گنجور

 
شاه نعمت‌الله ولی
شاه نعمت‌الله ولی
 

سید نورالدین نعمت‌الله بن محمد کوه بنانی کرمانی (۷۳۰، ۷۳۱ ــ ۸۳۲، ۸۳۴) از صوفیان بنام ایران و قطب دراویش نعمت‌اللهی است.

دیوان این صوفی بزرگ شاعر را آقای مهرداد بیات با استفاده از نسخهٔ دیجیتالی سایت تصوف ایرانی برای گنجور آماده و رفع اشکال نموده است (توضیحات بیشتر).

آثار شاه نعمت‌الله ولی در این مجموعه:

قصاید

غزلیات

ترجیعات

قطعات

مثنویات

رباعیات

دوبیتی‌ها

متفرقات

مفردات