گنجور

مثنویات

 
ملک‌الشعرای بهار
ملک‌الشعرای بهار » گزیدهٔ اشعار » مثنویات
 

شماره ۱: شبی چشم کیوان ز فکرت نخفت

شماره ۲: ایرجا! رفتی و اشعار تو ماند

شماره ۳: برو کار می‌کن، مگو چیست کار

شماره ۴: در خیابان باغ، فصل بهار

شماره ۵: دست خدای احد لم یزل

شماره ۶: یکی زیبا خروسی بود جنگی