لطفاً توجه داشته باشید که حاشیه‌ها برای ثبت نظرات شما راجع به همین شعر در نظر گرفته شده‌اند. در صورتی که در متن ثبت شده‌ی شعر در گنجور غلط املایی مشاهده کردید، یا با مقابله با نسخه‌ی چاپی در دسترستان اشتباهاتی یافتید، در مورد این شعر نظر یا احساس خاصی دارید یا مطلب خاصی در مورد آن می‌دانید یا دوست دارید درباره‌ی آن از دیگران چیزی بپرسید یک حاشیه برای آن بنویسید. لطفاً از درج مطالب غیرمرتبط با متن این شعر خاص خودداری فرمایید و حتی‌الامکان سعی کنید متن حاشیه‌ی خود را با حروف فارسی درج کنید (حاشیه‌ها بازبینی خواهند شد و موارد غیرمرتبط و ناقض این نکات حذف می‌شوند).

بحثهای مذهبی و اعتقادی و ارجاع توهین‌آمیز نسبت به بزرگان ادیان و همینطور بحثهای قومیتی و توهین به فرهنگها و قومیتها و زبانها از مصادیق حاشیه‌های نامناسب محسوب می‌شوند.

لطفاً در صورتی که اشتباهات را با استناد به نسخه‌های چاپی گزارش می‌کنید این مسئله را (حتی‌الامکان با ذکر نام مصحح) ذکر نمایید تا بتوانیم بین پیشنهادهای تصحیحی حدسی حاشیه‌گذاران و پیشنهادهای مستند تمایز قایل شویم.

حاشیه بگذارید

* ورود نام و پست الکترونیکی اجباری است، پست الکترونیکی نشان داده نمی‌شود.

 1. در بیت چهارم مصرع دوم با توجه به نسخ مکتوب ٨١٢ الى ٨١٧ ه.ق. و ٨٢٤ ه.ق. شکل صحیح اینگونه است که به نظر بهتر است:
  در چمن هر ورقى دفنر حالى دگر است،
  حیف باشد که ز حال همه غافل باشى

  و همچنین بیت ششم و هفتم نیز باید با یکدبگر جا به جا شوند

  تصحیح دکتر نذیر احمد و محمدرضا جلالى نائینى، امیرکبیر، چاپ نهم، ١٣٨١

  Comment by بهمن — فروردین ۱۴, ۱۳۹۴ @ ۶:۰۹ ق.ظ

 2. دفتر!!

  Comment by بهمن — فروردین ۱۴, ۱۳۹۴ @ ۶:۱۰ ق.ظ

 3. و همچنین یکدیگر!!
  :|

  Comment by بهمن — فروردین ۱۴, ۱۳۹۴ @ ۶:۱۲ ق.ظ

 4. در برنامه گلهای تازه شماره ۱۳ ، این غزل در ماهور با صدای محمدرضا شجریان ، ویلن حبیب الله بدیعی ، سنتور منصور صارمی ، عود منصور نریمان و تنبک جهانگیر ملک اجرا شده

  Comment by بی لب — خرداد ۲۸, ۱۳۹۴ @ ۱۰:۴۶ ب.ظ

 5. http://www.mediafire.com/download.php?b484a70c9j08gdm

  Comment by خصوصی — تیر ۱, ۱۳۹۴ @ ۱۱:۳۰ ب.ظ

 6. علیرضا قربانی این شعر را در قطعه فراق آلبوم رسوای زمانه اجرا کرده است.

  Comment by محمد — آذر ۲۹, ۱۳۹۵ @ ۱۰:۴۴ ب.ظ

 7. دوستان میشه یکی لطف کنه و بیت آخر رو توضیح بده

  Comment by arshia — اسفند ۱۵, ۱۳۹۶ @ ۷:۰۸ ق.ظ

 8. arshia جان
  حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد
  صید آن شاهد مطبوع شمایل باشی

  می گوید : ای حافظ اگر بخت تو یار باشد و اقبالت بلند ، چون شکاری ، در دام آن لعبت والا خواهی افتاد
  مطبوع شمایل =خوش اندام و دلربا
  زنده باشی

  Comment by حسین، ۱ — اسفند ۱۵, ۱۳۹۶ @ ۱۰:۳۳ ب.ظ

 9. برگ درختان سبز در نظر هوشیار
  هر ورقش دفتری است معرفت کردگار
  سعدی

  Comment by مسعود هوشمند — شهریور ۲۸, ۱۳۹۷ @ ۳:۳۵ ق.ظ

 10. نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی
  که بسی گل بدمد باز و تو در گِل باشد
  معنی بیت: موسم نوبهاراست سعی کن تونیزهمپای طبیعت خوش وخرّم وشادمان باشی بدان وآگاه باش که چه بهاران بسیاری خواهد آمد وچه گلهای بسیاری خواهدشکفت درحالی که تودرزیرخاک خفته ای و ازمشاهده ی بهارمحروم مانده ای. بنابراین فرصت راغنیمت بشماروبااین نوبهارتونیزبه شادمانی بپرداز.
  زمان خوشدلی دریاب و در یاب
  که دایم در صدف گوهر نباشد
  غنیمت دان و می خور در گلستان
  که گل تا هفته دیگر نباشد

