گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
امیرخسرو دهلوی
 

بخش ۱ - سرآغاز

بخش ۲ - در توحید

بخش ۳ - مناجات

بخش ۴ - وصف معراج نبی

بخش ۵ - در فضیلت عشق

بخش ۶ - آغاز داستان

بخش ۷ - گریختن خسرو از مداین

بخش ۸ - رسیدن خسرو به شیرین در شکارگاه

بخش ۹ - اظهار عشق کردن خسرو به شیرین

بخش ۱۰ - آگاه کردن خسرو شیرین را از قصد سفر خود به سوی قیصر روم

بخش ۱۱ - یاری خواستن خسرو از قیصر و لشکر کشی او به مداین و شکست خوردن بهرام چوبینه

بخش ۱۲ - وفات مریم

بخش ۱۳ - عشرت کردن خسرو و شیرین بر لب شهر و دو افسانه گفتن آنان

بخش ۱۴ - عقد بستن دختران با پسران به فرمان خسرو

بخش ۱۵ - پاسخ شیرین به خسرو

بخش ۱۶ - نصیحت کردن شاپور به خسرو و دلالت کردن او را به شکر

بخش ۱۷ - رفتن خسرو به اصفهان به هوای شکر

بخش ۱۸ - غزل سرائی شکر در مجلس خسرو

بخش ۱۹ - بردن شکر خسرو را به خانهٔ خویش به مهمانی

بخش ۲۰ - عقد کردن خسرو شکر را

بخش ۲۱ - خبر یافتن شیرین از عقد کردن خسرو شکر را و به صحرا رفتن و ملاقاتش با فرهاد

بخش ۲۲ - جوی کندن فرهاد به دستور شیرین در کوه بیستون

بخش ۲۳ - آواره شدن فرهاد از عشق شیرین

بخش ۲۴ - آگاهی خسرو از عشق فرهاد

بخش ۲۵ - بیتی چند از عتاب نامهٔ خسرو به شیرین

بخش ۲۶ - از جواب نامهٔ شیرین به خسرو

بخش ۲۷ - بازگشت خسرو از اصفهان و خواب دیدن او

بخش ۲۸ - رفتن خسرو پیش فرهاد و مناظرهٔ ایشان

بخش ۲۹ - مردن فرهاد در عشق شیرین

بخش ۳۰ - رسیدن خبر مرگ فرهاد به شیرین و زاری او

بخش ۳۱ - مناجات شیرین در شب فراق

بخش ۳۲ - رفتن خسرو به سوی قصر شیرین و در بستن شیرین به روی خسرو

بخش ۳۳ - گفتگوی خسرو و شیرین

بخش ۳۴ - پاسخ خسرو به شیرین

بخش ۳۵ - غزل سرائی باربد از زبان خسرو

بخش ۳۶ - شکر ریزی عروسی خسرو و شیرین و فرستادن خسرو انگشتری را به رسم پیمان

بخش ۳۷ - عقد کردن خسرو شیرین را

بخش ۳۸ - زفاف خسرو و شیرین

بخش ۳۹ - مجلس ساختن خسرو پرویز با حکیمان