گنجور

 
حزین لاهیجی قاسم انوار

در این بخش شعرهایی را فهرست کرده‌ایم که در آنها حزین لاهیجی مصرع یا بیتی از قاسم انوار را عیناً نقل قول کرده است:


 1. حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۸۰۲ :: قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۸۷

  حزین لاهیجی (بیت ۷): این جواب غزل قاسم انوار که گفت - می به مستان بده و توبه به هشیاران ده

  قاسم انوار (بیت ۱): ساقیا، عذر مگو، باده به سرمستان ده - می به مستان بده و توبه به هشیاران دهدر این بخش مجموعه شعرهایی از دو شاعر را که توأماً هموزن و همقافیه هستند در گروه‌های مجزا فهرست کرده‌ایم:


 1. حزین لاهیجی » قصاید » شمارهٔ ۱ - نیایش و عرض شکوی:پرتو روی تو را نیست جهان پرده دار - امتلأ الخافقین شارق ضوء النهار


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۶۷:درد سری میدهد زحمت رنج خمار - زهد برون کن ز سر، ساقی جان را در آر


 2. حزین لاهیجی » قصاید » شمارهٔ ۴ - در وصف حضرت رسول اکرم(ص):جان تازه ز تردستی ابر است جهان را - آبی به رخ آمد، چه زمین را چه زمان را

  حزین لاهیجی » قصاید » شمارهٔ ۱۴ - در مدح امیر مومنان حضرت علی بن ابیطالب:در زیر لب آوازه شکستیم فغان را - گوشی بنما تا بگشاییم زبان را


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۹:ساقی به من آور قدح پیر مغان را - تا تازه کند جودت او جوهر جان را


 3. حزین لاهیجی » قصاید » شمارهٔ ۷ - در مدح حضرت امیر مؤمنان:ای موی تو را غالیه سا عنبر سارا - چون نافه سیه روزم از آن زلف شب آسا

  حزین لاهیجی » قصاید » شمارهٔ ۸ - تجدید مطلع:ای نفس کجا بود تو را مولد و منشا؟ - بر تودهٔ غبرا چه کنی منزل و مأوا


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳:ای صبح سعادت ز جبین تو هویدا - این حسن چه حسنست؟ تقدس و تعالا

  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۹:گر عشق نباشد نرسد قطره بدریا - از عشق بد این وحدت شمعون و مسیحا

  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۱:«نون گفت » و «قلم » گفت تقدس و تعالا - اجمال ز تفصیل مبرهن شد و پیدا


 4. حزین لاهیجی » قصاید » شمارهٔ ۹ - در مدح حضرت امیر مؤمنان (ع) و شکوه از غربت:آمد سحر ز کوی تو دامن کشان صبا - اهدی السّلام منک عَلی تابع الهدا

  حزین لاهیجی » قصاید » شمارهٔ ۱۰ - تجدید مطلع:کای آستان قصر جلال تو عرشسا - وی مهر ومه به راه توکمترز نقش پا

  حزین لاهیجی » قصاید » شمارهٔ ۱۱ - تجدید مطلع:ای نور دیده را به غبار تو التجا - خاک درت به کعبهٔ دلها دهد صفا

  حزین لاهیجی » قصاید » شمارهٔ ۱۲ - تجدید مطلع:گردی ز آستان تو یا مبدء النعم - چشم امیدوار مرا منتهی الرّجا


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۷:بلبل بوقت صبح بدرگاه کبریا - فریاد عشق زد که: منم عاشق خدا

  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۲:خوش خاطرم که یار مرا گفت: مرحبا - همراه مرحباست صفا در پی صفا


 5. حزین لاهیجی » قصاید » شمارهٔ ۱۶ - در مدح امیر مؤمنان (علیه السلام):بریده لذّت دردت ز دل تمنّی را - نموده شهد غمت تلخ، من و سلوی را


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۱:بسوخت آتش عشق تو زهد و تقوی را - بباد داد ورقهای درس و فتوی را


