گنجور

 
وفایی شوشتری

شماره ۱ - در مدح امیر مؤمنان علی (ع): بریز ساقیا مرا، مدام می به ساغرا

شماره ۲ - در مدح حضرت امیر (ع): ز ماه چهره ساقیا، برافکن این نقاب را

شماره ۳ - در مدح امیر مؤمنان علی (ع): المنة لله که به کوی تو مقیمم

شماره ۴ - در توسل به حضرت سیدالشهدا (ع) جهت رفع مرض طاعون: ای کرببلا مشرق انوار خدایی

sunny dark_mode