گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
صغیر اصفهانی

شمارهٔ ۱: ای در طلبت صد چاک از غصه گریبانها - خونها ز غمت جاری از دیده بدامانانها

شمارهٔ ۲ - در نعت حضرت ختمی مرتبت موید مجتبی محمد مصطفی (ص): ای مایه امید دل ای رحمت خدا - ای اولین تجلی حق ختم انبیا

شمارهٔ ۳ - در مدح اعلیحضرت شاه ولایت علی علیه‌السلام: الا تا خویشتن بینی نه بینی روی جانانرا - بلی ابر از نظر پنهان کند خورشید تابانرا

شمارهٔ ۴ - در مدح مظهرالعجائب حضرت مولی‌الموالی علی علیه السلام: کند ثابت حدیث قدسی این فرخنده معنا را - که یزدان در عبودیت ربوبیت دهد ما را

شمارهٔ ۵ - در تهنیت عید مولود: مرحبا عیدی که در آن شد ز رحمت فتح باب - یعنی از برج نبوت سر برآورد آفتاب

شمارهٔ ۶ - در مناقب و مدایح ائمه طاهرین صلواه الله علیهم اجمعین: ایدل گرت هوای بهشت است رو متاب - از درگه محمد و آلش بهیچ باب

شمارهٔ ۷ - در منقبت امام‌المتقین حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام: اختران را گرچه یک اندر شمار است آفتاب - لیک در آن جمع فرد از اقتدار است آفتاب

شمارهٔ ۸ - در تهنیت عید مولود مولی الکونین ابی‌الحسنین علی علیه‌السلام: ساقی کنون که میکده را گشت فتح باب - بنمای پرسبوی وجود من از شراب

شمارهٔ ۹ - در تهنیت عید مولود مهدی موعود علیه صلوات‌الله الملک المعبود: ای منفعل تو را ز رخ انور آفتاب - از ذرهٔی به پیش رخت کمتر آفتاب

شمارهٔ ۱۰ - در مدح امیرالمؤمنین امام المتقین حضرت علی علیه‌السلام: آنکه می‌گوید مؤثر بهر این آثار نیست - راستی از نعمت انصاف برخوردار نیست

شمارهٔ ۱۱ - در منقبت امام المتقین امیرالمؤمنین اسدالله الغالب علی علیه‌السلام: نقاش نقش بی‌عدد ما سوا یکی است - قدرت فزون تر از حد و قدرت‌نما یکیست

شمارهٔ ۱۲ - در مدح فاتح خیبر خواجه قنبر حضرت علی علیه‌السلام: با وجود اینکه دارد طوبی و کوثر بهشت - از تو با این قامت و لب کی بود خوشتر بهشت

شمارهٔ ۱۳ - در مدح سفینه النجات حلال مشکلات امیرالمؤمنین علیه‌السلام: روی حق روی حق نمای علیست - علی (ع) آئینهٔ خدای علیست

شمارهٔ ۱۴ - در مدح قاتل کفار حیدر کرار حضرت علی ابن ابیطالب علی علیه‌السلام: مقصود ز آفرینش کون و مکان علیست - کون و مکان چو جسم و در آنجسم جان علیست

شمارهٔ ۱۵ - در مدح حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام: آرام قلب و راحت جان مهر حیدر است - نور یقین و روح روان مهر حیدر است

شمارهٔ ۱۶ - مولودیه در مدح انسیه حورا فاطمه زهرا سلام‌الله علیها: امروز عالمی ز تجلی منور است - میلاد با سعادت زهرای اطهر است

شمارهٔ ۱۷ - در تنهیت عید مولود مسعود امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام: حجاب جان دریدم تا رخ جانانه پیدا شد - شکستم این صدف تا آندر یکدانه پیدا شد

شمارهٔ ۱۸ - در تهنیت عید مولود صفدر بدر و حنین ابی‌الحسنین علی علیه‌السلام: در حریم کعبه شاه انس و جان آمد پدید - آنکه مقصود دو عالم بود آن آمد پدید

