [۲۵-۱۶] » رباعی ۱۹ در رباعیات خیام » افسوس که بی فایده فرسوده شدیم

 67. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵] » رباعی ۴۳ در رباعیات خیام » جامی است که عقل آفرین می زدنش

 68. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵] » رباعی ۴۶ در رباعیات خیام » از جمله ی رفتگان این راه دراز

 69. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵] » رباعی ۵۰ در رباعیات خیام » ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز

 70. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » ذرات گردنده [۷۳-۵۷] » رباعی ۶۲ در رباعیات خیام » چون ابر به نوروز رخ لاله بشست

 71. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » ذرات گردنده [۷۳-۵۷] » رباعی ۷۳ در رباعیات خیام » در کارگه کوزه گری بودم دوش

 72. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۷۶ در رباعیات خیام » من بی می ناب زیستن نتوانم

 73. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۸۳ در رباعیات خیام » یاران به مرافقت چو دیدار کنید

 74. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۸۷ در رباعیات خیام » گویند که دوزخی بود عاشق و مست

 75. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۹۴ در رباعیات خیام » چون آمدنم به من نبد روز نخست

 76. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۹۵ در رباعیات خیام » چون عمر به سر رسد چه بغداد و چه بلخ

 77. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۹۷ در رباعیات خیام » ساقی غم من بلند آوازه شده است

 78. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۹۹ در رباعیات خیام » من ظاهر نیستی و هستی دانم

 79. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۱۰۰ در رباعیات خیام » از من رمقی به سعی ساقی مانده است

 80. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هیچ است [۱۰۷-۱۰۱] » رباعی ۱۰۷ در رباعیات خیام » بنگر ز جهان چه طرف بر بستم هیچ

 81. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۱۳ در رباعیات خیام » این قافله عمر عجب می گذرد

 82. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۱۷ در رباعیات خیام » صبح است دمی با می گلرنگ زنیم

 83. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۲۱ در رباعیات خیام » ساقی گل و سبزه بس طربناک شده است

 84. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۳۰ در رباعیات خیام » ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم

 85. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۳۶ در رباعیات خیام » دوران جهان بی می و ساقی هیچ است

 86. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۳۷ در رباعیات خیام » تا کی غم آن خورم که دارم یا نه

 87. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۳۸ در رباعیات خیام » تا دست بر اتفاق بر هم نزنیم

 88. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۴۲ در رباعیات خیام » گردون نگری ز قد فرسوده ی ماست


۳. همایون شجریان

 
همایون شجریان
همایون شجریان (۵۹ قطعه)
 
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲ در خداوندان اسرار » تصنیف مهتاب

 2. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲ در چه آتش ها » تصنیف یاران موافق

 3. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸ در خداوندان اسرار » تصنیف مهتاب

 4. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۳ در خداوندان اسرار » تصنیف مهتاب

 5. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۴ در خداوندان اسرار » دیباچه (رهایی)

 6. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۶ در چه آتش ها » تصنیف یاران موافق

 7. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۵ در چه آتش ها » تصنیف یاران موافق

 8. فردوسی » شاهنامه » منوچهر » بخش ۲ در سیمرغ » زادن زال

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۶ در ناشکیبا » تصنیف "می عشق"

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۵ در مستور و مست » مستور و مست

 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۴ در مستور و مست » همای سعادت

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۶ در مستور و مست » تکیه بر باد

 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸ در مستور و مست » حرم یار

 14. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۷ در چه آتش ها » ساز و آواز راست پنجگاه

 15. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۷ در خداوندان اسرار » تصنیف جانی و صد آه

 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۷ در شوق دوست » تصنیف "بخت سرکش"

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۸ در خداوندان اسرار » تصنیف جانی و صد آه

 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۵ در خورشید آرزو » تصنیف "اسرار عشق"

 19. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۲ در مستور و مست » خمُش باش

 20. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۳ در چه آتش ها » تصنیف بی همگان

 21. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶۷ در آب، نان، آواز » مقدمه دشتی، آوازهای ریتمیک «بی دل و بی زبان» و «صنما»

 22. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۷۱ در مستور و مست » شکر

 23. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۴۸ در خداوندان اسرار » تصنیف خداوندان اسرار

 24. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۱۲ در ای جان جان بی من مرو » ساز و آواز "دست بنه بر دلم"

 25. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۲ در آب، نان، آواز » مقدمه چهارگاه به همراه آواز بداهه «برون از دیده ها»

 26. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۲ در آب، نان، آواز » تصنیف «در عاشقی»

 27. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۴ در آب، نان، آواز » تصنیف «خاکدان عشق»

 28. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۷ در ناشکیبا » تصنیف "پنهان چو دل"

 29. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰۰ در نقش خیال » تصنیف "با سواران"

 30. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱۰ در آب، نان، آواز » مقدمه دشتی، آوازهای ریتمیک «بی دل و بی زبان» و «صنما»

 31. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۹۶ در خداوندان اسرار » آواز

 32. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۹۷ در خداوندان اسرار » آواز

 33. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۹۹ در خداوندان اسرار » آواز

 34. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷۱ در نسیم وصل » تصنیف "خانه سودا"

 35. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۵ در ای جان جان بی من مرو » تصنیف "طرب منم"

 36. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۵۵ در آرایش غلیظ » موسیقی فیلم آرایش غلیظ - ۲ (خواننده: همایون شجریان)

 37. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۵۵ در ناشکیبا » تصنیف "چه دانستم"

 38. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۵ در آرایش غلیظ » موسیقی فیلم آرایش غلیظ - ۱ (خواننده: همایون شجریان)

 39. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۲ در آب، نان، آواز » تصنیف «بجان تو»

 40. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۹۵ در ای جان جان بی من مرو » تصنیف "بی من مرو"

 41. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۶۴ در نقش خیال » تصنیف "توبه شکن"

 42. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۸۵ در نقش خیال » تصنیف "توبه شکن"

 43. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۳ در شوق دوست » ساز و اواز سه گاه "شوق دوست"

 44. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۸۳ در نسیم وصل » ساز و آواز همایون (نسیم سحر)

 45. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۰۹ در چه آتش ها » آواز گناه عشق

 46. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۲۶ در ای جان جان بی من مرو » ساز و آواز شکسته "دست به جان نمی رسد"

 47. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۲۸ در ای جان جان بی من مرو » ساز و آواز "رها نمی کند ایام"

 48. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۱ در چه آتش ها » ساز و آواز راست پنجگاه

 49. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۷ در ناشکیبا » ساز و آواز دشتی "داغ دوستی"

 50. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷۱ در نقش خیال » ساز و آواز "نقش خیال"

 51. سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات » تکه ۱ در ناشکیبا » ساز و آواز شور "ناشکیبا"

 52. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۱ در مستور و مست » بی نشان

 53. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۵ در خورشید آرزو » ساز و آواز "دلشده"

 54. هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷ در آب، نان، آواز » تصنیف «شهر به شهر»

 55. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۶۱ در نه فرشته ام نه شیطان » چونی بی من

 56. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۲۶ در نه فرشته ام نه شیطان » چونی بی من

 57. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۴۵ در نه فرشته ام نه شیطان » چونی بی من

 58. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۴۹ در نه فرشته ام نه شیطان » چونی بی من

 59. رهی معیری » غزلها - جلد اول » رسوای دل در شوق دوست » ساز و آواز مثنوی مخالف "دریای دل"


۴. حسام الدین سراج

 
حسام الدین سراج
حسام الدین سراج (۵۹ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲ در راه بی نهایت » ساز و آواز - دستگاه چهارگاه (درآمد تا حصار)

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲ در راه بی نهایت » ادامه ساز و آواز (فرود به همایون)

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱ در شهر آشنائی » نور باده

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۹ در عشق و مستی » زلف دوتا

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در راه بی نهایت » ساز و آواز - دستگاه همایون (درآمد تا بیداد)

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در راه بی نهایت » راه بی نهایت - ادامه ساز و آواز

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۵ در رویای وصل » چشم جادو

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۶ در شهر آشنائی » دلستان

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۹ در قصه گیسو » ساقی گلرخ

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۵ در عشق و مستی » تیغ دلدار

 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۰ در بوی بهشت » حافظ خلوت نشین

