گنجور

 
صامت بروجردی

لم یا قوم تریدون ببغی و فساد

لم تسعون بقتلی بلجاج و عناد

لیس والله سوانا خلف بعد نبی

فرض الله علی طاعتنا کل عباد

انا مظلوم حسین انا محروم حسین

ربنا قد عرف الله علی کل بریه

ولقد طهرنا الله بطهر ابدیه

شرف الظاهر والباطن فهنا ازلیه

جدنا اشرف من کل شریف وجواد

انا مظلوم حسین انا محروم حسین

چیست تقصیر من ای قوم که الیوم جهانی

شده آماده به قتلم همه با تیغ و سنایی

در شما نیست ز اسلام نه نامی نه نشانی

انا طمان و قد اخرس نطقی ولسانی

انا عطشان وقدا حرق قلبی و فوادی

انا مظلوم حسین انا محروم حسین

انعم الله علینا برسول مدنی

هوجدی و ابی‌واسطه الکون علی

من له ام کامی و هی بنت نبی

هذه الفخر کفافی بصلاح رشاد

انا مظلوم حسین انا محروم حسین

گاه گفتی شه دین در بر صدیقه صغرا

زینب خون شده دل دختر نیک اختر زهرا

اصبری اختی ماوقع الدهر علینا

لیس فی سانحه الکسون ثبات و مهاد

انا مظلوم حسین انا محروم حسین

عجبا وا عجبا امت گمراه که یکسر

چشم پوشید ز حق نمک آن پیمبر

همه در ریختن خون من بی‌کس و یاور

شده آماده و بگرفته به کف نیزه و خنجر

فستجزون من الله اذا قام معاد

انا مظلوم حسین انا محروم حسین

گاه می‌زد شرر اندر جگر (صامت) دلخون

به تسلای یتیمان دل افسرده محزون

یا سکینه و رقیه لفراقی لم تبکون

حسبی الله کفانا وهو خیر عماد

انا مظلوم حسین انا محروم حسین

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode