گنجور

آمار شعرها

 

تا تاریخ پانزدهم بهمن‌ماه ۹۵ مجموعاً ۷۱۴۸۳۶ بیت شعر از طریق سایت گنجور در دسترس قرار گرفته است. در جدول زیر با کلیک بر روی نام شاعران -که بر اساس تعداد ابیات اشعار آنها به صورت نزولی مرتب شده- می‌توانید آمار اوزان دیوان آنها را مشاهده کنید.

ردیف شاعر تعداد ابیات درصد از کل
۱ عطار نیشابوری ۹۵۰۱۷ ۱۳.۲۹
۲ صائب تبریزی ۷۸۸۹۰ ۱۱.۰۴
۳ جلال‌الدین محمد مولوی ۶۵۹۷۳ ۹.۲۳
۴ ابوالقاسم فردوسی ۴۹۶۰۹ ۶.۹۴
۵ بیدل دهلوی ۳۲۳۳۳ ۴.۵۲
۶ نظامی گنجوی ۲۷۷۹۳ ۳.۸۹
۷ سنایی غزنوی ۲۶۰۸۰ ۳.۶۵
۸ امیرخسرو دهلوی ۲۳۲۸۲ ۳.۲۶
۹ ملک‌الشعرای بهار ۲۱۸۰۹ ۳.۰۵
۱۰ قاآنی ۲۰۵۵۶ ۲.۸۸
۱۱ خاقانی شروانی ۱۷۴۲۹ ۲.۴۴
۱۲ سعدی شیرازی ۱۵۷۴۴ ۲.۲۰
۱۳ مسعود سعد سلمان ۱۵۶۹۴ ۲.۲۰
۱۴ شاه نعمت‌الله ولی ۱۴۹۸۱ ۲.۱۰
۱۵ اوحدی مراغه‌ای ۱۴۶۷۴ ۲.۰۵
۱۶ انوری ابیوردی ۱۳۳۰۸ ۱.۸۶
۱۷ سلمان ساوجی ۱۳۱۰۴ ۱.۸۳
۱۸ سیف فرغانی ۱۳۰۰۹ ۱.۸۲
۱۹ فرخی سیستانی ۱۱۷۳۹ ۱.۶۴
۲۰ ناصرخسرو قبادیانی ۱۰۷۸۳ ۱.۵۱
۲۱ محتشم کاشانی ۱۰۷۱۶ ۱.۵۰
۲۲ وحشی بافقی ۱۰۵۹۵ ۱.۴۸
۲۳ فیض کاشانی ۹۸۴۴ ۱.۳۸
۲۴ فخرالدین اسعد گرگانی ۸۹۸۳ ۱.۲۶
۲۵ خواجوی کرمانی ۸۸۴۹ ۱.۲۴
۲۶ اسدی توسی ۸۸۰۸ ۱.۲۳
۲۷ رشیدالدین وطواط ۸۵۷۴ ۱.۲۰
۲۸ اقبال لاهوری ۸۲۷۰ ۱.۱۶
۲۹ فروغی بسطامی ۵۸۶۳ ۰.۸۲
۳۰ عراقی ۵۷۹۲ ۰.۸۱
۳۱ پروین اعتصامی ۵۶۱۳ ۰.۷۹
۳۲ جامی ۵۴۱۰ ۰.۷۶
۳۳ حافظ شیرازی ۴۷۹۰ ۰.۶۷
۳۴ عرفی شیرازی ۳۸۹۹ ۰.۵۵
۳۵ هلالی جغتایی ۳۱۷۴ ۰.۴۴
۳۶ عبید زاکانی ۲۹۲۵ ۰.۴۱
۳۷ منوچهری دامغانی ۲۸۱۶ ۰.۳۹
۳۸ شهریار ۲۵۸۴ ۰.۳۶
۳۹ شیخ محمود شبستری ۱۶۸۴ ۰.۲۴
۴۰ ابوسعید ابوالخیر ۱۵۹۰ ۰.۲۲
۴۱ هاتف اصفهانی ۱۵۸۷ ۰.۲۲
۴۲ رضی‌الدین آرتیمانی ۱۵۵۰ ۰.۲۲
۴۳ ابن حسام خوسفی ۱۴۹۰ ۰.۲۱
۴۴ شیخ بهایی ۱۲۹۲ ۰.۱۸
۴۵ رهی معیری ۱۰۵۰ ۰.۱۵
۴۶ رودکی سمرقندی ۱۰۴۷ ۰.۱۵
۴۷ باباطاهر ۷۶۴ ۰.۱۱
۴۸ خیام نیشابوری ۶۴۴ ۰.۰۹
۴۹ شاطرعباس صبوحی ۶۱۱ ۰.۰۹
۵۰ باباافضل کاشانی ۵۰۰ ۰.۰۷
۵۱ مهستی گنجوی ۳۸۲ ۰.۰۵
۵۲ عبدالواسع جبلی ۳۲۰ ۰.۰۴
۵۳ کسایی مروزی ۳۰۷ ۰.۰۴
۵۴ هجویری ۲۸۰ ۰.۰۴
۵۵ نصرالله منشی ۲۴۳ ۰.۰۳
۵۶ خلیل‌الله خلیلی ۱۰۸ ۰.۰۲
۵۷ رشحه ۷۵ ۰.۰۱

فهرست زیر نیز آمار اشعار گنجور را از لحاظ اوزان عروضی نشان می‌دهد:

ردیف وزن تعداد ابیات درصد از کل
۱ وزنیابی نشده ۲۲۴۶۳۷ ۳۱.۴۲
