1. کلمه حبذا ازادات تحسین است درعربی یعنی خوشا - چه خوش است.

  Comment by آنا — مهر ۲۱, ۱۳۹۱ @ ۱۱:۲۲ ق.ظ

 2. خضرا به معنی سبزه -آسمان و”خضرای خذلان”دراین مصرع کنایه ازدنیا گرفته شده است درشرح معدن کن

  Comment by آنا — مهر ۲۱, ۱۳۹۱ @ ۱۱:۲۵ ق.ظ

 3. شیب بلا نیزکنایه ازدنیاست

  Comment by آنا — مهر ۲۱, ۱۳۹۱ @ ۱۱:۲۶ ق.ظ

 4. بالاگرفتن درمصراع اول:ارتقایافتن/عنا:رنج وزحمت/ دربیت اول اشاره ای به شروان مولدشاعر نیزهست.

  Comment by آنا — مهر ۲۱, ۱۳۹۱ @ ۱۱:۲۹ ق.ظ

 5. به نظرمیرسدحادثات جمع عربی کلمه حادثه باشد.

  Comment by آنا — مهر ۲۱, ۱۳۹۱ @ ۱۱:۳۲ ق.ظ

 6. بیت۳:”صبح آخر”:صبح دوم-صبح صادق/”صبح اول”:صبح کاذب که لحظه ای بیش نمی پاید. صبح صادق پرده دروغ صبح کاذب رامیدرد،ضمنا پرده دری صبح اشاره به کناررفتن تاریکی وآشکارشدن روشنایی روز است.

  Comment by آنا — مهر ۲۱, ۱۳۹۱ @ ۱۱:۳۶ ق.ظ

 7. بیت۷:”الله جارک”:خداوندنگهبان توباد!”مشعوف”خوشحال ومسرور،نسخه بدل مشعوف:دلبسته.”عمرک الله”:خداوندعمرتوراطولانی کناد!(جملات معترضه دعایی است)

  Comment by آنا — مهر ۲۱, ۱۳۹۱ @ ۱۱:۴۰ ق.ظ

 8. بیت۸:معنی:هرچندروزی جان من نیست که ازتوجه ونظرعنایت شمابرخوردار شوم،دریچه گوش برای استماع خبرهای شمابازاست وانوارشمااگرازدریچه چشم به من نمیرسد ازدریچه گوش میرسد.

  Comment by آنا — مهر ۲۱, ۱۳۹۱ @ ۱۱:۴۲ ق.ظ

 9. بیت۹:”پای بست”:پابند.شاعردراین بیت علت گرفتاری خوددرشروان رادلبستگی به مادرذکرمیکندوازعراق وخراسان میخواهدکه خبری به عنوان هدیه جانش به وسیله پیک صبابرای اوبفرستد.

  Comment by آنا — مهر ۲۱, ۱۳۹۱ @ ۱۱:۴۶ ق.ظ

 10. بیت ۱۰:”بغداد”:یکی ازمراکزبزرگ طبی قدیم بوده است وشاعردرابیات دیگرنیزبه این موضوع اشاره کرده است.

  Comment by آنا — مهر ۲۱, ۱۳۹۱ @ ۱۱:۴۸ ق.ظ

 11. بیت۱۱:”بوی بردن”:توقع وامیدوآرزو داشتن،احساس کردن.مصراع دوم تمثیل است برای مفهوم مصراع اول وسرشت شروان به سرشت اژدهای زهرآگین تشبیه شده است.

  Comment by آنا — مهر ۲۱, ۱۳۹۱ @ ۱۱:۵۲ ق.ظ

 12. بیت۱۲:”مائده”:خوردنی،خوانی که برآن طعام باشد.”ماکیان”(مفرد):مرغ خانگی.

  Comment by آنا — مهر ۲۱, ۱۳۹۱ @ ۱۱:۵۵ ق.ظ

 13. بیت ۱۳:”سکبا”:سرکه با،آش سرکه.
  متشکرم،توضیحات ازشرح بزم دیرینه عروس معصومه معدن کن انتخاب شده است،برای استفاده دوستان.

  Comment by آنا — مهر ۲۱, ۱۳۹۱ @ ۱۱:۵۷ ق.ظ

 14. سلام، به نظر می رسد در بیت ۲۷ بی روزی بود چشم از شما به معنای بی نصیب بودن از دیدار شما باشد. ینی اگرچه چشم من فرصت دیار و زیارتتان را ندارد اما از بزرگیها و عنایات شما خبر دارم.

  Comment by شعرLover — دی ۲۶, ۱۳۹۱ @ ۱۱:۲۲ ق.ظ

 15. راء شمر(لعین) را باید به کسره خواند تا با ابتدای مصرع در تناقض نشود.
  کاش گنجور یک بازبینی إعرابی و زیر و زبری نیز در اشعار انجام می داد.
  به امید آن روز.

  Comment by تضمینی — اسفند ۲, ۱۳۹۴ @ ۲:۵۱ ق.ظ

لطفاً توجه داشته باشید که حاشیه‌ها برای ثبت نظرات شما راجع به همین شعر در نظر گرفته شده‌اند. در صورتی که در متن ثبت شده‌ی شعر در گنجور غلط املایی مشاهده کردید، یا با مقابله با نسخه‌ی چاپی در دسترستان اشتباهاتی یافتید، در مورد این شعر نظر یا احساس خاصی دارید یا مطلب خاصی در مورد آن می‌دانید یا دوست دارید درباره‌ی آن از دیگران چیزی بپرسید یک حاشیه برای آن بنویسید. لطفاً از درج مطالب غیرمرتبط با متن این شعر خاص خودداری فرمایید و حتی‌الامکان سعی کنید متن حاشیه‌ی خود را با حروف فارسی درج کنید (حاشیه‌ها بازبینی خواهند شد و موارد غیرمرتبط و ناقض این نکات حذف می‌شوند).

لطفاً در صورتی که اشتباهات را با استناد به نسخه‌های چاپی گزارش می‌کنید این مسئله را (حتی‌الامکان با ذکر نام مصحح) ذکر نمایید تا بتوانیم بین پیشنهادهای تصحیحی حدسی حاشیه‌گذاران و پیشنهادهای مستند تمایز قایل شویم.

حاشیه بنویسید

* ورود نام و پست الکترونیکی اجباری است، پست الکترونیکی نشان داده نمی‌شود.

خوراک حاشیه‌های این شعر را با این نشانی به خبرخوان خود اضافه کنید.

بستن پنجره