شمارهٔ ۱۹ - در مدح مولی الکونین علی‌علیه‌السلام: درحقیقت جان ندارد هرکسی جانان ندارد - هرکسی جانان ندارد درحقیقت جان ندارد

شمارهٔ ۲۰ - در مدح مولی الکونین اباالحسنین علی علیه‌السلام: هر وجودی شور عشق مرتضی در سر ندارد - بهتر آن باشد که از خواب عدم سر برندارد

شمارهٔ ۲۱ - در مدح ساقی کوثر حیدرصفدر حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام: همچو جام جمت ار آینه رخشان گردد - صد سکندر بدرت حاجب و دربان گردد

شمارهٔ ۲۲ - در مدح امام بر حق ولی مطلق حضرت علی‌ابن ابیطالب علیه‌السلام: هیچ دانی که جوانمرد و هنرور باشد؟ - آنکه غمخوار و مددکار برادر باشد

شمارهٔ ۲۳ - در مدح مولی‌الموالی حضرت امیرالمؤمنین (ع): ز طریق بنده‌گی علی نه اگر بشر بخدا رسد - بچه دل نهد بکه رو کند بچه سو رود بکجا رسد

شمارهٔ ۲۴ - در مدح حضرت مولی‌الموالی علی علیه‌السلام: دیده من غیر دیدار علی جوید نجوید - یا زبانم غیر اوصاف علی گوید نگوید

شمارهٔ ۲۵ - در مدح حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام: آنانکه پاس حرمت حیدر نداشتند - ایمان بذات خالق اکبر نداشتند

شمارهٔ ۲۶ - در مدح امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام: دهر پیر امروز باز از نوجوانی میکند - ذره‌سان خورشید رقص از شادمانی میکند

شمارهٔ ۲۷ - در مدح شهاب‌الثاقب حضرت مولی‌الموالی علی علیه‌السلام: فغان ز عشق که آسان نماید اول بار - چو مدتی گذرد سخت میشود دشوار

شمارهٔ ۲۸ - در مدح مولی‌الموالی حضرت علی علیه‌السلام: بیا ساقی بده ساغر به عشق ساقی کوثر - دماغ جان ز می‌کن‌تر بعشق ساقی کوثر

شمارهٔ ۲۹ - در مدح ساقی کوثر حیدر صفدر علی (ع): خورشید و تیغ و آینه درویش این چهار - باید برهنه ور نه نیاید به هیچ کار

شمارهٔ ۳۰ - در تهنیت عید مولود مسعود حضرت رسول اکرم صلی‌الله علیه و آله: شد سر هویت بجهان جلوه گر امروز - روشن شد از انوار رخش بحر و بر امروز

شمارهٔ ۳۱ - قصیده مولودیه ذیل در ماه رجب ۱۳۴۹ هجری: به عتبات مشرف شده بودند در اصفهان سروده شد و ارسال گردید - زمین به عرش برین دارد افتخار امروز

شمارهٔ ۳۲ - غدیریه در مدح حضرت علی علیه‌السلام: سزد روند مه و مهر در حجاب امروز - که زد ز برج ولایت سرآفتاب امروز

شمارهٔ ۳۳ - غدیریه در مدح ساقی سلسبیل و مرشد جبرئیل: فسرده طبع من ای عندلیب دستان‌ساز - چه روی داده که برناید از تو هیچ آواز

شمارهٔ ۳۴ - در تهنیت عید سعید غدیر و مدح امیرالمؤمنین علیه‌السلام: دهید مژده برندان می‌پرست امروز - که پیر میکده آمد قدح بدست امروز

شمارهٔ ۳۵ - در تهنیت عید مولود ولی ذوالمنن: چو یار پرده ز رخسار برگرفت امروز - جهان پیر جوانی ز سر گرفت امروز