 6. حزین لاهیجی » قصاید » شمارهٔ ۲۰ - مدح حضرت امیر مؤمنان (ع):زین ششدرم چو بال فشانی دهد گشاد - این هفت قله را، چو غباری دهم به باد


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۲۳:بسیار سعی کردم و بسیار اجتهاد - عشقست هر چه هست،دگر هرچه هست باد


 7. حزین لاهیجی » قصاید » شمارهٔ ۳۱ - در ثنای حضرت امیر مؤمنان علی بن ابیطالب (ع):زده ام طبل عشق و رسوایی - شهرهٔ شهرتم به شیدایی


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۷۹:زلف را شانه زن، که رعنایی - چشم را سرمه کش که زیبایی


 8. حزین لاهیجی » قصاید » شمارهٔ ۴۳ - در مدح حضرت احمد بن موسی الکاظم علیه السّلام:از یمن سرفرازی مدح خدایگان - کلکم گذشته از علم شاه کاویان


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۱۱:جانم بلب رسید ز غم، ساقی، الامان - جانم ز دست غم بیکی جرعه واستان

  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۲۱:«فوز النجات » می طلبی؟ جام می ستان - بستان و خوش بنوش، بشادی دوستان


 9. حزین لاهیجی » قصاید » شمارهٔ ۴۶ - قصیده در پند و اندرز و بی وفایی دنیا:هر چند که دنیاست رَه و ما همه راهی - افتاده مرا زورق هستی به تباهی


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۷۴:تو شاه جهانی و ندانم که چه شاهی؟ - حیران تماشای تو از ماه بماهی

  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۷۶:در وصف جمال تو توان گفت که: ماهی - کس وصف جمال تو نداند بکماهی


 10. حزین لاهیجی » قصاید » شمارهٔ ۴۸ - در بیان حال خود و نصیحت:چشمم گشوده است در فیض نوبهار - از داغ، ریخته ست دلم طرح لاله زار


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۶۲:اول ثبوت عرش، پس آنگه جلوس یار - این نکته را بدان و مثل را بیاد دار

  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۶۵:جام جمست این دل بیچاره، گوش دار - تا در کشم بگوش تو این در شاهوار

  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۶۶:در داستان عشق تفصی نمود یار - تکرار عشق کرد هزاران هزار بار

  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۷۰:ساقی، بیار باده، که تلخست انتظار - چون من خمار می شوم، از بهر من خم آر

  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۷۱:ساقی، بیار باده گل رنگ خوشگوار - ماییم و جام باده و گلبانگ گیر و دار

  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۷۷:ماییم و جام باده و سودای آن نگار - هر کس مناسب گهر خود گرفت یار

  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۷۹:مشکین کلاله را چو برافکند آن نگار - از هر طرف برآمد فریاد زینهار!


 11. حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۵۰:سواد هند، خاطرخواه باشد بی کمالان را - نماید خانهٔ تاریک، روشن چشم عریان را

  حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۷۸:دل دریا گهر، سرمایه بخشید ابر مژگان را - نماند حسرتی در یاد، مهمان کریمان را

  حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۹۵:ز مژگان ساختم گلگون، چنان روی بیابان را - که داغ لاله کردم، مردم چشم غزالان را

  حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۱۲۴:مکن دشوار از تن پروری آزادی جان را - چه محکم می کنی چون ابلهان دیوار زندان را؟

  حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۱۴۳:کشم خط از سواد خامه زلف عنبرافشان را - به داغ رشک سوزد خامهام ناف غزالان را


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۸:دمادم می‌دهد ساقی لبالب ساغر جان را - مگر یک دم برقص آرد سبک‌روحان عرفان را


 12. حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۵۳:مشکل افتاد عجب کار من حیران را - دل مگر یاد دهد، مهر و وفا جانان را


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۰:وقت آن شد که می ناب دهی مستان را - خاصه من بیدل شوریده سرگردان را


