گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
میرداماد

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «ما را به آل خیر نبیین توسل است» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «ت» است.

حرف آخر قافیه

الف
ب
ت
د
ش
ط
م
ن
و
ه

شماره ۱: از سوز دل بسوخت گیاه وجود ما

شماره ۲: ای به درگاه تو از قدس روان قافله‌ها

شماره ۳: بر در دوست که قدر گهر پاک آنجا

شماره ۴: چشم خراج عشق ستد خون ناب را

شماره ۵: سوز غم تو کرد قضا سرنوشت ما

شماره ۶: شعله ها در جان زدی این سینه غمناک را

شماره ۷: فقیا بفیکا تفز بالعلا

شماره ۸: ما شاه محنتیم و دهد عشق تاج ما

شماره ۹: ای مه از رخ دور کن یک ره نقاب

شماره ۱۰: آتش که شعله عاریت از جان ما گرفت

شماره ۱۱: آنکه در آتش غم سوخت دل خام من است

شماره ۱۲: از تو ما را آب در جوی تمنا آتش است

شماره ۱۳: اشکم ز سوز سینه چو عمان آتش است

شماره ۱۴: این زمینی ست که جولانگاه جانان بوده ست

شماره ۱۵: بی غم عشق تو جان با هستی من دشمن است

شماره ۱۶: چنین که شور تو در ساخت دماغ من است

شماره ۱۷: گر زمهر بتی دل به قصد کین من است

شماره ۱۸: عشق آتش در مذاقم آب حیوان کرده است

شماره ۱۹: کافرم با دردم ار هرگز به درمان کار هست

شماره ۲۰: کو سری کش سر فتراک تو یکچند نداشت

شماره ۲۱: ما را به آل خیر نبیین توسل است

شماره ۲۲: آفت تقوی ما جلوه کنان می آید

شماره ۲۳: امشب این دل سوز عشقش بر سر جان کرده بود

شماره ۲۴: شکر خجل از خنده پنهان توباشد

شماره ۲۵: مپرس از من که خون دل شبت از دیده چون آید

شماره ۲۶: مگر با هر گیاهی یا گلی کز خاک می‌روید

شماره ۲۷: مگو که سوختن از عاشقی بتر باشد

شماره ۲۸: هنوز از ناله‌ام بنیاد جان نابود می‌گردد

شماره ۲۹: نمی‌دانم چه سازم‌، باز در بازی‌ست چوگانش

شماره ۳۰: حسنت کشید گرد مه از مشک ناب خط

شماره ۳۱: ای که گویی ما به زهد از خود حجاب افکنده‌ایم

شماره ۳۲: چنان ز آتش دل سینه مشتعل کردم

شماره ۳۳: ما این سبوی باده که بر دوش کرده ایم

شماره ۳۴: چه ریزد شعله غم جای می در جام من

شماره ۳۵: گفتی که شد دردت فزون صبر است و بس درمان تو

شماره ۳۶: دگرم زدست ماهی شده دل هزار پاره

sunny dark_mode