لطفاً توجه داشته باشید که حاشیه‌ها برای ثبت نظرات شما راجع به همین شعر در نظر گرفته شده‌اند. در صورتی که در متن ثبت شده‌ی شعر در گنجور غلط املایی مشاهده کردید، یا با مقابله با نسخه‌ی چاپی در دسترستان اشتباهاتی یافتید، در مورد این شعر نظر یا احساس خاصی دارید یا مطلب خاصی در مورد آن می‌دانید یا دوست دارید درباره‌ی آن از دیگران چیزی بپرسید یک حاشیه برای آن بنویسید. لطفاً از درج مطالب غیرمرتبط با متن این شعر خاص خودداری فرمایید و حتی‌الامکان سعی کنید متن حاشیه‌ی خود را با حروف فارسی درج کنید (حاشیه‌ها بازبینی خواهند شد و موارد غیرمرتبط و ناقض این نکات حذف می‌شوند).

بحثهای مذهبی و اعتقادی و ارجاع توهین‌آمیز نسبت به بزرگان ادیان و همینطور بحثهای قومیتی و توهین به فرهنگها و قومیتها و زبانها از مصادیق حاشیه‌های نامناسب محسوب می‌شوند.

لطفاً در صورتی که اشتباهات را با استناد به نسخه‌های چاپی گزارش می‌کنید این مسئله را (حتی‌الامکان با ذکر نام مصحح) ذکر نمایید تا بتوانیم بین پیشنهادهای تصحیحی حدسی حاشیه‌گذاران و پیشنهادهای مستند تمایز قایل شویم.

حاشیه بگذارید

* ورود نام و پست الکترونیکی اجباری است، پست الکترونیکی نشان داده نمی‌شود.

 1. این غزل شاید مناسبتی داشته باشه با حال و هوای این روزهای دلم که در گیر و دار از دست دادن عزیزی هستم که بودن هر چند کوتاهش تأثیر عمیقی در فکر و روحم داشت. حالا اون داره می ره و این آخرین روزهای خرداد رو برام به برهوتی تبدیل می کنه که سوالهای بی پاسخم همیشه یاد این روزها رو زنده نگه می داره.

  Comment by رضا — خرداد ۲۹, ۱۳۸۹ @ ۱۲:۰۳ ب.ظ

 2. دلشدگان = عاشقان
  حریف = هم پیشه ، همکار
  رفیق سفر = رفیق راه
  مروت = انصاف ، جوانمردی
  فرو گذاشت = رها کرد
  سود = خیال
  کِلک = قلم
  معنی بیت ۱: یار سفر کرده دلدادگان را اطلاع نداد و از همکار و رفیق راه خود یادی نکرد.
  معنی بیت ۲: با بخت و اقبال من شیوه جوانمردی و انصاف را رها کرد و یا یار من در راه راست معرفت که شیوه محبت و وفاست گام نگذاشت.
  معنی بیت ۶: من دراه او ایستادم تا مانند شمع جانم را یک لحظه فدای او کنم اما محبوب مانند باد نسیم از جلوی من عبور کرد.

  Comment by ملیحه رجایی — آبان ۱۵, ۱۳۸۹ @ ۱۱:۵۱ ق.ظ

 3. چرا بیت آخر از قلم افتاده است؟!
  این بیت آخر باید نام حافظ را داشته باشد.

  Comment by شکوهی — مرداد ۱۹, ۱۳۹۴ @ ۸:۴۹ ب.ظ

 4. دلبر برفت و دل شدگانرا خبر نکرد
  یادِ حریفِ شهر و رفیقِ سفر نکرد

  یا بخت من طریق محبّت فرو گذاشت
  یا او بشاهــراه حقیقـت گذر نکرد

  من ایستاده تا کنمش جان فدا چو شمع
  او خود گذر بمن چو نسیم سحر نکرد

  گفتم مگر بگریه دلش مهربان کنم
  در سنگ خـاره قطرۀ باران اثر نکرد

  هر کس که دید روی تو بوسید چشم من
  کاری که کرد دیدۀ من بی بصر نکرد

  در حیرتم که بهر چه شد همدم رقیب
  خر مهره هیچکس چو قرین گهر نکرد

  کِلکِ زبان بریدۀ حـافظ در انـجمن
  با کس نگفت راز تو تا تَرکِ سر نکرد

  —————–
  *سنگ خاره= سنگ خارا - سنگ سخت

  Comment by یوسف — مهر ۱۶, ۱۳۹۴ @ ۱:۴۸ ب.ظ

 5. جناب دکتر دادور،
  آن که کیخسرو را در توران یافت و به ایران باز آورد گیو گودرز داماد رستم بو د نه جهان پهلوان پور زال.

