گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
سعدی شیرازی
سعدی » دیوان اشعار » ملحقات و مفردات
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع به کدام دل صبوری، کنم ای نگار بی‌تو مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «و» است.

دسترسی سریع به حروف

ا | ب | ت | د | ر | ز | م | و | ی | سایر

ا

تکه ۱: به وصل خود دوایی کن دل دیوانهٔ ما را

تکه ۲: تا به دست آورم آن دلبر پردستان را

ب

تکه ۳: کو به یک ره برد از من صبر و آرام و شکیب

تکه ۴: مرا همیشه قضا را قیامتست نصیب

ت

تکه ۵: یا فتنهٔ آخرالزمانست

تکه ۶: چشمم از عکس رخت بتخانه ایست

تکه ۷: ای صبا آخر چه گردد گر کنی یکدم عنایت

د

تکه ۸: می‌گذارم جان به خدمت یادگارت خیر باد

تکه ۹: غیر از خیال جانان، در جان و سر نباشد

تکه ۱۰: وز سعادت به سرم سرو روان باز آمد

تکه ۱۱: یا سلام مرا جوابی بود

تکه ۱۲: که مرا پیش غمگساری بود

تکه ۱۳ - خسرو من چون به بارگاه (برآید): نعره و فریاد از سپاه برآید

ر

تکه ۱۴: باز به گردون رسید، نالهٔ هر مرغ‌زار

تکه ۱۵: قرار دل ز سر زلف بی‌قرار بیار

ز

تکه ۱۶: به جان او که دلم بر سر وفاست هنوز

م

تکه ۱۷: که در دام مهر تو دلبر فتادم

تکه ۱۸: تو را چون بنده‌ای گشتم به فرمانت کمر بندم

تکه ۱۹: به آب چشم پر خون می‌نویسم

تکه ۲۰: چه کنم با که بگویم چه خیال اندیشم

تکه ۲۱: که می‌رود ز غمت بر زبان پریشانم

و

تکه ۲۲: به کدام دل صبوری، کنم ای نگار بی‌تو

ی

تکه ۲۳: وی درد و ای درمان من از من چرا رنجیده‌ای

تکه ۲۴: دریغت نیاید به هر کس نمایی

تکه ۲۵: منم و آب چشم و بیداری

سایر

تکه ۲۶ - ترکیب بند: بس عهد که بشکنند و سوگند

تکه ۲۷ - مفردات: تا آنکه نظر در او توان کرد کجاست