گنجور

 
سعدی شیرازی
سعدی
 

مشرف الدین مصلح بن عبدالله شیرازی شاعر و نویسندهٔ بزرگ قرن هفتم هجری قمری است. تخلص او "سعدی" است که از نام اتابک مظفرالدین سعد پسر ابوبکر پسر سعد پسر زنگی گرفته شده است. وی احتمالاً بین سالهای ۶۰۰ تا ۶۱۵ هجری قمری زاده شده است. در جوانی به مدرسهٔ نظامیهٔ بغداد رفت و به تحصیل ادب و تفسیر و فقه و کلام و حکمت پرداخت. سپس به شام و مراکش و حبشه و حجاز سفر کرد و پس از بازگشت به شیراز، به تألیف شاهکارهای خود دست یازید. وی در سال ۶۵۵ سعدی‌نامه یا بوستان را به نظم درآورد و در سال بعد (۶۵۶) گلستان را تألیف کرد. علاوه بر اینها قصاید، غزلیات، قطعات، ترجیع بند، رباعیات و مقالات و قصاید عربی نیز دارد که همه را در کلیات وی جمع کرده‌اند. وی بین سالهای ۶۹۰ تا ۶۹۴ هجری در شیراز درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد.

از سعدی آثار زیر از طریق این پایگاه در دسترس قرار گرفته است:

دیوان اشعار

بوستان

گلستان

مواعظ

رسائل نثر

مجالس پنجگانه

دسترسی به فهرست غزلیات سعدی بر اساس طبقه‌بندی قدیمی کلیات او:

طیبات

بدایع

خواتیم

غزلیات قدیم

ملمعات

دیگر صفحات مربوط به سعدی در این پایگاه:

مقدمهٔ بیستون

اوزان اشعار سعدی

استقبالهای حافظ از سعدی

استقبالهای سلمان ساوجی از سعدی

استقبالهای سیف فرغانی از سعدی

استقبالهای خواجوی کرمانی از سعدی

استقبالهای اوحدی از سعدی

استقبالهای عبید زاکانی از سعدی