گنجور

 
ملک‌الشعرا بهار عارف قزوینی

در این بخش شعرهایی را فهرست کرده‌ایم که در آنها ملک‌الشعرا بهار مصرع یا بیتی از عارف قزوینی را عیناً نقل قول کرده است:


 1. ملک‌الشعرا بهار » غزلیات » شمارهٔ ۶۰ :: عارف قزوینی » دیوان اشعار » غزل‌ها » شمارهٔ ۴۹ - خوش آن زمان

  ملک‌الشعرا بهار (بیت ۷): بنای این مدنیت به باد می‌دادم - اگر به دست من از چرخ اختیاری بود

  عارف قزوینی (بیت ۷): بنای کاخ تمدن به باد می‌دادم - اگر به دست من ای چرخ اعتباری بوددر این بخش مجموعه شعرهایی از دو شاعر را که توأماً هموزن و همقافیه هستند در گروه‌های مجزا فهرست کرده‌ایم:


 1. ملک‌الشعرا بهار » قصاید » شمارهٔ ۲۷ - در مدح حضرت ختمی مرتبت:ای آفتاب گردون تاری شو و متاب - کز برج دین بتافت یکی روشن آفتاب

  ملک‌الشعرا بهار » قصاید » شمارهٔ ۲۸ - تابستان:ای آفتاب مشکو زی باغ کن شتاب - کز پشت شیر تافت دگرباره آفتاب


  عارف قزوینی » دیوان اشعار » غزل‌ها » شمارهٔ ۸۸ - دیشب به یاد روی تو ای رشک آفتاب:دیشب به یاد روی تو ای رشک آفتاب - شُستم ز سیلِ اشک من از دیده نقشِ خواب


 2. ملک‌الشعرا بهار » قصاید » شمارهٔ ۳۴ - در وصف آیت‌الله صدر:رسول گفت گرت دیدن خدای هواست - باولیای خدا بین که شان جمال خداست

  ملک‌الشعرا بهار » قصاید » شمارهٔ ۳۷ - فردوسی:سخن‌ بزرگ ‌شود، چون‌ درست باشد و راست - کس ار بزرک شد از گفته بزرگ، رواست


  عارف قزوینی » دیوان اشعار » غزل‌ها » شمارهٔ ۲۹ - لباس مرگ:لباس مرگ بر اندام عالمی زیباست - چه شد که کوته و زشت این قبا به قامت ماست


 3. ملک‌الشعرا بهار » قصاید » شمارهٔ ۴۷ - یکی هست و دو تا نیست:گویند حکیمان که پس ازمرگ، بقا نیست - ور هست بقا، فکرت و اندیشه بجا نیست


  عارف قزوینی » دیوان اشعار » غزل‌ها » شمارهٔ ۵۶ - مساوات عشق:در عشق بدان فرقِ شهنشاه و گدا نیست - کس نیست که در کوی بُتان بی‌سر و پا نیست


 4. ملک‌الشعرا بهار » قصاید » شمارهٔ ۵۹ - نوید پیک:اگرکه پشت من از بار حادثات خمید - شکسته زلفا جعد ترا که خمانید


  عارف قزوینی » دیوان اشعار » غزل‌ها » شمارهٔ ۷۰ - به ادوارد براون:به سال شصتم عمرت، نوید جشن رسید - بمان که بعد صد و بیست سال خواهی دید

  عارف قزوینی » دیوان اشعار » غزل‌ها » شمارهٔ ۸۷ - در موقع توقیف روزنامه ناهید که به جای آن ستاره صبح منتشر شده است:تو ای ستاره صبح وصال و روز امید - طلوع کن که چو شب تیره بخت شد ناهید


 5. ملک‌الشعرا بهار » قصاید » شمارهٔ ۱۲۶ - تغزل و بهاریه:گشاده روی بهار، ای گشاده روی بهار - شراب سرخ بخواه و نبید سرخ بیار

  ملک‌الشعرا بهار » قصاید » شمارهٔ ۱۲۷ - مرگ تزار:خمش مباش کنون کامد ای بهار، بهار - سخن زلعبت چین وبت بهار، به آر