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۴ در نگاه آسمانی » باد صبا

 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۱ در ماه نو » تصنیف یار عیار

 14. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۷ در رویای وصل » سماع مستان

 15. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۰ در قصه گیسو » قصه گیسو

 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۳ در شرح فراق » تقدیر میخانه

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۰ در شرح فراق » تقدیر میخانه

 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶ در راه بی نهایت » تصنیف بر باد

 19. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۰ در نگاه آسمانی » رخ مهتاب (ساز و آواز ماهور)

 20. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۷ در بوی بهشت » میخانه

 21. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۴ در راه بی نهایت » تصنیف فرهاد کش

 22. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۹ در راه بی نهایت » تصنیف صبا

 23. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۳ در شرح فراق » شرح فراق

 24. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۳ در مسیحا » درد پنهان

 25. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۲ در شهر آشنائی » راز نهفته

 26. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۹ در طریقت عشق » تصنیف وصال

 27. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۵ در عشق و مستی » عشق و مستی

 28. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴ در نگاه آسمانی » ای عاشقان

 29. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۲ در قصه گیسو » عقل و عشق

 30. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۷۷ در قصه گیسو » سرو خوش بالا

 31. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۷ در گریه بی بهانه » من و ما

 32. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱۰ در قصه گیسو » داغ جنون

 33. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱۳ در نازنین یار » رخ و زلف

 34. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹۲ در تک آهنگ های پویا سرایی » شمس الضحی

 35. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۶۳ در دل آرا » غمگسار

 36. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۱۵ در خوشا سرو » باغ تماشا

 37. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۲ در دل آرا » خیال تو

 38. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۶۴ در قصه گیسو » ماه

 39. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۶۴ در عشق و مستی » عشق و مستی

 40. مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱ - سر آغاز در شهر آشنائی » آتش عشق

 41. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷ در عشق و مستی » سلسله مو

 42. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۹۴ در نگاه آسمانی » شب عاشقان بیدل

 43. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۳ در بوی بهشت » بوی بهشت

 44. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۴۸ در بوی بهشت » جامه دران

 45. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۳۷ در دل آرا » پیشواز جانان

 46. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۴۴ در نازنین یار » شراب گلرنگ

 47. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۲۳ در آئینه و آه » شیرین و فرهاد/عشاق

 48. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷۱ در دل آرا » نقش خیال

 49. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۲۳ در نازنین یار » خمار مستی

 50. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۹۳ در نازنین یار » اسیر عشق

 51. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۲۳ در دل آرا » دل آرا

 52. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۸۶ در نگاه آسمانی » نشان بی نشان

 53. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۲۱ در شهر آشنائی » شهر آشنائی

 54. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۰ در ماه نو » حیرانی (ساز و آواز ابوعطا)

 55. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۹ در دل آرا » فراق

 56. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹ در ماه نو » ماه نو

 57. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۲۴ در ماه نو » ماه نو

 58. سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۰۳ در گریه بی بهانه » ملکا

 59. بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۶ در بوی بهشت » نغمه مهر


۵. شهرام ناظری

 
شهرام ناظری
شهرام ناظری (۵۵ قطعه)
 
 1. فردوسی » شاهنامه » جمشید » بخش ۳ در درفش کاویانی » پادشاهی ضحاک

 2. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۱ در درفش کاویانی » آوا خوانی (بر اساس آواهای باستانی هوره و مور)

 3. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۲ در درفش کاویانی » پادشاهی ضحاک

 4. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۳ در درفش کاویانی » ضحاک در جستجوی فریدون (بر اساس مقام مجنونی و شاهنامه خوانی)

 5. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۴ در درفش کاویانی » تولد فریدون

 6. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۴ در درفش کاویانی » ضحاک در جستجوی فریدون (بر اساس مقام مجنونی و شاهنامه خوانی)

 7. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۶ در درفش کاویانی » ضحاک در جستجوی فریدون (بر اساس مقام مجنونی و شاهنامه خوانی)

 8. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۷ در درفش کاویانی » کاوه آهنگر (گروه نوازی)

 9. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۷ در درفش کاویانی » قیام کاوه آهنگر

 10. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۷ در درفش کاویانی » کاوه آهنگر (آوازی)

 11. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۷ در درفش کاویانی » خروشیدن کاوه دادخواه

 12. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۹ در درفش کاویانی » بر افراشتن درفش کاویانی (ضرب زورخانه و باستانی)

 13. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۱۰ در درفش کاویانی » بر افراشتن درفش کاویانی (ضرب زورخانه و باستانی)

 14. فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۱۲ در درفش کاویانی » به بند کشیده شدن ضحاک در کوه دماوند توسط فریدون (نبرد نور و ظلمت)

 15. فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۶ در درفش کاویانی » تولد فریدون

 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵ در ساز نو آواز نو » تصنیف کشتی شکستگان

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۰ در آتشی در نیستان » ارغوان(تصنیف)

 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۱ در آتشی در نیستان » آن کیست...(بداهه نوازی بر مبنای ملودی مازندرانی و بداهه خوانی)

 19. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۰ در شورانگیز » ساز و آواز

 20. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۷ در کنسرت موسیقی اساتید ایران » تار و آواز و چهارمضراب

 21. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷ در آتشی در نیستان » یار مرا...(قطعه ی ضربی حجاز)

 22. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۲ در بی قرار » پیش درآمد و تصنیف بی قرار (برداشتی از ملودی محلی کردی)

 23. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۶ در لولیان » تصنیف لولیان

 24. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴۰ در ساز نو آواز نو » تصنیف مستی سلامت می کند

 25. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۳ در کیش مهر » تصنیف.بی تو به سر نمی شود.افشاری

 26. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷۴ در لاله بهار » تصنیف مرا عاشق ۱

 27. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷۴ در لاله بهار » تصنیف مرا عاشق ۲

 28. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۸۳ در مطرب مهتاب رو » گندم

 29. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۲ در سفر به دیگر سو » در عاشقی پیچیده ام

 30. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۰ در ناگفته » نزول (فصل ۴: بازگشت ابدی)

 31. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۴۶ در لولیان » تصنیف سر مست

 32. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۷۳ در شورانگیز » تصنیفِ صبوح

 33. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۱۷ در مولویه » تصنیف من چه دانم

 34. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۳۵ در مطرب مهتاب رو » تکنوازی تنبور - آواز با همراهی تنبور

 35. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۵۰ در سفر به دیگر سو » قطعه ی ضربی، گروه نوازی با آواز

 36. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۵۹ در سفر به دیگر سو » ساز و آواز

 37. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۱ در سفر به دیگر سو » آب حیات عشق

 38. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در صدای سخن عشق » رو سر بنه به بالین

 39. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۳ در کنسرت موسیقی اساتید ایران » با من صنما

 40. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۵ در کنسرت موسیقی اساتید ایران » با من صنما

 41. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۱ در صدای سخن عشق » دیوانه شو

 42. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۲ در شورانگیز » قطعه ی شوریده

 43. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۴۵ در مطرب مهتاب رو » مطرب مهتاب رو

 44. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۸۶ در نجوا » خیال خوش (شور)

 45. مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱ - سر آغاز در بشنو از نی » مقدمه (ارکستر و آواز)

 46. مولوی » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۱ - سر آغاز در مطرب مهتاب رو » آواز با همراهی تنبور

 47. مولوی » مثنوی معنوی » دفتر پنجم » بخش ۶۹ - بیان آنک مخلوقی کر ترا ازو ظلمی رسد به حقیقت او هم‌چون آلتیست عارف آن بود کی بحق رجوع کند نه به آلت و اگر به آلت رجوع کند به ظاهر نه از جهل کند بلک برای مصلحتی چنانک ابایزید قدس الله سره گفت کی چندین سالست کی من با مخلوق سخن نگفته‌ام و از مخلوق سخن نشنیده‌ام ولیکن خلق چنین پندارند کی با ایشان سخن می‌گویم و ازیشان می‌شنوم زیرا ایشان مخاطب اکبر را نمی‌بینند کی ایشان چون صدااند او را نسبت به حال من التفات مستمع عاقل به صدا نباشد چنانک مثل است معروف قال الجدار للوتد لم تشقنی قال الوتد انظر الی من یدقنی در بشنو از نی » قطعه گرمرا (ارکستر و آواز)

 48. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۸ در کیش مهر » تصنیف.کاروان.نوا

 49. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۵۰ در بی قرار » تصنیف (وداع یاران)

 50. سعدی » مواعظ » غزلیات » غزل ۱۳ در کیش مهر » به جهان خرم از آنم.بیات ترک

 51. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱ در لولیان » سه تار و آواز

 52. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۵۰ در آتشی در نیستان » سپیده(آواز در گوشه ی حجاز)

 53. شیخ بهایی » دیوان اشعار » مخمس در کنسرت موسیقی اساتید ایران » تمنای وصال

 54. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۱۴ در آتشی در نیستان » سپیده(آواز در گوشه ی حجاز)

 55. ملک‌الشعرای بهار » غزلیات » شمارهٔ ۸۸ در لاله بهار » تصنیف لاله بهار


۶. خسرو شکیبایی

 
خسرو شکیبایی
خسرو شکیبایی (۵۲ قطعه)
 
 1. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۱ در 40 حکایت از گلستان سعدی » پادشاهی که به کشتن اسیری اشارت کرد...

