گنجور

حاشیه‌های در سکوت

در سکوت

https://castbox.fm/ch/4785082


در سکوت در ‫دیروز جمعه، ساعت ۱۰:۵۱ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۱:

این غزل را "در سکوت" بشنوید:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

در سکوت در ‫دیروز جمعه، ساعت ۱۰:۴۹ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۰:

این غزل را "در سکوت" بشنوید:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

در سکوت در ‫۲ روز قبل، پنج شنبه ۲ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۰۹:۵۲ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۸:

این غزل را در سکوت بشنوید:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

در سکوت در ‫۲ روز قبل، پنج شنبه ۲ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۰۹:۵۲ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۹:

این غزل را "در سکوت" بشنوید:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

در سکوت در ‫۴ روز قبل، سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۲:۵۱ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۷:

این غزل را "در سکوت" بشنوید:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

در سکوت در ‫۴ روز قبل، سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۲:۴۹ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۶:

این غزل را "در سکوت" بشنوید:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

در سکوت در ‫۵ روز قبل، دو شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۰۶ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۵:

این غزل را "در سکوت" بشنوید:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

در سکوت در ‫۵ روز قبل، دو شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۰۵ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۴:

این غزل را "در سکوت" بشنوید:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

در سکوت در ‫۶ روز قبل، یک شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۲:۱۲ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۳:

این غزل را "در سکوت" بشنوید:

 

پیوند به وبگاه بیرونی

 

 

در سکوت در ‫۶ روز قبل، یک شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۰۹:۳۸ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۲:

این غزل را "در سکوت" بشنوید:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

در سکوت در ‫۷ روز قبل، شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۸:۴۰ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۱:

این غزل را "در سکوت" بشنوید:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

در سکوت در ‫۷ روز قبل، شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۸:۳۹ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۰:

این غزل را "در سکوت" بشنوید:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

در سکوت در ‫۸ روز قبل، جمعه ۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۳۷ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۹:

این غزل را "در سکوت" بشنوید:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

در سکوت در ‫۸ روز قبل، جمعه ۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۰۹ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۸:

این غزل را "در سکوت" بشنوید:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

در سکوت در ‫۱۰ روز قبل، چهار شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۴:۱۴ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۷:

این غزل را "در سکوت" بشنوید:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

در سکوت در ‫۱۰ روز قبل، چهار شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۴:۱۳ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۶:

این غزل را "در سکوت" بشنوید:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

در سکوت در ‫۱۱ روز قبل، سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۴:۴۱ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۵:

این غزل را "در سکوت" بشنوید:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

در سکوت در ‫۱۱ روز قبل، سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۴:۴۰ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۴:

این غزل را "در سکوت" بشنوید:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

در سکوت در ‫۱۲ روز قبل، دو شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۵۳ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۳:

این غزل را "در سکوت" بشنوید:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

در سکوت در ‫۱۲ روز قبل، دو شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۵۱ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۱۲:

این غزل را "در سکوت" بشنوید:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

۱
۲
۳
۱۸