گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
صغیر اصفهانی

شمارهٔ ۱ - در مدح امیر البرره و قاتل الکفره علی علیه‌السلام: وقت است تا شویم ز هر کس کناره جوی - با ساقی افکنیم بساطی کنار جوی

شمارهٔ ۲ - در تهنیت عید مولود قاسم خلد و سقر حیدرحیه در علی علیه‌السلام: ماه رجب افروخت رخ این الرجبیون - نک بخت خدا داده و نک طالع میمون

شمارهٔ ۳ - غدیریه در مدح غالب کل غالب حضرت علی بن ابیطالب علیه‌السلام: ساقی می‌ده مرا که از کتاب قویم - نموده‌ام استماع کریمه‌ئی از کریم

شمارهٔ ۴ - در تهنیت عید مولود کننده خیبر حیدر صفدر علی علیه‌السلام: ساقیا خیز که هنگام نشاط و طربست - خاصه امروز که خود عیش و طرب را سببست

شمارهٔ ۵ - مخمس در مدح خواجه قنبر کننده در خیبر علی علیه‌السلام: امشب به هر کجا گذری وادایمن است - روشن جهان ز پرتو انوار ذوالمن است

شمارهٔ ۶ - غدیریه: امروز روز نصب وصی پیمبر است - اندر خم غدیر یکی طرفه محضر است

شمارهٔ ۷ - در تهنیت عید مولود - که قرین شد با جمعه و عید نوروز عجم در ماه شعبان ۱۳۴۲ هجری قمری: ساقیا خیز در این عید مبارک مقدم - جمع اسباب طرب‌ساز که شد جمع بهم

شمارهٔ ۸ - در نعت حضرت ختمی مرتبت صلی‌الله علیه و آله: خواست چو از غیب ذات شاهد یکتا - جلوه دهد در ظهور طلعت زیبا

شمارهٔ ۹ - در مدح حضرت مولی الموالی علی علیه‌السلام: ای مظهر احد هو یا علی مدد - ای محرم صمد هو یا علی مدد

شمارهٔ ۱۰ - در تهنیت عید مولود: تعالی الله از نیمهٔ ماه شعبان - که شد از شرف مطلع نور یزدان

شمارهٔ ۱۱ - در تهنیت عید مولود: ای که در خم گیسو بستهٔی بزنجیرم - کردهٔی غم خود را سد راه تدبیرم

شمارهٔ ۱۲ - غدیریه ورودیه در ورود مسعود حضرت صابر علیشاه: صد شکر که کام دل مهجور برآمد - شد روز وصال و شب هجران بسر آمد

شمارهٔ ۱۳ - در مدح اعلیحضرت بقیه‌الله عجل‌الله تعالی فرجه: گل چو انوشیروان باز بر افروخت چهر - چمن شد از روشنی چو رای بوذرجمهر

شمارهٔ ۱۴ - در تهنیت عید مولود حضرت مولی الموالی علی علیه‌السلام: بفرودین شد چمن غیرت باغ بهشت - خرمی افراشت بازرایت برطرف کشت

شمارهٔ ۱۵ - در تهنیت عید مولود - در ماه رجب ۱۳۳۹ هجری‌قمری: مرحبا للعید فی‌العید الشریف فی‌الشریف - خاصه فصل فرودین و ویژه از بعد خریف

شمارهٔ ۱۶ - غدیریه در مدح یعسوب الدین امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام: ز ریا و کبر بگذر جلوات کبریا بین - بمقام سعی دلرا همه روضه الصفا بین

شمارهٔ ۱۷ - غدیریه در مدح زوج بتول ابن عم رسول علی‌ علیه‌السلام: امروز من اندر سر سودای دگر دارم - درباره می‌خوردن تجدید نظر دارم

شمارهٔ ۱۸ - فی‌النصیحه: ایکه سرگرم باندوختن سیم و زری - سیم و ز توشه ره نیست عجب بیخبری

شمارهٔ ۱۹ - نصیحت: ای بشر ای تو گنج نهانی - ای بشر ای جهان معانی

شمارهٔ ۲۰ - خطاب وجدان به طبیعت: طبیعت ای بهم آمیخته اجزا و ارکانی - هویدا گشته از ماهیت اضداد امکانی

شمارهٔ ۲۱ - در هر یک بند از این مربع ترکیب شعر دوم از مولوی رومی قدس سره: بنده را نسبت بمولا ز اعتقاد - خود ولا باید کمند انقیاد

شمارهٔ ۲۲ - تضمین غزل شیخ سعدی رحمه‌‌الله علیه: نه تابع دیریم و نه قائل بکنشتیم - نه سالک راه حرم پاک سرشتیم

شمارهٔ ۲۳ - تضمین غزل خواجه حافظ علیه‌الرحمه - بمناسبت عید مولود امیرالمؤمنین علی (ع): بخلق عالمی ای اهل عشق ناز کنید - رسید یار ز ره ساز عیش ساز کنید

شمارهٔ ۲۴ - تضمین غزل خواجه حافظ علیه‌الرحمه: بغم سرای جهان خواجه خوش دلت شاد است - همیشه فکر تو در این خراب آباد است

شمارهٔ ۲۵ - أیضاً تضمین غزل خواجه حافظ علیه‌الرحمه: ای نشسته بغلط یاد ز استاده کنی - بایدت هم نظری جانب افتاده کنی

شمارهٔ ۲۶ - تضمین غزل خواجه حافظ علیه‌الرحمه: این چه غوغاست که در ملک بشر می‌بینم - عالمی را همه پرخوف و خطر میبینم

شمارهٔ ۲۷ - تضمین غزل خواجه حافظ علیه‌الرحمه: سرشگ دیده دو صد درد را دوا بکند - دل شکسته تن از قیدها رها بکند

شمارهٔ ۲۸ - تضمین غزل خواجه حافظ علیه‌الرحمه: نی در خیال مال و نه در فکر جاه باش - نی در پی تدارک تخت و کلاه باش

شمارهٔ ۲۹ - تضمین غزل گلزار علیه‌الرحمه: چون ظهور از مغرب آنمهر جهان آرا کند - عالمی روشن بنور طلعت زیبا کند