۲ مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۹۶۱۰۱ ۱۳.۴۴
۳ فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) ۷۶۶۱۰ ۱۰.۷۲
۴ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی) ۶۶۸۸۷ ۹.۳۶
۵ فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون) ۳۱۷۰۹ ۴.۴۴
۶ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف) ۲۹۹۵۴ ۴.۱۹
۷ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف) ۲۶۳۳۰ ۳.۶۸
۸ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۲۶۰۹۹ ۳.۶۵
۹ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف) ۲۱۳۸۰ ۲.۹۹
۱۰ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی) ۱۷۳۱۵ ۲.۴۲
۱۱ مفعول مفاعلن فعولن (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) ۱۷۲۱۶ ۲.۴۱
۱۲ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم) ۱۳۴۰۰ ۱.۸۷
۱۳ مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف) ۱۱۴۳۱ ۱.۶۰
۱۴ مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف) ۸۰۳۳ ۱.۱۲
۱۵ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب) ۵۷۷۴ ۰.۸۱
۱۶ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف) ۴۸۴۸ ۰.۶۸
۱۷ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم) ۴۵۷۳ ۰.۶۴
۱۸ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب) ۴۴۹۶ ۰.۶۳
۱۹ فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم) ۳۹۱۶ ۰.۵۵
۲۰ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (رجز مثمن مطوی مخبون) ۳۳۳۰ ۰.۴۷
۲۱ فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مسدس مخبون محذوف) ۲۹۶۲ ۰.۴۱
۲۲ مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور) ۲۷۰۹ ۰.۳۸
۲۳ مفعول مفاعلن مفاعیلن (هزج مسدس اخرب مقبوض) ۱۹۸۱ ۰.۲۸
۲۴ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن (رمل مثمن مشکول) ۱۹۳۳ ۰.۲۷
۲۵ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن (مجتث مثمن مخبون) ۱۶۲۷ ۰.۲۳
۲۶ مفعول فاعلات مفاعیلن (مضارع مسدس اخرب مکفوف) ۱۱۲۵ ۰.۱۶
۲۷ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون) ۱۰۰۵ ۰.۱۴
۲۸ مفعول مفاعیل فاعلاتن ۹۹۲ ۰.۱۴
