گنجور

 
وفایی شوشتری

شماره ۱ - در مدح خواجه کاینات محمدبن عبدالله صلوات الله و سلامه علیه: تا که خدایی کند خدای محمد (ص)

شماره ۲ - در نعت پیامبر اکرم (ص): روزگار از نکهت زلف نگارم عنبرین شد

شماره ۳ - تجدید مطلع: حلقه ی گیسوی آن شه عروة الوثقای دین شد

شماره ۴ - در تهنیت عید غدیر و مدح حضرت امیر (ع): ساقی بریز باده مرا، هی به ساغرا

شماره ۵ - تجدید مطلع: ای با، قدم حدوث وجود تو همسرا

شماره ۶ - در مدح یعسوب دین امیرالمؤمنین (ع): اگر مطرب آهنگ دیگر نمی زد

شماره ۷ - تجدید مطلع: علی گر، ز الا علم بر نمی زد

شماره ۸ - در مدح مولای متقیان امیرمؤمنان (ع): ساقی به وصف لعل تو تا، می زنیم دم

شماره ۹ - در منقبت شاه ولایت علی علیه السلام: ای دلا منزل فراتر، بر کن از این خاکدان

شماره ۱۰ - در مدح ساقی کوثر امیرالمؤمنین علیه السلام: سقاک الله ای ساقی نیک منظر

شماره ۱۱ - در مدح شاه خیبرگیر حضرت امیر (ع): بازم آمد عشق یار، آهسته برزد حلقه بردر

شماره ۱۲ - در مدح شیر کردگار حیدر کرار علی (ع): چون ز تأثیر حمل تر، شد دماغ روزگار

شماره ۱۳ - تجدید مطلع: چون در آید حیدر کرار، اندر کار زار

شماره ۱۴ - در مدح امیرمؤمنان علی علیه السلام: چه شود، زراه وفا اگر

شماره ۱۵ - در مدح و منقبت امیرمؤمنان علی علیه السلام: ساقیا بیا ز آفتاب می

شماره ۱۶ - در مدح مولی الموحدین امیرالمؤمنین علی علیه السلام: از هلال عید دوش ابرو کمان کرد آسمان

شماره ۱۷ - در مدح حضرت زهرا علیهاالسلام: دختر طبعم از سخن رشته به گوهر آورد

شماره ۱۸ - در مدح سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی (ع): نه هرکس شد مسلمان می توان گفتش که سلمان شد

شماره ۱۹ - تجدید مطلع: شهی کز آستینش آشکارا دست یزدان شد

شماره ۲۰ - در مدح سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع): بهار است و کند جا، هرکسی در طرف صحرایی

شماره ۲۱ - تجدید مطلع: الا، نطقم نطاق شعر بست اکنون چو جوزایی

شماره ۲۲ - در مدح حضرت سجاد (ع): به هر دیار که زد عشق خیمه ی اجلال

شماره ۲۳ - در مدح حضرت موسی بن جعفر (ع): عاشق آن باشد که چون سودا کند یکجا کند

شماره ۲۴ - تجدید مطلع: همچو احمد سیر در قوسین و اوادنی کند

شماره ۲۵ - در مدح ثامن الائمه حضرت رضا (ع): جمال آن پری بی پرده تا از پرده پیدا شد

شماره ۲۶ - تجدید مطلع: شهنشاهی که مرآت مثال الله علیا شد

شماره ۲۷ - در منقبت حضرت رضا (ع) و اظهار اشتیاق زیارت آن بزرگوار: ای صبا سوی خراسان از نجف می کن گذار

شماره ۲۸ - در مدح حضرت رضا (ع) و تقاضای صله: ای منبع فتوت و ای معدن کرم

شماره ۲۹ - در مدح حضرت رضا (ع): ای خاک طوس چشم مرا، توتیا تویی

شماره ۳۰ - تجدید مطلع: ای آنکه در طریق هدی رهنما تویی

شماره ۳۱ - قصیده در مدح و منقبت حضرت صاحب الزمان (عج): نمود خور چو رخ اندر نقاب شب پنهان

شماره ۳۲ - تجدید مطلع: چو گشت رایت دارای روزگار عیان

شماره ۳۳ - در مدح حضرت زینب سلام الله علیها: نمی دانم چه بر سر خامه ی عنبر فشان دارد

شماره ۳۴ - در مدح حضرت ابوالفضل (ع): امید راستی از چرخ کجمدار مدار

شماره ۳۵ - تجدید مطلع: شها تو ماهی و مهرت به دل گرفته قرار

شماره ۳۶ - تجدید مطلع دوم: سمند کین چو بتازی به رزم حیدروار

شماره ۳۷ - در شهادت حضرت ابوالفضل (ع): طبعم به هر ترانه نوای دگر زند

شماره ۳۸ - تجدید مطلع دوم: عباس اگر که دست به شمشیر بر زند

شماره ۳۹ - در مدح و منقبت و ذکر شهادت حضرت علی اکبر (ع): طبع شرر فشانم ار شعله ی آذر آورد

شماره ۴۰ - تجدید مطلع: خواهد اگر، به جلوه آن روی منور آورد

شماره ۴۱ - در شهادت حضرت علی اکبر (ع): باز این سر سودایی ام با عشق همسر آمده

شماره ۴۲ - در رشادت و شهادت حضرت مسلم (ع): کسی کو با بتی شیرین زبان همراز و همدم شد

شماره ۴۳ - تجدید مطلع: به حکم شاه دین بر کوفه رفتن چون مصمم شد

شماره ۴۴ - در شهادت حضرت قاسم (ع): زبان خامه در این داستان بود الکن

شماره ۴۵ - در مدح و مرثیه بزرگان دین علیهم سلام الله: آل پیغمبر که ایشان نور حق را مظهرند

شماره ۴۶ - در مصیبت سالار شهیدان (ع): باز از نو خامه همچون نی نوا سر می کند

sunny dark_mode