 13. حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۶۱:درین دریای بی پایان، درین طوفان شورافزا - دل افکندیم، بسم الله مجریها و مرسیها


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵:برافشان زلف مشکین را، که خوش حالیم ازین سودا - که می یابم ز بوی او نسیم جنت الماوا

  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۹:جگر پردرد و دل پرخون و جان سرمست و ناپروا - شبم تاریک و مرکب لنگ و در سر مایه سودا

  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۴:شراب آتشین آمد ز دست ساقی جان‌ها - بنوش این جام آتش را، «توکلنا علی المولا»

  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۰:گریبان می‌درم هردم که: دامان درمکش از ما - که ما مشتاق دیداریم و رند و عاشق و شیدا


 14. حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۷۴:ساقی قدحی در ده، از خود بستان ما را - مستانه بگو رمزی، بگشای معمّا را


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۳:ساقی، ز کرم پر کن این جام مصفا را - آن روح مقدس را، آن جان معلا را


 15. حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۸۷:گذشته است ز گردون لوای رفعت ما - گرفته روی زمین، آفتاب شهرت ما


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۲:هزار بار نمک ریخت بر جراحت ما - بشیوهای ملاحت، زهی ملاحت ما!


 16. حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۱۶۹:آب حیات در رقم مشک فام ماست - از خضر خامه، زندهٔ جاوید نام ماست


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۸۲:از لطف دوست سکه دولت بنام ماست - اقبال یافتیم و سعادت غلام ماست


 17. حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۲۰۳:بی شمع می، به بزم دل و دیده نور نیست - از بادهٔ شبانه گذشتن، شعور نیست


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۸۳:بی یاد دوست در دل مستان سرور نیست - بی روی او بکعبه و بت خانه نور نیست


 18. حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۲۰۵:خورشید و ماه آینهٔ حسن یار نیست - عینک حجاب گردد، اگر دیده تار نیست


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۸۰:در بزم یار باده ناخوشگوار نیست - از وهم درگذر، که درین گنج مار نیست


 19. حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۲۱۰:دل خوردن عشاق تو کار دگران نیست - این لقمه، به اندازه هر کام و دهان نیست

  حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۲۶۶:بار ستم یار، گران است و گران نیست - جانبازی عشاق، زیان است و زیان نیست


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۹۰:از دولت دیدار تو دل را غم جان نیست - جان را ز غم عشق تو پروای جهان نیست


 20. حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۲۱۱:عاشق حریف حملهٔ شیر دلیر نیست - در سینه اش اگر جگری همچو شیر نیست

  حزین لاهیجی » غزلیات ناتمام » شمارهٔ ۱۱۶:طوفان فتنه است و کسی دستگیر نیست - ساقی بیار کشتی می را، گزیر نیست


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۸۵:دل را ز جان گزیر وز جانان گزیر نیست - غیر از هوای دوست نصیر و ظهیر نیست


 21. حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۲۵۰:اسرار تو با زاهد و ملّا نتوان گفت - با کوردلان، نور تجلّا نتوان گفت


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۱۳:با عشق ز تسبیح و مصلا نتوان گفت - جز باده گل رنگ مصفا نتوان گفت


 22. حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۳۲۳:سر رشته صبری که ز دل رفت و نهان شد - ما را رگ جان گشت و تو را موی میان شد


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۷۱:آیینه سبب گشت که روی تو عیان شد - روی تو سبب بود که آیینه نهان شد


 23. حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۳۷۳:گر به شوخی شرری در پر پروانه زدند - آتش عشق مرا در دل دیوانه زدند


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۰۱:عاشقان را چو صلا جانب می خانه زدند - آتشی بود که اندر دل دیوانه زدند


 24. حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۳۸۳:همّت ما مدد پیر و جوان خواهد بود - خاک ما خاک مراد دو جهان خواهد بود


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۲۸:تا جهاندار، جهاندار جهان خواهد بود - دل ما عاشق آن سرو روان خواهد بود