 2. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۲ در 40 حکایت از گلستان سعدی » یکی از ملوک خراسان، محمود سبکتکین را به خواب چنان دید که...

 3. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۵ در 40 حکایت از گلستان سعدی » نوجوانی را دیدم که عقل و کیاستی و فهم و فراستی زایدالوصف داشت...

 4. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۷ در 12 حکایت از گلستان سعدی » پادشاهی با غلامی عجمی در کشتی نشست...

 5. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۹ در 40 حکایت از گلستان سعدی » یکی از ملوک عرب رنجور بود در حالت پیری و امید زندگانی قطع کرده...

 6. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۱۱ در 12 حکایت از گلستان سعدی » مستجاب الدعوه ای در بغداد پدید آمد...

 7. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۱۲ در 40 حکایت از گلستان سعدی » یکی از ملوک بی انصاف پارسایی را پرسید: از عادت ها کدام فاضل تر است...

 8. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۱۹ در 40 حکایت از گلستان سعدی » آوردند که حاکمی عادل را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود...

 9. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۲۰ در 12 حکایت از گلستان سعدی » غافلی را شنیدم که خانه ی رعیب خراب کردی تا خزانه ی سلطان آباد کند...

 10. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۲۶ در 12 حکایت از گلستان سعدی » ظالمی را حکایت کنند که هیزم رنجوران خریدی به حیف و به توانگران دادی گران...

 11. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۲۹ در 12 حکایت از گلستان سعدی » یکی از وزرا پیش ذوالنون مصری رفت و همت خواست که...

 12. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۳۵ در 40 حکایت از گلستان سعدی » با طایفه ی بزرگان به کشتی در نشسته بودم...

 13. سعدی » گلستان » باب اول در سیرت پادشاهان » حکایت شمارهٔ ۳۸ در 40 حکایت از گلستان سعدی » گروهی از حکما به حضور حضرت کسری به مصلحتی سخن همی گفتند...

 14. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۱ در 40 حکایت از گلستان سعدی » یکی از بزرگان گفت پارسایی را: چه گویی در حق فلان عابد...

 15. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۲ در 40 حکایت از گلستان سعدی » عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان بهای بضاعت...

 16. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۶ در 40 حکایت از گلستان سعدی » شخصی مهمان پادشاه بود. چون به طعام بنشستند کمتر از آن خورد که عادت او بود...

 17. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۷ در 40 حکایت از گلستان سعدی » یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی و شب خیز و مولع زهد و پرهیز...

 18. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۱۷ در 40 حکایت از گلستان سعدی » پیاده ای سر و پا برهنه با کاروان حجاز از کوفه به در آمد و همراه ما شد...

 19. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۱۹ در 12 حکایت از گلستان سعدی » کاروانی در زمین یونان بزدند و نعمت بی قیاس ببردند...

 20. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۲۲ در 40 حکایت از گلستان سعدی » مردی را حکایت کنند که شبی دَه مَن طعام بخوردی...

 21. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۲۴ در 40 حکایت از گلستان سعدی » پیش یکی از مشایخ گله کردم که فلان به فساد من گواهی داده است...

 22. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۲۶ در 12 حکایت از گلستان سعدی » یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه ای خفته...

 23. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۲۹ در 12 حکایت از گلستان سعدی » صاحب دلی را گفتند: بدین خوبی که خورشید است، نشنیده ایم که...

 24. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۳۴ در 40 حکایت از گلستان سعدی » پادشاهی را مهمی پیش آمد. گفت...

 25. سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۴۰ در 12 حکایت از گلستان سعدی » یکی از صاحب دلان زورآزمایی را دید که به هم برآمده و کف بر دماغ انداخته...

 26. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۳ در 40 حکایت از گلستان سعدی » فقیری را شنیدم که در آتش فاقه می سوخت...

 27. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۴ در 40 حکایت از گلستان سعدی » یکی از ملوک عجم طبیبی حاذق به خدمت حضرت محمد مصطفی...

 28. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۶ در 40 حکایت از گلستان سعدی » دو بازرگان خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر کردندی...

 29. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۷ در 40 حکایت از گلستان سعدی » یکی از حکما پسر را نهی همی کرد از بسیار خوردن که سیری مردم را رنجور کند...

 30. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۹ در 40 حکایت از گلستان سعدی » جوانمردی را در جنگ تاتار جراحتی هولناک رسید...

 31. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۱۳ در 40 حکایت از گلستان سعدی » حاتم طایی را گفتند: از خود بزرگ همت تر در جهان دیده ای...

 32. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۱۴ در 12 حکایت از گلستان سعدی » موسی علیه السلام فقیری را دید از برهنگی به ریگ اندر شده...

 33. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۱۵ در 40 حکایت از گلستان سعدی » اعرابی را دیدم در حلقه ی گوهریان بصره که حکایت همی کرد...

 34. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۱۸ در 40 حکایت از گلستان سعدی » هرگز از دور زمان ننالیده بودم و روی از گردش آسمان درهم نکشیده...

 35. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۲۱ در 12 حکایت از گلستان سعدی » بازرگانی را شنیدم که صدوپنجاه شتر بار داشت و چهل بنده ی خدمتکار...

 36. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۲۲ در 40 حکایت از گلستان سعدی » مالداری را شنیدم که به بخل چنان معروف بود که حاتم طایی در کَرَم...

 37. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۲۳ در 40 حکایت از گلستان سعدی » صیادی ضعیف را ماهی قوی به دام اندر افتاد...

 38. سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۲۴ در 40 حکایت از گلستان سعدی » دست و پا بریده ای را دیدم که هزار پایی بکشت...

 39. سعدی » گلستان » باب چهارم در فواید خاموشی » حکایت شمارهٔ ۲ در 40 حکایت از گلستان سعدی » بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد...

 40. سعدی » گلستان » باب چهارم در فواید خاموشی » حکایت شمارهٔ ۷ در 40 حکایت از گلستان سعدی » یکی از حکما را شنیدم که می گفت: هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکرده است مگر...

 41. سعدی » گلستان » باب ششم در ضعف و پیری » حکایت شمارهٔ ۱ در 12 حکایت از گلستان سعدی » با جمعی از دانشمندان در مسجد جامع دمشق بحث همی کردیم که...

 42. سعدی » گلستان » باب ششم در ضعف و پیری » حکایت شمارهٔ ۳ در 40 حکایت از گلستان سعدی » مهمان پیری شدم در دیاری بکر که مال فراوان داشت...

 43. سعدی » گلستان » باب ششم در ضعف و پیری » حکایت شمارهٔ ۴ در 40 حکایت از گلستان سعدی » روزی به غرور جوانی سخت رانده و شبانگه به پای کریوه ای سست مانده بودم...

 44. سعدی » گلستان » باب ششم در ضعف و پیری » حکایت شمارهٔ ۶ در 40 حکایت از گلستان سعدی » وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم، دل آزرده به کنجی نشست...

 45. سعدی » گلستان » باب هفتم در تأثیر تربیت » حکایت شمارهٔ ۲ در 40 حکایت از گلستان سعدی » حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر، هنر آموزید...

