گنجور

باب دوم در احسان

 
سعدی
سعدی » بوستان
 

سر آغاز

گفتار اندر نواخت ضعیفان

حکایت ابراهیم علیه‌السلام

گفتار اندر احسان با نیک و بد

حکایت عابد با شوخ دیده

حکایت ممسک و فرزند ناخلف

حکایت

حکایت

حکایت

حکایت کرم مردان صاحبدل

حکایت

گفتار اندر گردش روزگار

حکایت در معنی رحمت بر ضعیفان و اندیشه در عاقبت

حکایت

گفتار اندر ثمره جوانمردی

حکایت در معنی صید کردن دلها به احسان

حکایت درویش با روباه

حکایت

حکایت حاتم طائی و صفت جوانمردی او

حکایت در آزمودن پادشاه یمن حاتم را به آزاد مردی

حکایت دختر حاتم در روزگار پیغمبر(ص)

حکایت حاتم طائی

حکایت

حکایت

حکایت

حکایت

حکایت پدر بخیل و پسر لاابالی

حکایت

حکایت در معنی ثمرات نکوکاری در آخرت

حکایت