گنجور

 
حافظ شیرازی خواجوی کرمانی
 

در بخش اول شعرهایی را فهرست کرده‌ایم که در آنها حافظ مصرع یا بیتی از خواجو را عیناً نقل قول کرده است، علاوه بر اینها هر دو شاعر غزل سعدی با مطلع «کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست ...» را با نقل همین مصرع تضمین کرده‌اند (شعرهای هموزن و همقافیهٔ این غزل را ببینید):


 1. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۳۱:: حافظ » غزلیات » غزل شماره ۱۰

  خواجو (بیت ۱): خرقه رهن خانهٔ خمار دارد پیر ما - ای همه رندان مرید پیر ساغر گیر ما

  حافظ (بیت ۲): ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون - روی سوی خانه خمار دارد پیر ما

  خواجو (بیت ۲): گر شدیم از باده بدنام جهان تدبیر چیست - همچنین رفتست در عهد ازل تقدیر ما

  حافظ (بیت ۳): در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم - کاین چنین رفته‌ست در عهد ازل تقدیر ما


 2. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۴۰۴:: حافظ » غزلیات » غزل شماره ۳۷۳

  خواجو (بیت ۲): تا ببینند مگر نور تجلی جمال - همچو موسی ارنی گوی به میقات آیند

  حافظ (بیت ۴): با تو آن عهد که در وادی ایمن بستیم - همچو موسی ارنی گوی به میقات بریم


 3. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۵۴۷:: حافظ » غزلیات » غزل شماره ۴۴۱

  خواجو (بیت ۳): گرم بهر سر موئی هزار جان بودی - فدای جان و سرش کردمی به جان و سرش

  حافظ (بیت ۲): بگفتمی که چه ارزد نسیم طره دوست - گرم به هر سر مویی هزار جان بودی


 4. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۸۸۹:: حافظ » غزلیات » غزل شماره ۴۷۶

  خواجو (بیت ۱): ایا صبا خبری کن مرا از آن که تو دانی - بدان زمین گذری کن در آن زمان که تو دانی

  حافظ (بیت ۱): نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی - گذر به کوی فلان کن در آن زمان که تو دانی


در بخش دوم مجموعه شعرهایی از دو شاعر را که توأماً هموزن و همقافیه هستند در گروههای مجزا فهرست کرده‌ایم: 1. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۳۱ : خرقه رهن خانهٔ خمار دارد پیر ما - ای همه رندان مرید پیر ساغر گیر ما


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۱۰ : دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما - چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما


 2. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۳۸ : طلع الصبح من وراء حجاب - عجلو بالرحیل یا اصحاب


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۱۳ : می‌دمد صبح و کله بست سحاب - الصبوح الصبوح یا اصحاب


 3. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۴۸ : برقع از رخ برفکن ای لعبت مشکین نقاب - در دم صبح از شب تاریک بنمای آفتاب

  خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۵۲ : ای لب لعلت ز آب زندگانی برده آب - ما ز چشم می پرستت مست و چشمت مست خواب


  حافظ » اشعار منتسب » شماره ۲ : صبح دولت می‌دمد کو جام همچون آفتاب - فرصتی زین به کجا باشد بده جام شراب


 4. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۷۲ : ایکه از باغ رسالت چو تو شمشاد نخاست - کار اسلام ز بالای بلندت بالاست

  خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۷۴ : گر نه مرغ چمن از همنفس خویش جداست - همچو من خسته و نالنده و دل ریش چراست

  خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۷۶ : کار ما بی قد زیبات نمی آید راست - راستی را چه بلائیست که کارت بالاست

  خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۸۶ : منزل پیر مغان کوی خرابات فناست - آخر ای مغبچگان راه خرابات کجاست


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۲۰ : روزه یک سو شد و عید آمد و دل‌ها برخاست - می ز خمخانه به جوش آمد و می باید خواست


 5. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۹۹ : آنزمان مهر تو می‌جست که پیمان می‌بست - جان من با گره زلف تو در عهد الست

  خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۱۱۴ : رمضان آمد و شد کار صراحی از دست - بدرستی که دل نازک ساغر بشکست

  خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۱۲۶ : ای لبت باده‌فروش و دل من باده‌پرست - جانم از جام می عشق تو دیوانه و مست

  خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۱۵۹ : دوش پیری ز خرابات برون آمد مست - دست در دست جوانان و صراحی در دست


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۲۴ : مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست - که به پیمانه کشی شهره شدم روز الست