  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۲۹:هرکجا می گذرد دوست، فغان خواهد بود - خاطر اندر پی آن سرو روان خواهد بود


 25. حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۳۸۵:در دیده مرا بی تو پریشان نظری بود - خونابهٔ آغشته به لخت جگری بود


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۳۳:چون حسن دلاویز تو در جلوه گری بود - کار دل بیچاره من پرده دری بود


 26. حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۴۷۲:ساقی چه شد که آتش موسی ز می کند؟ - مطرب کجاست تا دم عیسی به نی کند؟


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۰۳:هر گه که یار شیوه ناز ابتدی کند - عاشق کسی بودکه دل وجان فدی کند


 27. حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۴۸۴:من از دل و دین باختگانم چه توان کرد؟ - سودازده زلف بتانم چه توان کرد؟


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۴۸:من رند خرابات مغانم چه توان کرد؟ - آشفته و رسوای جهانم چه توان کرد؟


 28. حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۴۹۷:نه هرکه طبل و علم ساخت سروری داند - نه هر که تاخت به لشکر سکندری داند


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۹۴:چنانکه چشم تو در غمزه دلبری داند - سواد زلف سیاهت ستمگری داند


 29. حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۵۴۳:از کمال خویش نالم نی ز جور روزگار - زیر بار خود بود دستم، چو شاخ میوه دار


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۷۲:سینه مجروحست و عقل آشفته، خاطر بی قرار - دیده گریانست و جان مشتاق و دل امیدوار

  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۷۶:لاف عرفان می زند آن زاهد لاغر شکار - نغمه ققنوس را با جقبق عقعق چه کار؟

  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۷۸:مشربم عذبست و مطرب عشق و ساقی یار غار - وقت من خوش، بخت من خوش، جام می بی انتظار


 30. حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۶۲۷:برخیز سوی عالم بالا برون رویم - از خود به یاد آن قد رعنا برون رویم


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۲۳:خوش وقت من، که آینه کردار روشنم - مرآت راست گویم و شانه نمی زنم

  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۲۴:سلطان دلنواز چو باز آمد از کرم - وقت سرود ماست، گهی زیر و گاه بم


 31. حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۶۵۰:ز بس راز تو را پنهان ازین نامحرمان دارم - به جای مغز، مکتوب تو را در استخوان دارم


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۴۲:سرم سبزست و لب خندان و عیش جاودان دارم - مکانم را چه می‌پرسی؟ مکان در لامکان دارم


 32. حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۷۴۰:محبّت برتر آمد از چه و چون - تعالی العشق عن نعت یقولون


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۴۶:جگر گرمست و آهم سرد و دل خون - خرد آشفته و جان مست و مجنون

  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۴۷:دل آشفته دارم، چشم پر خون - تنم عورست و جانم گنج قارون


 33. حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۷۵۶:این لاله نیست بر سر مشت غبار من - گل کرده است داغ کسی از مزار من


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۴۱:بیتی همی سرایم و زاریست کار من - تا یک نظر کند بمن آن یار غار من


 34. حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۷۶۶:ز خون دیده باشد مایه دار، اشک غم آشامان - به آب خویش گردد آسیای گوهر غلتان


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۰۷:بیا، ای یار سودایی، بیا، ای جان سرگردان - ازین سودا خبر داری، ز سودا آیتی بر خوان

  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۱۳:حیات تن ز جان آمد، حیات جان ز جان جان - زهی حکمت،زهی قدرت، زهی سلطان جاویدان!