  من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش
  که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی
  معنی بیت: من توصیه نمی کنم که اکنون که نوبهاراست باچه کسی بنشین وچه چیزی بنوش برای اینکه توخوداگرزیرک وباهوش باشی خودت خوب می دانی که دراین موسم فرحبخش باچه کسی همنشین گردی وبه چه کاری بپردازی.
  ساقیا سایه ی ابر است و بهار و لب جوی
  من نگویم چه کن اَر اهل دلی خود تو بگوی
  چنگ در پرده همین می‌دهدت پند ولی
  وعظت آن گاه کند سود که قابل باشی
  چنگ: آلت موسیقی
  در پرده: ۱- سربسته وپنهانی۲- در پرده ی موسیقی وَعظ: موعظه، پند و اندرز.
  قابل باشی: قابلیّت وفهم داشته باشی
  معنی بیت: تواگرزیرک وعاقل وقابل بوده باشی حتماً دریافته ای که چنگ نیزهمین خوشدلی وشادمانی رابصورت سربسته ودرمیان آهنگها توصیه می کند. البته که “چنگ” همواره پند واندرزمی دهد ولی موعظه وقتی اثرگذار خواهدبود که شنونده توانایی فهم نکته هاراداشته باشد.
  چنگ خمیده قامت می‌خواندت به عشرت
  بشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد
  در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است
  حیف باشد که ز کار همه غافل باشی
  حالی دگر است: حالی ویژه و مخصوص است، شادی و شَعفی دیگراست.
  معنی بیت: درباغ وگلشن اگردرمورد هربرگی تامّل کنی درمی یابی که هرورق برگ، خودکتابی ازشیوه ی شادمانی وشادخواریست وبازگوکننده ی داستانی نکته دار است حیف نیست که توازین همه قصّه ونکته های عبرت آموز غافل باشی؟
  ازنظرگاه حافظ،اگرکسی توانسته باشد باچشم وگوش دل درباغ به تفرّج وتامّل بپردازد بی گمان ازدرختان نکته ی توحید خواهد شنید ازروی هرورق برگی، داستان عبرت انگیزی خواهد خواند وازرفتارگلها طریق طرب وخوشدلی خواهد آموخت.
  صحن باغ وگلستان درچشمان خیالپرورحافظ، بسان صحنه ی شورانگیزبازیگریست وهر گل وهردرختی مشغول ایفای نقشی متفاوت ورسول نکته ای سعادت بخش هستند.
  یکی چو باده پرستان صراحی اندر دست
  یکی چو ساقی مستان به کف گرفته ایاغ
  گشاده نرگس رعنا ز حسرت آب از چشم
  نهاده لاله ز سودا به جان و دل صد داغ
  زبان کشیده چو تیغی به سرزنش سوسن
  دهان گشاده شقایق چو مردم ایغاغ
  نقد عمرت ببرد غصّه ی دنیا به گزاف
  گر شب و روز در این قصّه ی مشکل باشی
  نقد عمر: سرمایه ی عمر
  گزاف: بیهوده و باطل
  معنی بیت: اگرشب وروزاز ناپایداری وبی وفاییِ دنیا اندوهگین باشی بدان که تمام سرمایه ی عمرخودرابه بیهودگی ازدست خواهی داد چراکه بی وفایی دنیاپایانی ندارد( باید سعی کنی دراین دنیای گذرا به عیش وعشرت بپردازی، زیرک باشی وبدانی که باچه کسی همنشینی کنی وچه بنوشی وازروی هرورق برگ گلی نکته ای عبرت آموز وخیال پرور برداشت نمایی تاسعادتمند ورستگارگردی. )
  گوش کن پند ای پسروزبهردنیا غم مخور
  گفتمت چون دُر حدیثی گر توانی داشت هوش
  گر چه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوست
  رفتن آسان بود اَر واقف منزل باشی
  واقف: آگاه
  معنی بیت: اگرچه ازما تا سرمنزل ِ مقصود ورسیدن به دوست راهی طولانی وپرخطر است امّاچنانچه باشناخت خطرات وآگاهی ازپیچ وخم وفرازوفرود راه آشنا باشیم رفتن ورسیدن به منزل دوست سهل وآسان است.
  سالک از نور هدایت ببرد راه به دوست
  که به جایی نرسد گر به ضلالت برود
  حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد
  صید آن شاهد مطبوع شمایل باشی
  شاهد: دلبر
  مطبوع: دلپذیر، پسندیده
  شمایل: اندام، هیکل
  معنی بیت:ای حافظ اگر خوش اقبال ونکوبخت باشی وبخت تورایاری کند امید هست که نظر آن دلبرپسندیده وخوش اندام به سوی توجلب گردد وتورا شکارکند.
  مرغ سان از قفس خاک هوایی گشتم
  به هوایی که مگر صید کند شهبازم

  Comment by رضا ساقی — آذر ۲۴, ۱۳۹۷ @ ۹:۱۲ ب.ظ

 11. سلام و درود
  پایان سال ۹۷ است و در طلیعه نوبهار ۹۸ هستیم و در جلسه پایانی سال و در مباحثه و بررسی آیات سوره کهف و داستان موسی و خضر علیهم السلام که به تعبیری نکات زیبایی از استاد شاگردی و… دارد. در پایان جلسه استاد عزیزم این بیت از غزل زیبای حافظ را هدیه نمودند:
  نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی
  که بسی گل بدمد باز و تو در گِل باشی

  Comment by احمدی فقیه — اسفند ۲۷, ۱۳۹۷ @ ۱۰:۳۵ ق.ظ

 12. حافظ علیه الرحمه در این شعر درباره جوانی (نوبهار)و مغتنم دانستن این ایام جهت رسیدن به جایگاهی که خدا خود خواهان آدمی میشود، میگوید

  Comment by احسان — شهریور ۴, ۱۳۹۸ @ ۱۲:۰۹ ق.ظ

خوراک حاشیه‌های این شعر را با این نشانی به خبرخوان خود اضافه کنید.

بستن پنجره