گنجور

 
صامت بروجردی

شماره ۱ - کتاب المراثی(والمصائب): چرا لباس عزا دوستان ببر نکنید؟

شماره ۲ - زبان حال علیاجناب صدیقه صغری: زینب چو دید بر سر نی راس شاه را

شماره ۳ - زبان حال فاطمه صغرا زمان حرکت حضرت سیدالشهدا (ع): از مدینه چون شه لب‌تشنه با افغان و زاری

شماره ۴ - در بی‌وفایی دنیار گریز به مصیبت: د تو این تن خاکی برهگذار گذار

شماره ۵ - زبان حال شاه اولیاء با زینب دختر ستمکش خود: به مرگ من مکش امروز معجر از سر زینب

شماره ۶ - در شکایت از سپهر و گریز به مصیبت: حسد چرخ نگر رونق دین بر شکند

شماره ۷ - زبان حال حضرت سکینه: دریغ و درد که نگذاشتند جان پدر

شماره ۸ - وقایع روز یازدهم عاشورا: از نفاق فلک و گردش دوران امشب

شماره ۹ - در مصیبت عاشورا: ماند چون نعش حسین تشنه‌لب در آفتاب

شماره ۱۰ - زبان حال حاضر حضرت امام حسین(ع): کمتر از ناقه صالح نبود اصغر من

شماره ۱۱ - زبان حال خاتون محشر در خانه خولی: این چه شوری بود ای سر که تو بر سر داری

شماره ۱۲ - زبان حضرت امام حسین(ع): مریز زینب محزون سرشک غم ز دو دیده

شماره ۱۳ - وداع حضرت زینب(ع): بمان برادر به استراحت که من به شام خراب رفتم

شماره ۱۴ - جواب امام علیه السلام به خواهر: خواهر برو برو که خدا باد یار تو

شماره ۱۵ - و برای او همچنین: چون بر بشر فلک ز ازل مهربان نبود

شماره ۱۶ - و برای او همچنین: فغان که دهر به جز شور و انقلاب ندارد

شماره ۱۷ - در مصائب عاشورا: می‌زند امروز بر سر بوتراب از یک طرف

شماره ۱۸ - گفتگوی حضرت سجاد با سهل در شام: این سرانی که بینی با رخ همچون قمرند

شماره ۱۹ - و برای او همچنین: دگر ندیده ستم کش جهان مقابل زینب

شماره ۲۰ - فی المرثیه: اشک من رشک فراتست و سرابس خونست

شماره ۲۱ - همچنین فی‌المرثیه: دلا در کربلا بنگر چه غوغایی عیان دارد

شماره ۲۲ - تضمین وداع علیا جناب زینب خاتون: گفت زینب بشه تشنه که ای یاور ما

شماره ۲۳ - رسیدن خبر شهدای کربلا به مدینه: رسید نامه فتح عبید زشت بد اختر

شماره ۲۴ - زبان حال امام بر سر تربت جدش: سری بهر تماشا از لحد بر گیر یا جدا

شماره ۲۵ - وداع سکینه خاتون با امام: برای رفتن شام و وداع شاه شهیدان

شماره ۲۶ - در عشق و گریز مصیبت: ای که از معرفت عشق ازل بی‌خبری

شماره ۲۷ - زبان حال حضرت زینب(ع): ای بی‌کفن فدای تو جسم اطهرت

شماره ۲۸ - زبان حال زینب خاتون(ع): ای لب عطشان به نزد آب حسین جان

شماره ۲۹ - زبان حال حضرت زینب(ع): ای سردور از بدن روزی تو سامان داشتی

شماره ۳۰ - زبان حال سکینه مظلومه با کشته پدر: جان پدر فدای تن پاره پاره‌ات

شماره ۳۱ - ورود آل عصمت به زمین کربلا: در ماریه خیمه چو شه جن و بشر زد

شماره ۳۲ - مصیبت ملمع: روز عاشورا چو حزب «سابقون السابقون»