  باز آورد؟
  در دل من کیخسرو هماره در ایران بوده است ، در ایران است از جاودانان .

  Comment by دوستدار — فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ @ ۱:۰۱ ب.ظ

 6. این شعر رو با ترکیب آقای شجریان و آقای آرنالد گوش کنید.

  Comment by Kaveh — اردیبهشت ۲, ۱۳۹۷ @ ۱۲:۰۹ ق.ظ

 7. دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد
  یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد
  دلبرحافظ که به احتمال زیاد همان شاه شجاع ِ خوش قد وبالا وخوش حرکات است ناگهانی به سفررفته وعاشقانش را درغم واندوه فروبرده است.
  دلشدگان: دل ازدست داده ها وعاشقان
  حریف شهر: هم نشین وهمدم، همکار وهمراه
  معنی بیت: محبوب ما بی خبربه سفررفت وبه دل ازدست دادگان وعاشقان خودبی توجّهی ونامهربانی نمود. اواصلاً به فکرهمکاران وارادتمندان خودنیست هیچ کس راازاین سفرمطّلع نکرد وبی خبررفت.
  یادبادآنکه زما وقت سفریاد نکرد
  به وداعی دل غمدیده ی ماشادنکرد
  یا بخت من طریق مروّت فروگذاشت
  یا او به شاهراهِ طریقت گذر نکرد
  مروّت: غیرت ومردانگی
  “طریقت”:دومین منزل از منازل سه گانه ٔ ارباب سلوک که عبارت است از: شریعت ، طریقت ، حقیقت . مسلک صوفیه . صاحب کشاف آرد: در اصطلاح صوفیان ، طریقی است که رساننده ٔ کسان بسوی خدای تعالی است چنانکه شریعت راهی است که انسان را به بهشت میرساند و طریقت اخص از شریعت است زیرا طریقت هم مشتمل بر احکام شریعت است از قبیل اعمال صالح بدنی و اجتناب از محرمات و مکروهات عمومی و هم مشتمل بر احکام خاصی است مانند اعمال قلبی و اجتناب از همه ٔ ماسوی اﷲ.
  البته طریقت درنظرگاه حافظ غیرازطریقتیست که صوفیان معتقدند. همانگونه که عرفان حافظ ،رندیهای حافظ وافکار واعتقادات حافظ اختصاصی ومنحصربفرداست طریقت نیز درنظرگاه حافظ همان شیوه ی رندی ِ ویژه ی حافظانه هست وباطریقت صوفیان متفاوت.
  یکی ازدلایل اصلی سرد شدن روابط عاطفی حافظ وشاه شجاع ،همین افکار وباورهای خاص حافظ بود. شاه شجاع گرچه خودنیزاهل عیش وعشرت بود لیکن مسلّماً درکانون توجّهِ متشرّعین ،تندروها ودلواپسان قرار داشت وازجانب آنها تحت فشاربود ونمی توانست با حافظی که برعلیه همه چیز می تازد وهمه چیزرابه زیرسئوال می کشدهمنشینی ورفاقت کند.بنابراین شاه شجاع ناچاربود که به رغم میل درونی،ازحافظ فاصله بگیردتا درمظان کفرورزی وخروج ازشریعت نباشد. همین فاصله گرفتن شاه شجاع بود که سبب شد دل عاشق پیشه ی حافظ مشتعل شده و تحت تاثیر این فاصله،صدهاغزل ناب ونغز عاشقانه والبته اغلب بامضامین عارفانه خلق گردد.
  معنی بیت: این بی خبررفتن دلبر یا نتیجه ی این است که من درطریق ارادت ومودّت ومردانگی کوتاهی کرده ام یا دلبر(شاه شجاع) مسلک ومرام رندی رانپسندید وازمافاصله گرفت.
  وفاکنیم وملامت کشیم وخوش باشیم
  که درطریقت ما کافریست رنجیدن
  گفتم مگر به گریه دلش مهربان کنم
  چون سخت بود در دل سنگش اثر نکرد
  معنی بیت: امید داشتم که با گریه واشگ ریختن می توانم توجّه اوراجلب کنم لیکن انتظاربیهوده ای بود دلش سخت وسفت بود واشگهای من هیچ تاثیری دردل نامهربان اوایجادنکرد.
  سیل سرشک مازدلش کین بدرنبرد
  درسنگ خاره قطره ی باران اثرنکرد
  شوخی مکن که مرغ دل بی‌قرار من
  سودای دام عاشقی از سر به درنکرد
  شوخی: گستاخی، تمسخر وتحقیر
  معنی بیت: برمن ازروی تمسخر وتحقیرنگاه مکن که مرغ دل مشتاق وبی قرارمن، هرگزبرای لحظه ای اشتیاقِ افتادن به دام عاشقی رارها نکرده است.
  زلف اودام است وخالش دانه ی آن دام ومن
  برامیددانه ای افتاده ام دردام دوست