  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۲۶ : زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست - پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست


 6. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۱۲۵ : سحر بگوش صبوحی کشان باده‌پرست - خروش بلبله خوشتر زبانک بلبل مست

  خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۲۳۰ : ز عشق غمزه و ابروی آن صنم پیوست - امام شهر بمحراب می‌رود سرمست


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۲۵ : شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست - صلای سرخوشی ای صوفیان باده پرست

  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۲۸ : به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست - که مونس دم صبحم دعای دولت توست


 7. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۱۳۸ : ز آتشکده و کعبه غرض سوز ونیازست - وانجا که نیازست چه حاجت بنمازست


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۴۰ : المنه لله که در میکده باز است - زان رو که مرا بر در او روی نیاز است


 8. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۱۸۵ : ترا که طرهٔ مشکین و خط زنگاریست - چه غم ز چهره زرد و سرشک گلناریست


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۶۶ : بنال بلبل اگر با منت سر یاریست - که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست


 9. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۱۹۰ : بتی که طره او مجمع پریشانیست - لب شکر شکنش گوهر بدخشانیست


  حافظ » قطعات » قطعه شماره ۲ : سرای مدرسه و بحث علم و طاق و رواق - چه سود چون دل دانا و چشم بینا نیست


 10. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۱۹۵ : هیچکس نیست که منظور مرا ناظر نیست - گر چه بر منظرش ادارک نظر قادر نیست


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۷۰ : مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست - دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست


 11. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۲۱۷ : منزل ار یار قرینست چه دوزخ چه بهشت - سجده گه گر بنیازست چه مسجد چه کنشت


  حافظ » قطعات » قطعه شماره ۳ : آصف عهد زمان جان جهان تورانشاه - که در این مزرعه جز دانهٔ خیرات نکشت

  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۸۰ : عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت - که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت


 12. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۲۳۴ : بنوش لعل مذاب از زمردین اقداح - ببین که جوهر روحست در قدح یا راح


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۹۸ : اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح - صلاح ما همه آن است کان تو راست صلاح


 13. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۲۳۶ : ببوی زلف تو دادم دل شکسته بباد - بیا که جان عزیزم فدای بوی تو باد

  خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۲۳۹ : نسیم باد صبا جان من فدای تو باد - بیا گرم خبری زان نگار خواهی داد

  خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۲۴۳ : گهی که شرح فراقت کنم بدیده سواد - شود سیاهی چشمم روان بجای مداد

  خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۲۴۵ : بدان ورق که صبا در کف شکوفه نهاد - بدان عرق که سحر بر عذار لاله فتاد


  حافظ » قطعات » قطعه شماره ۷ : به عهد سلطنت شاه شیخ ابواسحاق - به پنج شخص عجب ملک فارس بود آباد

  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۱۰۱ : شراب و عیش نهان چیست کار بی‌بنیاد - زدیم بر صف رندان و هر چه بادا باد


 14. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۲۸۵ : پشت بر یار گمان ابرو ما نتوان کرد - خویشتن را هدف تیر بلا نتوان کرد


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۱۳۶ : دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد - تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد


 15. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۲۸۷ : هر کو چو شمع ز آتش دل تاج سر نکرد - سر در میان مجلس عشاق برنکرد


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۱۳۹ : رو بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد - صد لطف چشم داشتم و یک نظر نکرد

  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۱۴۰ : دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد - یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد


 16. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۳۱۴ : گر سر صحبت این بی سر و پایت باشد - بر سر و چشم من دلشده جایت باشد


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۱۵۸ : من و انکار شراب این چه حکایت باشد - غالبا این قدرم عقل و کفایت باشد


 17. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۳۵۷ : شام خون آشام گیسو را اگر چین کرده‌اند - زلف پرچین را چرا برصبح پرچین کرده‌اند


  حافظ » قطعات » قطعه شماره ۱۲ : شمه‌ای از داستان عشق شورانگیز ماست - این حکایتها که از فرهاد و شیرین کرده‌اند


 18. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۳۸۹ : چون سایبان آفتاب از مشک تاتاری کند - روز من بد روز را همچون شب تاری کند


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۱۹۱ : آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند - بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند


 19. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۳۹۲ : سوی دیرم نگذارند که غیرم دانند - ور سوی کعبه شوم راهب دیرم خوانند


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۱۹۳ : در نظربازی ما بی‌خبران حیرانند - من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند


 20. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۴۳۵ : هر کو نظر کند بتو صاحب‌نظر شود - وانکش خبر شود ز غمت بیخبر شود


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۲۲۶ : ترسم که اشک در غم ما پرده در شود - وین راز سر به مهر به عالم سمر شود


 21. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۴۸۴ : زهی تاری ز زلفت مشگ تاتار - گل روی تو برده آب گلنار


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۲۴۵ : الا ای طوطی گویای اسرار - مبادا خالیت شکر ز منقار


 22. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۴۹۲ : ای نغمهٔ خوشت دم داود را شعار - وی عندلیب را نفست کرده شرمسار

  خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۴۹۳ : سبحان من یسبحه الرمل فی القفار - سبحان من تقدسه الحوت فی البحار

  خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۴۹۸ : مائیم و عشق و کنج خرابات و روی یار - ساقی ز جام لعل لبت باده‌ئی بیار


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۲۴۶ : عید است و آخر گل و یاران در انتظار - ساقی به روی شاه ببین ماه و می بیار


 23. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۵۱۲ : فتاده‌ام من دیوانه در غم تو اسیر - بیا و طره برافشان که بشکنم زنجیر


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۲۵۶ : نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر - هر آن چه ناصح مشفق بگویدت بپذیر


 24. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۵۲۱ : چون کوتهست دستم از آن گیسوی دراز - زین پس من و خیالش و شبهای دیر باز


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۲۶۰ : ای سرو ناز حسن که خوش می‌روی به ناز - عشاق را به ناز تو هر لحظه صد نیاز


 25. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۵۲۵ : کجا بود من مدهوش را حضور نماز - که کنج کعبه ز دیر مغان ندانم باز


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۲۵۸ : هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز - ز روی صدق و صفا گشته با دلم دمساز

  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۲۵۹ : منم که دیده به دیدار دوست کردم باز - چه شکر گویمت ای کارساز بنده نواز

  حافظ » اشعار منتسب » شماره ۱۳ : صبا به مقدم گل راح روح بخشد باز - کجاست بلبل خوشگوی؟ گو برآر آواز!


 26. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۵۴۶ : سرو را پای به گل می‌رود از رفتارش - واب شیرین ز عقیق لب شکر بارش


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۲۷۷ : فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش - گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش


 27. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۵۵۷ : آنکه جز نام نیابند نشان از دهنش - بر زبان کی گذرد نام یکی همچو منش

  خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۵۵۸ : حسد از هیچ ندارم مگر از پیرهنش - که جز او کیست که برخورد ز سیمین بدنش


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۲۸۱ : یا رب این نوگل خندان که سپردی به منش - می‌سپارم به تو از چشم حسود چمنش


 28. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۵۶۵ : چو جام لعل تو نوشم کجا بماند هوش - چو مست چشم تو گردم مرا که دارد گوش


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۲۸۳ : سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش - که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش


 29. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۵۶۹ : به شهریار بگوئید حال این درویش - به شهریار برید آگهی از این دل ریش


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۲۹۰ : دلم رمیده شد و غافلم من درویش - که آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش

  حافظ » اشعار منتسب » شماره ۱۵ : به جد و جهد چو کاری نمی‌رود از پیش - به کردگار رها کرده به مصالح خویش


 30. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۵۷۲ : بسوز سینه رسند اهل دل بذوق سماع - که شمع سوخته دل را از آتشست شعاع


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۲۹۲ : قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع - که نیست با کسم از بهر مال و جاه نزاع


 31. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۵۷۳ : بیار باده که وقت گلست و موسم باغ - ز مهر بردل پر خون لاله بنگر داغ


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۲۹۵ : سحر به بوی گلستان دمی شدم در باغ - که تا چو بلبل بی‌دل کنم علاج دماغ


 32. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۵۸۷ : چو هیچگونه ندارم بحضرت تو مجال - شوم مقیم درت بالغدو و الاصال

  خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۵۹۱ : زهی ز بادهٔ لعلت در آتش آب زلال - یکی ز حلقهٔ بگوشان حاجب تو هلال


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۳۰۳ : شممت روح وداد و شمت برق وصال - بیا که بوی تو را میرم ای نسیم شمال


 33. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۶۰۶ : هرگه که ز خرگه بچمن بار دهد گل - نرگس نکند خواب خوش از غلغل بلبل


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۳۰۴ : دارای جهان نصرت دین خسرو کامل - یحیی بن مظفر ملک عالم عادل