شمارهٔ ۳۶ - قصیده در مدح حضرت مولی‌الموالی علی علیه‌السلام: غیر انسان هرچه باشد ظل انسانست و بس - معنی انسان همانا شاه مردان است و بس

شمارهٔ ۳۷ - در میلاد مسعود حضرت ثامن الائمه علیه‌السلام: طلوع شمس ندیدی ز نجم اگر محسوس - ببین ز نجمه بعالم طلوع شمس شموس

شمارهٔ ۳۸ - در تهنیت عید مولود مسعود حلال مشکلات کشتی نجات علی علیه‌السلام: چه خوش گفت الحق رسول مصدق - که حق با علی و علی هست با حق

شمارهٔ ۳۹ - در مدح ولی ذوالمنن حضرت حجه‌ابن‌الحسن عجل‌اله تعالی فرجه: هر آنچه میزنم از دفتر وجود ورق - نوشته است بخط جلی که جاءالحق

شمارهٔ ۴۰ - در مدح مولی‌الموالی حضرت امیرالمؤمنین (ع): تسلیم کن باهل دل از کف عنان دل - تا زین جهان برند ترا در جهان دل

شمارهٔ ۴۱ - در مدح شمع شبستان هدایت شاه سریر ولایت: یکی گشای دو چشم ار که نیستی احول - ببین یگانگی کردگار عز و جل

شمارهٔ ۴۲ - در مدح مولی‌الموالی حضرت علی علیه‌السلام: مکین مسند شاهی علیست جل‌جلال - خدیو ملک الهی علیست جل جلال

شمارهٔ ۴۳ - در مدح ولی سبحانی حضرت علی عمرانی (ع): ای پیش ارغوان تو کمتر ز خار گل - قدیک چمن صنو برو رخ یک بهار گل

شمارهٔ ۴۴ - غدیریه در مدح سراج الامه اب الائمه علی «علیه السلام»: عید غدیر آمد و شد گاه وجد و حال - ساقی بیار باده و از دل ببر ملال

شمارهٔ ۴۵ - در تهنیت عید مولود شاه ولایت اسداله الغالب علی ابن ابیطالب (ع): در ماه رجب ۱۳۵۳ هجری‌قمری سروده شد - از آن نهاد بعالم بنای کعبه خلیل

شمارهٔ ۴۶ - در تهنیت عید مولود مسعود: زد امروز از نسل آدم به عالم - خدیوی قدم کش طفیل است آدم

شمارهٔ ۴۷ - در نعت حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی «صلی‌اله علیه و آله»: چرا چو ابر نبارد سرشگ از بصرم - که همچو برق گذر کرد عمر از نظرم

شمارهٔ ۴۸ - در نعت رسول اکرم (ص) و مدح ولی اعظم علی (ع): به اهل بینش در آفرینش بود مبرهن بود مسلم - که از تمامی شده است نامی جناب انسان ظهور اعظم

شمارهٔ ۴۹ - در مدح مولی‌الموالی حضرت امیرالمؤمنین (ع): مظهری گردید ظاهر دوش بر عین الیقینم - کز تماشای جمالش رفت از کف عقل و دینم

شمارهٔ ۵۰ - در مدح مولی الموالی امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام: روزگاری شد که مدح حضرت مولاست کارم - کارم اینست و خوشست الحمدلله روزگارم

شمارهٔ ۵۱ - ایضا قصیده غدیریه در مدح مولی «علیه‌السلام»: قاصد آمد دوش از وی نامهٔ دلبر گرفتم - بهر ایثار رهش از جان خود دل برگرفتم

شمارهٔ ۵۲ - تنقید از حاسدین و مناقب علی ابن ابیطالب علیه‌السلام: من که نی تدلیس در محراب و منبر میکنم - نی بخلوت میروم آن کار دیگر میکنم

شمارهٔ ۵۳ - در مدح ساقی سلسبیل مرشد جبرئیل علی (ع): دست یزدان دستیار مصطفی بازوی دین - نیست جز مشکل گشا دست امیرالمؤمنین

