گنجور

 
صامت بروجردی
 

شمارهٔ ۱ - کتاب نوحه های سینه زنی: رفتی و بردی ز دل تاب و توانم علی

شمارهٔ ۲ - زبان حال حضرت قاسم(ع): ای عمو بر سر قاسم زوفا کن گذری

شمارهٔ ۳ - نوحه دیگر: جان بابا تشنگی زد شعله بر جان العطش

شمارهٔ ۴ - و برای او همچنین: ای صبا بر گو به خاتون جنان اندر جنان با غم و آه و فغان

شمارهٔ ۵ - و برای او همچنین: ای اهل حرم علی اصغر

شمارهٔ ۶ - و برای او همچنین: امروز عاشوراست یا عید قربان است

شمارهٔ ۷ - و برای او: چون شد به دشت کربلا آواره زینب

شمارهٔ ۸ - و برای او همچنین: ای خسرو بی‌سر ای باب گرامم

شمارهٔ ۹ - و برای او همچنین: کوفیان آخر من لب تشنه مهمان شمایم

شمارهٔ ۱۰ - زبان حال صغرا خاتون: رفتی ای جان پدر سوی سفر از بر صغرا

شمارهٔ ۱۱ - و برای او: ای نام تو زینت زبانها

شمارهٔ ۱۲ - و برای او: مرو ای جان برادر سوی میدان ز بر من

شمارهٔ ۱۳ - و برای او همچنین: چون دید زینب شمر را به میدان

شمارهٔ ۱۴ - و برای او همچنین: ای کشته غلطان بخوان ای علمدارم

شمارهٔ ۱۵ - و برای او: ای داده شرف زینب تو کرببلا را

شمارهٔ ۱۶ - و برای او: زد قاصد بزم عزا با قامت خم

شمارهٔ ۱۷ - و برای او همچنین: چون به صف کرب و با بخت و هب یار شد

شمارهٔ ۱۸ - و برای او همچنین: جان به قربان وفایت یا حبیب بن مظاهر

شمارهٔ ۱۹ - و برای او: چون آل طاها از جور ایام

شمارهٔ ۲۰ - نوحه جدید: نیست ممکن که شود از دلی شاد فلک

شمارهٔ ۲۱ - و برای او: ای شمر دون بهر خدا ثوابی

شمارهٔ ۲۲ - و برای او همچنین: دا که از رخ حسین شمر حیا نمی‌کند

شمارهٔ ۲۳ - و برای او همچنین: آمد مه غم بهر عزاداری زینب

شمارهٔ ۲۴ - و برای او: گفت شه تشنه لبان زیر تیغ

شمارهٔ ۲۵ - و برای او: ای به محراب عبادت کشته از شمشیر کین یا امیرالمومنین

شمارهٔ ۲۶ - و برای او: زینت دوش نبی خاک سیه جای تو نیست

شمارهٔ ۲۷ - نوحه دیگر: آه که صد پاره جگر شد حسن

شمارهٔ ۲۸ - و برای او: ای مسیب ز جهان سوی جنان در سفرم

شمارهٔ ۲۹ - و برای او: هر شب جمعه به خروش و نوا

شمارهٔ ۳۰ - و برای او همچنین: امروز بود وقت عزای علی‌اکبر

شمارهٔ ۳۱ - و برای او: لم یا قوم تریدرن ببغی و فساد

شمارهٔ ۳۲ - نوحه دیگر: الظلمیه الظلمیه امت بیدادگر