گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
نیر تبریزی

بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم: !ستایش خداوندیرا سزاست که نظم فواصل مکونات بسته ...

بخش ۲ - در مراثی مولی الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام فرماید: چون کرد خور ز توسن زرین تهی رکاب

بخش ۳: آه از آنروز که در دشت بلا غوغا بود

بخش ۴: بازم از این واقعۀ دشت بلا یاد آمد

بخش ۵: ای ز داغ تو روان خون دل از دیدۀ حور

بخش ۶: جامی که شاه تشنه‌لبان بود مست از او

بخش ۷: شهید عشق که تنگ است پوست بر بدنش

بخش ۸ - زبانحال از قول حضرت ابی عبدالله در قتلگاه است: تا خبر دارم از او بیخبر از خویشتنم

بخش ۹ - مناجات زبانحال از قول آنحضرت: الهی اکبر از تو اصغر از تو

بخش ۱۰ - ایضا مناجات از قول حضرت سید الشهداء علیه التحیه و الثناء: محبوبم الله لبیک لبیک

بخش ۱۱ - نوحه ترکی زبان حال مادر جناب قاسم علیه السلام: ایتدی غم طغیان سرور قلب ناشادیم اویان

بخش ۱۲ - وداع جناب سکینه با جناب علی اکبر: الوداع ای سرو ناز گلشن جان الوداع

بخش ۱۳ - زبان حال از قول جناب سکینه علیها سلام بذوالجناح: ای فرس با تو چه رخ داده که خود باخته‌ای

بخش ۱۴ - از قول حضرت سکینه سلام الله علیها با ذو الجناح: لیک پی اسب چرا بی‌رخ شاه آمده‌ای

بخش ۱۵ - آمدن اهل‌بیت به مصرع شهدا و زبان حال از قول جناب زینب به حضرت سیدالشهداء: چون گرفتند ره کوی شهادت در پیش

بخش ۱۶ - ایضا: برادر بی‌تو در چشمم جهان تنگست می‌نالم

بخش ۱۷ - ایضا: اگر صبح قیامت را شبی هست آن شب است امشب

بخش ۱۸ - ایضا: نادم نئی ز دور خود ای آسمان هنوز

بخش ۱۹ - ایضا: آغشته بخون پیکر شاه مدنی بین

بخش ۲۰ - زبانحال از قول جناب سکینه به جناب علی اکبر: برادر ایمنم با تو در ایندشت

بخش ۲۱ - ایضا: کدام قصه دهم شرح و زار و زار بنالم

بخش ۲۲ - ایضا: چون کاروان دشت بلا ره به شام کرد

بخش ۲۳ - قصیده العربیه وله: ابت المنیته ان تطیش سهامها

بخش ۲۴ - رباعیات در مدح حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم: ایختم رسل که بی نظیر آمده‌ای

بخش ۲۵ - رباعیات در مدح حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم: ای محرم پردۀ نهان خامۀ راز

بخش ۲۶ - رباعیات در مدح حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم: ای نصر لعمرک افسر شاهی تو

بخش ۲۷ - رباعیات در مدح حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم: ای فخر رسل که دیر باز آمده‌ای

بخش ۲۸ - رباعیات در مدح حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم: ای عرش بر این سریر سلطانی تو

بخش ۲۹: از نقطۀ توحید کسی آگاه است

بخش ۳۰ - رباعیات در مدح حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام: بر مخزن غیب باب مفتوح علی است

بخش ۳۱ - رباعیات در مدح حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام: اندر شب آتش افروز علیست

بخش ۳۲ - رباعیات در مدح حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام: در وصف علی که هر که رائی دارد

بخش ۳۳ - رباعیات در مدح حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام: در سر و عیان مظهر اسرار علیست

بخش ۳۴ - رباعیات در مدح حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام: بر مسند کبریا نه جز جای علی

بخش ۳۵ - رباعیات در مدح حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام: ایزد که بجود خودستائی کرده

بخش ۳۶ - رباعیات در مدح حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام: عنوان منزه از نعوت است علی

بخش ۳۷ - رباعیات در مدح حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام: غالی بیخود علی پرستی نکند

بخش ۳۸ - رباعیات در مدح حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام: ای آنکه حریم کعبه کاشانۀ تست

بخش ۳۹ - رباعیات در مدح حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام: ای شوکت ایزدی برازندۀ تو

بخش ۴۰ - رباعیات در مدح حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام: تا حسن ازل پرده گشائی کرده

بخش ۴۱ - رباعیات در مدح حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام: ایداده وجود را صفای دگری

بخش ۴۲ - رباعیات در مدح حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام: روزیکه به پرده جز تو ای تو نبود

بخش ۴۳ - رباعیات در مدح حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام: ای سر خدا که ره بر اسرار تو نی

بخش ۴۴ - رباعیات در مدح حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام: در بزم دنی که جز خدای تو نبود

بخش ۴۵ - رباعیات در مدح حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام: ای درخور تاج بخشی دست خدا

بخش ۴۶ - رباعی در آستان مقدس حضرت علی بن موسی علیه السلام گفته: شاها بدر تو رو نهادم دستی

بخش ۴۷ - رباعی در آستان مقدس حضرت علی بن موسی علیه السلام گفته: شاها ز تولای تو مستم دستی

بخش ۴۸ - رباعی در آستان مقدس حضرت علی بن موسی علیه السلام گفته: ای شاه بدرگهت پناه آوردم

بخش ۴۹ - رباعی در آستان مقدس حضرت علی بن موسی علیه السلام گفته: ای شیر خدا علی عالی دستی

بخش ۵۰ - در مدح امیرالمؤمنین علیه السلام: سح طرفی الدموع حتی تخلی

بخش ۵۱ - ایضا در مدح حضرت اسد الله الغالب امیرالمؤمنین: از هوش جانگداز شد آب استخوان من

بخش ۵۲ - عربیه: ابا حسن افدیک اعیت مذاهبی

بخش ۵۳ - در ستایش ایوان مبارک حضرت ابی عبدالله: تعالی الله از اینکاخ فلک فرساد بیناش

بخش ۵۴ - در مدح حضرت علی ابن موسی الرضا: پیچم بخود چو مار در این تنگنای تار

بخش ۵۵ - در توسل بحضرت امام ثامن الائمه: نسیم قدسی یکی گذر کن

بخش ۵۶ - ایضا: زخاک اگر همه بعد از تو حور عین خیزد

بخش ۵۷ - ایضا فی المدیحه: چه سرودیست که اینمرغ خوش الحان آورد

بخش ۵۸ - وله ایضا رحمه الله: همتی کز پا نشستم یا علی

بخش ۵۹ - وله ایضا رحمه الله: شه کبریا منشا توئی که امیر عز مجللی

بخش ۶۰ - مرحوم آخوند ملا محمد حجه اسلام پدر نیر طاب ثراهما: کرد خور عشق دوست از افق دل ظهور

بخش ۶۱ - مدیحه من کلام آقامیرزا اسماعیل حجه الاسلام برادر نیرطاب ثراهما: ایمظهر صفات خداوند بیمثال

بخش ۶۲ - ایضا قصیده من کلام آقا میرزا اسماعیل، المتخلص به نیر طاب ثراه، در مدح امیرالمؤمنین: دلا تا کی در این عالم غم و جور و محن بینی

بخش ۶۳ - من کلام نیر رحمه الله القصیده الموسومه بالندبه فی مدح حضرت حجه صلوات الله علیه: عج للمسیر و سرفی البیدو القلل

sunny dark_mode