لطفاً توجه داشته باشید که حاشیه‌ها برای ثبت نظرات شما راجع به همین شعر در نظر گرفته شده‌اند. در صورتی که در متن ثبت شده‌ی شعر در گنجور غلط املایی مشاهده کردید، یا با مقابله با نسخه‌ی چاپی در دسترستان اشتباهاتی یافتید، در مورد این شعر نظر یا احساس خاصی دارید یا مطلب خاصی در مورد آن می‌دانید یا دوست دارید درباره‌ی آن از دیگران چیزی بپرسید یک حاشیه برای آن بنویسید. لطفاً از درج مطالب غیرمرتبط با متن این شعر خاص خودداری فرمایید و حتی‌الامکان سعی کنید متن حاشیه‌ی خود را با حروف فارسی درج کنید (حاشیه‌ها بازبینی خواهند شد و موارد غیرمرتبط و ناقض این نکات حذف می‌شوند).

بحثهای مذهبی و اعتقادی و ارجاع توهین‌آمیز نسبت به بزرگان ادیان و همینطور بحثهای قومیتی و توهین به فرهنگها و قومیتها و زبانها از مصادیق حاشیه‌های نامناسب محسوب می‌شوند.

لطفاً در صورتی که اشتباهات را با استناد به نسخه‌های چاپی گزارش می‌کنید این مسئله را (حتی‌الامکان با ذکر نام مصحح) ذکر نمایید تا بتوانیم بین پیشنهادهای تصحیحی حدسی حاشیه‌گذاران و پیشنهادهای مستند تمایز قایل شویم.

حاشیه بگذارید

* ورود نام و پست الکترونیکی اجباری است، پست الکترونیکی نشان داده نمی‌شود.

 1. «عموم خلق خورند از لغت او جلاب» درست: «از لعاب او». «لعاب» آب دهان باشد.

  Comment by علی زاهد پور — بهمن ۲۷, ۱۳۹۳ @ ۷:۳۸ ب.ظ

 2. «ز بیم آنکه نبیند سطوت تو به خواب» درست: «آنکه نبینند».

  Comment by علی زاهد پور — بهمن ۲۷, ۱۳۹۳ @ ۷:۳۹ ب.ظ

 3. «چنانکه رجم شیطان‌کند ز چرخ شهاب» درست: «رجم شیاطین کنند …».

  Comment by علی زاهد پور — بهمن ۲۷, ۱۳۹۳ @ ۷:۴۰ ب.ظ

 4. «زمانه را نبود خز به خدمت تو رجوع» درست: «نبود جز».

  Comment by علی زاهد پور — بهمن ۲۷, ۱۳۹۳ @ ۷:۴۲ ب.ظ

 5. «چنان به‌گرد خود از ننگ این سخن پیچعد» درست: «پیچید».

  Comment by علی زاهد پور — بهمن ۲۷, ۱۳۹۳ @ ۷:۴۳ ب.ظ

 6. «که خودستایی دور است از طریق ثواب» درست: «صواب».

  Comment by علی زاهد پور — بهمن ۲۷, ۱۳۹۳ @ ۸:۰۲ ب.ظ

 7. «به فکر خاطی جهان از اولوالالباب». وزن این مصراع اختلال دارد.

  Comment by علی زاهد پور — بهمن ۲۷, ۱۳۹۳ @ ۸:۰۳ ب.ظ

خوراک حاشیه‌های این شعر را با این نشانی به خبرخوان خود اضافه کنید.

بستن پنجره