لطفاً توجه داشته باشید که حاشیه‌ها برای ثبت نظرات شما راجع به همین شعر در نظر گرفته شده‌اند. در صورتی که در متن ثبت شده‌ی شعر در گنجور غلط املایی مشاهده کردید، یا با مقابله با نسخه‌ی چاپی در دسترستان اشتباهاتی یافتید، در مورد این شعر نظر یا احساس خاصی دارید یا مطلب خاصی در مورد آن می‌دانید یا دوست دارید درباره‌ی آن از دیگران چیزی بپرسید یک حاشیه برای آن بنویسید. لطفاً از درج مطالب غیرمرتبط با متن این شعر خاص خودداری فرمایید و حتی‌الامکان سعی کنید متن حاشیه‌ی خود را با حروف فارسی درج کنید (حاشیه‌ها بازبینی خواهند شد و موارد غیرمرتبط و ناقض این نکات حذف می‌شوند).

بحثهای مذهبی و اعتقادی و ارجاع توهین‌آمیز نسبت به بزرگان ادیان و همینطور بحثهای قومیتی و توهین به فرهنگها و قومیتها و زبانها از مصادیق حاشیه‌های نامناسب محسوب می‌شوند.

لطفاً در صورتی که اشتباهات را با استناد به نسخه‌های چاپی گزارش می‌کنید این مسئله را (حتی‌الامکان با ذکر نام مصحح) ذکر نمایید تا بتوانیم بین پیشنهادهای تصحیحی حدسی حاشیه‌گذاران و پیشنهادهای مستند تمایز قایل شویم.

حاشیه بگذارید

* ورود نام و پست الکترونیکی اجباری است، پست الکترونیکی نشان داده نمی‌شود.

 1. مدار جناس تام

  Comment by علیرضا منتظر — دی ۲۴, ۱۳۹۱ @ ۳:۳۵ ق.ظ

 2. ******************************************
  ******************************************
  حافظ مدار امید ………………..
  دارد هزار عیب و ندارد تفضّلی

  فرَج زین مدار کاو: ۱ نسخه (۸۰۳)
  طمع زین مدار، کاو: ۲ نسخه (۸۲۱، ۸۲۳)
  فرَح زین مدار کَون: ۳ نسخه (۸۲۲ و ۲ نسخۀ بی‌تاریخ)
  فرَح کین مدار دون: ۱ نسخه (۸۲۵)
  فرَح از مدار چرخ: ۳ نسخه (۸۲۷ و دو نسخۀ بسیار متأخّر: ۸۹۸، ۸۷۴؟)

  فرَح زین مدار، کاو: ۱۰ نسخه (۸۴۳ و ۹ نسخۀ متأخّر یا بی‌تاریخ) عیوضی، نیساری

  فرَج زین مدار نو: ۱ نسخۀ متأخّر (۸۶۴)
  طرب زین بلاد کاو: ۱ نسخۀ متأخّر (۸۴۹)
  طرب زین مدار، کاو: ۱ نسخۀ متأخّر (۸۶۶)
  فرَح زین مدار، دون: ۱ نسخۀ متأخر (۸۷۴)
  بهی از مدار چرخ: ۱ نسخۀ بسیار متأخّر (۸۹۸)
  فرَح از مدار کون: ۱ نسخۀ بی‌تاریخ

  فرَج زین مدار کون: ۱ نسخه (بی‌تاریخ) خانلری، جلالی نائینی- نورانی وصال

  فرَج از مدار چرخ: بدون سند(با لحاظ نقطه برای “ج” در ضبط نسخۀ ۸۲۷) قزوینی- غنی، سایه، خرمشاهی- جاوید

  ۲۷ نسخه غزل ۴۵۶ و بیت تخلص آن را دارند. از نسخ کاملِ کهنِ مورخ، نسخه‌های مورخ ۸۰۱، ۸۱۳، ۸۱۸، ۸۱۹ و ۸۲۴ اصلِ غزل را ندارند.
  ******************************************
  ******************************************

  Comment by جاوید مدرس (رافض) — دی ۳۰, ۱۳۹۴ @ ۱۲:۱۴ ب.ظ

 3. میشه لطفا بیت آخر را معنا کنید؟ سپاسگزارم

  Comment by ریحان — فروردین ۱, ۱۳۹۷ @ ۱:۴۴ ب.ظ

 4. حافظ مدار امید فرج از مدار چرخ
  دارد هزار عیب و ندارد تفضلی
  از چرخ گردون و از روزگار ، امید گشایشی نیست
  که با هزار عیب ، هیچ نکته ی مثبتی ندارد و امید مهر و لطفی از آن نمی توان داشت