  عارف قزوینی » دیوان اشعار » دردریات (مطایبه‌ها) » شمارهٔ ۱ - هیئت کابینه تکیه دولت (طهران):نشسته بودم دوش از درم درآمد یار - شکن به زلف و گره بر جبین عرق به عذار


 6. ملک‌الشعرا بهار » قصاید » شمارهٔ ۲۰۱ - علی جان:نامه‌ات آورد اسکدار علی جان - شاد شد از وی دل بهار علی جان


  عارف قزوینی » دیوان اشعار » دردریات (مطایبه‌ها) » شمارهٔ ۶ - قصیده علیجان:ای تو چو هوشنگ، هوشیار علیجان - گویمت این نکته هوشدار علیجان


 7. ملک‌الشعرا بهار » قصاید » شمارهٔ ۲۴۹ - شاعری در زندان:آنچه در دورهٔ ناصری - مرد و زن کشته شد سرسری

  ملک‌الشعرا بهار » قصاید » شمارهٔ ۲۵۰ - شکایت:پشت مرا کرد ز غم چنبری - گردش این گنبد نیلوفری


  عارف قزوینی » دیوان اشعار » نامه ها و اشعار متفرقه » شمارهٔ ۲۰:باز نموده است ز خلوت دری - دل،به رخ عادل خلعتبری


 8. ملک‌الشعرا بهار » غزلیات » شمارهٔ ۲۹:شاهدی کز پی او دیدهٔ گریانی نیست - نوبهاریست که هیچش نم بارانی نیست


  عارف قزوینی » دیوان اشعار » غزل‌ها » شمارهٔ ۷ - درد عشق:جز سر زلف تو دل را سر و سامانی نیست - سر شب تا سحرش غیر پریشانی نیست


 9. ملک‌الشعرا بهار » غزلیات » شمارهٔ ۳۰:در پایش اوفتادم و اصلا ثمر نداشت - تا خون من نریخت ز من دست برنداشت


  عارف قزوینی » دیوان اشعار » نامه ها و اشعار متفرقه » شمارهٔ ۱ - جواب عارف به دوستش آقای مر هزار:بهتر ز کوی یار، دل اندر نظر نداشت - یا چون منِ فلک‌زده جای دگر نداشت


 10. ملک‌الشعرا بهار » غزلیات » شمارهٔ ۵۳:نسیم صبحدم ازکوهپایه باز آمد - درخت سرو ز شادی به اهتزاز آمد


  عارف قزوینی » دیوان اشعار » غزل‌ها » شمارهٔ ۴۴ - کوی میکده:به کوی میکده هرکس که رفت باز آمد - ز قید هستی این نشئه بی‌نیاز آمد


 11. ملک‌الشعرا بهار » غزلیات » شمارهٔ ۶۰:میان ابرو و چشم تو گیر و داری بود - من این میانه شدم کشته این چه کاری بود


  عارف قزوینی » دیوان اشعار » غزل‌ها » شمارهٔ ۴۹ - خوش آن زمان:خوش آن زمان که دلم پای‌بند یاری بود - به کوی باده‌فروشانم اعتباری بود


 12. ملک‌الشعرا بهار » غزلیات » شمارهٔ ۸۵:ای نرگست به خلق در فتنه بازکن - وی سنبل تودست تطاول درازکن‌*


  عارف قزوینی » دیوان اشعار » غزل‌ها » شمارهٔ ۵۲ - در استقبال غزل رئیس الوزرا:ای بارگاه حسن تو محمود ایاز کن - وی خسروان به پیش ایازت نیاز کن


 13. ملک‌الشعرا بهار » قطعات » شمارهٔ ۴۰ - آشوب بغداد:چو ازگشت زمان آلمان و اتریش - به چنگ حزب نازی اندر افتاد


  عارف قزوینی » دیوان اشعار » نامه ها و اشعار متفرقه » شمارهٔ ۲۳:ز بیداد توام، این مانده در یاد - که گویم دم به دم، ای داد و بیدادsunny dark_mode