گنجور

 
نیر تبریزی

ای شاه بدرگهت پناه آوردم

بر خاک درت روی سیاه آوردم

طاعت چو نبود بر بساط کرمت

یکعمر بر هوا ره گناه آوردم

 
sunny dark_mode