لطفاً توجه داشته باشید که حاشیه‌ها برای ثبت نظرات شما راجع به همین شعر در نظر گرفته شده‌اند. در صورتی که در متن ثبت شده‌ی شعر در گنجور غلط املایی مشاهده کردید، یا با مقابله با نسخه‌ی چاپی در دسترستان اشتباهاتی یافتید، در مورد این شعر نظر یا احساس خاصی دارید یا مطلب خاصی در مورد آن می‌دانید یا دوست دارید درباره‌ی آن از دیگران چیزی بپرسید یک حاشیه برای آن بنویسید. لطفاً از درج مطالب غیرمرتبط با متن این شعر خاص خودداری فرمایید و حتی‌الامکان سعی کنید متن حاشیه‌ی خود را با حروف فارسی درج کنید (حاشیه‌ها بازبینی خواهند شد و موارد غیرمرتبط و ناقض این نکات حذف می‌شوند).

بحثهای مذهبی و اعتقادی و ارجاع توهین‌آمیز نسبت به بزرگان ادیان و همینطور بحثهای قومیتی و توهین به فرهنگها و قومیتها و زبانها از مصادیق حاشیه‌های نامناسب محسوب می‌شوند.

لطفاً در صورتی که اشتباهات را با استناد به نسخه‌های چاپی گزارش می‌کنید این مسئله را (حتی‌الامکان با ذکر نام مصحح) ذکر نمایید تا بتوانیم بین پیشنهادهای تصحیحی حدسی حاشیه‌گذاران و پیشنهادهای مستند تمایز قایل شویم.

حاشیه بگذارید

* ورود نام و پست الکترونیکی اجباری است، پست الکترونیکی نشان داده نمی‌شود.

 1. همه بین بینهایت زیباست فراهنجار است ( فوق العاده به قول دکتر عموشاهی عزیزم)

  Comment by امین کیخا — خرداد ۱۰, ۱۳۹۲ @ ۱۲:۱۷ ب.ظ

 2. متین محکم است اما میتین پتک است به فارسی

  Comment by امین کیخا — خرداد ۱۰, ۱۳۹۲ @ ۱۲:۱۹ ب.ظ

 3. زین معنی ابزار میدهد و نیز اسلحه و زینستان معنی أنبار اسلحه است چنانچه استان الأنبار عراق أنبار و زینستان اسلحه ساسانیان بوده است چون اخرین خانه تا مرز روم بوده است

  Comment by امین کیخا — خرداد ۱۰, ۱۳۹۲ @ ۱۲:۲۱ ب.ظ

 4. مشکیبید یعنی صبر نکنید اما لغت زیبا کیبیدن است یعنی به حاشیه رفتن مثلا ممکن است بفرماید جانا مکیب یعنی حاشیه نرو و گمراه نشو و منحرف نشو ، کیبیدن را اسدی اورده است

  Comment by امین کیخا — خرداد ۱۰, ۱۳۹۲ @ ۱۲:۲۳ ب.ظ

 5. خرم باد روان منصور به سایه سار بهشت انجا که بوهای خوش میاید و ابهای ترانمون( شفاف )سرشارند

  Comment by امین کیخا — خرداد ۱۰, ۱۳۹۲ @ ۱۲:۲۷ ب.ظ

خوراک حاشیه‌های این شعر را با این نشانی به خبرخوان خود اضافه کنید.

بستن پنجره