گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
قدسی مشهدی
 

شمارهٔ ۱ - دیباچه جلالای طباطبایی بر مثنویاتی که کلیم و قدسی در تعریف کشمیر سروده‌اند: به نام پادشاه پادشاهان

شمارهٔ ۲ - حمد و نعت: الهی بلبل این بوستانم

شمارهٔ ۳ - تعریف ملک کشمیر و آب و هوای آن: خوشا کشمیر و خاک پاک کشمیر

شمارهٔ ۴ - تعریف باغ و بهار و سرسبزی کشمیر: چرا افسرده‌ای قدسی و دل‌گیر

شمارهٔ ۵ - مشکلات راه کشمیر و کوه پیرپنجال: به کشمیر اعتقاد ما درست است

شمارهٔ ۶ - بازآمدن به تعریف کشمیر: اگر این است نزهت‌گاه کشمیر

شمارهٔ ۷ - اوصاف دلربایی باغ فرح‌بخش: مرا باغ فرح‌بخش است منظور

شمارهٔ ۸ - تعریف باغ فیض‌بخش: ز باغ فیض‌بخشم دل بود شاد

شمارهٔ ۹ - اوصاف باغ شاهزاده: بود برجی به باغ شاهزاده

شمارهٔ ۱۰ - اوصاف باغ نشاط: دلت را گر هوای انبساط است

شمارهٔ ۱۱ - تعریف باغ جهان‌آرا: ندارد دهر، جای دل فروگیر

شمارهٔ ۱۲ - تعریف باغ صادق‌آباد: صفای بوستان صادق‌آباد

شمارهٔ ۱۳ - در توصیف باغ الهی: بود باغ جنان باغ الهی

شمارهٔ ۱۴ - تعریف نورباغ: بهشت جاودانی نورباغ است

شمارهٔ ۱۵ - در تعریف باغ بحرآرا بر لب دریا: ز دریا باغ بحرآرا نمایان

شمارهٔ ۱۶ - تعربف تالاب صفاپور: بود جام جهان‌بین گرچه پرنور

شمارهٔ ۱۷ - تعریف ورود شاهجهان به کشمیر: کند طاووس کشتی بر هما ناز

شمارهٔ ۱۸ - تعریف چشمه اچول: اگر عمر ابد خواهی در ایام

شمارهٔ ۱۹ - تعریف باغ بیگم‌آباد: چو آمد سوی باغ بیگم‌آباد

شمارهٔ ۲۰ - تعریف باغ آصف‌آباد: چو آمد سوی باغ آصف‌آباد

شمارهٔ ۲۱ - تعریف چشمه ورناک: خَضِر سرچشمه ورناک جوید

شمارهٔ ۲۲ - صدای سروش برای ثناگستری چمن کشمیر: مرا این نغمه مالد دم به دم گوش

شمارهٔ ۲۳ - در تعریف پیرپنجال: در باغ بهشت است این که الحال

شمارهٔ ۲۴ - مدح شاهجهان و پایان کلام: کف قدرت پس از مقصود ایجاد

شمارهٔ ۲۵ - در توصیف باغ جهان‌آرای اکبرآباد: تعالی‌لله ازین باغ دل‌افروز

شمارهٔ ۲۶ - در توصیف شکارگاه شاه جهان در پالم: زهی صیدگاه شهنشاه دین

شمارهٔ ۲۷ - در توصیف جلد کتابی سلطنتی: صدف‌وار این جلد گوهرنگار

شمارهٔ ۲۸ - تعریف تخت سلطنتی و تاریخ ساخت آن: زهی فرخنده تخت پادشاهی

شمارهٔ ۲۹ - وصف خوابگاه شاهی: زهی عالی بنا کز پایداری

شمارهٔ ۳۰ - در وصف ناتوانی و بیماری: مسلمانان فغان زین ناتوانی

شمارهٔ ۳۱ - تعریف توکل و قصه رهزن فقیر شده و حال بت‌پرست تارک دنیا: زنده‌دلی بهر تماشای هند

شمارهٔ ۳۲ - مذمّت مدح خسان و فواید هجو ایشان و مذمّت شعرای طامع و کاذب: دوش به رسواشدن عالمی

شمارهٔ ۳۳ - در شکایت از احوال خود و ستایش عشق: من چه کسم؟ غم‌زده بی‌کسی

شمارهٔ ۳۴ - در مذمّت سخن‌ناشناسان: سهل دان حرف منکران سخن