۲۹ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فع ۸۸۴ ۰.۱۲
۳۰ مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن (رجز مثمن مطوی) ۶۴۱ ۰.۰۹
۳۱ مستفعلن فع مستفعلن فع (متقارب مثمن اثلم) ۴۸۷ ۰.۰۷
۳۲ مفاعیلن مفاعلین فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی) ۳۲۱ ۰.۰۴
۳۳ فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن (مقتضب مثمن مطوی مقطوع) ۳۱۹ ۰.۰۴
۳۴ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل مثمن سالم) ۲۸۴ ۰.۰۴
۳۵ متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن ۲۷۳ ۰.۰۴
۳۶ مستفعلتن مستفعلتن ۲۳۳ ۰.۰۳
۳۷ فعلاتن مفاعلن فعلاتن مفاعلن ۲۳۱ ۰.۰۳
۳۸ مفعول فاعلات مفاعیل فع ۲۰۴ ۰.۰۳
۳۹ مفتعلن فاعلات مفتعلن ۱۹۲ ۰.۰۳
۴۰ مفاعیل مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن مکفوف محذوف) ۱۶۳ ۰.۰۲
۴۱ متفاعلتن متفاعلتن ۱۵۲ ۰.۰۲
۴۲ مفاعلن فع مفاعلن فع مفاعلن فع مفاعلن فع ۱۴۷ ۰.۰۲
۴۳ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلاتن ۱۳۲ ۰.۰۲
۴۴ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ۱۲۹ ۰.۰۲
۴۵ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع (رمل مثمن محجوف مطموس) ۱۱۱ ۰.۰۲
۴۶ مفعول مفاعیل فاعلن ۸۳ ۰.۰۱
۴۷ مفاعلن مفاعلن مفاعلن ۷۹ ۰.۰۱
۴۸ فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن ۷۶ ۰.۰۱
۴۹ مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن ۷۳ ۰.۰۱
۵۰ مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن (بسیط مخبون) ۵۹ ۰.۰۱
۵۱ فعولن مفاعلن فعولن مفاعلن ۵۷ ۰.۰۱
۵۲ فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن ۵۶ ۰.۰۱
۵۳ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن ۵۵ ۰.۰۱
۵۴ مستفعلن فع مفاعلن فع ۵۳ ۰.۰۱
۵۵ مفعول فاعلات فعولن ۵۳ ۰.۰۱
۵۶ مستفعلن مستفعلن ۵۲ ۰.۰۱
۵۷ فعلاتن مفاعلن فعلاتن ۵۰ ۰.۰۱
۵۸ مفتعلن فع مفتعلن فع ۴۷ ۰.۰۱
۵۹ مفتعلن مفتعلن مفتعلن ۴۵ ۰.۰۱
۶۰ مستفعلن مستفعلن فاعلن ۴۳ ۰.۰۱
۶۱ فاعلات مفتعلن فاعلات مفتعلن ۳۶ ۰.۰۱
۶۲ فعلاتن فعلن فعلاتن فعلن ۳۳ ۰.۰۰
۶۳ فعلات فعلن فعلات فعلن ۳۱ ۰.۰۰
۶۴ متفاعلاتن متفاعلاتن ۲۹ ۰.۰۰
۶۵ فاعلن مفاعل مفعولن ۲۹ ۰.۰۰
۶۶ مفتعلن مفتعلن مفتعلن فع ۲۸ ۰.۰۰