  هر کس که دید روی تو بوسید چشم من
  کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد
  هرکس که رخسارزیبای تورا مشاهده کرد تحت تاثیرقرار گرفت وازذوق اینکه من بااین چشمانم عاشق توشده ام چشمان مرا بوسید .
  نخست روزکه دیدم رخ تودل می گفت
  اگررسدخللی خون من به گردن چشم
  من ایستاده تا کنم اَش جان فدا چو شمع
  او خود گذر به ما چو نسیم سحر نکرد
  من همانند شمع کمربه فداکاری وتقدیم جان بسته بودم امّا ازشوربختی، معشوق همانندِ نسیمی به جانب من نوزید تا جان خودرانثاراوکنم.
  می خواستم که میرم اَش اندرقدم چوشمع
  او خود گذر به ما چو نسیم سحر نکرد

  Comment by رضا — اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۷ @ ۵:۵۴ ب.ظ

 8. سلام من بیت سوم رو یک جوره دیگه دیده ام

  گفتم مگر به گریه دلش مهربان کنم/در نقش سنگ قطره ی باران اثر نکرد
  توی کتاب تست قرابت معنایی از سری کتاب های آبی قلمچی نسخه قدیم
  صفحه ۱۱۵ سوال۸۱۷
  البته این کتاب با توجه و همراستای کتاب درسی سوم و چهارم انسانی نوشته شده پس احتمالا توی کتاب درسی هم مصراع دوم به این گونه باشه

  با تشکر

  Comment by احسان — آبان ۱۱, ۱۳۹۷ @ ۱:۳۷ ق.ظ

 9. غزلی زیبا در همین وزن

  اشک دل
  گردون ز باده ساغر ما لا له گون نکرد
  تا اشک دل به دیده ی تر موج خون نکرد
  هرگز به آرزو نرسیدم به باغ عیش تا قصر صد امیدِ دلم واژگون نکرد
  یک قطره عشق در رگ ما رایگان نر یخت تا عقل استوار دچار جنون نکرد
  دل تا شنید بوی سر زلف یار را در جان پر تلاطم ما کم فسون نکرد
  گر تار گیسوی سیه او به باد داد یک دم نشد که چهره ی ما نیلگون نکرد
  شیرین نشد به کام چو فرهاد گر که او عمر عزیز خود به سر بیستون نکرد
  مجنون به یک نگاه دل از کف فتاده دید لیلای خود به خنده ی لب آزمون نکرد
  قدر هزار نافه ی تاتار و مشک ناب بشکست و نوش خاطرش ازسر برون نکرد
  دیوانگی کنید که این چرخ بی شکیب عاقل ندیده ام که به سر سرنگون نکرد
  بر پای خلق سلسله بسیار بسته او آنرا که بسته دست چه خوار و زبون نکرد
  تا باز غم به دل نزند چنگ پر شتاب ساقی بریخت باده ، دگر چند و چون نکرد
  آن خلسه ای که جان ” نیا “ را فرا گرفت
  صد نا ی چنگ و تار و دف و ارغنون نکرد

  Comment by محسن — آبان ۱۲, ۱۳۹۷ @ ۱۲:۲۵ ق.ظ

 10. سلام آقا رضا
  نبینم غمگین باشی, امیدوارم خدا به شما بردباری دهد.

  Comment by دستان سام — مرداد ۹, ۱۳۹۹ @ ۶:۰۹ ق.ظ

خوراک حاشیه‌های این شعر را با این نشانی به خبرخوان خود اضافه کنید.

بستن پنجره