1. با استناد به یک نسخه‌ی چاپی (گزیده‌ی اشعار رودکی - دکتر جعفر شعار و دکتر حسن انوری، نشر علم ۱۳۷۳، ص ۷۲-۷۵) و با مقایسه‌ی اختلافات با نقل «تاریخ سیستان» نسخه‌ی الکترونیکی در لوح فشرده‌ی «نورالسیره ۲» این تغییرات اعمال گردید:
  بیت ۱۰ : زاید شیطان -> راند سلطان
  بیت ۲۰ : و آن که -> وآنک
  بیت ۲۱ : رماند -> براند (در تاریخ سیستان هم «رماند» آمده)
  بیت ۲۶: جابان -> جانان (در تاریخ سیستان «حابان» آمده)
  بیت ۳۹: او بست -> اوی است
  بیت ۴۵ جاافتاده بود و اضافه شد
  بیت ۴۶: ز فان -> زبان (در تاریخ سیستان «کو بگشاید زفان …»)
  بیت ۵۲: صد -> صدر
  بیت ۵۸: ار -> اگر (در تاریخ سیستان هم «ار» است، با «ار» وزن شعر با یک سکته درست می‌شود، با «اگر» وزن روان‌تر است)
  بیت ۶۷: بباید -> بیابد
  بیت ۷۲ : مبک -> ملک
  بیت ۷۳: عمرو بن اللیث -> عمر بِن ِ اللیث (در تاریخ سیستان هم عمرو است که با توجه به وزن شعر درست به نظر نمی‌رسد)
  بیت ۷۴: اگر -> گر (در تاریخ سیستان هم «اگر» آمده)
  بیت ۷۷ جاافتاده بود و اضافه شد
  بیت ۸۸: وان گه -> وآن که (در تاریخ سیستان «وانک» آمده)
  بیت ۹۱: خویش و -> خویش
  در بیت ۱۸ «سرخ است» را باید به ضرورت وزن «سرخس» بخوانید، همچنین در بیت ۵۷ «سیام است» را به دلیل مشابه «سیامس» باید خواند.

  Comment by حمیدرضا — اردیبهشت ۷, ۱۳۸۷ @ ۸:۲۹ ب.ظ

 2. باتوجه به سبک رودکی« اسب نبیند چنو سوار نه میدان» محتمل تراست

  Comment by زهراوطن خواه — اسفند ۹, ۱۳۹۵ @ ۲:۵۸ ب.ظ

 3. از استاد سخن بعید بود که چنین سخنان قوی‌ و محکمی را خرج مدح کند، اگر چه ممدوح مطلوب ترین بشر همه ی دوران ها باشد.

  این کلمات آن قدر ارزشمندند که آدم حیف اش می‌آید بار ها نخواند و آفرین نگوید،
  اما دریغا که اسم کسان، و بخصوص اهل قدرت و ثروت در آن آمده است، دریغا!

  Comment by غلامعلی کشانی — اسفند ۱۲, ۱۳۹۷ @ ۵:۱۳ ب.ظ

لطفاً توجه داشته باشید که حاشیه‌ها برای ثبت نظرات شما راجع به همین شعر در نظر گرفته شده‌اند. در صورتی که در متن ثبت شده‌ی شعر در گنجور غلط املایی مشاهده کردید، یا با مقابله با نسخه‌ی چاپی در دسترستان اشتباهاتی یافتید، در مورد این شعر نظر یا احساس خاصی دارید یا مطلب خاصی در مورد آن می‌دانید یا دوست دارید درباره‌ی آن از دیگران چیزی بپرسید یک حاشیه برای آن بنویسید. لطفاً از درج مطالب غیرمرتبط با متن این شعر خاص خودداری فرمایید و حتی‌الامکان سعی کنید متن حاشیه‌ی خود را با حروف فارسی درج کنید (حاشیه‌ها بازبینی خواهند شد و موارد غیرمرتبط و ناقض این نکات حذف می‌شوند).

لطفاً در صورتی که اشتباهات را با استناد به نسخه‌های چاپی گزارش می‌کنید این مسئله را (حتی‌الامکان با ذکر نام مصحح) ذکر نمایید تا بتوانیم بین پیشنهادهای تصحیحی حدسی حاشیه‌گذاران و پیشنهادهای مستند تمایز قایل شویم.

حاشیه بنویسید

* ورود نام و پست الکترونیکی اجباری است، پست الکترونیکی نشان داده نمی‌شود.

خوراک حاشیه‌های این شعر را با این نشانی به خبرخوان خود اضافه کنید.

بستن پنجره