 46. سعدی » گلستان » باب هفتم در تأثیر تربیت » حکایت شمارهٔ ۵ در 40 حکایت از گلستان سعدی » پارسا زاده ای را نعمت بی کران از ترکه ی عمان به دست افتاد...

 47. سعدی » گلستان » باب هفتم در تأثیر تربیت » حکایت شمارهٔ ۱۴ در 40 حکایت از گلستان سعدی » مردکی را چشم دردی گرفت. طبیب خواست...

 48. سعدی » گلستان » باب هفتم در تأثیر تربیت » حکایت شمارهٔ ۱۶ در 40 حکایت از گلستان سعدی » پارسایی بر یکی از سلاطین نعمت گذر کرد که...

 49. سعدی » گلستان » باب هفتم در تأثیر تربیت » حکایت شمارهٔ ۱۷ در 40 حکایت از گلستان سعدی » سالی از بلخ بامیان ام سفر بود و راه از حرامیان پر خطر بود...

 50. سعدی » گلستان » باب هفتم در تأثیر تربیت » حکایت شمارهٔ ۱۸ در 40 حکایت از گلستان سعدی » توانگر زاده ای را دیدم بر سر گور پدر نشسته و با مسکین بچه ای مناظره در پیوسته...

 51. سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت » بخش ۱ در 40 حکایت از گلستان سعدی » مال از بهر آسایش عمر است، نه عمر از بهر گِرد کردن مال...

 52. سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت » بخش ۲۹ در 40 حکایت از گلستان سعدی » دَه آدمی بر سفره ای بخورند و دو سگ بر مرداری با هم به سر نبرند...


۷. علیرضا افتخاری

 
علیرضا افتخاری
علیرضا افتخاری (۴۵ قطعه)
 
 1. حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۲ در راز گل » تصنیف با ما منشین

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵ در مهمان تو » قطعه فریاد

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۵ در پادشاه فصل ها » پیوند عمر

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۱ در مهمان تو » تصنیف مشتاقان

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳ در مهمان تو » تصنیف در نظر بازی

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در مقام صبر » تصنیف مقام صبر

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۲ در راز گل » تصنیف حال خونین دلان

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴ در مقام صبر » تصنیف بیا تا گل بر افشانیم

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴ در راز و نیاز » تصنیف بیا تا گل بر افشانیم

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۹ در کاروان » آواز افشاری

 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۴ در خداحافظ » تصنیف می سوزم از فراقت

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۲ در راز گل » تصنیف کمان ابرو

 13. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۲ در مهمان تو » ساز و آواز

 14. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۷۷ در مهمان تو » ساز و آواز دوبیتی

 15. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۵۰ در تازه به تازه » تصنیف یک خانه پر زمستان

 16. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۲ در مستانه » در عاشقی پیچیده ام

 17. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۳ در مستانه » مرده بُدم زنده شدم

 18. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۶۳ در مستانه » مونس شبهای من

 19. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۲۰ در تازه به تازه » تصنیف ای خدا

 20. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۹ در شب کوچه ها » شمع و شکر

 21. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۰۹ در تازه به تازه » تصنیف من مست و تو دیوانه

 22. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۳۶ در شب عاشقان » نو بهار خندان

 23. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۴ در مستانه » بوی گل و ریحانها

 24. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۳ در آتش دل » تصنیف ۳

 25. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۵ در مستانه » خورشید مجلس

 26. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۸ در کاروان » تصنیف کاروان

 27. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۲ در کاروان » آواز اصفهان

 28. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۳ در آتش دل » تصنیف ۱

 29. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۸ در مستانه » ای دل اگر عاشقی

 30. وحشی » گزیده اشعار » ترکیبات » شرح پریشانی در خداحافظ » تصنیف شرح پریشانی

 31. انوری » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۶ در تازه به تازه » تصنیف سرو روان من کو (سر اساس ملودی کردی)

 32. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۰ در مهمان تو » تصنیف سرگشته (با شعر شدم از عشق تو شیدا)

 33. هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۱ در امان از جدایی » تصنیف شب هجران (دشتی)

 34. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۰۳ در راز گل » تصنیف با ما منشین

 35. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۸۷ در مقام صبر » سه تار و آواز

 36. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۰ در امان از جدایی » تصنیف شاخ شمشاد (بر اساس ملودی کردی)

 37. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۰۷ در امان از جدایی » تصنیف شاخ شمشاد (بر اساس ملودی کردی)

 38. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۲۸ در سرو سیمین » آواز همایون به همراهی عود

 39. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۳۵ در امان از جدایی » تصنیف شاخ شمشاد (بر اساس ملودی کردی)

 40. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۶۵ در امان از جدایی » تصنیف شاخ شمشاد (بر اساس ملودی کردی)

 41. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۶۳ در امان از جدایی » تصنیف شاخ شمشاد (بر اساس ملودی کردی)

 42. محتشم کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات از رسالهٔ جلالیه » شمارهٔ ۱۵ در خروش بحر » وداع (چهارگاه،بیداد)

 43. رهی معیری » غزلها - جلد اول » سوزد مرا سازد مرا در سرو سیمین » تصنیف سوز و ساز

 44. رهی معیری » غزلها - جلد سوم » کوی رضا در سرو سیمین » تصنیف سرو سیمین

 45. صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۶۱ در راز گل » آواز همراه با نی


۸. محسن چاوشی

 
محسن چاوشی
محسن چاوشی (۲۹ قطعه)
 
 1. خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷ در من خود آن سیزدهم » بهرام گور

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷ در تک آهنگ های محسن چاوشی » قلاش

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹ در تک آهنگ های محسن چاوشی » قلاش

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۹ در تک آهنگ های محسن چاوشی » برقص آ

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۸۰ در امیر بی گزند » متصل

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۲ در امیر بی گزند » تریاق

 7. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹۲ در امیر بی گزند » این کیست این؟

 8. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹۳ در امیر بی گزند » این کیست این؟

 9. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۱۷ در امیر بی گزند » دل من

 10. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۱۸ در امیر بی گزند » دل من

 11. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۷ در من خود آن سیزدهم » کو به کو

 12. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۰۴ در من خود آن سیزدهم » شیر مردا

 13. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۰ در من خود آن سیزدهم » قراضه چین

 14. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۵۴ در من خود آن سیزدهم » کو به کو

 15. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۹۷ در امیر بی گزند » شیدایی

 16. مولوی » دیوان شمس » ترجیعات » سی‌ام در امیر بی گزند » امیر بی گزند

 17. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۱۲ در امیر بی گزند » پریشان

 18. وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۸۳ در تک آهنگ های محسن چاوشی » همخواب

 19. وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۲۵۵ در من خود آن سیزدهم » غلط کردم غلط

 20. وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۹ در من خود آن سیزدهم » رمیدیم

 21. وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۲۹۵ در تک آهنگ های محسن چاوشی » همخواب

 22. وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۳۳۵ در تک آهنگ های محسن چاوشی » همخواب

 23. وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۳۹۴ در من خود آن سیزدهم » غلط کردم غلط

 24. وحشی » گزیده اشعار » ترکیبات » گلهٔ یار دل‌آزار در من خود آن سیزدهم » رمیدیم

 25. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴ در من خود آن سیزدهم » نگار

 26. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۵۶ در من خود آن سیزدهم » نگار

 27. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷ - نالهٔ ناکامی در من خود آن سیزدهم » ستمگر

 28. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۳ - گوهرفروش در من خود آن سیزدهم » من خود آن سیزدهم

 29. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۳ - تو بمان و دگران در من خود آن سیزدهم » ستمگر


۹. سالار عقیلی

 
سالار عقیلی
سالار عقیلی (۲۷ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۶ در وطن » ساز و آواز

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۸ در می تراود مهتاب » انکار شراب (شور دشتی)

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۲ در دریای بی پایان » حال خونین دلان

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۶ در سر هزار ساله » طالع اگر مدد دهد

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶ در فصل عاشقی » زلف بر باد مده

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۸ در عاشق می شویم » ساز و آواز - بیات اصفهان

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸۶ در سر هزار ساله » زندان بی سامان

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۷ در سر هزار ساله » عیش مدام

 9. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ در یار مست » رستاخیز / تصنیف

