لطفاً توجه داشته باشید که حاشیه‌ها برای ثبت نظرات شما راجع به همین شعر در نظر گرفته شده‌اند. در صورتی که در متن ثبت شده‌ی شعر در گنجور غلط املایی مشاهده کردید، یا با مقابله با نسخه‌ی چاپی در دسترستان اشتباهاتی یافتید، در مورد این شعر نظر یا احساس خاصی دارید یا مطلب خاصی در مورد آن می‌دانید یا دوست دارید درباره‌ی آن از دیگران چیزی بپرسید یک حاشیه برای آن بنویسید. لطفاً از درج مطالب غیرمرتبط با متن این شعر خاص خودداری فرمایید و حتی‌الامکان سعی کنید متن حاشیه‌ی خود را با حروف فارسی درج کنید (حاشیه‌ها بازبینی خواهند شد و موارد غیرمرتبط و ناقض این نکات حذف می‌شوند).

بحثهای مذهبی و اعتقادی و ارجاع توهین‌آمیز نسبت به بزرگان ادیان و همینطور بحثهای قومیتی و توهین به فرهنگها و قومیتها و زبانها از مصادیق حاشیه‌های نامناسب محسوب می‌شوند.

لطفاً در صورتی که اشتباهات را با استناد به نسخه‌های چاپی گزارش می‌کنید این مسئله را (حتی‌الامکان با ذکر نام مصحح) ذکر نمایید تا بتوانیم بین پیشنهادهای تصحیحی حدسی حاشیه‌گذاران و پیشنهادهای مستند تمایز قایل شویم.

حاشیه بگذارید

* ورود نام و پست الکترونیکی اجباری است، پست الکترونیکی نشان داده نمی‌شود.

 1. عِراق از عرق به معنی رگ و جو می آید.
  رگ هم جو میباشد ولی جوی خون
  عِراق یعنی جایی که جوی ها دارد

  Comment by 7 — اسفند ۲۰, ۱۳۹۶ @ ۱۱:۱۰ ق.ظ

 2. عراق گشته واژ ه پارسی ” ایراک ” است به معنای زمینهای میان رود خانه میان رودان

  Comment by ۸ — اسفند ۲۰, ۱۳۹۶ @ ۷:۲۲ ب.ظ

 3. آری آری
  برای نمونه به چند مورد تابلو نگاه میکنیم:
  کلمبیا سرزمین کلم های بیا من را بخور
  مراکش سرزمین بیا مرا بکش.پبش از ورود فرانسویان خوشگلستان نامیده میشد.
  سیرالئون سرزمین سیرهای همیشه شیر یا شیرهای همیشه سیر که پیشتر شلغمستان خوانده میشد.
  ماداگاسگار که نخستین بار قبیله مادی گاس که مردمان کاری بودند پا به کرانه های آن نهادند.
  السالوادر همان الشتر است که اسپانیاییهای از خدا بیخبر به عمد آن را تحریف کرده اند.
  سورینام سرزمین سورهای آنچنانی.برخی سور را سرخ میدانند و بر این هستند که اینها نخستین مردمانی بودند که نام خود را با خون سرخ بر گرمابه ها مینوشتند.

  Comment by 7 — اسفند ۲۱, ۱۳۹۶ @ ۲:۱۶ ق.ظ

 4. جناب ۷
  ، در باره نمونه هاتیی که آورده ایدخود به از همه کس میدانید
  در باره عراق اما ،شما را به فرهنگ معتبر معین حوالت می دهم.

  Comment by ۸ — اسفند ۲۱, ۱۳۹۶ @ ۴:۱۵ ق.ظ

 5. عراق یا عراق با صدای زیر معرب پهلوی ایراک است
  به معنای کرانه نهر یا دریا ، ساحل.
  مقامی از موسیقی و آن گوشه ایست از نوا که درافشاری و ماهور نیز خوانده میشود

  Comment by ۸ — اسفند ۲۱, ۱۳۹۶ @ ۴:۵۱ ق.ظ

خوراک حاشیه‌های این شعر را با این نشانی به خبرخوان خود اضافه کنید.

بستن پنجره