گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
مسعود سعد سلمان

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع «شادان همی نشیند و غافل همی رود» مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «د» است.

حرف آخر قافیه

الف
ت
د
س
ل
م
ن
ی

شمارهٔ ۱: شاعران بینوا خوانند شعر با نوا - وز نوای شعرشان افزون نمی‌گردد نوا

شمارهٔ ۲: ناگه خروس روزی در باغ جست - در زیر شاخ گل شد و ساکن نشست

شمارهٔ ۳: گرمابه سه داشتم به لوهور - وین نزد همه کسی عیان است

شمارهٔ ۴: آگاه نیست آدمی از گشت روزگار - شادان همی نشیند و غافل همی رود

شمارهٔ ۵ - بر تو سید حسن دلم گرید: بر تو سیدحسن دلم گرید - که چو تو هیچ غمگسار نداشت

شمارهٔ ۶ - چندین هزار بیت بدیع بلند ماند: پنجاه و هفت رفت ز تاریخ عمر من - شد سودمند مدت و نا سودمند ماند

شمارهٔ ۷ - همی بلرزم بر خویشتن چو شاخک بید: کدام رنج که آن مر مرا نگشت نصیب - کدام غم که بدان مر مرا نبود نوید

شمارهٔ ۸ - که از رنج پیری تن آگه نبود: دریغا جوانی و آن روزگار - که از رنج پیری تن آگه نبود

شمارهٔ ۹ - زشت باشد که شعر گوید کس: در وفات محمد علوی - خواستم زد به نظم یک دو نفس

شمارهٔ ۱۰ - نه خفته نه بیدار نه دیوانه نه هشیار: معروف‌تر از من به جهان نیست خردمند - پس بسته چراام به چنین جایی مجهول؟

شمارهٔ ۱۱ - آتش در قبلهٔ آزر زدیم: گردن و گوش غزل و مدح را - بی‌حد پیرایه و زیور زدیم

شمارهٔ ۱۲ - نداند حقیقت که من کیستم: چه کین است با من فلک را به دل؟ - که هر روز یک غم کند بیستم

شمارهٔ ۱۳ - شادم بدان که هستی استاد من: ای خواجه بوالفرج نکنی یاد من - تا شاد گردد این دل ناشاد من

شمارهٔ ۱۴ - گفتم که تو مرا مرثیت کنی: گفتم تو مرا مرثیت کنی - خویشان مرا تعزیت کنی

شمارهٔ ۱۵ - نه مسلمانی و نه برهمنی: ای خروس ایچ ندانم چه کنی - نه نکو فعلی و نه پاک تنی

شمارهٔ ۱۶: ای دلارای روزن زندان - دیدگان را نعیم جاویدی