گنجور

 
کمال‌الدین اسماعیل
کمال‌الدین اسماعیل
 

کمال‌الدین اسماعیل فرزند جمال‌الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی، معروف به خلاق المعانی (۵۶۸-۶۳۵ ه.ق) به اعتقاد بعضی آخرین قصیده‌سرای بزرگ ایران است که در جریان حمله مغول و به دست آنان کشته شد. پدرش (جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی) نیز از شعرای بزرگ ایران است.

دیوان کمال‌الدین اسماعیل به همت آقای سیاوش جعفری در گنجور در دسترس قرار گرفته است.

دیوان کمال به ترتیب زیر در گنجور بخش‌بندی شده است:

غزلیات

رباعیات

قصاید

قطعات

ترکیبات

ملحقات

مثنویات