گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
صامت بروجردی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «هر که را خواهند در حشمت سلیمانش کنند» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «د» است.

حرف آخر قافیه

الف
ب
ت
د
ر
ش
ل
م
ن
و
ی

شماره ۱ - مثنوی در مدح شفیعه روز جزا فاطمه زهرا(س): ای گرامی دخت سالار امم

شماره ۲ - در مدح امام العصر خاتم الاوصیا عجل‌الله تعالی فرجه: که خفته‌ اندرین قالب که باشد اندرین ماوی

شماره ۳ - در نصیحت و وقایع سر مسلم(ع): دلا تا چند جویی عزت و اقبال دوران را

شماره ۴ - در منقب فخر کائنات و خلاصه موجودات خاتم الانبیا (ص): خانه سحر آفرین باز پی فتح باب

شماره ۵ - در مدح حضرت امیرالمومنین علیه افضل الصلوه: از مهر علی بر دل هر کس اثری نیست

شماره ۶ - در مدح عین‌الله الناصره امیرالمومنین(ع): عمر در منقبت حیدر کرار گذاشت

شماره ۷ - در مدح وصی فخر کائنات حضرت امیرالمومنین(ع): چو اندر باختر اورنک حشمت مهر خاور زد

شماره ۸ - در مدح حضرت جواد(ع): ز سست عهدی بی‌جا جهان کون و فساد

شماره ۹ - در مدح حضرت امیرالمومنین علیه افضل الصلوه: هر که را فیض ازل از بخت برخوردار کرد

شماره ۱۰ - در مدح شاه اولیاء(ع): روز ایجاد که حق خلقت دنیا می‌کرد

شماره ۱۱ - قصیده در مدح مظهر العجایب حضرت امیرالمومنین(ع): خوش آن مریض که بر دردوی دوا برسد

شماره ۱۲ - در مدح یعسوب الدین حضرت امیرالمومنین(ع): شهی که محض وجودش بنای عالم شد

شماره ۱۳ - در مدح باب مدینه علم امیرالمومنین(ع): روزگار عمر را هنگام فصل اربعین شد

شماره ۱۴ - در مدح صدیقه صغرا زینب کبرا(ع): چون چشم نیم مست تو غارتگری کند

شماره ۱۵ - در مدح حضرت امام موسی کاظم(ع): عشق جانان هر دلی را کو مسخر می‌کند

شماره ۱۶ - در مدح یعسوب الدین حضرت امیرالمومنین(ع): هر که را خواهند در حشمت سلیمانش کنند

شماره ۱۷ - در مدح شاه اولیاء(ع): در لوح چون قلم به سخن ابتدا نمود

شماره ۱۸ - در مدح اسدالله الغالب امیرالمومنین(ع): گر علی بعد از نبی بر مومنان مولی نبود

شماره ۱۹ - در مدح جناب مسلم بن عقیل(ع): مرد را در بذل جان مردانگی پیدا شود

شماره ۲۰ - در مدح شاه اولیاء علی مرتضی(ع): هدهد باد بهاری به چمن گشت برید

شماره ۲۱ - قصیده در مدح شاه ولایت امیر مومنان(ع): هر دم خدنک آفت صیاد روزگار

شماره ۲۲ - مدح شفیعه روز جزا فاطمه زهرا(س): چند ز شهوت زنی به پیکر آذر

شماره ۲۳ - در مدح خواجه قنبر(ع): باید ای خامه بپرداخت ز نو دفتر دیگر

شماره ۲۴ - در مدح خامس آل عبا حضرت ابی عبدالله (ارواحنا فداه): شاهنشهی که پوشید پیرایه از وجودش

شماره ۲۵ - در مدح قمر بنی‌هاشم حضرت عباس(ع): جهان را دایه دان و خلایق جمله طفلانش

شماره ۲۶ - این قصیده از قصاید استادن المعظم مرحوم المغفور المبرور آقا میرزا عبدالمجید المتخلص بوفائی طاب ثراه تیمنا و تبرکا ثبت شده: پس بدل شبها فروزم شعله از اد وصال

شماره ۲۷ - در نعمت فخر کائنات و خلاصه موجودات: نوبهار است و رسد بر شامه از گلشن شمیم

شماره ۲۸ - در مدح عین‌الله الناظره امیرالمومنین(ع): بتا بیا می گلگون ز نو به ساغر کن

شماره ۲۹ - قصیده در مدح مظهر العجائب حضرت امیرالمومنین(ع): یا علی افتاد از نو بر سرم سودای تو

شماره ۳۰ - در مدح شاه لافتی(ع): ای سروری که مدح سرایی برای تو

شماره ۳۱ - مولودیه در مدح خامس آل عبا(ع): شادی و غم باز توام در جهان برپاستی

شماره ۳۲ - در مدح قاتل المشرکین امیرالمومنین(ع): خواهی اگر مس تن خود کیمیا کنی

شماره ۳۳ - در مدح قاتل کفار وصی احمد مختار است: تو را چون جمع شد امروز اسباب توانایی

sunny dark_mode