 10. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۰ در یار مست » کاروان مست / تصنیف

 11. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۷ در یار مست » آتش عشق / ساز و آواز (ضبط آنسامبل)

 12. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۴۶ در سر هزار ساله » بار دگر آن مست

 13. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۰۸ در یار مست » سماع / قطعه ضربی و آواز

 14. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۲ در عاشقی » تصنیف همایون

 15. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹۷ در دریای بی پایان » شکایت دل

 16. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۷ در سر هزار ساله » دوش چه خورده ای دلا

 17. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۳۱ در سر هزار ساله » دوش چه خورده ای دلا

 18. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۶۵ در میخانه خاموش » تصنیف راز من

 19. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۷۲ در تو کیستی؟ » چشم تو

 20. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۹۰ در سر هزار ساله » پرده در پرده

 21. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۰۸ در مایه ی ناز 1 » ساز و آواز دشتی(گوشه ی بیدگانی)

 22. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۵۲ در سعدی نامه » تصنیف چهارگاه(سرو روان)

 23. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۵۶ در هوای آفتاب » آواز راک

 24. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷۸ در سعدی نامه » چهار مضراب تصنیف چهارگاه(زلف دلبند)

 25. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۰۶ در تو کیستی؟ » مهر گیاه

 26. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۸۰ در دریای بی پایان » شمع جان

 27. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۶ در هوای آفتاب » تصنیف دیوانه ی مست


۱۰. علیرضا قربانی

 
علیرضا قربانی
علیرضا قربانی (۲۵ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۵ در رسوای زمانه » قند پارسی

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در جلوه گل (آواز ابوعطا) » در آمد ابوعطا ۲

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۷ در رسوای زمانه » فراق

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۵ در سرو روان » تصنیف سرو روان

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱ در قطره های باران » جان و جهان

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۱ در قطره های باران » جان و جهان

 7. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷۹ در روی در آفتاب (پائیز، زمستان) » به خفتگان (آواز)

 8. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۳۲ در بر سماع تنبور » تا عاشقی

 9. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۳۲ در بر سماع تنبور » آواز عاشقی

 10. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹۷ در قطره های باران » ای دل

 11. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۰۶ در بر سماع تنبور » آن سو مرو

 12. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۰ در قطره های باران » عاشقان

 13. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۳ در بر سماع تنبور » برای تو

 14. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۳ در بر سماع تنبور » آوازی برای تو

 15. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۱۹ در قاف عشق » تصنیف غلام قمر

 16. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۳۶ در بر سماع تنبور » نیمه شبان

 17. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۳۶ در بر سماع تنبور » آواز این کیست

 18. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۸۷ در حریق خزان (کنسرت صوتی) » آواز، پیانو و کمانچه

 19. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵ در حریق خزان (کنسرت صوتی) » مرا

 20. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۹ در دخت پری وار » عتاب یار

 21. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۱ در اشتیاق » مقدمه ارکستر

 22. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۲۶ در قطره های باران » رامشگر

 23. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۶۷ در قطره های باران » رامشگر

 24. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۶۸ در قطره های باران » رامشگر

 25. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۵ در بر سماع تنبور » در کوی عشق


۱۱. فرشاد جمالی

 
فرشاد جمالی
فرشاد جمالی (۱۹ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۳۹ در سرزمین خورشید » نمی دانم

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۴۹ در سرزمین خورشید » ساقی

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۹۷ در مجنون آن لیلی کجاست » به جان جمله مستان که مستم

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۹۸ در مجنون آن لیلی کجاست » ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۰۹ در دیار مهر » حیران

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۳ در دیار مهر » سیر نمی شوم ز تو

 7. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۵۳ در سرزمین خورشید » درطلب

 8. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۵۵ در مجنون آن لیلی کجاست » بر گذری درنگری جز دل خوبان نبری

 9. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۵۱ در مجنون آن لیلی کجاست » از قصه حال ما نپرسی

 10. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۸۰ در مجنون آن لیلی کجاست » در شرابم چیز دیگر ریختی در ریختی

 11. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۱۸ در مجنون آن لیلی کجاست » می زنم حلقه در هر خانه ای

 12. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۲۶ در مجنون آن لیلی کجاست » گر در آب و گر در آتش می روی

 13. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۹۶۵ در دیار مهر » جان جان

 14. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۹۷ در مجنون آن لیلی کجاست » بیا بیا که شدم در غم تو سودائی

 15. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۲۶ در سرزمین خورشید » آواز غم تو

 16. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۴۱ در دیار مهر » رقص خیال

 17. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۴۲ در دیار مهر » رقص خیال

 18. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۵۱ در سرزمین خورشید » آواز بر تاک افلاک

 19. اقبال لاهوری » پیام مشرق » نوای وقت در سرزمین خورشید » خورشید


۱۲. شهرام شعرباف

 
شهرام شعرباف
شهرام شعرباف (۱۹ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ در اوهام در آزادی » الا یا ایهالساقی

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲ در این خرقه بیانداز » صلاح کار

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱ در این خرقه بیانداز » این خرقه بیانداز

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷ در اوهام در آزادی » در دیر مغان

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۵ در این خرقه بیانداز » لب لعلش

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۹ در اوهام در آزادی » درویش

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۰ در اوهام در آزادی » پیر می فروش

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۳ در این خرقه بیانداز » یاد باد

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۹ در این خرقه بیانداز » نامه

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۹ در اوهام در آزادی » غم دل

 11. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۸ در این خرقه بیانداز » قدح

 12. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۰ در این خرقه بیانداز » زاهد خلوت نشین

 13. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۱ در این خرقه بیانداز » رسم عاشق کشی

 14. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۷ در این خرقه بیانداز » مسلمانان مرا وقتی دلی بود

 15. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۱ در اوهام در آزادی » گفتم غم تو دارم

 16. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴۸ در اوهام در آزادی » دیده دریا کنم

 17. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۹ در این خرقه بیانداز » منزل ویران

 18. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۳ در اوهام در آزادی » حافظ عاشق است

 19. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۳ در اوهام در آزادی » آلوده


۱۳. ایرج بسطامی

 
ایرج بسطامی
ایرج بسطامی (۱۸ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱ در افشاری مرکب » الا یا ایها الساقی

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶ در بوی نوروز » تصنیف باده ی شبگیر

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۱ در سکوت » ساز و آواز (سه گاه)

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۵ در کنسرت راست پنجگاه (لوح دوم) » آواز همایون همراه با سنتور

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۴ در افشاری مرکب » نفس باد صبا

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۶ در بوی نوروز » مقدمه ی بوی نوروز

 7. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸ در افشاری مرکب » کمانچه و آواز(سه گاه)

 8. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹ در مژده بهار » سه تار و آواز

 9. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۳ در بداهه خوانی و بداهه نوازی » ساز و آواز دشتی

 10. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴ در کنسرت راست پنجگاه (لوح دوم) » تصنیف بیا تا گل برافشانیم

 11. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷۱ در سکوت » تصنیف ای عاشقان

 12. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۸ در رقص آشفته (گلپونه ها) » تصنیف چه دلها

 13. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷ در موسم گل » تصنیف سلسله ی موی دوست (بیات اصفهان)

 14. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۷۷ در افشاری مرکب » ای مجلسیان

 15. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۱۳ در بوی نوروز » تصنیف بوی نوروز

 16. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۱۴ در افشاری مرکب » سنتور و آواز(درآمد،جامه دران)

 17. رضی‌الدین آرتیمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹ در رقص آشفته (گلپونه ها) » تصنیف همه دردم

 18. ملک‌الشعرای بهار » قصاید » شمارهٔ ۲۰۹ - ای وطن من در وطن من » تصنیف وطن من


۱۴. علیرضا عصار

 
علیرضا عصار
علیرضا عصار (۱۷ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در فصل آشنایی » نکته دان عشق "علیرضا عصار"

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۰ در ای عاشقان » چنگ و عود

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۲ در فصل آشنایی » عیدانه "علیرضا عصار"

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۴۱ در کوچ عاشقانه » انسانم آرزوست

