گنجور

 
سعدی شیرازی
 

تو با خلق سهلی کن ای نیکبخت

که فردا نگیرد خدا با تو سخت

گر از پا در آید، نماند اسیر

که افتادگان را بود دستگیر

به آزار فرمان مده بر رهی

که باشد که افتد به فرماندهی

چو تمکین و جاهت بود بر دوام

مکن زور بر ضعف درویش عام

که افتد که با جاه و تمکین شود

چو بیدق که ناگاه فرزین شود

نصیحت شنو مردم دوربین

نپاشند در هیچ دل تخم کین

خداوند خرمن زیان می‌کند

که بر خوشه‌چین سر گران می‌کند

نترسد که نعمت به مسکین دهند

وزآن بار غم بر دل این نهند؟

بسا زورمندا که افتاد سخت

بس افتاده را یاوری کرد بخت

دل زیر دستان نباید شکست

مبادا که روزی شوی زیردست

 
حاشیه‌ها

تا به حال ۵ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

رخ در ‫۸ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۲، ساعت ۱۲:۳۱ نوشته:

بیدق میشود سرباز و پیاده و فرزین هم وزیر است در چیترنگ هر چند که گاهی معنی قلعه هم میدهد

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
امین کیخا در ‫۸ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۲، ساعت ۱۲:۵۰ نوشته:

بیدق عربی پیادق یا پیاده است یعنی سرباز پیاده

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
جمال ناصر نقشبندی در ‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۲۴ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۰۷ نوشته:

جناب شیخ ما شیرین زبان حضرت سعدی علیه رحمة و رضوان بهترین و دلکش ترین شکر افشانی ایشانرا ، راجع به زیر دست آزاری و یا آزردن مخلوق خدا ، نقش کتاب فرموده که این شعر حضرت ایشان خیلی ها گوشم را نوازش داده و طبع بنده را به لطف مزاج خویش نواخته است ، و همچنان بر وفق مضمون آن در کتاب نایاب و کمیاب گلستان خویش آورده است که
ای زبردست زیر دست آزار
گرم تا کی بماند این بازار
به چه کار آیدت جهانداری
مردنت به که مردم آزاری
فوا حسرتا مردم دل آزار و ارزل ووا رحتما شیخ ما شیرین زبان

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
علی در ‫۱ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۲۷ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۴۴ نوشته:

با درود فراوان
در بیت دهم، مصرع اول، کلمه زورمندا به اشتباه زرومندا نوشته شده است.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
علی عسکری/ حامی سرخ در ‫۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۴۰ نوشته:

درود بر شما؛
تو با خلق نیکی کن ای نیکبخت
در یکی از نسخ معتبر کلمه نیکی بجای سهلی آمده بود.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.