۶۷ مفاعلن مفعولن مفاعلن مفعولن ۲۶ ۰.۰۰
۶۸ مفعول مفاعلن مفعول مفاعلن ۲۳ ۰.۰۰
۶۹ مفاعلن فعولن مفاعلن فعولن ۲۱ ۰.۰۰
۷۰ مفعولن فع مفعولن فع ۱۹ ۰.۰۰
۷۱ فاعلن مفعولن فاعلن مفعولن ۱۸ ۰.۰۰
۷۲ مفاعیل فعولن مفاعیل فعولن ۱۸ ۰.۰۰
۷۳ مفتعلن فع مفاعلن فع ۱۶ ۰.۰۰
۷۴ مفاعلن فع مفاعلن فع ۱۶ ۰.۰۰
۷۵ فاعلات فع فاعلات فع ۱۵ ۰.۰۰
۷۶ فاعلن فعل فاعلن فعل فاعلن فعل فاعلن فعل ۱۴ ۰.۰۰
۷۷ مفعولن مفعولن مفعولن مفعولن ۱۴ ۰.۰۰
۷۸ فاعلات فع فاعلات فع فاعلات فع فاعلات فع ۱۴ ۰.۰۰
۷۹ مفتعلن مفتعلن فع مفتعلن مفتعلن فع ۱۴ ۰.۰۰
۸۰ فعلات فعلن فاعلن مفعولن ۱۴ ۰.۰۰
۸۱ مفتعلن فع مفتعلن مفتعلن فع مفتعلن فع ۱۳ ۰.۰۰
۸۲ مستفعلن فعلاتن مستفعلن فعلاتن ۱۳ ۰.۰۰
۸۳ مستفعلن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن ۱۲ ۰.۰۰
۸۴ فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن ۱۱ ۰.۰۰
۸۵ فاعلاتن فع فاعلاتن فع ۱۰ ۰.۰۰
۸۶ مستفعلن مستفعلن مستفعلن ۹ ۰.۰۰
۸۷ مفتعلن مفتعلن مفعول مفاعیلن ۹ ۰.۰۰
۸۸ مفعول فاعلن مفعول فاعلن ۹ ۰.۰۰
۸۹ فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن ۹ ۰.۰۰
۹۰ فعولن مفاعلن مفاعیلن ۹ ۰.۰۰
۹۱ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن فعل ۹ ۰.۰۰
۹۲ فعولن فعولن مفاعلن ۹ ۰.۰۰
۹۳ مستفعلن فعلاتن فع ۹ ۰.۰۰
۹۴ مفاعیلن مفاعیلن ۹ ۰.۰۰
۹۵ مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن ۸ ۰.۰۰
۹۶ مفتعلن فع مفتعلن فع مفتعلن فع مفتعلن فع ۸ ۰.۰۰
۹۷ مفتعلن مفعولن مفتعلن مفعولن ۸ ۰.۰۰
۹۸ فعلات فاعلاتن فعلات فعلن ۷ ۰.۰۰
۹۹ فعلات فاعلاتن فعلات فاعلن ۷ ۰.۰۰
۱۰۰ مفاعیل مفتعلن فع مفاعیل مفتعلن فع ۷ ۰.۰۰
۱۰۱ متفاعلتن متفاعلتن متفاعلتن متفاعلتن ۷ ۰.۰۰
۱۰۲ فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعل ۷ ۰.۰۰
۱۰۳ مفتعلن فع مفتعلن مفتعلن فع مفتعلن ۷ ۰.۰۰
۱۰۴ مفتعلن فعولن مفتعلن فعولن ۷ ۰.۰۰
۱۰۵ فعلاتن فعلاتن فعلاتن ۷ ۰.۰۰
۱۰۶ مفعول فاعلاتن مفعول فاعلن ۷ ۰.۰۰
۱۰۷ متفاعلن متفاعلن ۷ ۰.۰۰
۱۰۸ فعلاتن مفاعلن فع فعلاتن مفاعلن فع ۷ ۰.۰۰
۱۰۹ فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن مفاعلن ۵ ۰.۰۰
۱۱۰ فعلاتن فعلاتن فعل ۴ ۰.۰۰
۱۱۱ مفاعیلن مفاعیلن مفاعلین فعولن ۱ ۰.۰۰