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۹۳ در عشق الهی » مسلمانان

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۱۰ در عشق الهی » عشق الهی

 7. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۸ در ای عاشقان » دام اجل

 8. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۷ در نهان مکن » نهان مکن

 9. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۴۳ در نهان مکن » نهان مکن

 10. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در کوچ عاشقانه » کوی عشق

 11. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۲ در محتسب » به جان تو

 12. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۶ در محتسب » به جان تو

 13. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۰۹ در حال من بی تو » مست و دیوانه

 14. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۸۸ در تک آهنگ های علیرضا عصار » ای یار غلط کردی

 15. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۳۹ در حال من بی تو » هله عاشقان

 16. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۴۰ در حال من بی تو » هله عاشقان

 17. پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » مست و هشیار در محتسب » محتسب


۱۵. محمد اصفهانی

 
محمد اصفهانی
محمد اصفهانی (۱۴ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۳ در گلچین » وقت سحر (شب قدر)

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۳ در برکت » طلب

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۲ در گلچین » فرصت بدرود (وداع با سیداشهدا "ع")

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۸۳ در ماه غریبستان » تا من بدیدم روی تو

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۹ در فاصله » پهلوانان

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۰۵ در ماه غریبستان » جانِ جان: تصنیف

 7. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۲۰ در تک آهنگ های محمد اصفهانی » وصل و هجران

 8. مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۹ - فرستادن پادشاه رسولان به سمرقند به آوردن زرگر در حسرت » مقدمه همه هستی

 9. نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۲ - (مناجات اول) در سیاست و قهر یزدان در حسرت » همه هستی

 10. نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۳ - (مناجات دوم) در بخشایش و عفو یزدان در حسرت » همه هستی

 11. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۳ در تنها ماندم » روزی تو خواهی آمد

 12. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۲۳ در برکت » پرنده

 13. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۲ - مناجات در ماه غریبستان » علی ای همای رحمت

 14. اقبال لاهوری » زبور عجم » بینی جهان را خود را نبینی در نون و دلقک » شب افروز


۱۶. مظفر شفیعی

 
مظفر شفیعی
مظفر شفیعی (۱۳ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در چهارگاه مرکب » درآمد

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در چهارگاه مرکب » نغمه

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در چهارگاه مرکب » زابل

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در چهارگاه مرکب » مویه

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در چهارگاه مرکب » حصار

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶ در چهارگاه مرکب » آواز اصفهان

 7. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۳ در چهارگاه مرکب » گبری زابل

 8. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۲۷ در چهارگاه مرکب » اوج

 9. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۲۷ در چهارگاه مرکب » شوشتری

 10. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۲۷ در چهارگاه مرکب » منصوری

 11. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۲ در چهارگاه مرکب » سوز و گداز

 12. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۹۵ در چهارگاه مرکب » سوز و گداز

 13. امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱ در من جدا گریه کنان ابر جدا... » آواز کرد بیات،دشتی


۱۷. محمد معتمدی

 
محمد معتمدی
محمد معتمدی (۱۲ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۵ در گاهی سه گاهی » ساز و آواز

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۳ در صوفی » یاد باد ضربی خوانی بداهه

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۷ در ابرو کمان » ساز و آواز (مخالف)

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۰ در ابرو کمان » تصنیف «کرشمه»

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۱۵ در عبور » تصنیف «چه نزدیک»

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۱۶ در عبور » تصنیف «چه نزدیک»

 7. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۵۴۵ در ابرو کمان » ساز و آواز (درآمد)

 8. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷ در گاهی سه گاهی » تصنیف «آرزو»

 9. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۱ در گاهی سه گاهی » ضربی «مهر گردون» همراه آوازمنسرح

 10. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۴ - نی محزون در سراسر مه » امشب ای ماه

 11. فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۸۰ در گاهی سه گاهی » آواز مخالف سه گاه

 12. رهی معیری » غزلها - جلد سوم » داغ محرومی در دورها آوایی ست » شمع سان


۱۸. سینا سرلک

 
سینا سرلک
سینا سرلک (۱۱ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۲ در پریچهره » ساز و آواز

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۲ در موج سودا » حال خونین دلان

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۵ در رومی 2 » زهی عشق

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۹ در ظهیر » تصنیف ره عشق (به هوش آمدن مجنون و دیدار لیلی)

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۵۴ در جرس » نهان مکن

 6. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۱ در دلبر طناز (نکوداشت استاد فرامرز پایور) » تصنیف دلبر طناز

 7. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۶ در دلبر طناز (نکوداشت استاد فرامرز پایور) » تصنیف سوز عشق

 8. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۷۳ در دلبر طناز (نکوداشت استاد فرامرز پایور) » تصنیف پیوند

 9. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۱۷ در دلبر طناز (نکوداشت استاد فرامرز پایور) » ساز و آواز گوشه درآمد، بیات راجه، فرود

 10. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۱۷ در دلبر طناز (نکوداشت استاد فرامرز پایور) » ساز و آواز گوشه عشاق، قرچه، رضوی، فرود

 11. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰۵ در رومی 2 » سر عشق


۱۹. محسن نامجو

 
محسن نامجو
محسن نامجو (۱۱ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵ در ترنج » دل می رود

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در ترنج » ترسم که...

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶ در ترنج » زلف

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۵۰ در ترنج » تلخی نکند

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در ترنج » رو سر بنه به بالین

 6. مولوی » دیوان شمس » ترجیعات » بیست و پنجم در ترنج » در میان جان (ونگ ونگ)

 7. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۴ در ترنج » در میان جان (ونگ ونگ)

 8. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۲۱ در ترنج » ترنج

 9. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۶۵ در ترنج » جره باز

 10. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۸۹ در ترنج » رو سر بنه به بالین

 11. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۹۳ در ترنج » جره باز


۲۰. سید خلیل عالی نژاد

 
سید خلیل عالی نژاد
سید خلیل عالی نژاد (۱۰ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در آئین مستان » اشک پرده در

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۲ در ثنای علی » تو حیدر من

 3. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۵ در آئین مستان » مولا جانم

 4. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴ در آئین مستان » مولا جانم

 5. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۶ در آئین مستان » مولا جانم

 6. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۱ در آئین مستان » مولا جانم

 7. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۵۵ در آئین مستان » مولا جانم

 8. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۶۲ در آئین مستان » مولا جانم

 9. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۱۰ در آئین مستان » مولا جانم

 10. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۳۴ در آئین مستان » مولا جانم


۲۱. صدیق تعریف

 
صدیق تعریف
صدیق تعریف (۹ قطعه)
 
 1. حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹ در شیدائی » رباعی (آواز و تصنیف)

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲ در عارف شیدا » آواز رامکلی (ابوعطا)

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۷ در عارف شیدا » آواز سوز و گداز (اصفهان)

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۹ در شیدائی » تصنیف چشم یاری

 5. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۷ در عارف شیدا » آواز ۳ (ابوعطا)

 6. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۹ در عارف شیدا » آواز ۱ (ماهور)

 7. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۷ در فراق » تصنیف فریاد

 8. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۲۲ در شور دشت » ساز و آواز. فرود. قرچه. خارا. فرود

 9. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۶۸ در شیدائی » تصنیف فراق


۲۲. مسعود جاهد

 
مسعود جاهد
مسعود جاهد (۹ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۵ در زلف » غم مخور

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۴ در مجنون » مژگان سیه

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۴ در سرخوشان مست » سرخوشان

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۱ در زلف » تاب بنفشه

 5. ملک‌الشعرای بهار » گزیده اشعار » تصنیف مرغ سحر در مجنون » مرغ سحر

 6. شیخ بهایی » دیوان اشعار » مخمس در زلف » تمنا

 7. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۹ - حالا چرا در پنجره باز می شود » حالا چرا؟

 8. اقبال لاهوری » جاویدنامه » نوای طاهره در مجنون » چهره به چهره

 9. ملک‌الشعرای بهار » تصنیفها » غزل ضربی (در ماهور) در سرخوشان مست » ز من نگارم


۲۳. داود آزاد

 
داود آزاد
داود آزاد (۹ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۸ در می بی رنگی » می الست

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۱۸ در دیوان شمس و باخ » من آن ماهم

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۵۳ در کوی تو » خانه پرنور

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹۵ در نور جان » دل شیدا

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۰۹ در کوی تو » مست و دیوانه

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۶۳ در می صوفی افکن کجا می فروشند » ای طربستان ابد

 7. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۴ در کوی تو » طریق عشق جانان

