گنجور

حاشیه‌های در سکوت

در سکوت 🌐

بلاگ در سکوت.... 


در سکوت در ‫۴ ماه قبل، دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱، ساعت ۰۲:۱۳ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۵:

این غزل را "در سکوت" بشنوید:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

در سکوت در ‫۴ ماه قبل، دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱، ساعت ۰۲:۱۳ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۴:

این غزل را "در سکوت" بشنوید:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

در سکوت در ‫۴ ماه قبل، دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱، ساعت ۰۲:۱۲ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۳:

این غزل را "در سکوت" بشنوید:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

در سکوت در ‫۴ ماه قبل، دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱، ساعت ۰۲:۱۱ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۲:

این غزل را "در سکوت" بشنوید:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

در سکوت در ‫۴ ماه قبل، دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱، ساعت ۰۲:۱۰ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۱:

این غزل را "در سکوت" بشنوید:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

در سکوت در ‫۴ ماه قبل، دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱، ساعت ۰۲:۰۹ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۰:

این غزل را "در سکوت" بشنوید:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

در سکوت در ‫۴ ماه قبل، دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱، ساعت ۰۲:۰۸ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۹:

این غزل را "در سکوت" بشنوید:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

در سکوت در ‫۴ ماه قبل، دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱، ساعت ۰۲:۰۷ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۸:

این غزل را "در سکوت" بشنوید:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

در سکوت در ‫۴ ماه قبل، دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱، ساعت ۰۲:۰۶ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۷:

این غزل را "در سکوت" بشنوید:
پیوند به وبگاه بیرونی

 

در سکوت در ‫۴ ماه قبل، دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱، ساعت ۰۲:۰۵ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۶:

این غزل را "در سکوت" بشنوید:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

در سکوت در ‫۴ ماه قبل، دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱، ساعت ۰۲:۰۴ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۵:

این غزل را "در سکوت" بشنوید:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

در سکوت در ‫۴ ماه قبل، دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱، ساعت ۰۲:۰۳ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۴:

این غزل را "در سکوت" بشنوید:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

در سکوت در ‫۴ ماه قبل، دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱، ساعت ۰۲:۰۲ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۳:

این غزل را "در سکوت" بشنوید:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

در سکوت در ‫۴ ماه قبل، دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱، ساعت ۰۲:۰۱ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۲:

این غزل را "در سکوت" بشنوید:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

در سکوت در ‫۴ ماه قبل، دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱، ساعت ۰۲:۰۰ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۱:

این غزل را "در سکوت" بشنوید:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

در سکوت در ‫۴ ماه قبل، دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱، ساعت ۰۱:۵۹ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۸۰:

این غزل را "در سکوت" بشنوید:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

در سکوت در ‫۴ ماه قبل، دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱، ساعت ۰۱:۵۹ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۹:

این غزل را "در سکوت" بشنوید:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

در سکوت در ‫۴ ماه قبل، دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱، ساعت ۰۱:۵۸ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۸:

این غزل را "در سکوت" بشنوید:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

در سکوت در ‫۴ ماه قبل، دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱، ساعت ۰۱:۵۷ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۷:

این غزل را "در سکوت" بشنوید:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

در سکوت در ‫۴ ماه قبل، دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱، ساعت ۰۱:۵۶ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۶:

این غزل را "در سکوت" بشنوید:

پیوند به وبگاه بیرونی

 

۱
۲
۳
۲۶