شمارهٔ ۵۴ - در مدح کشتی نجات حلال مشکلات حضرت علی (ع): ای وجه رب العالمین هو یا امیرالمؤمنین - ای قبله اهل یقین هو یا امیرالمؤمنین

شمارهٔ ۵۵ - در مدح شاه انس و جان مولی الموالی امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام: چنانکه میشود از نور خور جهان روشن - شود ز نام علی قلب دوستان روشن

شمارهٔ ۵۶ - در تهنیت عید مولود مسعود مهدی موعود: خالت بتا به عارض نیکو - باشد حدیث آتش و هندو

شمارهٔ ۵۷ - مولودیه در مدح مظهر العجائب علی ابن ابیطالب «علیه السلام»: ای عاشقان خسته جان‌یار آمد یار آمده - ازخلوت آن‌جا جهان اینک ببازار آمده

شمارهٔ ۵۸ - در نعت سیدعالم نبی‌اکرم محمد مصطفی (ص): دو جهان نمی و ترشحی زیم عطای محمدی - کتب و صحایف انبیا صفت و ثنای محمدی

شمارهٔ ۵۹ - در مدح امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام: تویی آنکه سکه سلطنت زده حق بنام تو یا علی - که بجز خدای تو مطلع بود از مقام تو یا علی

شمارهٔ ۶۰ - توسل به حلال مشکلات و کشتی نجات: چشم لطفی سوی ما بهر خدا کن یا علی - درد ما را ظاهر و باطن دوا کن یا علی

شمارهٔ ۶۱ - در مدح امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام: شاه اورنگ انماست علی - حق و حق بین و حق‌نماست علی

شمارهٔ ۶۲ - در مدح شاه انس و جان مولی الموالی امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام: مظهر کبریا علی است علی - خالق ماسوی علی است علی

شمارهٔ ۶۳ - غدیریه در مدح مولی الموالی علی علیه‌السلام: حبیب خلوتیم ای نگار هر جائی - که رخ نهفتهٔی اندر نقاب پیدایی

شمارهٔ ۶۴ - غدیریه در مدح مولای متقیان: الا ای غافل از حال خود ای بیچاره انسانی - کز انسانیتت محروم دارد خوی حیوانی

شمارهٔ ۶۵ - غدیریه: ای مه بی‌مهر من ای مهر و ماهت مشتری - وی دو صد چندانکه مهر ازمه ز مهرت برتری

شمارهٔ ۶۶ - در مدح حلال مشکلات اسدالله الغالب: کرده خوش جمع بهم چشم تو با بیماری - مستی و شوخی و فتانی و مردم داری

شمارهٔ ۶۷ - مولودیه در مدح شهاب الثاقب حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام: مجلس ما را چه جای ساغر و صهباستی - کامشب از خمخانه حق جان قدح پیماستی

شمارهٔ ۶۸ - در تهنیت عید مولود حضرت اباعبدالله (ع): خوش هوای فرودین امسال روح افزاستی - دل گشا و گیتی افروز و جهان آراستی

شمارهٔ ۶۹ - در مدح ولی‌الله اعظم امیرالمؤمنین علی «علیه‌السلام»: ز جلوه مهر سماکی به بوتراب رسد - چگونه ذره تواند به آفتاب رسد

شمارهٔ ۷۰ - در مدح ولی‌الله اعظم امیرالمؤمنین «علیه‌السلام»: ولی خالق اکبر علی هو علی حق - وصی پاک پیغمبر علی هو علی حق

شمارهٔ ۷۱ - در مدح ثامن الائمه علی ابن موسی‌الرضا «علیه‌السلام»: آئینهٔ ایزد نما هو یا علی موسی الرضا - گنجینه علم خدا هو یا علی موسی الرضا

شمارهٔ ۷۲ - قصیده عشقیه: مسجود ملک آدم عشقست جمالت را - بر خیل رسل اقدم عشقست جمالت را