 8. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴ در نور جان » سلسله زلف

 9. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۴۱ در لیلی نامه » من نه منم


۲۴. علی رستمیان

 
علی رستمیان
علی رستمیان (۸ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۳ در دل من » جام جم

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴ در کنج صبوری » تصنیف بیا تا گل برافشانیم

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۲ در فریاد آسمان » تصنیف کمان ابرو

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴ در دل من » یوسف خوشنام

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۷۱ در دل من » خانه سودا

 6. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۸۶ در چهارباغ » تصنیف بخت جوان

 7. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۴۵ در بامدادان » تصنیف سرو چمن (همایون)

 8. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۵۱ در چهارباغ » چهار مضراب سنتور و تنبک


۲۵. محسن دایی نبی

 
محسن دایی نبی
محسن دایی نبی (۸ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۳ در آخرین غزل رومی » یار چه کار آیدت؟

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۲ در آخرین غزل رومی » کجاست؟

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۵۹ در آخرین غزل رومی » سر من مست جمالت

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۶۴ در آخرین غزل رومی » آن

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۳۹ در آخرین غزل رومی » آخرین غزل رومی

 6. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۶۹ در آخرین غزل رومی » حلقه درآ،رقص کن

 7. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۹۷ در آخرین غزل رومی » بیا،بیا

 8. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۹۳ در آخرین غزل رومی » همه تو


۲۶. حسین علیزاده

 
حسین علیزاده
حسین علیزاده (۷ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۹ در چهارگاه و بیات ترک » تصنیف افشاری (بیات ترک)

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷ در باده توئی » باده توئی

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۱ در به تماشای آب های سپید » پروانه شو

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶۲ در راز نو » راز نو (تصنیف نوا) (آواز ابوعطا)

 5. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۱۲ در راز نو » مقام ماوراءالنهر،فرود نوا (هم آوایی) (آواز ابوعطا)

 6. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳ - سوز و ساز در باده توئی » نغمه های جان سوز

 7. سلمان ساوجی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳ در باده توئی » سماع


۲۷. سیدعبدالحسین مختاباد

 
سیدعبدالحسین مختاباد
سیدعبدالحسین مختاباد (۶ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۰ در تمنای وصال » باز آمدم

 2. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۴۲ در تمنای وصال » غم یار

 3. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۵۷ در تمنای وصال » غم یار

 4. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۱۶ در تمنای وصال » غم یار

 5. شیخ بهایی » دیوان اشعار » مخمس در تمنای وصال » تمنای وصال

 6. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۹ - حالا چرا در غوغای جان » تصنیف حالا چرا


۲۸. بیژن کامکار

 
بیژن کامکار
بیژن کامکار (۵ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳۴ در مستان سلامت می کنند » مستان سلامت می کنند

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۰۶ در دف و نی » آواز و نی ۳

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۴۹ در افسانۀ تنبور » آهنگ افسانه دل

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۶۲ در دف و نی » دگر باره بشوریدم

 5. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۷۵ در دف و نی » در هوای بیخودی


۲۹. علی زند وکیلی

 
علی زند وکیلی
علی زند وکیلی (۵ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳ در دشت جنون » چشم سیاه (با الهام از تصنیف دست تولا)

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴ در دشت جنون » وصل و لقاء

 3. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۸۴ در دشت جنون » لاله رخان

 4. امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۶۰۷ در همنشین درد » تصنیف آفاق

 5. امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۸۲۵ در همنشین درد » تصنیف آفاق


۳۰. حجت اشرف زاده

 
حجت اشرف زاده
حجت اشرف زاده (۴ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۶ در شرح پریشانی » جام وصل

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۰۵ در شرح پریشانی » بی من مرو

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۵۲ در شرح پریشانی » نازنین

 4. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۵۳ در شرح پریشانی » پیمان


۳۱. حسین کاظمیان

 
حسین کاظمیان
حسین کاظمیان (۴ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۱ در در پناه یادها » تصنیف غم عشق

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۹ در در پناه یادها » تصنیف مهر مه رویان

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۵ در در پناه یادها » تصنیف اسرار عشق

 4. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۳ در در پناه یادها » تصنیف پادشه خوبان


۳۲. غلامحسین بنان

 
غلامحسین بنان
غلامحسین بنان (۴ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۳ در گل ریزان » جام جهان بین (سه گاه)

 2. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۷۵ در دیلمان (آثار استاد بنان روی صفحه های گرامافون) » دیلمان (آواز دشتی)

 3. شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۹ - حالا چرا در ترانه های بنان - چه شورها » حالا چرا (عشاق)

 4. رهی معیری » غزلها - جلد اول » غباری در بیابانی در گل ریزان » خاموش (ماهور)


۳۳. علی تفرشی

 
علی تفرشی
علی تفرشی (۴ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۳ در شبت خوش باد من رفتم » دولت عشق

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۳۶ در شبت خوش باد من رفتم » سرگشته

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۱ در دیوانه شو » دیوانه شو

 4. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۶ در دیوانه شو » می عشق


۳۴. حسین دهلوی

 
حسین دهلوی
حسین دهلوی (۴ قطعه)
 
 1. عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۶ در آثاری از حسین دهلوی » فروغ عشق

 2. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۷۳ در آثاری از حسین دهلوی » گفتگوی دل

 3. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۴۵ در آثاری از حسین دهلوی » گفتگوی دل

 4. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۵۴ در آثاری از حسین دهلوی » گفتگوی دل


۳۵. هژیر مهرافروز

 
هژیر مهرافروز
هژیر مهرافروز (۴ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۴۸ در دل قلندر » قوم به حج رفته

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۷۱ در آیان » آیان

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۶۵ در من خانه نمی دانم » من خانه نمی دانم

 4. عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۸ در دل قلندر » شراب عاشقان


۳۶. اصغر شاه زیدی

 
اصغر شاه زیدی
اصغر شاه زیدی (۴ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۶۲ در چرخ گردون » ساز و آواز(درآمد دشتی،بیات راجع،عشاق) (آواز دشتی)

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۶۲ در چرخ گردون » ادامه ی ساز و آواز (آواز دشتی)

 3. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰ در چرخ گردون » ساز و آواز(درآمد بیات زند،گشایش،شکسته) (آواز بیات زند)

 4. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۰ در چرخ گردون » ادامه ی ساز و آواز (آواز بیات زند)


۳۷. گروه پالت

 
گروه پالت
گروه پالت (۳ قطعه)
 
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰۳ در آقای بنفش » از سرزمین های شرقی

 2. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۴۸ در آقای بنفش » یادگار دوست

 3. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۲۶ در آقای بنفش » درس علوم


۳۸. علی جهاندار

 
علی جهاندار
علی جهاندار (۳ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴ در صبح مشتاقان » تصنیف یار دلنواز

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۸ در ساکن جان » آواز ابوعطا

 3. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۰ در صورتگر نقاش » ساز و آواز نوا


۳۹. بیژن بیژنی

 
بیژن بیژنی
بیژن بیژنی (۳ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۳ در نهانخانه دل » باغ من و بهار من

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۸۵ در نهانخانه دل » دلدار من

 3. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۰ در ایران زمین » یا مولا


۴۰. داریوش رفیعی

 
داریوش رفیعی
داریوش رفیعی (۳ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۹ در گلنار 2 » کَس نیست (دلکش،ماهور)

 2. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۹ در گلنار 1 » قتل این خسته (بیات اصفهان)

 3. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۶۲ در گلنار 1 » صورتگر و نقاش (ابوعطا)


۴۱. فراز کاویانی

 
فراز کاویانی
فراز کاویانی (۲ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۱۲ در نقش نگار » تصنیف کمان ابرو

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۰ در کوک کولی » شکوه وصل


۴۲. سید جلال الدین محمدیان

 
سید جلال الدین محمدیان
سید جلال الدین محمدیان (۲ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۴۵ در مردان خدا » آنچه شنیدی بگو

 2. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۶ در مردان خدا » مردا خدا


۴۳. مهران مدیری

 
مهران مدیری
مهران مدیری (۲ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۶۹ در تک آهنگ های مهران مدیری » دورهمی

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱ در تک آهنگ های مهران مدیری » زعفرانی (تیتراژ آغازین)