  قاسم انوار » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۱۹:تجلی می‌کند شاهد پس از چندین عجب بر ما - ولی از کثرت پرده کماهی دیدنش نتوان


 35. حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۷۷۰:بی تو چسان به سر برد جان امیدوار من؟ - ای بت دلفریب من، صبر من و قرار من


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۴۲:ناوک غمزه می زند بر دل من نگار من - صد پی اگر جفا کند، صدق و صفاست کار من


 36. حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۸۰۲:روضه خلد خدایا به نکوکاران ده - دولت وصل، جزای دل مشتاقان ده


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۸۷:ساقیا، عذر مگو، باده به سرمستان ده - می به مستان بده و توبه به هشیاران ده


 37. حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۸۰۷:سحر آمد ندا ز میخانه - کای خرابات گرد دیوانه


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۹۵:می کشد آن حبیب فرزانه - چشم را سرمه، زلف را شانه


 38. حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۸۲۲:ای عهد شکن، با تو اگر کار نبودی - کار دل ما این همه دشوار نبودی


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۱۴:گر جان بهوای تو گرفتار نبودی - جان و دل ما طالب دیدار نبودی


 39. حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۸۸۲:کند گردآوری زلفش، دل شوریده بسیاری - که زندان را نباشد بهتر از زنجیر، دیواری

  حزین لاهیجی » غزلیات ناتمام » شمارهٔ ۳۲۰:گذشت آن دور کز ساغر، کند یاری مرا یاری - به اشک لاله گون زین پس، نمایم چهره گلناری


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۱۹:مرا از پرتو روی تو هر لمعه است دیداری - مرا از لمعه روی تو هر لمعه است انواری


 40. حزین لاهیجی » قطعات » شمارهٔ ۱ - در توسل به حضرت خاتم الانبیاء (ص):یا خاتم النبییّن، غمخوار عالمی تو - پیش تو چون ننالم؟ از جور آسمانی


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۴۸:با روی دل فروزت عیشیست جاودانی - ای منبع مکارم وی معدن امانی

  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۵۸:خوشدل شدم که دادم دل را بدلستانی - ماییم در هوایش دردی و داستانی


 41. حزین لاهیجی » قطعات » شمارهٔ ۶ - قطعه دربارهٔ صبر و شکیبایی:شب گذشته، فتادم به خاک کوچهٔ غم - هزار مرحله، ز آرامگاه راحت دور


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۸۲:اگرچه خسرو عالم شوی و گر فغفور - بنام نیک توان بود در جهان مشهور


 42. حزین لاهیجی » قطعات » شمارهٔ ۷ - در وصف خود و انتقاد از بی هنران:ازچهل سال فزون شد که به شیرین سخنی - من چو خورشید در اقطار جهانم مشهور


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۸۳:پیش ما قصه شوقست و شهودست و حضور - در نهان خانه وحدت همه نورست و سرور

  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۸۴:در کهن دیر زمان جمله فریبست و غرور - وقت آن شد که زنم خیمه بصحرای سرور


 43. حزین لاهیجی » قطعات » شمارهٔ ۱۰ - بثّ و شکویٰ:چون زادم از نتایج علوی به مهد خاک - عنقای قاف همّتم از عرش زد صفیر


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۸۶:امکان صبر نیست، ز سر گیرم این نفیر - دل رفت و صبر رفت، خدایا، تو دست گیر


 44. حزین لاهیجی » قطعات » شمارهٔ ۲۰ - در وصف قلم پرتوان خود سروده است:ریزد شکرین نکته حزین از نی کلکم - کام همه شکرشکنان ساخته شیرین


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۵۱:ای یار، ندانم که چه رسمست و چه آیین؟ - گه ساقی جانهایی و گه محتسب دین


 45. حزین لاهیجی » قطعات » شمارهٔ ۲۱ - و نیز در وصف خامهٔ خویش:لوحش الله خامه ام که به صدق - هست با معنیش وفا و وفاق


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۰۷:متمادی شدست یوم فراق - «کیف احوال؟ ایها العشاق »


 46. حزین لاهیجی » قطعات » شمارهٔ ۴۰ - مطایبه:پرسید دوش ساده دلی از من این سخن - با سینهٔ پرآتش و با دیدهٔ پرآب


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۹:ای از جمال روی تو تابنده آفتاب - وز آفتاب روی تو خورشید در حجاب


