لطفاً توجه داشته باشید که حاشیه‌ها برای ثبت نظرات شما راجع به همین شعر در نظر گرفته شده‌اند. در صورتی که در متن ثبت شده‌ی شعر در گنجور غلط املایی مشاهده کردید، یا با مقابله با نسخه‌ی چاپی در دسترستان اشتباهاتی یافتید، در مورد این شعر نظر یا احساس خاصی دارید یا مطلب خاصی در مورد آن می‌دانید یا دوست دارید درباره‌ی آن از دیگران چیزی بپرسید یک حاشیه برای آن بنویسید. لطفاً از درج مطالب غیرمرتبط با متن این شعر خاص خودداری فرمایید و حتی‌الامکان سعی کنید متن حاشیه‌ی خود را با حروف فارسی درج کنید (حاشیه‌ها بازبینی خواهند شد و موارد غیرمرتبط و ناقض این نکات حذف می‌شوند).

بحثهای مذهبی و اعتقادی و ارجاع توهین‌آمیز نسبت به بزرگان ادیان و همینطور بحثهای قومیتی و توهین به فرهنگها و قومیتها و زبانها از مصادیق حاشیه‌های نامناسب محسوب می‌شوند.

لطفاً در صورتی که اشتباهات را با استناد به نسخه‌های چاپی گزارش می‌کنید این مسئله را (حتی‌الامکان با ذکر نام مصحح) ذکر نمایید تا بتوانیم بین پیشنهادهای تصحیحی حدسی حاشیه‌گذاران و پیشنهادهای مستند تمایز قایل شویم.

حاشیه بگذارید

* ورود نام و پست الکترونیکی اجباری است، پست الکترونیکی نشان داده نمی‌شود.

 1. بیت ۵
  غلط: کید
  درست : کاید

  بیت ۱۱
  غلط : شد وایدی شد وافمی
  درست: شدوا یدی شدوا فمی

  منبع : نسخه ی فروزانفر

  پاسخ: با تشکر، تصحیح مطابق تحقیق شما اعمال شد.

  Comment by رسته — فروردین ۳, ۱۳۸۸ @ ۴:۳۰ ب.ظ

 2. اسپر باید کوتهیده اسپرز باشد ، یعنی طحال ، به لری به طحال اسپل می گوییم و به انگلیسی spleen !

  Comment by امین کیخا — مهر ۱۳, ۱۳۹۲ @ ۲:۴۹ ب.ظ

 3. اسپرز گاهی پیله ( ابسه ) پیدا می کند و گاهی برای بزرگیش در شکم در برخورد ها پاره می شود ولی نشانه دیگری که پیدا میکند splenomegaly یا کلانسپرزی است که چند شوند ( دلیل ) دارد نخست پلشتی ( عفونت) دوم چنگار ( سرطان) سوم پرگشتگی ( ارتشاء) و چهارم خونکافت ( hemolysis ) پنجم نارسایی قلبی ( heart failure) .

  Comment by امین کیخا — مهر ۱۳, ۱۳۹۲ @ ۲:۵۵ ب.ظ

 4. بیل در پایان نام شهرها مانند اردبیل و اندویل همان است که درانگلستان در پایان شهر ها می اید . با نگارش ville به فرانسه هم ville یعنی شهر .

  Comment by امین کیخا — مهر ۱۳, ۱۳۹۲ @ ۲:۵۸ ب.ظ

 5. این واژه ویل یا بیل وامواژه نیست و پارسی است و اردا بیل یعنی شهر اردایان و راستکاران

  Comment by امین کیخا — مهر ۱۳, ۱۳۹۲ @ ۳:۰۱ ب.ظ

 6. بی اندازگی کردن یعنی إفراط و یا تفریط کردن در مورد باده همان binge است .

  Comment by امین کیخا — مهر ۱۳, ۱۳۹۲ @ ۳:۰۲ ب.ظ

 7. هین نیش ما را نوش کن افغان ما را گوش کن - خود را چو ما بی‌هوش کن بی‌هوش سوی ما نگر

  توصیه شدید به اینکه هوشیار و منطقی و خشک اندیش را به جمع مستان راه ندهید و این دو قماشی جدا گانه ا‌ند و هم نشینی آنان ممکن نیست
  معلوم نیست چه کسی‌ این غزل را با غزل ۱۱۷۸ که به زبان عربی‌ است در هم آمیخته و غزل ۱۱۷۲ را ساخته

  Comment by همایون — آبان ۲۵, ۱۳۹۷ @ ۲:۵۸ ق.ظ

خوراک حاشیه‌های این شعر را با این نشانی به خبرخوان خود اضافه کنید.

بستن پنجره