گنجور

 
نیر تبریزی

شاها بدر تو رو نهادم دستی

از بیدستی ز پا فتادم دستی

در حجر ولایت تو زادم ز ازل

دستی که غلام خانه زادم دستی

 
sunny dark_mode