شماره ۳۳ - زبان حال صدیقه صغرا: برادرا دلم رفتنت قرار ندارد

شماره ۳۴ - بیان عالم ذر و قبول شهادت امام(ع): در عالم ذر هستی ذرات چو یک جا

شماره ۳۵ - همچنین مرثیه: ای از ازل ز داغ تو آدم گریسته

شماره ۳۶ - مصیبت علی اکبر(ع): در آن زمان که علی اکبر جوان ز پدر

شماره ۳۷ - مصائب ام‌الائمه: در جهان هرگز ز بعد رحلت پیغمبری

شماره ۳۸ - مرثیه: صبا به باغ جنان رو تو آه و زاری کن

شماره ۳۹ - مصیبت اربعین کربلا: در شام چون یزید ز طغیان حیا نمود

شماره ۴۰ - همچنین مرثبه: آب و نان جانند اما این کجا و آن کجا

شماره ۴۱ - در علو و دنو جنود عقل و جهل: آنان که مست باده قالوا بلی شدند

شماره ۴۲ - خطاب به جناب علی اکبر(ع): ای نور چشم پادشه بی سرالسلام

شماره ۴۳ - مصیبت امام حسین(ع): شد محرم به سفر ماه صفر آمده است

شماره ۴۴ - مصیبت اربعین: اربعین آمد و اشکم ز بصر می‌آید

شماره ۴۵ - جواب یزید لعین به نصرانی: همان حسین که سبط نبی بود سرش است این

شماره ۴۶ - همچنین مرثیه: تنی که داد به آغوش جا رسول امینش

شماره ۴۷ - و برای او همچنین: شنیده‌ای که حسین جا به کربلایی داشت

شماره ۴۸ - زبان حال زینب مظلومه سلام الله علیها: شوم فدای تن بی‌کفن به روی ترابت

شماره ۴۹ - و له فی المرثیه: گر شاه دین هوای شفاعت بسر نداشت

شماره ۵۰ - و له فی المرثیه: نه چنان گشت خزان گلشن ایمان چمنش

شماره ۵۱ - در اشتیاق به عتبات: دل تنگم سفر کرب و بلا می‌خواهد

شماره ۵۲ - خوش آن دلی که به سر شوق کربلا دارد: خوش آن دلی که به سر شوق کربلا دارد

شماره ۵۳ - زبان حال امام برسر نعش برادر: ای علمدار به خون غوطه‌ورم کو علمت

شماره ۵۴ - مصیبت صدیقه کبری (سلام الله علیها): چو نشد جناب زهرا از دور چرخ اختر

شماره ۵۵ - و برای او همچنین: هیچکس ایمن ز کید دهر دون‌پرور نشد

شماره ۵۶ - در مصیبت سیدالشهدا(ع): چه شد که روز جهان تیره چون شب یلداست

شماره ۵۷ - زبان حال قاسم بن حسن(ع): عمو به حالت من چشم مرحمت واکن

شماره ۵۸ - زبان حال ام لیلا با جوان ناکام خود: کجایی ای علی اکبر جوان نوثمر من

شماره ۵۹ - و برای او همچنین: چرا به عهد خود ای کوفیان وفا نکنید

شماره ۶۰ - و برای او همچنین: عمو ببین لب خشک و دل پریشان را

شماره ۶۱ - زبان حال صدیقه صغرا(س): ای برادر تو پناه من گریان بودی

شماره ۶۲ - خطاب امام(ع) باب عقاب: کجاست راکبت ای مرکب نکوسیما

شماره ۶۳ - فی المرثیه: گر حسین تشنه در راه خدا فانی نبود

شماره ۶۴ - و برای او فی المرثیه: فلک امان ز تو و بی‌حساب کردن تو

شماره ۶۵ - زبان حال دختر پیغمبر به شوهر بزرگوار خود: یا علی ای ابن عم غم نصیب

شماره ۶۶ - زبان حال زینب مظلومه(س): ای روی تو شمع محفل ما

شماره ۶۷ - فی المرثیه: یا رسول الله حسینت بر زمین افتاده است

شماره ۶۸ - زبان حال علی مرتضی با فاطمه زهرا(ع): ای گرامی گوهر درج عفاف

شماره ۶۹ - زبان حال امام(ع): یا رب چون من به غربت کسی مبتلا نباشد

شماره ۷۰ - و برای او همچنین: کسی که در غم شاه شهید گریانست

شماره ۷۱ - زبان حال زینب خاتون(ع): ای برادر چیست حالت در تب و بی‌تابی هنوز

شماره ۷۲ - مرثیه شاه خراسان(ع): چو شاه طوس در ملک خراسان

شماره ۷۳ - همچنین زبان حال زینب خاتون(ع): جان برادر، فدای قلب فکارت

شماره ۷۴ - استغاثه امام(ع) در روز عاشورا: کرد اندر کربلا چون ناله هل من معین

شماره ۷۵ - همچنین در مصیبت: هر که را درد غریبی در جهان مضطر کند

شماره ۷۶ - مرثیه دیگر: ز بس که چرخ جفا کار و زشت‌کردار است

شماره ۷۷ - و برای او همچنین: کوفیان چون به صف ماریه غوغا کردند

sunny dark_mode