 47. حزین لاهیجی » قطعات » شمارهٔ ۴۴ - تضمین از سعدی:بود بر محملم، دل چون درایی - مرنج از من، اگر سنجم نوایی


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۸۰:سؤالی دارم، ای جان، کز کجایی - بگو: از دار ملک آشنایی


 48. حزین لاهیجی » قطعات » شمارهٔ ۴۷ - قطعه:دوش دلم چون کشید خنجر آه از قراب - پشت حواصل پدیدگشت ز پر عقاب


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۰:ای رخ زیبای تو رشک مه و آفتاب - روی تو و جام می، عکس گل اندر شراب


 49. حزین لاهیجی » قطعات » شمارهٔ ۴۸ - صحبت ناجنس:دارم آزرده دلی، تنگ تر از دیدهٔ میم - شده ام داغ درین دایره چون نقطه جیم


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۵۵:مشرب عذب مرا هر نفس از خم قدیم - می رسد باده صافی ز کرمهای کریم


 50. حزین لاهیجی » قطعات » شمارهٔ ۵۶ - در تاریخ تدوین چهارمین دیوان خود فرموده است:هزار و یکصد و پنجاه و پنج هجری بود - که گشت نسخه ی دیوان چارمین سپری


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۱۸:وصال یار بصد جان بخر، اگر نخری - یقین که از غم هجران دوست جان نبری


 51. حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۴:دانم که به جز خدای قهّاری نیست - بر خاطرم از ظلم کسی باری نیست


  قاسم انوار » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۸:یک لحظه دلم را سر هشیاری نیست - با هشیاران مرا سر یاری نیست


 52. حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۸:از عمر عزیز رفته افزون از شصت - گاهی در کار و گه به کوتاهی دست


  قاسم انوار » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱:من بنده روی توام، ای باده پرست - وز نرگس مخمور تو جانم شده مست


 53. حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۶۰:از خصمی مردمان مرا حال نکوست - یاران همه دشمنند، خصمان همه دوست

  حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۶۱:آن دیده، که بازاری عشاقش خوست - روی طلب راه نوردان با اوست


  قاسم انوار » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۶:گفتم:بهزار دل ترا دارم دوست - در خنده شد از ناز که:این شیوه نکوست


 54. حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۶۶:در راه خطیری که نشیب است و فراز - کورانه به پای خفتهٔ خویش مناز


  قاسم انوار » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۰:ای ساعد لطف شاه از روح تو باز - محبوب خدا،طایر عالی پرواز


 55. حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۲۵۶:ای آنکه به لافگاه دعوی چستی - واندر طلب گوهر عرفان سستی


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۰۶:چو با تست مقصود، هرجا که هستی - گرش باز دانی ز هجران برستی


 56. حزین لاهیجی » غزلیات ناتمام » شمارهٔ ۸۷:آشفته چو من نبود، سنبل به گلستان‌ها - شوریده سرم دارند، این طرّه پریشان‌ها


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۵:ای چشم تو در شوخی سرفتنه دوران‌ها - خط خوش و رخسارت رشک گل و ریحان‌ها


 57. حزین لاهیجی » غزلیات ناتمام » شمارهٔ ۱۱۳:بر لبم حرف دهان تنگ یار افتاده است - بخیهٔ راز نهان، بر روی کار افتاده است


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۸۴:دیده ام تا بر رخ آن گل عذار افتاده است - اشک سرخم بر رخ زرد آشکار افتاده است


 58. حزین لاهیجی » غزلیات ناتمام » شمارهٔ ۱۳۷:تپش سینهٔ ما، بانگ درایی دارد - جادهٔ نالهٔ ما راه به جایی دارد


  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۴۶:جانم از دولت درد تو دوایی دارد - دلم از صیقل ذکر تو صفایی دارد

  قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۴۷:در ولای تو دلم حسن وفایی دارد - روی زیبای تو هر لحظه صفایی داردsunny dark_mode