گنجور

 
فصیحی هروی
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع «ای دل غذای روح ازین خاکدان مخواه» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ه» است.

حرف آخر قافیه

الف
ب
ت
ر
ز
ل
ن
ه
ی

شمارهٔ ۱ - در منقبت مولای منقیان حضرت علی علیه‌السلام: رخش سفر بر جهان زین در دار فنا

شمارهٔ ۲ - بث الشکوی و مدح مولا علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام: ز مهر سپهر ار کنم شاد جان را

شمارهٔ ۳ - مدح حسین‌خان شاملو: چه معجزست بهار کرشمه افشان را

شمارهٔ ۴ - مدح حسن خان شاملو: ابر آمد و گلزار ارم ساخت جهان را

شمارهٔ ۵ - مدح حسن خان شاملو: صبح نوروز است ساقی دور کن از رخ نقاب

شمارهٔ ۶ - مدح شاه صفی: ز پرده ساز جهان‌ نوا برخاست

شمارهٔ ۷ - مفاخره و مدح حافظ محب علی: بازم نفس به لجه فیضی شناورست

شمارهٔ ۸ - مدح حسین خان شاملو: ساقی بیار باده که نوروز اکبرست

شمارهٔ ۹ - مدح حسین‌خان شاملو: سحر‌ گهان که شکیب از برم گرفت کنار

شمارهٔ ۱۰ - مدح حسین خان شاملو: دوش بزمی داشتم فرخنده چون روی نگار

شمارهٔ ۱۱ - مدح و مفاخره: باز بر اوراق گیتی نقشبندان بهار

شمارهٔ ۱۲ - مدح حسین‌خان شاملو و عذرخواهی از او: خنده زد گلهای رنگارنگ شرمم بر عذار

شمارهٔ ۱۳ - مدح حضرت محمد مصطفی(ص): هین که صبا برفکند زلف ز رخسار یار

شمارهٔ ۱۴ - در منقبت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام: همای عشق کشد چون در آشیانه صفیر

شمارهٔ ۱۵ - مدح حسین‌خان شاملو: رمضانی گذراندیم به صد نعمت و ناز

شمارهٔ ۱۶ - مدح حسین خان شاملو: نمود گوشه ابرو شب از افق دو هلال

شمارهٔ ۱۷ - بث الشکوی و منقبت علی‌بن موسی‌الرضا علیه‌اسلام: صبحدم چون در خروش آمد شیدای من

شمارهٔ ۱۸ - در منقبت علی‌بن موسی‌الرضا علیه‌السلام: سفیده دم که مسافر شدم ز ملک هرا

شمارهٔ ۱۹ - در مذمت دنیا و منقبت علی‌بن موسی‌الرضا علیه السلام: ای دل غذای روح ازین خاکدان مخواه

شمارهٔ ۲۰ - تعزل: از جان نتوان ساخت ز تو در یتیمی

شمارهٔ ۲۱ - نکوهش اهل ریا و ستایش علی‌بن موسی‌الرضا علیه‌السلام: دلم بگرفت ز آیین ریاپوشان پالانی