 34. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۶۰۷ : باغبان گو برو باد مپیما کز گل - بدم سرد سحر باز نیاید بلبل


  حافظ » قطعات » قطعه شماره ۲۰ : بلبل و سرو و سمن یاسمن و لاله و گل - هست تاریخ وفات شه مشکین کاکل


 35. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۶۰۹ : مرا که نیست بخاک درت امید وصول - کجا بمنزل قربت بود مجال نزول


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۳۰۶ : اگر به کوی تو باشد مرا مجال وصول - رسد به دولت وصل تو کار من به اصول


 36. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۶۱۸ : عارض ترکان نگر در چین جعد مشک فام - تا جمال حور مقصورات بینی فی الخیام

  خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۶۱۹ : حن فی روض الهوی قلبی کماناح الحمام - قم بتغرید الحمایم و اسقنی کاس المدام

  خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۶۲۶ : هردم آرد باد صبح از روضهٔ رضوان پیام - کاخر ای دلمردگان جز باده من یحیی العظام


  حافظ » قطعات » قطعه شماره ۲۱ : سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت - بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام

  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۳۰۹ : عشقبازی و جوانی و شراب لعل فام - مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام


 37. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۶۳۲ : من از آن لحظه که در چشم تو دیدم مستم - کارم از دست برون رفت که گیرد دستم


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۳۱۴ : دوش بیماری چشم تو ببرد از دستم - لیکن از لطف لبت صورت جان می‌بستم


 38. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۶۴۳ : وقتست کز ورای سراپردهٔ عدم - سلطان گل بساحت بستان زند علم


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۳۱۲ : بشری اذ السلامه حلت بذی سلم - لله حمد معترف غایه النعم


 39. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۶۴۸ : نشان روی تو جستم به هر کجا که رسیدم - ز مهر در تو نشانی ندیدم و نشنیدم


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۳۲۲ : خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم - به صورت تو نگاری ندیدم و نشنیدم


 40. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۶۵۹ : می‌درم جامه و از مدعیان می‌پوشم - می‌خورم جامی و زهری بگمان می‌نوشم


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۳۴۰ : من که از آتش دل چون خم می در جوشم - مهر بر لب زده خون می‌خورم و خاموشم


 41. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۶۶۶ : ز روی خوب تو گفتم که پرده برفکنم - ولی چو درنگرم پردهٔ رخ تو منم


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۳۴۲ : حجاب چهره جان می‌شود غبار تنم - خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم


 42. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۶۶۹ : گلی به رنگ تو در بوستان نمی‌بینم - باعتدال تو سروی روان نمی‌بینم


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۳۵۸ : غم زمانه که هیچش کران نمی‌بینم - دواش جز می چون ارغوان نمی‌بینم


 43. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۶۷۱ : خرم آنروز که از خطهٔ کرمان بروم - دل و جان داده ز دست از پی جانان بروم


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۳۵۹ : خرم آن روز کز این منزل ویران بروم - راحت جان طلبم و از پی جانان بروم


 44. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۶۹۸ : شمع بنشست ز باد سحری خیز ندیم - که ز فردوس نشان می‌دهد انفاس نسیم


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۳۶۷ : فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم - که حرام است می آن جا که نه یار است ندیم


 45. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۷۴۲ : نی نگر با اهل دل هر دم بمعنی در سخن - بشنو از وی ماجرای خویشتن بیخویشتن

  خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۷۴۳ : دوش چون از لعل میگون تو می‌گفتم سخن - همچو جام از باده لعلم لبالب شد دهن

  خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۷۶۳ : خط زنگاری نگر از سبزه بر گرد سمن - کاسهٔ یاقوت بین از لاله در صحن چمن

  خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۷۶۴ : ای ز سنبل بسته شادروان مشکین بر سمن - راستی را چون قدت سروی ندیدم در چمن


  حافظ » قطعات » قطعه شماره ۲۲ : سرور اهل عمایم شمع جمع انجمن - صاحب صاحبقران خواجه قوام الدین حسن

  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۳۹۰ : افسر سلطان گل پیدا شد از طرف چمن - مقدمش یا رب مبارک باد بر سرو و سمن


 46. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۷۴۹ : وقت صبوح شد بشبستان شتاب کن - برگ صبوح ساز و قدح پر شراب کن


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۳۹۵ : گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن - یعنی که رخ بپوش و جهانی خراب کن