۴۴. حمیدرضا نوربخش

 
حمیدرضا نوربخش
حمیدرضا نوربخش (۲ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۶۲ در پنهان چو دل » صورتگر

 2. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۴۶ در کنسرت 76 گروه عارف » تصنیف دلبرا


۴۵. مجتبی عسگری

 
مجتبی عسگری
مجتبی عسگری (۲ قطعه)
 
 1. رهی معیری » غزلها - جلد چهارم » دریادل در اندیشه های خاموشی » تصنیف دور از تو

 2. صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۲۸ در اندیشه های خاموشی » تصنیف دور از تو


۴۶. امیر محمد تفتی

 
امیر محمد تفتی
امیر محمد تفتی (۲ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۹۸ در بی برگی » تصنیف بانگ "مخالف سه گاه" (سه گاه)

 2. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷ در شهر بی صدا » تصنیف سلسله موی دوست


۴۷. وحید تاج

 
وحید تاج
وحید تاج (۲ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۹ در سرِ سماع » مژده ی دلدار

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۶۷ در در آتش مشتاقی » تصنیف "ای خواجه که را مانم"


۴۸. احسان چریکی

 
احسان چریکی
احسان چریکی (۲ قطعه)
 
 1. سعدی » گلستان » دیباچه در گلستان سعدی - لوح اول (باب اول تا باب چهارم) » دیباچه ۱

 2. سعدی » گلستان » دیباچه در گلستان سعدی - لوح اول (باب اول تا باب چهارم) » دیباچه ۲


۴۹. مرتضی فلاحتی (بامداد)

 
مرتضی فلاحتی (بامداد)
مرتضی فلاحتی (بامداد) (۲ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۴ در راز آفرینش » نیایش

 2. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۵۹ در راز آفرینش » اسرار


۵۰. جمال الدین منبری

 
جمال الدین منبری
جمال الدین منبری (۱ قطعه)
 
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۱۴۱ در تک آهنگ های جمال الدین منبری » یاد تو (دلارام)


۵۱. غلامحسین اشرفی

 
غلامحسین اشرفی
غلامحسین اشرفی (۱ قطعه)
 
 1. فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۱۲ در تک درخت » حکایت دل


۵۲. پوریا اخواص

 
پوریا اخواص
پوریا اخواص (۱ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۸ در طعم تصنیف » تصنیف رستم ازین بند و بلا (آواز دشتی)


۵۳. سیدعلی اصغر کردستانی

 
سیدعلی اصغر کردستانی
سیدعلی اصغر کردستانی (۱ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۰۲ در آشنایی با آوازهای مثنوی شوشتری ۲ » شوشتری ۱


۵۴. سعادتمند قمی

 
سعادتمند قمی
سعادتمند قمی (۱ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰ در مناجاتهای قدیمی (۱) » مناجات، بیات ترک ۱


۵۵. بهرام طالقانی

 
بهرام طالقانی
بهرام طالقانی (۱ قطعه)
 
 1. بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۳۷ در قصه تو » زیستن


۵۶. اشکان کمانگری

 
اشکان کمانگری
اشکان کمانگری (۱ قطعه)
 
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴ در بادآباد » چون دل به عشق دهی


۵۷. دولتمند خال اف

 
دولتمند خال اف
دولتمند خال اف (۱ قطعه)
 
 1. صائب تبریزی » دیوان اشعار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰ در موسیقی تاجیکستان » دورمشو


۵۸. بهزاد

 
بهزاد
بهزاد (۱ قطعه)
 
 1. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۰ در درد محبت » مخالف سه گاه - تصنیف دردِ محبت


۵۹. سهراب پورناظری

 
سهراب پورناظری
سهراب پورناظری (۱ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۱ در افسانه شو » افسانه شو


۶۰. بهروز افشار

 
بهروز افشار
بهروز افشار (۱ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۲۷ در صبح خیزان » تصنیف باده خاص


۶۱. سیاوش شایگان

 
سیاوش شایگان
سیاوش شایگان (۱ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۵۴ در تک آهنگ های سیاوش شایگان » راست بگو


۶۲. شهرام زندی

 
شهرام زندی
شهرام زندی (۱ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۹ در قلب طلایی » دلدار


۶۳. مامک خادم

 
مامک خادم
مامک خادم (۱ قطعه)
 
 1. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۷۴ در واقعه 1 » صوفیان و گول ها


۶۴. حمید بهروزی نیا

 
حمید بهروزی نیا
حمید بهروزی نیا (۱ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۰ در فرزند ایران » مرغ لاهوتی


۶۵. محمود محمودی خوانساری

 
محمود محمودی خوانساری
محمود محمودی خوانساری (۱ قطعه)
 
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۲۳ در قول و غزل 1 » همایون


۶۶. ملک محمد مسعودی

 
ملک محمد مسعودی
ملک محمد مسعودی (۱ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۳۲ در خیال خوبان » تصنیف خیال خوبان


۶۷. کویتی پور

 
کویتی پور
کویتی پور (۱ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۳۱ در غریبانه 2 » حیلت رها کن


۶۸. مهرداد هویدا

 
مهرداد هویدا
مهرداد هویدا (۱ قطعه)
 
 1. بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۵۸ در حیرت » زود باش - چه بسا


۶۹. محمد علی قدمی

 
محمد علی قدمی
محمد علی قدمی (۱ قطعه)
 
 1. سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۰۳ در ذکر حق » ملکا ذکر تو گویم


۷۰. پیام عزیزی

 
پیام عزیزی
پیام عزیزی (۱ قطعه)
 
 1. سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۰۳ در ملکا » ملکا


۷۱. دکتر حمید عسکری

 
دکتر حمید عسکری
دکتر حمید عسکری (۱ قطعه)
 
 1. سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۰۳ در طرح نو » ملکا ذکر تو گویم


۷۲. مهران احراری

 
مهران احراری
مهران احراری (۱ قطعه)
 
 1. سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۰۳ در عروسک » ملکا


۷۳. محمود کریمی

 
محمود کریمی
محمود کریمی (۱ قطعه)
 
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۳۶۶ در آموزش آواز (ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران) ۲ » درآمد (آواز دشتی)


۷۴. داود عزیزی

 
داود عزیزی
داود عزیزی (۱ قطعه)
 
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۷ در جمله یکی بود » سلسله موی دوست - اسم ازلی


۷۵. گروه دارکوب

 
گروه دارکوب
گروه دارکوب (۱ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۷ در نوکوب » دست براریم


۷۶. سعید نایب محمدی‌

 
سعید نایب محمدی‌
سعید نایب محمدی‌ (۱ قطعه)
 
 1. خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰-۷۴] » رباعی ۸۸ در ری تا روم » تهران (علیرضا قربانی)


۷۷. شهریار کهن زاده

 
شهریار کهن زاده
شهریار کهن زاده (۱ قطعه)
 
 1. حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۶۱ در این یا آن » شعر تر


۷۸. روزبه نعمت الهی

 
روزبه نعمت الهی
روزبه نعمت الهی (۱ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۰۹ در داروگ » مست و دیوانه


۷۹. علی قمصری

 
علی قمصری
علی قمصری (۱ قطعه)
 
 1. مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۷۲ در سمت دور سوی آه » چشم تو خواب می رود


۸۰. عبدالله دوامی

 
عبدالله دوامی
عبدالله دوامی (۱ قطعه)
 
 1. باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۵ در ردیف آوازی ۲ - عبدالله دوامی » نیریز - دستگاه ماهور


۸۱. محمد نوری

 
محمد نوری
محمد نوری (۱ قطعه)
 
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۴۱۷ در جاودانه با عشق » سخن عشق


۸۲. علی خدایی

 
علی خدایی
علی خدایی (۱ قطعه)
 
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۶۰۶ در مژده باران » آتش اشتیاق (تصنیف)


۸۳. ابوالحسن صبا

 
ابوالحسن صبا
ابوالحسن صبا (۱ قطعه)
 
 1. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۱ در آوای صبا و تهرانی » درآمد، زابل، مویه (آواز: ابوالحسن صبا)


۸۴. رضا قلی میرزا ظلی

 
رضا قلی میرزا ظلی
رضا قلی میرزا ظلی (۱ قطعه)
 
 1. سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل ۲۰ در آوازهای رضا قلی میرزا ظلی » افشاری