گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
صغیر اصفهانی

شماره ۱: ای در طلبت صد چاک از غصه گریبان‌ها

شماره ۲ - در نعت حضرت ختمی مرتبت موید مجتبی محمد مصطفی (ص): ای مایه امید دل ای رحمت خدا

شماره ۳ - در مدح اعلیحضرت شاه ولایت علی علیه‌السلام: الا تا خویشتن بینی نبینی روی جانان را

شماره ۴ - در مدح مظهرالعجائب حضرت مولی‌الموالی علی علیه السلام: کند ثابت حدیث قدسی این فرخنده معنا را

شماره ۵ - در تهنیت عید مولود: مرحبا عیدی که در آن شد ز رحمت فتح باب

شماره ۶ - در مناقب و مدایح ائمه طاهرین صلواه الله علیهم اجمعین: ایدل گرت هوای بهشت است رو متاب

شماره ۷ - در منقبت امام‌المتقین حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام: اختران را گرچه یک اندر شمار است آفتاب

شماره ۸ - در تهنیت عید مولود مولی الکونین ابی‌الحسنین علی علیه‌السلام: ساقی کنون که میکده را گشت فتح باب

شماره ۹ - در تهنیت عید مولود مهدی موعود علیه صلوات‌الله الملک المعبود: ای منفعل تو را ز رخ انور آفتاب

شماره ۱۰ - در مدح امیرالمؤمنین امام المتقین حضرت علی علیه‌السلام: آنکه می‌گوید مؤثر بهر این آثار نیست

شماره ۱۱ - در منقبت امام المتقین امیرالمؤمنین اسدالله الغالب علی علیه‌السلام: نقاش نقش بی‌عدد ما سوا یکی است

شماره ۱۲ - در مدح فاتح خیبر خواجه قنبر حضرت علی علیه‌السلام: با وجود اینکه دارد طوبی و کوثر بهشت

شماره ۱۳ - در مدح سفینه النجات حلال مشکلات امیرالمؤمنین علیه‌السلام: روی حق روی حق نمای علیست

شماره ۱۴ - در مدح قاتل کفار حیدر کرار حضرت علی ابن ابیطالب علی علیه‌السلام: مقصود ز آفرینش کون و مکان علیست

شماره ۱۵ - در مدح حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام: آرام قلب و راحت جان مهر حیدر است

شماره ۱۶ - مولودیه در مدح انسیه حورا فاطمه زهرا سلام‌الله علیها: امروز عالمی ز تجلی منور است

شماره ۱۷ - در تنهیت عید مولود مسعود امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام: حجاب جان دریدم تا رخ جانانه پیدا شد

شماره ۱۸ - در تهنیت عید مولود صفدر بدر و حنین ابی‌الحسنین علی علیه‌السلام: در حریم کعبه شاه انس و جان آمد پدید

شماره ۱۹ - در مدح مولی الکونین علی‌علیه‌السلام: درحقیقت جان ندارد هرکسی جانان ندارد

شماره ۲۰ - در مدح مولی الکونین اباالحسنین علی علیه‌السلام: هر وجودی شور عشق مرتضی در سر ندارد

شماره ۲۱ - در مدح ساقی کوثر حیدرصفدر حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام: همچو جام جمت ار آینه رخشان گردد

شماره ۲۲ - در مدح امام بر حق ولی مطلق حضرت علی‌ابن ابیطالب علیه‌السلام: هیچ دانی که جوانمرد و هنرور باشد؟

شماره ۲۳ - در مدح مولی‌الموالی حضرت امیرالمؤمنین (ع): ز طریق بندگی علی نه اگر بشر به خدا رسد

شماره ۲۴ - در مدح حضرت مولی‌الموالی علی علیه‌السلام: دیده من غیر دیدار علی جوید نجوید

شماره ۲۵ - در مدح حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام: آنانکه پاس حرمت حیدر نداشتند

شماره ۲۶ - در مدح امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام: دهر پیر امروز باز از نوجوانی می‌کند

شماره ۲۷ - در مدح شهاب‌الثاقب حضرت مولی‌الموالی علی علیه‌السلام: فغان ز عشق که آسان نماید اول بار

شماره ۲۸ - در مدح مولی‌الموالی حضرت علی علیه‌السلام: بیا ساقی بده ساغر به عشق ساقی کوثر

شماره ۲۹ - در مدح ساقی کوثر حیدر صفدر علی (ع): خورشید و تیغ و آینه درویش این چهار

شماره ۳۰ - در تهنیت عید مولود مسعود حضرت رسول اکرم صلی‌الله علیه و آله: شد سر هویت بجهان جلوه گر امروز

شماره ۳۱ - قصیده مولودیه ذیل در ماه رجب ۱۳۴۹ هجری: به عتبات مشرف شده بودند در اصفهان سروده شد و ارسال گردید

شماره ۳۲ - غدیریه در مدح حضرت علی علیه‌السلام: سزد روند مه و مهر در حجاب امروز

شماره ۳۳ - غدیریه در مدح ساقی سلسبیل و مرشد جبرئیل: فسرده طبع من ای عندلیب دستان‌ساز

شماره ۳۴ - در تهنیت عید سعید غدیر و مدح امیرالمؤمنین علیه‌السلام: دهید مژده برندان می‌پرست امروز

شماره ۳۵ - در تهنیت عید مولود ولی ذوالمنن: چو یار پرده ز رخسار برگرفت امروز

شماره ۳۶ - قصیده در مدح حضرت مولی‌الموالی علی علیه‌السلام: غیر انسان هرچه باشد ظل انسان است و بس

