گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
جامی
 

بخش ۱ - آغاز سخن

بخش ۲ - مناجات

بخش ۳ - در فضیلت سخن

بخش ۴ - در تنبیه سخنوران

بخش ۵ - در آفرینش عالم

بخش ۶ - حکایت شیخ روزبهان با بیوه‌ای که میوهٔ دل خود را شیوهٔ مستوری می‌آموخت

بخش ۷ - حکایت مسافر کنعانی

بخش ۸ - حکایت بیرون کشیدن تیر از پای شاه ولایت علی (ع)

بخش ۹ - حکایت زنده دلی که با مردگان انس گرفته بود

بخش ۱۰ - در اشارت به خاموشی که سرمایهٔ نجات است

بخش ۱۱ - حکایت لاک‌پشت و مرغابیان

بخش ۱۲ - در اشارت به هشیاری روز و بیداری شب

بخش ۱۳ - در مخاطبهٔ سلاطین

بخش ۱۴ - حکایت درازدستی وزیر

بخش ۱۵ - حکایت زاغی که به شاگردی رفتار کبک رفت

بخش ۱۶ - در اشارت به حسن

بخش ۱۷ - در اشارت به عشق

بخش ۱۸ - ختم خطاب و خاتمهٔ کتاب