گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
فلکی شروانی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «نار است شعله شعله، رخ دلبرم ز تاب» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «ب» است.

حرف آخر قافیه

الف
ب
ت
د
ر
ل
م
و
ه
ی

شماره ۱ - قصیده: ای به جلال تو شرف، قدرت ذوالجلال را

شماره ۲ - مطلع ثانی: چهره با جمال تو، مایه دهد جمال را

شماره ۳ - قصیده: نار است شعله شعله، رخ دلبرم ز تاب

شماره ۴ - حبسیه: هیچ کس چاره ساز کارم نیست

شماره ۵ - در توصیف اسب ممدوح: این دل چه دلست و این چه یار است

شماره ۶: آنکه ز شرم لطف او، آتش ناب آب شد

شماره ۷ - در مدح ابوالهیجاء فخرالدین خاقان اکبر منوچهر بن فریدون شروانشاه: شب نباشد که فراق تو دلم خون نکند

شماره ۸ - قصیده در مدح شروانشاه منوچهر بن فریدون: روز طرب رخ نمود روزه به پایان رسید

شماره ۹ - مطلع ثانی: تا به دل و جان مرا آفت جانان رسید

شماره ۱۰ - قصیده: زهی ز جود تو زمانه مایل سور

شماره ۱۱ - در مدح منوچهر بن فریدون شروانشاه: آن رخ رخشان و زلف عنبر افشانش نگر

شماره ۱۲ - قصیده: رخ و زلف و لب و چشم و خط و خال تو ای دلبر

شماره ۱۳ - قصیده: چون نقطه نور سپهر آید ز حوت اندر حمل

شماره ۱۴ - قصیده: سپهر مجد و معالی محیط نقطه عالم

شماره ۱۵ - مطلع ثانی: کجا شد آنکه مرا خان بدو بدی خوش و خرم

شماره ۱۶ - قصیده: دادگرا ملک را هم فلک و هم قوام

شماره ۱۷ - مطلع ثانی: ای رخ و قد تو را دل رهی و جان غلام

شماره ۱۸ - در مدح منوچهر شروانشاه: کی کشم در چشم و کی بوسم به کام

شماره ۱۹ - از قصاید بسیار خوب فلکی است در مدح منوچهر شروانشاه: سودا زده فراق یارم

شماره ۲۰ - قصیده: ای لطف تو یار با برحم

شماره ۲۱ - وله: صورت گردون صفت جسم زمین را جان از او

شماره ۲۲ - در مدح سیدالوزراء جمال الدین مشعر بن عبدالله: ز بهر تهنیت عید بامداد پگاه

شماره ۲۳ - در مدح منوچهر شروانشاه: دوش چو کرد آسمان افسر زر ز سر یله

شماره ۲۴ - مطلع ثانی: سرو قدی شکر لبی گلرخ غالیه کله

شماره ۲۵ - در مدح منوچهر شروانشاه و ایراد بعضی از اصطلاحات نجومی: شاه گردون را نگر شکل دگرگون ساخته

شماره ۲۶ - در مدح منوچهر بن فریدون شروانشاه: خان و خیل چرخ را شه خیل و خان آراسته

شماره ۲۷ - مطلع ثانی: خدبنا میزد چه رویست آنچنان آراسته

شماره ۲۸ - از امهات قصاید فلکی: ای از تو نام گوهر شاهان برآمده

شماره ۲۹ - مطلع ثانی: ای دل به عشق روی تو از جان برآمده

شماره ۳۰ - در مدح خواجه رئیس امین الدین محمد عبدالجلیل اهراسی: دلا دلا ز بلا هیچگونه نهراسی

شماره ۳۱ - در مدح منوچهر شروانشاه: ای پسر خوش تو بدین دلبری

شماره ۳۲ - قصیده: نه مهر من طلبی نه سر وفا داری

sunny dark_mode