شماره ۳۷ - در میلاد مسعود حضرت ثامن الائمه علیه‌السلام: طلوع شمس ندیدی ز نجم اگر محسوس

شماره ۳۸ - در تهنیت عید مولود مسعود حلال مشکلات کشتی نجات علی علیه‌السلام: چه خوش گفت الحق رسول مصدق

شماره ۳۹ - در مدح ولی ذوالمنن حضرت حجه‌ابن‌الحسن عجل‌اله تعالی فرجه: هر آنچه میزنم از دفتر وجود ورق

شماره ۴۰ - در مدح مولی‌الموالی حضرت امیرالمؤمنین (ع): تسلیم کن باهل دل از کف عنان دل

شماره ۴۱ - در مدح شمع شبستان هدایت شاه سریر ولایت: یکی گشای دو چشم ار که نیستی احول

شماره ۴۲ - در مدح مولی‌الموالی حضرت علی علیه‌السلام: مکین مسند شاهی علیست جل‌جلال

شماره ۴۳ - در مدح ولی سبحانی حضرت علی عمرانی (ع): ای پیش ارغوان تو کمتر ز خار گل

شماره ۴۴ - غدیریه در مدح سراج الامه اب الائمه علی «علیه السلام»: عید غدیر آمد و شد گاه وجد و حال

شماره ۴۵ - در تهنیت عید مولود شاه ولایت اسداله الغالب علی ابن ابیطالب (ع): در ماه رجب ۱۳۵۳ هجری‌قمری سروده شد

شماره ۴۶ - در تهنیت عید مولود مسعود: زد امروز از نسل آدم به عالم

شماره ۴۷ - در نعت حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی «صلی‌اله علیه و آله»: چرا چو ابر نبارد سرشگ از بصرم

شماره ۴۸ - در نعت رسول اکرم (ص) و مدح ولی اعظم علی (ع): به اهل بینش در آفرینش بود مبرهن بود مسلم

شماره ۴۹ - در مدح مولی‌الموالی حضرت امیرالمؤمنین (ع): مظهری گردید ظاهر دوش بر عین الیقینم

شماره ۵۰ - در مدح مولی الموالی امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام: روزگاری شد که مدح حضرت مولاست کارم

شماره ۵۱ - ایضا قصیده غدیریه در مدح مولی «علیه‌السلام»: قاصد آمد دوش از وی نامه دلبر گرفتم

شماره ۵۲ - تنقید از حاسدین و مناقب علی ابن ابیطالب علیه‌السلام: من که نی تدلیس در محراب و منبر میکنم

شماره ۵۳ - در مدح ساقی سلسبیل مرشد جبرئیل علی (ع): دست یزدان دستیار مصطفی بازوی دین

شماره ۵۴ - در مدح کشتی نجات حلال مشکلات حضرت علی (ع): ای وجه رب العالمین هو یا امیرالمؤمنین

شماره ۵۵ - در مدح شاه انس و جان مولی الموالی امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام: چنانکه میشود از نور خور جهان روشن

شماره ۵۶ - در تهنیت عید مولود مسعود مهدی موعود: خالت بتا به عارض نیکو

شماره ۵۷ - مولودیه در مدح مظهر العجائب علی ابن ابیطالب «علیه السلام»: ای عاشقان خسته‌جان‌ یار آمد یار آمده

شماره ۵۸ - در نعت سیدعالم نبی‌اکرم محمد مصطفی (ص): دو جهان نمی و ترشحی زیم عطای محمدی

شماره ۵۹ - در مدح امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام: تویی آنکه سکه سلطنت زده حق بنام تو یا علی

شماره ۶۰ - توسل به حلال مشکلات و کشتی نجات: چشم لطفی سوی ما بهر خدا کن یا علی

شماره ۶۱ - در مدح امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام: شاه اورنگ انماست علی

شماره ۶۲ - در مدح شاه انس و جان مولی الموالی امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام: مظهر کبریا علی است علی

شماره ۶۳ - غدیریه در مدح مولی الموالی علی علیه‌السلام: حبیب خلوتیم ای نگار هر جائی

شماره ۶۴ - غدیریه در مدح مولای متقیان: الا ای غافل از حال خود ای بیچاره انسانی

شماره ۶۵ - غدیریه: ای مه بی‌مهر من ای مهر و ماهت مشتری

شماره ۶۶ - در مدح حلال مشکلات اسدالله الغالب: کرده خوش جمع بهم چشم تو با بیماری

شماره ۶۷ - مولودیه در مدح شهاب الثاقب حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام: مجلس ما را چه جای ساغر و صهباستی

شماره ۶۸ - در تهنیت عید مولود حضرت اباعبدالله (ع): خوش هوای فرودین امسال روح افزاستی

شماره ۶۹ - در مدح ولی‌الله اعظم امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام»: ز جلوه مهر سماکی به بوتراب رسد

شماره ۷۰ - در مدح ولی‌الله اعظم امیرالمؤمنین «علیه‌السلام»: ولی خالق اکبر علی هو علی حق

شماره ۷۱ - در مدح ثامن الائمه علی ابن موسی‌الرضا «علیه‌السلام»: آئینه ایزد نما هو یا علی موسی الرضا

شماره ۷۲ - قصیده عشقیه: مسجود ملک آدم عشقست جمالت را

sunny dark_mode