گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
صفای اصفهانی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع «درهم شکست زلف چلیپا را» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ا» است.

حرف آخر قافیه

الف
ب
ت
ر
ش
ل
م
ن
ی

شمارهٔ ۱ - قصیده: دیماه دم سپیده و سرما

شمارهٔ ۲ - فی المعارف والحکم: درهم شکست زلف چلیپا را

شمارهٔ ۳ - در منقبت شاه اولیاء حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام: دیدم شکسته طره مشکین را

شمارهٔ ۴ - فی المعارف و الحکم: کسیکه خلق هدایش دهد هوای خدا

شمارهٔ ۵ - فی المعرفه و الحکمه و الموعظه: شب گذشته مرا دست عشق نصرت یاب

شمارهٔ ۶ - فی الحکم و المعارف: جز دل عارف شجر نور نیست

شمارهٔ ۷ - در منقبت حضرت ثامن الائمه علی بن موسی الرضا علیه السلام: امروز باز گیتی در نشو و در نماست

شمارهٔ ۸ - وله ایضا: شب قدر ما آنزلف چنو شام سیاست

شمارهٔ ۹ - وله ایضا: فارس فحل منم حکمت یکران منست

شمارهٔ ۱۰ - وله ایضا: بگل سوری ماند رخ آن ترک پسر

شمارهٔ ۱۱ - بهاریه در مدح حضرت شاه اولیاء علی بن ابیطالب صلوات الله و سلامه علیه: مرا ای هوای بهار معطر

شمارهٔ ۱۲ - در نعت و مدح حضرت ختمی مرتبت رسول اکرم: بلاله ماند آن گونه چو باغ بهار

شمارهٔ ۱۳ - در منقبت حضرت حجه عصر عجل الله تعالی فرجه: آن زلف باز دولت خورشید زیر بالش

شمارهٔ ۱۴ - در مدح قطب الهدایه و محیط الولایه احمد مرسل: مرا دل عرش یزدانست و من اجری خور خوانش

شمارهٔ ۱۵ - در تهنیت عید مولود ناصر الدینشاه: یکی مر است بمشکوی از سعادت حال

شمارهٔ ۱۶ - در نکوهش و مذمت دنیا و اهل آن و معارف و حکم در حالت ضعف و ناتوانی فرموده است: بگرفت باز درد گریبانم

شمارهٔ ۱۷ - و من رشحات افکاره: ما زمره فقرا از روز در تعبیم

شمارهٔ ۱۸ - من مکنونات سره و فواتح افکاره و نعت حضرت ثامن الحجج ارواحنا فداه: ای چرخ گرد گرد مکش زارم

شمارهٔ ۱۹ - فی کمالات النفسانیه و مراتب الانسانیه: وحدت جمعم نه لامکان نه مکانم

شمارهٔ ۲۰ - فی مراتب القلبیه و التجرد عن عوالم الناسوتیه: ای آتش عشق ای دل نوانم

شمارهٔ ۲۱ - فی الحکمه والموعظه: مراست عمری چون آفتاب بر لب بام

شمارهٔ ۲۲ - وله ایضا: ای دل ار آگهی از مسلک صاحب نظران

شمارهٔ ۲۳ - فی التغزل: ای مشک تو در چین و در شکن

شمارهٔ ۲۴ - در حکمت و موعظه و نکوهش اهل دنیا فرموده است: بیان حکمت الصوم لیست سر سخن

شمارهٔ ۲۵ - در حکم و معارف و موعظه و نصایح و نعت حضرت ثامن الائمه صلوات الله و سلامه علیه: باید ار میخواهی ایدل همدم جانان شدن

شمارهٔ ۲۶ - در حکم و معارف و مواعظ: مرد که بر کند دل ز صحبت نادان

شمارهٔ ۲۷ - در حکم و معارف و نعت قطب اولیاء حضرت علی بن ابیطالب علیه الصلوه و السلام: ایدل ار خواهی بسر آهنگ افسر داشتن

شمارهٔ ۲۸ - وله ایضا: ایکه خواهی در ولایت شهر یاری داشتن

شمارهٔ ۲۹ - فی الحکم والمعارف: مرد که بر کند دل ز آرزوی تن

شمارهٔ ۳۰ - در شکوه از قطع مستمری خود و نکوهش ظلم گوید: از پی تشکیل حل ز عقد خراسان

شمارهٔ ۳۱ - در معرفت و حکم و منقبت شاه اولیاء علی مرتضی صلواه الله والسلامه علیه گوید: آمد دم سپید دم آن ماه لشکری