گنجور

بابافغانی » دیوان اشعار » مفردات » شمارهٔ ۳۸

 

خوبی چنانکه از تو صبوری نمی توان

هرچند آتشی ز تو دوری نمی توان

بابافغانی شیرازی
 

بابافغانی » دیوان اشعار » مفردات » شمارهٔ ۴۵

 

عیدست و عیش من برخش جان سپردنست

او را صباح عید و مرا روز مردنست

بابافغانی شیرازی
 
 
۱
۳
۴
۵