  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۳۹۶ : صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن - دور فلک درنگ ندارد شتاب کن


 47. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۷۵۶ : بوقت صبح ندانم چه شد که مرغ چمن - هزار نالهٔ شبگیر بر کشید چو من


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۳۸۸ : بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن - به شادی رخ گل بیخ غم ز دل برکن


 48. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۷۸۳ : ای شب قدر بیدلان طرهٔ دلربای تو - مطلع صبح صادقان طلعت دلگشای تو


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۴۱۱ : تاب بنفشه می‌دهد طره مشک سای تو - پرده غنچه می‌درد خنده دلگشای تو


 49. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۸۴۹ : یا باری البرایا یا زاری الذراری - یا راعی الرعایا یا مجری الجواری


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۴۴۴ : شهریست پرظریفان و از هر طرف نگاری - یاران صلای عشق است گر می‌کنید کاری


 50. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۸۵۴ : ای مهر ماه روی ترا زهره مشتری - بر مشتریت پردهٔ دیبای ششتری


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۴۵۱ : خوش کرد یاوری فلکت روز داوری - تا شکر چون کنی و چه شکرانه آوری


 51. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۸۶۴ : در دلم بود کزین پس ندهم دل بکسی - چکنم باز گرفتار شدم در هوسی


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۴۵۵ : عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بوالهوسی - ای پسر جام می‌ام ده که به پیری برسی


 52. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۸۷۹ : کس به نیکی نبرد نام من از بدنامی - زانکه در شهر شدم شهره بدرد آشامی


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۴۶۷ : زان می عشق کز او پخته شود هر خامی - گر چه ماه رمضان است بیاور جامی


 53. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۸۸۱ : ای مقیمان درت را عالمی در هر دمی - رهروان راه عشقت هر دمی در عالمی


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۴۷۰ : سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی - دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی


 54. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۸۸۵ : ای از حیای لعل لبت آب گشته می - خورشید پیش آتش روی تو کرده خوی


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۴۲۹ : ساقی بیا که شد قدح لاله پر ز می - طامات تا به چند و خرافات تا به کی


 55. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۸۸۹ : ایا صبا خبری کن مرا از آن که تو دانی - بدان زمین گذری کن در آن زمان که تو دانی


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۴۷۶ : نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی - گذر به کوی فلان کن در آن زمان که تو دانی


 56. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۸۹۱ : کامت اینست که هر لحظه ز پیشم رانی - وردت اینست که بیگانهٔ خویشم خوانی


  حافظ » قطعات » قطعه شماره ۳۲ : خسروا دادگرا شیردلا بحرکفا - ای جلال تو به انواع هنر ارزانی

  حافظ » قطعات » قطعه شماره ۳۳ : ساقیا باده که اکسیر حیات است بیار - تا تن خاکی من عین بقا گردانی

  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۴۷۲ : احمد الله علی معدله السلطان - احمد شیخ اویس حسن ایلخانی


 57. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۸۹۳ : دلا بر عالم جان زن علم زین دیر جسمانی - که جانرا انس ممکن نیست با این جن انسانی


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۴۷۴ : هواخواه توام جانا و می‌دانم که می‌دانی - که هم نادیده می‌بینی و هم ننوشته می‌خوانی


 58. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۸۹۴ : دی سیر برآمد دلم از روز جوانی - جانم به لب آمد ز غم و درد نهانی


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۴۷۵ : گفتند خلایق که تویی یوسف ثانی - چون نیک بدیدم به حقیقت به از آنی


 59. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۹۰۷ : ای لاله زار آتش روی تو آب روی - بر باد داده آب رخ من چو خاک کوی


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۴۸۶ : بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی - می‌خواند دوش درس مقامات معنوی


 60. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۹۱۸ : چون پیکر مطبوعت در معنی زیبائی - صورت نتوان بستن نقشی بدلارائی


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۴۹۳ : ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی - دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی


 61. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۹۲۰ : ای سر زلف ترا پیشه سمن فرسائی - وی لب لعل ترای عادت روح افزائی


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۴۹۰ : در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی - خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی


 62. خواجوی کرمانی » غزلیات » غزل شماره ۹۲۳ : برخیز که بنشیند فریاد ز هر سوئی - زان پیش که برخیزد صد فتنه ز هر کوئی


  حافظ » غزلیات » غزل شماره ۴۹۵ : می خواه و گل افشان کن از دهر چه می‌جویی - این گفت سحرگه گل بلبل تو چه می‌گویی