  Comment by حسین، ۱ — فروردین ۱, ۱۳۹۷ @ ۳:۰۴ ب.ظ

 5. رفتم به باغ صبحدمی تا چنم گلی
  آمد به گوش ناگهم آواز بلبلی
  چِنَم: بچینم
  معنی بیت:هنگام صبح به باغ رفتم که گلی بچینم ناگهان آوازبلبلی به گوشم آمد
  سحر به بوی گلستان دمی شدم در باغ
  که تا چو بلبل بیدل کنم علاج دماغ
  مسکین چو من به عشق گلی گشته مبتلا
  و اندر چمن فکنده ز فریاد غلغلی
  مسکین: بی نوا، بیچاره
  غلغلی:همهمه ای، شوری
  معنی بیت: بیچاره بلبل همانند من عاشق وشیدای گلی شده بود ودرآن چمن ازشورواشتیاق هنگانه ای برپا کرده بود.
  چورای ِعشق زدی باتوگفتم ای بلبل
  مکن که آن گل خندان برای خویشتن است.
  می‌گشتم اندرآن چمن وباغ دَم به دم
  می‌کردم اندر آن گل و بلبل تامّلی
  تأمّل: دقّت کردن ودقیق شدن
  معنی بیت: درآن باغ به سیروسیاحت می پرداختم ولحظه به لحظه درروابط آن گل وآن بلبل دقیق شده وحالات آنهارابررسی می کردم.
  گل آنچنان شده برحُسن خویشتن مغرور
  که داشت از دل بلبل هزار گونه فراغ
  گل یارحُسن گشته وبلبل قرین عشق
  آن را تفضّلی نه و این را تبدّلی
  حُسن: جمال وزیبایی
  “آن” اشاره به گل و”این” اشاره به بلبل
  قرین: هم نشین
  تفضّلی : لطف ومهربانی
  تبدّلی: تبدل شدن وتغییرکردن
  معنی بیت: گل بازیبایی وجمال همنشین وهمراه شده وبلبل باشورواشتیاق. (گل نازمی کند وسخت به جلوه گری مشغول است و بلبل به سوزوگداز واظهارنیاز) گل به بلبل لطف ومهربانی نمی کند وبلبل نیزازاشتیاق وسوزوگدازدست برنمی دارد.
  فکربلبل همه آنست که گل شدیارش
  گل دراندیشه که چون عشوه کند درکارش
  چون کرد دردلم اثر آواز عندلیب
  گشتم چنانکه هیچ نماندم تحمّلی
  عندلیب: بلبل
  معنی بیت: آواز وناله ی بلبل بردلم اثرگذاشت وحالم رامتحوّل ساخت آنسان که صبروتحمّل ازدست دادم وبی طاقت شدم.
  بنال بلبل اگر با منت سر یاریست
  که مادوعاشق زاریم و کارما زاریست
  بس گل شکفته می‌شود این باغ راولی
  کس بی بلای خارنچیده‌ست از او گلی
  معنی بیت: ( درآن حال باخویش گفتم) دراین باغ چه بسیارگل می شکفد ولی دریغاهیچکس نمی تواند بی نیش خار گلی بچیند!
  کس عسل بی‌نیش از این دکّان نخورد
  کس رطب بی‌خار از این بستان نچید
  حافظ مدارامید فرج ازمدارچرخ
  داردهزار عیب و ندارد تفضّلی
  حافظ مدار: نداشته باش
  فرج: گشایش در کار
  مَدار چرخ: خط سیر فلکی و مسیر گردش زمین، کنایه از گردش روزگار وچرخ فلک
  معنی بیت: ای حافظ ،ازگردش روزگار بیهوده امیدگشایش کارنداشته باش(دل خوش مکن که با آمدورفت روزها، اوضاع بهترخواهدشد) این روزگار وچرخ فلک هزارعیب دارد امّا هیچ لطف وکرمی ندارد.
  برمِهر چرخ و شیوه ی اواعتماد نیست
  ای وای برکسی که شد ایمن زمکروی

  Comment by رضا ساقی — دی ۴, ۱۳۹۷ @ ۸:۴۴ ب.ظ

خوراک حاشیه‌های این شعر را با این نشانی به خبرخوان خود اضافه کنید.

بستن پنجره