گنجور

 
حزین لاهیجی

همّت ما مدد پیر و جوان خواهد بود

خاک ما خاک مراد دو جهان خواهد بود

گرد عصیان اگر از چهرهٔ جان افشانی

آستین کرمت را چه زیان خواهد بود؟

عکس بیرون نرود ز آینهٔ حیرت ما

دیده تا هست، به رویت نگران خواهد بود

لب لعلت به دل تنگ چه خونها که نکرد

غنچه تا هست ز خونابه کشان خواهد بود

نشود یک نفس از ذکر تو خاموش، حزین

همه دم نام خوشت ورد زبان خواهد بود

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode